Česká meteorologická společnost
pobočka Ostrava
a
Český hydrometeorologický ústav
pobočka Ostrava
P O Z V Á N K A
Dovolujeme si Vás pozvat na „jarní“ cyklus přednášek, které se budou konat v budově
pobočky Českého hydrometeorologického ústavu pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182,
Ostrava-Poruba, v zasedací místnosti pobočky
Za organizátory Vás srdečně zve
Ing. Dušan Židek
předseda Ostravské pobočky ČMeS a ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava
9. 3. 2015
RNDr. Bořek Navrátil (UP Olomouc/ZŠ Vsetín):
„Klima města Vsetín a výuka meteorologie na ZŠ“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
30. 3. 2015
RNDr. Jan Pretel, CSc. (ČHMÚ Praha):
„Sucho jako jedno z rizik klimatické změny“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
13. 4. 2015
Mgr. Martin Novák (ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem):
„Meteorologické příčiny povodní v letech 2009 a 2010
na vybraných tocích severu Čech“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
27. 4. 2015
RNDr. Zdeněk Blažek, CSc. (Nový Malín):
„Dlouhodobý režim meteorologických podmínek rozptylu
na Ostravsku“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
11. 5. 2015
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc):
„Mapy v meteorologii a klimatologii - jak je vidí
kartograf“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
18. 5. 2015
doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc., Marta Tomášková (Ostrava):
„Japonsko“
Začátek přednášky v 13:30 hod.,
V Ostravě dne 7. března 2015
Download

POZV Á NKA - Česká meteorologická společnost