PA R T N E R S K É S T R Á N K Y
PA R T N E R S K É S T R Á N K Y
Kvalitní plyny pro kvalitní svařování
METODA
MAG Tavící se
elektroda
v aktivním
plynu
MATERIÁL/POUŽITĺ
UHLÍKOVÉ NELEGOVANÉ - tenké plechy
●
A NÍZKOLEGOVANÉ OCELI
NEREZOVÉ OCELI
Řada plynů
Maxx Gases™
200 bar
300 bar a Integra
Složení/Čistota
- austenitické vysoko
legované niklem
- kyselinovzdorné oceli
- oceli pro nízké teploty
Klasifikace
dle ČSN EN 439
WELDAP C5
- silnější profily
●
Řada plynů
93% Ar, 5% CO2, 2% O2
M 14 (M 24)
FERROMAXX™7
90,5% Ar, 7% CO2, 2,5% O2
M 24
WELDAP C 15
FERROMAXX™15
82,5% Ar, 15% CO2, 2,5% O2
M 24
WELDAP C 18
OXID UHLIČITÝ
CO2
EURO MIX M21
82% Ar, 18% CO2
M 21
100% CO2
C1
68% Ar, 12% CO2, 20% He
M 21
INOMAXX™PLUS
63% Ar, 2% CO2, 35% He
M 12
WELDAP C2
INOMAXX™2
98% Ar, 2% CO2
M 12
WELDAP O2
EURO MIX M13
98% Ar, 2% O2
M 13
ASTEC 30
ALUMAXX™PLUS
70% Ar, 30% He
I3
50% Ar, 50% He
I3
Láhev INTEGRA™ se oproti standardním
tlakovým lahvím vyznačuje následujícími
přednostmi:
25% Ar, 75% He
I3
■ zabudovaný redukční ventil – odpadá nutnost
●
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY KROMĚ OCELI ARGON 4.6 (4.8)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
TIG (WIG)Wolframová
netavící se
elektroda
v inertním
plynu
●
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY
ARGON 4.6 (4.8)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
●
NEREZOVÉ OCELI
- austenitické
- austenitické větších tloušky
- žáruvzdorné chromové oceli
- feritické a martenzitické oceli
HYTEC 2
98% Ar, 2% H2
R1
HYTEC 7.5
92,5% Ar, 7,5% H2
R1
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
DUPLEX
77,8% Ar, 20% He, 2,2% N2
S (I 3+2,2 N2)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
HELIUM 4.8
99,998%
I2
ALUMAXX™PLUS
ASTEC 50
ASTEC 25
DUPLEXNÍ OCELI
●
HLINÍK A SLITINY
●
●
●
MĚĎ A SLITINY
- všechny druhy
ARGON 4.6 (4.8)
- tenké plechy a profily
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
- středně silné
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
- silné plechy
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
HELIUM 4.8
99,998%
I2
- všechny druhy
ARGON 4.6 (4.8)
- tenké součásti
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
- středně silné
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
- silné plechy
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
ARGON 4.6 (4.8)
NIKL A SLITINY
ALUMAXX™PLUS
99,996%/99,998%
I1
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
99,998%
I1
50% Ar, 50% He
I3
99,998%
I2
PROTEC 10
10% H2, 90% N2
F2
PROTEC 25
25% H2, 75% N2
F2
ARGON 4.8
TITAN A SLITINY
ARGON 4.8
ARGON 4.8
ASTEC 50
HELIUM 4.8
Formování OCELI nelegované, nízko, středně i vysoko legovakořene
né zejména pro svařování metodou TIG či Plasmou
svaru
Tepelné
OCELI nelegované, nízko i středně legované
dělení
materiálu
a svařování
plamenem
AIR PRODUCTS spol. s r. o.
Ústecká 30
405 30 Děčín
AIR PRODUCTS spol. s r. o.
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10
Trendem inovačních technologií v oblasti
svařování je neustálé zmenšování výrobních prostředků a zjednodušování obsluhy.
Naproti tomu láhve s technickým plynem
zůstávají již 100 let téměř nepozměněny.
Odpovědí společnosti AIR PRODUCTS na
potřeby svářečů, kteří vyžadují zvýšenou
produktivitu a zároveň láhve, se kterými se
snadno a bezpečně manipuluje, je nová
revoluční láhev INTEGRA™.
FERROMAXX™PLUS
HLINÍK A SLITINY
●
MĚĎ A SLITINY
●
Skvělá volba pro bezpečnější a snadnější použití lahví při svařování
v ochranných atmosférách řady MAXX
ASTEC S3
MIG Tavící se
elektroda
v inertním
plynu
- středně silné
a silné plechy nad 9 mm
NOVÁ REVOLUČNÍ LÁHEV INTEGRATM
ACETYLEN
APACHI™
regulátor kupovat nebo opravovat
■ připojení hadicovou rychlospojkou s vestavě-
■
■
■
■
ným spořičem bez použití montážních klíčů –
šetří plyn a čas
obsahový indikátor – umožňuje rychlé rozlišení mezi prázdnými a plnými lahvemi bez
ohledu na to, zda jsou v používání či nikoliv
výstupní tlak 4 bary – odstraňuje riziko
přímého kontaktu obsluhy s vysokým plnicím
tlakem
ochranný kryt uzavíracího a redukčního ventilu s madlem – zvyšuje bezpečnost a komfort
obsluhy při manipulaci s lahví
plnicí tlak 300 bar – znamená stejný objem
plynu v lahvi o 1/3 kratší a o 24 % lehčí v porovnání s běžnou 200 barovou lahví a tedy
i větší mobilitu a bezpečnost při jejím použití
Obsahový indikátor
Okamžité a snadné rozlišení
mezi prázdnými a plnými
lahvemi – bez ohledu na to,
zda je v používání či nikoliv.
Láhve INTEGRA™ jsou plněny vícesložkovými
ochrannými atmosférami řady MAXX, které jsou
připravovány v závislosti na druhu svářečské
aplikace z vysoce čistých plynů Ar, CO2, O2, He
s cílem zajistit MAXXimální produktivitu svařování a MAXXimální kvalitu svarů. Směsi jsou zároveň komponovány s ohledem na zdraví svářečů
a snižují míru jejich ohrožení vznikem ozónu.
Ochranné atmosféry s označením MAXX
jsou rozděleny podle druhů základních
materiálů, pro jejichž svařování jsou
určeny do tří základních skupin:
■ Ferromaxx™ – MAG svařování konstrukčních ocelí
■ Inomaxx™ – svařování antikorozních ocelí
■ Alumaxx™ – svařování hliníku a jeho slitin.
Nejvíce aplikačně užívaná skupina plynů
Ferromaxx™ obsahuje tři představitele
aktivních třísložkových směsí plynů:
Ferromaxx™ 15 – spolehlivý univerzální
pomocník
■ zlepšuje kvalitu svaru a omezuje rozstřik,
zajišťuje hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky a není příliš citlivý na
nastavení parametrů při svařování
■ je použitelný pro všechny tloušťky materiálu
■ chrání pracovní prostředí – minimalizuje
vznik ozónu
Ferromaxx™ 7 – specialista pro tenkou
ocel
■ zlepšuje kvalitu a vzhled svaru, zajišťuje
stabilní svařovací oblouk při svařování
tenkých plechů při nízkém napětí či pozičním
svařování
■ snižuje doby čištění po svařování, zajišťuje
obzvláště nízkou úroveň rozstřiku
■ při svařování pulzním obloukem dochází při
svařování tenkých plechů jen k velmi malému
tepelnému ovlivnění a snižuje se tak riziko
deformací
Ferromaxx™ Plus – nejlepší plyn pro
svařování uhlíkové konstrukční oceli
■ zlepšuje kvalitu svaru a omezuje riziko vzniku
vad, zajišťuje hluboký průvar a není příliš
citlivý na nastavení parametrů při svařování
■ zvyšuje produktivitu – až o 19 % vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými
směsnými plyny Ar/CO2
■ zkracuje dobu čištění díky sníženému
rozstřiku
■ je zárukou hladkého a plochého povrchu
svaru
■ je vhodný pro všechny tloušťky základního
materiálu a všechny druhy přídavných svařovacích materiálů – plné i trubičkové dráty
■ chrání pracovní prostředí – minimalizuje
vznik ozónu
Jako novinku na letošním veletrhu Welding
představíme láhev INTEGRA Argon 4.8 doplněný
o rychlospojku s variabilním průtokem 6–40 l/min.
Madlo
Usnadňuje manipulaci, je součástí
ochranného krytu.
Vestavěný spořič
Hospodaří s plynem.
Šetří Vaše náklady.
Zabudovaný
redukční ventil
- pro dělení všech tlouštěk, umožňuje svařování
Výstupní tlak nastaven
na 4 bary. Podtlaková pojistka
zamezuje znečištění obsahu
lahve.
- pro ekonomicky výhodné dělení materiálů
Rychlospojka
Optimální průtok pro Vaši spotřebu.
Snadné a rychlé připojení, šetří plyn a čas.
Air Products Slovakia, s. r. o.
Hraničná 22
821 05 Bratislava
bezplatná info-linka: 800 100 700
www.airproducts.cz
6/
SVĚT SVARU
SVĚT SVARU
/7
PA R T N E R S K É S T R Á N K Y
PA R T N E R S K É S T R Á N K Y
Kvalitní plyny pro kvalitní svařování
METODA
MAG Tavící se
elektroda
v aktivním
plynu
MATERIÁL/POUŽITĺ
UHLÍKOVÉ NELEGOVANÉ - tenké plechy
●
A NÍZKOLEGOVANÉ OCELI
NEREZOVÉ OCELI
Řada plynů
Maxx Gases™
200 bar
300 bar a Integra
Složení/Čistota
- austenitické vysoko
legované niklem
- kyselinovzdorné oceli
- oceli pro nízké teploty
Klasifikace
dle ČSN EN 439
WELDAP C5
- silnější profily
●
Řada plynů
93% Ar, 5% CO2, 2% O2
M 14 (M 24)
FERROMAXX™7
90,5% Ar, 7% CO2, 2,5% O2
M 24
WELDAP C 15
FERROMAXX™15
82,5% Ar, 15% CO2, 2,5% O2
M 24
WELDAP C 18
OXID UHLIČITÝ
CO2
EURO MIX M21
82% Ar, 18% CO2
M 21
100% CO2
C1
68% Ar, 12% CO2, 20% He
M 21
INOMAXX™PLUS
63% Ar, 2% CO2, 35% He
M 12
WELDAP C2
INOMAXX™2
98% Ar, 2% CO2
M 12
WELDAP O2
EURO MIX M13
98% Ar, 2% O2
M 13
ASTEC 30
ALUMAXX™PLUS
70% Ar, 30% He
I3
50% Ar, 50% He
I3
Láhev INTEGRA™ se oproti standardním
tlakovým lahvím vyznačuje následujícími
přednostmi:
25% Ar, 75% He
I3
■ zabudovaný redukční ventil – odpadá nutnost
●
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY KROMĚ OCELI ARGON 4.6 (4.8)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
TIG (WIG)Wolframová
netavící se
elektroda
v inertním
plynu
●
VŠECHNY SVAŘITELNÉ KOVY
ARGON 4.6 (4.8)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
●
NEREZOVÉ OCELI
- austenitické
- austenitické větších tloušky
- žáruvzdorné chromové oceli
- feritické a martenzitické oceli
HYTEC 2
98% Ar, 2% H2
R1
HYTEC 7.5
92,5% Ar, 7,5% H2
R1
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
DUPLEX
77,8% Ar, 20% He, 2,2% N2
S (I 3+2,2 N2)
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
HELIUM 4.8
99,998%
I2
ALUMAXX™PLUS
ASTEC 50
ASTEC 25
DUPLEXNÍ OCELI
●
HLINÍK A SLITINY
●
●
●
MĚĎ A SLITINY
- všechny druhy
ARGON 4.6 (4.8)
- tenké plechy a profily
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
- středně silné
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
- silné plechy
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
ARGON 4.8
99,996%/99,998%
I1
HELIUM 4.8
99,998%
I2
- všechny druhy
ARGON 4.6 (4.8)
- tenké součásti
ASTEC 30
70% Ar, 30% He
I3
- středně silné
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
- silné plechy
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
ARGON 4.6 (4.8)
NIKL A SLITINY
ALUMAXX™PLUS
99,996%/99,998%
I1
ASTEC 50
50% Ar, 50% He
I3
ASTEC 25
25% Ar, 75% He
I3
99,998%
I1
50% Ar, 50% He
I3
99,998%
I2
PROTEC 10
10% H2, 90% N2
F2
PROTEC 25
25% H2, 75% N2
F2
ARGON 4.8
TITAN A SLITINY
ARGON 4.8
ARGON 4.8
ASTEC 50
HELIUM 4.8
Formování OCELI nelegované, nízko, středně i vysoko legovakořene
né zejména pro svařování metodou TIG či Plasmou
svaru
Tepelné
OCELI nelegované, nízko i středně legované
dělení
materiálu
a svařování
plamenem
AIR PRODUCTS spol. s r. o.
Ústecká 30
405 30 Děčín
AIR PRODUCTS spol. s r. o.
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10
Trendem inovačních technologií v oblasti
svařování je neustálé zmenšování výrobních prostředků a zjednodušování obsluhy.
Naproti tomu láhve s technickým plynem
zůstávají již 100 let téměř nepozměněny.
Odpovědí společnosti AIR PRODUCTS na
potřeby svářečů, kteří vyžadují zvýšenou
produktivitu a zároveň láhve, se kterými se
snadno a bezpečně manipuluje, je nová
revoluční láhev INTEGRA™.
FERROMAXX™PLUS
HLINÍK A SLITINY
●
MĚĎ A SLITINY
●
Skvělá volba pro bezpečnější a snadnější použití lahví při svařování
v ochranných atmosférách řady MAXX
ASTEC S3
MIG Tavící se
elektroda
v inertním
plynu
- středně silné
a silné plechy nad 9 mm
NOVÁ REVOLUČNÍ LÁHEV INTEGRATM
ACETYLEN
APACHI™
regulátor kupovat nebo opravovat
■ připojení hadicovou rychlospojkou s vestavě-
■
■
■
■
ným spořičem bez použití montážních klíčů –
šetří plyn a čas
obsahový indikátor – umožňuje rychlé rozlišení mezi prázdnými a plnými lahvemi bez
ohledu na to, zda jsou v používání či nikoliv
výstupní tlak 4 bary – odstraňuje riziko
přímého kontaktu obsluhy s vysokým plnicím
tlakem
ochranný kryt uzavíracího a redukčního ventilu s madlem – zvyšuje bezpečnost a komfort
obsluhy při manipulaci s lahví
plnicí tlak 300 bar – znamená stejný objem
plynu v lahvi o 1/3 kratší a o 24 % lehčí v porovnání s běžnou 200 barovou lahví a tedy
i větší mobilitu a bezpečnost při jejím použití
Obsahový indikátor
Okamžité a snadné rozlišení
mezi prázdnými a plnými
lahvemi – bez ohledu na to,
zda je v používání či nikoliv.
Láhve INTEGRA™ jsou plněny vícesložkovými
ochrannými atmosférami řady MAXX, které jsou
připravovány v závislosti na druhu svářečské
aplikace z vysoce čistých plynů Ar, CO2, O2, He
s cílem zajistit MAXXimální produktivitu svařování a MAXXimální kvalitu svarů. Směsi jsou zároveň komponovány s ohledem na zdraví svářečů
a snižují míru jejich ohrožení vznikem ozónu.
Ochranné atmosféry s označením MAXX
jsou rozděleny podle druhů základních
materiálů, pro jejichž svařování jsou
určeny do tří základních skupin:
■ Ferromaxx™ – MAG svařování konstrukčních ocelí
■ Inomaxx™ – svařování antikorozních ocelí
■ Alumaxx™ – svařování hliníku a jeho slitin.
Nejvíce aplikačně užívaná skupina plynů
Ferromaxx™ obsahuje tři představitele
aktivních třísložkových směsí plynů:
Ferromaxx™ 15 – spolehlivý univerzální
pomocník
■ zlepšuje kvalitu svaru a omezuje rozstřik,
zajišťuje hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky a není příliš citlivý na
nastavení parametrů při svařování
■ je použitelný pro všechny tloušťky materiálu
■ chrání pracovní prostředí – minimalizuje
vznik ozónu
Ferromaxx™ 7 – specialista pro tenkou
ocel
■ zlepšuje kvalitu a vzhled svaru, zajišťuje
stabilní svařovací oblouk při svařování
tenkých plechů při nízkém napětí či pozičním
svařování
■ snižuje doby čištění po svařování, zajišťuje
obzvláště nízkou úroveň rozstřiku
■ při svařování pulzním obloukem dochází při
svařování tenkých plechů jen k velmi malému
tepelnému ovlivnění a snižuje se tak riziko
deformací
Ferromaxx™ Plus – nejlepší plyn pro
svařování uhlíkové konstrukční oceli
■ zlepšuje kvalitu svaru a omezuje riziko vzniku
vad, zajišťuje hluboký průvar a není příliš
citlivý na nastavení parametrů při svařování
■ zvyšuje produktivitu – až o 19 % vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými
směsnými plyny Ar/CO2
■ zkracuje dobu čištění díky sníženému
rozstřiku
■ je zárukou hladkého a plochého povrchu
svaru
■ je vhodný pro všechny tloušťky základního
materiálu a všechny druhy přídavných svařovacích materiálů – plné i trubičkové dráty
■ chrání pracovní prostředí – minimalizuje
vznik ozónu
Jako novinku na letošním veletrhu Welding
představíme láhev INTEGRA Argon 4.8 doplněný
o rychlospojku s variabilním průtokem 6–40 l/min.
Madlo
Usnadňuje manipulaci, je součástí
ochranného krytu.
Vestavěný spořič
Hospodaří s plynem.
Šetří Vaše náklady.
Zabudovaný
redukční ventil
- pro dělení všech tlouštěk, umožňuje svařování
Výstupní tlak nastaven
na 4 bary. Podtlaková pojistka
zamezuje znečištění obsahu
lahve.
- pro ekonomicky výhodné dělení materiálů
Rychlospojka
Optimální průtok pro Vaši spotřebu.
Snadné a rychlé připojení, šetří plyn a čas.
Air Products Slovakia, s. r. o.
Hraničná 22
821 05 Bratislava
bezplatná info-linka: 800 100 700
www.airproducts.cz
6/
SVĚT SVARU
SVĚT SVARU
/7
Download

láhev INTEGRA - Haasmont sro