y druhy
ariové
.
pak
bletě
oručené
je
A
nní
dnota,
out za
draví.
„své
člověk
Týká se
T-2
e
é byly
y, se
teprve
NES ze
DNES
ASOPIS
zimní
ckou
a
ými
kace
ký
a které
rgika.
domácím zvířatům
Část výrobců si proto nechá
před zavedením na trhu výrobek
testovat ve Státním zdravotním
ústavu. Ne však všichni, testování
totiž není úplně levné.
Výsledky testu
Foto: Shutterstock
Mykotoxiny v potravinách nejsou jen v jídle, které kupujeme
v obchodech. Můžeme si je snadno „vyrobit“ sami doma. Přinášíme
rady,
jak se jim vyhnout.
Potravinové
doplňky se silymarinem obsahují škodlivé mykotoxiny, některé i pesticidy
Výsledky testu Potravinové
M
odelové pokusy, které
Topvet Ostropestřec
Da Vinci
Academia
RADY
mariánský dělali před několika lety Silymarin DUO
v Centru potravinových
cena: 145 Kč řetězů v Brně, ukázaly,
(60setobolek)
že
mykotoxiny mohou objevit i v
běžných potravinách v domácnosti,
doporučená
pokud s nimi správně nezacházíme. V
denní dávka:
chlebu, pečivu, trvanlivých salámech,
1 tobolka
sýrech, sušených plodech to mohou
1–2x denně,
být aflatoxiny nebo ochratoxin A, v
max. 10 tobolek
plísňových sýrech kyselina cyklopiazonová, v konzervovaném ovoci a zeleniCO ZJISTIL TEST
ně patulin, v koření a rýži aflatoxiny...
koncentrace
Všechny jsou pro člověka nebezpečmykotoxinů:
né. Ale je možné se jich vyvarovat.
hodně vysoká
Chléb
pečivo
Člověk a
vážící
70 kg vyčerpá
doplňky se silymarinem
Při zavařování kompotů, šťáv, mošApotheke
Silymarin
tů je nutné dodržovat hygienické zása140 Generica
Ostropestřec
mariánský
dy. Pokud nebudou zavařovací skleniCo v domácnosti
cena: 214 Kč
cena:ce
29dokonale
Kč
cena: 95 Kč
vymyté, na džemu se zánesmíte
dělat
(30 tobolek)
(20 nálevových
konitě objeví plíseň. K zavařování(60
a kapslí)
sáčků)
■ Stáhnout vrstvu plísně z džemu
přípravě moštů používejte jen nezádoporučená
doporučená
nebo kompotu. Mykotoxiny totiž
vadné ovoce – nesmí být naplesnivělé,
denní dávka:
doporučená denní
denní dávka:
nezničí ani převaření obsahu.
napadené hmyzem nebo jakkoliv na1–2 tobolky
dávka: maximálně
1 kapsle
■ Připravit si z chleba napadeného
rušené. Ovoce je před zpracováním
2 sáčky denně
plísní topinky. Nedělejte to, ani
nutné umýt pitnou vodou. Po naplněkdyž plíseň okrájíte.
ní sklenice je dobré otřít její okraj čis■ Vykrájet plíseň z ovoce nebo
tou utěrkou nebo ubrouskem namočeCO ZJISTIL TEST
CO ZJISTIL TEST
CO ZJISTIL TEST
zeleniny, mykotoxiny se dostanou
ným v čistém lihu.
koncentrace
koncentrace
koncentrace
i do zdravých částí.
mykotoxinů:
mykotoxinů:
mykotoxinů:
Sušené plody
■ Při domácím zavařování
hodně vysoká
vysoká
vysoká
zpracovávat poškozené ovoce.
Všechny druhy ořechů a sušené ovoČlověk
vážícíplesnivé
70 kg vyčerpá
Člověk
kg vyčerpá
s křížaly, sušené
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
■ Dávat
jídlo domácím
ce vážící
– fíky,70
rozinky,
datle,
s maximální
denní doporučenou
maximální
denní– dávkou
až 3,9 %ke kontamis maximální doporučenou dávkou
zvířatům.
meruňky
jsou náchylné
dávkou až 39 % denního přijatelného
denního
některých
6,1 % denního přijatelného příjmu
nacipřijatelného
plísněmi apříjmu
mykotoxiny.
příjmu
některých
mykotoxinů.
některých mykotoxinů.
K vlastnímu sušení ovoce nebo zelepodle
doporučení
výrobce v chladnič-mykotoxinů.
niny používejte jen neporušené surovice. U tavených sýrů zkontrolujte záručNeobsahuje pesticidy.
Obsahuje i pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
ny. Sušené plody uchovávejte v čisní dobu a neporušenost obalu.
tých obalech – v čistém plátěném sáčDůležité je také dodržovat podmínku nebo ve skleněných nádobách. Neky skladování uvedené na obale. Pokupujte „podezřele levné“ sušené plokud budete mít čerstvý sýr, který má
Total
Natural
Herbex
Ostropestřec
Liftea pro játra
dy – arašídy, pistácie a para ořechy
být skladován do osmi stupňů Celsia,
Ostropestřec mariánský
mariánský sypaný
a ledviny
především horší jakosti jsou často konuložen na kuchyňské lince, doba trvancena:
211 Kč
cena:taminovány
34 Kč (120 g mykotoxiny.
cena: 135 Kč
livosti
se podstatně zkrátí.
(30 kapslí)
semen)
(30 tobolek)
Dr. Theiss
Silymarin forte
cena: 226 Kč
(40 tablet)
doporučená
denní dávka:
1 tableta
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální
dávkou
až 52 % doma
s maximální denní dávkou 8,1 %
Rohlíky
a denní
chleba
nejčastěji
denního přijatelného
příjmu některých
denního přijatelného příjmu některých
uchováváme
v mikrotenových
sáčmykotoxinů.
mykotoxinů.
cích.
Neměl by to ale být ten, ve kterém si pečivo přineseme z obchodu,
Obsahuje i pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
nýbrž nový, nepoužitý. Vhodná je i
látková utěrka, ale pouze čistá a vypraná bez aviváže. Pokud ukládáte
chleba do dřevěného, plastového
Ostropestřec Plus
Nefdesanté
nebo kovového chlebníku, musíte
Farmax
Silymarin
ho pravidelně čistit.
cena:
191 Kč chléb byste neměli dávat
cena: 155 Kč
Plesnivý
(30 tobolek)
(60 tablet)
ani
domácím zvířatům, třeba prasaOvoce a zelenina, zavařeniny...
Trvanlivé salámy
tům. Je dokázáno, že po porážce se
doporučená
doporučená denní
doporučená
doporučená
denní doporučená
ochratoxin A nachází ve vysokých konZejména jablka jsou náchylná na konTrvanlivé masné výrobky se musí
denní dávka:
dávka:
denní dávka:
denní dávka:
dávka: 1 polévková
centracích v krvi a orgánech prasat.
taminaci patulinem. Nikdy nekupujte
skladovat v suchu, aby nenavlhly, a v
1 tobolka
1 nebo 2 kapsle
1 tobolka
1 tableta
lžíce, max. 2x denně
Následně se pak dostává do zabijačkoovoce a zeleninu plesnivé nebo nahnitemnu, aby se omezila oxidace tuků.
vých jelítek a jitrnic.
lé a ani nahnilé části nevykrajujte.
Největší nebezpečí jim hrozí v lednici,
CO ZJISTIL TEST
Spory plísní z půdy nebo trávy mokde mohou navlhnout, po vyjmutí se
koncentrace
Sýry
hou napadnout ovoce už při sklizni,
orosí a zvýšením aktivity vody se
CO ZJISTIL TEST
CO ZJISTIL TEST
CO ZJISTIL TEST
CO ZJISTIL TEST
mykotoxinů:
ale také při zpracování doma, třeba z
může porušit stabilita. Salámům nejvíNejnáchylnější na kontaminaci plískoncentrace
koncentrace
koncentrace
koncentrace
poměrně nízká
nedokonale umytých nádob nebo kuce svědčí, když jsou zavěšené v suché
němi a mykotoxiny jsou hlavně tvrdé
mykotoxinů:
mykotoxinů:
mykotoxinů:
mykotoxinů:
člověk větrané
vážící spíži. Pokud ji nemáte
chyňského náčiní. A kontaminovat sePřesto
a dobře
sýry. Už v obchodě vybírejte jen ty, ktestřední
střední
střední
nízká
Správné skladování Plísně, které
produkují nebezpečné
max.salámy v lednici, nakumůže i při otevření obalu před konzu-70 kgavyčerpá
musíte smít
ré jsou uloženy v chladicím pultu, neČlověk
vážící 70 obal
kg vyčerpá
70jekgpotřeba
vyčerpáotevřené
s
Člověk vážící
70 kg vyčerpá
vážící
70 kg vyčerpá
dávkou
44,6 % denního
mací,vážící
proto
mar-dennípujte
jenaž
množství,
které rychle spotřemají
porušený
ani žádné viditel- Člověk
mykotoxiny,
vznikají, pokud se Člověk
například
k zavařeným
s maximální
dávkou
%
maximální
dávkou ažspotřebovat.
7%
s maximální
denní dávkou
2,6 %vzduch. s maximální denní dávkou
2 % denního
přijatelného
melády denní
co nejrychleji
bujete.příjmu některýchHana Večerková
né
změny. denní
Balené
sýry3,7
uchovávejte
potravinám
dostane
Foto: Profimedia.cz
denního přijatelného příjmu některých
denního přijatelného příjmu některých
denního přijatelného příjmu některých
přijatelného příjmu některých
mykotoxinů. Doporučuje se totiž denně
mykotoxinů.
mykotoxinů.
mykotoxinů.
mykotoxinů.
užít dvě polévkové lžíce (18,9 g).
obsahují škodlivé mykotoxiny, některé i pesticidy
Obsahuje i pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Obsahuje i pesticidy.
Obsahuje i pesticidy.
Harmony Line
Ostropestřec
MedinTerra
Ostropestřec játra
Pro.Med.CS
Ladymarin Silymarin
Natrodale
Ostropestřec
Vitaland
SilyPlus
cena: 88 Kč
(30 tobolek)
cena: 126 Kč
(100 tablet)
cena: 165 Kč
(50 tablet)
cena: 230 Kč
(30 tobolek)
cena: 329 Kč
(50 tablet)
doporučená
denní dávka:
1–2 tobolky
doporučená
denní dávka:
1 tableta
doporučená
denní dávka:
1 tableta
doporučená
denní dávka:
1 tobolka
doporučená
denní dávka:
1 tableta
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
vysoká
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
hodně vysoká
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
střední
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou až 8,6 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 4,6 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 5,5 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,7 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,9 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Obsahuje i pesticidy.
Obsahuje i pesticidy.
Natures Naturals
Liver Care Complex
cena: 650 Kč
(100 kapslí)
Livenay Ostropestřec
mariánský
Finclub Fin
Cardumis extrakt
Arkokapsle
Ostropestřec mariánský
cena: 400 Kč
(100 ml kaše)
cena: 380 Kč
(50 ml kapek)
cena: 168 Kč
(45 kapslí)
doporučená
denní dávka:
7–14 gramů
doporučená
denní dávka:
1 čajová lžička
1 až 3x denně
doporučená
denní dávka:
15 kapek
doporučená
denní dávka:
3 kapsle
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
nízká
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
téměř nulová
CO ZJISTIL TEST
koncentrace
mykotoxinů:
nulová
Člověk vážící 70 kg vyčerpá
s maximální denní dávkou 1,3 %
denního přijatelného příjmu některých
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.
Člověk vážící
70 kg ani s maximální denní dávkou
nevyčerpá nic ze svého denního
přijatelného příjmu mykotoxinů.
Člověk vážící 70 kg ani s maximální
denní dávkou nevyčerpá nic ze svého
denního přijatelného příjmu
mykotoxinů.
Obsahuje i pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje pesticidy.
Neobsahuje mykotoxiny ani pesticidy.
doporučená
denní dávka:
1 kapsle
cena: 245 Kč
125 g granulovaného
plodu
Novy 00-KH
Ostropestřecový olej
Vyšlo 24. 2. 2012 v příloze Zdraví, MF DNES.
snídaňovýc
hodně lidí
říká Jana H
chemicko-
Jak jste na
To je zajím
školy v rám
jektu pro m
jedné amer
todu na ana
zažívá trh s
velký boom
snaží zlepš
zaměřila p
vzorku dop
byly nejhor
to jsme se n
Jak se myk
let a kapsl
Je to otázk
Tak vys
mykoto
v potra
doplňc
velmi z
zjištění
rovinami. R
vá jen tehdy
mínky, ted
vhodný sub
vělých rost
ky, v tomto
spolu s nim
viny. A ně
ani další te
Prověřova
toxinů. Kte
Především
jména hod
které se nac
enniatiny, o
má Evrops
potravin E
byly altern
se nedávno
ech a protla
Nutno ří
jsou regul
jsou pro n
stanoveny
tých surovi
jsou těsně
tivního lim
konzumac
zdravotní r
Co je to de
Jedna věc je
pravku, al
zdraví je dů
no, kolik té
Proto Věde
EFSA stano
telný denn
může člov
bez rizika,
zdraví. A p
ných hod
jsme přitom
ky doporu
srovnání js
čítali na člo
mů.
Pokud b
žena, která
nou dávku
Když vám d
vého doplň
52 procent
tak to už jd
pozici. Pro
přijímat i z
Z jakých?
Především
tovin, oves
va… Když
rovatelné d
travinového
vá na příjem
na. Tím si v
ten bezpeč
myslím, že
ně závažné
Download

Vysledky-testu-a4-vkladka