SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ „PALÁNEK“ ŽDÁNICE
SEKCE VINAŘŮ
22.
VÝSTAVA
VÍN
s ochutnávkou
K ATA LO G
Výstava je realizována s podporou Vinařského fondu České republiky.
www.vinarizdanice.sweb.cz
3. května 2014 • Ždánice
... vždy něco navíc!
.
• slo h y . .
i
sy
FSETOV
ÉHO TIS
KU
AŘSKÉ Z
PRACOV
ÁNÍ
p
vy • t i s k o
á
r
zp
je • výroční
da
NÍ KNIH
a, 697 0
1
Tel.: 518 Kyjov
614 143
GSM brá
na: 70
E-mail: in
[email protected] 2 291 734
arnakyjo
v.cz
y
y•k
Knih ata
•
Grafické
studio
Digitáln
í
tisk
k ale n d á ř
Havlíčk
ova 182
/33
e
A PRECIZ
Ofsetov
ý
tisk
•
z
p
rav
o
EXKLUZ
IVNÍ
KVALIT
BAREVN
A
ÉHO O
y • leták
g
o
l
Knihařs
zpracov ké
ání
Vážení návštěvníci výstavy,
opět po roce Vás vítáme na tradiční Májové výstavě vín ve Ždánicích.
Ochutnejme vystavená vína,která připravila Vinařská sekce Spolku zahrádkářů „Palánek“.
Přejeme Vám příjemné prožití dnešního dne, který zpříjemní cimbálová muzika Lubomíra
Graffeho.
Vinařská sekce Spolku zahrádkářů „Palánek“ ve Ždánicích,tímto děkuje všem vystavovatelům za dodané vzorky a degustátorům za objektivnost při hodnocení. Věříme,že vystavovatelé dosáhnou mnoha dalších úspěchů, jak v pěstování vinné révy, tak i ve výrobě vína.
Zejména děkujeme za spolupráci MěÚ ve Ždánicích, Vinařskému fondu v Brně,všem sponzorům a těm, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.
Výstavní výbor : Hula Josef, Ing. Punčochář Zdeněk, Ing. Volša Radek, Ing. Krčmař Vlastimil, Mgr. Procházka
Miroslav, Ing. Trněný Stanislav, Punčochář Zdeněk, Komárek Jiří, Hrabec Josef, Švaňhal Josef, Hlavinka Josef, Mgr. Ondráček Jiří, Barák Pavel
Subkomise :
Mgr. Navrátil Aleš Bučovice
Mgr. Navrátil Pavel Kyjov
Degustace se uskutečnila v neděli 27. 4. 2014 v Kulturním domě ve Ždánicích.
Ve 21 komisích bylo hodnoceno celkem 653 vzorků vín, z toho 404 vzorků bílých,
50 vzorků vín růžových a 199 vzorků vín červených.
Hodnocení bylo provedeno pomocí 100 bodové stupnice.
Vzorky oceněné body 82 a výše získávají zlatou medaili – diplom.
Součástí výstavy je také 100 vzorků vín jako prezentace profesionálních výrobců,
jenž nebyly bodově hodnoceny.
Těšíme se na naše společné setkání ve Ždánicích i v příštím roce.
Vinařská sekce
Spolku zahrádkářů „Palánek” Ždánice
1
Kategorie vín
Podle barvy – bílé, růžové, červené
Podle obsahu cukru ve víně
Suché - obsahuje nejvýše 4 g cukru v 1litru nebo nejvýše 9 g cukru pokud titrovatelných
kyselin je nejvýše o 2 g v 1 litru méně než cukru
Polosuché - obsahuje 4-12 g cukru v 1 litru nebo 9-18 g cukru v 1 litru pokud kyselost vyhovuje podmínce uvedeného u suchého vína
Polosladké - obsahuje 18-45 g cukru v 1litru
Sladké - obsahuje nad 45 g cukru v 1litru
Podle cukernatosti hroznů
Cukernatost se měří ve stupních normalizovaného moštoměru (NM),které udávají kolik kilogramů cukru je ve 100 litrech moštu.
Stolní víno - může se doslazovat pokud má hroznový mošt přirozený obsah cukru minimálně 11°NM, ale nejvýše o 4,3°NM (pro oblast Morava), přičemž max.
obsah alkoholu může dosáhnout 12 % u bílých a 12,5 % u červených vín.
Na etiketě nesmí být uváděna odrůda, ročník, oblast, podoblast či viniční
trať.
Zemské víno - může být vyráběno jen z hroznů, které dosáhly nejméně 14°NM cukernatosti. Na etiketě smí být uvedena odrůda pouze pokud tato obsahuje minimálně 85%-ní podíl objemu vína. Je-li ve víně obsaženo více odrůd, pak
na jeho etiketě smí být vyznačeny maximálně tři odrůdy, kde každá musí
obsahovat min. 15%-ní podíl objemu vína. Na etiketě může být označena
odrůda a zeměpisné označení (moravské zemské víno).
Jakostní víno - může být vyráběno jen z hroznů jež dosáhly nejméně 15°NM. Etiketa
může obsahovat název odrůdy, vinařské oblasti, podoblasti, obce či trati.
Jakostní víno s přívlastkem - podle stupňů cukernatosti se označují:
kabinet KAB - hrozny musí dosáhnout 19°NM, lehčí, suchá, příjemná vína
pozdní sběr PS - nejméně 21°NM, extraktivní, suchá či polosuchá vína
výběr z hroznů VzH - nejméně 24°NM, plná, extraktivní vína s vyšším obsahem alkoholu
i zbytkového cukru
výběr z bobulí VzB - nejméně 27°NM, plná, extraktivní, sladká i polosladká vína s vysokým
obsahem alkoholu i zbytkového cukru
ledové víno - nejméně 27°, hrozny se ve vinici sklízí při teplotě -7°C a nižší a ihned se lisují.
Lisování se obvykle zastavuje při dosažení cukernatosti 36°NM.
slámové víno - nejméně 27°NM, hrozny se po sklizni zavěšují nebo pokládají na slámu či
rákos ve větrané místnosti. Po min. 3 měsících se může lisovat mošt.
výběr z cibéb VzC - hrozny musí mít při sběru min. 32°NM, často jsou bobule seschlé a napadené ušlechtilou plísní Botritis cinerea (tato vína pak můžeme označovat "botritický výběr")
2
U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu a vína se nesmí konzervovat chemickými látkami, pouze oxidem siřičitým.
Etiketa u jakostních vín s přívlastkem může obsahovat název odrůdy (pokud tato obsahuje
min. 85%-ní podíl a to z jedné vinařské oblasti), vinařské oblasti, podoblasti, obce a trati.
Je-li ve víně zastoupeno více odrůd, pak jsou na etiketě uvedeny nejvýše tři, z nichž každá musí mít min. 15%-ní podíl. Použité zkratky
Zkratky jednotlivých odrůd jsou uvedeny u popsané odrůdy. SK - subkomise
Rosé - víno získané z modrých hroznů včasným oddělením moštu (několik hodin) od pomletého rmutu. Vyniká výraznou kořenitou vůní a chutí připomínající jádra peckovin.
Klaret - bílé víno získané přímým lisováním (malým zatížením) celých modrých hroznů.
Barrique (BAR) - speciální, vnitřním povrchem vypalovaný (toustovaný) dubový sud (nejčastěji francouzský dub) o obsahu 225 l. Víno získává více dřevitý charakter, více tříslovin,
aroma či chuť připomíná kouř a vanilku. Potlačuje původní aroma vína.
MZV - Moravské zemské víno
Složení degustačních komisí
Komise č. 1
Ježek Miroslav (Kyjov), Hlavinka Josef (Ždánice), Němec Miroslav (Archlebov)
Komise č. 2
Daněk Miroslav (Kyjov), Nesvalová Marie (Bzenec)
Komise č. 3
Mokrý Tomáš (Násedlovice), Houšť Pavel (Bučovice), Švábík Dušan (Ždánice)
Komise č. 4
Pelčák Jiří (Kyjov), Turkovská Vladimíra (Bučovice), Hrabec Josef (Ždánice)
Komise č. 5
Marada Petr (Hovorany), Stix Josef (Bukovany), Hula Josef (Ždánice)
Komise č. 6
Matula Vlastimil (Dambořice), Bok Ladislav (Kloboučky), Komárek Jakub (Ždánice)
Komise č.7
Punčochář Zdeněk ml. (Ždánice), Šimeček Jiří (Bukovany), Netopil Vladimír (Ždánice)
Komise č. 8
Knápek Robert (Bučovice), Brešová Jitka (Brno)
Komise č. 9
Troubil Oldřich (Násedlovice), Schüller Zdeněk (Kyjov), Němec Josef (Archlebov)
Komise č. 10
Turkovský Zdeněk (Bučovice), Navrátil Ladislav (Kloboučky), Homola Jaroslav (Ždánice)
3
Komise č. 11
Mokrý Petr (Násedlovice), Jarolík Miroslav (Archlebov), Mokrý Jan (Násedlovice)
Komise č. 12
Veselý Vlastimil (Čejč), Vykoukal Lubomír (Bučovice)
Komise č. 13
Malíšek Miroslav (Bukovany), Břeň Jaromír (Šardice), Ondráček Jiří (Ždánice)
Komise č. 14
Volša Radek (Ždánice), Trněný Stanislav (Ždánice), Hrubý Jaromír (Ždánice)
Komise č. 15
Šimeček Miroslav (Hovorany), Pavlú Jiří ml. (Dambořice)
Komise č. 16
Přikryl Miroslav (Hovorany), Poláček Luboš (Bzenec), Procházka Miroslav (Ždánice)
Komise č. 17
Slováček Jiří (Bzenec), Duroň Jiří (Ždánice), Barák Pavel (Ždánice)
Komise č. 18
Kratochvíl Viktor (Dambořice), Lojan Josef (Násedlovice), Poláček Jaromír (Archlebov)
Komise č. 19
Pavlú Jiří (Dambořice), Knesl Lubomír (Bučovice), Pelikán Jiří (Bukovany)
Komise č. 20
Bíza František (Mutěnice), Pölzer Miroslav (Bučovice), Zelinka Antonín (Ždánice)
Komise č. 21
Dvořák Dalibor (Kloboučky), Petržela Petr (Bučovice), Chromý Slavomír (Ždánice)
Vítězná vína výstavy
č. vz.
Jméno
Adresa
Č. p.
Ročník
Přívl.
Body
Pozn.
Neuburské
112
Punčochář Zdeněk Ždánice
2010
PS
Šampion
Dornfelder
515
Valenta Bronislav Čejč
368
4
2013
Šampion
Komise
Ananasnyj
Je to stolní, rezistentní, mrazuvzdorná odrůda vzniklá křížením odrůd Chrupka bílá x Isabella, která má velký
hrozen. Vůně bobulí jde do ananasu.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
1
Čejč
420
2013
75
Veselý Vlast.
20°
12
Aurelius (Au)
Odrůdu vyšlechtili v roce 1983 Ing. Veverka a Ing. Zatloukal ve šlechtitelské stanici v Perné křížením odrůd
Neuburské x Ryzlink rýnský. Barva je zlato-žlutá. Voní po kdouli, jablku, lipovém květu. Chuť je plná, extraktivní, jemně kořenitá. Víno je výborné kvality podobné Ryzlinku rýnskému s intenzivnějšími aromatickými
látkami. Hodí se k bílým masům s omáčkami.
Č. vz. Jméno
Adresa
Č. p. Ročník
2
3
4
5
6
Mutěnice
Žarošice Žarošice
Ždánice
Strážovice
419
217
198
701
95
2012 21°
2013 PS
2013
2013 PS
2013
Bíza František
Válka Zbyněk
Hampl Emil
Hula Josef
Šimeček Miroslav
Přívl. Body Pozn. Komise
82
86
75
85
74
3
3
3
3
3
Děvín (De)
Je to mladá odrůda vyšlechtěná na Slovensku v roce 1998 křížením odrůd Tramín červený a Veltlínské červenobílé. Barva zelenožlutá. V chuti a vůni můžeme hledat kořenité tóny Tramínu či Muškátu nebo zralého
grepfruitu
Č. vz. Jméno
Adresa
7
Havlíčkův Brod
Navrátil Václav
č. p. Ročník
Přívl. Body Pozn. Komise
2013
PS
82
12
Diamant
Je to slovenská stolní odrůda vzniklá křížením odrůd Julski biser x Panonia Kincse.
Č. vz. Jméno
Adresa
č. p. Ročník
8
Ostrovánky
55
2013
Koutný Pavel
5
Přívl. Body Pozn. Komise
60
12
Hibernal (Hi)
Je to interspecifická (rezistentní) odrůda vyšlechtěná prof. Helmutem Beckerem v Geisenheimu (SRN) z odrůd Seibel 7053 x Ryzlink rýnský klon 239 Gm. Vůně je intenzivní s ovocnými tóny grapefruitu, broskve,
ananasu nebo černého rybízu. Chuť je dlouhá, extraktivně kořenitá se svěží kyselinkou. Svým charakterem
Hibernal připomíná vína Ryzlinku rýnského nebo Sauvignonu.
Č. vz. Jméno
Adresa
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
389
Lovčice
234
Dambořice
548
Násedlovice
Čejkovice
Hrabětice
Hrabětice
Nechvalín
40
Buchlovice
649
Ždánice
702
Unkovice
12
Kyjov
1350
Zajdák Petr
Mička Pavel
Navrátil Jaroslav
Michna Kamil
Láznička Jaroslav
Láznička Jaroslav
Němec Milan
Černý Jiří
Hlavinka Josef
Ošanec Ivo
Navrátil Oldřich, JuDr
Č. p. Ročník
Přívl. 2013
2013 20°
2013 22, 5°
2013 PS
2013
2012
2013
2011 VzH
2011 PS
2013
2013 22°
Body Pozn. Komise
78
68
72
78
82
83
86
90
69
69
79
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Chardonnay (Ch)
Identický název - Pinot Chardonnay, Morillon, Weisser Clevner, Gelber Weisburgunder. Odrůda pochází
z Burgundska ve Francii, kde vznikla samovolným křížením odrůd Pinot noir (Rulandské modré) x Heunisch
(Hunské). Barva bývá zeleno-žlutá až zlatá. Mladé víno voní po zelených jablkách s příměsí akátu, při zrání
přichází vůně grapefruitů, medu nebo lískových oříšků. U výběrů přechází vůně do tropického ovoce-mango, ananas, banán. Chuť je plná, harmonická se smetanově medovou kořenitostí a příjemným obsahem
kyselin. Podává se k bílým masům a plodům moře.
Č. vz. Jméno
Adresa
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kyjov
Ždánice
766
Bzenec
Nechvalín
120
Čejkovice
Bukovany
272
Kyjov
991
Hovorany
685
Násedlovice
342
Ždánice
183
Archlebov
41
Archlebov 23
Ždánice
697
Šardice
773
Šalša Václav
Jetelina Josef
Ďurinová Blanka, JuDr.
Zapletal František
Michna Kamil
Malíšek Miroslav
Ježek Miroslav
Zaňat Jaroslav
Troubil Oldřich
Červinka Gotthard
Jandora Marek
Jandora Jan
Švaňhal Josef
Benešovský Zdeněk
Č. p. 6
Ročník
Přívl. 2011 PS
2013
2013
2011 PS
2013 PS
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
Body Pozn. Komise
83
79
82
80
83
79
81
86
79
77
79
84
67
88
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
32
33
34
35
36
Vinařství B\V
Volša Radek, Ing.
Prokop Milan
Turkovský Zdeněk
Krčmař Vlastimil, Ing.
Ratíškovice
Ždánice
805
Bučovice
1007
Bučovice
Ždánice
95
2013
2013 PS
2011 PS
2012 VzH
2013 PS
83
78
74
75
76
4
4
4
4
4
Müller Thurgau (MT)
Identický název - Rivaner, Rieszling-Sylvaner. Je to vypěstovaný kříženec z odrůd Ryzlink rýnský x Madlenka
královská (dříve nepřesně uváděno Sylvánské zelené). Odrůdu vyšlechtil Dr. Müller v Genseiheimu (SRN)
v roce 1882, jenž pocházel ze švýcarského kantonu Thurgau. Barva světle žluto-zelená. Vůně muškátová,
ovocná s tóny grepu, angreštu, černého rybízu či broskve. Chuť středně plná, svěžího charakteru s menším
množstvím kyselin. Podává se k předkrmům, rybě, bílým měkkým sýrům či zeleninovým polévkám.
Č.vz. Jméno
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
Kořínek Josef
Lovčice
218
Synek Radek
Lovčice
144
Horák Josef
Strážovice
64
Fiala Marek
Bzenec
1548
Dostál Mir. Ing. Slovácký kr.Brno
Punčochář Zdeněk
Ždánice
Šerák Václav
Ždánice
279
Mokrý Josef
Násedlovice
541
Pavlů Jiří
Dambořice
193
Malíšek Josef
Bukovany 96
Hulcký Zdeněk
Moravany
156
Vinné sklepy Skalák
Skalka
Otřel Miroslav
Ždánice
517
Kratochvíl Emerich
Dambořice
141
Ďurinová Blanka, JuDr. Bzenec
Strmiska Josef
Žarošice
278
Horák Jiří
Bukovany Rajsigl Jiří
Kyjov
284
Kostihovi
Bukovany 15
Scxhüller Zdeněk
Kyjov
1117
Tesařík Petr
Kyjov
184
Novák Karel
Kyjov
Valihrach Jiří ml.
Uhřice
248
Břeň Jaromír
Šardice
149
Hlavinka Josef
Ždánice
702
Šimek Karel
Hovorany
108
Mička Pavel
Dambořice
548
Slabý Tomáš
Čejč
448
2013
2012
2013
2013
2013
2013 PS
2012
2013 kab.
2013
2013
2013
2013 PS
2013
2013
2013
2013
2013
2013 PS
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
2013 19,5°
2013
2013
2013
73
82
83
81
81
83
81
73
81
73
80
83
82
80
82
81
85
80
68
81
84
74
76
80
75
79
86
77
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Dvořák Pavel
Luža Tomáš, Ing.
Puk Josef
Hrdlička Zdeněk
Večeřa Michal
Vinařství B\V
Volša Radek, Ing.
Woznica Tomáš
Obhlídal Karel
Malenovský Václav
Petržela Petr
Dvořák Dalibor
Knesl Lubomír
Trněný Stanislav, Ing.
Krčmař Vlastimil, Ing.
Ošanec Ovo
Vinařství U Šťastných
Buchlovice
Velehrad 314
Násedlovice
Násedlovice
181
Stavěšice
10
Ratíškovice
Ždánice
805
Drnholec
Nesovice
37
Bučovice
975
Bučovice
192
Kloboučky
Bučovice
37
Ždánice
841
Ždánice
95
Unkovice
12
Svatobořice-Mistřín
2011
2013
1993
2013
2013 PS
2013 PS
2013 PS
2013 PS
2013
2012
2013
2013
2013
2013 kab.
2013
2013
2013
76
79
80
78
79
85
78
73
71
68
72
87
69
80
80
84
85
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Muškát moravský (MM)
Identický název - Mopr. Odrůdu vyšlechtil v osmdesátých letech 20. století Ing. Křivánek v Polešovicích z odrůd Muškát Ottonel x Prachtraube. Barva světle žlutá. Vůně výrazně muškátová. Chuť jemně aromatická
s nižším obsahem kyselin.
Č.vz. Jméno
Adresa
82
83
84
85
86
87
88
Ždánice
805
Lovčice
218
Dambořice
Hovorany
685
Čejč
76
Perná
108
Terezín
22
Volša Radek, Ing.
Kořínek Josef
Divácký+Kozák
Zaňat Jaroslav
Vachůt Pavel
Peřina Stanislav
Mančík Josef
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013 PS
2012
2013
2013
2013
2013
2013
80
83
78
87
83
81
78
13
13
13
13
13
13
13
Milia
Je to slovenská stolní odrůda vzniklá křížením odrůd Müller Thurgau x Tramín červený. Charakteristika vína
- zlatavá barva, výrazná muškátovo-kořenitá vůně, harmonická chuť někdy postrádá kyselinky.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
89
Archlebov
395
2013
76
Jarolík Miroslav
8
12
Neuburské (Nb)
Identický název - Neuburger. Pochází z Rakouska. První zmínky o této odrůdě pochází ze šedesátých let 19.
století. Pravděpodobně je to nahodilý kříženec odrůd Veltlínské červené x Sylvánské zelené. Barva je žlutá,
u vyšších přívlastků zlato-žlutá. V mladém víně je vůně ořechů, ve zrajícím přechází do červeného ovoce
nebo smetany. Chuť bývá plná, harmonická, viskózní vyznačující se mírnou hořčinkou. Hodí se k jídlům
s hustými omáčkami, pečené drůbeži, drůbeží paštice.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
90
Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
91
Horák Vladimír
Kyjov
3264
92
Jestřáb Libor
Dubňany 8
93
Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
94
Jandora Marek
Archlebov
41
95
Woznica Tomáš
Drnholec
96
Komárek Jakub
Ždánice
697
97
Konečný Pavel
Žarošice
179
98
Bíza František
Mutěnice
419
99
Adamec Dušan
Žarošice
244
100 Svoboda Bohuslav
Dambořice
12
101 Daněk Miroslav
Kyjov
1086
102 Hořava František
Uhřice
175
103 Zálešák František
Mutěnice
408
104 Šurýn Josef
Násedlovice
350
105 Svoboda Roman
Vacenovice
106 Láznička Jaroslav
Hrabětice
107 Láznička Jaroslav
Hrabětice
108Divácký+Kozák
Dambořice
109 Ďurinová Blanka, JuDr. Bzenec
110 Punčochář Zdeněk
Ždánice
111 Ambroz Jaromír
Hovorany
559
112 Punčochář Zdeněk
Ždánice
113 Matula Vlastimil
Dambořice
549
114 Kořínek Marek
Ždánice
682
115 Dvořák Dalibor
Kloboučky
116 Doležal František Bučovice
982
9
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012 PS
2011
2013
2013 PS
2013 kab.
2013 PS
2013
2013
2013 20°
2013
2013
2013 PS
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013 kab.
2013
2013
2010 PS
2013
2013
2013
2013
84
3
74
3
82
3
82
3
84
3
85
3
86
3
80
3
86
3
88
3
80
3
68
3
70
3
80
3
68
3
62
3
63
3
63
3
78
3
77
3
90
3
86
3
Šampion3
84
3
68
3
82
3
70
3
Pálava (Pa)
Odrůdu v sedmdesátých letech 20. století vyšlechtil Ing. Veverka ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd Tramín červený x Müller Thurgau. Barva bývá zlatožlutá. Vůně tramínová, muškátová doplněná vanilkovými
tóny. Chuť harmonická, kořenitá, plná s nižším obsahem kyselin a dlouhotrvající dochutí. Hodí se k plísňovým sýrům a dezertům.
Č.vz. Jméno
Adresa
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Násedlovice
332
Čejkovice
Dambořice
193
Ždánice
Ždánice
Dubňany
8
Perná
108
Perná
272
Ždánice
841
Střeštík Josef
Michna Kamil
Pavlů Jiří
Bělohoubek Jiří
Punčochář Zdeněk
Jestřáb Libor
Peřina Stanislav
Kořének Milan
Trněný Stanislav, Ing.
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012 VzB
2013 VzH
2013 VzH
2013 PS
2013 VzH
2013
2013
2013 PS
2013 kab.
88
78
79
67
90
80
78
79
86
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Rulandské bílé (RB)
Identický název - Roučí bílé, Pinot blanc, Pinot bianco, Weisser Burgunder, Clevner. Pochází z Burgundska
ve Francii. Vznikla jako pupenová mutace z Rulandského modrého(Pinot noir). Barva bývá zeleno-žlutá až
zlatavá. Ve vůni můžeme hledat hrušky, broskve, červené ovoce, lískové oříšky, mandle, vanilku a nejvíce
chlebovou kůrku. Chuť je harmonická, bohatá na extraktivní látky, elegantní se zralou kyselinkou. Hodí se
ke chřestu, rybám, bílým masům a paštikám.
Č.vz. Jméno
Adresa
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Dambořice
549
Lovčice
218
Šardice
222
Bzenec
1548
Ždánice
Žarošice
181
Ždánice
589
Želetice
129
Želetice
185
Násedlovice
342
Čejč
196
Hovorany
544
Hovorany
789
Čejč
199
Velehrad
314
Uhřice
253
Násedlovice
332
Matula Vlastimil
Kořínek Josef
Galia Zdeněk
Fiala Marek
Punčochář Zdeněk
Zouhar Ladislav
Ondráček Jiří, Mgr.
Planeta Pavel
Valián Josef
Troubil Oldřich
Vindiš Jaroslav
Šimeček Miroslav
Ševelová Jana
Fojtík Jiří, Ing.
Luža Tomáš, Ing.
Šmerda Vítězslav
Střeštík Josef
Č.p.
10
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
2013 PS
2012 25°
2010 PS
2013
2012 VzH
2013
2013
2013 20°
2013 21°
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013 PS
2013 PS
83
78
84
75
90
79
82
80
78
81
85
80
79
80
89
86
82
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
143 Kahánek Jan
Kyjov
615
2013 PS
80
144 Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
2012 PS
81
145 Štětka Josef
Mutěnice
548
2013
82
146 Schüller Zdeněk
Kyjov
1117
2013 PS
83
147 Zbořil Jan
Čeložnice
2012
81
148 Danihel Jan
Archlebov
2013
77
149 Fajtl Josef
Mutěnice
906
2013
83
150 Šimeček Zdeněk
Čeložnice
2013
82
151 Němec Tomáš
Archlebov
138
2013 PS
63
152 Poláček Jaromír
Archlebov
368
2013
76
153 Strmiska Josef
Žarošice
278
2013
77
154Divácký+Kozák
Dambořice
2013
76
155 Poláček Milan
Dražůvky
108
2013
87
156 Chromý Josef
Nechvalín
14
2012 22°
65
157 Malíšek Jiří
Bukovany
2013 PS
82
158 Ďurinová Blanka, JuDr. Bzenec
2013 PS
71
159 Horáček František
Bukovany
178
2013
76
160 Dovolil Pavel
Bohuslavice
2013 PS
78
161 Mokrý Josef
Dambořice
541
2013 PS
72
162 Červinka Gotthard
Ždánice
183
2013
78
163 Bělohoubek Jiří
Ždánice
2013 PS
75
164 Vinné sklepy Skalák
Skalka
2013 VzH
88
165 Woznica Tomáš
Drnholec
2013 PS
78
166 Komárek Jiří
Ždánice
697
2013
76
167 Vinařství U Šťastných Svatobořice-Mistřín
2013
78
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Rulandské šedé (RŠ)
Identický název - Roučí šedé, Pinot gris, Grauer Burgunder, Tokayer, Piros kisburgundi. Pochází z Burgundska ve Francii. Vznikla jeko pupenová mutace z Rulandského modrého. Barva zlatožlutá. Vůně může být
medově nasládlá s jemným pomerančem, chlebnatá připomínající tokajské výběry nebo může přecházet
do vůně hrozinek. Chuť harmonická, velmi plná s vysokým extraktem, utlumenými kyselinami a dlouhotrvající dochutí. Podává se k rybám s krémovou omáčkou, k lehce grilovaným světlým masům, pozdní sběry
k dezertům, sladké výběry jako aperitiv.
Č.vz. Jméno
Adresa
168
169
170
171
172
173
174
Kyjov
284
Čejkovice
920
Bzenec
Kyjov
1143
Skalka
Mutěnice
Hrabětice
Tesařík Petr
Koliba Pavel
Ďurinová Blanka, JuDr.
Kölbel Vojtěch
Vinné sklepy Skalák
Vodák Tomáš
Láznička Jaroslav
Č.p.
11
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013 PS
2013 23°
2013 PS
2013 PS
2013 VzH
2013
2013
85
88
80
80
80
72
83
13
13
13
13
13
13
13
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Vinařství B\V
Fojtík Jiří, Ing.
Bíza František
Kořének Milan
Vaculík Josef, Ing.
Michna Kamil
Řičica Pavel
Turzík Ladislav
Benešovský Zdeněk
Jestřáb Libor
Dvořák Dalibor
Malenovský Václav
Ševčík Petr, JuDr.
Šenkyřík Václav
Šafařík Jan
Ratíškovice
Čejč
199
Mutěnice
419
Perná
272
Staré Město
Čejkovice
Vnorovy
251
Mutěnice
1165
Šardice
773
Dubňany
8
Kloboučky
Bučovice
975
Habrovany
214
Heršpice
Unkovice
15
2013 VzH
2013 PS
2013 22°
2013 PS
2013
2013 PS
2013 23, 5°
2013 PS
2013
2011
2013 23, 5°
2013 21°
2011 VzH
2013
2013 PS
82
75
74
80
76
80
74
83
82
90
84
72
89
74
78
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Ryzlink rýnský (RR)
Identický název - Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Johanisberg, Graševina. Pochází z Porýní(SRN).
Je to pravděpodobně nahodilý kříženec z odrůdy Heunisch a semenáče Tramínu. Barva zeleno-žlutá až zlatá
(u výběrů). Vůně může být velmi široká dle půdního typu a daného ročníku. Může být po ovocných plodech broskev, jablko, pomeranč, meruňka či ananas, po lipovém květu, mandlích, hrozinkách nebo také kouřová
či po petroleji. Chuť je pepřnatě kořenitá s výraznou kyselinkou a minerálními podtóny. Kabinetní vína se
hodí ke studeným předkrmům, pozdní sběry k rybám a bílým masům a výběry k dezertům. RR se řadí k nejkvalitnějším bílým odrůdám.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
190 Pekárek Jiří, Ing.
191 Jandora Jan
192 Dvořan Pavel
193 Ráček Karel
194 Bíza František
195 Konečný Pavel
196 Poláček František
197 Šalša Václav
198 Fiala Marek
199 Pěnčík František
200 Jordán Vlastimil
201 Válka Zbyněk
202 Veselý Vlastimil
203 Němec Jiří
204Šnajdr-Špéra
205 Šťastný Jaroslav
Bzenec
725
Archlebov
23
Buchlobive
Mutěnice
498
Mutěnice
419
Žarošice
179
Uhřice
239
Kyjov
Bzenec
1548
Uhřice
40
Vésky 201
Žarošice
217
Čejč
420
Kyjov
315
Šardice
836
Hovorany
218
12
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012
2013 PS
2011 PS
2013 VzH
2013 VzH
2013
2013
2013 PS
2013 22°
2013 PS
2011 VzH
2013 PS
2013 20°
2013 PS
2013
2013
76
88
84
85
85
78
75
85
84
82
91
88
81
77
75
80
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
206
207
208
209
210
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
Kostiha Vítězslav
Bukovany
19
Koliba Pavel
Čejkovice
920
Poláček Jaromír
Archlebov
368
Kratochvíl Viktor
Dambořice
170
Hrabec Josef
Ždánice
777
Polášek Jan
Bukovany
228
Vinné sklepy Skalák
Skalka
Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
Benešovský Zdeněk
Šardice
773
Horák Vladimír
Kyjov
3264
Bezchleb Richard
Bzenec
1066
Hula Josef
Ždánice
701
SZV Bučovice
Bučovice
106
Turkovský Zdeněk
Bučovice
Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
841
Knápek Robert, Bučovice
84
2005
2013 22°
2013
2013
2013
2012
2013 PS
2012
2013
2013
2012
2013 PS
2012
2012 PS
2013 PS
2012 PS
87
81
84
84
85
83
82
86
86
82
85
82
70
84
86
81
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Ryzlink vlašský (RV)
Identický název - Welschriesling, Riesling italico, Olaszriezling. Původ odrůdy není jednoznačný. Barva je
světle žluto-zelená. Vůně může být neutrální, ovocitá-jablko, angrešt, květinová-luční kvítí, medová, po lipovém květu. Chuť plná, harmonická, svěží s výraznými kyselinami. Používá se většinou do směsí, kterým
kyselina dává páteř.
Č.vz. Jméno
Adresa
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
211 Vagner S.
223 Vykydal Miroslav
224 Šurýn Josef
225 Z8lešák František
226 Svoboda Rostislav
227Divácký+Kozák
228 Michalec František
229 Gruber Tomáš
230 Horák Jaroslav
231Vlasák
232 ČSZ Želetice
233 Vachůt Pavel
234 Kopeček Josef
235 Skalický Václav
236 Martínek Roman
237 Šimek Karel
238 Fojtík Jiří, Ing.
239 Konečný Martin
Žarošice
196
Hovorany
456
Násedlovice
350
Mutěnice
408
Dražůvky
98
Dambořice
Mikulov
Čeložnice
52
Čeložnice
52
Morkůvky
Želetice
Čejč
76
Želetice
Želetice
218
Štěpánovice
1
Hovorany
108
Čejč
199
Hovorany
320
2013
2013
2013
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
2013
2013
2013
2013 19, 2°
2013
2013
2013
2013 PS
2013
89
79
72
77
74
83
83
75
80
83
62
85
74
86
75
80
85
81
13
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
240 Hulcký Zdeněk
Moravany
156
241 Zvědělík Luboš
Šardice
719
242 Březí Jaromír
Šardice
149
243 Matula Miroslav
Dambořice
18
244 Hořava Pavel
Dambořice
245 Šmerda Vítězslav
Uhřice
253
246 Daněk Miroslav
Kyjov
1086
247 Konečný Václav
Lovčice
183
248 Pěnčík Jan
Uhřice
43
249 Zavrtálek Jaroslav
Kyjov
2303
250Šnajdr-Špéra
Šardice
836
251 Řičica Pavel
Vnorovy
251
252 Turzík Robin
Mutěnice
1165
253 Poláček Leoš
Archlebov
330
254 Vinařství B\V
Ratíškovice
255 Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
256 Peřina Stanislav
Perná
108
257 Kořének Milan
Perná
272
258 Kořének Milan
Perná
272
259 Dvořák Dalibor
Kloboučky
260 SZV Bučovice
Bučovice
106
261 Petržela Petr
Bučovice
192
262 Doležal František
Bučovice
982
263 Spáčil Petr
Heršpice
266
2013 22°
2013
2013
2013
2013 PS
2013 kab.
2013 PS
2013
2013
2013
2013
2013 23°
2013 kab.
2013
2013 kab.
2013 kab.
2013
2013
2011 VzH
2013
2012
2013 21, 2°
2013
2013
82
75
75
83
73
84
75
61
82
77
81
80
67
81
85
82
88
78
83
74
78
71
65
68
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Sauvignon (SG)
Identický název - Sauvignon blanc, Muskat-Sylvaner, Feigentraube. Pravděpodobně pochází z oblasti
Bordeaux ve Francii. Vznikl samovolným křížením mezi odrůdami Chenin blanc a Tramín. Barva je světle
zeleno-žlutá. Vůně bývá intenzivní, při nižší zralosti travnatá, kopřivová, papriková. Při lepší zralosti bývá
vůně ovocná, angreštová, broskvová, černorybízová a u výběrů meruňková, ananasová, pomerančová či tropického ovoce. U zralých vín ustupuje aroma do pozadí. Chuť bývá plná, kořenitá, dlouhotrvající s pěknou
kyselinou. Patří mezi nejjakostnější odrůdy naší severní vinařské oblasti.
Č.vz. Jméno
Adresa
264
265
266
267
268
269
270
271
Násedlovice
360
Dražůvky 118
Hovorany
108
Uhřice
175
Bukovany
Hovorany
456
Čejkovice
920
Ždánice
701
Mokrý Tomáš
Svoboda Jiří
Šimek Karel
Hořava František
Pelikán Jiří
Vykydal Miroslav
Koliba Pavel
Hula Josef
Č.p.
14
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013 23°
2013 23°
2013
2013
2013
2013
2013 24°
2013 PS
90
75
83
80
81
76
82
83
11
11
11
11
11
11
11
11
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Jordán Vlastimil
Kopřiva František
Stix Josef
Pelikán Jiří
Miklík František
Fajtl Josef
Vinné sklepy Skalák
Řičica Pavel
Pírek Bohumil
Pekárek Jiří, Ing.
Bravenec Zdeněk
Peřina Stanislav
Woznica Tomáš
Dvořan Pavel
Doležal František
Navrátil Václav
Trněný Stanislav, Ing.
Krčmař Vlastimil, Ing.
Krčmař Vlastimil, Ing.
Ševčík Petr, Ing.
Vésky
201
Ždánice
701
Bukovany
Bukovany
Hovorany
329
Mutěnice
906
Skalka
Vnorovy
251
Bzenec
192
Bzenec
725
Karlín
Perná
108
Drnholec
Buchlovice
Bučovice
982
Havlíčkův Brod
Ždánice
841
Ždánice
95
Ždánice
95
Habrovany
2011 VzH
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
2013 VzH
2013 24°
2013
2013
2013
2013
2013 PS
2010 PS
2013
2013 VzH
2013 PS
2013 PS
2011 VzH
2011 VzB
79
79
82
81
81
76
84
84
76
79
80
89
81
82
75
81
80
81
80
91
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Scheurebe
Odrůdu vyšlechtil Georg Scheu ve 20-tých letech 20. století v Německu křížením odrůd Sylvánské zelené x
Ryzlink rýnský. Vína jsou jemná se zesíleným ryzlinkovým buketem, který je lehce muškátový.
Č.vz. Jméno
Adresa
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
292
293
Hovorany
Hovorany
490
108
2013
2013
72
84
Marada Petr
Šimek Karel
2
2
Sylvánské zelené (SZ)
Identický název - Sylvánské, Grüner Silvaner, Grüner Zierfandl. Odrůda vznikla samovolným křížením mezi
odrůdami Rakouské bílé a Tramín. Barva zeleno-žlutá. Vůně pikantní, travnatá, angreštová. Chuť bývá plná,
extraktivní, mírně kořenitá s vyšší kyselinkou.
Č.vz. Jméno
Adresa
294
295
296
297
298
299
Dambořice
18
Čejkovice
920
Bzenec
Ždánice
682
Karlín
30
Ždánice
95
Matula Miroslav
Koliba Pavel
Ďurinová Blanka, JuDr.
Kořínek Marek
Mareček František
Krčmař Vlastimil, Ing.
Č.p.
15
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013 21°
2013 MZV
2013
2013
2013 PS
79
78
78
74
75
80
4
4
4
4
4
4
Tramín červený (TČ)
Identický název - Gewürztraminer, Roter Traminer, Traminer, Savagnin rosé. Původ není jasný. Geneticky
stojí velmi blízko k volně rostoucí lesní révě. Je to jedna z nejstarších odrůd. Barva zlato-žlutá. Vůně bývá
intenzivní připomínající vůni čajové růže, skořice, medu, hrozinek či tropického ovoce. Chuť bývá plná,
extraktivní, kořenitá s nižším obsahem kyselin. Řadí se mezi vysoce kvalitní vína. Suchá vína se hodí k uzeným rybám, sladké výběry k dezertům a kořeněným pokrmům.
Č.vz. Jméno
Adresa
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
Staré Město
Buchlovice
Mutěnice
Ždánice
702
Hovorany
685
Mutěnice
934
Mutěnice
1165
Bzenec
1548
Kyjov
Mutěnice
597
Mutěnice
Ždánice
701
Perná
272
Bučovice
975
Bučovice
1007
Bučovice
Unkovice
15
Terezín
52
Vaculík Josef, Ing.
Raštica Jiří
Dětínský Fr., Ing.CsC
Hlavinka Josef
Zaňat Jaroslav
Páter Kryštof
Turzík Ladislav
Fiala Marek
Šalša Václav
Bílek Milan
Vodák Tomáš
Hula Josef
Kořének Milan
Malenovský Václav
Prokop Milan
Vykoukal Lubomír
Šafařík Jan
Mančík Josef
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2011 PS
2013
2012 PS
2013 PS
2013 VzH
2013 PS
2013 22°
2013 PS
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013 21°
2012 VzH
2013 VzH
2013
2013
79
79
74
72
75
70
72
71
70
69
60
84
73
72
76
72
75
80
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Veltlínské červené rané (VČR)
Identický název - Malvasier, Malvasia, Frühroter Veltliner. Dle genetické studie se na vzniku této odrůdy podílely odrůdy Sylvánské zelené a Veltlínské červené, podobně jako je tomu u Neuburského. Burva zlatožlutá.
Vůně neutrální, při vyšší cukernatosti až medové tóny. Chuť plná s nízkým obsahem kyselin.
Č.vz. Jméno
Adresa
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
318
319
320
321
322
323
Ostrovánky
Dambořice
Strážovice
Bzenec
Ždánice
Heršpice
6
542
64
192
697
20
2013
2013
2013
2013
2013 21, 2°
2013
84
80
75
73
85
86
Novák Vít
Filip Jan
Horák Josef
Pírková Eliška
Komárek Jakub
Šenkyřík Václav
16
10
10
10
10
10
10
Veltlínské zelené (VZ)
Identický název - Muškatel, Bělošpičák, Grüner Veltliner, Grünmuskateller. Pravděpodobně pochází z Rakouska a jedním z rodičů je Tramín. Barva je zeleno-žlutá. Vůně připomíná med, květ lípy, pepř, u vyzrálých
vín exotické ovoce. Chuť bývá plná, extraktivní, kořenitá, hořkomandlová s příjemně uhlazenými kyselinami. Podává se k masité stravě s neutrálními omáčkami.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
324 Vachůt Pavel
Čejč
76
325 Lojan Josef
Násedlovice
342
326 Kopřiva František
Ždánice
701
327 Valenta Jeroným
Čejč
169
328 Bíza František
Mutěnice
419
329 Zvědělík Luboš
Šardice
719
330 Konečný Václav
Lovčice
183
331 Kahánek Jan
Kyjov
615
332 Navrátil Josef
Bukovany
35
333 Zbořil Jan
Čeložnice
334 Sáček František
Archlebov
96
335 Šimeček Zdeněk
Čeložnice
336 Šimeček Miroslav
Hovorany
544
337 Mokrý Petr
Násedlovice
126
338 Němec Tomáš
Archlebov
134
339 Zálešák František
Mutěnice
408
340 Michalec František
Mikulov
341 Vágner Václav
Žarošice
342 Horák Jaroslav
Čeložnice
343Kölblovi
Kyjov
489
344 Horáček David
Bukovany
178
345 Otřel Miroslav
Ždánice
517
346 Horák Jaromír
Ždánice
697
347 Zelinka Antonín
Ždánice
739
348 Luža Milan
Věteřov
59
349 Padalík Pavel
Šardice
468
350 Láznička Jaroslav
Hrabětice
351 Filip Jan
Dambořice
542
352Vlasák
Morkůvky
353 Strmiska Pavel
Archlebov
224
354 Vinařství B\V Ratíškovice
355 Luža Milan
Věteřov
59
356 Chromý Josef
Nechvalín
14
357 Vykydal Miroslav
Hovorany
456
358 Poláček Milan
Dražůvky
108
359 Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
17
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
2013
2013 22°
2013 21°
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013
2013
2013 PS
2013
2013
2013
2013 PS
2013 PS
2013
2013 kab.
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013 PS
2013
2012 VzH
2013
2013
2012 PS
83
65
85
90
80
77
63
85
82
63
76
77
68
65
79
80
85
83
82
74
72
82
83
82
80
82
79
84
78
90
83
81
60
85
82
85
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
360 Mareček František
Karlín
30
2013
75
361 Peřina Stanislav
Perná
2013
77
362 Woznica Tomáš
Drnholec
2013 PS
76
363 Komárek Jakub
Ždánice
697
2013
87
364 Spáčil Petr
Heršpice
266
2013
88
10
10
10
10
10
Směs bílá určená
Č.vz.
Jméno
Adresa
Č.p.
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Svoboda Bohuslav
Poláček Zdeněk
Poláček Zdeněk
Mokrý Tomáš
Drozd Oldřich
Zbořil Jan
Sáček František
Šimeček Radek
Láznička Jaroslav
Švejbar Zdeněk
Gruber Tomáš
Adamec Dušan
Kölbel Vojtěch
Celý Ondřej
Dovolil Pavel
Němec Miroslav
Luža Milan
Handlíř Petr
Synek Radomil
Mokrý Josef
Volša Radek, Ing.
Vala Pavel
Woznica Tomáš
Doležal František
Dambořice
12
Násedlovice
119
Násedlovice
119
Násedlovice
36
Lovčice
372
Čeložnice
Archlebov
96
Čeložnice
Hrabětice
Mutěnice
1053
Čeložnice
52
Žarošice
244
Kyjov
1143
Bohuslavice
Bohuslavice
Archlebov
402
Věteřov
59
Ždánice
Lovčice
144
Dambořice
301
Ždánice
805
Strážovice
189
Drnholec
Bučovice
982
Ročník
Body
Odrůda
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
82
82
82
86
75
81
79
84
78
80
81
83
81
79
81
82
76
66
81
81
83
78
89
78
MT+VZ
MM+VČR
VČR+RŠ
SG+RB
MT+VZ
RV+VZ
VZ+NB
VZ+RB
HI+NB
RŠ+NB
RV+VZ
RB+VZ
SG+VZ
RB+RŠ
RB+VZ
RV+VZ
RB+RŠ
MM+RV
RB+MM
RR+Hi
NB+MT
MT+SG
TČ+Ch
RR+SG+Hi
Komise
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Směs bílá neurčená
Č.vz. Jméno
Adresa
390
391
392
393
394
395
396
Bohuslavice
Bohuslavice
Žarošice
181
Násedlovice
119
Buchlovice
Želetice
Želetice
75
Dovolil Pavel
Dovolil Pavel
Zouhar Ladislav
Poláčková Stanislava
Šik Pavel
Chromý František
Koutný Jiří
Č.p.
18
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012
2013 kab.
2013
2013
2012
2013 PS
2013
75
81
79
74
74
80
75
5
5
5
5
5
5
8
397 S.D.H. Ostrovánky
Ostrovánky
2012
73
398 Němec Miroslav
Archlebov
402
2012
78
399 ČSZ Želetice
Želetice
2012
85
400 Wolf Jindřich
Ždánice
795
2013
74
401 Svobodník Petr
Kyjov
2013
80
402S.D.H.Ostrovánky Ostrovánky
2012
82
403 Hojač Miroslav
Dražůvky
125
2013
77
404 Komárek Pavel
Ždánice
352
2013
76
8
8
8
8
8
11
11
11
Rosé - Růžová vína
Je to samostatný druh, mezistupeň mezi červeným a bílým vínem. Zahrnuje možnou širokou škálu barev
a odstínů (růžovošedá, čajová růže, starorůžová, lososová, červený grapefruit, pivoňková, malinová, tělová, meruňková, koroptví oko, cibulová slupka, měděná ). Růžové víno se připravuje z modrých hroznů a to
samovolným krvácením moštu ze rmutu nebo několikahodinovým naležením rmutu a to buď bez nebo
s následným lisováním.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
405 Doležal František
Bučovice
982
2013 81
Zw
14
406 Kořének Milan
Perná 272
2013 82
Zw
14
407 Komárek Jakub
Ždánice
697
2013 78
cuvé
14
408 Knesl Lubomír
Bučovice
37
2013 80
Zw
14
409 Peřina Stanislav
Perná
108
2013 80
RM
14
410 Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
666
2013 82
CS PS
14
411 Volša Radek, Ing.
Ždánice
805
2013 75
FR kab.
14
412 Vinařství B\V
Ratíškovice
2013 83
FR PS
14
413
Švaňhal JosefŽdánice697
2013
70Sv14
414 Kořínek Marek
Ždánice
682
2013 68
cuvé
14
415 Strmiska Pavel
Archlebov
224
2013 75
Zw
14
416
Švaňhal JosefŽdánice697
2013
82Al14
417 Vala Pavel, Mgr.
Strážovice
189
2013 78
FR+CM
14
418 Galia Zdeněk
Šardice
222
2013 74
Zw
14
419 Michna Kamil
Čejkovice
2013 78
Zw
14
420 Turzík Robin
Mutěnice
1165
2013 83
CM
14
421 Luža Milan
Věteřov
59
2013 74
Zw
14
422 Hula Josef
Ždánice
701
2013 78
FR
14
423 Padalík Pavel
Šardice
468
2013 86
Zw PS
14
424 Punčochář Zdeněk
Ždánice
2013 87
Zw PS
14
425 Pavlů Jiří
Dambořice
193
2013 86
An kab.
14
426 Kölbel Vojtěch
Kyjov
43
2013 72
Zw
14
427 Malíšek Josef
Bukovany
96
2013 79
FR
14
428 Vagner Stanislav
Žarošice
196
2013 82
Zw 22°
14
429 Horák Jaroslav
Čeložnice
52
2013 83
Sv
14
19
430 Neckař Libor
431Divácký+Kozák
432 Divácký+Kozák
433 Menšík Ondřej
434 Bílek Milan
435 Vykydal Miroslav
436 Mal.íšek Jiří
437 Rajsigl Jiří
438 Daněk Miroslav
439 Navrátil Jaroslav
440 Tesařík Petr
441 Štětka Josef
442 Hořava Pavel
443 Vindiš Jaroslav
444 Mokrý Tomáš
445 Mokrý Tomáš
446 Kopeček Vojtěch
447 Troubil Oldřich
448 Raštica Jiří
449 Koutný Petr
450 Planeta Pavel
451 Kuřímský Viktor, Mgr.
452 Knápek Robert
Bukovany
Dambořice
Dambořice
Dražůvky
124
Mutěnice
597
Hovorany
456
Bukovany
Kyjov
284
Kyjov
1086
Násedlovice
199
Kyjov
284
Mutěnice
578
Dambořice
Čejč
198
Násedlovice
360
Násedlovice
360
Násedlovice
6
Násedlovice
342
Buchlovice
Želetice
80
Želetice
129
Ždánice
402
Bučovice
84
2013 79
2013 79
2013 80
2013 77
2013 79
2013 82
2013 84
2013 83
2013 85
2013 65
2013 80
2013 78
2013 80
2013 75
2013 83
2013 82
2013 75
2013 83
2013 82
2013 67
2013 84
2013 65
2013 78
FR PS
FR
Zw
An+Sv+FR
An
An
CS PS
Sv jak.
CM PS
An
An
FT
An
FR
CM
CS 23°
Sv+FR
An
FR+MP
Zw
An
An+FR
Zw
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Klaret
Je to bílé víno vyrobené lisováním celých, modrých hroznů, kdy nedojde k maceraci-vyluhování barviva
ze slupky modrých hroznů.
Č.vz. Jméno
Adresa
453
454
Bzenec
1548
Havlíčkův Brod
Fiala Marek
Navrátil Václav
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
75
75
22°
PS
FR
Zw
15
15
Alibernet (Al)
Identický název - Oděsskij čornyj. Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1950 v Oděse na Ukrajině křížením odrůd
Alicante Bouschet x Cabernet Sauvignon. Barva velmi tmavě červená-barvířka. Vůně výrazně kabernetová.
Chuť středně plná až plná, s vyšším obsahem tříslovin zrajících až do neutrální hebkosti, černého rybízu
a kabernetu.
Č.vz. Jméno
Adresa
455
456
Nechvalín
14
Bukovany
Chromý Josef
Hlavinka Pavel
Č.p.
20
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012
2012 VzH
82
83 bar.
16
16
457
458
Turzík Ladislav
Mančík Josef
Mutěnice
Terezín
562
52
2013
2013
80
82
16
16
André (An)
Odrůdu vyšlechtil Ing. Horák ve Velkých Pavlovicích křížením odrůd Frankovka x Svatovavřinecké. Barva
granátová. Vůně peckovitého ovoce, ostružin, u zralých vín tóny borůvek či povidel. Chuť v mladém stavu
výrazně kyselá až hrubá. Po delším ležení je víno plné, harmonické s hebkou chutí zralé třísloviny. André
vyžaduje menší zatížení keřů.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
459 Kopřiva František
460 Chromý Josef
461 Chromý Josef
462 Kratochvíl Václav
463 Dovoilil Pavel
464 Hrabec Josef
465 Hrabec Josef
466 Kořínek Marek
467 Svoboda Jiří
468 Vachůt Pavel
469 Martinec Roman
470 Kulheim Pavel
471 Valihrach Jindřich ml.
472 Veselý Vlastimil
473 Dětinský Fr., Ing.CsC
474Vlasák
475Šnajdr-Špéra
476 Mokrý Josef
477 Bravenec Zdeněk
478 Komárek Jiří
479 SZV Bučovice
480 Hrbotický Jan
Ždánice
701
Nechvalín
14
Nechvalín
14
Dambořice
94
Bohuslavice
Ždánice
777
Ždánice
777
Ždánice
682
Dražůvky
118
Čejč
76
Štěpánovice
1
Kyjov
2277
Uhřice
248
Čejč
420
Mutěnice
15
Morkůvky
Šardice
836
Dambořice
301
Karlín
Ždánice
697
Bučovice
Ždánice
875
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012
2012
2010
2013
2011
2012
2013
2013
2012 22°
2013
2013
2012
2013
2013 21°
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
74
76
74
80 bar.
74
73
83
70
82
89
80
75
75
82
83
88
74
77
82
83
80
79
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Blauburger(Blau)
Odrůdu vyšlechtil Dr. Fridrich Zweiglt v roce 1923 v Klosterneuburgu v Rakousku křížením odrůd Modrý
Portugal x Frankovka. Barva intenzivní, vůně i chuť mívá jemný kabernetový charakter. Při dobré zralosti
jde vůně do borůvek či ostružin, vhodné pro zrání v dubových sudech barrique.
Č.vz. Jméno
Adresa
481
482
Buchlovice
Násedlovice
342
Hrkalík, Ing.
Troubil Oldřich
Č.p.
21
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
83
78
PS
21, 5°
18
18
Cabernet Moravia (CM)
Odrůdu vyšlechtil Lubomír Glos v Moravské Nové Vsi křížením odrůd Cabernet Franc x Zweigeltrebe. Barva
granátová. Vůně typicky kabernetová s tóny černého rybízu. Chuť je elegantní, plná s lahodnou tříslovinkou.
Zráním se stupňuje plnost a harmonie.
Č.vz. Jméno
Adresa
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
Ždánice
795
Ždánice
697
Mutěnice
562
Karlín
30
Buchlovice
Čejč
196
Hovorany
798
Čejč
368
Čejč
169
Násedlovice
332
Uhřice
40
Staré Město
Kyjov
991
Mutěnice
498
Hovorany 544
Dražůvky
124
Karlín
Dražůvky
108
Bukovany
Hrabětice
Vacenovice
Ždánice
697
Bučovice
1007
Wolf Jindřich
Horák Jaromír
Turzík Ladislav
Mareček František
Maňásek Pavel
Vindiš Jaroslav
Ševelová Jana
Valenta Bronislav
Valenta Jeroným
Střeštík Josef
Pěnčík František
Vaculík Josef, Ing.
Ježek Miroslav
Ráček Marek
Šimeček Miroslav
Menšík Ondřej
Bravenec Zdeněk
Poláček Milan
Horák Jiří
Láznička Jaroslav
Svoboda Roman
Komárek Jiří
Prokop Milan
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
2013
2012
2011
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011 PS
64
83
75 bar.
80
84
82
80
80
88
84
73
83
80
80
87
60
90
63
79
61
68
72 bar.
83
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Cabernet Sauvignon (CS)
Identický název - Petit-Cabernet, Bouchet, Sauvignon Rouge. Je to nahodilý kříženec odrůd Cabernet Franc
a Sauvignon. Barva tmavě červená, granátová. Vůně bývá černorybízová, po tmavých třešních, ostružinách,
eukalyptu, čokoládě. Chuť je plná, extraktivní, kořenitá s dlouhotrvajícím dojmem, u mladých vín silně
tříslovitá, u vyzrálých hebce sametová. Víno potřebuje delší zrání, nejlépe v dubových sudech typu „barrique“, kde nabývá plnosti, harmonie a odrůdového charakteru. Hodí se k jehněčímu, hovězím biftekům,
krůtímu masu, kořeněným omáčkám.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
506
507
508
Mutěnice
Bukovany
Žarošice
1054
1
198
2013
2012 VzH
2013
72
87 bar.
76
Kopiš Josef
Hlavinka Pavel
Hampl Emil
22
17
17
17
509
510
511
Strmiska Ctibor
Žarošice
Švaňhal Josef
Ždánice
Procházka Miroslav, Mgr.Ždánice
158
697
666
2013
2013
2013 PS
82
81
83
17
17
17
Dornfelder (DR)
Je to mladá odrůda, kterou vyšlechtil A. Herold ve Weinsbergu(SRN) křížením odrůd Helfensteiner (Jakubské x Trolínské) a Heroldrebe (Modrý Portugal x Frankovka). Barva tmavě granátová. Vůně aromaticky kořenitá se svěžími ovocnými tóny. Chuť středně plná až plná, velmi přitažlivá. Jako barvířka se často používá
ke scelování vín. Víno rychle vyzrává.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
512 Hrkalík, Ing.
513Zámečník
514 Bíza František
515 Valenta Bronislav
516 Michna Kamil
517 Roubíček Zdeněk
518 Roubíček Zdeněk
519 Bílek Milan
520 Vágner Václav
521 Kratochvíl Václav
522 Bezchleb Richard
523 Trněný Stanislav, Ing.
524 Krčmař Vlastimil, Ing.
525 Švábík Dušan
Buchlovice
Buchlovice
Mutěnice
419
Čejč
368
Čejkovice
Morkůvky
130
Morkůvky
130
Mutěnice
597
Žarošice
Dambořice
94
Bzenec
1066
Ždánice
841
Ždánice
95
Ždánice
442
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013 PS
2012
2013 19°
2013
2012
2011
2013 kab.
2010
2013
2013
2012
2013
2011 PS
2013
74
18
75
18
75
18
Šampion18
87
18
82
18
82
18
82
18
79
18
77
18
77
18
79 bar.
18
77
18
71
18
Frankovka (FR)
Identický název - Blaufränkisch, Blauer Limberger, Lemberger, Kékfrankos. Je to pravděpodobně rakouská
odrůda, na jejímž vzniku se podílela odrůda „Heunisch“. Barva světle i tmavě rubínová s fialovými záblesky.
Vůně je v mládí travnatá, stářím se mění na ostružinovou, skořicovou. U mladých vín v chuti převládají tvrdé
kyseliny a hrubé třísloviny, s postupným zráním se objevuje příjemná kořenitost spojená s ovocností a projevem extraktivního vína. Hodí se k pečenému masu, zvěřině, guláši, kachně a ke zrajícím bílým sýrům.
Č.vz. Jméno
Adresa
526
527
528
529
530
531
532
533
Buchlovice
Žarošice
179
Buchlovice
Čejč
447
Násedlovice
342
Ždánice
702
Uhřice
43
Kyjov
315
Raštica Jiří
Konečný Pavel
Raštica Jiří
Slabý Tomáš
Lojan Josef
Hlavinka Josef
Pěnčík Jan
Němec Jiří
Č.p.
23
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2011
2013
2009
2013
2013
2010 PS
2013
2013
88
82
83
83
81
70
78
80
19
19
19
19
19
19
19
19
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
Kořínek Marek
Novák Vít
Neckář Libor
Gruber Tomáš
Vinné sklepy Skalák
Padalík Pavel
Volša Radek, Ing
Fiala Marek
Poláček Leoš
Křivánek Jiří
Bravenec Zdeněk
Komárek Pavel
Trněný Stanislav, Ing.
Knápek Robert
Švábík Dušan
Ždánice
682
Ostrovánky
6
Bukovany
Čeložnice
52
Skalka
Šardice
468
Ždánice
805
Bzenec
1548
Archlebov
330
Bzenec
505
Karlín
Ždánice
352
Ždánice
Bučovice
84
Ždánice
442
2013
2013
2012 PS
2013
2012 VzH
2013
2012 PS
2013
2012
2012 PS
2013
2013 Kab
2013 PS
2012
2012
79
76
81
86
90
76
84
83
80
83
80
76
86
83
87
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Fratava (FT)
Fratava je interspecifická odrůda vyšlechtěná Lubomírem Glosem v Moravské Nové Vsi v roce 1973 křížením
odrůd Frankovka x Svatovavřinecké. Odrůda je odolná proti perenospoře i oidiu. Víno připomíná Svatovavřinecké s nižší kyselinou. Je velmi plné, extraktivní s vysokou barvou.
Č.vz. Jméno
Adresa
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
549
Mutěnice
548
2013
79
Štětka Josef
16
Laurot (La)
Odrůdu vyšlechtil prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc., a kolektiv šlechtitelů Vinselektu složitým křížením (Merlot x Seibel 13666) x (Frankovka x Svatovavřinecké). Barva tmavě granátová,
vůně svěží s ovocnými tóny, chuť plná, jemná, atraktivně harmonická. Ve vůni a chuti můžeme hledat višně,
černý rybíz, plody černého bezu. Charakterem připomíná vína odrůdy Zweigeltrebe.
Č.vz. Jméno
550
653
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
Trněný Stanislav, Ing. Ždánice
Navrátil Oldřich, JUDr. Kyjov
841
1350
2012
2013
80
86
24
PS
22°
19
19
Merlot (Me)
Identický název - Médoc noir, Vitraille, Sémillon Rouge. Je to původní francouzská odrůda geneticky blízká
odrůdě Cabernet Franc. Barva bývá rubínová až tmavě granátová. Ve vůni můžeme hledat černý rybíz, černé
třešně, švestky, fíky, čokoládu či tabák. Chuť vín se vyznačuje nízkým obsahem kyselin, plností, hebkostí,
vláčností a dlouhým dozníváním. Hodí se k jemným paštikám, srnčímu nebo jelenímu ragú, k telecím ledvinkám či tvrdým sýrům.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
551
Násedlovice
126
2012
90
Mokrý Petr
19
Modrý Portugal (MP)
Identický název - Oportó, Blauer Portugieser, Portugaljka. Původ není znám. Barva jemně rubínová. Vůně
bývá jemná, květinová, po čerstvém seně. Chuť je příjemná, sametová. Víno je lehčí, příjemně pitelné s nižším obsahem kyselin. Víno brzy vyzrává, používá se ke scelování s tvrdšími, kyselejšími červenými víny. Hodí
se ke zrajícím sýrům, drůbežímu masu či těstovinám.
Č.vz. Jméno
Adresa
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Ždánice
805
Želetice
Šardice
Čejč 38
Hovorany
559
Hrabětice
Ždánice
Ždánice
183
Lovčice
144
Ždánice
679
Ždánice
697
Ždánice
442
Ždánice
442
Volša Radek, Ing.
Valian Karel ml.
Zvědělík Luboš
Malík Jiří
Ambroz Jaromír
Láznička Jaroslav
Bělohoubek Jiří
Červinka Gotthard
Synek Radomil
Miklíková Petra
Komárek Jakub
Švábík Dušan
Švábík Dušan
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
5012
2013
76
67
80
79
85
78
65
79
66
68
79
76
80
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Neronet (Ne)
Odrůdu vyšlechtil prof. Ing. Vilém Kraus, CsC., křížením odrůd (Svatovavřinecké x Modrý Portugal x (Alicante
bouschet x Cabernet Sauvignon). Odrůda byla zapsána do Státní odrůdové knihy v roce 1991 po 31 letech
šlechtění. Barva tmavě červená-barvířka. Vůně jemná. Chuť plná s vyššími tříslovinami. Ve vůni a chuti můžeme najít černý rybíz, višňový kompot, kabernetové tóny.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
565
566
Šardice
Šardice
42
222
2013
2013
87
82
Profota Ladislav
Galia Zdeněk
25
17
17
Nitra
Je to slovenská odrůda vyšlechtěná z odrůd Castets x Abouriou noir 3/8. Víno má tmavě červenou barvu,
vůně je intenzivní, chuť je plná, výrazná, kabernetová. Vhodná k archivaci.
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
567
Vlkoš
202
2012
83
Fridrich J.
17
Rubinet
Odrůdu vyšlechtil prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., složitým křížením odrůd (Revolta xAlibernet ) x André. Charakterem víno připomíná víno typu cuvée s odrůdou Cabernet Sauvignon. Kupážím dává plnost a charakter,
hodí se pro technologii školení vína v sudech barique.
Č.vz. Jméno
Adresa
č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
568
Šardice
42
2013
78
Profota Ladislav
18
Rulandské modré (RM)
Identický název - Roučí modré, Pinot noir, Blauer Burgunder, Pinot nero, Kisburgundi.Pochází z Burgundska
ve Francii. Je to nahodilý kříženec odrůd Mlynářka (Pinot meunier) x Tramín. Barva bledě rubínová až cihlově červená, s nazlátlým okrajem. Vůně ovocitá-ostružiny, maliny, černé třešně, ve vyzrálých vínech tlející
listí, sušené švestky, povidla, hořké mandle, hořká čokoláda. Chuť je plná, velmi lahodná s nízkým obsahem
kyselin a jemných tříslovin.
Č.vz. Jméno
Adresa
569
570
571
572
Nechvalín
120
2011
Morkůvky
130
2012 VzH
Bzenec
2012 VzH
Svatobořice-Mistřín
2013
Zapletal František
Roubíček Zdeněk
Ďurinová Blanka, JUDr.
Vinařství U Šťastných
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
86
81
90
82
15
15
15
15
Svatovavřinecké (Sv)
Identický název - Saint Laurent, Sankt Laurent. Genetické analýzy ukazují, že odrůda je příbuzná s burgundskými odrůdami. Barva tmavě červená, granátová až fialová. Vůně bývá po višních, při vysoké zralosti
po černém rybízu, sušených švestkách či povidlech. Chuť bývá plná, v mládí s více kyselinami, při ležení
na láhvi dosahuje sametové plnosti. Hodí se k tmavým masům a k sýrům s intenzivní chutí.
Č.vz. Jméno
Adresa
573
574
575
576
577
578
Ždánice
805
Bučovice
982
Bučovice
Šardice
158
Ždánice
697
Ždánice
682
Volša Radek, Ing.
Doležal František
Doležal Vít
Dekař Jan
Švaňhal Josef
Kořínek Marek
Č.p.
26
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2012 PS
2013
2013
2013
2013
2013
82
77
86
69
80
79
20
20
20
20
20
20
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
Handlíř Petr
Luža Milan
Zelinka Antonín st.
Ondráček Jiří, Mgr.
Kubák Antonín, Ing.
Kulheim Pavel
Poláček Zdeněk
Hlavinka Josef
Hlavinka Josef
Konečný Martin
Břeň Jaromír
Drozd Oldřich
Matula Miloslav
Navrátil Jaroslav
Malík Jiří
Hrabec Josef
Roubíček Zdeněk
Mokrý Petr
Strmiska Josef
Kratochvíl Viktor
Kratochvíl Emerich
Strmiska Ctibor
Zelinka Antonín ml.
Ždánice
Věteřov
59
Ždánice
739
Ždánice
589
Ždánice
699
Kyjov
2277
Násedlovice
119
Ždánice
702
Ždánice
702
Hovorany
320
Šardice
149
Lovčice
372
Dambořice
18
Násedlovice
199
Čejč
28
Ždánice
777
Morkůvky
130
Násedlovice
126
Žarošice
278
Dambořice
170
Dambořice
141
Žarošice
158
Ždánice
739
2013
2013
2012 kab.
2012
2012
2012
2013
2013 PS
2012 PS
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013 PS
2013
2013
2012
2013
2013
2013
80
83
87
82
81
83
75
90
84
82
80
82
85
74
88
85
84
80
70
79
78
82
80
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Zweigeltrebe (Zw)
Identický název - Zweigelt, Rotburger. Odrůdu vyšlechtil v roce 1922 Dr. Zweigelt v Klosteneuburgu v Rakousku křížením odrůd Svatovavřinecké x Frankovka. Barva tmavě granátová s fialovým odleskem. Vůně
je ovocně kořenitá s nádechem ostružin, višní či švestek. Mladé víno je hrubší, drsné, kyselé. Po vyzrání je
velmi jemné, harmonické s jemnou tříslovinou.
Č.vz. Jméno
Adresa
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
Buchlovice
Násedlovice
Uhřice
239
Bučovice
Bukovany
Hovorany
329
Archlebov
395
Čejkovice
920
Bučovice
192
Morkůvky
130
Násedlovice
350
Dvořan Pavel
Puk Josef
Poláček František
Turkovský Zdeněk
Pelikán Jiří
Miklík Josef
Jarolík Miroslav
Koliba Pavel
Petržela Petr
Roubíček Zdeněk
Šurýn Josef
Č.p.
27
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
2011
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012 PS
2013
84
75
81
86
80
77
81
73
77
75
74
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
613
614
615
616
617
618
619
620
621
Rampula Pavel
Volša Radek, Ing.
Pírek Bohumil
Křivánek Jiří
SZV Bučovice
Knesl Lubomír
Šafařík Jan
Pospíšil Zdeněk
Hrbotický Jan
Dolní Dunajovice
Ždánice
805
Bzenec
192
Bzenec
505
Bučovice
106
Bučolvice
37
Unkovice
15
Unkovice
160
Ždánice
875
Č.vz.
Jméno
Adresa
2011
2012 PS
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
90
77
79
83
87
89
88 bar.
80
72
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Směs červená určená
Č.p.
Ročník
Body
OdrůdaKomise
622
Švaňhal JosefŽdánice697
2013
84CM+Sv15
623 Miklík Petr
Ždánice
679
2013 75
FT+MP
15
624 Dovolil Pavel
Bohuslavice KAB
2013 60
FR+An
15
625 Jetelina Josef
Ždánice
766
2013 81
FR+An
15
626 Volša Radek, Ing.
Ždánice
805
2013 83
Al+CM
15
627 Miklík Petr
Ždánice
679
2013 65
FR+MP
15
628 Rodina Kölblova
Kyjov
PS 489
2012 78
Me+CS+
15
629 Chromý Josef
Nechvalín
14
2007 77
An+Al
15
630 Láznička Jaroslav
Hrabětice
2013 75
CM+MP
16
631 Zálešák František
Mutěnice
408
2013 79
FR+An+Sv
16
632 Šťastný Jaroslav
Hovorany
218
2013 75
Zw+Sv
16
633 Daněk+Kahánek
Kyjov
PS
2013 83
CM+Zw
16
634 Kouba Pavel
Čejkovice
920
2013 80
CM+FR
16
635 Malíšek Miroslav
Bukovany
272
2013 72
MP+Sv
21
636 Svoboda Bohuslav
Dambořice
12
2013 81
MP+Sv
21
637 Šik Pavel
Buchlovice
2011 83
Sv+MP
21
638 Komárek Josef
Ždánice
668
2013 84
An+MP
21
639 Šik Pavel
Buchlovice
2012 81
MP+An
21
640 Zámečník Jaroslav
Buchlovice
2011 80
FR+CS
21
641 Šik Pavel
Buchlovice
2009 85
FR+Sv
21
642 Svatoň Stanislav
Želetice
2013 80
An+MP
21
643 Dvořák Dalibor
Kloboučky
2013 74
MP+Zw
21
644 Zajdák Petr
Lovčice
234
2013 81
Zw+An
21
645 Malenovský Václav
Bučovice
975
2013 75
Zw+Sv
21
646 Kuřímský Viktor, Mgr. Ždánice
402
2013 83
An+Al
21
652 Hrbotický Jan
Ždánice
875
2013 73
FR+MP
21
28
Směs červená neurčená
Č.vz. Jméno
Adresa
Č.p.
Ročník Přívl.
BodyPozn. Komise
647 Koutný Pavel
Ostrovánky
55
2013
82
648 Danihel Jan
Archlebov
2013
77
649 Hojač Miroslav
Dražůvky
125
2013
72
650 1.FC Ostrovánky
Ostrovánky
2013
83
651 Schovanec František Kyjov
1269
2013
70
19
19
19
19
19
PREZENTACE VÍN PROFESIONÁLNÍCH VÝROBCŮ
Vinařství JUDr. Blanka Ďurinová
Vinařství JUDr.Blanka Ďurinová, sídlící ve Bzenci, bylo založeno v roce 2001. Hlavním cílem vinařství je vyrábět
vysoce kvalitní víno pro náročnější zákazníky. Všechna vína jsou zpracovávána moderní technologií-řízeným
kvašením, jenž zajišťuje nejvyšší možný stupeň kvality. Vína tak získávají vůni a chuť specifickou pro jednotlivé odrůdy. Firma vlastní několik vinic přímo ve Bzenci a to v trati „Psí Hora“, která má specifické mikroklima
pro pěstování především přívlastkových vín.
www.vinostyl.cz
1 Müller Thurgau2011KAB Polosladké
2 Müller Thurgau2012KAB Polosuché
3 Neuburské2011KAB Polosladké
4 Neuburské2012PS Polosuché
5 Sylvánské zelené2013JAK Polosladké
6 Ryzlink vlašský2012KAB Suché
7 Blauburger -Rosé2013JAK Polosladké
8
Rulandské modré - Rosé 2011 VzH Polosladké
9
Merlot - Barrique 2012 JAK Polosuché
10 Frankovka2011JAK Suché
11
Modrý Portugal - Barrique 2012 JAK Polosuché
Vinařství Za Humny
Vinařství Za Humny se nachází v obci Rakvice, která je součástí Velkopavlovické vinařské oblasti. Kvalitní hrozny pro výrobu bílých i červených vín pěstují především v trati Krefty, která se vyznačuje vyjímečnou odolností
vůči jarním a zimním mrazům. Vína prodávají restauracím nejvyšší gastronomie.
www.vinarstvizahumny.cz
12 Pálava2012PS Polosladké
13 Veltlínské zelené2008JAK
14 Malverina2011VzH Polosladké
15 Cabernet Sauvignon2011JAK Suché
16 Cabernet Moravia2011PS Suché
17 Merlot2011PS Suché
29
Vinařství Hotař Čejkovice s.r.o.
Vinařství Hotař je mladá vinařská firma nacházející se v Čejkovicích na hodonínsku. Cílem společnosti je tvořit
co nejkvalitnější moravská vína při využití moderních technologií a způsobů tradiční výroby. Produkují převážně přívlastková vína v rozmezí deseti odrůd.
www.vino-hotar.cz
18 Chardonnay2012PS Suché
19
Rulandské modré- Klaret 2012 PS Polosuché
20 Merlot2012PS Suché
Horákova farma, a.s.
V katastru Obce Čejkovice vinařství obhospodařuje vinice o rozloze 17 ha, všechny v systému integrované produkce(omezené používání chemických přípravků). Ve vinici provádí zelené práce, redukují hrozny, průběžně
kontrolují zdravotní stav hroznů a díky tomu získávají hrozny nejvyšší kvality, které sklízí až po dosažení optimální zralosti. Takto získaná surovina je základem pro výrobu vysoce jakostních vín. Při výrobě vína používají
technologické vybavení, které odpovídá nejmodernějším poznatkům a trendům.
www.cshorak.cz
21
Chardonnay - Barrique 2011 PS Suché
22 Rulandské bílé2013PS Polosladké
23 Hibernal2012VzH Polosladké
24 Tramín červený2012VzH Polosladké
25 Hibernal2012VzH Polosladké
26 Dornfelder2012PS Suché
27 Frankovka2009JAK Suché
28
Rubinet - Barrique 2011 JAK Suché
Vinařství Štěpán Maňák
Vinařství sídlí v obci Žádovice asi 6 km od Kyjova. Vinice se nachází v katastru obce Kostelec trať Stará hora
a v katastru obce Žádovice trať Feruňk. Vinice jsou obhospodařovány v souladu s principy integrované produkce. Vinařství se zaměřuje na výrobu přívlastkových vín, vyrábí také slámová i ledová vína. Vinařství získalo
významná ocenění doma i v zahraničí. V roce 2010 se stalo absolutním šampionem soutěže O.I.V. Terravino
v Izraeli za Sauvignon 2009 slámové víno.
www.vinarstvi-manak.cz
29 Rulandské bílé2012PS Polosladké
30 Ryzlink rýnský2012PS Suché
31 Veltlínské zelené2012VzH Polosladké
32
Veltlínské červené rané 2012 PS Suché
33 Tramín červený2012VzH Polosladké
34 Sauvignon2012VzH Polosladké
35 Rulandské šedé2012VzH Polosladké
36
Zweigeltrebe - Rosé 2012 PS Polosladké
37
Rulandské modré - Rosé 2012 VzH Suché
38
Rulandské modré - Klaret 2012 VzH Polosladké
30
39
Cabernet moravia - Barrique 2010 PS Suché
40 Frankovka2011VzH Suché
Vinařství Skalák
Vinařství Skalák se nachází v obci Skalka, která je vzdálena 6 km severovýchodně od Kyjova. Firma se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních odrůdových a přívlastkových vín. Při výrobě se využívá jak klasické technologie
výroby v dřevěných sudech, tak i moderní zpracování v nerezových tancích za pomoci moderních technologií
jako je např. řízené kvašení. Cílem vinařství je produkovat vysoce kvalitní vína a poskytovat ty nejlepší služby
v oblasti vinařství, gastronomie, relaxace, ubytování a turistiky.
www.sklepskalak.cz
41 Ryzlink rýnský2011VzB Polosladké
42 Tramín červený2012VzB Polosladké
43 Ryzlink rýnský2012VzH Polosladké
44 Rulandské bílé2012VzH Polosladké
45 Frankovka2012VzH Polosuché
46
Frankovka - Rosé 2012 VzH Polosuché
Znovín Znojmo, a.s.
Vinařství Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově vzniklo v roce 1992. Vinařství produkuje tradiční odrůdová
vína, suché a polosuché pozdní sběry, výběry z hroznů a bobulí, vína ledová, slámová i šumivá (sekty). Vína
každoročně získávají řadu prestižních tuzemských a mezinárodních cen. Jejich turistický program zahrnuje
návštěvu šatovského Moravského sklípku a Malovaného sklepa. Mezi další zajímavosti patří původní jezuitský
Křížový sklep z 18. století v Příměticích a archivní sklepy v Sedlešovicích a Jaroslavicích. V neposlední řadě je
to Loucký klášter ve Znojmě založený v roce 1190, kde je vybudována názorná vinařská expozice. Mezi jedinečnými znojemskými viničními polohami je nejznámější viniční trať Šobes, ležící přímo v Národním parku
Podyjí.
47 Sauvignon2013PS Suché
48 Rulandské bílé2011VzH Polosuché
49 Ryzlink rýnský2012PS Suché
50 Pálava2012VzH Polosladké
51
Cabernet Sauvignon - Rosé 2013 PS Polosuché
52 André2011PS Suché
31
Vinařství Josef Dufek
Vinařství Josef Dufek, sídlící v obci Svatobořice-Mistřín, bylo založeno v roce 2003.V rodině se však vinaří již
více než 100 let. Filozofií vinařství je „Všechno se podřizuje kvalitě“. Hrozny se pěstují s maximální šetrností
k přírodě v rámci integrované produkce. Při výrobě vína se používají nejmodernější technologie. Vinařství
nabízí pořádání degustací přívlastkových vín, v sortimentu 30 odrůd, v prostorách sklepa s možností ubytování. Vinařství získalo významná ocenění doma i v zahraničí(Valtické vinné trhy, AWC Vienna, San Francisco,
Vinalies Inter. Paris, atd).
53 Muškát Ottonel2012PS Suché
54 Muškát moravský2011VzH Polosladké
55 Neuburské2013PS Polosuché
56 Müller Thurgau2012PS Polosuché
57 Neronet2012VzH Suché
58 Dornfelder2012VzH Suché
Vinařství Spielberg, s.r.o.
Vinařství Spielberg, s.r.o., sídlící v obci Archlebov, obhospodařuje 65 ha vlastních vinic. Nejvýznamnější viniční
tratí je trať Maliny, nacházející se v katastru obcí Žarošice i Archlebov. Vinařství úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. Vinice se rozkládají na hlinito-písčitých půdách, které jsou lehké, výhřevné, snadno
propustné. Vhodné jsou pro pozdní bílé odrůdy jako jsou Ryzlink rýnský i vlašský, Veltlínskké zelené nebo Rulandské bílé. U vyzrálých a archivních vín z těchto vinic nacházíme výraznou minerální chuť, která je způsobena především „terroir“ lokality. Červená vína překvapují svou hutností a mineralitou, specifickými tříslovinami
a nezaměnitelným aromatem červených a černých plodů. O tom, že je „terroir“ skutečně vyjímečné svědčí i to,
že jejich hroznům zpívají cikády, které mají svůj domov ve středomoří. Vinařství získalo významná domácí
i zahraniční ocenění(např. Salon Vín ČR 2013, Mundus vini, AWC vienna, italské VINITALY či International Wine
Challenge London)
59 Muškát moravský2012PS Suché
60 Ryzlink vlašský2012PS Suché
61 Ryzlink rýnský2012PS Suché
62
Svatovavřinecké - Rosé 2013 PS Polosladké
63 Modrý Portugal2011PS Suché
64 Zweigeltrebe2012PS Suché
Moravíno Valtice, s.r.o.
Moravíno, s.r.o. hospodaří na vinicích o rozloze 15 ha. Viniční tratě dávají vínům nezaměnitelnou bohatost
aromat, chutí a harmonie. Bílá vína těží z bohaté a výrazné aromatičnosti květin s vyzrálým medo-lipovým
akcentem, která je doplněna rozsáhlou škálou chutí citrusů a jižního ovoce. Červená vína se vyznačují nevtíravou, ale výraznou vůní po lesním ovoci, v chuti přechází od ovoce až ke kávě a čokoládě. Strukturu tvoří
nasládlé třísloviny, které v chuti dokreslují harmonii vína.
www.moravino.cz
65 Sauvignon2011VzH Suché
66 Ryzlink vlašský2012PS Suché
67 Rulandské šedé2012PS Suché
32
68 Cabernet Sauvignon2012PS Suché
69 Rulandské modré2011VzH Suché
Stanislav Mádl Velké Bílovice - Váš vinař
Vinařství bylo založeno v roce 1993, ale rodina se zabývá pěstováním révy vinné po několik generací. Obhospodařují 25ha vinic, převážně v katastru obce Velké Bílovice. Roční produkce je cca 100 000 lahví. Zaměřují
se převážně na přívlastková vína (Rulandské šedé, Veltlínské zelené, Tramín červený, Ryzlink rýnský, Cabernet
Sauvignon, Frankovku a André).
www.vasvinar.cz
70 Ryzlink rýnský2012PS Suché
71 Pálava2013PS
72 Müller Thurgau2013PS Suché
73 Tramín červený2013PS Suché
74 Rulandské modré2012PS Suché
75 Svatovavřinecké2012JAK Suché
Vinařství Ing. Josef Polášek
Vinařství Polášek je malá rodinná firma, sídlící v Kyjově. Zabývá se výrobou a prodejem sudového a lahvového
vína, prodejem burčáku, vína jako dárkového nebo reklamního předmětu. Nabízí posezení ve sklípku s možností řízené degustace.
76
Sylvánské zelené 2013 Mor. zemské
77 Chardonnay2012 Mor. zemské
78 Chardonnay2013 Mor. zemské
79
Frankovka 2013 Mor. zemské
Vinařství Sing Wine Velké Bílovice
V největší vinařské obci České Republiky, ve Velkých Bílovicích, hospodaří manželé Tomáš a Sáša Teturovi již
několik desítek let. Vína se snaží vyrábět s nižším procentem alkoholu a vysokým podílem zbytkového cukru,
vína jsou tak lehká a mají ovocný charakter.
80 Rulandské šedé2013PS Suché
81 Sauvignon2013PS Polosuché
82 Müller Thurgau2013JAK Polosuché
83 Veltlínské zelené2013KAB Polosuché
84 Irsai Oliver2013JAK Polosuché
85 Rulandské šedé2013PS Polosladké
86 Modrý Portugal2011JAK Suché
87 Cabernet Sauvignon2011JAK Suché
88
Zweigeltrebe - Rosé 2013 JAK Polosuché
33
Vinařství Vinné sklepy Valtice, a.s. - Chateau Valtice
Viniční tratě jsou v nejlepších polohách táhnoucích se podél rakouské hranice od Valtic přes Mikulov, Dolní
Dunajovice až po Drnholec. Společnost Vinné sklepy Valtice je v současné době největším pěstitelem vinné
révy v České Republice. Roční produkce je 4miliony lahví z celkem 15 pěstovaných odrůd.
89 Ryzlink rýnský2012PS
90 Müller Thurgau2011VzH
91 Chardonnay2013KAB
92 Sauvignon2012VzH
93
Rulandské modré - Rosé 2012 PS
94
Rulandské modré 2011 PS
Vinařství Pavel Řičica Vnorovy
Je to menší vinařství sídlící v obci Vnorovy. Zabývá se výrobou menších šarží, špičkových vín v pozdním sběru
a výběru z hroznů. Nabízí možnost využití nabídky řízené degustace se sklepmistrem přímo ve sklepě pro
cca 50 osob.
95 Sauvignon2009 Mor. zemské
96
Rulandské šedé 2011 Mor. zemské
97
Ryzlink rýnský 2010 Mor. zemské
98
Ryzlink vlašský 2011 Mor. zemské
99 Chardonnay2012 Mor. zemské
100 Frankovka 2009 Mor. zemské
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Český zahrádkářský svaz Ždánice
Základní organizace
696 32 Ždánice
34
VINAŘ Ing. KRČMAŘ Vlastimil
ve Ždánicích na Hrubé straně č.p. 95 nabízí :
VINAŘ ing. KRČMAŘ Vlastimil ve Ždánicích na Hrubé straně č.p.95 nabízí :
1. Degustaci vín z vlastních vinic:
z Maref – viniční trať ,,Vinohrady“
ze Ždánic – viniční trať ,, Staré hory“
z Kyjova – viniční trať ,,Nětčice u Kyjova“
v odrůdové skladbě bílých, červených a růžových vín.
2. PRONÁJEM pohodlného posezení ve sklepní vinárně
(cena pronájmu 500 Kč + 100 Kč topení)
(na akce je možné si obj. menu nebo si přinést)
3. Možnost nákupu sudových (od 45,-Kč/litr), lahvových (od 60,- Kč), archivních
vín i dárkové balení.
Akce je nutné si předem domluvit telefonicky u manželů Krčmařových nebo při osobní návštěvě.
Telefon 739 090 832 nebo 606 652 939
www.vinar.krcmaring.sweb.cz
email: [email protected]
35
36
Milan Koláček
soustružnické, frézařské
a brusičské práce
Žarošice 353
Tel. /fax: 518 631 721
37
Nádražní 418
696 32 Ždánice
tel.: 518 324 406
Catering
závodní stravování
párty servis
rodinné oslavy
firemní akce
Èeská pojišovna, jednatelství Ždánice
Mìsteèko 787
696 32 Ždánice
Tel: 518 633 441
Šijanský Josef
Èeskomoravská stavební spoøitelna
Tel.: 724 037 400
38
NABÍZÍME:
- závěsové a hromadné slitinové zinkování ZnNi
- závěsové a hromadné galvanické zinkování
- fosfátování
Provoz 03 - Ždánice
Nádražní 418, 696 32 Ždánice
tel. : 518 633 000
fax. : 518 633 116
e-mail: [email protected] cz
39
REŠKA
Slovenská 197
Bučovice 685 01
tel. : 517 383 177
fax: 517 380 955
mobil: 777 774 007
reska. [email protected] cz
SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA
Provádíme:
• kompletní stavby RD
• rekonstrukce RD
• zateplení fasád
• inženýrskou činnost
• prodej stavebního materiálu
• kontejnerová doprava DAF
do 5 t a 6 t
• zemní práce BOBCAT a UNC 061
• zemní práce taktorbagr JCB
• zemní práce bagr CASE 3 t
• doprava betonové směsi
• doprava DAF 8 t s H. R. 8000
40
41
42
Bučovská 366
696 32 Ždánice
tel. /fax: 518 633 605
e-mail: [email protected] cz
V našich prodejnách můžete zakoupit:
• nábytek pro útulný a zdravý domov
• nábytek pro kanceláře
• matrace pro zdravý spánek
Kompletní zařizování interiérů na klíč, včetně návrhu.
Prodejny:
Ždánice, Bučovská 366
Bučovice, Nádražní 593
Slavkov u Brna, Polní 1423 (hala chovatelů)
www. drenap. cz
43
44
Ochutnejte kouzlo výjimečnosti!
VINNÉ
SKLEPY
Plánujete posezení, firemní setkání, svatbu nebo rodinnou oslavu?
Přijměte pozvání do reprezentativních prostor vinných sklepů Skalák.
Kromě výtečných gastronomických zážitků si od nás můžete odvézt
vysoce kvalitní vína z hroznů slovácké podoblasti.
Stylové prostředí
kapacita až 120 hostů, ubytování pro 50 osob, parkovací místa
u objektu, technické zázemí, degustace, zážitková gastronomie,
doplňkové aktivity a cíle v regionu, program na míru právě vám...
www.sklepskalak.cz
45
46
47
tel. : 602538485, 543166381
543166379, 543166368
Václav OSIČKA
Ždánice
48
49
POZNÁMKY
50
POZNÁMKY
51
POZNÁMKY
52
Download

Katalog 2014