CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA POŘADU
POŘADU
BARRANDOVSKÝ
BARRANDOVSKÝ
VIDEOSTOP
VIDEOSTOP
Premiéra: sobota 21:30
Repríza:
Charakteristika pořadu
neděle 10:00
Od
2
01
2
a
or
n
.ú
25
Nejoblíbenější filmy, legendární herci, režiséři a Jan Rosák - to je velká filmová soutěž. Režie P. Soukup
Tři soutěžící se utkají o zajímavé ceny a jejich poradci z řad známých osobností vás provedou filmovým a
televizním nebem, z rukávu vysypou historky z natáčení a jen na Vás je, necháte-li se jimi zmást či dovést ke
právné odpovědi k záludným otázkám moderátora Jana Rosáka.
Stopáž: 55 minut
Počet epizod: 17
Vhodné pro komerční prezentaci
Nápojů (nápoj pro moderátora a hosty)
Knih, elektroniky apod. (dárky pro VIP hosty)
Firem - účast v publiku
Filmových distributorů
Elektrospotřebiče (videokamery, DVD, televize...)
Oděvů
Media Master, s.r.o.
Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Telefon: 251 082 111
Telefax: 222 523 542, 543
Internet: www.media-master.cz
Kontakt:
Ondřej Novák, Martina Pálková
Telefon: 251 082 220, 251 082 215
e-mail: [email protected], [email protected]
SLEDOVANOST
SLEDOVANOST
Sledovanost a podíl na trhu
Sledovanost a podíl na trhu premiéry pořadu TV Barrandov Barrandovský videostop (rating a share
v %, sobota cca 21:15) v c.s. 15+
6,00
15,00
Rat%
Shr%
13,00
5,00
9,00
3,00
7,00
5,00
2,00
share v %
rating v %
11,00
4,00
3,00
1,00
1,00
Skladba diváků dle pohlaví v %
19.11.2011
12.11.2011
05.11.2011
29.10.2011
22.10.2011
15.10.2011
08.10.2011
01.10.2011
24.09.2011
17.09.2011
10.09.2011
03.09.2011
25.06.2011
18.06.2011
11.06.2011
04.06.2011
28.05.2011
21.05.2011
14.05.2011
07.05.2011
30.04.2011
23.04.2011
16.04.2011
09.04.2011
02.04.2011
26.03.2011
19.03.2011
12.03.2011
-1,00
05.03.2011
0,00
Skladba diváků dle soc. profilu v %
Barrandovský videostop - profil dle
socioekonomické klasifikace
Barrandovský videostop - profil dle pohlaví
Soc.A
9%
Soc.E
20%
M15+
39%
Ž15+
61%
Soc.B
6%
Soc.D
26%
Soc.C
39%
Afinitní cílová skupina
Barrandovský videostop - Affinita v %
220,00
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
VMB nad
100000
Ž15+
Vy
P18+
Soc.E
H18+
M55+
55-64
P55+
H55+
Ž55+
15+
0,00
Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1.1.2011 – 20.11.2011
Media Master, s.r.o.
Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Telefon: 251 082 111
Telefax: 222 523 542, 543
Internet: www.media-master.cz
Kontakt:
Ondřej Novák, Martina Pálková
Telefon: 251 082 220, 251 082 215
e-mail: [email protected], [email protected]
KOMERČNÍ
KOMERČNÍ PREZENTACE
PREZENTACE
Komerční možnosti prezentace
Sponzoring
2 x 10 sekundový vzkaz před a po pořadu
4 x 10 sekundový vzkaz uvnitř pořadu před a po reklamním bloku
Injektáž
5 sekundový vzkaz, 1/16 obrazovky
Produkt placement
Dominantní záběr na produkt
Nedominantní záběr na produkt
Aktivní využití produktu
Verbální zmínka o produktu (samostatně)
Prezentace firmy v rámci pořadu Barrandovský videostop
Účinkování 33 osob v pořadu (30 v publiku a 3 soutěžící).
Na začátku pořadu moderátor přivítá firmu (Např.: Děkujeme zástupcům firmy xxxx, v čele s
ředitelem xy, že přijali pozvání do studia. Firma xxx se zabývá …..).
Na konci pořadu bude obdobná zmínka jako na začátku.
11 lidí automaticky postupuje do semifinále (1 soutěžící a 10 do publika).
Prezentace firmy formou věnování věcných cen do soutěže.
Možnost kombinace produktového partnerství formou věnování věcných cen do soutěže a
účinkování v pořadu.
Cena za Product Placement
Cena bude stanovena dle individuálního rozsahu prezentace klienta.
(aktivní/pasivní využití produktu, dominantní/nedominantní záběr, verbální zmínka atd.)
Specifikace jednotlivých forem umístění produktu vč. ukázek je uvedena v Pravidlech Product Placementu (viz www.media-master.cz).
Vydáno dne 7.12.2011.
Media Master, s.r.o.
Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Telefon: 251 082 111
Telefax: 222 523 542, 543
Internet: www.media-master.cz
Kontakt:
Ondřej Novák, Martina Pálková
Telefon: 251 082 220, 251 082 215
e-mail: [email protected], [email protected]
Download

Adopce a barrandovský Videostop PDF