SPONZOROVANÉ
MINIPOŘADY
2015
MINIPOŘADY | základní charakteristika
Unikátní formát České televize
• tematicky zaměřené krátkometrážní pořady informačně-zábavného rázu doplněné
o sponzorské vzkazy před a po pořadu
• nasazení v průběhu dne na kanálech ČT1, ČT2 a ČTsport včetně hlavního pásma primetime
• nákup na blokový ceník
Možnosti komunikace
• 1 x 10 sec. sponzorský vzkaz před pořadem
• 1 x 10 sec. sponzorský vzkaz po pořadu
Princip komunikace
• pro zařazení do programu ČT budou vybrány krátké tematicky zaměřené pořady
• licence na tyto pořady budou nakoupeny od nezávislé produkce (nelze od klienta ani agentury)
• na základě komunikovaného tématu (např. „úspora energie“) budou vybrány vhodné časy ve
vysílání
MINIPOŘADY | technické specifikace
Základní stopáž: 60 sec.
• pořad
a) musí mít nekomerční obsah s přidanou hodnotou (informativní, naučnou, veřejně prospěšnou atd.)
b) nesmí vybízet k nákupu či spotřebě
c) nesmí obsahovat reklamní prvky
• obsah může být zpracován libovolným způsobem (animace, komiksy, grotesky, hrané miniseriály)
• storyboard pořadu i samotný pořad podléhá odsouhlasení ze strany ČT (přiděleného dramaturga,
producenta a kreativního ředitele)
• časy nasazení do programu stanovuje ČT s ohledem na afinní zásah
• základní délka pořadu 60 sec. může být individuálně upravena dle přání klienta a na základě
odsouhlasení ze strany ČT, avšak jeho maximální délka je 120 sec. (Tyto delší stopáže je třeba
předjednat a schválit předem)
• na minipořady vysílané v pásmu 19:30-20:00 jsou uplatňovány speciální schvalovací procesy
MINIPOŘADY | ceník 2015
CELKOVÁ CENA za komerční prezentaci spojenou s 1 pořadem v délce 60 sec.
(2x 10 sec. sponzorský vzkaz před a po pořadu, cena v Kč bez DPH)
ČT1
po - pá
sobota
neděle
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:35 – 17:55 19:30 - 20:00 22:30 - 24:00
40 000
x
x
80 000
120 000
190 000
70 000
60 000
60 000
60 000
60 000
120 000
190 000
x
100 000
100 000
100 000
100 000
120 000
190 000
70 000
ČT2
po - pá
sobota
neděle
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 20:00 - 22:00 22:30 - 24:00
20 000
20 000
x
x
50 000
30 000
20 000
20 000
40 000
40 000
x
30 000
30 000
40 000
50 000
x
x
30 000
ČT sport
po - pá
sobota
neděle
10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 20:00 - 22:00 22:30 - 24:00
15 000
15 000
15 000
20 000
40 000
20 000
15 000
20 000
25 000
35 000
40 000
20 000
15 000
20 000
25 000
35 000
40 000
20 000
• Minipořady na ČTsport budou umístěny dle aktuálního programového schématu sportovních přenosů
• Pro minipořady se stopáží delší než 60 sec. je uplatňován cenový koeficient 1,5
• Minimální garantovaný objem pro tento formát je 1 mil. Kč bez DPH
• Sponzorský vzkaz musí obsahovat text „Sponzor pořadu“ (text může být nahrazen zvukovým doprovodem – voice over)
• Technické podmínky realizace dle sponzorských vzkazů
MINIPOŘADY | kontakt
Active Media Praha, s.r.o.
Obchodní oddělení:
Email: [email protected]
Tel.: +420 774 432 800
Vydáno: 11.11.2014
Download

ČT Sponzoring minipořady 2015