A.
Rozpis
Halového mistrovství České republiky mládeže
v tenise pro rok 2015
Všeobecná ustanovení
1. Řídící orgán
Sportovně technický úsek ČTS - Leoš Fiala
Štvanice 38, 170 00 Praha 7
tel. 222 333 418, 777 922 395, mail: [email protected]
2. Datum konání,
pořadatelé
7. – 10. 2. 2015
24. – 27. 1. 2015
mladší žáci
mladší žákyně
ČLTK Jablonec n. N.
TK Sparta Praha
7. – 10. 2. 2015
starší žáci
starší žákyně
TK Agrofert Prostějov
TK Slavia Plzeň
21. – 24. 2. 2015
starší dorostenci
starší dorostenky
Beskydský TK Frýdlant n. O.
TK Most
3. Místa konání, ředitelství jednotlivých věkových kategorií – viz příloha č. 1
4. Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je vždy 10 dní před zahájením příslušného mistrovství a je uvedena
v příloze č. 1. Individuální přihlášky hráčů se přijímají pouze prostřednictvím
Informačního systému ČTS. Nominace oblastních tenisových svazů v počtu podle kvót
uvedených v bodě 15 rozpisu včetně min. 2 náhradníků s kontaktními telefonními čísly se
zasílají poštou nebo e-mailem na adresu řídícího orgánu. Účast nominovaných hráčů na
mistrovství zajišťují příslušné OTS, ČTS pouze informuje náhradníky.
Finalisté HMČR nižší věkové kategorie se musí přihlásit v IS ČTS, Pokud je finalista
mistrovství nižší věkové kategorie uveden v nominaci oblastního svazu, bude pozván
náhradník podle přihlášky příslušné oblasti. Pokud se hráči nominovaní z nižší věkové
kategorie nezúčastní, zvyšuje se kvóta přijatých podle CŽ,
Seznamy startujících budou průběžně aktualizovány na www.cztenis.cz
5. Podmínky startu
Startovat mohou pouze hráči s českým státním občanstvím.
6. Hospodářské podmínky
Všichni hráči a hráčky startují na své vlastní náklady.
7. Ubytování
Zajišťují jednotliví pořadatelé, požadavky je třeba uplatnit u pořadatelů nejpozději 14
dnů před zahájením mistrovství.
8. Titul a ceny
Vítězové jednotlivých disciplín získají titul „ Halový Mistr České republiky v tenise pro
rok 2015“, obdrží medaili a diplom. Poražení finalisté a semifinalisté všech soutěží obdrží
medaile a diplomy.
9. Povinnosti hráčů
Startovat v obou vypsaných disciplínách a dodržovat základní povinnosti hráče dané čl.
29 soutěžního řádu tenisu ( dále jen SŘ ).
10. Informace
Poskytuje před zahájením mistrovství jednotlivých věkových kategorií řídící orgán na
uvedených telefonních číslech v bodě 1 rozpisu, den před zahájením od 14,00 hodin a
v průběhu jednotlivých mistrovství pak ředitelé příslušných mistrovství.
B.
Technická ustanovení
11. Předpis
Hraje se podle upraveného znění soutěžního řádu platného od 1. 10. 2007 a všech jeho
pozdějších dodatků, platných pravidel tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.
12. Disciplíny
Dvouhra a čtyřhra
13. Způsob hry
Hraje se vyřazovacím způsobem na jednu porážku, všechny zápasy dvouhry na dvě vítězné
sady ze tří, systémem tie-break při stavu 6:6, ve čtyřhře se hraje systémem „NO – AD“
(bez výhod) a na místo rozhodující třetí sady hraje tzv. „super tie-break“ do 10 bodů,
rozdílem 2 bodů.
14. Počet startujících
32
mladší žactvo
podle CŽ na základě přihlášek
8
nominace oblastních svazů
20
finalisté HMČR nižší věkové kategorie
0
volné karty ČTS
3
volné karty pořadatele
1
ostatní kategorie
8
18
2
3
1
15. Nominace OTS
ml. žáci ml. žákyně
Praha
7
3
Středočeský
3
2
Jihočeský
1
1
Západočeský
1
1
Severočeský
1
1
Východočeský
1
3
Jihomoravský
3
6
Severomoravský 3
3
st. žáci st. žákyně
8
5
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
3
dorostenci dorostenky
7
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
5
6
1
1
16. Prezentace
Čas prezentace je stanoven pro dvouhru den před zahájením mistrovství do 17.00 hodin,
přihlášky do čtyřher první hrací den do 12:00 hodin. Telefonické prezentace soutěží
dvouhry jsou povoleny na číslech vrchních rozhodčích v den prezentace vždy od 16:30 do
17:55 hodin.
17. Losování
Los dvouhry do 30 min. po uzávěrce prezentace, los čtyřhry určí vrchní rozhodčí.
18. Trénink
Po dohodě s ředitelstvím mistrovství - v den prezentace od 18.00 hodin do 20.00 hodin,
dále každý den 1 hod. před zahájením.
18. Míče
Wilson US Open, na každý zápas 3 nové.
V kategorii dorostu výměna míčů na třetí sadu dvouhry.
19. Rozhodčí
Všechny zápasy dvouhry řídí kvalifikovaní rozhodčí delegovaní pořadatelem.
20. Námitky
Podávají se v souladu s částí VI. soutěžního řádu.
Ing. Ivo Kaderka, CsC.
prezident ČTS
V Praze 13. 1. 2015
Leoš Fiala
sportovně technický úsek ČTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha číslo 1 – Pořadatelé, místa konání, povrch, uzávěrka přihlášek a ředitelství soutěží
Mladší žáci
706700
7. – 10. 2. 2015
ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou
místo konání
hala ČLTK Jablonec
3 dvorce – povrch Fatra Sporting T
uzávěrka přihlášek
28. 1. 2015
ředitel soutěže
Miloslav Hajátko, m. 777 736 980
e-mail: [email protected]
vrchní rozhodčí
Jaroslav Chmelík., m. 606 946 433
Mladší žákyně
806700
24. – 27. 1. 2015
TK Sparta Praha
místo konání
hala TK Sparta Praha, Za Císařským mlýnem 2/1115
4 dvorce – povrch Rebound Ace
uzávěrka přihlášek
14. 1. 2015
ředitel soutěže
Eva Slaninková, 233 324 283, m. 737 215 015
e-mail: [email protected]
vrchní rozhodčí
Jaroslav Černý, Ing., m. 603 734 815
Starší žáci
506700
7. – 10. 2. 2015
TK Agrofert Prostějov
místo konání
hala Za Velodromem 49a, 796 40 Prostějov
tel. 582343800, 3 dvorce – povrch rebound ace
uzávěrka přihlášek
28. 1. 2015
ředitel soutěže
Petr Cetkovský, Za Velodromem 49a, 796 04 Prostějov
tel. 777 244 452, fax 582 402 537, [email protected]
vrchní rozhodčí
Ing. Petr Flašar, 725 806 513
Starší žákyně
606700
7. – 10. 2. 2015
TK Slavia Plzeň
místo konání
hala TK Slavia Plzeň, U Borského parku 21, Plzeň
tel./fax 377422615, 3 dvorce – povrch supreme
uzávěrka přihlášek
28. 1. 2015
ředitel soutěže
Mgr. Jiří Kovářík ml. 777 007 022
U Borského parku 21, 320 05 Plzeň
tel/fax 377 422 615, [email protected]
vrchní rozhodčí
Ing. František Steiner, 607 617 705
Dorostenci
306700
21. – 24. 2. 2015
Beskydský TK Frýdlant nad Ostravicí
místo konání
hala Edimex, Sportovní 1, 739 11 Frýdlant n. O.
tel./fax 558 675 253, 4 dvorce – povrch taraflex
uzávěrka přihlášek
11. 2. 2015
ředitel soutěže
Luděk Skotnica, m. 602 537 077
e-mail: [email protected]
vrchní rozhodčí
Jaromír Tomis
Dorostenky
406700
21. – 24. 2. 2015
TK Most
místo konání
hala TK Most, Pod Koňským vrchem 1159, Most
tel./fax 476 411 090, 2 dvorce – povrch Fatra Sporting T
uzávěrka přihlášek
11. 2. 2014
ředitel soutěže
Jaroslav Tačner, Pod Koňským vrchem 1159, 434 01 Most
tel. 602 338 081, fax 476 411 090, [email protected]
vrchní rozhodčí
Blanka Hanzlíková 777 141 681
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha číslo 2 – Doporučený časový pořad
Haly se třemi dvorci a více dvorci
první den
9.00
1. kolo dvouhry
1. kolo čtyřhry
16 zápasů
8 zápasů
druhý den
9.00
2. kolo dvouhry
čtvrtfinále dvouhry
čtvrtfinále čtyřhry
8 zápasů
4 zápasy
4 zápasy
třetí den
10.00
semifinále dvouhry
semifinále čtyřhry
finále čtyřhry
2 zápasy
2 zápasy
1 zápas
čtvrtý den
10.00
finále dvouhry
1 zápas
Hala se dvěma dvorci
první den
9.00
1. kolo dvouhry
16 zápasů
druhý den
9.00
2. kolo dvouhry
1. kolo čtyřhry
8 zápasů
8 zápasů
třetí den
9.00
čtvrtfinále dvouhry
semifinále dvouhry
čtvrtfinále čtyřhry
4 zápasy
2 zápasy
4 zápasy
10.00
finále dvouhry
semifinále čtyřhry
finále čtyřhry
1 zápas
2 zápasy
1 zápas
čtvrtý den
Download

Rozpis HMČR mládeže (PDF)