Česká asociace Sport pro všechny
KASPV Pardubice
vyhlašuje
Krajské kolo soutěže ve sportovní gymnastice
Pořadatel :
Termín:
Prezentace:
Porada rozhodčích:
Místo konání:
KASPV Pardubice
neděle 13. dubna 2014 od 9:30
8:30 – 9:15
9:00
Svitavy
tělocvična ZŠ Felberova, Svitavy - Lány
Přihlášky:
písemně do 7. dubna 2014 na adresu Pardubická KASPV,
K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, telefonem 777 791 116
nebo e-mailem na adresu [email protected]
Na přihlášce musí být vždy uvedeno jméno a příjmení
závodníka, datum narození a kategorie, ve které hodlá
startovat.
80,- Kč za účastníka (zaplatí RCSPV při prezentaci)
KASPV uhradí cestovné přihlášeným RCSPV dle směrnic
ČASPV.
Není zajištěno.
Startovné:
Cestovné:
Občerstvení:
Kategorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
mladší žákyně I
mladší žákyně II
starší žákyně
I
starší žákyně II
dorostenky a ženy
mladší žáci I
mladší žáci II
starší žáci
I
starší žáci
II
dorostenci a muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
mladší žákyně I.
mladší žákyně II.
starší žákyně I.
starší žákyně II.
dorostenky a ženy
mladší žáci I
mladší žáci II
starší žáci
I
starší žáci
II
dorostenci a muži
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
2005
2003
2001
1999
1998
2005
2003
2001
1999
1998
a mladší
až 2004
až 2002
až 2000
a starší
a mladší
až 2004
až 2002
až 2000
a starší
Disciplíny:
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
přeskok,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
hrazda,
lavička, prostná
kladina nízká, prostná
kladina, prostná
kladina, prostná
kladina, prostná
kruhy, prostná
kruhy, prostná
kruhy, prostná
kruhy, prostná
kruhy, prostná
Technická ustanovení:
Ženské i mužské složky jsou hodnoceny podle pravidel sportovní gymnastiky
vydaných komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV 1. ledna 2007.
Ženy ve všech kategoriích soutěží ve volných sestavách, platných od 1. 1. 2009 a
dále podle propozic, technických ustanovení a rozpisu soutěže.
Pro starší žákyně v roce 2014 bude přeskokovým nářadím kůň našíř.
Muži soutěží podle pravidel a technických ustanovení soutěže SG v sestavách a
pokynech platných od roku 2013.
Popisy sestav možno získat na adrese http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komisemetodicke-rady/komise-vseobecne-gymnastiky/dokumenty-komise/
Pro mužské složky jen čtyřboj (akrobacie, hrazda, kruhy, přeskok).
Hudební doprovod pro akrobatické sestavy ženských složek bude vyžadován pro
všechny kategorie.
U závodníků je vyžadován gymnastický trikot bez dalších doplňků.
Všeobecná ustanovení:
Soutěž je vypsána pro jednotlivce.
Soutěž je vypsána pro závodníky registrované v ČASPV a neregistrované ČGF.
Počet závodníků, které region přihlásí do krajského finále je omezen na 8 závodníků
v každé kategorii.
Region je oprávněn vyslat soutěžící i v případě, že se regionální soutěž nekonala.
Je povoleno ostaršení cvičence o 1 rok.
Při prezentaci předloží vedoucí družstev soupisky cvičenců dle skutečnosti, členské
průkazy ČASPV, průkazy zdravotní pojišťovny.
Protesty může podávat pouze vedoucí poškozeného závodníka, a to písemně
s vkladem 100 Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch
KASPV.
Propozice je možné rovněž nalézt na internetové adrese
http://www.caspv.cz/cz/kraje-kaspv/pardubicka-kaspv/kalendar-akci/
Kamil Pipek
předseda KASPV Pardubice
Download

Krajské kolo soutěže ve sportovní gymnastice