C. P. Snow
... když pomyslíte na dlouhé
a temné dějiny člověka,
shledáte, že ohavnější zločiny
byly vždy spáchány ve jménu
poslušnosti než ve
jménu vzpoury.
C. P. Snow
1
… when you think of the long
and gloomy history of man, you
will find more hideous crimes
have been committed in the
name of obedience than have
ever been committed in the
name of rebellion.
ROD DICKINSON
BUREAU D’ÉTUDES
ANTONI MUNTADAS
HANS HAACKE
JENNY HOLZER
HARUN FAROCKI
ARTUR ŻMIJEWSKI
KRZYSZTOF WODICZKO
OLE-MAGNUS SAXEGARD
ZDENA KOLEČKOVÁ
JENS M. STOBER
GOLD EXTRA
JAN MLČOCH
MAGDALENA JETELOVÁ
JAROSLAV ANDĚL
PODE BAL
JÁNOS SUGÁR
RICHARD CORTÉS
István Léko
MILAN KOZELKA
HANS D. CHRIST
YVONNE P. DODERER
IRIS DRESSLER
STEPHAN KÖPERL
SYLVIA WINKLER
Uspořádal / Edited by Jaroslav Anděl
obsah content
Jaroslav Anděl: Střetnutí se zlem / Encountering Evil
14
Milgramův experiment / Milgram Experiment
30
14. 10. 2011 – 2. 1. 2012
Rod Dickinson ve spolupráci s / in collaboration with Gram Edler & Steve Rushton
36
Kurátor / Curator: Jaroslav Anděl
Antoni Muntadas
40
Tým výstavy / Exhibition team: Radek Aubrecht, Kateřina Böhmová, Ladislav Falta, Tereza Jelínková, Michal Kučerák, Kristina Kurešová,
Bureau d’études
42
Andrea Průchová, Daniela Retková, Kateřina Sedláková, Linda Skotáková, Ondřej Stupal, Jan Šebek, Táňa Šedová, Michaela Šilpochová,
Jenny Holzer
52
Hans Haacke
60
Stanfordský vězeňský experiment / Stanford Prison Experiment
66
Texty / Texts: Jaroslav Anděl, Bureau d’études, Richard Cortés, Rod Dickinson, Harun Farocki, gold extra, Hans Haacke, Jenny Holzer,
Artur Żmijewski
72
Hans D. Christ, Magdalena Jetelová, Zdena Kolečková, Stanley Milgram, W. T. J. Mitchell, Pode Bal, Jens M. Stober, Krzysztof Wodiczko,
Harun Farocki
76
Krzysztof Wodiczko
80
Jazyková redakce / Manuscript editors: Markéta Hejná, Kateřina Mahdalová, Linda Skotáková
Ole-Magnus Saxegard
86
Grafická úprava / Layout: Jaroslav Anděl, Kristýna Greplová
Philip Zimbardo: Jak se zbavit zla anebo mu vzdorovat /
90
Vydáno u příležitosti výstavy / Published on the occasion of the exhibition
Luciferův efekt: Střetunutí se zlem / The Lucifer Effect: Encountering Evil
Architektonické řešení / Architect: Leoš Válka
Karolína Vašíčková
Katalog / Catalog
Editor: Jaroslav Anděl
Philip Zimbardo, Artur Żmijewski
Překlady / Translations: Johana Gallup, Irma Charvátová, Karolína Kloučková, Todd Shaw, Ladislav Nagy
Fotografie / Photography: Ivan Babej, Lukáš Bíba, Emil Bican, Martin Boško, Katarína Brichová, Jovan Dezort, Kristýna Greplová, Libor Hajský,
Jaroslav Hejzlar, Jenny Holzer, Pavel Hořejší, Bořivoj Hořínek, Zuzana Humpálová, Michal Kamaryt, Iveta Kopicová, Vít Korčák, Dan Krzywoň,
Jaroslav Kučera, Collin LaFleche, Karel Mevald, Jaroslav Ožano, Stanislav Pečka, REPRO, SMOLA, Igor Šefr, Ondřej Štěpánek, René Volfík
Sudety / Sudetenland
104
Zdena Kolečková
110
gold extra
114
Magdalena Jetelová, Zdena Kolečková, Stanley Milgram Estate, W. T. J. Mitchell, Pode Bal, Jens M. Stober, Philip Zimbardo
Jens M. Stober
118
Images © 1977, 2010 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY; 1981, 2007 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS),
Komunistický režim a jeho oběti / The Communist Regime and Its Victims
124
EZO (Evidence zájmových osob / Registry of Persons of Interest)
126
Zdena Kolečková; Stephan Köperl; Milan Kozelka; Ištván Léko; MF DNES / Profimedia; Stanley Milgram Estate; Jan Mlčoch Estate; Antoni Muntadas;
Charta 77 / Charter 77
128
Pode Bal; Ole-Magnus Saxegard; Jens M. Stoper; János Sugár; Sylvia Winkler; Krzysztof Wodiczko; Philip Zimbardo; Artur Żmijewski
Jan Mlčoch
134
Editoři vyvinuli maximální úsilí, aby byla v publikaci uvedena kompletní autorská práva, přesto nebylo možné je ve všech případech dohledat. Děkujeme
Magdalena Jetelová
136
za pochopení. / The editors have made every effort to identify copyright owners, but in spite of painstaking research have not been able to do so in all cases.
Jaroslav Anděl
144
Pode Bal
152
János Sugár
158
Richard Cortés, István Léko
162
Milan Kozelka
166
Konfrontace / Confrontations
170
Umění nenechat si takto vládnout / The Art of Not Being Governed Like That
184
15M
216
Biografie / Biographies
232
Bibliografie / Bibliographies
233
Zdroje citátů a fotografií / Quote and Picture Sources
235
Tisk / Printing: Daniel
© 2011 DOX PRAGUE, a. s., DOX Centre for Contemporary Art
Texts © Jaroslav Anděl, Bureau d’études, Richard Cortés, Rod Dickinson, Harun Farocki, gold extra, Hans Haacke, Jenny Holzer, Hans D. Christ,
NY / OOAS, Prague; 2000 Harun Farocki, “Prison Images”; 2011 ČTK; Jaroslav Anděl; Bureau d’études; Richard Cortés; Rod Dickinson; Yvonne P. Doderer;
Iris Dressler; gold extra; Hans Haacke / VG-Bild Kunst. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York; Hans D. Christ; Muntadas Studio, Magdalena Jetelová;
Thank you for understanding.
Nakladatel / Publisher: DOX PRAGUE, a. s., Praha 2011
Poupětova 793/1, 170 00 Praha 7, Czech Republic
ISBN: 978-80-87446-12-6
www.dox.cz
S podporou Zdeňka Bakaly / With the support of Zdeněk Bakala
DOX Partners
DOX Media Partners
Exhibition Partners
Exhibition Media Partners
Evil Redemption Strategies and Resistance Tactics
poděkování
acknowledgements
Pro uskutečnění výstavy byla zásadní podpora zapůjčitelů vystavených děl, včetně zapůjčitelů, kteří si nepřejí být jmenování.
We want to thank all lenders, including lenders who wish to remain anonymous. Their support was essential for the
Všem vyslovujeme upřímné díky: Československé dokumentační středisko, Harun Farocki Produktion, Berlin; Jenny Holzer
realization of this exhibition: The Czechoslovak Documentation Centre, Prague; Harun Farocki Produktion, Berlin; Jenny
Studio, Hoosick Falls; Antoni Muntadas Studio, New York, Paula Cooper Gallery, New York; Sprüth Magers Berlin London;
Holzer Studio, Hoosick Falls; Antoni Muntadas Studio, New York; Paula Cooper Gallery, New York; Sprüth Magers Berlin
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Varšava.
London; Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; Zachęta National Gallery of Art, Warsaw.
Za podporu a pomoc při přípravě a realizaci výstavy jsme zavázáni mnoha lidem, k nimž patří: Blanca Álvarez; Martin
We would like to thank to following people for their unhesitating help during the organization of the exhibition: Blanca
Aubrecht; Jaroslav Bárta; Olga Bártová; Lukáš Bíba; Petr Blažek; Tomáš Boehm a kolektiv pracovníků Studovny
Álvarez; Martin Aubrecht, Jaroslav Bárta; Olga Bártová; Lukáš Bíba; Petr Blažek; Tomáš Boehm and his team, Periodicals
periodik, Národní knihovna, Praha; Tomáš Brand, T. A. Print, Praha; Katarína Brichová; Bára Buchtová, Lidové noviny,
Department, National Library, Prague; Tomáš Brand, T. A. Print, Prague; Katarína Brichová; Bára Buchtová, Lidové noviny,
Praha; Ondřej Burian; Daniel Burns, Galerie Lelong, New York; Denisa Cirmaciová; Piotr Cypryański, Beata Nowacka-
Prague; Ondřej Burian; Daniel Burns, Galerie Lelong, New York; Denisa Cirmaciová; Piotr Cypryański, Beata Nowacka-
Kardzis, Anna Smolak, Bunkier Sztuki, Krakov; Jan Černý, Veronika Lindová, René Rohan, Artex Art Services, Praha;
Kardzis, Anna Smolak, Bunkier Sztuki, Krakow; Jan Černý, Veronika Lindová, René Rohan, Artex Art Services, Prague;
Jiřina Dienstbierová; Esther Dörring, Sprüth Magers Berlin London; Marie Fianová, TV Nova, Praha; Johana Gallup; Jiří
Jiřina Dienstbierová; Esther Dörring, Sprüth Magers Berlin London; Marie Fianová, TV Nova, Prague; Johana Gallup;
Gruntorád, Libri prohibiti, Praha; Tomáš Hájek; Bořivoj Hořínek; Hans D. Christ, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart;
Jiří Gruntorád, Libri prohibiti, Prague; Tomáš Hájek; Markéta Hejná; Bořivoj Hořínek; Irma Charvátová; Hans D. Christ,
Linda Jablonská; Pavel Janáček, Vojtěch Malínek, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha; Alexis Johnson, Joelle Te
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; Linda Jablonská; Pavel Janáček, Vojtěch Malínek, Institute of Czech Literature
Paske, Paula Cooper Gallery, New York; Pavla Kantnerová, Jana Kubátová, Opona o.p.s., Praha; Karolína Kloučková;
AS CR, Prague; Alexis Johnson, Joelle Te Paske, Paula Cooper Gallery, New York; Pavla Kantnerová, Jana Kubátová,
Daniela Kořínková; Jaroslav Kučera; Jan Langer; Mirek Lédl; Marcela Machutová, Václav Rutar, Muzeum Policie ČR,
Opona o.p.s, Prague; Karolína Kloučková; Daniela Kořínková; Jaroslav Kučera; Jan Langer; Mirek Lédl; Marcela
Praha; Jiří Majstr, Petr Mlch, ČTK – Česká tisková kancelář, Praha; Jaroslav Malák; Andrea Nacach; Alena Nosková, Eva
Machutová, Václav Rutar, The Police Museum of the Czech Republic, Prague; Jiří Majstr, Petr Mlch, ČTK – Czech News
Drašarová, František Čtverák, František Frňka, Alena Šimánková, Národní archiv, Praha; Ladislav Nagy; Miroslav Pesch;
Agency, Prague; Jaroslav Malák; Andrea Nacach; Alena Nosková, Eva Drašarová, František Čtverák, František Frňka,
Dana Pfeiferová; Martina Pěčková, František Štolfa, Blesk, Praha; Jana Poddaná, Pavel Kugler, Archiv bezpečnostních
Alena Šimánková, National Archives, Prague; Ladislav Nagy; Miroslav Pesch; Dana Pfeiferová; Martina Pěčková, František
složek, Praha; Maria Anna Potocka, Mocak Muzeum Sztuki Współczesnej, Krakov; Matthias Rajmann, Harun Farocki
Štolfa, Blesk, Prague; Jana Poddaná, Pavel Kugler, Security Services Archive, Prague; Maria Anna Potocka, Mocak
Filmproduktion, Berlín; Svatava Raková, Jan Němeček, Historický ústav AV ČR, Praha; Adam Richter, CVC Consulting
Museum of Contemporary Art, Krakow; Matthias Rajmann, Harun Farocki Filmproduktion, Berlin; Svatava Raková, Jan
s.r.o., Praha; Todd Shaw; Madeleine Schulz, SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG, Hamburk; Robert Silverio;
Němeček, The Institute of History AS CR, Prague; Adam Richter, CVC Consulting s.r.o., Prague; Todd Shaw; Madeleine
Marek Sixta; Michal Škorpík; Hans Štembera; Ondřej Štěpánek; Anna Štysová; Lukáš Tylchrt, Profimedia, Praha; Ondřej
Schulz, SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG, Hamburg; Robert Silverio; Marek Sixta; Michal Škorpík; Hans
Váša; Sri Kumar Vishwanathan, Vzájemné soužití, Ostrava; Hanna Wróblewska, Małgorzata Bogdańska, Zachęta Narodowa
Štembera; Ondřej Štěpánek; Anna Štysová; Lukáš Tylchrt, Profimedia, Prague; Ondřej Váša; Sri Kumar Vishwanathan,
Galeria Sztuki, Varšava; Stathis Zervas, Vlasta Bedrnová, Poster Infinity, Praha.
Vzájemné soužití, Ostrava; Hanna Wróblewska, Małgorzata Bogdańska, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw; Stathis
Poděkování a uznání za nevšední nasazení patří týmu centra DOX: Radek Aubrecht, Eva Böhmová, Kateřina Böhmová,
Zervas, Vlasta Bedrnová, Poster Infinity, Prague.
Ondřej Čech, Petr Doberský, Ladislav Falta, Kristýna Greplová, Veronika Hrušková, Tereza Jelínková, Jakub Jonáš, Karina
The DOX team worked on this project with extraordinary effort. All its members deserve thanks and great appreciation:
Kottová, Michal Kučerák, Kristina Kurešová, Hedvika Máchová, Judita Matyášová, Andrea Průchová, Daniela Retková,
Radek Aubrecht, Eva Böhmová, Kateřina Böhmová, Ondřej Čech, Petr Doberský, Ladislav Falta, Kristýna Greplová, Veronika
Kateřina Sedláková, Linda Skotáková, Ondřej Stupal, Jan Šebek, Táňa Šedová, Michaela Šilpochová, Miroslav Špunda,
Hrušková, Tereza Jelínková, Jakub Jonáš, Karina Kottová, Michal Kučerák, Kristina Kurešová, Hedvika Máchová, Judita
Karolína Vašíčková a stážistky Anna Peňásová a Petra Řeháková.
Matyášová, Andrea Průchová, Daniela Retková, Kateřina Sedláková, Linda Skotáková, Ondřej Stupal, Jan Šebek, Táňa
Konečně děkujeme všem současným umělcům, jejichž práce jsou na výstavě představeny: Léonore Bonaccini, Martina
Šedová, Michaela Šilpochová, Miroslav Špunda, Karolína Vašíčková and the interns Anna Peňásová and Petra Řeháková.
Brandmayr, Richard Cortés, Rod Dickinson, Yvonne Doderer, Iris Dressler, Graeme Edler, Harun Farocki, Xavier
Finally we would like to thank all of the contemporary artists whose works are being presented at the exhibition:
Fourt, Hans Haacke, Tobias Hammerle, Georg Hobmeier, Jenny Holzer, Magdalena Jetelová, Stephan Köperl, Zdena
Léonore Bonaccini, Martina Brandmayr, Richard Cortés, Rod Dickinson, Yvonne Doderer, Iris Dressler, Graeme Edler, Harun
Kolečková, Antonín Kopp, Milan Kozelka, István Léko, Petr Motyčka, Antoni Muntadas, Sonja Prlic, Steve Rushton,
Farocki, Xavier Fourt, Hans Haacke, Tobias Hammerle, Georg Hobmeier, Jenny Holzer, Magdalena Jetelová, Stephan Köperl,
Ole-Magnus Saxegard, Jens M. Stober, János Sugár, Michal Šiml, Sylvia Winkler, Krzysztof Wodiczko, Karl Zechenter,
Zdena Kolečková, Antonín Kopp, Milan Kozelka, István Léko, Petr Motyčka, Antoni Muntadas, Sonja Prlic, Steve Rushton, Ole-
Artur Żmijewski.
Magnus Saxegard, Jens M. Stober, János Sugár, Michal Šiml, Sylvia Winkler, Krzysztof Wodiczko, Karl Zechenter, Artur Żmijewski.
Leoš Válka
ředitel
Centrum současného umění DOX
Jaroslav Anděl
umělecký ředitel
Centrum současného umění DOX
Leoš Válka
Director
DOX Centre for Contemporary Art
Jaroslav Anděl
Artistic Director
DOX Centre for Contemporary Art
jméno umělce
Kdyby to všechno bylo tak jednoduché!
Kdyby existovali zlí lidé,
kteří by někde záludně páchali zlé činy,
bylo by nutné je jen oddělit od nás
ostatních a zničit. Ale hranice
rozdělující dobro a zlo prochází
srdcem každé lidské bytosti.
A kdo je ochoten zničit kus
vlastního srdce?
Alexandr Solženicyn
If only it were all so simple!
If only there were evil people somewhere
insidiously committing evil deeds, and it
were necessary only to separate
them from the rest of us and
destroy them. But the line dividing
good and evil cuts through
the heart of every humanbeing.
And who is willing to destroy
a piece of his own heart?
Alexander Solzhenitsyn
Jaroslav Anděl: Střetnutí se zlem
Jaroslav Anděl: Encountering Evil
V posmrtně uveřejněném rozhovoru mluvil Jim Morrison, kultovní zpěvák skupiny The Doors,
o obrazech násilí, jež „způsobují šok bolesti pronikající skrze… falešné fasády, za nimiž lidé
žijí“. Podle Morrisona lidé „blokují vjemy, aby se nedostaly dovnitř, a blokují city, aby se nedostaly ven“.1 Přitažlivost, kterou pro Morrisona mělo násilí, je příkladem fascinace charakterické
pro moderní kulturu – fascinace násilím a zlem. Dokládá to postava Adolfa Hitlera, který se víc
než kdo jiný stal ve 20. století jejich ztělesněním. Jeho výjimečný status v moderní imaginaci
ukazují nespočetné texty a obrazy: po zadání jeho jména ukáže vyhledavač Google Books
4 030 000 odkazů na knihy a Google Images vygeneruje 4 180 000 obrazů.
Hitlera jako symbol zla a násilí však ve 21. století zastínil útok na World Trade Center
11. září 2001. Skutečnost, že Google Books vyhledá 7 400 000 knih vztahujících se k této události, tj. téměř dvakrát vyšší počet než v Hitlerově případě, demonstruje jeho historický význam.
11. září 2001 poznamenalo jednadvacáté století tak zásadním způsobem, že se vnucuje myšlenka, že nové století začalo až tímto datem – jinak řečeno, jeví se jako opožděný počátek
století v podobném smyslu, jako rok 1989 předčasným koncem století dvacátého. Zvláštní
postavení 11. září potvrdil i slavný skladatel Karlheinz Stockhausen, když o necelý týden později označil útok na World Trade Center za největší možné umělecké dílo v celém vesmíru.2
Jakkoli je tento výrok nevkusný a pro naprostou většinu lidí nesmyslný, je dalším důkazem zvláštní přitažlivosti témat násilí a zla a privilegovaného postavení, které zaujímají
v současné imaginaci. Můžeme se tudíž domnívat, že strůjci útoku kalkulovali svůj čin s ohledem na maximální obrazový efekt – že cílem bylo vytvoření obrazu, představy, symbolu, jenž
by maximálně ovlivnil současné myšlení. Můžeme tedy říci, že útok na World Trade Center
byl především útokem na moderní imaginaci, řízeným s plným vědomím role, kterou obrazy
v současném životě hrají.
Reakce politiků a široké veřejnosti na 11. září 2001 naplnily očekávání pachatelů. Nabízí se
otázka, proč si necháváme pod vedením politiků, masových médií a některých umělců vnutit
agendu pachatelů, jejímž hlavním nástrojem jsou právě obrazy útoku na World Trade Center
a následující záplava obrazů násilí spjatá s takzvanou válkou proti terorismu? Jinak řečeno,
jaká je kritická reflexe témat násilí a zla v umělecké praxi a teoretickém diskursu? Jaké jsou
kritické intervence, jež by reagovaly na negativní působení těchto obrazů na současnou imaginaci? Existuje alternativní ikonografie, která by postavila proti negativní agendě pachatelů
a jejich protějšků potentní obrazy a symboly schopné organizovat kolektivní zkušenost pozitivním způsobem? Záměrem výstavy je podnítit diskusi o těchto otázkách a pokusit se v tvorbě
současných umělců i v pracích teoretiků a vědců identifikovat iniciativy, jež se ubírají tímto směrem.
In an interview published after his death, Jim Morrison, frontman for The Doors and cult
poet, spoke of images of violence that “generate shock through pain that penetrates [...] the
false facades behind which people live.” Morrison maintained that people “block perceptions
so that they can’t get in, and block emotions so that they can’t get out.”1 The attraction
that violence held for Morrison is an example of an attraction typical of modern culture,
a fascination with violence and evil. This notion is reflected in attitudes to the figure of Adolf
Hitler who, more than anyone else in the 20th century, came to personify evil. An enormous
body of writing and images illustrates his exceptional position in the modern imagination;
when you enter his name in Google Books or Google Images, you are faced with 4,030,000
books and 4,180,000 images.
Hitler’s status as arch exponent of evil and violence shifted, in the early 21st century, to the
attack on the World Trade Center on September 11, 2001. The fact that Google Books shows
almost double the number of books for this subject (7,400,000) than for Hitler demonstrates
the historical importance of the event. September 11 had such a fundamental impact on the
global consciousness that one is tempted to say that the 21st century commenced only on
this day—in other words, it can be considered a belated start to the 21st century, in much
the same way as the year 1989 can be viewed as a premature end to the 20th century. The
special status of “9/11” was confirmed by a bizarre pronouncement by composer Karlheinz
Stockhausen who, before a week had passed, referred to the attack on the World Trade
Center as “the greatest work of art that is possible in the whole cosmos”.2
The statement is, of course, in bad taste and, for most people, nonsensical; yet it shows
the privileged position held by violence and evil as objects of contemporary imagery, and their
particular appeal to artists. One is thus led to believe that the masterminds behind the attack
planned it for maximum visual effect; that their objective was to create an image, a symbol
with unprecedented impact on the modern mind. With only slight exaggeration, it could be
proposed that the attack on the World Trade Center was an attack on modern imagination,
staged in full awareness of the role that images play in our life.
Ten years on, it can be said that the reactions of politicians and the wider public to the
events of September 11, 2001 did fulfil the expectations of the perpetrators. The question,
however, has to be asked: Why we, under leadership of our politicians, mass media and some
artists, let the perpetrators’ agenda dominate our world—the agenda that is propagated by the
images of the World Trade Center destruction and the consequent flood of images of violence
associated with the so-called War on Terror? In other words, to what extent has the attack,
and responses to it, generated critical reflection upon the subjects of violence and evil in art
and theoretical discourse?
What are the critical interventions that have addressed the negative influence of these
images on contemporary modes of thought? Is there an alternative iconography that would
Stanfordský vězeňský experiment a Milgramův experiment
Název výstavy odkazuje ke stejnojmenné knize předního amerického psychologa Philipa
Zimbarda zabývající se překvapivou snadností, s níž jsme schopni páchat zlo. Zimbardovo
1
Lizze James, „Jim Morrison: Ten
Years Gone“, Creem Magazine,
1981, http://archives.waitingforthe-un.net/Pages/Interviews/
JimInterviews/TenYearsGone.
html
2
Srovnej Anthony Tommasini, „The
Devil Made Him Do It“, New York
Times, 30. 9. 2001.
15
Introduction
1
Lizze James, “Jim Morrison:
Ten Years Gone“, Creem
Magazine, 1981,
http://archives.waiting-fortheun.net/Pages/Interviews/
JimInterviews/TenYearsGone.
html
2
See Anthony Tommasini,
“The Devil Made Him Do It,“
New York Times, September
30, 2001.
Úvod / Introdution
Úvod
3
http://blog.ted.com/2011/02/
03/phil-zimbardo-and-the-heroicimagination-project-ted-blogexclusive-video/
4
http://www.heroicimagination.
org/
5
http://www.prisonexp.org/pdf/
havelprize.pdf
6
Stanley Milgram, Obedience to
Authority; An Experimental View,
First Harper Perennial Modern
Thought edition, New York 2009,
s. 1.
7
http://en.wikipedia.org/wiki/
Milgram_experiment
The Stanford Prison Experiment and the Milgram Experiment
The exhibition title refers to a book by Philip Zimbardo, a leading American psychologist,
that explored the surprising ease with which we are capable of resorting to evil. Zimbardo
is chiefly associated with the Stanford Prison Experiment (1971) that credibly demonstrated
that certain social roles and situations have a notably negative impact on people’s conscience
and levels of compassion. In the last ten years, Zimbardo’s work has undergone remarkable
development, from the study of negative psychological characteristics to an interest in
opposite traits, a development that Zimbardo called My Journey from Evil to Heroism
in the title of the lecture he gave on the occasion of the exhibition in Prague. The show
proposes that Zimbardo’s scientific career may serve as a more general model of artistic
and scientific practice.
Zimbardo notes that we know considerably more about the destructive elements of the human
psyche than about positive phenomena such as heroism.3 Heroism is also the subject of
Zimbardo’s latest engagement, Heroic Imagination Project, based on his constant and
long-term documentation of heroic acts performed by ordinary people.4 For Zimbardo, Václav
Havel’s activities under the communist regime are an example of heroic imagination. Zimbardo
says that Havel is one of his personal heroes, a man who ignited a revolution in the thinking of
his fellow citizens that eventually led to the collapse of a mighty dictatorship.5
To understand Zimbardo’s scientific career better, it is useful to note its broader historical
context. The Stanford Prison Experiment is often cited together with the Milgram Experiment
(named after Stanley Milgram, a social psychologist at Yale University). By a strange
coincidence, both Zimbardo and Milgram went to the same secondary school in New York
and both came from ethnic minorities, which no doubt influenced their future careers.
Milgram was born into a Hungarian-Romanian Jewish family, and his experiment was created
in partial response to the Holocaust. Milgram points out the connection in the introduction to
his book Obedience to Authority: An Experimental View (1974): “Obedience as a behaviour
determinant is of special weight today. It has been positively proved that between 1933 and
1945 millions of innocent people were systematically killed to order.”6 The experiment was
inspired by the Adolf Eichmann trial, which had begun in Jerusalem only a few months before
Milgram’s project. The main pillar of Eichmann’s defense was that he had only been obeying
the orders of his superiors. The central question of Milgram’s experiment investigates the
length to which a subject is able to go to deny the dictates of his or her conscience before he
or she refuses to carry out instructions given by authority.
The results were shocking. The majority of subjects (in experiment number 18, as many as
37 out of 40 participants) were willing to inflict upon human subjects the most powerful electric
shock available—an incredible 450 volts. Milgram’s experiment became internationally famous
and generated considerable controversy, including questions about its ethical aspect (it also
led to the introduction of new ethical rules in psychological experiments), yet its results have
17
counter the negative agenda of the perpetrators and their counterparts, using potent images
and symbols to organize collective experience in a positive way? The objective of this
exhibition is to trigger discussion about these issues and to try to identify the work of artists
and scientists who are making strives in this direction.
3
http://blog.ted.com/2011/02/
03/phil-zimbardo-and-theheroic-imagination-projectted-blog-exclusive-video/
4
http://www.heroicimagination.
org/
5
http://www.prisonexp.org/pdf/
havelprize.pdf
6
Stanley Milgram, Obedience
to Authority; An Experimental
View, First Harper Perennial
Modern Thought edition, New
York 2009, p. 1.
Úvod / Introdution
jméno je nejčastěji spojováno s jeho Stanfordským vězeňským experimentem (1971), který
přesvědčivě demonstroval, jak negativní vliv mohou mít na člověka jisté sociální role a situace.
Zimbardova práce však v posledních deseti letech prodělala pozoruhodný vývoj od studia
negativních charakteristik lidské povahy k zájmu o její opačné rysy – vývoj, jejž Zimbardo
pojmenoval podle své pražské přednášky Moje cesta od zla k hrdinství, konané u příležitosti
výstavy. Jednou z propozic výstavy je, že Zimbardova odborná dráha může sloužit v současné
kritické době jako obecnější model umělecké a vědecké praxe.
Zimbardo upozorňuje, že víme podstatně víc o destruktivních prvcích lidské psychiky než
o pozitivním fenoménu, jakým je hrdinství.3 Právě hrdinství je hlavním tématem Zimbardova
posledního projektu s názvem Heroic Imagination Project, jenž spočívá v soustavné a dlouhodobé podpoře a dokumentaci hrdinských činů obyčejných lidí.4 Jedním z příkladů je pro
Zimbarda i občanské působení Václava Havla v době komunistického režimu. Zimbardo říká,
že Havel je jedním z jeho osobních hrdinů, který podnítil v myšlení svých spoluobčanů revoluci
vedoucí ke zhroucení mocné diktatury.5
Stanfordský vězeňský experiment se často uvádí v souvislosti s takzvaným Milgramovým
experimentem, jehož autorem je Stanley Milgram, sociální psycholog, který působil na Yaleské univerzitě a shodou okolností chodil se Zimbardem na stejnou střední školu v New Yorku.
Oba pocházeli z etnických menšin, což ovlivnilo směr jejich vědecké dráhy.
Milgram se narodil v maďarsko-rumunské židovské rodině a jeho experiment byl částečně
reakcí na nacistický holocaust. V úvodu knihy Obedience to Authority; An Experimental
View Milgram tuto souvislost výslovně připomněl: „Poslušnost jako determinanta chování má
v dnešní době zvláštní závažnost. Je spolehlivě doloženo, že mezi roky 1933 a 1945 byly na
příkaz systematicky vyvražděny miliony nevinných lidí.“6 Inspirací Milgramova pokusu se stal
proces s Adolfem Eichmannem, jehož začátek v Jeruzalémě jen o pár měsíců předcházel
zahájení Milgramova projektu. Klíčovým argumentem Eichmannovy obhajoby bylo tvrzení, že
pouze vykonával rozkazy svých nadřízených. Hlavní otázkou Milgramova experimentu tedy
bylo, kam až účastník pokusu může zajít v plnění příkazů autority, které jsou v rozporu s jeho
svědomím, než dané instrukce odmítne vykonávat.
Výsledky experimentu byly šokující. 65 % účastníků (v experimentu č. 18 to bylo dokonce
37 ze 40 účastníků) byla ochotno použít nejsilnější elektrický šok – 450 voltů. Milgramův
pokus vstoupil do širšího povědomí a stal se předmětem kontroverze (mimo jiné podnítil
zavedení nových etických pravidel pro psychologické experimenty), jeho výsledky se však
opakovaně potvrdily. Současně inspiroval, podobně jako Stanfordský vězeňský experiment,
nejen celou řadu pozdějších odborných pojednání, ale i populárních, například filmových
zpracování.7
Stanfordský vězeňský experiment proběhl mezi 14. a 19. srpnem 1971, tj. deset let po začátcích Milgramova experimentu. Byl podpořen grantem Amerického úřadu námořního výzkumu
(U. S. Office of Naval Research) pro potřeby námořnictva Spojených států, které se zajímalo
o příčiny konfliktů mezi vězni a vězeňskou stráží, což znamená, že historický kontext Stanfordského vězeňského experimentu se odlišoval od dobových souvislostí Milgramova experimentu. Zimbardův pokus proběhl krátce po sociálních nepokojích konce 60. let a protestech proti
válce ve Vietnamu. Pouhé dva dny po předčasném ukončení experimentu ve Stanfordu byl
zastřelen radikální aktivista George Jackson v kalifornském vězení San Quentin, což podnítilo
Opakují se dějiny?
O třiatřicet let později propukl skandál vyvolaný fotografiemi z iráckého vězení Abu Ghraib,
jenž vedl k řadě vyšetřování. Historie se tu opakovala, jak dokládají nápadné shody mezi některými fotografiemi ze Stanfordského experimentu s fotografiemi z Abu Ghraib. Zimbardo zde
opět účinkoval v roli expertního svědka, tentokrát v týmu obhajoby v procesu proti seržantu
Chipu Frederickovi, který v Abu Ghraib sloužil jako vězeňská stráž.
Představitelé americké vlády tvrdili, že v případu Abu Ghraib šlo jen o několik zkažených vězeňských strážců, a přirovnávali je k několika shnilým jablkům z celého koše. Jak
ale přesvědčivě ukázal Stanfordský vězeňský experiment několik desetiletí před Abu Ghraib
a jak argumentoval ve svém svědectví v procesu s Chipem Frederickem sám Zimbardo, šlo
spíš o případ, v němž klíčovou roli hrál negativní vliv vzniklé situace, ve které se ocitl jedinec
bez patřičného výcviku a vedení. Jinými slovy, nejednalo se o několik shnilých jablek, nýbrž
o prohnilý koš.
Moment opakování v dějinách je předmětem slavných výroků Karla Marxe a Georga Santyany, často citovaných v souvislosti s některými událostmi moderních a soudobých dějin.9
Opakování používá i umělecký žánr, nazývaný anglickým termínem re-enactment (česky přeloženo jako „zopakování“), jenž se stal populárním v posledním desetiletí. Je příznačné a snad
i symbolické, že právě oba uvedené experimenty Stanleyho Milgrama a Philipa Zimbarda se
dočkaly v posledních letech zopakování v kontextu současného umění v dílech umělců Roda
Dickinsona a Artura Żmijewského.
Podle historika vědy Bruna Latoura, který se nechal inspirovat Dickinsonovou prací, „není
zopakování pouhým faksimile originálu, ale druhou verzí nebo druhým otiskem prvního příkladu,
dovolujícím zkoumání jeho původnosti.“10 Jak připomínají měnící se dobové souvislosti Milgramova a Zimbardova experimentu, jejich zopakování umožňuje současně zkoumat dlouhodobé
shody a paralely i krátkodobé rozdíly. Je zřejmé, že Dickinsonovo a Żmijewského zopakování
je komentářem a reakcí na změny vyvolané 11. zářím 2001, jež našly své symbolické vyjádření
právě ve fotografiích z Abu Ghraib a ve výrazu „válka proti terorismu“ (War on Terror).
Vrací se zde opět otázka moci obrazů, jejich schopnosti uspořádat naši zkušenost do shrnujících výpovědí, které mají svou vlastní logiku a ovlivňují nejen naše myšlení, ale také naše
touhy a obavy. Tento koncept prezentoval americký teoretik W. J. T. Mitchell v knize What
Do Pictures Want? (2005) na příkladech několika konkrétních obrazů, mezi nimiž zaujaly
prominentní místo fotografie a videa útoku na World Trade Center. Podle Mitchella nejsou
obrazy jen věci, ale v divákově vědomí mají své vlastní intence a přání.11 Mitchell tuto teorii dále
rozvinul v nedávno vydané knize Cloning Terror (2011), jejíž osu tvoří spojnice mezi obrazem
destrukce World Trade Center a proslulou fotografií z Abu Ghraib představující zakukleného
vězně, která se podle Mitchella stala symbolem války proti terorismu.
8
Philip G. Zimbardo, „The power
and pathology of imprisonment“,
Congressional Record (Serial
No. 15, October 25, 1971),
Hearings before Subcommittee
No. 3, of the Committee
on the Judiciary, House of
Representatives, 92nd Congress,
First Session on Corrections,
Part II, Prisons, Prison Reform
and Prisoners’ Rights: California.
Washington, DC: U.S.
Government Printing Office, 1971.
9
„Hegel někde poznamenal, že
všechna světová historická fakta
a osobnosti se objevují takříkajíc
dvakrát. Zapomněl dodat: poprvé
jako tragedie, podruhé jako
fraška.“ Karl Marx, „Der 18te
Brumaire des Louis Napoleon“,
Die Revolution (New York),
1, 1852.
„Ti kteří si nemohou pamatovat
minulost jsou odsouzeni ji
opakovat.“ George Santyana,
Life of Reason, Reason in
Common Sense, Scribner‘s,
New York 1905, s. 284.
10
Bruno Latour, „Some Experiments
in Art and Politics,“ e-flux journal
#23, březen 2011, http://e-flux.
com/journal/view/217
http://www.bruno-latour.
fr/expositions/SELONBEAUBOURG.html
Does history repeat itself?
When the scandal generated by photographs taken in the Abu Ghraib prison, Iraq, erupted 33
years later, there was a sense of deja vu among those who remembered the Stanford Prison
Experiment. The similarities between some of the photographs from the Stanford experiment
and those from Abu Ghraib are striking. Zimbardo was once more called as an expert witness,
this time for the defense in the trial of Staff Sergeant Chip Frederick, an Abu Ghraib guard.
Although the American government maintained that the Abu Ghraib scandal was a case of
a few bad apples in a barrel of good ones, Professor Zimbardo’s long-term experience led him
to the opposite view, that good apples had been put into a bad environment.
A couple of statements by Karl Marx and George Santyana are often invoked to characterize
events of modern and recent history, in particular the notion of history repeating itself.9 The
artistic genre called re-enactment that has recently become popular also evokes the notion.
In this context, it is significant that both the Milgram Experiment and the Stanford Prison
Experiment have been recently re-enacted by artists, notably by Rod Dickinson and Artur
Żmijewski.
According to the historian of science Bruno Latour, who was inspired by Dickinson´s
Milgram re-enactment, in this work “re-enactment is not a mere facsimile of the original but
a second version, or a second print of the first instance, allowing for the exploration of its
originality.”10 As indicated by a changing historical context of the two experiments, their reenactment makes it possible to examine long-term parallels and correspondences, as well as
short-term differences. It is evident that Dickinson’s and Żmijewski’s re-enactments represent
a response to the changes triggered by September 11, which found their symbolical
embodiment in the photographs from Abu Ghraib and in the expression “War on Terror”.
Here again the power of images comes to mind, notably the ability to organize our
experience into statements that have their own logic, which impacts not only our thinking but
19
been repeatedly verified. Like the Stanford Prison Experiment, it inspired numerous works by
other scientists, writers and filmmakers.7
The Stanford Prison Experiment took place from April 14 to 19, 1971, or ten years after the
beginning of Milgram’s experiment. It was financed by a grant from the U.S. Office of Naval
Research for the American Navy, which was interested in the underlying logic of conflicts
between prisoners and guards, indicating that the historical context of the Stanford Prison
Experiment differed from that of the Milgram Experiment. Zimbardo’s work was carried out
shortly after the social unrest of the late 1960s, which was largely associated with protests
against the Vietnam War. Only two days after the premature ending of the Stanford Prison
Experiment, radical activist George Jackson was shot dead in San Quentin prison, California.
On September 9, 1971, the incident triggered one of the largest prison riots in the U.S., in
New York State’s Attica prison.
In reaction to the riot, a special meeting of the Judiciary Committee of Congress on the
subject of correctional facilities and prison reform was held on September 25, 1971, two
weeks after the suppression of the Attica uprising. Professor Zimbardo presented results of
his experiment at the meeting, and his testimony contributed to the efforts to reform the prison
system.8
7
http://en.wikipedia.org/wiki/
Milgram_experiment
8
Philip G. Zimbardo, “The
power and pathology
of imprisonment,”
Congressional Record
(Serial No. 15, October 25,
1971), Hearings before
Subcommittee No. 3, of the
Committee on the Judiciary,
House of Representatives,
92nd Congress, First Session
on Corrections, Part II,
Prisons, Prison Reform and
Prisoners’ Rights: California.
Washington, DC: U.S.
Government Printing Office,
1971.
9
“Hegel remarks somewhere
that all great world-historic
facts and personages appear,
so to speak, twice. He
forgot to add: the first time
as tragedy, the second time
as farce.“ Karl Marx, “Der
18te Brumaire des Louis
Bonaparte,“ Die Revolution
(New York), 1, 1852.
“Those who cannot
remember the past are
condemned to repeat it.“
George Santyana,
Life of Reason, Reason in
Common Sense, Scribner‘s,
New York 1905, p. 284.
10
Bruno Latour, “Some
Experiments in Art and
Politics,“ e-flux journal #23,
March 2011, http://e-flux.com/
journal/view/217
http://www.bruno-latour.
fr/expositions/SELONBEAUBOURG.html
Úvod / Introdution
jednu z největších vězeňských vzpour v USA, která propukla 9. září téhož roku ve vězení ve
městě Attica ve státě New York.
Tato vězeňská vzpoura dala podnět ke zvláštnímu zasedání výboru amerického Kongresu pro soudnictví na téma nápravných zařízení a vězeňské reformy. Zasedání se konalo
25. 9. 1971, tedy necelé dva týdny po potlačení vzpoury. Profesor Zimbardo tam prezentoval
výsledky svého experimentu a jeho svědectví přispělo ke snaze reformovat vězeňský systém.8
Moc má tendenci korumpovat13
Klíčovým momentem vězeňského experimentu byla reakce psycholožky Christiny Maslach,
Zimbardovy přítelkyně. Když spatřila, jak věznitelé vedou vězně před spaním na toaletu s kuklami na hlavách, udělalo se jí nevolno. Později popsala svou reakci a následný rozhovor se
Zimbardem při odchodu z vězení téhož dne takto: „Myslím, že čekal nějakou intelektuální
diskusi o tom, co se dělo. Místo toho jsem vybuchla. Začala jsem řvát, začala jsem křičet:
’Myslím, že je hrozné, co děláš těm hochům.‘ Plakala jsem. Neuvěřitelně jsme se pohádali
a já jsem začala přemýšlet: ’Znám tohoto chlápka vůbec? Ne, neznám, a to si s ním mám něco
začít?‘“14 Druhý den, po intervenci své přítelkyně, Zimbardo pokus předčasně přerušil. Posléze si uvědomil si, že moc, kterou měl ve dvojí roli vedoucího experimentu a velitele vězení, ho
korumpovala stejně, jako role vězeňských strážců korumpovala účastníky experimentu.
Kritický pohled na korumpující účinek moci je předmětem práce řady umělců, kteří jsou na
výstavě zastoupeni klasiky tohoto přístupu: již zmiňovaný Hans Haacke, Jenny Holzer, Harun
Farocki, Antoni Muntadas. K tomuto přístupu se hlásí rovněž skupina Bureau d‘études a oba
autoři zopakování Milgramova experimentu a Stanfordského vězeňského experimentu, Rod
Dickinson a Artur Żmijewski. Z českých autorů jsou to Magdalena Jetelová, skupina Pode Bal
či Milan Kozelka.
Každý z nich však pojímá téma svým specifickým způsobem. Jenny Holzer pracuje primárně s jazykem, ať už konfrontuje diváka s protikladnými významy všeobecně
přijímaných pravd, takzvaných truismů, nebo v politicky explicitních dílech představuje státem utajované texty dokumentující zneužívání moci. S dobovými dokumenty a daty
pracuje také většina ostatních umělců. Specifické místo zaujímá už zmíněný žánr zopakování (re-enactment), který se může týkat konkrétní události, jíž je v případě Dickinsonovy a Żmijewského práce určitý vědecký experiment. Pokud má mít vědecký experiment smysl, tj. pokud má být získaný výsledek ověřen, musí být experiment zopakován. Naproti tomu zopakování prováděné umělcem neslouží primárně k ověření
získaných dat a je v zásadě jednorázové. V tomto ohledu připomíná policejní metodu
11
Srovnej úvodní text na obálce W.
J. T. Mitchell, What Do Pictures
Want?, University of Chicago
Press, Chicago 2004, http://
www.press.uchicago.edu/
ucp/books/book/chicago/W/
bo3534152.html
12
http://bezalel.secured.co.il/8/
mitchell.htm
13
Tato formulace pochází z
dopisu Lorda Actona biskupovi
Mandellu Creightonovi z roku
1887. Celá věta zní „Moc má
sklon korumpovat, absolutní moc
korumpuje absolutně“.
14
Kathleen O’Toole, „The Stanford
Prison Experiment: Still powerful
after all these years“, Stanford
News Service, 8. 1. 1997, s.
30. http://news.stanford.edu/
pr/97/970108prisonexp.html
Power tends to corrupt13
The decisive moment in the experiment’s course occurred when the psychologist Christine
Maslach, who had become romantically involved with Zimbardo at the time, witnessed
guards leading hooded prisoners to the evening toilet and felt sick to her stomach. She
described her reaction and conversation with Zimbardo. After leaving the prison for the day
with Zimbardo, she said he asked her what she thought of it. “I think he expected some
sort of great intellectual discussion about what was going on. Instead, I started to have
this incredible emotional outburst. I started to scream, I started to yell, ‘I think it is terrible
what you are doing to those boys!’ I cried. We had a fight you wouldn’t believe, and I was
beginning to think, Wait a minute, I don’t know this guy. I really don’t, and I’m getting involved
with him?”14
Thanks to the intervention of Maslach, Zimbardo ended the experiment the next day. He
realized that the power he held in the double role of the experiment leader and the prison
supervisor corrupted him in the same manner as the prison guard role had corrupted the
experiment subjects.
The corrupting effect of power is revisited again and again by social thinkers as well as by
artists. Not surprisingly, it is addressed by a number of artists represented in the exhibition,
including some of the classics of this approach such as Jenny Holzer, Harun Farocki, Antoni
Muntadas, and the already-mentioned Hans Haacke. One can also find the subject in the work
of the group Bureau d’études, both authors of the Milgram and Stanford Prison Experiment
21
also our desires and fears. American theorist W. J. T. Mitchell proposed this notion in his book
What Do Pictures Want? (2005) and developed it by elaborating on several specific images,
including the attack on the World Trade Center. According to Mitchell, images are not simply
“inert objects that convey meaning but as animated beings with desires, needs, appetites,
demands, and drives of their own”.11 Mitchell advanced this theory further in his most recent
book Cloning Terror (2011), in which he follows a trajectory from the images of the World
Trade Center’s destruction to the infamous picture from Abu Ghraib of a hooded man standing
on a box, which Mitchell presents as a symbol of the war on terrorism.
Mitchell closes his iconographical and historical analysis with a reflection on the work by
Hans Haacke entitled Star Gazing (2004) that represents a reinterpretation of the abovementioned image of an Abu Ghraib prisoner. A male figure has a hood over his head that is
covered with stars of the American flag, invoking the anonymity of tortured victims—yet, as
Mitchell notes, the white skin and the rested pose suggests that he could have put the hood
over his head himself. This curious ambiguity of Haacke‘s work thus captures a mirroring
of torturer and victim. According to Mitchell, “the star—gazing Americans let themselves be
hoodwinked by a peculiar combination of ignorance and idealism, blindness and innocence,
a refusal to understand the consequences of their invasion and occupation of Iraq.”12
This interpretation foregrounds a broader ethical context of images of evil and violence. It
becomes evident when one juxtaposes Haacke’s work with the visual records of the Stanford
Prison Experiment that include the same motif of hooded prisoners. One can trace the curious
mirroring of torturer and victim back to the Stanford Prison Experiment, notably to the ethical
questions that emerged as it was carried out.
11
See the cover blurb for W. J.
T. Mitchell, What Do Pictures
Want?, University of Chicago
Press, Chicago 2004, http://
www.press.uchicago.edu/
ucp/books/book/chicago/W/
bo3534152.html
12
http://bezalel.secured.co.il/8/
mitchell.htm
13
This phrase comes from the
Letter to Bishop Mandell
Creighton by Lord Acton
written in 1887. The whole
sentence reads “Power tends
to corrupt, absolute power
corrupts absolutely.”
14
Kathleen O’Toole, “The
Stanford Prison Experiment:
Still powerful after all these
years,” Stanford News
Service, January 8, 1997, p.
30. http://news.stanford.edu/
pr/97/970108prisonexp.html
Úvod / Introdution
Mitchellova ikonografická a historická analýza této fotografie končí příkladem práce
Hanse Haackeho Pozorování hvězd (2004), jež představuje reinterpretaci motivu zakukleného vězně. Mužská postava má přes hlavu kuklu s hvězdami americké vlajky. Na jedné straně
je připomínkou anonymity obětí mučení, na straně druhé, jak poukazuje Mitchell, to že se
jedná o bělocha a název práce může znamenat, že muž si kuklu na hlavu nasadil sám. Ona
zvláštní dvojznačnost Haackovy práce tak podle Mitchella postihuje zrcadlení mučitele a jeho
oběti: „Američané hledící ke hvězdám se skutečně nechali vodit za nos podivnou kombinací
nevědomosti a idealismu, slepoty a nevinnosti, ale také odmítnutím pochopit důsledky své
invaze a okupace Iráku.“12
Tato interpretace upozorňuje na širší etický kontext obrazů násilí a zla, který vyplývá ze
srovnání Haackovy práce s obrazovou dokumentací Stanfordského vězeňského experimentu
obsahující stejný motiv zakuklení. Zvláštní zrcadlení vězně a věznitele a dvojznačnost postavy
z Haackova Pozorování hvězd je možné vystopovat už v samotném Stanfordském vězeňském
experimentu, jmenovitě v Zimbardově dvojí roli vůdce experimentu a zároveň vězeňského velitele a v etických otázkách, jež tato dvojí role a celý experiment vyvolaly.
Hranice mezi dobrem a zlem existují v každém z nás15
Kritický a reflexivní přístup k tématům zla a násilí může být však sám o sobě problematický kvůli svému zaměření na negativní stránky, jak ostatně připomínají etické otázky vyvolané
Stanfordským vězeňským experimentem. Zmíněná reakce Christiny Maslach názorně ukazuje, že Zimbardo se ve své dvojí roli sám nechtěně stal pokusnou osobou. Právě tato zkušenost ho přivedla k poznání, že zlo neexistuje mimo nás a že hranice mezi zlem a dobrem,
existující v každém člověku, není fixní a nepropustná. Tento náhled má zásadní význam pro
uchopení tématu, neboť upozorňuje na internalizaci etických principů dobra a zla. Současně
tím naší imaginaci nabízí šanci postavit proti pokušení zla a násilí opačný pohyb, směrem
k dobru, jehož vyústěním je Zimbardův koncept hrdinské imaginace. Principy dobra a zla
jsou v různých dobách a kulturách zobrazeny nejčastěji prostřednictvím černobílých symbolů
a jejich vzájemným bojem. Zimbardovo uchopení duality dobra a zla v Luciferově efektu však
předkládá specifičtější představu o člověku: jako o místě, kde tento nesmiřitelný a odvěký boj
probíhá – představu, která je působivě vyjádřena v dávné indiánské legendě:
„Starý indián kmene Čerokézů poučoval svého vnuka o životě: ’V mém nitru probíhá zápas,
je to strašný zápas mezi dvěma vlky. Jeden je špatný – je to vztek, závist, žárlivost, smutek,
sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a ego. Ten druhý je dobrý. Je to
radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost,
soucit a důvěra. Stejný zápas probíhá i uvnitř tebe a také uvnitř každého člověka.‘ Vnuk o tom
všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: ‚A který vlk vyhraje?‘ Starý indián odpověděl: ’Ten kterého
krmíš.’”16
V Luciferově efektu upozorňuje Zimbardo na skutečnost, že zlo symbolizované Luciferem
si vždycky začíná podrobovat člověka nikoli ve své syrové podobě, nýbrž ve zdánlivých malič-
15
Tato věta je parafrází slavného
výroku Alexandra Solženicyna ze
Souostroví Gulag (1973), která
je použita jako vstupní motto do
výstavy: „Kdyby to všechno bylo
tak jednoduché! Kdyby existovali
zlí lidé,kteří by někde záludně
páchali zlé činy, bylo by nutné
je jen oddělit od nás ostatních
a zničit. Ale hranice rozdělující
dobro a zlo prochází srdcem
každé lidské bytosti. A kdo je
ochoten zničit kus vlastního
srdce?“
16
http://www.firstpeople.us/
FP-Html-Legends/TwoWolvesCherokee.html
The divide between good and evil runs through each of us15
The exclusive focus on the subject of evil, however, can by itself be as problematic in the arts
as in science. This is manifested by the previously described reaction of Christina Maslach to
the Stanford Prison Experiment and by the ethical questions it raised. It was exactly the impact
of the experiment on its subjects—and more so on the experimenter—that made Zimbardo
realize that evil doesn’t exist outside us and that the boundaries between this intrinsic good
and evil are impermeable. This insight has fundamental significance for grasping the notion of
evil as it foregrounds the internalization of good and evil as ethical principles. It thus offers our
imagination a chance to counter the seductive forces of evil and violence, and to move them in
the opposite direction—a direction that led Zimbardo, in his own words on his journey from evil
to heroism. In different cultures and times, the principles of good and evil are most frequently
23
reenactments, Rod Dickinson and Artur Żmijewski, Czech artists Magadalena Jetelová, the
group Pode Bal, and Milan Kozelka.
Each of them, however, treats the subject in her/his own specific manner. Jenny Holzer
primarily employs language, for instance, to confront the viewer with contradictory meanings
of claims that are regarded as self-evident (i.e., truisms) or when, in her politically explicit
paintings, she appropriates undisclosed documents from U.S. government agencies.
Most other artists also work with various documents and data, including the authors of
works based on the re-enactment of historical events. These events might be also famous
scientific experiments such as the Milgram or the Stanford Prison experiments, in the case
of Dickinson and Żmijewski. However, while a scientific experiment has to be duplicated to
verify its findings, artistic re-enactments are in principle one-of-a-kind and their objective is
not data verification. In this regard, they are more like a police reconstruction, but without its
instrumental character. They highlight narrative elements and have a symbolical character,
and are thus reminiscent of docu-drama methods in documentary films.
Artists can also appropriate specific scientific methods and methodologies without
duplicating certain experiments. For instance, the group Bureau d‘études, which works with
social, economic, and political data in a critical manner, adopted the method of mapping taken
from social geography. Farocki and Muntadas examine the collusion of power and modern
technologies like film and video, while demonstrating how mass media propagate power‘s
rituals and rhetoric. Their work references Michel Foucault, who studied the techniques of
modern institutions that enforce individuals‘ conformity with norms of society.
Artists also often combine motifs and devices that come from various fields and sources.
For instance, Pode Bal‘s Secret Report mixes elements reminiscent of investigative
journalism, intelligence agencies reports, and conspiracy theories with the motif of material
waste and recycling. In her extensive installation entitled Crime Site, Magdalena Jetelová
invokes the method of police investigation by using historical documents in a symbolical way:
the individual articles of Human Rights are printed in special ink visible only under ultra-violet
light, the police reports and court records related to political prisoners from the period of
the Communist regime are pasted in hyper-enlarged formats on the floor and, together with
enormous vibrating panels of mirror foil, create a symbolic message about the monstrosity of
a totalitarian regime.
15
This paraphrases the
following famous statement
by Alexander Solzhenitsyn
from Gulag Archipelago
(1973) which serves as the
introductory motto to the
exhibition: “If only there
were evil people somewhere
insidiously committing evil
deeds, and it were necessary
only to separate them from
the rest of us and destroy
them. But the line dividing
good and evil cuts through
the heart of every human
being. And who is willing to
destroy a piece of his own
heart?“
Úvod / Introdution
rekonstrukce. Nemá ovšem její instrumentální povahu, ale spíš symbolický charakter, a proto má nejblíže k dokumentární dramatizaci používané ve filmu.
Umělci mohou také přejímat specifické vědecké postupy a metodologie, aniž by chtěli
určitou událost nebo pokus zopakovat. Například skupina Bureau d‘études používá při své
kritické práci s daty metody mapování převzaté ze sociální geografie. Farocki a Muntadas
se soustřeďují na zkoumání moci z hlediska využití médií a technologií jako film nebo video
a demonstrují, jak jsou moderní média úzce spjata s rétorikou a rituály moci. Tvorba těchto
dvou umělců odkazuje k dílu francouzského myslitele Michela Foucaulta, který se zabýval
technikami moci, jež se výrazně uplatňují v moderních institucích vynucujících si konformitu
jedince s normami společnosti.
Umělci také často kombinují motivy a postupy pocházející z nejrůznějších oborů. Například
Tajná zpráva skupiny Pode Bal evokuje postupy zpravodajských služeb a investigativního novinářství i žánr spikleneckých teorií a kombinuje je s motivem materiálního odpadu a jeho případné
recyklace. Magdalena Jetelová v rozsáhlé instalaci Místo činu se již názvem své práce odvolává
k metodám policejního vyšetřování, současně však využívá specifických historických dokumentů
prezentovaných symbolickým způsobem: jednotlivé články lidských práv jsou vytištěny speciální
tiskařskou barvou, která je vidět pouze v ultrafialovém světle, policejní zprávy a soudní dokumenty
z období totalitního režimu vytvářejí v mnohonásobném zvětšení spolu s chvějícími se obřími zrcadlovými fóliemi symbolické poselství o zneužívání moci a obludné podobě totalitního systému.
17
Philip Zimbardo, „Evil’s Seven
Step Seduction Scenario“,
http://www.docstoc.com/
docs/34994278/Evils-SevenStep-Seduction-Scenario
18
Zuzana Kubátová, „Bém,
Topolánek, Dalík a Řebíček. Muži,
které Babiš kritizuje kvůli nárůstu
korupce“, September 19, 2011,
http://byznys.ihned.cz/analyzy-akomentare/c1-52895590-bemtopolanek-dalik-a-rebicek-muziktere-babis-kritizuje-kvuli-narustukorupce
19
Petr Holub, „To si němečtí
manažeři opravdu myslí o Česku:
Džungle“, 7. 6. 2011, http://
aktualne.centrum.cz/ekonomika/
penize/clanek.phtml?id=702637
20
http://www.wkv-stuttgart.de/en/
programme/2010/exhibitions/
the-art-of-not/datescredits/
21
Melanie Crean, „Interview with
Kryzstof Wodiczko“, 10. 9. 2010,
http://shapeofchange.com/
blog/?p=450
25
represented as black-and-white symbols that find themselves in mutual conflict. There is,
however, an internalized image of this battle in the notion that we are the battleground between
these opposing forces. This notion is implicit in Zimbardo’s concept of the impermeability of
the boundaries between good and evil, and one that can be found in folk wisdom, such as the
following Cherokee legend:
An old Cherokee is teaching his grandson about life: A fight is going on inside me, he
said to the boy. It is a terrible fight and it is between two wolves. One is evil—he is anger,
envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false
pride, superiority, and ego. The other is good—he is joy, peace, love, hope, serenity, humility,
kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. This same fight is
going on inside you, and inside every other person, too. The grandson thought about it for
a minute and then asked his grandfather, Which wolf will win? The old Cherokee simply
replied, The one you feed.16
In Zimbardo’s words, Lucifer is “never taking on leading roles” and “conceals his charismatic
power behind a variety of masks.” In his Lucifer Effect, he makes a point that evil starts with
small things; everyday details that we don’t pay enough attention to, such as bullying, making
racist jokes, spreading rumors or cheating.17 All these make up the slippery slope that leads to
a greater, or consummate evil. Bending regulations and laws, tolerating bribes and kickbacks
can quickly grow to unexpected proportions. The unbelievable escalation of corruption,
including the infiltration of the government by organized crime in the Czech Republic, is
a case in point. According to the testimony of one of the richest businessman in the Czech
Republic, the percentage of bribes to government officials grew by the thousands in the last
decade.18 In the recent polls of German managers who rated the public procurement process
in the post-communist countries, the Czech Republic ranked last, behind Romania, Bulgaria,
Makedonia and Albania.19
People may wonder how citizens of a Central European country that is proud of its
democratic tradition between World War I and World War II could let this happen. They can
find many clues in The Lucifer Effect to help them to better understand it. The reader will
find a description of specific steps that Lucifer uses to push us to the dark side. Although
we encounter most of them almost on daily basis, we don’t identify them with evil and so
don’t connect one to the next. To be acquainted with this scenario of seduction enables
individuals and communities to become resistant to evil; it may even inspire them to stand
up to it. The fundamental lesson that emerges from history again and again is that silence,
passivity, inaction are both necessary and sufficient for evil to flourish.
As the recent revolts in Arab-speaking countries and the protest against corrupt
democracies in cities across the globe would indicate, this recognition is increasingly
spreading throughout the world. The two examples of the protest movements in Europe that
preceded the current demonstrations, 15M in Madrid and the movement against the S21
development in Stuttgart, are included in the exhibition and function as its logical conclusion.
The Madrid initiative is represented by its manifesto, slogans, and posters created in response
to the Madrid organizers’ open call. The Stuttgart development S21 and the corresponding
protest movement are the subject of the large installation appropriately titled Art of Not Being
Governed Like That, which is presented in collaboration with Württembergische Kunstverein
16
http://www.firstpeople.us/FPHtml-Legends/TwoWolvesCherokee.html
17
Philip Zimbardo, „Evil’s Seven
Step Seduction Scenario,“
http://www.docstoc.com/
docs/34994278/Evils-SevenStep-Seduction-Scenario
18
Zuzana Kubátová, “Bém,
Topolánek, Dalík a Řebíček.
Muži, které Babiš kritizuje
kvůli nárůstu korupce,”
September 19, 2011,
http://byznys.ihned.cz/
analyzy-a-komentare/c152895590-bem-topolanekdalik-a-rebicek-muzi-kterebabis-kritizuje-kvuli-narustukorupce
19
Petr Holub, “To si němečtí
manažeři opravdu myslí
o Česku: Džungle,” June 7,
2011, http://aktualne.centrum.
cz/ekonomika/penize/clanek.
phtml?id=702637
Úvod / Introdution
kostech každodenního života, jež tolerujeme nebo v nichž sami účinkujeme, jako jsou šikana,
rasistické vtipy, pomluvy či malé podvody.17 Co začne jako malé tolerování úplatků a porušování zákona, se rychle rozbují do nevídaných měřítek. Neuvěřitelný nárůst korupce v České
republice včetně prorůstání organizovaného zločinu do státní správy je čítankovým příkladem
působení Luciferova efektu. Podle svědectví jednoho z nejbohatších domácích podnikatelů
stouply úplatky zástupcům státní správy za poslední desetiletí o tisíce procent.18 Česká republika skončila v nedávné anketě německých manažerů ze všech postkomunistických zemí
v kategorii veřejných zakázek na posledním místě, za Rumunskem, Bulharskem, Makedonií
a Albánií.19
Lidé, kteří se ptají, jak mohou občané středoevropské země odvolávající se na svou tradici
demokracie mezi dvěma světovými válkami tento vývoj dopustit a dál ho tolerovat, najdou
v Luciferově efektu četná vodítka, která jim umožní současné situaci lépe porozumět. Najdou
zde popis konkrétních postupů, jimiž zlo svádí člověka. Naprostá většina z nich je nám všem
důvěrně známá z každodenního života, aniž bychom je však viděli ve vzájemných souvislostech. Seznámení s jednotlivými scénáři, jimiž se zlo řídí, pak umožňuje jednotlivci i celému
společenství se zlu nejen bránit, ale také se mu aktivně stavět na odpor. Základním principem je poznatek, který se znovu a znovu vrací v moderních dějinách: že totiž mlčení, pasivita
a nečinnost z nás dělají spolupachatele zla.
Zdá se, že se toto uvědomění v poslední době šíří světem, jak demonstrují nejen revoluce
v řadě arabsky mluvících zemí, ale také protesty proti zkorumpované demokracii ve městech
na celém světě. Příklady dvou protestních hnutí, která v Evropě předcházela současnému
pohybu, jsou součástí výstavy a jejich představení tvoří její logické završení: 15M v Madridu
a hnutí proti developerskému projektu S21 ve Stuttgartu. Zatímco madridská iniciativa je zastoupena manifestem, hesly a plakáty, jež jsou odpovědí na otevřenou výzvu, protestní hnutí
S21 je prezentováno ve spolupráci s Württembergische Kunstverein obsáhlou instalací s výstižným názvem Umění nenechat si takto vládnout, která vznikla spoluprací umělců, architektů, teoretiků a byla původně představena jako samostatná výstava ve Stuttgartu.20
Obě hnutí a jejich prezentace ukazují, jak je možné spojením umělecké praxe s občanskými
aktivitami obrátit kritický přístup fixující se na negativní jevy pozitivním směrem. Modelovým
příkladem takového přístupu je už po několik desetiletí tvorba Krzysztofa Wodiczka, který
se na výstavě představuje Projekcí z Tijuany. Wodiczko pro svůj přístup razí termín tázací
návrhářství (Interrogative Design), který nedávno popsal následujícím způsobem: „Tázací
návrhářství má co dělat s reakcí na potřeby, jež by neměly v civilizovaném světě existovat.
Naneštěstí existují. Je to skandál, že existují. Návrhářství, které odpovídá na takové potřeby,
má tudíž z jejich existence udělat skandál. Tyto návrhy mají mnohočetné cíle. Jedním cílem je
odpovídat na potřeby, jež nemají existovat, jako na havarijní případ, takže pomůže některým
lidem zlepšit jejich životní podmínky a pomůže jim přežít. Druhým cílem je pojmenovat situaci
a podmínky lidem, kteří takové potřeby nemají. Šířením porozumění, poznání a emocionálního
kontaktu s potřebami, jež nemají existovat, přispějí takové projekty a návrhy, doufejme, ke
zvýšenému vědomí podobných nepřijatelných situací a podmínek.“21
Jestliže umělci Wodiczkova typu dosud představovali v obecné umělecké praxi spíše výjimku, je naděje, že v současné kritické situaci se jejich přístup stane příkladem a inspirací pro další
autory, kteří jsou nespokojeni se současnými modely umělecké produkce. Podobně Zimbardův
22
http://madrid.tomalaplaza.net/
manifiesto-2/
27
in Stuttgart, as this joint project of artists, architects, and theorists was originally created and
shown in Stuttgart.20
Both movements and presentations demonstrate how linking artistic practice to civic
engagement can transform critical approaches fixated on negative phenomena to achieve
positive effects. The work of Krzysztof Wodiczko, represented in the exhibition by Projection
from Tijuana, has been a primary example of such an approach for several decades. Wodiczko
coined the term “interrogative design” for his approach and describes it in the following
statement, which deserves to be quoted at length for its clarity: “This interrogative design has
to do with responding to the needs that should not exist in a civilized world. Unfortunately, they
do exist. It is a scandalous situation that they exist. Therefore, the design of a response to such
needs should also make a scandal of their existence. These designs have multiple objectives.
One objective is to respond to the needs that should not exist as an emergency matter, so
that it will help some people to ameliorate the conditions of life and help them to survive. The
second objective is to articulate the situation and conditions themselves to people who do
not have such needs. By disseminating an understanding knowledge and emotional contact
with the needs that should not exist, such projects and design hopefully will contribute to an
increased consciousness about such unacceptable situations and conditions.”21
If artists like Wodiczko have thus far represented an exception to the rule of the dominant
paradigm, there is a hope that, in the present critical situation, their approach can become
an example and inspiration to other artists who are dissatisfied with the established modes
of artistic production Similarly, Zimbardo’s Heroic Imagination Project transgresses the
boundaries of how normal science operates. It belongs to those approaches that redefine the
ethos of scientific practice and open possibilities of collaboration between scientific, artistic,
and civic groups on a new platform.
This exhibition is an attempt to contribute to this new collaboration between scientific,
artistic, and civic initiatives on a local and an international level. It is reaching out to civic
organizations and seeking to engage local and international artists by means of an open
call, while developing joint projects with Zimbardo’s foundation. It invites kindred souls,
individuals, and institutions on different continents to join this effort in the spirit of the 15M
motto, “Tomorrow is too late. The change is coming for us.”22
20
http://www.wkv-stuttgart.
de/en/programme/2010/
exhibitions/the-art-of-not/
datescredits/
21
Melanie Crean, “Interview
with Krzysztof Wodiczko,”
September 10, 2010, http://
shapeofchange.com/
blog/?p=450
22
http://madrid.tomalaplaza.net/
manifiesto-2/
Úvod / Introdution
Projekt heroické imaginace (Heroic Imagination Project) překračuje rámec tradičního vědeckého provozu. Patří k těm přístupům k fungování současné vědy, jež redefinují étos vědecké praxe a otevírají možnost spolupráce s občanskými a uměleckými iniciativami na nové
platformě.
Naše výstava je pokusem přispět k této nové spolupráci mezi uměleckými, vědeckými
a občanskými iniciativami v lokálním i mezinárodním měřítku. Oslovuje občanské organizace
a současně se obrací na místní i mezinárodní umělce prostřednictvím otevřené výzvy, rozvíjí
spolupráci se Zimbardovou nadací HIP a oslovuje podobně smýšlející jednotlivce i instituce
na různých kontinentech v duchu hesla madridského hnutí 15M „Zítra je pozdě. Změna nás
potřebuje hned!“22
29
Ordinary people, simply doing their jobs, and without any
particular hostility on their part, can become agents in
a terrible destructive process. Moreover, even when the
destructive effects of their work become patently clear,
and they are asked to carry out actions incompatible with
fundamental standards of morality, relatively few people
have the resources needed to resist authority.
Obyčejní lidé, dělající prostě svou práci bez jakéhokoli
pocitu nějakého nepřátelství, se mohou stát aktéry
strašného ničivého procesu. Když po nich autorita žádá, aby
konali činy neslučitelné se základními morálními principy,
přestože jejich ničivé důsledky jsou naprosto zřejmé, jen
relativně málo z nich má potřebnou sílu vzdorovat.
Stanley Milgram
Úvod / Introdution
Stanley Milgram
31
Milgramův experiment
Milgram Experiment
Pro studium poslušnosti jsme vyvinuli jednoduchý postup. Do laboratoře přijde účastník pokusu a v kontextu
experimentu zaměřeného na proces učení má jinému účastníkovi (tím je ve skutečnosti herec) dávat stále
silnější elektrošoky, pokud špatně odpoví na otázku. Účelem experimentu je zjistit, jak daleko subjekt zajde,
než pokyny vedoucího experimentu odmítne, a s elektrošoky přestane. Dvacet šest ze čtyřiceti subjektů
přivodilo „žákům“ elektrošoky dosahující nejvyššího bodu stupnice generátoru.1 Stanley Milgram
Milgramův experiment / Milgram Experiment
A simple procedure is devised for studying obedience. A person comes to the laboratory and, in the context of
a learning experiment, is told to give increasingly severe shocks to another person (who is actually an
actor). The purpose of the experiment is to see how far a subject will proceed before refusing to comply
with the experimenter’s instructions. Twenty-six of forty subjects administered the highest shocks on the
generator.1 Stanley Milgram
Pobídka 1:
Pobídka 2:
Pobídka 3:
Pobídka 4:
Prod 1:
Prod 2:
Prod 3:
Prod 4:
„Pokračujte prosím.“
„Experiment vyžaduje, abyste pokračoval.“
„Je naprosto zásadní, abyste pokračoval.“
„Nemáte jinou možnost, musíte pokračovat.“3
“‘Please continue’ or ‘Please go on.’”
“The experiment requires that you continue.”
“It is absolutely essential that you continue.”
“You have no other choice, you must go on.”3
33
But actually we know very little about the effect of punishment on learning, because almost no truly
scientific studies have been made of it in human beings.
For instance, we don’t know how much punishment is best for learning, and we don’t know how
much difference it makes as to who is giving the punishment, whether an adult learns best from
a younger or an older person than himself, or many things of that sort.
So in this study we are bringing together a number of adults of different occupations and ages. And
we’re asking some of them to be teachers and some of them to be learners. We want to find out just what
effect different people have on each other as teachers and learners, and also what effect punishment will
have on learning in this situation.
Therefore, I’m going to ask one of you to be the teacher here tonight and the other one to be the learner.
Does either of you have a preference?2
Milgramův experiment / Milgram Experiment
O vlivu trestu na proces učení je toho známo velmi málo, protože dosud nebyly provedeny vědecké
studie na lidech.
Například nevíme, jak trest souvisí s úspěchy při učení nebo nakolik záleží na tom, kdo trestá, či zda
se dospělý učí lépe od mladšího nebo staršího člověka, a mnoho dalších věcí.
Pro tuto studii jsme vybrali skupinu dospělých různých profesí a různého stáří. Někteří z nich představují učitele, jiní žáky. Chceme zjistit, jaký vliv mají lidé jeden na druhého jakožto učitelé a žáci a jaký
vliv bude mít trest na podmínky učení.
Proto jednoho z vás poprosím, aby se dnes večer stal učitelem a druhý žákem.
Chce si někdo z vás roli vybrat?2
The results, as seen and felt in the laboratory, are
to this author disturbing. They raise the posibility
that human nature, or—more specifically—the kind
of character produced in American democra­tic society, cannot be counted on to insulate its citizen
from brutality and inhumane treatment at the direction of malevolent authority. A substantial proportion
of people do what they are told to do, irrespective of the content of the act and without limitations of conscience, so long as they perceive that
the command comes from a legitimate autho­rity.
If in this study an anonymus experimenter could
successfully command adults to subdue a fif­tyyear-old man, and force on him painful electric
shocks againts his protests, one can only wonder
what government, with its vastly greater autority and
prestige, can command of its subjects. There is, of
course, the extremely important questions of whether malevolent political institutions could or would
arise in American society. The present re­search
contributes nothing to this issue.4 Stanley Milgram
35
Milgramův experiment / Milgram Experiment
Výsledky, které jsme pozorovali a zažili v labora­toři,
jsou pro autora studie znepokojující. Ukazují vysokou pravděpodobnost toho, že na lidskou povahu,
nebo přesněji řečeno na charakter lidí utvářený
americkou demokratickou společností, se nelze
spolehnout, že ochrání svého občana před brutalitou a nehumánním zacházením z příkazu zlovolné
autority. Velká část lidí udělá přesně to, co je jim
řečeno, bez ohledu na obsah příkazu a bez výčitek svědomí, pokud mají pocit, že jim pokyn dává
legitimní autorita. Jestliže v průběhu studie dokázal
anonymní vedoucí experimen­tu přimět dospělé lidi
k tomu, aby padesátiletému muži přes jeho hlasité
protesty působili bolestivé elektrošoky, můžeme jen
tušit, k čemu by mohla donutit své občany vláda,
disponující daleko větší autoritou a prestiží. Otázka,
zda by v americké společnosti mohly povstat zlovolné politické instituce, je pochopitelně nesmírně
důležitá – tím se však zde popsaný výzkum nezabývá.4 Stanley Milgram
Ve spolupráci s / In collaboration with Graeme Edler & Steve Rushton
Zopakování Milgramova experimentu /
The Milgram Re-enactment
2002
Videoinstalace, 3 hod 40 min, 18 černobílých fotografií / Video installation with 18 black-and-white photographs, 3 hours 40 min
Se svolením autorů / Courtesy the artists
37
Tento film je rekonstrukcí jednoho z psychologických experimentů Stanleyho Milgrama, provedených na univerzitě v Yale v roce 1961. Výzkum se zabýval otázkou, jak daleko jsou lidé ochotni zajít
v poslušnosti vůči autoritám. Účastníci se domnívali, že jsou součástí experimentu na testování paměti a učení, a v jeho průběhu byli vybízeni k tomu, aby jinému účastníkovi přivodili zdánlivě reálné
elektrošoky, pokud odpoví chybně. Skutečným cílem experimentu bylo otestovat hranici, kam až budou účastníci ochotni zajít při plnění příkazů autority představované vědcem. Dokázali by někomu
způsobit bolest? Při původním pokusu byli „vědec“ i „žák“ herci. Při tomto zopakování experimentu
byli herci všichni zúčastnění; a všichni také věděli, že se nejedná o opravdové elektrošoky. Film
sestává z osmi segmentů o délce 20 až 25 minut. Každý segment zobrazuje jiného účastníka, jak
v reálném čase absolvuje experiment. Celková délka filmu je 3 hodiny 40 minut.5 Rod Dickinson
This film is a reconstruction of one of Stanley Milgram’s Obedience to Authority psychology experiments conducted at Yale University in 1961. Milgram’s subjects thought they were taking part in
a memory and learning test, during the course of which they were encouraged to give seemingly
real electric shocks to another subject. The experiment was in fact designed to test the limits to
which subjects would follow the orders of an authority figure—a scientist. Would they be prepared
to hurt someone? In reality the scientist and victim were actors. In the re-enactment all the participants were actors; no one was fooled into thinking they were giving electric shocks. The film is
eight 20–25 minute discreet segments. Each segment depicts a different subject going through the
experiment in real time. The total running time is 3 hours 40 minutes.5 Rod Dickinson
Rod Dickinson
Rod Dickinson
Rod Dickinson
39
jméno umělce
Veškeré umělecké aktivity jsou založeny na reprezentačních systémech, jimiž se umění pokouší
dát viditelnou podobu různým diskurzům nebo osobním pocitům. K takovým systémům patří kresba,
malba, plastika atd. Spektrum témat, které tyto systémy znázorňují, se pohybuje od reprezentace
skutečnosti po reprezentaci fenoménů iracionality, od hmatatelné reality po mytickou fikci, od politického pamfletu po halucinaci. K těmto tradičním, viditelným systémům a technikám se v poslední
době přidružily další systémy, které povstaly z technického vývoje ve sféře médií. Média, jevící se
zdánlivě jako neutrální nosiče čistého diskurzu, jsou manipulována neviditelnými systémy.
Jak dominantní skupiny ve společnosti, tak i ti, kdo jsou v opozici, v kontextu současného politického boje artikulují a šíří informace prostřednictvím svého chápání a manipulací těchto „neviditelných mechanismů“. Udržení si moci závisí na „svedení mas“. Různé mediální strategie, podprahová
sdělení a další procesy jsou pak „parfémem a květinami“ při tomto svádění.
Spíše než zbraněmi se moc prosazuje prostřednictvím mediálních kampaní, plakátů, rozhlasu
a televize – tedy zvukem a obrazem.6 Antoni Muntadas
41
Antoni Muntadas
Portrét / Portrait
All artistic activities have been based on representational systems that try to give visible form to
various discourses or personal perceptions. Such systems include drawing, painting, sculpture, and
so on. The spectrum of themes these systems represent ranges from the representation of reality
to the representation of the phenomena of irreality, from hard reality to mythical fiction, from the
political pamphlet to hallucination. These traditional visible systems and techniques have been
joined by other systems which have grown out of recent technical developments in the sphere of
media. Media, which appear as the neutral carriers of pure discourse, are manipulated by invisible
systems.
Within the context of current political struggle, both dominant groups and those in opposition
articulate and disseminate information through their understanding and manipulation of these
“invisible mechanisms”. The retention of power depends on the “seduction of the masses”. Various
media strategies, subliminal techniques and other processes constitute the “perfume and flowers” of
this seduction.
Via media campaigns, posters, radio and television, power is enforced, though not so much by
the gun as by sound and image.6 Antoni Muntadas
Antoni Muntadas
1994
Videoprojekce, zvuk / Video projection, sound, 7 min
Se svolením autora / Courtesy the artist
Instalace / Installation: Kent Gallery, New York, USA, 1995
was named Agha of Gordon Capital
Khan in 1818 by the (owner : son of Li
Shah of Persia, Fath Ka Shing)
Ali.
République
fédérale
Switzerland
Thomas
Schmidheiny
CEO of the Holcim
Ltd group( the world
biggest producter of
cement). Owns 35%.
Républic
Peruvian
state
civil law
median age23,5 yrs
hydro 84,7%
Roman catho..90%
bian state
aw
age 25,6 yrs
72,7%
atho..90%
Cartel de Cali
produce 80% of
US cocaine
-
FISCAL PARADISE
pop. 7 318 638
âgemoyen 40,2
Catholique 46%
Protestant 40%
Code civil
Famille
Schmidheiny
Républic
Novartis L'Oréal
Famille
Landolt
Queen
largest
Thai
conglomerate
État sud-africain
Bettencourt
family
Common law
& Netherlands law
median age 24.5 yrs
christians 68 %
fossile 93, 5 %
Constitutional
monarchy
Thai State
Charoen
Pokphand (CP)
Reine
Singapour
Ng Teng Fong
Patriarch Ng Teng Fong Ng Teng
is Singapore's biggest
Fong
landlord
after
the
government of Singapour.
(www.asiaweek.com)
Světová vláda /
The World
Government (detail)
2005
Digitální tisk na PVC /
Digital print on PVC, 200 x 270 cm
Se svolením autorů /
Courtesy the artists
4st iron group
in the world
India
Dhamin
Chiaravanont
Common and civil law
median age 30,1 yrs
fossile 91,3%
Objev zeměpisnéBeatrix
šířky a délky a Silvia
vytvoření pravidelného měřitelného rastru pro zemský povrch byly
Tran
Duckteré sehrály
Religions
Club ofpro
Rome
klíčovými nástroji
ovládnutí nových teritorií, především pak pro námořní trasy,
Buddhists 95%
Luong
Shell
Queen
Muslims 3.8%
podstatnou
roli při vzniku
globalizovanéhoConstitutional
kapitalismu
v
17.
století.
Propojením
této
racionalizace
Mom
Constitutional
Christians 0.5%
Constitutional
Monarchy
Monarchy
Rajawongse
monarchy
General
Sirikit
Prem
Sweden
state
prostoru
s
racionalizací
času
(rozděleného
do
dvanácti
časových
pásem)
vznikl
rozlehlý
trojrozměrNorway
State of
General Prem
TinsulaCivil law
Common & civil law
Netherlands
nonda
Luthériens 87%
Tinsulanonda
Lutherians 86%
nýCivilgrafický
systém,median
mapaagečasových
cožage
umožnilo
law
median
40,1 yrs synchronizovat činnosti na celé planetě.
37,7 yrs zón,
Former Prime minister of
median age 38,6 yrs
hydro 50,8 nucl. 43%
hydro 99,3%
Thailand (1980-1988)
fossile
89,9%
pop. 8,z 878,
pop. 4 546byl
123jen jedním
Tento
grafický prostředek
celé000řady nástrojů, které se objevily se vznikem
Constitutional
Religions
racionalistického státu. Tyto smyslové
orgány fungující na dálku a sloužící k vnímání společenské
Monarchy
Catholiques romains 31%
Défense
Danish
state
Protestant
21%
India is the 3rd supplier of
komplexity umožnily státu „vidět“
zároveň minulost i přítomnost a v důsledku toho předvídat
Civil law
Musulmans 4.4%
Israel (after China and
Luthérians 95 %
Turkei) for weapons and
median age 39,1 yrs
a programovat budoucnost.
(...)
Queen
Research
fossile
82,7
%
defense utilities.
Margrethe
and Analysis
pop. 5, 384, 000
II
Využití
kybernetiky
v
politice
a
ekonomice
a
používání
počítačových
sítí
a
telekomunikací
do
Wing
CBSS
[RAW]
federal
hloubky změní organizaci globálního systému. Vývoj informačních a komunikačních systémůrepublic
od
indian state
podpovrchových
vrstev až po oblast vesmíru již otevřel nové možnosti modelování
Religionskutečnosti,
Council
Hindou 81.3% English common law
of Baltic Sea States
protože
vedle planetární reality vytvořil jejího info-komunikačního „doppelgängera“.
Muslim 12%Tento dvojník,
(CBSS)
age 24,1 yrs
Christian 2.3% median
Denmark, Estonia, Finland,
fossile fuel 81,7%
založenýGermany,
na datech,Iceland,
umožňujeLatvia,
podřídit území jeho reprezentaci (a posilovatSikh
tak1.9%
řízení a dálkové konLithuania,
Norway,
Poland,
Russia,
trolní kapacity).
Každý
bod Sweden,
území, každý objekt subjektu, který ho obývá, je podřízen tomuto dvojXerxes
European Commission
Desai
Tata
Sons
četi složenému z dat. Právě v tomto kontextu směřuje sen o totálním Tata
řízeníautomobile
k tomu
stát se realitou:
Parlementary
empire7 in India, which
republic
Bureau
mapa se ztotožňuje s územím, akce na mapě je zároveň akcí v realitě.
Ratan
has its
ownd‘études
state –
Pop. 4 608 595
median age 34,5
Common law
roled
x
Princess
Maha
Chakri
Sirindhorn
43
Bureau d’études
épublic
-
Jo
Wagerman
OBE
Tataland – and a
familial working
population of some
2,500 000 people.
Tata Sons
Limited
The invention of latitudes and longitudes, establishing a regular
Azim grid of measurement upon the ups
Lakshmi
Hasham
Mittal
and downs of the earth’s landscape was anLNM
crucial tool in the
mastery of territories and above all of
Premji
Group
Azim
Premji
the ocean routes, which were
so
important
in
the
construction
ofHasham
globalised
capitalism in the sevenOwner
Fortune : $35,30 milliards
man inof India.
teenth century. Meshing this rationalisation of space with .theRichest
rationalisation
time (sequenced in
Lakshmi Mittal
Chairman
of
Wipro
Acquisition
of produced
SIDEX, the
largest
Corporation
(computer).
the twelve hourssteel-production
of the clock),
a
vast
three-dimensional
graphic
system,
a map of time
firm in Romania.
Mammohan
Ispat
International
is
a
subsidiary
zones that madeofit possible
to synchronise
planet over.
Singh
the LNM
Group, theactivities
fourth the Mammohan
Singh
former
finance
largest
steel
producer
in
the
world.
This graphic device
merelyalso
one owns
component
of tools
that developed
India
Lakshmiwas
Mittal
Ispat amongst a whole setminister,
member of the
Karmet, the formerly state-run
with the emergence
of
the
rational
state.
The
long-distance
organs
of
perception
of
social complexiClub of Rome
steelworks in Kazakhstan (and
largest employer in the country).
ty enabled the state
“see” the£125,000
past and theto present
He todonated
the and, consequently, to foresee and programme
British Labour Party in May 2001.
the future. (...) ( w w w . r e d - s t a r research.org.uk/ispat.html)
The application of cybernetics to politics and economics, the use of computer networks and telecommunications will deeply transform the organisation of the global system. The development of
information and communications systems from the sub-surface level right up into outer space has
opened new capacities of modelisation by providing the planetary real with an info-communicational
“doppelgänger”. This data-based double makes it possible to subordinate territory to its representation (thereby reinforcing management and long-distance control capacities). Every point of the territory, every object of the subject that inhabits it, is thus subjected to a databased twin. It is in this
context that the dream of total management tends to become a reality: the map being the territory,
action on the map is at the same time action on the territory.7 Bureau d‘études
agro-business
cartel
MacMillan
Family
Tradax
employés 98 000
créa 1865
Cargill
Family
USA
Fribourg
Family
66
Dwayne
Andreas
ContiGroup
Cargill
Argentina
grain
cartel
Archer Daniels
Midland
ADM
Conti
Conti is one of the
world’s largest cattle
feed suppliers, the sixth
largest poultry producer
in the United States and
the coun-try’s largest
integrated pork producer. (December 2003
– IntraFish)
Beef producer
Hirsch
Family
ConAgra/
Peavey
Bunge
& Born
Walmart
Germ.
Louis
Dreyfus
Family
Toepfer
André
Family
Naval
Tata
Louis
Dreyfus
Switzerland
meat
cartel
Beef producer
IBP
André
France
Cargill
Five companies account for between
85 and 90% of wheat, corn and
soybean
production:
Cargill,
Continental (Cargill), Louis Dreyfus,
Nestlé
Bunge and Born, Toepfer .
Six companies account for between 85
and 90% of coffee production: Rothos, Switzerland
Cargill, J. Aron, Volkart, Socomex,
ED&F Man.
Cargill, the world's largest grain
exporter, through its Nutrena Feed
division, is also the biggest producer of
animal feed and hybrid seed in the
world, while Continental Grain, through its
Wayne Feed division, is one of the
biggest producers of feed and a major
force in hybrid seed production.
Sarah
Lee
Nestlé
Nestle employs approximately 224,541
people in some 479 factories worldwide.
Nestlé is the world's largest food company.
It is the market leader worldwide in coffee
and mineral water. Nestle SA is a publicly
owned company.
(Corporate watch)
WWF
Founded by Prince Bernhard of Holland,
the WWF has pursued a birthrate-reduction
policy that is hostile to the populations of
the world’s poorest countries. John Loudon,
former executive director of Royal Dutch
Shell and president of Shell Oil Co., served
from 1977 until his death as president of
the WWF.
food
cartel
ex-prime
Baronne minister of
Thatcher, Great
LG OM Britain
FRS
Kraft
Food
Lord
Leon
Brittan
Unilever
World
Wildlife
Fund
WWF
president
former-vice
président to
the European
Commission
Kraft
Morri
Mme
forme
of Un
works
Morris
Gene
receiv
for he
exper
STUA
em
Niall
FitzGerald
Peter D.
Sutherlan
(STUART
cap. 174 milliards$
employees 110 000
Bureau d’études
(BAP)
Chairman
of the council
British Jews
Marine Stewardship
Council (MSC)
) is one of
r
holding
ng a pivotal
tion and the
of
key
ain activities
n chemicals,
nd energy,
nology and
(source:
om)
British
Petroleum,
through its Nutrition
division, is the largest
feed producer in
Europe.
Paul D Skinner
P
Become chairman of S
Rio Tinto after 37
years in Royal Dutch
Rating
Agency
International
organization
club or
brotherhood
Order of
Malta
mafia
usa
Triade
UMA
y
2,2
IISS
uk
RIIA
uk
Royal Inst. of
Intern.
Affairs (RIIA)
International
Institute
for Strategic
Studies
Nixon
center
usa
think tank
Open
Society
Institute
Richard V. Allen
of
the
Richard Chairman
V. Allen Heritage Foundation's
Asian Studies Center
Advisory
Council.
Member
of
the
presidential'Task Force
concerning the World
government International
Broadcasting
James R. James R. Schlesinger
Schlesinger former firector of the
CIA. Member of the
Commission for National
security in the XXI
century. Member of the
Homeland
Security
Advisory Council
Safari
Club
NAI
Soros
Open
Society
Institute
Open
Russia
Foundation
Mikhail B.
Piotrovsky
Foundation
Fondation
Rockefeller
democratic
republic
Turkish state
Bureau d'études,
2005
Milli
Guvenlik
Kurulu
(MGK)
SOGO
SHOSHA
Japan
Japan surpassed the United States in
the early 1990s, becoming the leading
aid-donating country. In 1999, Japan
gave out 67% more foreign aid than
the United States.
The UN is the largest international
organization to depend largely on
Japanese money (Japan provided
almost 20% of the UN’s budget in
2001).
Tüsiad
CONGLOMERATE
association
of employers
Constitutional
monarchy
G8
German state
Civil law
Protestant 34%
median age 41.3 yrs
fossile 61,8%
Baron
Georg
Black Sea
Economic
Co-operation
Council
(BSEC)
One of the richest Thyssenman in Europe. Bornemisza
Thyssen
Owner of one of the
Krupp
biggest art collection
in the world
ca 38 billions eur
employees 193 316
Thyssen Krupp
Gerhard Cromme, trustee of
Suez, Thomson, Allianz, member
of the board of director Gerhard
Cromme
Volkswagen, director of Bank
of Austria, and Axa
The Islamic republic of Iran is
shareholder of ThyssenKrupp.
Mohamad-Mehdi
NavabMotlagh vice-minister for the
economic and international
affairs of the Ministry for
Industry and Mines of the Iran
Republic, is member of the
Board ThyssenKrupp.
Albania,
Armenia,
Azerbaijan,
Georgia,
Moldova,
Romania,
Russia,
Turkey,
Ukraine
Luxembourg
FISCAL PARADISE
Catholic 87%
454 157 hab.
Civil law
pop. 144, 526, 278
medfian age 37,6 yrs
fossile 64,3 %
Sluzhba
Vneshney
Razvedki
Solsnetskaya
Organization
Chairman of the
Qatar Foundation
co-chariman of the
International council
of the RANDQatar Policy Institute
Al-Jazeera
Qatar
Pop. 817 052
Muslim 95 %
Indépendance1971
Constitutional
monarchy
fortune (1999)
20 milliards $
Jordan
Islamic law + code fr.
Pop. 5 460 265
median age 21,8 yrs
Muslim (sunnite)
92 %
Omar
Bongo
Joseph
Kabila
president
Gabon
president
Congo
Club of Rome
Heir of the Throne
Noor
néeQueen
sous
le nomHashemite
of
Jordan
de Lisa
Halaby Kingdom of Jordan
femme du Roi Hussein
owner of the
Sinar Mas group
(conglomerate)
Kopassus
Gemala
Group
largest life
insurer China
Netherlands law
pop. 234 893 453
median age 25,8 yrs
Muslims 88 %
fossile 86,9 %
constitutional
monarchy
Malaysia
English common law
median age 23,6 yrs
Muslim
én. fossile 89,5 %
Vicechairman
Shinshûren
Federation of
New Religious
Organizations
of Japan
jusuf
wanandi
jusuf wanandi
Chairman of the Centre for Strategic
and International Studies (CSIS), a
think tank create during Suharto
times under control of the US. Jusuf
Wanandi is former chairman of the
ASEAN Institute for Strategic and
International Studies (ASEAN ISIS).
Datuk
Daim Datuk Daim Zainuddin
Zainuddin former minister of Finance of
Malaysia
Badawi
Abdullah Abdullah
Minister for Foreign affairs,
Badawi former
minister of Interior and
former Deputy Prime minister et
ex-premier ministre adjoint
Quek
Leng
Chan
Quek Leng
Chan The empire of this cigarillos
magnate include the malysian
firm Hong Leong Group and
Dao Heng Bank from Hong
Kong www.asiaweek.com
Vatican
united States
of America
English common law
median age 35,8 yrs
fossile 71,4%
G8
NSA
UNO
CIA
Porter
J. Goss
Chief
for
the
Operation Mangoose
(against Fidel Castro
during Kennedy's time.
KCIA
US
Japan
Business
Council
French
American
Foundation
G8
Taisei
Yoku
senkaï
Japanese
state
Civil and comon law
median age 42 yrs
énergy fossile 60% +
nuclear 29%
FTAA
US
China
Business
Council
CICIR
Free Trade
Area
of the
ZLEA
Americas
(ZLEA)
34 countries
designer of Chile's
1981 social security
privatization. Creator
of Project Chile 2010
federal
republic
Bresilian
state
US
Taiwan
Business
Council
José
Piñera
Bolivia
Quechua 30%
mestizo 30%
Aymara 25%
blanc 15%
Roman law
Roman catho..80%
median age 27 yrs
hydro 82,7%
Rockefeller
Over the past five
years, almost half
(48%)
of
all
foreign investment
in Bolivia has come
from the United
States.
(source:
www.latinreporters.
com)
Mitsubishi family
Numata
Religions
Shinto and
Buddhist 84%
Christian 0.7%
Daisaku Ikeda
President of the sect
Daisaku Soka Gakkai
Ikeda (advocate of
theocracy)
10 million members
Bukkyo
Dendo
Kyokkaï
Bukkyo
Dendo Kyokkaï
Japanese foundation
forthe promotion of
buddhism
China Institute
of Contemporary
International
relations-CICIR
Chinese
Intelligence
Services
(ChIS).
Chinese
State
Queen
Elizabeth II
(Windsor)
Républic
spanish law
median age29,5 yrs
fossile 47%
Hydro 51,5%
Catholique rom. 89%
Colombian state
spanish law
median age 25,6 yrs
Hydro 72,7%
Roman catho..90%
James
Soong
Soong
Ching Ling
Foundation
Soong
Dynasty
hk+tw
Triade
20 000 members
20 000 members
Triad
“14K“
United
Luenshun
australian state
(commonwealth)
English common law
median age 36 yrs
christians 76%
pop. 19 731 984
fossile 90,8%
The Agha Khan is the
Imam or leader of the
Ismaili Shi’ites. The first
Agha Khan was Abu-lHasan Ali Shah. he
was named Agha
Khan in 1818 by the
Shah of Persia, Fath
Ali.
Famille
Landolt
World
Council
of Churches
WCC
Sultanat
Constitutionnel
Brunei
Pop. 358 098
Muslim 67 %
Buddhist 13%
Christian 10%
Indép.1984
Theocracy
Tibet
annexed by
China
Brunei
Sakyapa
lineage
Gelugpa
lineage
Dalaï Lama
Mindröling
hiérarchy
state-controled
complex
family
De Beers
(Rothschild)
drug bank
Canada
UK
Royal Bank
of Canada
Lloyds
UK
France
France
Crédit
Agricole
BNP
Paribas
Sir Iain
Vallance
Germany
Allianz
France
Clifford
Chance
100
Royal Bank
of Scotland
France
(+ Dresdner Bank)
Michel
Pébereau
AXA
UK
King &
Spalding
UK
Société
Générale
Jessica
T. Mathews
45
Lehman
Brothers
Marshall &
Mc Lennan
MMC
Putnam
+
Mercer
(subsidiaries)
Marsh Inc : 38 000
employees in 100 countries.
2nd contributor of
George W. Buh Jr.
in 2004 (159 000$)
trustee
4,8
3,97
6,2
Carnegie
Endowment
for Int Peace
2,3
J. Deutsch
Former
1,53
Citigroup
first mondial
speculator
on the currency'
market
(source: Banque
d'Angleterre, 1999)
Ackermann
Germany
Sir Iain Vallance
Vice-Chairman, Royal Bank of
Scotland. Board of Directors of
Mobil
Corporation.
Vice
Chairman of the European
Advisory Committee to the New
York Stock Exchange.
Chairman BT.
Canada
Charles
Trizec
Bronfman
Holdings
real
estate
Sir
Chips
Keswick
former director
Netherlands
of the Bank of
England.
De Beers manage ABN Amro
2/3 of world Holding NV
market of rough
stone. (L'Express
du 07/12/2000)
Jeffrey W. Greenberg
Jeffrey
trustee
of
The
W.
Brookings Institution,
Greenberg
CFR et Trilatérale
Chairm.
Employees
60 000
MMC
Nicky
Oppenheimer
Rockefeller
Brothers
12
Fund
LONDON
Bullion
Market Ass.
Owner of the market :
American
International
Group-AIG. The Bank of Nova
Scotia - Scotia-Mocatta. Barclays
Merrill
Lynch
first
Bank PLC. Deutsche Bank AG. HSBC
contributor (264 000$)
Bank USA London Branch. J Aron &
to the presidential
Company (U.K.). JP Morgan Chase Bank
campaign of George
N M Rothschild & Sons LTD. Société
W. Buh Jr. in 2004
Générale. UBS AG (source : www.lbma.org.uk)
The
two
executive
Directors
of
TheBullionDesk are Ross Norman and
Dominic Hall. The business is supported by Mr
John Fairley who is the former General
Manager of the gold refining business at
Johnson Matthey. John provides thoughtful advice
to the Directors in his role as a Non-Executive
Director.
Ross Norman formerly worked for Johnson Matthey,
NM Rothschild & Sons and Credit Suisse before
founding Precious Metals Research (PMR) in
1995, which provides a consultancy and
reporting service leveraging his broad
knowledge of the trading and
industrial markets for precious
metals.
13th mondial'speculator
on the currency'market
(source: Banque
d'Angleterre, 1999)
Josef
Chairman of
the executive
committee,
Deutsche Bank
deutsche
bank
6
État sud-africain
Thai State
Common and civil law
median age 30,1 yrs
fossile 91,3%
Tran
Duc
Luong
Constitutional
Monarchy
General
Prem
Tinsulanonda
Norway
Danish state
Civil law
Luthérians 95 %
median age 39,1 yrs
fossile 82,7 %
pop. 5, 384, 000
Religion
Hindou 81.3%
Muslim 12%
Christian 2.3%
Sikh 1.9%
4st iron group
in the world
India
Lakshmi
Mittal
Research
and Analysis
Wing
[RAW]
LNM
Group
Owner
Lakshmi Mittal
Acquisition of SIDEX, the largest
steel-production firm in Romania.
Ispat International is a subsidiary
of the LNM Group, the fourth
largest steel producer in the world.
Lakshmi Mittal also owns Ispat
Karmet, the formerly state-run
steelworks in Kazakhstan (and
largest employer in the country).
He donated £125,000 to the
British Labour Party in May 2001.
( w w w . r e d - s t a r research.org.uk/ispat.html)
Tata Sons
Tata automobile
empire in India, which
has its own state –
Tataland – and a
familial working
population of some
2,500 000 people.
agro-business
cartel
Queen
Mom
Rajawongse
Sirikit
General Prem
Tinsulanonda
Former Prime minister of
Thailand (1980-1988)
Azim
Hasham
Premji
Mammohan
Singh
Mammohan
Singh
former finance
minister, India
member of the
Club of Rome
USA
World rank 37 th
Metro
Goldwyn
Mayer
World rank 2 th
Kirk
Kerkorian
89
Viacom
via National
Amusements Inc
employés 98 000
créa 1865
USA
Fribourg
Family
66
Dwayne
Andreas
ContiGroup
Cargill
federal
republic
Argentina
indian state
English common law
median age 24,1 yrs
fossile fuel 81,7%
grain
cartel
Archer Daniels
Midland
ADM
Xerxes
Desai
Ratan
Naval
Tata
Beef producer
Hirsch
Family
ConAgra/
Peavey
Bunge
& Born
Germ.
Louis
Dreyfus
Family
Toepfer
Louis
Dreyfus
Switzerland
Nestlé
Nestle employs approximately 224,541
people in some 479 factories worldwide.
Nestlé is the world's largest food company.
It is the market leader worldwide in coffee
and mineral water. Nestle SA is a publicly
owned company.
(Corporate watch)
WWF
Founded by Prince Bernhard of Holland,
the WWF has pursued a birthrate-reduction
policy that is hostile to the populations of
the world’s poorest countries. John Loudon,
former executive director of Royal Dutch
Shell and president of Shell Oil Co., served
from 1977 until his death as president of
the WWF.
51
Sony
André
25 Desmarais
UK
Press agency
France
Press agency
Pehr G
Gyllenhammar
UK
State
?
CSA
Hachette
Hachette
Filipacchi Médias
The world's largest
consumer magazine
publisher
Reuters
Conseil supérieur
de l'audiovisuel
Media monitoring
via public policy
Walmart
Bertelsman
Germany
35
France
World rank 30 th
France
Télévision
Infinity
(usa)
Infinity (one of the
la r ge s t
radio
broadcasting operations
in the world, with over
184 radio stations
70
Japan
World rank 12 th
Telemundo
Lagardère
SCA
Reinhard
Mohn
Youssef
Djamil
Abdelatif
MTV
France
French
State
Gyllenhammar
Dassault
Friend of Kissinger.
Groupe
Director of Kissinger
Associates. Member of SOCPRESSE
The Chase Manhattan
Bank. Vice-chairman
Aspen Institute
BBC
André
Family
Cargill
Five companies account for between
85 and 90% of wheat, corn and
soybean
production:
Cargill,
Continental (Cargill), Louis Dreyfus,
Nestlé
Bunge and Born, Toepfer .
Six companies account for between 85
and 90% of coffee production: Rothos, Switzerland
Cargill, J. Aron, Volkart, Socomex,
ED&F Man.
Cargill, the world's largest grain
exporter, through its Nutrena Feed
division, is also the biggest producer of
animal feed and hybrid seed in the
world, while Continental Grain, through its
Wayne Feed division, is one of the
biggest producers of feed and a major
force in hybrid seed production.
Sarah
Arnaud
Lagardère
Baron
John
Malone
Brazil
Conti
Conti is one of the
world’s largest cattle
feed suppliers, the sixth
largest poultry producer
in the United States and
the coun-try’s largest
integrated pork producer. (December 2003
– IntraFish)
CBS
Redstone
family
?
40
Cargill
Family
meat
cartel
Beef producer
IBP
André
France
Azim Hasham Premji
Fortune : $35,30 milliards
. Richest man in India.
Chairman
of
Wipro
Corporation (computer).
FOX
B SKY
B
Liberty
Media
MacMillan
Family
Défense
India is the 3rd supplier of
Israel (after China and
Turkei) for weapons and
defense utilities.
Tata Sons
Limited
News corp.
News Corp. is the
world’s
largest
English-language
press publisher. News
Corp. is moreover one
of
the
largest
investors in Israel.
USA
World rank 35 th
Tradax
Constitutional
Monarchy
Council
of Baltic Sea States
(CBSS)
Denmark, Estonia, Finland,
Germany, Iceland, Latvia,
Lithuania,
Norway,
Poland, Russia, Sweden,
European Commission
Religions
Buddhists 95%
Muslims 3.8%
Christians 0.5%
Bertrand
Collomb
Bertrand Collomb
2001 – CEO of Lafarge SA
(world leader in construction
materials).
Allianz
AG
supervisory board member.
Board member of CCF (Crédit
Commercial de France). Board
member of Total Fina Elf. Sits on
the consultative committee of
Unilever. Director of Siècle. Took
part in Davos. Member of the
European Round Table of
Industrialists, president of the
European
section
of
the
Transatlantic Business Dialogue
(TABD). Cofounder of the French
American Business Council.
Graham
Washington Family
Post
Constitutional
monarchy
Common & civil law
Lutherians 86%
median age 37,7 yrs
hydro 99,3%
pop. 4 546 123
Queen
Margrethe
II
Former Archbishop
of Canterbury
Princess
Maha
Chakri
Sirindhorn
Reine
Silvia
Member of the
Peres
center for
Peace
Lord
Carey
of Clifton
Prince Nguyen-Phuc Buu
Chanh
Nguyen-Phuc Buu Chanh,
Duke of Kien Hoa, is
General secretary of the
Imperial family Council
(France, Paris) and chairman
of
the
Vietnamese
Constitutional Monarchist
(USA).
Républic
Common law
& Netherlands law
median age 24.5 yrs
christians 68 %
fossile 93, 5 %
Globo is
the
dominant
commercial television
broadcaster
in
Brazil,
overshadowing the Abril group's
TVA. It claims around 75% of Brazilian
television advertising spending. Measured by
audience it is considered by some commentators to
be the fourth largest television network in the
world. In Brazil it owns radio stations, daily
newspapers (O Globo, Extra, Valor Economico),
Época weekly magazine and other publications,
Brazil
the Cabo Globo and Globosat cable and satellite
World rank 50th
tv services (70% of the Brazilian market), the Som
USA
Livre record company, film production interests and
World rank 3 rd
a theme park.
It also has manufacturing, property, insurance,
banking and construction
interests. Overall
abril
employment is around 23,000 people.
10
Comcast
Gustavo Cisneros
Closely linked to the Patricia
investment funds of US Cisneros
ABC
Hicks, Muse, Tate &
Australia
Furst, specializing in Patricia Cisneros
World rank 7 th
Disney
media acquisition
Corp.
33 voting
Member of the
Hearst
stock
corp
Americas Society
(create by
?
Hearst
Globo Rockefeller)
News
Family
Bass
Corporation
vision
Roberts
anti-Chavez tv
Family
Cisneros
brothers
Globovision,
the
30
Group
top 24-hour
18
Vene country's
news station and
Gustavo
vision CNN
Ruppert
affiliate
Venezuela
Cisneros
Murdoch
USA
TV
Globo
Involved in
the death of
Lumumba
Klaus
Schwab
Prince
Nguyen-Phuc
Buu
Chanh
opposition to the
us intervention in
Iraq
(2003).
Family link with
André Desmarais.
Former employee
of Gordon Capital
(owner : son of Li
Ka Shing)
The invention of latitudes and
ERT longitudes, establishing a regular grid of measurepsychological
ment upon the ups and downs of the earth’s landscape
complex was an crucial tool in the
(medias)
mastery of territories and above all of the ocean routes, which were so important in
the construction of globalised capitalism in the seventeenth century. Meshing this
rationalisation of space with the rationalisation of time (sequenced in the twelve
hours of the clock), produced a vast three-dimensional graphic system, a map of
time zones that made it possible to synchronise activities the planet over.
This graphic device was merely one component amongst a whole set of tools
that developed with the emergence of the rational state. The long-distance organs of
perception of social complexity enabled the state to “see” the past and the present
and, consequently, to foresee and programme the future.
The application of cybernetics to politics and economics, the use of computer
networks and telecommunications will deeply transform the organisation of the global
system. The development of information and communications systems from the
sub-surface level right up into outer space has opened new capacities of modelisation
by providing the planetary real with an info-communicational doppelganger. This datapetroleum
based double makes
it possible to subordinate territory to its representation (thereby
cartel
reinforcing management and long-distance control capacities). Every point of the territory, every object of the subject that inhabits it, is thus subjected to a databased twin.
petroleum
cartel
It is in this context
that the dream of total management tends to become a reality: the
Rockefeller
Bush
Queen Beatrix
map being the territory,
(Netherlands) action on the map is at the same time action on the territory.
Queen
Rania
of Jordan
Lee
Sultan
Hassanal
Bolkiah
The
Bullion
Desk
Etienne
Davignon
World
589 327 000
Protestants
(source: World
Christian
Encyclopedia)
Canadian state
Bettencourt
family
Queen
Beatrix
Religions
Catholiques romains 31%
Protestant 21%
Musulmans 4.4%
Ng Teng Fong
Patriarch Ng Teng Fong Ng Teng
is Singapore's biggest
Fong
landlord
after
the
government of Singapour.
(www.asiaweek.com)
Xing
Hua
Malta
(commonwealth)
English common law
median age 37,8 yrs
fossile fuel 28%
hydro 57,9%
Roman Catholic 46%
Protest. 36%
Novartis L'Oréal
Constitutional
monarchy
Cartel de Cali
produce 80% of
US cocaine
Li
Zibin
LONDON
Bullion
Market
Association
HSBC
The European
Bank for
Reconstruction
and
Development
BERD
The Africa
Bank for
Development
John
Stewart
President
drug bank
CLUB DE
PARIS
Sir Chips
Keswick
Director
Vincent
Bolloré
Vincent Bolloré
1976-1981. Deputy director of
the compagnie
financière
Rothschild. Antoine Bernheim,
associate of the Lazard Bank
childhood friend of his mother,
has supported Vincent Bolloré
right from the outset.
Roudtable of
European
Industrialists(ERT)
Jean Prime
Chrétien minister
Inaara
Aga
Khan
State of
Netherlands
CBSS
largest and most powerful
of the Triads.
56,000 members
Li Zibin
Vice-Minister and former
Mayor of the city of
Shenzhen
Xing Hua
Vice Chairman China Institute of
International Affairs
JANET
McLEOD
UK
Anglo
American
Corporation
Walter N. ROTHSCHILD
(1892-1965) married
with Carola WARBURG
in 1916
Owner
Rothschild/
Rockefeller
J. P. Morgan
Chase
(+ Bank One)
Rockefeller
Foundation
4
group of
creditors
Internat.
Advisory
Panel (IAP) of the
The Asia
Monetary Authority of
Bank for
Singapore.
Development
14 members : Lim Hng Kiang,
chairman of IAP,
Claude Bebear,
Chairman of the supervisory board of the AXA
group, Rolf-E Breuer, Chairman of the supervisory board of
Deutsche Bank AG, Gerald Corrigan, Managing Director at Goldman,
Sachs & Co Tom Glocer, Executive Director, Reuter Holdings PLC Rijkman
Groenink, Chairman of ABN AMRO Bank NV Mr John Mack, EXEC
Chairman of the Credit Suisse First Boston, and Vice-président of the Credit
Suisse Group Executive Board. Sir Peter Middleton, chairman of Barclays
Bank Plc Mr Marcel Ospel, Chairman UBS. Mr Michel Pebereau, Chairman
BNP Paribas. Mr Robert Rubin, Chairman of the executive comittee
Citigroup Inc Dr Werner G. Seifert, Executive director, Deutsche
Bourse. Mr Tasuku Takagaki, Conseiller sénior Bank of
Tokyo-Mitsubishi. Dr Junichi Ujiie, Chairman
Nomura Holdings, Inc
Union
Bancaire
Privée
UK
Barclays
Plc
?
J.P.
Morgan
international
advisory council
George P. Shultz, Sheikh
Mohammed Ali Abalkhail, JeanLouis Beffa, Christopher Hogg usa
(Reuters), Henry A. Kissinger,
Milbank
Yotaro
Kobayashi,
Shijuro
Ogata, Jürgen E. Schrempp,
Ratan Naval Tata, Peter K.C.
Woo…
Council on Foreign Relations
+ Trilaterale Commission +
Brookings Institute +
Rockefeller Brothers Found
James Wolfensohn
Former chairman of
J.Henry
Schroders
Banking Corporation
and director of Darling
& Co of Australia.
Former chairman of the
financial committee of
the
Rockefeller
foundation. Honorary
member honoraires of
the Brookings.
Board of trustee of the BIS
: governors of the Central
banks
of
Canada,
Germany, Belgium, United
States, France, Italia, Japan,
Netherlands, United Kingdom,
Sweden and Swiss.
international
Monetary
Funds
IMF
World
Bank
president
Inland Revenue
Budget'Defense (2002):
Royal
33-billion euros
Commonwealth
G8
Society
Confederation
(RCS)
Démocracy
Civil law
median age 38,6 yrs
fossile 89,9%
Gilberto
RodríguezOrejuela
“Sun
Yee On“
Basel
Committee
on Banking
Supervision
"comité de
Bâle"
Constitutional
monarchy
Singapour
hk+tw
créa 1930
Banque for
International
Settlements
(BIS)
Family
Oppenheimer
Félix
Moritz
WARBURG
(1871-1937) married
with Frida SCHIFF in
1895
Warburg
family
Rockefeller
family
UBS
Peter G. Peterson
directo
of
the
Rockefeller
Center
Properties. Director of
Sony. Trustee of the
CED. Member Nixon
center
Paul A. Folcker
Chairman
Wolfensohn&co
Former Chairman,
Board of
Governors US
Federal Reserve
System +
Trilateral
Warburg: fourth speculator
on the currency'market
(source:
Banque
d'Angleterre, 1999)
Financial advisor for the
Manhattan Institute
George
Soros
Schiff
family
historic owner of Chase
Nicholas
Montagu
KCB
Club of Rome
Shell
Cartel
de Cali
Triade
Bank of
Japan
with parliament
civil law
median age23,5 yrs
hydro 84,7%
Roman catho..90%
Bolivian state
Ambassador
of the Prince
of Wales
Privy
Council
Religions
Kingdom
Anglicans et
Common law
median age 38,4 yrs catholiques
fossile 73,8%
40 millions
Musulmans1, 5 millions
Presbyteriens 800 000
Methodistes 760 000
Sikhs 500 000
Hindous 500 000
Juifs 350 000
Recanati
family
Peruvian
state
Japan
born in 1914
G8
MI6
Leumi Group
Ted
Leumi was an integral part Arison
ECHELON
of the dream of repatriating
the Jewish people to their
historic homeland, and was biggest
P415
envisioned by none other shareholder
than Dr. Theodore Herzl. He Banque
believed that in order to Hapoalim
realize the Zionist dream
and to build a modern state,
it was necessary to establish
a strong and professional
BritishBAP
financial institution.(source :
American
english.leumi.co.il)
Project for
the Successor
Israël Corporation (IC)
Generation
Israel Corp. (IC) is one of
(BAP)
Jo
Israel’s
major
holding
Chairman Wagerman
companies, playing a pivotal
of the council
OBE
role in privatization and the
development
of
key
British Jews
industries. IC’s main activities
République
are focused on chemicals,
fédérale
shipping, oil and energy,
Switzerland
advanced technology and
FISCAL PARADISE
pop. 7 318 638
communications.
(source:
âgemoyen 40,2
Catholique 46%
www.israelcorp.com)
Protestant 40%
Code civil
Thomas
Schmidheiny
CEO of the Holcim
Famille
Ltd group( the world Schmidheiny
biggest producter of
cement). Owns 35%.
Républic
coopération
Owner
Warburg
Warburg
Dillon Read
Fininvest
IFIL
CGHQ
Chilian state
Owner
Rockefeller
Rockefeller
Group
Khalid Salim benPictet &
Mahfouz
cie
Manages and owns
born in1805
80% of the National Crédit Suisse
Commercial Bank, the First Boston
most important private
bank in the Middle east.
Strongly involved in the financial support
Lombard
BCCI collapse and in the
from the
Odier
financing of Oussama Manhattan Institute
Bin Laden.
born in 1796
James
Paul A.
Wolfensohn
Folcker
Federal
Reserve
President
and CEO
Alfred
von
Oppenheim
MI5
Ofer
family
60
USA
born in 1913
President
Pop. 4 608 595
median age 34,5
Common law
“Wo Group“
SOGO
SHOSHA
Silvio
President Berlusconi
Prince
of Wales
FIAT
Free Trade
Area of the
Asia-Pacific
Deng
Xiaoping
median age 31,5 yrs
fossile 80,2%
Démocracy
James Soong
James Soong has announced that he
Taiwanese
will run for the office of vicestate
Civil law
president alongside Lien Chan in the
median age 33,2 yrs
2004 presidential elections.
fossile 72,6%
Soong Ching Ling Foundation
In 1987, the Soong Ching Ling
Foundation was awarded the title Religions
“Messenger of Peace” by the Buddhism, Confucianism,
Taoism 93%
secretary general of the United and
Nations, Mr. Javier Perez de Christian 4.5%
Cuellar.
G8
Républic
Italian state
Civil code
Catholic
Median age 41 yrs
fossile 78,6%
Parlementary
republic
Asia-Pacific
Economic
Cooperation
forum
100
Monetary
Authority
of
Singapore
2300
employés
Républic
FTAAP
Belgium
BBL (Bank
Brussels Lambert)
The
Basel
C o m m i t t e e' s
members come
James Riady
from Belgium,
Chinese billionaire. Canada,
France,
James Ryadi family Germany,
gave $200,000 to J a p a Italy,
the
President Luxembourg, nthe,
Clinton in his first
Netherlands, Spain,
c a m p a i g n
S w e d e n ,
(1992).
Switzerland, United
Kingdom and United
States.
Franco
Orsini
présid.
Miguel
RodríguezOrejuela
APEC
Communist
State
Gran
Duca
di Toscana
20 173 600 jewish in
the world
(source: World Christian
Encyclopedia)
Israel
Corp.
spanish law
median age20,8 yrs
fossile 44,4%
Hydro 54%
Roman catho..5%
James
Riady
Power
Corporation
André Desmarais
Hong Kong Chief
Executive's Council
of International
Advisors
Fed
1/4 world
gold
reserve
CFR
Peter G.
Peterson
Michel
DavidWeill
Lazard
LLC
Union des
Banques
Suisses
National
Commercial
Bank
Bank of
CFR
England
William
J. Mc
Donough Chairman
maj
?
Belgium
Director of CITIC
(China). Close to
Deng Xiaoping
MI5 & MI6
Older secret service
in the world (1909)
Républic
Mitsui family
Taisei Yoku senkaï
Association for the
assistance of the
Emperor
constitutional
monarchy
Loi coutumière anglaise
+ juive., Isl. et Christ.
Free Trade
Area
of the
Americas
(FTAA)
4,2
shares
Saudi
Arabia
Dar el-Mal
Rothschild
family
cap. 1530 milliards$
employees 69 000
UK
born in 1694
Executive
Director
Civil law
Median age 38,7 yrs
nuclear 59,3 %
catholic 75%
King of
Belgium
World
zionist
organiz.
rabbin en
chef d'Israël
State of Israel
Larry C.
K. Yung
?
Saudi
Arabia
El-Baraka
Owner
Rothschild
Rothschild
Group
Owner
adm David-Weill
Windsor
Clan
Al Saud
Clan
Saudi
Arabia
Jardine
Fleming
Unit
Trusts
Robert Kwok
Member of the Triad.
Involved in trafficking
Burmese heroin. Member of
the Kwok family. Owners
of
Sun
Hung
Kai
Properties (Hong Kong)
Robert
Kwok
China
International
Trust &
Investment
(CITIC)
Portugese
State
Civil law
Roman catho..94 %
median age 37,6 yrs
fossile 64,5 %
hydro 31%
B’nai
B’rith
rabbin
Israel
Meir Lau
Parliamentary
Democracy
median age 28,9 years
USA/ Israël
Leumi
pétrole 99%
In keeping with American foreign
Group
policy, Israel supported Pinochet in
Chili, Papa Doc Duvalier and his son, Religions
Bébé Doc, in Haiti, Idi Amin Dada in Jewish 80.1%
Uganda, Noriega in Panama (source: Muslims 14.6%
Green Left Weekly Magazine, (sunnites maj.)
41,7
20
September 1991), the military junte Christans 2.1%
in El Salvador and Mobutu in Zaire
(source: www.washington-report.org).
Free Trade Area of the Americas
. Free Trade Area of the Americas
The
Levdan
(FTAA) is the extension of the North
American Free Trade Agreement
National
(NAFTA) to every country in Central
Security
America, South America and the
Council
Uzi
Caribbean (with the exception of
Dayan
Cuba).
MOSSAD
Chairman
The FTAA was devised and set up by
the Council of the Americas/Americas
Chief
Society (created by David Rockefeller,
Ephraim
Unité
its honorary president), www.americasHalevy
8200
society.org), the Forum of the Americas
(David Rockefeller, founder), the U.S.
Council of the Mexico-U.S. Business
Committee (Rodman C. Rockefeller, AIPAC - American
chairman), the Council on Foreign Israel Public Affairs
Relations (David Rockefeller, ex- Committee
president), the Trilateral Commission 65 000 mbers
(David Rockefeller, founder and The action from the AIPAC
honorary president), and the Chase AIPAC are done
Manhattan Bank (David Rockefeller, ex- under the order from
president)
the Mossad (source :
israel Shahak)
People
mestizo
(Amerindian-spanish) 60%
Amerindian 30%
white 9%
Asia
Society
FAF
China
Resources
Enterprise
(CRE)
Baron
Albert
Frère
Belgian state
Albert
II
Agnelli
family
French
American
Business
Council
China
Constitutional
monarchy
El Corte
Inglés
(weapons+
supermarket)
China
Wheelock
Co.
Ltd.
14K Triad
founder
China's
largest
conglomerate
42
Li
family
Bin Laden
Clan
China
démocratie
parlementaire
Civil law
Protestant 34%
median age 41.3 yrs
fossile 61,8%
Civil law
Protestant 34%
median age 41.3 yrs
fossile 61,8%
State
China
Life
shares
FRANCE, ALL-net fiscal
Club of Rome
earnings (2002) 237
billions euros defense
Otto of
budget
(2002) 38
H.M. King
Soc. of the
Habsburg
billions euros Budget
Juan
Golden
for
penitentiary
Carlos I
Fleece
of Spain
administration increase
to 7,75 % (2003).
members Golden Fleece : Princes Franz, Ludwig,
and Rasso of Bavaria, Albert II King of the
Belgians, Jean Grand Duke of Luxembourg,
Antoine Prince of Ligne, Joachim Prince of
DGSE
Furstenberg, Carl Duke of Wurtemberg, Prince
Vincenz of Liechtenstein, Maria-Emanuel Markgraf
of Meissen, Duke of Saxony, Georg Prince of
Waldburg zu Zeil und Trauchberg, Hans-Adam
Sovereign Prince of Liechtenstein, Clemens Prince
of Altenburg, Duarte-Pio Duke of Braganza, Frà
Andrew Bertie, 78th Prince and Grand Master of
the Order of Malta, Jacobus Count of Eltz…
Honorary
Chairman
Indonesia
Mahatir
international
islmaic
university
(kuala
lumpur)
Shin
shûren
Suharto
Family
Republic
Stay
Behind
G8
Federal
republic
NATO
Federal
republic
State of Spain
officially
disolved
Bilderberg
Group
Civil law + us
Roman catho. 89%
Median age 23,8 yrs
fossile 78,7%
hydro14,2%
Empereur
Michiko
Wonowidjojo
Family
Eka
Tjipta
Widjaja
Kopassus
Indonesian special forces, created during
the Suharto era with the financial and
technical support of the United States
(highly involved in the struggle
against Indonesian separatist
movements in Aceh, in Papua New
Guinea and East Timor).
(source: www.fas.org)
1 132 541 500
Catholics in the
world (s: World
Diplomatic
Christian
with
Encyclopedia) relations
90 countries
Former president
Trilaterale
Commission
1962
World
Islamic
League
owner of the Gudang
Garam (tobacco)
Pascal
Lamy
European
Commission
Victor
Halberstadt
Federal
republic
State of Austria
SOGO
SHOSHA
64,7
family
Club
Le Siècle
Georges Marcos
Kim
support
Ty
Dynasty
Bong-ho
Religions
Bush'campaign
Karak
Rom. Catholic 83%
in 2000
Clan
Protestant 9%
Society
Muslim 5%
Kim Jong Pil
Républic
Républic
The members of Karak are
Kim
descendents of the Queen
Jong
État
Korean
Princess
of
Ayodhya
Metro
Pil
Philippin
State
(South)
spanish law syst.
(birthplace of Rama in
civil law + common law
Bank
+ anglo-us
+chinese law
India).
median age 21,8 yrs
1st Private bank
median age 33,2 yrs
The president claims to
fossile 55%
of the Phillipp.
fossile 62,4%
be
the
72nd
hydro 17,5%
nuc. 36,6%
descendent of King
Federal
Religions
Kim Suro of the
republic
Christian 49%
Karak Kingdom.
Buddhist 47%
Mexican
Confucianist 3%
State
1 200 653 000
muslim in the Organization
world.
of Islamic
(s: World
conferences
Christian
(OCI)
Encyclopedia)
Clan
Sudaïri
H.R.H. Prince
El Hassan
bin Talal
Mario
Monti
Moon
Unification
Church
American
Chief of the
Saudi Secret services
Muslim
Alliance
Prince Turki IbnFaysal, head of the
prince
Saudi secret service
Turki
and cofounder, with
Ibnbin Laden, of the
Fayçal
Afghan “Islamic
Saudi
Legion” in the
arabia
1980s, a militia
d i r e c t l y King Fahad
islamic law
Musulman 100%
supported by
Bin
the CIA and Abdulaziz
Alsaud
Riyadh.
fortune (1999)
OCI
28 milliards $
Constitutional
monarchy
Bilderberg,
Trilateral
Grenzschutz
gruppe 9
Maurice Strong
Former chairman of
Power Corporation of
Canada (Desmarais).
advisor to UN' Secretary
Strong is former senior GeneralKofi
Annan
director of the Temple
of Understanding à
New York. Senior
advisor
to
the
OECD
President of the
World Bank
US
Russia
Business
Council
Bilderberg,
Trilateral
Romano
Prodi
most important and
most powerful mafia
in Russia
Cheikh
Zayed Bin `
Sultan Al
Nahyan
Paul
Biya
president
Cameroun
Républic
Civil law
Catholic ± 85%
median age 38.3 yrs
nuclear 77.1%
GSG9
World
Trade
organization
WTO
Maurice
Strong
Monaco
FISCAL PARADISE
Catholic 90%
32 130 hab.
French law
Bilderberg,
Trilateral
Aspen Institute
BND
Member of the
Supervisory Board:
DaimlerChrysler; KPN;
TPG; Member of the
International
Advisors
Group, Goldman Sachs &Co.;
Fuji Bank
Chairman of
Earth Council
(Rockefeller)
SVR
G8
Federation
Russian state
Pop. 2 484 818
Muslim 96 %
Indépendance1971
president
Togo
president
Sénégal
Kikkoman
corporation
Soong
family
Toshihiko Gouvernor
Fukui
André
Desmarais
french state
Constitutional
monarchy
GERMANY, ALL-net fiscal
earnings
(2002):
approximately 450-billion
euros,
defense
budget
(2002): 31-billion euros.
Constitutional
monarchy
Républic
State of Poland
Napoleonian law+
communist law
Roman cathol. 95%
(pratiquant 75%)
median age 36 yrs
fossile 98%
United arab
Emirates
Maître
Abdoulaye
Wade
leader
BSEC
CEI
Central European Initiative (C.E.I.)
Founded in Austria, Italy, Hungary
and Yugoslavia in 1989, in the name
of Quadrilateral Cooperation, its
membership grew to 10 in 1994, to
16 in 1996 and 17 in 2000 with the
entry of the Federal Republic of
Yugoslavia (today Serbia and
Montenegro). Current members: Italy,
Austria, Poland, Czech Republic,
Slovakia, Hungary, Croatia, Slovenia,
Bosnia and Herzegovina, Macedonia,
Bulgaria,
Albania,
Romania,
Byelorussia, Moldavia and the
Ukraine.
Émir
Hamad Bin
Khalifa
Al Thani
Union du Maghreb
Arabe - UMA
Marocco. Tunisia.
Algeria
Mauritania
Gnassingbé
Eyadém
SOGO
SHOSHA
Nikkeiren
CRE
Commercial arm of the
Chinese
Ministry
of
commerce and economic
cooperation (Ministry
of
Trade
and
E c o n o m i c
Cooperation).
Islamic & french law
Muslims sunnites 98,7%
median age 23 yrs
fossile 95,4%
pop. 31 689 265
UMA
G8
Federal
republic
FISCAL PARADISE
Catholic 76.2%
33 145 hab.
Local code
Fédération
Sate of Algeria
State of Maroc
Islamic & french law
Muslims sunnites 99%
median age 22,5 yrs
fossile 99,7%
pop. 32 millions
Bülent Eczacibasi
Bülent Eczacibasi is president
of Eczacibasi Holding, one of
the leading industrial groups
with
investments
in
pharmaceuticals,
the
paramedical
sector,
consumer goods, construction
material and financial
services. He is the current
president of the Supervisory
Board of the TÜSIAD, the
Turkish business syndicate,
and also president of the
Association
of
Pharmaceutical and Chemical
Industrialists (IEIS).
ECZACIBASI
DIS TICARET
Republic
Constitutional
Monarchy
Vice chairman
MOGI
Yuzaburo
Seibu
Group
creation 1630
Li Ka-Shing (closely
tied to the Communist
Party government of China)
is a shareholder in the Pacific
Simon Murray
and Atlantic port of the Panama
1999 - Cheung Kongs
Canal. Li Ka-shing owns, along with his
japanese
japanese
Holdings Ltd,
son, between one-sixth and one-third of
association of federation of
Director
downtown Vancouver. (source: sidewinder founder
association of
executive
1999 - Hermès
employers
Report, 1996)
and
directors
International,
owner
Director
Citic Pacific
1999 - Hutchison
employees 11 733
Whampoa Ltd,
count hong kong
Li
Director
Investments in infrastructure
Ka-shing second
1999 - Tommy
founder
projects (aviation, civil engineering,
wealthy Hilfiger, Inc., Director
energy production, telecommunications),
man in Asia
1999 - Usinor SA,
real estate (including a portion of the Island
Director
of Lantau, the site of the Hong Kong Disneyland
park), businesses and distribution companies.
founder
deputy
Henry
chairman
Fok
Victor
?
Chinese
Li
Keizei
Doyukai
French strategic area
owner of the
Haci Ömer
Sabanci Holding
MOGI Yuzaburo
Chairman
and
CEO
of
the
K i k k o m a n
Corporation.
Gouvernor of the
Global Forum of
Japan (GFJ)
Shijuro
Ogata
People's
Insurance Co
of China Property
& Casualty
Co Ltd
Alvarez
family
Liechtenstein
Sheikha
Mozah Bint
Nasser
Al-Misnad
Sabanci
Family
Bülent
Eczacibasi
Chairman
State
agency
FCC
europ. syst. of law
Musulm. sunnites 99,8%
median age 26,8 yrs
fossile 79,3%
pop. 68 109 000
Milli Guvenlik Kurulu (MGK)
The Milli Guvenlik Kurulu
(MGK) – the National Security
Council – rules on what
television
channels
are
authorized. It drafted the bill
on education which was
implemented in September
1998, and which it considers
the best guarantee against
Islamic
fundamentalism.
(source: Wendy Kristianasen,
Le Monde Diplomatique,
February, 1999)
Tüsiad
The principal Turkish business
council. Its membership consists
of the 400 most important
businessmen in the country,
accounting for some 50% of
Turkey’s GNP.
Chairman
Secret service,
intelligence
agency
BND
The richest man
in the world in Tsutsumi
the beginning Yoshiaki
of the 80'
ITOCHU
corp.
Mitsui Clan
Mitsubishi Clan
SOGO
SHOSHA
Mitsui
Group (Sogo Sosha) of 325
companies in Japan and of 421
foreign companies. In 1995, 3
Japanese Sogo Shosha, Mitsubischi,
Mitsui et Itochu was respectively the
1st, 2nd and 3rd most important
compagnies in the world (in terms
of revenues). In 1999, these 3
companies returned to the
7th, 6th and 10th
rank respectively
because of
the asian
crisis.
Nicholas Clive-Worms
Grandson
of
Hyppolite
Worms, founder of the Banque
Worms
(Jewish
banker,
converted to Catholicism, anti- family
Semite, promoted to the rank
of “Honorary Aryan” by
special decree of Philippe
Pétain, financier of the
synarchic
movement,
condemned
after
the
liberation of France (source:
réseau voltaire, 2000)
Antoine
Bernheim
Rothschild
Clan
Sumitomo Clan
Mitsui
& co
?
born in 1858
Shijuro Ogata
former deputy governor
ofr international relations
of the Bank of Japan
Member of the Trilateral
commission
largest property
insurer China
owner of the
Koç Group
(most important
turkish conglomerate)
Koç
Family
création 1673
Sumitomo
Mitsui
Banking
corp.
Worms
family
Nicholas
CliveWorms
Bush
Clan
Matsushita Clan
Japan
Sumitomo Mitsui
Third world largest
financial institution
with a capital of $
936,17 billion.
Mori
Clan
Hitotsubashi Clan
Mitsui
Family
maj
Japan
New Atlantic Initiative (NAI)
Its objectives are to renovate NATO,
integrating the new democratic states
of Central and Eastern Europe, and to
create a vast zone of Euro-American
free trade. (source, Réseau Voltaire, 16
March 1998)
Patrons: Václav Havel, Margaret
Thatcher.
Members: Henry Kissinger (president),
Alain Besançon, Zbigniew Brzezinski, Colin
Powell, Jean-François Revel, Luc de la Barre
de Nanteuil, Donald Rumsfeld… (source:
http://www.aei.org)
Board of Trustees Open Russia
Foundation
Henry Kissinger, Lord Jacob Rothschild,
Khodorkovsky, Piotrovsky
"With the backing of Soviet President Mikhail
Gorbachov and Prime Minister Margaret
Thatcher, Soros reached the height of his
inf1uence in the Soviet Union when he was
asked to assemble a team- including Jeffrey
Sachs and Romano Prodi of Italy - to critique the
Shatalin Plan, which was based upon IMF-style
"shock therapy." "I was a great supporter of the
so-called Shatalin Plan," Soros writes in Soros on
Soros. " (Georges Soros, Underwriting Democracy)
Mikhail B. Piotrovsky
Membre de la Fondation Open Russia. Member of
the Dutch Order of Orange-Nassau
owner (100%)
of the Mori Group
SOGO
SHOSHA
?
Vatican
50,1
Groupe
Bolloré
advisor
President
x
Area of
Free Trade
Tie of administration
Tie of affiliation or control
Percentage of property:
x holds 2.2 % of y
Frank C. Carlucci
South Africa 1957-1960 Zaire
1960-1962 Tanzanie 1964-1965
Life member
Brazil 1965-1969 ambassador of
of the CED
Rand
CED
Frank
the US to Portugal until 1978
Corporation
usa
C. Carlucci deputy director of the CIA (1978George
80) Founder of the Manhattan
P. Schultz
(1980). Yemen 1979
Knight of Institute
198. Organisation of
Malta Philippines
the
Reagan-Gorbatchev'summit
Alan
Vice-président,
Henri A.
from 29 may until 1er june 1988.
R. Batkin Kissinger
Kissinger
Ex-chairman
of
Carlyle
Associates, Inc.
Group.Rand Corporation' Member.
United
Defense' Member ,
Vice chairman
Pharmacia Corporation…
Brent Kissinger
Zbigniew
Scowcroft Associates, Inc.
Brzezinski
trustee Pennzoil
Quaker State (Bush)
special advisor of
the Président for
Yotaro Yotaro Kobayashi
of Fuji
the national security
Kobayashi Chairman
Xerox. Former
former director
chairman of
of the CIA
Keidanren +
Trilateral commission
Keidanren
(Keizei
Dantai Rengô-kai)
Association of employers
The Keidanren is one of
Keidanren Président
the components of the
US-Japan
Business
Council,
and
brings
together
almost
90
executive presidents from
Minoru
the
most
powerful
Mitsubishi
Trilateral Makihara
multinationals in North
Corporation
Commission
America and Japan.
chairman emeritus
Trilateral
Commission
Minoru
Murofushi
chairman
European-Atlantic Group (EAG)
founded in 1954 - the same
year
as
the
Bilderberg
Conference also an "Atlanticist"
grouping - to specifically support
and promote NATO and the
Council of Europe.
Sumitomo
Kichizaemon
Japan
Mizuho
Financial
Group
Owner
Bolloré
Lord Roll
of Ipsden
Trustee
World
Trade
Organization
OMC
Shen
Kurong
Expert
Council for
National Policy
treasurer
and trustee,
Mont Pelerin
Society
Meaning of acronyms :
KBE - Knight Commander of the Civil
Division of the Most Excellent Order of the
British Empire
CBE - Commander of the Civil Division of
the Most Excellent Order of the British
Empire
OBE - Officer of the Civil Division of the
Most Excellent Order of the British Empire
CBE - Member of the Civil Division of the
Most Excellent Order of the British Empire
Sidney Baillieu Myer
The founder of the
Tasman, was Sidney
Baillieu
Myer,
Chairman of N.M.
Rothschild Australia.
Manhattan
Institute
(USA)
EAG
Baronne
Thatcher,
LG OM
FRS
Expert
Feulner
Individual, family,lineage
Baron
Georg
ThyssenBornemisza
Hedge fund : fa fund engaging in speculative
management on behalf of institutional or
private investors Insurance
Conglomerate
Zeibatsu (japan)
Chaebol (korea)
Fitch
pharma
weapon
Sidney
Myer
Adam Smith
Institute
(UK)
Shibusawa
Eiichi
former president
of the Bilderberg
historic owner
of JP Morgan
UK
mass
media
Lobby, association
of employers
Central bank
Investment group
Banking company
Barclays
Plc
agrobusiness
Koo
family
billionaire
club
Masahide
Shibusawa
Masahide Shibusawa
Masahide Shibusawa,
President, Shibusawa
Eiichi
Memorial
Foundation,
Trustee
Japan
center
for
International Exchange
usa
Carlyle
Group
Owner
Vatican
Istituto per le
Opere di
Religione
IOR
food
cartel
ex-prime
Baronne minister of
Thatcher, Great
LG OM Britain
FRS
Kraft
Food
Lord
Leon
Brittan
Unilever
World
Wildlife
Fund
WWF
Jeroen
Jeroen
van
van der Veer
President of Royal der Veer
Dutch Petroleum Co
Advisory Director
of Unilever
president
former-vice
président to
the European
Commission
Niall
FitzGerald
Kraft Food (Philip
Morris)
Mme
Thatcher,
former Primeminister
of United Kingdom
works for Philipp
Morris (Kraft Food,
General Food) an
receive 550.000 £
for her services and
expertises.
Sir Mark
MoodyStuart
STUART CLAN
cap. 179
milliards$
employees 82 000
Exxon
(esso,mobil)
Sir Mark Moody-Stuart
UN Secretary General's
Advisory Council for the
Global Compact
Saudi
Aramco
cap. 104
milliards$
employees 55 700
Peter D.
Sutherland
(STUART)
cap. 174 milliards$
employees 110 000
?
BP
Amoco plc
British
Petroleum,
through its Nutrition
division, is the largest
feed producer in
Europe.
Paul D Skinner
Paul D
Become chairman of Skinner
Rio Tinto after 37
years in Royal Dutch
Shell.
Pennzoil
Quaker
State
100
Berlusconi
Companies controlled by the family of
Italian Prime Minister Silvio Berlusconi
dominate Italian commercial television
(with a 45% audience share and over
60% of total advertising sales), have a
major presence in advertising and
publishing, and have been moving into
telecommunications, despite recurrent
allegations of of impropriety. Ownership
of Italy's mass media is even more
concentrated than that of Canada and
Australia.
Fininvest also has a controlling stake in
Mondadori, Italy’s largest book and
magazine publishing group (with 30%
and 38% of the domestic market
respectively). Fininvest controls Il
Giornale, a leading national newspaper
that competes with L'Espresso's La
Repubblica and with La Stampa and
Corriere della Sera of the RCS group. It
has a 36% stake in financial-services
group Mediolanum.
The family has beneficial ownership of
around 96% of the Fininvest holding
company. Fininvest has a 48.6%
controlling stake (worth around US$6.0
billion) in Mediaset, the terrestrial
television group that competes with
state-owned RAI and operates three
networks: Canale 5, Italia 1 and
Retequattro. (source : © Caslon
Analytics, 2003)
Rete
4
Voice of
America
VOA
IBB
FCC
Berlusconi
Italia
World rank 29 th
United States
Information Agency
Chevron
Texaco
Office of Strategic
Influence, Pentagone
?
?
Royal
Dutch Shell
Silvio
Berlusconi
RAI
Desmarais
Albert Frère
Total
Rio Tinto
Rio tinto
Rio Tinto is one of the
most
important
prospector
and
extractor of ores in the
world.
MEMRI
International Broadcasting
Bureau (IBB)
Every week, more than 100 million
listeners, viewers, and internet users
around the world turn-on, tune-in, and
log-on to U.S. international broadcasting
programs. While the "Broadcasting
Board of Governors" is the legal name
given to the Federal entity
encompassing all U.S international
broadcasting services, the day-to-day
broadcasting activities are carried out
by the individual BBG international
broadcasters: the Voice of America
(VOA), Radio Sawa, Radio Farda,
Radio Free Europe/Radio Liberty
(RFE/RL), Radio Free Asia (RFA), Radio
and TV Marti, and WORLDNET
Television, with the assistance of the
International Broadcasting Bureau (IBB).
(http://www.ibb.gov/)
MPA
The Motion Picture Association(MPA)
was formed in 1945 in the aftermath
of World War II to reestablish
Americanfilms in the world market,
and to respond to the rising tide of
protectionism resulting in barriers
aimed at restricting the importation of
American films.
Since its early days, the MPA, often
referred to now as "a little State
Department," has expanded to cover
a wide range of foreign activities
falling in the diplomatic, economic,
and political arenas.
Middle East Media Research Institute
MEMRI-USA
MEMRI's headquarters is located in
Washington, DC with branch offices in
Berlin, London, and Jerusalem, where
MEMRI also maintains its Media
Center.
"… the excellent Middle East Media
Research Institute" -Former CIA
director James Woolsey, June 10,
2002
Bu eau d é udes
chimical petroleum
Keidanren
European
Bank
energy
Lotis
Objev zeměpisné šířky a délky a vytvoření pravidelného měřitelného rastru po zemském povrchu byly klíčovými nástroji pro ovládnutí nových teritorií a především pro
zámořské cesty, které sehrály podstatnou roli při vzniku globalizovaného kapitalismu v 17. století. Přidáme-li k této racionalizaci prostoru ještě racionalizaci času
financial
(rozděleného
do dvanácti pásem na hodinách), vznikl rozlehlý třírozměrný grafický
heart
Rockefeller
Clan
systém, mapa časových zón, což umožnilo synchronizovat činnosti po celé planetě.
Tento grafický aparát byl jen jedním z celé řady nástrojů, které se objevily se
vznikem racionalistického státu. Dlouhodobé metody vnímání společenské komplexity umožnily státu, aby „viděl“ minulost i přítomnost a v důsledku toho dokázal
předvídat a programovat budoucnost.
Aplikování kybernetiky v politice a ekonomice a používání počítačových sítí a
telekomunikací do hloubky změní organizaci globálního systému. Vývoj informačních a komunikačních systémů od podpovrchových vrstev až stratosféru již otevřel
nové možnosti modelování skutečnosti, protože vedle planetární reality vytvořil
jejího info-komunikačního doppelgangera. Tento dvojník, založený na datech,
umožňuje podřídit území jeho reprezentaci (a posilovat tak management a dlouhodobé kontrolní kapacity). Každý bod území, každý objekt subjektu, který ho obývá,
je tedy podřízen databázovému dvojčeti. Právě v tomto kontextu má sen o totálním
managementu tendenci stávat se realitou: mapa se stává územím, akce na mapě je
zároveň akcí v realitě.
PDG
Private
Bank
The Bruges Group
Tasman Institute
(Australia)
LG
Group
Carlyle is one of the world's
largest global private equity
firms with a track record of
over
285
investment
transactions since its founding
in 1987 and with over $16,3
billion
currently
under
management.
family
State under the
control from an
other state
law
Tsai
Family
Owner
Botin
Banco
Santander
Msgr.
Renato
Dardozzi
family
Républic
Peruvian
state
civil law
median age23,5 yrs
hydro 84,7%
Roman catho..90%
car
employees 140 000
born 1947
Owner of the
Cathay Life
Insurance
et de la Banque Fubon
Manhattan Institute
Bush publicly credits the
Manhattan Institute with
inventing
his
entire
"compassionate conservative"
platform and persona.
LOTIS, Liberalization of Trade
in Services
Member of LOTIS :
Peter
Sutherland, Lord Brittan, Warburg
Dillon Read , UBS…
Legionnaries
of Christ
Council on Bilderberg
Bohemian
Foreign
Club
Relations
CFR
Committee for the Economic
finance
Development of Australia
China Institute for
Rockefeller
uk
Mont
Reform and Development
Club of
Pélerin
Ditchley
Trilatérale
Inst. der deutschen Wirtschaft (Köln)
Society
Foundation
Commission
Rome
Keizai Doyukai (Japan)
Aspen
Consejo Empresario
Committee
Hoover
Atlantic
Institute
for
Institute
de America Latina (CEAL)
Council
usa, japan,
Economic
usa
Stichting Maatschappij
france,
Develop.
en Onderneming (Netherlands)…
germany
CED
Business
usa
Center
Roundtable
Chairman
for
USA
Strategic
Heritage
uk-usa
USA
USA
American
& Internat.
Foundation
Enterprise
Rand
Hudson
Brookings
Studies
Institute
Corporation
Institute
Institute
CSIS
Edwin J.
?
intelligence mercenaries
Chivalric Alliance of
Orders of Saint John
Président
Legal system: basic description of the
historical underpinnings of the legal system
used.
Religion: the percentage does not indicate
the number of practicing believers but the
culture of origin (ie. Poland, 95% Roman
Catholic, 75% devout followers).
Median age: median age divides the
population into two numerically equal groups,
one half “younger,” the other half “older.”
Principal source of electricity production:
percentage of national electricity generated
by fossil fuel, hydro, nuclear or other (solar,
geothermic, wind) sources.
All information taken from the August 2003
edition
of
the
CIA
Fact
Book.
(http://www.cia.gov/cia/publications/factbo
ok)
SOUTH
KOREA
Opus Dei
coopération
German state
Civil code
Protestant 34%
Median age 41.3 yrs
fossile 61,8%
Industrial firm
or conglomerate
Pennzoil
Quaker
State
Chung
family
Michel Roussin
of
the
Michel President
MEDEF’s (the French
Roussin business
syndicate’s)
African
Committee.
African Committee Vicepresident Bolloré has
been accused of grave
responsibilities in the
Rwandan genocide.
.
?
Mitsubishi Corporation
100
Mitsubishi Corporation (MC) is Mitsubishi
Family
Japan's largest general trading
company (sogo shosha) with
over 200 bases of operations in
Japan
approximately 80 countries
worldwide. Together with its
Bank of
over 500 group companies, MC
Mitsubishi
Tokyoemploys
a
multinational
Corporation
Mitsubishi
SOGO
workforce of approximately
SHOSHA
47,000 people.
Mizuho Financial Group
The Dai-Ichi Kangyo Bank,
2,2 2,2
Limited, the Fuji Bank, Limited
and the Industrial Bank of
Sumitomo 100
Japan, Limited have merge to
Family
create Mizuho Bank, Ltd and
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Second world financial group
création 1919
after Citigroup.
Marine Stewardship
Council (MSC)
The indication mentioned in the header
(republic, constitutional monarchy, etc.) is
given as a guideline only (CIA sources).
owns
Hyundai
Motor
Korea
Famille
Botin
Trilateral
Commission
Toyoo
Gyohten
senior
advisor
Korea
Priory of Sion
Order of St. John
of Jerusalem
Opus Dei
Toyoo Gyohten
Former Chariman of the Institute
for International Monetary
Affairs. He worked 34 years in
the Finance ministery
Lee
family
chairman
Federal
republic
Bohemian club
formed in 1872
SMOM
Supreme
2,700 members
Order
The collective corporate
Council,
of
stock ownership by
33
(Scottish
members and guests
Malta
rite)
conservatively
exceeds
$100
billion. (source :
USA
Pilgrim
Peter
Phillips,
Opus
Skull
Society
COUNTERPUNCH,
Dei
& Bones
(UK-USA)
2003)
Skull & Bones
Oldest
and
most
prestigious of Yale’s
seven secret societies.
Among the others are :
Scroll & Key, Book &
Snake, Wolf’s Head,
Eliahu and Berzelius. The
fraternities serve as a
recruiting ground for young
men destined for careers in
government, law, finance and
other influential sectors of
American life.
State
Lucis
Trust
counterpart
G8-member state
G8
AMORC
Alpina
owns
Samsung
Electronics
SMOM
Malta knighthoods are awarded to many leading
individuals who are part of the military and
intelligence community. The CIA’s Bill Casey, for
example, was Knight of Malta. Former NATO
General (and later US Secretary of State) Alexander
Haig is also a Malta Knight. Another is General
Vernon Walters, the former Deputy Director of the CIA
under DCI George Bush and later appointed a roving
Ambassador during the Reagan administration. The
legendary head of the OSS – the WW11 precursor of
the CIA – was “Wild” Bill Donovan, who was made a
Knight along with his wartime compatriot and later CIA
chief of counter-intelligence, James Jesus Angleton. And
John McCone, another prominent member of the US
“spook” agency was also distinguished with a Malta
knighthood.
Opus Dei
Opus Dei has some 80 000
members in 87 countries,
essentially in Spain and
Latin
America
(www.odan.org).
It
is
present in 487 universities
and
post-secondary
institutions, 52 radio and
television stations, 694
publishers, 38 press and
advertising agencies, 12
film distribution agencies.
(See Penny Lernoux, People
of God: The Struggle for
World Catholicism, New
York: Viking, 1989)
via Sumitomo
Trust
The World
Government
Bureau
d’etudes
intelligence
complex
franklin
ressources
1,17
templeton
glob. inv.
société
générale de
banque en
côte d ivoire
lehman
brothers
first african
bank
3,83
banco
bilbao
lagardère
sca
NISSHO
chamber of commerce
miti
State
Japanese
local government
officers (japan)
3,3
19,5
6,9
société
générale
crédit
lyonnais
3,23
caisse des
dépôts
NIKKEIREN
employers federation
2,9
67,4
axa
bruxelles
lambert
deutsche
bank
KEIDANREN
nat. fed. of econ. orgs.
2,5
5,01
38,7
institutional
investors
banco
esperito
santo
banco
san paolo
agf
47
2
banco
santander
6,01
36,9
kredyt
bank
state street
bank & trust
French
State
dai ichi
kangyo bank
sumitomo
trust
1,9
meiji
life
4
1,2
66
8,2
7,3
12
2,67
12
1,2
3,95
1,6
daimler
chrysler
2,42
2,85
3,6
2,12
2,72
49
3,6
2,2
cnp
19,68
4,69
suez
lyonnaise
commerz
bank
dresdner
bank
3
1,9
bnp
paribas
3,61
2,67
uni
banco
crédit
commercial de fr.
generali
abn
amro
0,11
allianz
bank of tokyo
mitsubishi
4,19
2,03
1,75
11,76
Mitsubishi Corp
3-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, Japan
tel 03-3210-5401
2,9
nippon
life
european bank
for reconstr. & dev
3,61
sakura
bank
pt bank bali
8,3
2,51
commerce int. merch. bankers kuala lumpur
16
0,15
98,6
9,17
8,6
11
38,8
soros institute
5,32
banca di
roma
chase
manhattan
Open Society Institute - Paris
38 Boulevard Beaumarchais
75011 Paris France
Phone: (33 1) 48 05 24 74
Fax: (33 1) 40 21 65 41
Email: sorosfr worldnet.fr
aegon
rabobank
ing groep
siam commercial bank (bangkok)
tokyo trust and banking co
Quantum Fund
1,83
0,15
hong kong &
shangai banking co
mitsubishi
trust
21
fortis
medio
banca
crédit
agricole
société général
de belgique
10
11,4
sanwa
bank ltd
dai ichi
mutual life
bankers
trust comp.
2,51
2,6
2,65
1,73
commercial
union ass.
94
fuji bank
ltd
5
Thai
State
4,03
ministry of finance
Perseus-Soros BioPharmaceutical Fund
Rockefeller Foundation
George
Soros
General Dynamics
3,2
8,1
M&T Bank Corp.
10,9
Coca Cola
8,6
Warren
Buffet
American Express
Soros Fund
Management LLC
6,5
German
State
Gillette
Washington Post
20
7,9
was Treasurer and Chief
Investment Officer
of the World Bank
Assistant to the President
for National Security Affairs
under President Reagan
wells fargo
served in the Nixon Administration
as Staff Assistant (Foreign Affairs)
on the National Security Council
george
bush
carlyle
group
Ms.
Beschloss
Jonathan
E. Colby
World
Bank
price
associates
Trilateral
Commission
putnam
century inv.
1,17
4,65
havas advertising
vivendi
univers
vanguard
group
fidelity manag.
& res. co
barclays
glob. inv.
city asset
management gr.
Muslim
Brotherhood Movement
(arabie saoudite)
pearson
4
motorola
al sharif
(egypt)
33
banque
islamique
internationale
d inv.
& dév. (BIIRD)
a.t.
1,77
1,26
1,35
1,41
3,07
1,76
burson
marsteller
1,65
exxon
mobil
UNICE WTO Working Group
?
world economic forum
DAVOS
European
Services Forum
European Round Table
of Industrials (ERT)
vodafone
2,29
6,3
capital research
& manag. co
kdar el mar
mellon
financial corp
janus
capital corp.
1,98
1,31
total
finaelf
king fayçal
foundation
jennisson
ass.
groupe
Bilderberg
4,58
Homsel AG
wto
Council on
Foreign Relations
Saoudia
Arabia
Tecnoforge
calpers
y
Michel Rocard (Bilderberg)
Zbigniew Brzezinski (C.F.R., Trilatérale, Bilderberg)
Henry Kissinger (C.F.R., Trilatérale, Bilderberg)
Robert McNamara (C.F.R., Trilatérale, Bilderberg)
Giovanni Agnelli (Trilatérale, Bilderberg)
Baron Edmond de Rothschild (Trilatérale, Bilderberg)
Thierry de Montbrial (Trilatérale, Bilderberg)
Lionel Jospin (Bilderberg)
Robert
Douglas
Rockefeller Center
Properties
Trust and RCP
Holdings
André Levy-Lang,Paribas (Bilderberg)
J. D. Wolfensohn,World bank(Trilatérale, Bilderberg)
Klaus Schwab, président, WEF Davos (Bilderberg)
Mr.
Carlucci
Genoyer Group
European
Commission
American
State
?
Rockefeller Foundation
420 Fifth Avenue
New York, NY 10018
USA
Tel.: (212) 869-8500
E-mail: jmoock rockfound.org
European Council of
American Chambers
of Commerce
Union of Industrial and
Employers Confederations
of Europe
heritage
foundation
Transatlantic
Business Dialogue
1,06
2,1
1,1
Russian Mafia
capital guardian
trust co.
Colombian Mafia
cedel
clearstream
banco
ambrosiano
Banque
Général du
Luxembourg
nomura
bank
Institut pour
les Oeuvres
Religieuses
banque int.
du
luxembourg
state of
luxemburg
tiaa
cref
allmanna
mensionsfonden (sweden)
new york
state & local
8,5
j. p.
morgan
Rowe Price
Associates Inc.
prudential
5,5
1,8
unocal
2,5
Dodge
& Cox
6
Wellington
Management Co.
?
Bureau d’études
vatican
state
Bureau d’études
49
51
Jestliže je dnes v sázce především schopnost lidstva vytvářet dějiny a jestliže rozvoj technologických systémů paradoxně tuto schopnost oslabil, pak základním předpokladem dnešní politiky by
mělo být rozbití těchto systémů, omezení produktivních a normativních vzájemných závislostí.
Sociální demokracie vycházela z předpokladu, že dělníci nebo zaměstnanci by neměli ničit své
výrobní prostředky, že jde v podstatě o změnu jejich užívání nebo způsobu řízení. Sociální demokracie skončila. Normalizované a normalizující technologické systémy zničily škálu autonomií tím,
že upevnily závislosti. Posílily moc kontroly, standardizace a transformace obyvatelstva. Dnes jde
o (znovu)vytvoření suverénních autonomií, které budou nezávislé na plánované budoucnosti, na
psychopolitice prezentované v médiích po celém světě, na placené práci závislé na celosvětové
organizaci výroby a na globalizovaných komerčních a finančních kruzích.8 Bureau d‘études
If what is fundamentally at stake in humanity is making history, and if this capacity is paradoxically
reduced by the development of technological systems, then the segmentation of these systems, the
limitation of the productive and normative interdependencies, would appear to be the precondition
of politics today. Social democracy is entirely contained within the proposition that workers or employees should not destroy their productive instruments, that it is essentially a matter of changing
their use or style of management. Social democracy is finished. By reinforcing dependencies, the
normalized and normalizing technological systems have destroyed the range of autonomies. They
have reinforced the powers of control, standardization and transformation of populations. At stake
today is the (re)creation of sovereign autonomies outside planned futures, outside psychopolitics
as it is staged in the media on the four corners of the earth, outside salaried labor depending on the
worldwide organization of production, on globalized commercial and financial circuits.8 Bureau d‘études
Světová vláda / The World Government (str./page 44–45)
2005
Digitální tisk na PVC / Digital print on PVC, 200 x 270 cm
Se svolením autorů / Courtesy the artists
www.bureaudetudes.org
Finanční industriální komplex /
Financial Industrial Complex (str./page 46–47)
Komplexní já / Complex of the Self (detail)
Mediální zdatnost / Media Skills (detail, str./page 48–49)
2008
Digitální tisk na PVC / Digital print on PVC, 190 x 270 cm
Se svolením autorů / Courtesy the artists
www.bureaudetudes.org
2004
Digitální tisk na PVC / Digital print on PVC, 200 x 270 cm
Se svolením autorů / Courtesy the artists
www.bureaudetudes.org
Bureau d’études
2002
Digitální tisk na PVC / Digital print on PVC, 194 x 270 cm
Se svolením autorů / Courtesy the artists
www.bureaudetudes.org
Truismy / Truisms (detail)
2010
Plakáty, ofset / Offset posters, 88.3 x 58.1 cm (každý / each)
Instalace / Installation: Artist Rooms: Jenny Holzer, Talbot Rice Gallery, Edinburgh, UK
Photo: Collin LaFleche
53
Jazyk je jako všechno ostatní – divočejší a individualističtější, než se zdá, a myslím, že je možné
dělat osobní výběr, nebo dokonce vytvořit autobiografii z textů, kteří napsali jiní. Ráda také nabízím téměř ekvivalent encyklopedií, a to je jeden z důvodů, proč jsem začala používat texty mnoha
jiných – abych mohla ukázat víc. Když jsem začala s Truismy, chtěla jsem naznačit „Podívej, tady
to všechno je!“ nebo alespoň destilát z toho všeho. Snažím se, aby mi tenhle přístup vydržel.9 Jenny Holzer
Language is like everything else, wilder and more individual than credited, and I do think it is possible to make personal selections, even autobiography, from others’ writing. I also like to offer almost
the equivalent to encyclopedias, and that’s one reason why I’ve gone to writing by many others—so
that I can provide more. What I started with—the Truisms—tried to represent “Look, here’s everything!” or a distillation of everything. I’ve tried to keep that approach going.9 Jenny Holzer
ODBORNÍCI JSOU ČASTO MAGOŘI
MUŽ NIKDY NEMŮŽE POCHOPIT, JAKÉ TO JE BÝT MATKOU
JMÉNO SAMO O SOBĚ VYPOVÍDÁ MNOHÉ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE POZITIVNÍ PŘÍSTUP
BÝT VYROVNANÝ AUTOMATICKY NEZNAMENÁ BÝT LEPŠÍ
CIT PRO SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ JE ZNÁMKOU GENIALITY
JEDNA UDÁLOST MŮŽE MÍT NEKONEČNĚ MNOHO INTERPRETACÍ
SILNÉ ZÁZEMÍ POMÁHÁ ČLOVĚKU UTVÁŘET SVÉ VLASTNÍ JÁ
PŘÍLIŠ SILNÝ POCIT PRO POVINNOST ČLOVĚKA SVAZUJE
Nejedná se o oficiální překlad / This is not an official translation
Jenny Holzer
Jenny Holzer
55
ZNEUŽÍVÁNÍ MOCI NENÍ ŽÁDNÝM PŘEKVAPENÍM
ODCIZENÍ DĚLÁ Z LIDÍ EXCENTRIKY NEBO REVOLUCIONÁŘE
EXISTENCE ELITY JE NEVYHNUTELNÁ
VZTEK ČI NENÁVIST MŮŽOU BÝT UŽITEČNOU MOTIVACÍ
JAKÝKOLI NADBYTEK JE NEMORÁLNÍ
ZHNUSENÍ JE VHODNÁ REAKCE NA VĚTŠINU SITUACÍ
PRÁCE VŠECH JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ
VÝJIMEČNÍ LIDÉ SI ZASLUHUJÍ ZVLÁŠTNÍ VÝSADY
VĚRNOST JE SPOLEČENSKÝ, NIKOLI BIOLOGICKÝ ZÁKON
SVOBODA JE LUXUS, NE NUTNOST
VLÁDA JE BŘEMENO NESENÉ LIDMI
HUMANISMUS JE PŘEŽITEK
IDEÁLY JSOU V JISTÉM VĚKU NAHRAZENY KONVENČNÍMI CÍLY
DĚDICTVÍ JE TŘEBA ZRUŠIT
ZABÍJET JE NEVYHNUTELNÉ, OVŠEM NENÍ TO NIC, NA CO BY MĚL BÝT ČLOVĚK HRDÝ
PRÁCE JE ČINNOST, KTERÁ UBÍJÍ ŽIVOT
PENÍZE VYTVÁŘEJÍ VKUS
MRAVY JSOU JEN PRO MALÉ LIDI
VĚTŠINA LIDÍ NENÍ S TO SAMA SI VLÁDNOUT
ČLOVĚK BY SI VĚTŠINOU MĚL HLEDĚT SVÉHO
MNOHÉ BYLO ROZHODNUTO JEŠTĚ PŘED NAŠÍM NAROZENÍM
KAŽDÁ VRAŽDA MÁ SVOU SEXUÁLNÍ STRÁNKU
BOLEST MŮŽE BÝT POZITIVNÍ
LIDÉ JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA TO, CO DĚLAJÍ, POKUD TO NEJSOU ŠÍLENCI
LIDÉ, KTEŘÍ NEPRACUJÍ RUKAMA, JSOU PARAZITÉ
LIDÉ, CO PROPADNOU ŠÍLENSTVÍ, JSOU JEN PŘÍLIŠ CITLIVÍ
OPATRNOST MŮŽE V DLOUHODOBÉM HORIZONTU ZPŮSOBIT SPOUSTU ŠKODY
SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ JE PŘÍČINOU ZLOČINU
ROMANTICKÁ LÁSKA BYLA VYMYŠLENA K MANIPULOVÁNÍ ŽEN
SOBECKOST JE TÍM NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHEM
SEPARATISMUS JE CESTOU K NOVÉMU ZAČÁTKU
SEXUÁLNÍ ROZDÍLY PŘETRVAJÍ NAVĚKY
HLADOVĚNÍ JE PŘIROZENÉ
STERILIZACE JE ZBRANÍ VLÁDNOUCÍCH
HLOUPÍ LIDÉ BY NEMĚLI MÍT DĚTI
RODINA ŽIJE VE VYPŮJČENÉM ČASE
Nejedná se o oficiální překlad / This is not an official translation
Truismy / Truisms
1977
Plakáty, ofset / Offset poster, 88.3 x 58.1 cm
Se svolením autorky / Courtesy the artist & Sprueth Magers Berlin London
Instalace / Installation: New York
Photo: Jenny Holzer
Snažím se, aby mé umění vypovídalo o tom, co se mě dotýká, což je často přežití. K tomu upínám
své snahy: pracuji s tím, čemu lidé věří, s jejich postoji, a někdy ukazuji konkrétní věci, které by mohli
udělat. Zároveň to pořád zkouším sama na sobě. Nemyslím, že je to něco, co dělají všichni umělci,
a ani to není něco, co by dělat měli, ale je to přesné vyjádření toho, o co se pokouším já.10 Jenny Holzer
I try to make my art about what I‘m concerned with, which often tends to be survival. I do gear
my efforts toward that end: I work on people‘s beliefs, people‘s attitudes, and some times I show
concrete things that people might do. I try this on myself all the time, too. I don‘t think it‘s what
everybody does in art and certainly it‘s not what everybody should do, but it‘s an accurate representation of what I try.10 Jenny Holzer
Jenny Holzer
TECHNOLOGIE NÁS POSUNE NEBO ZNIČÍ
57
TUNELOVÁNÍ JE DOBRÉ
PRO DOPRAVU, UTAJOVANÝ
POHYB A DVOJÍ VYHLÍDKU
NA BEZPEČNOST
A UDUŠENÍ.
Tunelování je dobré pro dopravu... /
Tunneling is good for transportation …
Text: Living Series (1980–1982)
1981
Email na plechu, ručně malovaná značka / Enamel on metal, hand-painted sign, 53.3 x 58.4 cm
Se svolením autorky a / Courtesy the artist and Sprueth Magers Berlin London
Truismy / Truisms
1977
Plakát, ofset / Offset poster, 88.3 x 58.1 cm
Se svolením autorky / Courtesy the artist & Sprueth Magers Berlin London
Instalace / Installation: New York
Photo: Jenny Holzer
I don’t talk much about my politics because I don’t like people to confuse my work and me, and
I am old enough that it’s not possible for me to reconstruct which readings affected me in different
times of my life. I can offer that I think the war in Iraq is a mistake and that the secrecy in advance
and after the invasion was and continues to be dangerous and reprehensible. The works with
declassified material are from my sometimes frantic (witness the number of paintings) worrying
about the war and the attendant changes in American society.11 Jenny Holzer
Jenny Holzer
Já o svých politických názorech moc nemluvím, protože nemám ráda, když lidé zaměňují mě
samotnou a moje dílo, a jsem už dost stará, abych dokázala rekonstruovat, jaká četba mě ovlivnila
v různých obdobích života. Můžu prezentovat svůj názor, že válka v Iráku je chyba a že zatajování
před invazí a po ní bylo a je nebezpečné a trestuhodné. Díla s odtajněnými materiály vznikla z mých
často horečnatých obav (všimněte si počtu těch maleb) z války a následujících změn v americké
společnosti.11 Jenny Holzer
Download

Luciferův efekt: Střetnutí se zlem - katalog