Výstava je realizována s podporou Vinařského fondu České republiky.
www.vinarizdanice.sweb.cz
SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ „PALÁNEK“ ŽDÁNICE • SEKCE VINAŘŮ
VÝSTAVA
VÍN
2
a
n
t
. kvě
4
u
o
k
v
á
n
t
u
h
s oc
013
KATALOG • Ždánice
Vážení návštěvníci výstavy,
sekce vinařů zahrádkářské osady Palánek ve Ždánicích letos připravila již 21. jubilejní výstavu vín. Pokračuje tak v tradici Májových setkání vinařů, kde se uskutečňují vzájemné
výměny zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařské činnosti. Také v letošním roce lze velmi kladně hodnotit úroveň vzorků vín, vystavených v příjemném
prostředí Kulturního domu ve Ždánicích. K poslechu i zpěvu hrají cimbálové muziky. Vinařská sekce Spolku zahrádkářů "Palánek" ve Ždánicích, tímto děkuje všem vystavovatelům za dodané vzorky a degustátorům za objektivnost při hodnocení. Zejména děkujeme za spolupráci MěÚ ve Ždánicích,Vinařskému fondu v Brně, všem sponzorům a těm, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Výstavní výbor : Hula Josef, Ing. Punčochář Zdeněk, Ing. Volša Radek, Ing. Krčmař Vlastimil, Mgr. Procházka
Miroslav, Ing. Trněný Stanislav, Punčochář Zdeněk, Komárek Jiří, Hrabec Josef, Švaňhal Josef, Hlavinka Josef, Mgr. Ondráček Jiří
Subkomise :
Vydařilý Petr z vinařství Spielberg Archlebov
Krakovič Pavel z vinařství Skalák Skalka
Degustace se uskutečnila v neděli 28. 4. 2013 v Kulturním domě ve Ždánicích. V 20 komisích bylo hodnoceno celkem 627 vzorků vín, z toho 357 vzorků bílých,
52 vzorků Rosé vín a 218 vzorků červených vín.
Hodnocení bylo provedeno pomocí 100 bodové stupnice.
Vzorky oceněné body 82 a výše získávají zlatou medaili – diplom.
Součástí výstavy je také 79 vzorků vín jako prezentace profesionálních výrobců, jenž
nebyly bodově hodnoceny. Vína z rakouské partnerské obce Herrnbaumgarten jsou letos součástí prezentace
profesionálních výrobců vín. Výstavní výbor děkuje všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky vín a přeje jim
stále dobré výsledky ve své práci. Vinařská sekce
Spolku zahrádkářů "Palánek" Ždánice
1
Kategorie vín
Podle barvy – bílé, růžové, červené
Podle obsahu cukru ve víně
Suché -obsahuje nejvýše 4g cukru v 1litru nebo nejvýše 9g cukru pokud titrovatelných kyselin je nejvýše o 2g v 1 litru méně než cukru
Polosuché - obsahuje 4-12 g cukru v 1litru nebo 9-18 g cukru v 1 litru pokud kyselost vyhovuje podmínce uvedeného u suchého vína
Polosladké - obsahuje 18-45 g cukru v 1litru
Sladké - obsahuje nad 45 g cukru v 1litru
Podle cukernatosti hroznů
Cukernatost se měří ve stupních normalizovaného moštoměru (NM),které udávají kolik kilogramů cukru je ve 100 litrech moštu.
Stolní víno - může se doslazovat pokud má hroznový mošt přirozený obsah cukru minimálně 11°NM, ale nejvýše o 4,3°NM (pro oblast Morava), přičemž max.
obsah alkoholu může dosáhnout 12% u bílých a 12,5% u červených vín.
Na etiketě nesmí být uváděna odrůda, ročník, oblast, podoblast či viniční
trať.
Zemské víno - může být vyráběno jen z hroznů, které dosáhly nejméně 14°NM cukernatosti. Na etiketě smí být uvedena odrůda pouze pokud tato obsahuje minimálně 85%-ní podíl objemu vína. Je-li ve víně obsaženo více odrůd, pak
na jeho etiketě smí být vyznačeny maximálně tři odrůdy, kde každá musí
obsahovat min. 15%-ní podíl objemu vína. Na etiketě může být označena
odrůda a zeměpisné označení (moravské zemské víno).
Jakostní víno - může být vyráběno jen z hroznů jež dosáhly nejméně 15°NM. Etiketa
může obsahovat název odrůdy, vinařské oblasti, podoblasti, obce či trati.
Jakostní víno s přívlastkem - podle stupňů cukernatosti se označují:
kabinet KAB - hrozny musí dosáhnout 19°NM, lehčí, suchá, příjemná vína
pozdní sběr PS - nejméně 21°NM, extraktivní, suchá či polosuchá vína
výběr z hroznů VzH - nejméně 24°NM, plná, extraktivní vína s vyšším obsahem alkoholu
i zbytkového cukru
výběr z bobulí VzB - nejméně 27°NM, plná, extraktivní, sladká i polosladká vína s vysokým
obsahem alkoholu i zbytkového cukru
ledové víno - nejméně 27°, hrozny se ve vinici sklízí při teplotě -7°C a nižší a ihned se lisují.
Lisování se obvykle zastavuje při dosažení cukernatosti 36°NM.
slámové víno - nejméně 27°NM, hrozny se po sklizni zavěšují nebo pokládají na slámu či
rákos ve větrané místnosti. Po min. 3 měsících se může lisovat mošt.
výběr z cibéb VzC - hrozny musí mít při sběru min. 32°NM, často jsou bobule seschlé a napadené ušlechtilou plísní Botritis cinerea (tato vína pak můžeme označovat "botritický výběr")
2
U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu a vína se nesmí konzervovat chemickými látkami, pouze oxidem siřičitým.
Etiketa u jakostních vín s přívlastkem může obsahovat název odrůdy (pokud tato obsahuje
min. 85%-ní podíl a to z jedné vinařské oblasti ), vinařské oblasti, podoblasti, obce a trati.
Je-li ve víně zastoupeno více odrůd, pak jsou na etiketě uvedeny nejvýše tři, z nichž každá musí mít min. 15%-ní podíl. Použité zkratky
Zkratky jednotlivých odrůd jsou uvedeny u popsané odrůdy. SK - subkomise
Rosé - víno získané z modrých hroznů včasným oddělením moštu (několik hodin) od pomletého rmutu. Vyniká výraznou kořenitou vůní a chutí připomínající jádra peckovin.
Klaret - bílé víno získané přímým lisováním (malým zatížením) celých modrých hroznů.
Barrique (BAR) - speciální, vnitřním povrchem vypalovaný (toustovaný) dubový sud (nejčastěji francouzský dub) o obsahu 225 l. Víno získává více dřevitý charakter, více tříslovin,
aroma či chuť připomíná kouř a vanilku. Potlačuje původní aroma vína.
Pan. - panenská (první) sklizeň, nejčastěji ve třetím roce od výsadby.
Složení degustačních komisí
Komise č. 1
Schüller Zdeněk (Kyjov), Mokrý Tomáš ml. (Násedlovice), Jeřábek František (Heršpice)
Komise č. 2
Polcr Miroslav (Žarošice), Komárek Jakub (Ždánice), Kučera Martin (Ždánice)
Komise č. 3
Ing. Knápek Robert (Bučovice), Světlík Vítězslav (Ždánice), Turkovská Vladimíra (Bučovice)
Komise č. 4
Juřička Jiří (Nížkovice), Hrubý Jaromír (Ždánice), Šenkyřík Václav (Heršpice)
Komise č. 5
Bíza František (Mutěnice), Břeň Jaromír (Šardice), Holubová Zdena (Viničné Šumice), Vykoukal Lubomír (Bučovice)
Komise č. 6
Marada Petr (Hovorany), Houšť Pavel (Bučovice), Mokrý Josef st. (Dambořice), Hlavinka
Josef (Ždánice)
Komise č. 7
Pavlú Jiří st. (Dambořice), Zelinka Antonín (Ždánice), Pelikán Jiří (Bukovany), Netopil Vladimír (Ždánice)
Komise č. 8
Ing. Mokrý Petr (Násedlovice), Švaňhal Josef (Ždánice), Homola Jaroslav (Ždánice)
Komise č. 9
Malíšek Miroslav (Bukovany), Stix Josef (Bukovany), Pavlú Jiří ml. (Dambořice)
3
Komise č. 10
Mokrý Tomáš st. (Násedlovice), Komárek Jiří (Ždánice), Lojan Josef (Násedlovice)
Komise č. 11
Ježek Miroslav (Kyjov), Ing. Trněný Stanislav (Ždánice), Hrabec Josef (Ždánice)
Komise č. 12
Mička Pavel (Dambořice), Jetelina Josef (Ždánice), Vachová Simona (Ždánice), Švábík Dušan (Ždánice)
Komise č. 13
Šimeček Miroslav (Hovorany), Mgr. Procházka Miroslav (Ždánice), Poláček Jaromír (Archlebov)
Komise č. 14
Turkovský Zdeněk (Bučovice), Bok Ladislav (Kloboučky), Brešová Jitka (Brno)
Komise č. 15
Troubil Oldřich (Násedlovice), Mojžíš Ivan (Viničné Šumice), Bělohoubek Jiří (Ždánice), Kopřiva František (Ždánice)
Komise č. 16
Konečný Václav (Lovčice), Navrátil Ladislav (Kloboučky), Mgr. Ondráček Jiří
Komise č. 17
Matula Vlastimil (Dambořice), Kölbel Jan (Kloboučky), Barák Pavel (Ždánice)
Komise č. 18
Dvořák Dalibor (Kloboučky), Mokrý Josef ml. (Dambořice), Knesl Lubomír (Bučovice)
Komise č. 19
Přikryl Miroslav (Hovorany), Hrbotický David (Ždánice), Jarolík Miroslav (Archlebov)
Komise č. 20
Strmiska Ctibor (Žarošice), Mojžíšová Marta (Viničné Šumice), Spáčil Petr (Heršpice)
Vítězná vína výstavy
č. vz.
Jméno
Adresa
Č. p.
Ročník
Přívl.
Body
Pozn.
Tramín červený
258
Ševčík Petr
Habrovany
214
2011
PS
Šampion
Modrý Portugal
518
Dvořák Dalibor
Kloboučky
2012
4
Šampion
Komise
Aurelius (Au)
Odrůdu vyšlechtili v roce 1983 Ing. Veverka a Ing. Zatloukal ve šlechtitelské stanici v Perné křížením odrůd
Neuburské x Ryzlink rýnský. Barva je zlato-žlutá. Voní po kdouli, jablku, lipovém květu. Chuť je plná, extraktivní, jemně kořenitá. Víno je výborné kvality podobné Ryzlinku rýnskému s intenzivnějšími aromatickými
látkami. Hodí se k bílým masům s omáčkami.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
1
2
3
Žarošice Archlebov
Ždánice
196
41
701
2012
2012
2011
21°
VzH
VzH
70
85
74
Vágner Stanislav
Jandora Marek
Hula Josef
2
2
2
Děvín (De)
Je to mladá odrůda vyšlechtěná na Slovensku v roce 1998 křížením odrůd Tramín červený a Veltlínské červenobílé. Barva zelenožlutá. V chuti a vůni můžeme hledat kořenité tóny Tramínu či Muškátu nebo zralého
grepfruitu
Č. vz. Jméno
Adresa
4
5
6
7
Morkůvky
Mutěnice
Šardice
468
Krumvíř
421
Roubíček Zdeněk
Esterka Jarolav
Padalík Pavel
Hrabec Jaroslav
č. p. Ročník
Přívl. 2008 KAB
2012 22°
2012
2009 PS
Body Pozn. Komise
80
84
82
85
6
6
6
6
Götsei Zamatos (Gečej)
Identický název-Rita,Egri csillagok 34, Ecs-34. Je to maďarská stolní i moštová odrůda získaná křížením odrůd
Villard Blanc (sv 12 315) x Merlot.
Č. vz. Jméno
8
Adresa
Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
841
2012
PS
82
7
Hibernal (Hi)
Je to interspecifická (rezistentní) odrůda vyšlechtěná prof. Helmutem Beckerem v Geisenheimu (SRN) z odrůd
Seibel 7053 x Ryzlink rýnský klon 239 Gm. Vůně je intenzivní s ovocnými tóny grapefruitu, broskve, ananasu
nebo černého rybízu. Chuť je dlouhá,extraktivně kořenitá se svěží kyselinkou. Svým charakterem Hibernal
připomíná vína Ryzlinku rýnského nebo Sauvignonu.
Č. vz. Jméno
Adresa
9
10
11
12
13
Ždánice
702
Nechvalín
40
Násedlovice
Čejč
199
Morkůvky
Hlavinka Josef
Němec Milan
Blahutka František
Fojtík Jiří, Ing. Roubíček Zdeněk
Č. p. 5
Ročník
Přívl. 2011 VzH
2011 VzH
2011
2012
2009 PS
Body Pozn. Komise
69
61
83
77
76
4
4
4
4
4
14
15
16
Koliba Pavel
Michna Kamil
Zajdák Petr
Čejkovice
Čejkovice
Lovčice
920
593
234
2012
2012
2012
25°
VzH
PS
74
85
79
4
4
4
Chardonnay (Ch)
Identický název - Pinot Chardonnay, Morillon, Weisser Clevner, Gelber Weisburgunder. Odrůda pochází z Burgundska ve Francii, kde vznikla samovolným křížením odrůd Pinot noir (Rulandské modré) x Heunisch (Hunské). Barva bývá zeleno-žlutá až zlatá. Mladé víno voní po zelených jablkách s příměsí akátu, při zrání přichází
vůně grapefruitů, medu nebo lískových oříšků. U výběrů přechází vůně do tropického ovoce-mango, ananas,
banán. Chuť je plná, harmonická se smetanově medovou kořenitostí a příjemným obsahem kyselin. Podává
se k bílým masům a plodům moře.
Č. vz. Jméno
Adresa
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Kyjov
Ždánice
766
Ždánice
95
Kyjov
991
Archlebov
41
Hovorany
164
Velké Pavlovice 666
Archlebov
23
Přerov
Topolany
85
Vnorovy
Ždánice
701
Karlín
108
Perná
108
Heršpice
20
Dambořice
549
Hrušky
Šalša Václav
Jetelina Josef
Krčmař Vlastimil, Ing. Ježek Miroslav
Jandora Marek
Karlík Aleš
VINIUM a. s. Jandora Jan
Novotný Zdeněk
Valíček Josef
Řičica Pavel
Hula Josef
Venera Petr
Peřina Stanislav
Šenkyřík Václav
Matula Vlastimil
Nešpor Lukáš
Č. p. Ročník
Přívl. 2011 PS
2012
2012 VzH
2012
2012 PS
2012
2012 PS
2012 VzH
2012 PS
2011 29°
2012 24°
2010 PS
2012
2012
2012 PS
2012 PS
2012 23°
Body Pozn. Komise
83
65
78
73
90
66
82
84
66
88
82
79
81
85
82
76
85
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Chorvát
Chorvát je přímoplodný hybrid révy vinné, vyšlechtěný křížením Vitis labrusca x Vitis riparia na americkém
venkově pod názvem Noah. Odrůda je známa již od roku 1869, kdy byla přivezena do Evropy jako náhrada
za zničenou evropskou révu mšičkou révokazem. Slupka bobule je tuhá, dužnina rosolovitá. Hrozny jsou obtížně lisovatelné. Odrůda je odolná proti plísním i houbám, nepotřebuje chemického ošetření. Vůně i chuť
připomíná lesní jahody.
Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
34
35
Mutěnice
Žarošice
419
181
2012
2012
Bíza František
Zouhar Ladislav
6
Přívl. Body Pozn. Komise
80
83
7
7
Irsai Oliver (IO)
Identický název - Iršaj, Irsay Olivér. Odrůda byla vyšlechtěna ve třicátých letech 20. století v Maďarsku křížením odrůd Bratislavské bílé x Čabaňská perla. Barva bývá světle žlutá, vůně jemně muškátová. Chuť jemná,
kořenitě muškátová s nižším obsahem kyselin, někdy až s náznakem hořčinky. Víno méně plné, krátké. Často
se sceluje s víny s vyšším obsahem kyselin.
Č. vz. Jméno
Adresa
36
37
Archlebov 224
Havlíčkův Brod
Strmiska Pavel
Navrátil Václav
Č. p. Ročník
Přívl. 2012
2012 PS
Body Pozn. Komise
65
86
7
7
Kerner
Odrůda byla vyšlechtěna ve výzkumném ústavu ve Weinsbergu v Německu A. Heroldem v roce 1929 křížením
odrůd Trolínské x Ryzlink rýnský. Barva zelenožlutá až slámově žlutá. Vůně připomíná koncentrovanější vůni
Ryzlinku rýnského. Chuť bývá plná, svěží, někdy až řízná, s příjemnými kyselinkami a nahořklým závěrem.
Ve vůni a chuti můžeme hledat muškát, rybíz, tmavý med, máslové tóny či kořenitost
Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
38
39
Násedlovice
Klentnice
502
77
2006
2012 KAB
Hochman Mir. , Ing. Minařík Petr
Přívl. Body Pozn. Komise
75
84
9
9
Müller Thurgau (MT)
Identický název - Rivaner, Rieszling-Sylvaner. Je to vypěstovaný kříženec z odrůd Ryzlink rýnský x Madlenka královská (dříve nepřesně uváděno Sylvánské zelené). Odrůdu vyšlechtil Dr. Müller v Genseiheimu (SRN)
v roce 1882, jenž pocházel ze švýcarského kantonu Thurgau. Barva světle žluto-zelená. Vůně muškátová,
ovocná s tóny grepu, angreštu, černého rybízu či broskve. Chuť středně plná, svěžího charakteru s menším
množstvím kyselin. Podává se k předkrmům, rybě, bílým měkkým sýrům či zeleninovým polévkám.
Č. vz. Jméno
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Adresa
Č. p. Bílek Jan
Rakvice
642
Peřina Stanislav
Perná
108
Zelinka Antonín ml. Ždánice
739
Rampula Pavel
Dolní Dunajovice
Dostál Mir. , Ing. +DagmarŽelešice
Punčochář Zdeněk
Ždánice
Hlavinka Josef
Ždánice
702
Ďurinová Blanka, JuDr. Bzenec
Šerák Václav
Ždánice
279
Doležal František
Bučovice
982
Souček Petr
Bukovany
155
Malíšek Josef
Bukovany
96
Buriánek Martin
Bučovice
Hlavinka Pavel Bukovany
7
Ročník
Přívl. 2012 KAB
2012
2012
2012
2012 KAB
2012 PS
2012 23°
2011
2012
2012
2012
2012
2012 PS
2012
Body Pozn. Komise
84
82
71
85
76
81
76
82
76
68
80
79
65
71
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Bělohoubek Jiří
Pelikán Jiří
Strmiska Josef
Kulheim Pavel, PhDr
Koutný Josef
Poláček František
Gruber Tomáš
Krčmař Vlastimil, Ing. Malenovský Václav
Fojtík Jiří, Ing. Knesl Lubomír
Synek Ladislav
Ždánice
661
Bukovany
Žarošice
278
Kyjov
Ostrovánky
55
Uhřice
239
Čeložnice
52
Ždánice
95
Bučovice
975
Čejč
199
Bučovice
37
Ždánice
682
2012 PS
2012 25°
2012 20°
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012 19,5°
2012
55
87
76
61
63
67
84
83
79
83
64
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Muškát moravský (MM)
Identický název - Mopr. Odrůdu vyšlechtil v osmdesátých letech 20. století Ing. Křivánek v Polešovicích z odrůd Muškát Ottonel x Prachtraube. Barva světle žlutá. Vůně výrazně muškátová. Chuť jemně aromatická s nižším obsahem kyselin.
Č. vz. Jméno
Adresa
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Mutěnice
419
Kloboučky
Čejč
76
Násedlovice
119
Perná
272
Ždánice
589
Dambořice
193
Ždánice
805
Lovčice
218
Bíza František
Dvořák Dalibor
Vachůt Pavel
Poláček Václav
Kořének Milan
Ondráček Jiří, Mgr. Pavlů Jiří
Volša Radek,Ing. Kořínek Josef
Č. p. Ročník
Přívl. 2012
2012
2012
2012
2012 KAB
2012
2012 KAB
2012 PS
2012
Body Pozn. Komise
79
80
82
63
82
74
84
60
58
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Muškát Ottonel (MO)
Je to pravděpodobný kříženec odrůd Chrupka bílá x Muškát žlutý. Barva světle žlutá. Vůně jemná, muškátová.
Chuť jemná, kratší, muškátová.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
75
Ždánice
442
2012
Švábík Dušan
8
Přívl. Body Pozn. Komise
82
7
Neuburské (Nb)
Identický název - Neuburger. Pochází z Rakouska. První zmínky o této odrůdě pochází ze šedesátých let 19.
století. Pravděpodobně je to nahodilý kříženec odrůd Veltlínské červené x Sylvánské zelené. Barva je žlutá,u
vyšších přívlastků zlato-žlutá. V mladém víně je vůně ořechů,ve zrajícím přechází do červeného ovoce nebo
smetany. Chuť bývá plná, harmonická, viskózní vyznačující se mírnou hořčinkou. Hodí se k jídlům s hustými
omáčkami, pečené drůbeži, drůbeží paštice.
Č. vz. Jméno
Adresa
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Čejkovice
920
Ždánice
Ostrovánky
Bukovany
Ostrovánky
6
Archlebov
138
Archlebov
359
Žarošice
178
Mutěnice
408
Mutěnice
419
Bzenec
Perná
272
Velké Bílovice 1270
Drnholec
Dambořice
18
Dambořice
12
Dambořice
128
Dambořice
549
Ždánice
701
Ždánice
805
Ždánice
682
Archlebov
269
Ždánice
697
Koliba Pavel
Punčochář Zdeněk
Matějíček Lubomír
Horáček Lubomír
Novák Vít
Němec Josef
Danihel Jan
Zezula Vladimír, Ing. Zálešáková
Bíza František
Ďurinová Blanka, JuDr. Kořének Milan
Vinařství Strýček
Woznica Tomáš
Matula Miloslav
Svoboda Bohuslav
Hořava Pavel
Matula Vlastimil
Kopřiva František
Volša Radek,Ing. Kořínek Patrik
Konrád Dobroslav
Švaňhal Josef
Č. p. Ročník
Přívl. 2012 22°
2011 PS
2012
2012 KAB
2012 KAB
2012 PS
2012
2012
2012
2012 19°
2011 KAB
2012 PS
2012
2012
2012
2012 PS
2012
2012
2012
2012 PS
2012
2012
2012
Body Pozn. Komise
85
90
72
84
77
74
84
87
84
85
87
88
86
68
83
87
82
84
82
74
84
81
84
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Pálava (Pa)
Odrůdu v sedmdesátých letech 20. století vyšlechtil Ing. Veverka ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd Tramín
červený x Müller Thurgau. Barva bývá zlatožlutá. Vůně tramínová, muškátová doplněná vanilkovými tóny.
Chuť harmonická, kořenitá, plná s nižším obsahem kyselin a dlouhotrvající dochutí. Hodí se k plísňovým sýrům a dezertům.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
99
100
101
Hovorany
Ždánice
Násedlovice
510
183
36
2012
2012 VzH
2012 28°
Mančík Josef
Červinka Gotthard
Mokrý Tomáš
9
Přívl. Body Pozn. Komise
84
72
60
3
3
3
102
103
104
105
Punčochář Zdeněk
Kořének Milan
Peřina Stanislav
Veselý Miroslav
Ždánice
Perná
272
Perná
108
Rohatec
2012 VzH
2012 VzH
2012
2012
86
91
89
84
3
3
3
3
Rulandské bílé (RB)
Identický název - Roučí bílé, Pinot blanc, Pinot bianco, Weisser Burgunder, Clevner. Pochází z Burgundska
ve Francii. Vznikla jako pupenová mutace z Rulandského modrého (Pinot noir). Barva bývá zeleno-žlutá až
zlatavá. Ve vůni můžeme hledat hrušky, broskve, červené ovoce, lískové oříšky, mandle, vanilku a nejvíce
chlebovou kůrku. Chuť je harmonická, bohatá na extraktivní látky, elegantní se zralou kyselinkou. Hodí se
ke chřestu, rybám, bílým masům a paštikám.
Č. vz. Jméno
Adresa
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Násedlovice
332
Ždánice
Hrabětice
Svatobořice
148
Dražůvky
108
Archlebov
330
Karlín
18
Ždánice
442
Hovorany
789
Dražůvky
118
Žarošice
194
Žarošice
244
Kyjov
2277
Velehrad
314
Žarošice
297
Kyjov
1117
Nechvalín
14
Archlebov
336
Ždánice
661
Želetice
Ždánice
95
Hovorany
822
Bučovice
84
Ždánice
517
Kyjov
1143
Bukovany
Násedlovice
342
Ždánice
183
Archlebov
395
Střeštík Josef
Punčochář Zdeněk
Láznička Jaroslav
Šeda Bronislav
Poláček Milan
Poláček Leoš
Bravenec Zdeněk
Švábík Dušan
Ševela Jan
Svoboda Jiří
Polcr Miroslav
Adamec Dušan
Kulheim Pavel, PhDr. Luža Tomáš, Ing. Žaroský zdeněk
Schüller Zdeněk
Chromý Josef
Smejkal Pavel ml. Bělohoubek Jiří
Živěla Josef
Krčmař Vlastimil, Ing. Zahrádka Jaroslav
Knápek Robert, Ing. Otřel Miroslav
Kölbel Vojtěch
Pelikán Jiří
Troubil Oldřich
Červinka Gotthard
Jarolík Miroslav
Č. p. 10
Ročník
Přívl. 2012 22,5°
2012 PS
2009
2012 PS
2012
2012 PS
2012
2012 VzH
2012
2012 21°
2012 PS
2012 PS
2012 PS
2010 PS
2012
2012 PS
2010 20°
2010
2012 PS
2011 VzH
2011 VzH
2012 PS
2012 PS
2012
2012 PS
2011 24°
2012 22°
2012
2005 VzH
Body Pozn. Komise
84
86
80
81
84
79
75
75
83
82
82
81
78
82
82
80
70
72
68
75
84
88
84
85
84
75
72
65
85
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
135 Šimek Karel
Hovorany
108
2012
79
136 Horák Jaroslav
Čeložnice
52
2012 22°
82
137 Zbořil Jan
Čeložnice
2012
87
138 Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
2011 PS
85
139 Klásek Ladislav
Rahatec
2012 PS
79
140 Minařík Petr
Klentnice
77
2012 PS
80
141 Filip Jan
Dambořice
542
2012 PS
82
142 Drozd Oldřich
Lovčice
173
2012 PS
81
143 Kořínek Marek
Ždánice
682
2012
76
144 Štrajt Jiří
Olomouc
2012
81
145 Švaňhal Josef
Ždánice
697
2011
80
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Rulandské šedé (RŠ)
Identický název - Roučí šedé, Pinot gris, Grauer Burgunder, Tokayer, Piros kisburgundi. Pochází z Burgundska
ve Francii. Vznikla jeho pupenová mutace z Rulandského modrého. Barva zlatožlutá. Vůně může být medově
nasládlá s jemným pomerančem, chlebnatá připomínající tokajské výběry nebo může přecházet do vůně hrozinek. Chuť harmonická, velmi plná s vysokým extraktem, utlumenými kyselinami a dlouhotrvající dochutí.
Podává se k rybám s krémovou omáčkou, k lehce grilovaným světlým masům, pozdní sběry k dezertům, sladké výběry jako aperitiv.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
146 Svatoň Stanislav
Želetice
2012 25°
82
147 Malenovský Václav
Bučovice
975
2012 22°
84
148 Hoša Antonín
Čejč
380
2012 PS
76
149 Šimeček Miroslav
Hovorany
544
2011
81
150 Puk Josef
Násedlovice
2009
78
151 Kölbel Vojtěch
Kyjov
1143
2012 VzH
84
152 Fojtík Jiří, Ing. Čejč
199
2012
80
153 Řičica Pavel
Vnorovy
251
2012 24°
86
154 Švábík Dušan
Ždánice
442
2011 VzH
85
155 Bábíková Hana
Šardice
2012 PS
82
156 Koliba Pavel
Čejkovice
920
2012 22°
75
157 Peřina Stanislav
Perná
198
2012
86
158 Jeřábek František
Heršpice
130
2009 VzH
84
159 Šenkyřík Václav
Heršpice
20
2012 PS
80
160 Pavlů Jiří
Dambořice
193
2012 VzH
84
161 Volša Radek, Ing. Ždánice
805
2012 VzH
80
162 Veselý Miroslav
Rohatec
2012
56
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Ryzlink vlašský (RV)
Identický název - Welschriesling, Riesling italico, Olaszriezling. Původ odrůdy není jednoznačný. Barva je
světle žluto-zelená. Vůně může být neutrální, ovocitá-jablko, angrešt, květinová-luční kvítí, medová, po lipovém květu. Chuť plná, harmonická, svěží s výraznými kyselinami. Používá se většinou do směsí, kterým
kyselina dává páteř. Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. 163 Venera Petr
164 Kořének Milan
165 Zahrádka Jaroslav
166 Žaroský Zdeněk
167 Zatloukal Alois 168 Vinařství Strýček
169 Záleský Zdeněk ml. 170 Válka Jan
171 Zálešáková 172 Vágner Stanislav
173 Vágner Václav
174 Hampl Emil
175 Smejkal Pavel ml. 176 Břeň Jaromír, Mgr. 177 Doležal František
178 Dvořák Dalibor
179 Chramosta Karel
180 Kopeček Josef
181 Zezula Vladimír, Ing. 182 Černek Ladislav
183 Kořének Milan
184 Zvědělík Luboš
185 Řičica Pavel
186 Řičica Pavel
187 Michalec František
188 Rampula Pavel
189 Rampula Pavel
190 Hořava František
191 Gruber Tomáš
192 Spáčil Petr
193 Horký Josef
194 Konečný Václav
195Bábíček-Vacenovský
Karlín
108
Perná
272
Hovorany
822
Žarošice
297
Sady
Velké Bílovice 1270
uhřice
168
Žarošice
217
Mutěnice
408
Žarošice
196
Žarošice
Žarošice
198
Archlebov
336
Šardice
149
Bučovice
982
Kloboučky
Čejč
354
Želetice
Žarošice
138
Brod nad Dyjí
Perná
41
Šardice
719
Vnorovy
251
Vnorovy
251
Mikulov
Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice
uhřice
175
Čeložnice
52
Heršpice
266
Prostějov
Lovčice
183
Ratíškovice
12
Ročník
Přívl. 2012
2012 PS
2012 PS
2012
2009 PS
2012
2012 21°
2012
2012
2012 19°
2012
2012
2010
2012
2012 23°
2012 PS
2012
2012
2012
2012
2012 PS
2012
2011 23°
2012 24°
2012 PS
2012 PS
2012
2012 21,5°
2011
2012
2011 KAB
2012 PS
2012 22°
Body Pozn. Komise
75
87
70
78
82
68
60
77
71
78
74
67
70
74
79
78
72
79
76
62
80
82
75
79
82
89
72
58
80
70
71
65
76
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ryzlink rýnský (RR)
Identický název - Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Johanisberg, Graševina. Pochází z Porýní(SRN). Je
to pravděpodobně nahodilý kříženec z odrůdy Heunisch a semenáče Tramínu. Barva zeleno-žlutá až zlatá(u
výběrů). Vůně může být velmi široká dle půdního typu a daného ročníku. Může být po ovocných plodech-broskev, jablko, pomeranč, meruňka či ananas, po lipovém květu, mandlích, hrozinkách nebo také kouřová či
po petroleji. Chuť je pepřnatě kořenitá s výraznou kyselinkou a minerálními podtóny. Kabinetní vína se hodí
ke studeným předkrmům, pozdní sběry k rybám a bílým masům a výběry k dezertům. RR se řadí k nejkvalitnějším bílým odrůdám.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
196 Maňásek Pavel
Sady
2009 PS
76
197 Polcr Miroslav
Žarošice
194
2012 PS
70
198 Dubský Petr
Kyjov
565
2012 PS
80
199 Vydařelý Jiří
Čejkovice
728
2010 PS
85
200 Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
841
2012 PS
84
201 Němec Jiří
Kyjov
315
2012 PS
87
202 Malenovský Václav
Bučovice
975
2012 22°
78
203 Bíza František
Mutěnice
419
2012 20°
82
204 Šimek Karel
Hovorany
108
2012
71
205 Matula Miroslav
Hovorany
797
2012
66
206 Zajíc Blažej
Kyjov
501
2012 PS
80
207 Doležal František
Bučovice
982
2012 22°
83
208 Vykoukal Lubomír
Bučovice
2012 PS
83
209 Knesl Lubomír
Bučovice
37
2012
89
210 Šimeček Miroslav
Hovorany
544
2012
77
211 Plchůt František
Hovorany
149
2012
76
212 Vinařství Strýček
Velké Bílovice 1270
2012 PS
74
213 Komárek Josef
Ždánice
668
2011
74
214 Pěnčík Jan
Uhřice
75
2012
80
215 Zbořil Jan
Čeložnice
2012
78
216 Hořava František
Uhřice
175
2012 21,5°
70
217 Koliba Pavel
Čejkovice
920
2012 22°
64
218 Benešovský Zdeněk
Šardice
773
2012
75
219 Hula Josef
Ždánice
701
2012 PS
84
220 Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
2011 PS
82
221 Kratochvíl Viktor
Dambořice
170
2012 KAB
71
222 Drozd Oldřich
Lovčice
372
2012 KAB
74
223Bábíček-Vacenovský Ratíškovice
2012 22°
77
224 Pospíšil Zdeněk
Unkovice
163
2012
71
625 bratři Bušínovi a Just Vlkoš 56
2012 PS
67
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sauvignon (SG)
Identický název - Sauvignon blanc, Muskat-Sylvaner, Feigentraube. Pravděpodobně pochází z oblasti Bordeaux ve Francii. Vznikl samovolným křížením mezi odrůdami Chenin blanc a Tramín. Barva je světle zeleno-žlutá. Vůně bývá intenzivní, při nižší zralosti travnatá, kopřivová, papriková. Při lepší zralosti bývá vůně
ovocná, angreštová, broskvová, černorybízová a u výběrů meruňková, ananasová, pomerančová či tropického
ovoce. U zralých vín ustupuje aroma do pozadí. Chuť bývá plná, kořenitá, dlouhotrvající s pěknou kyselinou.
Patří mezi nejjakostnější odrůdy naší severní vinařské oblasti. Č. vz. Jméno
Adresa
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Strážovice
64
Bukovany
21
Kyjov
1116
Čejč
76
Uhřice
175
Ostrovánky 39
Násedlovice
332
Dubňany
Perná
108
Mutěnice
419
Ždánice
795
Buchlovice
Vésky
201
Želetice
Ždánice
841
Heršpice
20
Velké Pavlovice 666
Topolany
85
Hovorany
456
Karlín
108
Velké Bílovice 1270
Heršpice
266
Čejkovice
593
Ždánice
701
Olomouc
Krumvíř
Horák Josef
Stix Josef
Zahrádka Karel
Vachůt Pavel
Hořava František
Krejčíř Vojtěch
Střeštík Josef
Jestřáb Libor
Peřina Stanislav
Bíza František
Wolf Jindřich
Zámečník Jaroslav
Jordán Vlastimil
Mužský sbor Želetice
Trněný Stanislav, Ing. Šenkyřík Václav
VINIUM a. s. Valíček Josef
Vykydal Miroslav
Venera Petr
Vinařství Strýček
Spáčil Petr
Michna Kamil
Kopřiva František
Štrajt Jiří
Luskač Zdeněk
Č. p. Ročník
Přívl. 2012 PS
2012
2012 PS
2012
2012 22°
2012
2011 22,5°
2012 VzH
2012
2012 23°
2012 VzH
2010
2012 VzH
2012
2012 PS
2012 PS
2012 PS
2011 26°
2012 24°
2012
2012 PS
2012
2012 PS
2012
2012 PS
2012 PS
Body Pozn. Komise
83
90
65
83
80
82
86
86
79
80
64
86
84
66
82
79
82
83
82
72
80
78
83
82
80
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Scheurebe
Odrůdu vyšlechtil Georg Scheu ve 20-tých letech 20. století v Německu křížením odrůd Sylvánské zelené x
Ryzlink rýnský. Vína jsou jemná se zesíleným ryzlinkovým buketem, který je lehce muškátový. Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
251
Hovorany
490
2012
Marada Petr
14
Přívl. Body Pozn. Komise
65
2
Sylvánské zelené (SZ)
Identický název - Sylvánské, Grüner Silvaner, Grüner Zierfandl. Odrůda vznikla samovolným křížením mezi
odrůdami Rakouské bílé a Tramín. Barva zeleno-žlutá. Vůně pikantní, travnatá, angreštová. Chuť bývá plná,
extraktivní, mírně kořenitá s vyšší kyselinkou. Č. vz. Jméno
Adresa
252
253
254
255
256
257
Habrovany
214
Archlebov
330
Blučina
Ždánice
95
Vésky
201
Topolany
85
Ševčík Petr
Poláček Leoš
Hanuš Milan
Krčmař Vlastimil, Ing. Jordán Vlastimil
Valíček Josef
Č. p. Ročník
Přívl. 2012 25°
2012
2011 VzH
2012 22°
2011 VzH
2010 27°
Body Pozn. Komise
86
68
91
83
83
88
9
9
9
9
9
9
Tramín červený (TČ)
Identický název - Gewürztraminer, Roter Traminer, Traminer, Savagnin rosé. Původ není jasný. Geneticky stojí
velmi blízko k volně rostoucí lesní révě. Je to jedna z nejstarších odrůd. Barva zlato-žlutá. Vůně bývá intenzivní
připomínající vůni čajové růže, skořice, medu, hrozinek či tropického ovoce. Chuť bývá plná, extraktivní, kořenitá s nižším obsahem kyselin. Řadí se mezi vysoce kvalitní vína. Suchá vína se hodí k uzeným rybám, sladké
výběry k dezertům a kořeněným pokrmům. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. 258 Ševčík Petr
Habrovany
214
2011 27, 2°
259 Jestřáb Petr
Dubňany
2012 VzH
260 Kölbel Vojtěch
Kyjov
1143
2012 PS
261 Chromý Josef
Nechvalín 14
2011 PS
262 Křenek Petr
Kyjov
610
2012 PS
263 Malíšek Miroslav
Bukovany 272
2011 PS
264 Krčmař Vlastimil, Ing. Ždánice
95
2011 VzH
265 Luža Tomáš
Velehrad
2010
266 Hlavinka Josef
Ždánice
702
2011 VzH
267 Kořének Milan
Perná
272
2012 VzH
268 Mančík Josef
Terezín
52
2012 22°
269 Hula Josef
Ždánice
701
2012 PS
270 Řičica Pavel
Vnorovy
251
2012 24°
271 Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
2011 PS
272 Minařík Petr
Klentnice
77
2012 KAB
273 Michna Kamil
Čejkovice
593
2012 PS
274
Kořínková MartinaŽdánice 6822012
15
Body Pozn. Komise
Šampion3
80
3
90
3
88
3
78
3
87
3
78
3
91
3
89
3
82
3
84
3
82
3
84
3
88
3
79
3
76
3
78
3
Veltlínské červené ranné (VČR)
Identický název - Malvasier, Malvasia, Frühroter Veltliner. Dle genetické studie se na vzniku této odrůdy podílely odrůdy Sylvánské zelené a Veltlínské červené, podobně jako je tomu u Neuburského. Barva zlatožlutá.
Vůně neutrální, při vyšší cukernatosti až medové tóny. Chuť plná s nízkým obsahem kyselin. Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
275
276
Ostrovánky
Lovčice
6
234
2012
2012
KAB
PS
84
82
Novák Vít
Zajdák Petr
6
6
Veltlínské zelené (VZ)
Identický název - Muškatel, Bělošpičák, Grüner Veltliner, Grünmuskateller. Pravděpodobně pochází z Rakouska a jedním z rodičů je Tramín. Barva je zeleno-žlutá. Vůně připomíná med, květ lípy, pepř, u vyzrálých vín
exotické ovoce. Chuť bývá plná, extraktivní, kořenitá, hořkomandlová s příjemně uhlazenými kyselinami. Podává se k masité stravě s neutrálními omáčkami. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. 277 Knesl Lubomír
278 Svoboda Jiří
279 Vykydal Miroslav
280 Adamec Dušan
281 Němec Milan
282Zálešáková
283 Sklep DVOŘANŮ
284 Schüllerová Petra
285 Ráček Marek
286 Otřel Miroslav
287 Dubský Petr
288 Břeň Jaromír, Mgr. 289 Turkovský Zdeněk
290 Němec Josef
291 Buriánek Martin
292 Jandora Jan
293 Vykoukal Lubomír
294 Poláček František
295 Smejkal Pavel ml. 296 Chromý Josef
297 Krejčíř Vojtěch
298 Skalický Václav
299 Gruber Tomáš
300 Pelikán Jiří
301 Valíček Josef
302 Michalec František
Bučovice
37
Dražůvky
118
Hovorany
456
Žarošice
244
Nechvalín
40
Mutěnice
408
Buchlovice
Kyjov
1117
Mutěnice
498
Ždánice
517
Kyjov
565
Šardice
149
Bučovice
990
Archlebov
138
Bučovice
Archlebov
23
Bučovice
Uhřice
239
Archlebov
336
Nechvalín
14
Ostrovánky
79
Želetice
218
Čeložnice
52
Bukovany
Topolany
85
Mikulov
16
Ročník
Přívl. 2012
2012 20°
2012 22°
2012 KAB
2011 VzH
2012
2011 KAB
2012 PS
2012 PS
2012
2012 KAB
2012
2012 PS
2012 PS
2012 PS
2012 PS
2012 PS
2012
2012
2010
2012
2012
2011 22°
2012 24°
2006 27°
2012 PS
Body Pozn. Komise
79
65
84
72
87
78
83
88
80
82
83
80
84
83
89
85
88
74
65
84
72
85
91
84
90
83
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
303 Luža Milan
Věteřov
59
2012
304 Zelinka Marek
Ždánice
739
2012
305 Bravenec Zdeněk
Dolní Dunajovice
2012 PS
306 Nevěděl Vít
Šakvice
2012
307 Spáčil Petr
Heršpice
266
2012
308 Procházka Miroslav
Ždánice
666
2011 KAB
309 Matula Miroslav
Dambořice
18
2012
310 Kratochvíl Emerich
Dambořice
141
2012
311 Vinařství U Šťastných Svatobořice-Mistřín
2012 PS
312 Mička Pavel
Dambořice
548
2012
313 Skalický Vladimír
Želetice
192
2012
314 Horák Josef
Strážovice
64
2012 KAB
315 Němec Jiří
Kyjov
315
2012 PS
316 Strmiska Ctibor
Žarošice
2012 PS
317
Kořínková MartinaŽdánice 6822011
318 Konečný Václav
Lovčice
183
2012
319 Kořínek Patrik
Lovčice
682
2011
320 Synek Radomil
Lovčice
244
2012
321 Nešpor Lukáš
Hrušky
2012 22°
322 Šafařík Jan
Unkovice
15
2012
323 Veselý Miroslav
Rohatec
2012
324 Požár Antonín
Krumvíř
366
2012
83
80
83
82
80
83
84
79
80
86
72
78
77
80
83
75
83
70
76
85
72
79
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Směs bílá určená
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Body
Odrůda Komise
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Čeložnice
52
Násedlovice
119
Želetice
129
Želetice
Bukovany 178
Bukovany 178
Násedlovice
181
Bohuslavice
Čeložnice
52
Bučovice
84
Čeložnice
52
Věteřov
59
Věteřov
59
Čejkovice
920
Ždánice
853
Dolní Dunajovice
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
83
75
77
80
79
83
86
77
88
83
84
70
82
84
83
82
VZ+RV
MM+MT
VZ+RB
TČ+RŠ
MT+VZ
NB+MT
RV+Hi 24° VZ+RB
SG+RB
RR+RB
TČ+RB
MT+MO
RB+RŠ
RV+CH 23°
RV+MM
RB+TČ VzH Horák Jaroslav
Poláček Zdeněk
Planeta Pavel
Zahrádkáři Želetice
Horáček David
Horáček František
Hrdlička Zdeněk
Zloch Vlastimil
Gruber Tomáš
Knápek Robert, Ing. Gruber Tomáš
Luža Milan
Luža Milan
Koliba Pavel
Handlíř Petr
Bravenec Zdeněk
17
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Bucalová Věra
Komárek Jiří
Komárek Jiří
Zámečník Jaroslav
Štětka Josef
Hlavinka Josef
Hlavinka Josef
Kuřímský Viktor, Mgr. Volša Radek, Ing. Šafařík Jan
Karlín
16
Ždánice
697
Ždánice
697
Buchlovice
Mutěnice
548
Ždánice
702
Ždánice
702
Ždánice
402
Ždánice
805
Unkovice
15
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
85
84
77
83
80
66
83
72
75
84
RB+VZ
VZ+RB
VZ+NB
RR+RV
RR+RŠ 22°
RB+TČ 24°
MT+VZ PS
VZ+RV
RB+SG
SZ+DE
6
6
10
10
10
10
11
11
11
11
Přívl. Body Pozn. Komise
Směs bílá neurčená
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
351 Valian Karel ml. Želetice
2012
80
352 Marada Petr
Hovorany
490
2012
79
353 Láznička Jaroslav
Hrabětice
2012
78
354 Poláček Zdeněk
Násedlovice
119
2012
58
355 Požár antonín
Krumvíř
366
2012
82
626 bratři Bušínovi
Vlkoš
56
2012
82
8
8
8
8
8
8
Rosé
Č. vz. Jméno
Adresa
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
Bukovany
Násedlovice
350
Kyjov
1143
Násedlovice
199
Násedlovice 502
Čeložnice
52
Bukovany 214
Násdlovice
181
Uhřice
40
Archlebov
41
Archlebov 224
Ždánice
320
Bučovice
982
Bučovice
84
Velké Pavlovice 666
Čejč
354
Strážovice
64
Horáček Lubomír
Šurýn Josef
Kölbel Vojtěch
Navrátil Jaroslav
Hochman Mir. , Ing. Horák Jaroslav
Malíšek Josef
Hrdlička Zdeněk
Pěnčík F. Jandora Marek
Strmiska Pavel
Kuchař Milan
Doležal František
Knápek Robert, Ing. VINIUM a. s. Chramosta Karel
Horák Josef
Č. p. 18
Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
83
78
88
84
81
82
75
86
80
81
82
77
83
83
84
83
85
Zw PS
CM
ME PS
An
ZW KLAR
FR
MP+SvKAB
Zw Sv PS
RM PS
Zw FR
FR
Sv
Zw PS
Sv
MP
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
373 Matula Miroslav
Hovorany
797
2012 78
Zw 19
374 Šalša Václav
Kyjov
2011 85
An PS
19
375 Vydařilý Jiří
Čejkovice
728
2012 81
CM PS
19
376 Valián Karel ml. Želetice
2012 75
19
377 Kuřímský Viktor, Mgr. Ždánice
402
2012 80
An+FR
19
378 Roubíček Zdeněk
Morkůvky
2011 77
FR PS
19
379 Punčochář Zdeněk
Ždánice
2012 76
Sv
19
380 Ježek Miroslav
Kyjov
991
2012 85
FR PS
19
381 VINIUM a. s. Velké Pavlovice 666
2012 85
CS
19
382 Troubil Oldřich
Násedlovice
342
2012 83
Zw 21°
19
383 Vindiš Jaroslav
Čejč
196
2012 83
Zw 19
384 Matějíček Lubomír
Ostrovánky
2012 60
19
385 Luža Miroslav
Věteřov
59
2012 80
Zw 20
386 Vinařství Strýček
Velké Bílovice 1270
2012 82
Zw 20
387 Dostál Mir. , Ing. +DagmarŽelešice
2012 80
FR PS
20
388 Bravenec Zdeněk
Dolní Dunajovice
2012 86
CM PS
20
389 Koliba Pavel
Čejkovice
920
2012 79
Zw 21°
20
390 Koliba Pavel
Čejkovice
920
2012 79
An 21°
20
391 Koliba Pavel
Čejkovice Klaret 920
2012 76
ZW 21°
20
392 Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
2012 78
CS PS
20
393 Peřina Stanislav
Perná
108
2012 86
Sv
20
394 Kořének Milan
Perná
272
2012 84
Zw
20
395 Komárek Jiří
Ždánice
697
2012 87
RM
20
396 Komárek Jiří
Ždánice
697
2012 60
Zw
20
397 Hořava Pavel
Dambořice
128
2012 70
An
20
398 Michna Kamil
Čejkovice
593
2012 82
RM KLAR
20
399 Michna Kamil
Čejkovice
593
2012 88
An PS
20
400 Michna Kamil
Čejkovice
593
2012 90
CS PS
20
401 Kořínek Marek
Ždánice
682
2012 75
20
402 Woznica Tomáš
Drnholec
2012 80
Zw+AnKLAR
20
403
Švaňhal JosefŽdánice697
2012
86Al20
404Bábíček-Vacenovský Ratíškovice
2012 85
FR23° 20
405 Bábíček-Vacenovský Ratíškovice
KLARET 2012 85
FR 23°
20
406 Bábíček-Vacenovský Ratíškovice BARRIQ
KLARET 2012
89 FR 23° 20
407 Šafařík Jan
Unkovice
15
2012 86
DR+Sv
20
19
Alibernet (Al)
Identický název - Oděsskij čornyj. Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1950 v Oděse na Ukrajině křížením odrůd
Alicante Bouschet x Cabernet Sauvignon. Barva velmi tmavě červená-barvířka. Vůně výrazně kabernetová.
Chuť středně plná až plná, s vyšším obsahem tříslovin zrajících až do neutrální hebkosti, černého rybízu a kabernetu. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
408
409
410
411
412
Nechvalín
Ostrovánky
Čejkovice
Čejkovice
Terezín
14
6
920
920
52
2010
2012
2012 20°
2011 20°
2011
Chromý Josef
Novák Vít
Koliba Pavel
Koliba Pavel
Mančík Josef
Přívl. Body Pozn. Komise
77
70
78
82 Bar. 86
13
13
13
13
13
André (An)
Odrůdu vyšlechtil Ing. Horák ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd Frankovka x Svatovavřinecké. Barva
granátová. Vůně peckovitého ovoce, ostružin, u zralých vín tóny borůvek či povidel. Chuť v mladém stavu
výrazně kyselá až hrubá. Po delším ležení je víno plné, harmonické s hebkou chutí zralé třísloviny. André
vyžaduje menší zatížení keřů. Č. vz. Jméno
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
Adresa
Č. p. Šalša Václav
Kyjov
Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
841
Krčmař Vlastimil, Ing. Ždánice
95
Malík Jiří
Čejč
28
Hrabec Josef
Ždánice
777
Chromý Josef
Nechvalín
14
Troubil Oldřich
Násedlovice
342
Dostál Mir. , Ing. +DagmarŽelešice
Bravenec Zdeněk
Karlín
18
Ďurinová Blanka, JUDr. Bzenec
Filip Jan
Dambořice
542
Hula Josef
Ždánice
701
Kopřiva František
Ždánice
701
Kořínek Josef
Lovčice
218
Luskač Zdeněk
Krumvíř
20
Ročník
Přívl. 2012 PS
2012 KAB
2011 22, 5°
2012
2012
2009
2012
2011
2012
2012 PS
2012
2012
2011
2012
2012
Body Pozn. Komise
85
81
75
79
88
70
78
73
79
83
77
81
80
74
80
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Blauburger (Blau)
Odrůdu vyšlechtil Dr. Fridrich Zweiglt v roce 1923 v Klosterneuburgu v Rakousku křížením odrůd Modrý Portugal x Frankovka. Barva intenzivní, vůně i chuť mívá jemný kabernetový charakter. Při dobré zralosti jde vůně
do borůvek či ostružin, vhodné pro zrání v dubových sudech barrique. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
428
429
430
Šardice
Násedlovice
Bukovany
42
342
228
2012
2012 21°
2012
Profota Ladislav, Ing. Troubil Oldřich
Polášek Jan
Přívl. Body Pozn. Komise
83
88
87
15
15
15
Cabernet Moravia (CM)
Odrůdu vyšlechtil Lubomír Glos v Moravské Nové Vsi křížením odrůd Cabernet Franc x Zweigeltrebe. Barva
granátová. Vůně typicky kabernetová s tóny černého rybízu. Chuť je elegantní, plná s lahodnou tříslovinkou.
Zráním se stupňuje plnost a harmonie. Č. vz. Jméno
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
627
Adresa
Č. p. Láznička Jaroslav
Hrabětice
Zvědělík Luboš
Šardice
719
Wolf Jindřich
Ždánice
795
Zahrádka Jaroslav
Hovorany
822
Vala Pavel
Strážovice
180
Karlík Aleš
Hovorany
164
Fojtík Jiří, Ing. Čejč
199
Mokrý Tomáš
Násedlovice
36
Mokrý Jan
Násedlovice
126
Střeštík Josef
Násedlovice
332
Maňásek P. Bravenec Zdeněk
Karlín
18
Venera Petr
Karlín
108
Vinařství Strýček
Velké Bílovice
Ďurinová Blanka, JUDr. Bzenec
Nešpor Lukáš
Hrušky
bratři Bušínovi
Vlkoš
56
21
Ročník
Přívl. 2012 KAB
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012 KAB
2012 20, 5°
2012 KAB
Body Pozn. Komise
74
77
75
86
72
84
89
89
87
92
90
91
82
89
88
74
74
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Cabernet Sauvignon (CS)
Identický název - Petit-Cabernet, Bouchet, Sauvignon Rouge. Je to nahodilý kříženec odrůd Cabernet Franc
a Sauvignon. Barva tmavě červená, granátová. Vůně bývá černorybízová, po tmavých třešních, ostružinách,
eukalyptu, čokoládě. Chuť je plná, extraktivní, kořenitá s dlouhotrvajícím dojmem, u mladých vín silně tříslovitá, u vyzrálých hebce sametová. Víno potřebuje delší zrání, nejlépe v dubových sudech typu „barrique“, kde
nabývá plnosti, harmonie a odrůdového charakteru. Hodí se k jehněčímu, hovězím biftekům, krůtímu masu,
kořeněným omáčkám. Č. vz. Jméno
447
448
449
450
451
452
Adresa
Č. p. Hampl Emil
Žarošice
198
Krčmař Vlastimil, Ing. Ždánice
95
Rampula Jan
Dolní Dunajovice
Koliba Pavel Čejkovice
920
Troubil Pavel, RNDr. Blansko
Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
Ročník
Přívl. 2012
2009 PS
2007
2012 22°
2011 PS
2012 PS
Body Pozn. Komise
74
80
86
79
83
87
14
14
14
14
14
14
Dornfelder (DR)
Je to mladá odrůda, kterou vyšlechtil A. Herold ve Weinsbergu (SRN) křížením odrůd Helfensteiner (Jakubské
x Trolínské) a Heroldrebe (Modrý Portugal x Frankovka). Barva tmavě granátová. Vůně aromaticky kořenitá se
svěžími ovocnými tóny. Chuť středně plná až plná, velmi přitažlivá. Jako barvířka se často používá ke scelování
vín. Víno rychle vyzrává. Č. vz. Jméno Adresa
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Morkůvky
Svatobořice
343
Ždánice
95
Ždánice 841
Čejč
368
Čejč
447
Násedlovice
36
Násedlovice
3
Šardice
222
Morkůvky
Karlín
108
Rakvice
642
Prušánky
76
Dambořice
548
Olomouc
Unkovice
15
Roubíček Zdeněk
Pilát Lukáš
Krčmař Vlastimil, Ing. Trněný Stanislav, Ing. Valenta Bronislav
Slabý Tomáš
Mokrý Tomáš
Blahůtka František
Galia Zdeněk
Roubíček Zdeněk
Venera Petr
Bílek Jan
Maděryč Karel
Mička Pavel
Štrajt Jiří
Šafařík Jan
Č. p. 22
Ročník
Přívl. 2009 PS
2011
2011 PS
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2011 PS
2012
2012 PS
2012 PS
2011
2012
2011
Body Pozn. Komise
87
80
83
80
90
86
84
81
79
85
77
82
84
83
77
68
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Frankovka (FR)
Identický název - Blaufränkisch, Blauer Limberger, Lemberger, Kékfrankos. Je to pravděpodobně rakouská
odrůda, na jejímž vzniku se podílela odrůda „Heunisch“. Barva světle i tmavě rubínová s fialovými záblesky.
Vůně je v mládí travnatá, stářím se mění na ostružinovou, skořicovou. U mladých vín v chuti převládají tvrdé
kyseliny a hrubé třísloviny, s postupným zráním se objevuje příjemná kořenitost spojená s ovocností a projevem extraktivního vína. Hodí se k pečenému masu, zvěřině, guláši, kachně a ke zrajícím bílým sýrům. Č. vz. Jméno
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Kuřimský Viktor, Mgr. Ždánice
402
2012
Strmiska Ctibor
Žarošice
158
2011
Knesl Lubomír
Bučovice
37
2012
Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
841
2012 KAB
Malíšek Josef
Bukovany
96
2012
Malík Jiří
Čejč
28
2012
Horáček František
Bukovany
178
2012
Vlach Zbyněk
Kyjov
2525
2011
Kuchař Milan
Ždánice
320
2010
Hrbotický Jan
Ždánice
875
2012 KAB
Červinka Gotthard
Ždánice
183
2012
Pěnčík František
Uhřice 40
2012
Neckař Libor
Bukovany
2010 PS
Šurýn Josef
Násedlovice
350
2012
Jančík Jiří
Bukovany
2009 PS
Hlavinka Pavel
Bukovany
2011
Mokrý Jan
Násedlovice
126
2011
VINIUM a. s. Velké Pavlovice 666
2011 PS
Láznička Jaroslav
Hrabětice
2012
Profota Ladislav, Ing. Šardice
42
2012
Bravenec Zdeněk
Karlín
18
2012
Galia Zdeněk
Šardice
222
2012
Hlavinka Josef
Ždánice
702
2012 KAB
Švábík Dušan
Ždánice
442
2012
Ďurinová Blanka, JUDr. Bzenec
PS
Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
2009 PS
Maděryč Karel
Prušánky
76
2012 KAB
Kopřiva František
Ždánice
701
2012
Volša Radek, Ing. Ždánice
805
2007 PS
Volša Radek, Ing. Ždánice
805
2012 PS
Ondráček Jiří, Mgr. Ždánice
589
2011
Pospíšil Zdeněk
Unkovice
163
2012
23
Body Pozn. Komise
83
84
78
79
77
84
82
80
73
79
76
84
77
78
76
80
81
76
83
83
70
80
83
75
84
84
75
84
83
72
75
86
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Fratava (FT)
Fratava je interspecifická odrůda vyšlechtěná Lubomírem Glosem v Moravské Nové Vsi v roce 1973 křížením
odrůd Frankovka x Svatovavřinecké. Odrůda je odolná proti perenospoře i oidiu. Víno připomíná Svatovavřinecké s nižší kyselinou. Je velmi plné, extraktivní s vysokou barvou. Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
501
Mutěnice
548
2012
23°
84
Štětka Josef
13
Laurot (La)
Odrůdu vyšlechtil prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc., a kolektiv šlechtitelů Vinselektu
složitým křížením (Merlot x Seibel 13666) x (Frankovka x Svatovavřinecké). Barva tmavě granátová, vůně
svěží s ovocnými tóny, chuť plná , jemná, atraktivně harmonická. Ve vůni a chuti můžeme hledat višně, černý
rybíz, plody černého bezu. Charakterem připomíná vína odrůdy Zweigeltrebe. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
502
Perná
41
2012
PS
80
Kořének Milan
15
Medina
Identický název - Medea, Egri csillagok 7, ECS - 7. Je to maďarská odrůda vyšlechtěná v Egeru křížením odrůd
Seyve Villard 12 286 x Merlot. Víno je plné, tmavěji rubínově červené, s větším obsahem jemných tříslovin.
Chuť ovocná, připomínající brusinky až ostružiny. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
503
Ždánice
702
2012
Hlavinka Josef
Přívl. Body Pozn. Komise
65
18
Merlot (Me)
Identický název - Médoc noir, Vitraille, Sémillon Rouge. Je to původní francouzská odrůda geneticky blízká
odrůdě Cabernet Franc. Barva bývá rubínová až tmavě granátová. Ve vůni můžeme hledat černý rybíz, černé
třešně, švestky, fíky, čokoládu či tabák. Chuť vín se vyznačuje nízkým obsahem kyselin, plností, hebkostí, vláčností a dlouhým dozníváním. Hodí se k jemným paštikám, srnčímu nebo jelenímu ragú, k telecím ledvinkám
či tvrdým sýrům. Č. vz. Jméno
504
505
506
507
508
509
Adresa
Č. p. Ráček Karel
Mutěnice
498
Zahrádka Jaroslav
Hovorany
822
Mokrý Tomáš
Násedlovice
36
Novotný Zdeněk
Přerov
Breš Marian, Ing. CSc. Brno
Procházka Miroslav, Mgr. Ždánice
666
24
Ročník
Přívl. 2009 PS
2012 PS
2012
2012
2011 PS
2012 PS
Body Pozn. Komise
73
84
91
63
78
93
14
14
14
14
14
14
Modrý Portugal (MP)
Identický název - Oportó, Blauer Portugieser, Portugaljka. Původ není znám. Barva jemně rubínová. Vůně
bývá jemná, květinová, po čerstvém seně. Chuť je příjemná, sametová. Víno je lehčí, příjemně pitelné s nižším
obsahem kyselin. Víno brzy vyzrává, používá se ke scelování s tvrdšími, kyselejšími červenými víny. Hodí se
ke zrajícím sýrům, drůbežímu masu či těstovinám. Č. vz. Jméno
Adresa
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
Násedlovice
502
Kyjov
Bučovice
990
Bučovice
37
Svatobořice
915
Mutěnice
419
Ždánice
661
Bučovice
975
Kloboučky
Bukovany
194
Kyjov
2306
Bohuslavice
Čejč
196
Dubňany
Ždánice
701
Čejkovice
920
Ždánice
442
Ždánice
805
Ždánice
682
Rohatec
Hochman Mir., Ing. Kulheim Pavel, PHDr. Turkovský Zdeněk
Knesl Lubomír
Holler František
Bíza František
Bělohoubek Jiří
Malenovský Václav
Dvořák Dalibor
Slovák Jaroslav
Zavrtálek Jaroslav
Zloch Vlastimil
Vindiš Jaroslav
Jestřáb Libor
Hula Josef
Koliba Pavel
Švábík Dušan
Volša Radek, Ing. Kořínek Ladislav
Veselý Miroslav
Č. p. Ročník
Přívl. 2006
2011 KAB
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012 Bar. 2012
2012
2009
2012
2012 20°
2012
2012 23°
2012
2012
Body Pozn. Komise
81
82
84
73
85
80
81
84
89
81
84
86
70
86
85
84
72
81
73
77
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Neronet (Ne)
Odrůdu vyšlechtil prof. Ing. Vilém Kraus, CsC., křížením odrůd (Svatovavřinecké x Modrý Portugal x (Alicante
bouschet x Cabernet Sauvignon). Odrůda byla zapsána do Státní odrůdové knihy v roce 1991 po 31 letech
šlechtění. Barva tmavě červená-barvířka. Vůně jemná. Chuť plná s vyššími tříslovinami. Ve vůni a chuti můžeme najít černý rybíz, višňový kompot, kabernetové tóny. Č. vz. Jméno
530
531
Adresa
Č. p. Chromý Josef
Nechvalín
14
Ďurinová Blanka, JUDr. Bzenec
25
Ročník
Přívl. 2011
2012 KAB
Body Pozn. Komise
69
73
13
13
Rulandské modré (RM)
Identický název - Roučí modré, Pinot noir, Blauer Burgunder, Pinot nero, Kisburgundi. Pochází z Burgundska
ve Francii. Je to nahodilý kříženec odrůd Mlynářka (Pinot meunier) x Tramín. Barva bledě rubínová až cihlově
červená, s nazlátlým okrajem. Vůně ovocitá-ostružiny, maliny, černé třešně, ve vyzrálých vínech tlející listí, sušené švestky, povidla, hořké mandle, hořká čokoláda. Chuť je plná, velmi lahodná s nízkým obsahem kyselin
a jemných tříslovin. Č. vz. Jméno
Adresa
532
533
534
535
536
537
538
Šardice
773
Velké Pavlovice 666
Kyjov
2303
Bučovice
990
Bzenec
Ratíškovice
Krumvíř
421
Benešovský Zdeněk
VINIUM a. s. Zavrtálek Jaroslav
Turkovský Zdeněk
Ďurinová Blanka, JUDr. Bábíček-Vacenovský
Hrabec Jaroslav
Č. p. Ročník
Přívl. 2012
2011 PS
2012
2011 26°
2012 VzH
2012 24°
2011
Body Pozn. Komise
85
86
84
82
87
79 Bar. 82
20
20
20
20
20
20
20
Sevar
Odrůdu vyšlechtil Ing. Václav Křivánek v roce 1964 ve šlechtitelské stanici v Polešovicích křížením odrůd Seyve Villard 12/58 F1 x Svatovavřinecké 116/55 F1. Vůně může být rozmanitá-květinová, ovocná, plody okraje
lesa-maliny, ostružiny, jahody či borůvky. Barva tmavočervená. Víno bývá jemného až silně aromatického
charakteru s jemnou kyselinkou. Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
539
Hovorany
789
2012
Ševela Jan
Přívl. Body Pozn. Komise
85
18
Svatovavřinecké (Sv)
Identický název - Saint Laurent, Sankt Laurent. Genetické analýzy ukazují, že odrůda je příbuzná s burgundskými odrůdami. Barva tmavě červená, granátová až fialová. Vůně bývá po višních, při vysoké zralosti po černém rybízu, sušených švestkách či povidlech. Chuť bývá plná, v mládí s více kyselinami, při ležení na láhvi
dosahuje sametové plnosti. Hodí se k tmavým masům a k sýrům s intenzivní chutí. Č. vz. Jméno
Adresa
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
Hovorany
496
Ostrovánky
31
Větřov
59
Kyjov
991
Mutěnice
Ždánice
279
Ždánice
777
Ždánice
447
Kyjov
2277
Želetice
Ivičič Vlastimil
Brančík Dušan
Luža Milan
Ježek Miroslav
Esterka Jaroslav
Šerák Václav
Hrabec Josef
Švábík Dušan
Kuhlheim Pavel, PHDr. Živěla Josef
Č. p. 26
Ročník
Přívl. 2012
2012
2012
2011
2012 24°
2012
2012
2012
2011 KAB
2011
Body Pozn. Komise
75
73
80
82
85
50
84
71
85
84
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
Malenovský Václav
Břeň Jaromír, Mgr. Poláček Zdeněk
Červinka Gotthard
Šimek Karel
Poláček Václav
Záleský Zdeněk ml. Zelinka Antonín st. Handlíř Petr
Poláček Milan
Šeda Bronislav
Hlavinka Josef
Dekař Jan
Venera Petr
Barák Pavel
Černek Ladislav
Nevěděl Vít
Láznička Jaroslav
Fialík František
Matula Jaroslav
Pěnčík Jan
Strmiska Josef
Padalík Pavel
Volša Radek, Ing. Synek Radomil
Konečný Václav
Švaňhal Josef
Bučovice
975
Šardice
149
Násedlovice
119
Ždánice
183
Hovorany
108
Násedlovice
119
Uhřice
168
Ždánice
739
Ždánice
853
Dražůvky
108
Svatobořice
148
Ždánice
702
Šardice
158
Karlín
108
Ždánice
664
Brod nad Dyjí
Šakvice
Hrabětice
Dubňany
755
Dambořice
Uhřice
75
Žarošice
278
Šardice
468
Ždánice
805
Lovčice
244
Lovčice
183
Ždánice
697
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2011 PS
2012
2012
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012 19°
2012
2012 PS
2012
2012
2012
82
79
87
81
82
82
78
77
83
75
81
82
76
78
84
75
80
76
78
77
87
86
85
74
70
64
82
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Zweigeltrebe (Zw)
Identický název - Zweigelt, Rotburger. Odrůdu vyšlechtil v roce 1922 Dr. Zweigelt v Klosteneuburgu v Rakousku křížením odrůd Svatovavřinecké x Frankovka. Barva tmavě granátová s fialovým odleskem. Vůně je ovocně
kořenitá s nádechem ostružin, višní či švestek. Mladé víno je hrubší, drsné, kyselé. Po vyzrání je velmi jemné,
harmonické s jemnou tříslovinou. Č. vz. Jméno
Adresa
577
578
579
580
581
582
583
Želetice
75
Ždánice
661
Čejč
368
Čejč
76
Havlíčkův Brod
Bučovice
975
Bučovice
Koutný Petr
Bělohoubek Jiří
Valenta Bronislav
Vachůt Pavel
Navrátil Václav
Malenovský Václav
Buriánek Martin
Č. p. 27
Ročník
Přívl. 2012
2012
2012
2012
2011 VzH
2012
2012 PS
Body Pozn. Komise
65
80
78
78
85
82
74
17
17
17
17
17
17
17
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
Novák Vít
Komárek Jiří
Jandora Marek
Roubíček Zdeněk
Horák Josef
Navrátil Václav
Danihel Jan
Poláček František
Puk Josef
Matula Jaroslav
Ostrovánky 6
Ždánice
697
Archlebov
41
Morkůvky
Strážovice
64
Havlíčkův Brod
Archlebov
359
Uhřice
239
Násedlovice
Dambořice
550
2012 KAB
2012
2012
2012 PS
2012
2011 VzH
2003
2012
2012
2012
76
83
82
88
72
90
87
75
74
65
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Komise
Směs červená určená
Č. vz. Jméno
Adresa
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
Karlín
108
Čeložnice
52
Ždánice
668
Násedlovice
126
Čeložnice
Archlebov
336
Hovorany
510
Ždánice
777
Koryčany
Ždánice
777
Želetice
75
Bukovany
21
Bukovany
272
Bukovany
37
Ždánice
766
Mutěnice
1248
Ždánice
402
Mutěnice
408
Buchlovice
Svatobořice
343
Ždánice
697
Mutěnice
812
Dambořice
141
Dambořice
12
Lovčice
183
Čejč
380
Venera Petr
Horák Jaroslav
Komárek Josef
Mokrý Jan
Zbořil Jan
Smejkal Pavel ml. Mančík Josef
Hrabec Josef
David Tomáš
Hrabec Josef
Koutný Jiří
Stix Josef
Malíšek Miroslav
Horáček Otto
Jetelina Josef
Páter Kryštof
Kuřímský Viktor, Mgr. Zálešáková
Raštica Jiří
Pilát Lukáš
Komárek Jiří
Joch František
Kratochvíl Emerich
Svoboda Bohuslav
Konečný Václav
Hoša Antonín
Č. p. 28
Ročník
Body
Odrůda
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
76
82
83
84
83
75
86
81
73
80
82
78
70
82
81
86
71
82
85
83
80
81
86
83
60
81
RM+MP
SV+FR
AN+MP
CM+DR
Sv+MP+RM
ZW+MP
CM+FR
SV+MP
MP+SV
AN+ZW
MP+ZW
SV+FR
Zw+MP
FR+MP
FR+AN+SV
NE+GOLUB. AN+AL
FR+SV
FR+MP
MP+SV
MP+SV
MP+An
FR+AL
Sv+MP
FR+An+MP
LA+CS
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
Směs červená neurčená
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
620 Bucalová Věra
Karlín
16
2012
78
621 SDH Ostrovánky
2011
82
622 Svoboda František
2011
70
623 Kouřil Radek
Strážovice
141
2012
42
624 Maňásek P. Sady
2012
80
16
16
16
16
16
PREZENTACE VÍN PROFESIONÁLNÍCH VÝROBCŮ
Vinařství JUDr. Blanka Ďurinová
Vinařství JUDr. Blanka Ďurinová, sídlící ve Bzenci, bylo založeno v roce 2001. Hlavním cílem vinařství je vyrábět vysoce kvalitní víno pro náročnější zákazníky. Všechna vína jsou zpracovávána moderní technologií řízeným kvašením, jenž zajišťuje nejvyšší možný stupeň kvality. Vína tak získávají vůni a chuť specifickou
pro jednotlivé odrůdy. Firma vlastní několik vinic přímo ve Bzenci a to v trati „Psí Hora“, která má specifické
mikroklima pro pěstování především přívlastkových vín.
www. vinostyl. cz
1 Ryzlink rýnský2011KAB Suché
2 Sauvignon2011 Polosladké
3 Pinot Noir2011PS Suché
4 Svatovavřinecké2011KAB Suché
5 Frankovka2011 Suché
6 Merlot2010BAR. Suché
7 Zweigeltrebe2011ROSÉ Polosladké
Vinařství Za Humny
Vinařství Za Humny se nachází v obci Rakvice, která je součástí Velkopavlovické vinařské oblasti. Kvalitní hrozny pro výrobu bílých i červených vín pěstují především v trati Krefty, která se vyznačuje vyjímečnou odolností
vůči jarním a zimním mrazům. Vína prodávají restauracím nejvyšší gastronomie. www. vinarstvizahumny. cz
8 Chardonnay2009PS Polosladké
9 Pálava2011VzB Sladké
10 Ryzlink rýnský2011PS Suché
11 Malverina2011VzH Polosladké
12 Cabernet Sauvignon2011JAK Suché
13 Rulandské modré2012ROSÉ
29
Vinařství Hotař Čejkovice s. r. o.
Mladá vinařská firma se nachází v Čejkovicích na Hodonínsku. Cílem společnosti je tvořit co nejkvalitnější
moravská vína při využití moderních technologií a způsobů tradiční výroby. Produkují převážně přívlastková
vína v rozmezí deseti odrůd. www. vino-hotar. cz
14 Děvín2011PS Polosuché
15 Dornfelder2011PS Suché
16 Cabernet Sauvignon2012PS ROSÉ
Horákova farma,a. s.
V katastru Obce Čejkovice obhospodařují vinice o rozloze 17 ha, všechny v systému integrované produkce
(omezené používání chemických přípravků). Ve vinici provádí zelené práce, redukují hrozny, průběžně kontrolují zdravotní stav hroznů a díky tomu získávají hrozny nejvyšší kvality, které sklízí až po dosažení optimální
zralosti. Takto získaná surovina je základem pro výrobu vysoce jakostních vín. Při výrobě vína používají technologické vybavení, které odpovídá nejmodernějším poznatkům a trendům. www. cshorak. cz
17 Cabernet Moravia2009JAK Suché
18 Frankovka2009JAK Suché
19 Zweigeltrebe2011KAB Suché
Vinařství Štěpán Maňák
Vinařství sídlí v obci Žádovice asi 6 km od Kyjova. Vinice se nachází v katastru obce Kostelec trať Stará hora
a v katastru obce Žádovice trať Feruňk. Vinice jsou obhospodařovány v souladu principů integrované produkce. Zaměřují se na výrobu přívlastkových vín, vyrábí také slámová i ledová vína. Vinařství získalo významná
ocenění doma i v zahraničí. V roce 2010 se stali absolutním šampionem soutěže O. I. V. Terravino v Izraeli
za Sauvignon 2009 slámové víno. www. vinarstvi-manak. cz
20 Rulandské šedé2012VzH Polosladké
21 Neuburské2011PS Suché
22 Muškát moravský2011PS Suché
23 Ryzlink vlašský2011VzH Polosladké
24
Veltlínské červené rané 2011 PS Suché
25 Sylvánské zelené2011PS Suché
26 Sauvignon2011PS Polosladké
27 Tramín červený2011VzH Polosladké
28 Frankovka2011VzH Suché
29 André2011PS Suché
30 Cabernet Moravia2011PS Suché
31 Rulandské modré2011VzH Polosladké
30
Vinařství (Weingut) Christen Herrnbaumgarten
Rodinné vinařství Christen se nachází v rakouské obci Herrnbaumgarten, která je vzdálená asi 20 km od Valtic.
Herrnbaumgarten patří do viničního kraje Weinviertel, jenž je nazýván krajem Veltlínů. Vinařství se rodina
věnuje již v páté generaci. Z bílých vín se vinařství zaměřuje na Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský i vlašský,
Sauvignon a Muškát žlutý. Z červených vín na Zweigeltrebe, Modrý Portugal a Blauburger. www. weingutchristen. at
32 Veltlínské zelené2012 Suché
33 Muškát žlutý2012 Suché
34 Ryzlink vlašský2012 Suché
35 Rosé2012
36 Chardonnay2012 Sladké
37 Zweigeltrebe2011 Suché
Vinařství Skalák
Vinařství Skalák se nachází v obci Skalka, která je vzdálena 6 km severovýchodně od Kyjova. Firma se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních odrůdových a přívlastkových vín. Při výrobě se využívá jak klasické technologie
výroby v dřevěných sudech, tak i moderní zpracování v nerezových tancích za pomoci moderních technologií
jako je např. řízené kvašení. Naším cílem je produkovat vysoce kvalitní vína a poskytovat ty nejlepší služby
v oblasti vinařství, gastronomie, relaxace, ubytování a turistiky. www. sklepskalak. cz
38 Chardonnay2012VzH Polosladké
39 Rulandské šedé2012VzH Polosladké
40 Sauvignon2012VzB Sladké
41 Veltlínské zelené2012VzH Polosuché
42 Ryzlink rýnský2012VzH Polosladké
43 Frankovka2012VzH Polosladké
Znovín Znojmo,a. s.
Vinařství Znovín Znojmo, a. s. se sídlem v Šatově vzniklo v roce 1992. Vyrábí tradiční odrůdová vína, suché
a polosuché pozdní sběry, výběry z hroznů a bobulí, vína ledová, slámová i šumivá (sekty). Jejich vína každoročně získávají řadu prestižních tuzemských a mezinárodních cen. Turistický program zahrnuje návštěvu
šatovského Moravského sklípku a Malovaného sklepa. Mezi další zajímavosti patří původní jezuitský Křížový
sklep z 18. století v Příměticích a archivní sklepy v Sedlešovicích a Jaroslavicích. V neposlední řadě je to Loucký
klášter ve Znojmě založený v roce 1190, kde je vybudována názorná vinařská expozice. Mezi jedinečnými
znojemskými viničními polohami je nejznámější viniční trať Šobes, ležící přímo v Národním parku Podyjí. 44 Ryzlink rýnský2012JAK Suché
45 Sauvignon2010JAK Suché
46 Müller Thurgau2011JAK Suché
47 Chardonnay2012JAK Suché
31
48 Veltlínské zelené2012JAK Suché
49 Svatovavřinecké2012JAK Suché
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek, sídlící v obci Svatobořice-Mistřín, bylo založeno v roce 2003. V rodině se však vinaří již
více než 100 let. Filozofií vinařství je „Všechno se podřizuje kvalitě“. Hrozny se pěstují s maximální šetrností
k přírodě v rámci integrované produkce. Při výrobě vína se používají nejmodernější technologie. Vinařství
nabízí pořádání degustací přívlastkových vín, v sortimentu 30 odrůd, v prostorách sklepa s možností ubytování. Vinařství získalo významná ocenění doma i v zahraničí (Valtické vinné trhy, AWC Vienna, San Francisco,
Vinalies Inter. Paris, atd). 50 Muškát moravský2011VzH Polosladké
51 Rulandské bílé2011VzH Polosladké
52 Kerner2011VzH Polosladké
53 Dornfelder2011PS Suché
54 Neronet2011VzH Suché
55
Cabernet Moravia - Rosé 2011 PS Polosuché
Vinařství Spielberg,s. r. o.
Vinařství Spielberg s. r. o. , sídlící v obci Archlebov, obhospodařuje 65 ha vlastních vinic. Nejvýznamnější viniční tratí je trať Maliny, nacházející se v katastru obcí Žarošice i Archlebov. Vinařství úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. Vinice vinařství Spelberg se rozkládají na hlinito-písčitých půdách, které jsou
lehké, výhřevné, snadno propustné. Vhodné jsou pro pozdní bílé odrůdy jako jsou Ryzlink rýnský i vlašský,
Veltlínskké zelené nebo Rulandské bílé. U vyzrálých a archivních vín z těchto vinic nacházíme výraznou minerální chuť, která je způsobena především „terroir“ lokality. Červená vína překvapují svou hutností a mineralitou, specifickými tříslovinami a nezaměnitelným aromatem červených a černých plodů. Vinařství získalo
významná domácí i zahraniční ocenění (např. Salon Vín ČR 2013, Mundus vini, AWC Vienna, italské VINITALY
či International Wine Challenge London). 56 Muškát moravský2011PS Suché
57 Ryzlink vlašský2011PS Suché
58 Ryzlink rýnský2011PS Suché
59
Svatovavřinecké - Rosé 2012 PS Polosuché
60 Modrý Portugal2011PS Suché
61 André2007PS Suché
32
Moravíno Valtice, s. r. o.
Moravíno s. r. o. hospodaří na vinicích o rozloze 15 ha. Viniční tratě dávají vínům nezaměnitelnou bohatost
aromat, chutí a harmonie. Bílá vína těží z bohaté a výrazné aromatičnosti květin s vyzrálým medo-lipovým
akcentem, která je doplněna rozsáhlou škálou chutí citrusů a jižního ovoce. Červená vína se vyznačují nevtíravou, ale výraznou vůní po lesním ovoci, v chuti přechází od ovoce až ke kávě a čokoládě. Strukturu tvoří
nasládlé třísloviny, které v chuti dokreslují harmonii vína. www. moravino. cz
62 Sauvignon2012PS Suché
63 Sylvánské zelené2011VzH Polosuché
64 Rulandské šedé2011PS Suché
65
Frankovka - Rosé 2011 PS Suché
Stanislav Mádl Velké Bílovice
www. vasvinar. cz
66 Rulandské šedé2012PS
67 Tramín červený2012PS
68 Ryzlink vlašský2012PS
69
Frankovka - Rosé 2012 PS
70 Frankovka2011PS
71 Svatovavřinecké2011PS
Mělnické vinařství Kraus
Rodinná firma Mělnické vinařství Kraus sídlí ve městě Mělník, v jehož okolí historie pěstování révy vinné sahá
až do roku 892. Navazujeme na staroslavnou tradici mělnického vinařství moderními a šetrnými metodami,
které ve spojení s jedinečným terroirem, dávají vzniknout vyjímečným a vysoce kvalitním vínům. www. vinarstvi-kraus. cz
72 Pinot Gris2012
73 Hibernal2012
Vinařství Ing. Josef Polášek
Vinařství Polášek je malá rodinná firma, sídlící v Kyjově. Zabývají se výrobou a prodejem sudového a lahvového vína, prodejem burčáku, vína jako dárkového nebo reklamního předmětu. Nabízí posezení ve sklípku
s možností řízené degustace. 74
75
76
77
78
79
Veltlínské zelené 2012 Mor. zemské
Sylvánské zelené 2012 Mor. zemské
Aurelius2012 Mor. zemské
Frankovka - Rosé 2012 Mor. zemské
Modrý Portugal 2012 Mor. zemské
Cuveé červené 2012 Mor. zemské
33
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Český zahrádkářský svaz Ždánice
Základní organizace
696 32 Ždánice
VINAŘ Ing. KRČMAŘ Vlastimil
ve Ždánicích na Hrubé straně čp. 95 nabízí :
1. Degustaci autentických vín z vlastních vinic:
– z Maref – viniční trať ,,Vinohrady“
– ze Ždánic – viniční trať ,,Staré hory“
– z Kyjova – viniční trať ,,Nětčice u Kyjova“
v odrůdové skladbě bílých, červených a růžových vín.
2. PRONÁJEM pohodlného posezení ve sklepní vinárně
(cena pronájmu 500 Kč + 100 Kč topení)
(na akce je možné si obj. menu nebo si přinést)
3. Možnost nákupu sudových (od 45 Kč/litr), lahvových (od 60 Kč), archivních vín
i dárkové balení.
Akce je nutné si předem domluvit telefonicky u manželů Krčmařových nebo při osobní
návštěvě.
Telefon 739 090 832 nebo na tel.: 606 652 939
www.vinar.krcmaring.sweb.cz
email: [email protected]
34
35
Milan Koláček
soustružnické, frézařské
a brusičské práce
Žarošice 353
Tel. /fax: 518 631 721
36
Nádražní 418
696 32 Ždánice
tel.: 518 324 406
Catering
závodní stravování
párty servis
rodinné oslavy
firemní akce
Èeská pojišovna, jednatelství Ždánice
Mìsteèko 787
696 32 Ždánice
Tel: 518 633 441
Šijanský Josef
Èeskomoravská stavební spoøitelna
Tel.: 724 037 400
37
NABÍZÍME:
- závěsové a hromadné slitinové zinkování ZnNi
- závěsové a hromadné galvanické zinkování
- fosfátování
Provoz 03 - Ždánice
Nádražní 418, 696 32 Ždánice
tel. : 518 633 000
fax. : 518 633 116
e-mail: [email protected] cz
38
REŠKA
Slovenská 197
Bučovice 685 01
tel. : 517 383 177
fax: 517 380 955
mobil: 777 774 007
reska. [email protected] cz
SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA
Provádíme:
• kompletní stavby RD
• rekonstrukce RD
• zateplení fasád
• inženýrskou činnost
• prodej stavebního materiálu
• kontejnerová doprava DAF
do 5 t a 6 t
• zemní práce BOBCAT a UNC 061
• zemní práce taktorbagr JCB
• zemní práce bagr CASE 3 t
• doprava betonové směsi
• doprava DAF 8 t s H. R. 8000
39
40
41
Bučovská 366
696 32 Ždánice
tel. /fax: 518 633 605
e-mail: [email protected] cz
V našich prodejnách můžete zakoupit:
• nábytek pro útulný a zdravý domov
• nábytek pro kanceláře
• matrace pro zdravý spánek
Kompletní zařizování interiérů na klíč, včetně návrhu.
Prodejny:
Ždánice, Bučovská 366
Bučovice, Nádražní 593
Slavkov u Brna, Polní 1423 (hala chovatelů)
www. drenap. cz
Renovace starých dveří a zárubní
technologií VS color
Jiří Komárek & Libor Valian
Hrubá Strana 165, Ždánice 696 32
mobil. : +420 604 722 625
+420 608 460 304
e-mail: [email protected] cz
www. renovator. ic. cz
42
43
Ochutnejte kouzlo výjimečnosti!
VINNÉ
SKLEPY
Plánujete posezení, firemní setkání, svatbu nebo rodinnou oslavu?
Přijměte pozvání do reprezentativních prostor vinných sklepů Skalák.
Kromě výtečných gastronomických zážitků si od nás můžete odvézt
vysoce kvalitní vína z hroznů slovácké podoblasti.
Stylové prostředí
kapacita až 120 hostů, ubytování pro 50 osob, parkovací místa
u objektu, technické zázemí, degustace, zážitková gastronomie,
doplňkové aktivity a cíle v regionu, program na míru právě vám...
www.sklepskalak.cz
44
45
46
tel. : 602538485, 543166381
543166379, 543166368
Václav OSIČKA
Ždánice
47
POZNÁMKY
48
Download

Katalog 2013