1/2012
2. května, XVI. ročník
MIGATRONIC
20 úspěšných let Migatronic v ČR
Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas
Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj
Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic
Migatronic Flex2 3000
AIR PRODUCTS
Svařování v ochranných atmosférách
Zásady prevence poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi
Hadyna - International
Špatný výběr ochranné atmosféry
Představení společnosti – výrobce automatizovaných
a robotizovaných pracovišť
Odsávání zplodin – základní informace
SICK
Bezpečnostní inspekce SICK
YASKAWA – MOTOMAN
Svařovací roboti s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA
Zjišťování kvality svarů
SKS
Úspěšné působení společnosti SKS WELDING
Ostrava–Vyškov–Liberec–Plzeň–Praha
21.–25.května
Více informací na straně 8
Partner časopisu
editorial
EDITORIAL
OBSAH
Ohlédnutí za soutěží Modré světlo 2011 . . str. 4
Špatný výběr ochranné atmosféry . . . . str. 6–7
Pozvánka na akci Laser on Tour
od firmy Trumpf . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
20 úspěšných let Migatronic v ČR . . . . . str. 9
Vážení čtenáři!
Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas . . str. 10
Svařování v ochranných atmosférách str. 18–19
Opět Vás po delší době oslovujeme dalším vydáním
časopisu Svět Svaru. Je neskutečné, jak ten čas letí. Snad
sotva „včera“ jsme začali tento časopis vydávat a už dnes
jsme v 16. ročníku!
Asi neřekneme nic nového, že letošní rok je hektický,
a to především z důvodu nemožnosti reálného plánování –
v podstatě čehokoliv. Ať se to týká zakázek, tržeb, nákladů
nebo lidských zdrojů apod. Nelze sice říci, že je doba zlá,
tak jak to neustále slýcháváme z úst novinářů. I naše firma
se připravovala na poklesy tržeb. Musíme však konstatovat,
že rok 2012 běží podobně, jako rok předchozí. Tedy zatím ...
Rádi bychom se podělili o zajímavý názor, který je starý
80 let. Při jedné z našich návštěv jsme na nástěnce přečetli
z novin vystřižený citát pana Tomáše Bati. Je až neuvěřitelné,
jak podobně tento citát sedí na současnou dobu.
Dovolujeme si Vám ho tady uvést. Sami si můžete porovnat
dobu, ve které vznikl, ve srovnání se současnou politickou
a ekonomickou situací naší země.
Samozřejmě Vám všem a nám všem držíme palce
a zároveň si dovolujeme popřát, aby právě rok 2012 byl pro
všechny úspěšný.
Zásady prevence poranění při manipulaci
s tlakovými láhvemi . . . . . . . . . . . . str. 20
Daniel Hadyna, Ostrava
Invertor vs. odbočkový MIG/MAG
svařovací stroj . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Paměťové karty
ve svařovacích strojích Migatronic . . . . str. 11
Migatronic Flex2 3000 . . . . . . . . . . . str. 11
Zjišťování kvality svarů . . . . . . . . . str. 12–13
Nabídka pracovních příležitostí . . . . . . str. 13
Představení společnosti Hadyna - International
– výrobce automatizovaných
a robotizovaných pracovišť . . . . . . str. 14–15
Pozvánka na Mezinárodní strojírenský
veletrh do Nitry . . . . . . . . . . . . . . . str. 16
Bezpečnostní inspekce SICK . . . . . . . str. 17
Svařovací roboti s integrovanou kabeláží
svařovacího hořáku . . . . . . . . . . str. 21–23
Úspěšné působení společnosti
SKS WELDING . . . . . . . . . . . . . str. 24–25
Přelom hospodářské krize?
Nový prostředek proti svárovému rozstřiku
INTERFLON . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26
Nevěřím na žádné přelomy samy od sebe.
To čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize,
je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída
je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají,
že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení,
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných
geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme
mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat
dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat
pracující.
Odsávání zplodin
– základní informace . . . . . . . . . . str. 27–29
Inzerce, svářečský česko-anglický slovník,
ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30
Pozvánka na výstavu
Welding Brno 2012 . . . . . . . . . . . . str. 31
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Tomáš Baťa 1932
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 1. září 2012.
Redakce
/3
Soutěž
Ohlédnutí za soutěží Modré světlo 2011
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
V loňském roce náš časopis pořádal soutěž
o nejhezčí fotografii zachycující svařování –
soutěž Modré světlo. Na tuto soutěž je stále
mnoho ohlasů, přesto jsme se rozhodli ji
pořádat každé dva roky.
Důvod je jednoduchý. Neradi bychom, aby
se soutěž našim čtenářům tzv. „přejedla“. Navíc
je soutěž sponzorována našimi partnery a najít
v rozpočtu každý rok v položce marketing potřebnou sumu je čím dál tím těžší.
Z tohoto důvodu jsme další ročník této akce
naplánovali až na rok 2013. Rádi bychom ji pořádali pravidelně, a to každé dva roky, vždy mezi
dvěma ročníky výstavy Welding Brno.
Kalendář Modré světlo pro rok 2012
Rovněž Vás informujeme, že nám doposud
zbylo malé množství skvělých nástěnných
kalendářů ze soutěže Modré světlo pro letošní
rok. Nabízíme Vám jej pouze za cenu poštovného, tj. 50 Kč. Pokud si tento kalendář objednáte,
obratem Vám ho poštou zašleme. Ovšem pokud
budete mít cestu do Ostravy, můžete si jej zdarma vyzvednout v sídle naší firmy. Tato nabídka
platí do konečného rozdání těchto kalendářů.
Svůj požadavek na kalendář můžete poslat na
e-mail: [email protected]
Již nyní se těšíme na rok 2013
Do soutěže bylo zasláno mnoho zajímavých fotografií. Otiskujeme zde některé hezké
fotografie, které se do kalendáře nedostaly, a to
z důvodu sníženého rozlišení těchto fotografií.
Některé z nich jsou mimořádně vydařené.
Již nyní se těšíme na další ročník soutěže
Modré světlo v roce 2013. O zahájení soutěže
Vás budeme včas informovat v dalších vydáních
časopisu Svět Svaru.
4/
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Špatný výběr ochranné atmosféry může být příčinou vad ve svarech
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Technologie svařování je velmi zajímavá
a zodpovědná disciplína. Člověk, který se
svařováním zabývá mnoho let, může snadno
udělat na první pohled nepodstatnou chybu,
která však může mít v konečném důsledku
fatální následky. Tímto článkem popisujeme
malou oblast technologie svařování, která se
může občas podceňovat. Uvádíme zde také
jeden konkrétní příklad, který se stal u jedné
firmy, která pak nesla výrazně zvýšené náklady spojené jak s opravami již provedených
svarů, tak také náklady spojené se zastavením výrobní linky.
Složení ochranných plynů pro MAG
Začneme trochu zeširoka. Každý svařovací
technolog určitě ví, že pro svařování běžných
uhlíkových ocelí je zapotřebí ochránit místo svaru
aktivní ochrannou atmosférou. V minulosti bylo
velmi rozšířené používání čistého CO2. Postupný
vývoj v této oblasti však ukázal, že mnohem efektivnější a levnější je používání směsných plynů
argonu a CO2.
Univerzálním a nejvíce rozšířeným směsným plynem je v dnešní době ochranná atmosféra složená cca ze 20 % čistého CO2 a z 80 %
argonu – případně podobný poměr těchto dvou
plynů. Pro svařování tenkých materiálů, např.
kolem síly stěny 2 mm a tenčí, je výhodné použít
nepatrně jiný poměr těchto dvou plynů, a to cca
5–7 % CO2, zbytek pak argon.
Svařování v čistém CO2
Nejvíce rozšířenou ochrannou atmosférou pro
svařování uhlíkových ocelí byl před 20 lety plyn
CO2. Čisté CO2 má širokou svarovou housenku
s výraznou penetrací do svařovaného materiálu.
Možnou nevýhodou byla větší spotřeba svařovacího materiálu, pomalejší postupová rychlost.
Navíc jsou svařovací parametry více náchylné na
přesné odladění svařovacích parametrů, aby byl
minimalizován rozstřik svarového kovu. Důsledkem zvýšeného rozstřiku svarového kovu byla
potřeba svary po svaření dále brousit.
Svařování ve směsných plynech
Svařování ve směsných plynech přineslo tedy
zrychlení postupové rychlosti, snížení spotřeby
svařovacího materiálu
a rozstřik svarového
kovu byl minimalizován.
Přestože je ochranný plyn v přepočtu
na m3 plynu výrazně
dražší, výše uvedené
výhody ochranného
plynu přinesly úspory
nákladů v přepočtu na
1 běžný metr provedeného svaru oproti svařování v čistém CO2.
Na obrázku č. 1
můžete vidět průřezy
svarů provedených
v různých ochranných
atmosférách.
Svařování v čistém
argonu je
technologická chyba
Každý svařovací technolog by měl vědět, že
svařování uhlíkových ocelí metodou MAG v čistém
argonu je technologická chyba. Průřez svaru
nezaručuje řádnou penetraci svarového kovu do
svařovaného materiálu, svar má pak jen minimální
pevnost, přestože na první pohled vypadá kvalitně.
Příklad z praxe
Na názorném příkladu, který se stal v jedné
firmě, která svařuje dílce pro jednu nadnárodní
společnost, si ukážeme, jak velké důsledky může
mít podcenění optimálního výběru ochranné
svařovací směsi.
Tato firma svařuje mnoho různých svařenců
z uhlíkových ocelí, a to ve středně sériové výrobě.
Pro řadu typů svařenců používá jednoúčelové
svařovací automaty. S ohledem na to, že se
svařují převážně tenké materiály, používá tato
firma směsný ochranný plyn s nižším poměrem
CO2 – cca 5 % a zbytek tedy tvoří argon.
Pak tato společnost uzavřela obchod na
dodávku svařenců – určitých rámů, které se mají
vyrábět rovněž ve středních sériích, tj. cca kolem
30 tis. ks dvou typů rámů za rok. K tomuto účelu
si tato společnost pořídila dvě robotizovaná
svařovací pracoviště.
Obr. 2: Detail jednoho upadlého svaru hlavního nosníku na hotovém svařenci. Je zřejmé, že svar byl k nosné
desce pouze „přilepen“.
6/
Obr. 1: Obrázek znázorňuje tvar svarové housenky v řezu při použití různých typů ochranných atmosfér. Z obrázku je zřejmé, že svařování uhlíkových ocelí metodou MAG ve 100% argonu je technologickou chybou.
Rámy jsou převážně sestaveny z tenkostěnných profilů, jsou zde však také výpalky, kde se
síla plechu pohybuje kolem 5–8 mm.
Nevhodný směsný plyn
Protože byl v této společnosti zažitý standard
používání ochranného plynu s nižším poměrem
CO2 v argonu, který je vhodný pouze pro tenkonstanné materiály, byla i pro tyto svařence automaticky nasazena stejná ochranná atmosféra.
Druhým technologickým problémem byl fakt,
že řada svarů je prováděna v pozici PC, ovšem
řada z nich se svařuje tzv. „na padáka“, tedy
směrem shora dolů. Důvodem je zvýšení postupové svařovací rychlosti svařování a tím zvýšení
produktivity svařování.
Pokud svařujete silnostěnný plech se směsným plynem určeným pro tenkostěnné materiály
a ještě se svařuje tzv. rychle, tedy směrem shora
dolů, vzniká zde problém – tedy technologická
chyba, která má své následky.
Důsledek chybné technologie
Celý problém se začal řešit až v momentě, kdy
bylo na montážní lince zjištěno, že jeden z hlavních dílců, který drží nosnou část celého zařízení,
upadl. A upadl ve svaru (viz obr. 2).
Obr. 3: Na svařencích se našly dokonce dílce, které nebyly svařeny vůbec. Na obrázku je vidět papír vložený
mezi okraj svarové housenky a svařovaný dílec.
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Obr. 4: Na obrázku je svar ihned po jeho provedení. Vizuálně vypadá dobře. Ovšem penetrace svarového kovu do základního materiálu je téměř nulová.
Po důkladné kontrole všech těchto svarů na
ostatních dílech bylo zjištěno, že některé svary
vypadají sice vizuálně velmi dobře, ale nemají žádnou pevnost. Některé svary nebyly homogenně
spojeny vůbec, z jedné strany svaru bylo možné
prostrčit i list kancelářského papíru! (viz obr. 3).
Jádro problému bylo samozřejmě v použití
neoptimálního ochranného plynu s příliš nízkým
poměrem CO2. Nevhodný tvar průřezu svaru
vzniklý špatně zvolenou ochrannou atmosférou,
v kombinaci s rychlou postupovou rychlostí
svařovacího hořáku v pozici PC, kde se navíc
svařovalo směrem shora dolů, vytvořil situaci,
kdy svar byl na první pohled pohledový a pevný,
ovšem měl téměř nulovou penetraci do základního materiálu (viz obr. 4 a 5).
Firma okamžitě upravila technologii svařování.
Ovšem tento problém tímto neskončil. Tato firma
následně zaplatila pokutu za zastavení výrobní
linky. Také opravy všech svarů (bylo jich více
než na 800 kusech dílců) přinesly další náklady,
které se pak celkově dostaly až na více než 5 mil.
Kč! Přestože existuje celá řada různých průmyslových pojištění, která nabízí řada pojišťoven
jako zaručená pojištění na všechna hlavní rizika
v podnikání, jako obvykle se přímo na tento
problém žádná pojistka nevztahuje.
Třísložkový kapalný plyn?
Obr. 5: Výsledky testování svaru. Penetrace svarového kovu byla skutečně nulová.
V dnešní době se rozmáhá používání již
třísložkových směsných plynů. Tou třetí složkou
v ochranné atmosféře je kyslík v jeho celkovém
poměru 2–3 %. Kyslík způsobuje lepší usměrnění energie svařování do jednoho bodu, v řadě
případů zlepšuje celkový průvar, zrychluje proces
svařování od 2–5 % a snižuje rozstřik. Třísložkové směsné plyny se nabízejí zpravidla za stejnou
cenu jako dvousložkové ochranné atmosféry.
Ovšem pozor. Za svou praxi jsme se 2x setkali
s tím, že jeden z obchodních zástupců velkého
renomovaného dodavatele technických plynů
na českém a slovenském trhu nabízel třísložkový
směsný plyn v mobilním zásobníku na kapalné
plyny – v tzv. minitanku.
Každý technicky myslící člověk jistě ví, že
argon má jinou teplotu zkapalnění než kyslík.
A je každému zřejmé, že plyn CO2 je kapalný již
při běžné okolní teplotě. Takže nabízet kapalnou
třísložkovou směs, která obsahuje všechny tyto
tři složky, je podivné a běžně nemožné.
Při bližším zkoumání jsme zjistili, že do minitanku tato firma plnila nevyčištěný – tzv. surový
argon. Nevyčištěný argon obsahuje celou řadu
dalších plynů, i když jen v malém množství. Mj.
také CO2 a kyslík. Přesný obsah těchto plynů nelze v nevyčištěném argonu zaručit. Jejich poměr
se pohybuje kolem podobných hodnot, jakou
mají třísložkové směsné plyny pro svařování
tenkých materiálů. Tedy kyslík od 1–5 %, CO2
od 1–10 %. Jedinou výhodou tohoto řešení je
samozřejmě cena. Ovšem pro kvalitní svařování
nelze takový plyn vůbec použít.
Může se pak stát, že poměr těchto složek bude
velmi nízký a zákazník tak bude svařovat téměř
v čistém argonu. Jak jsme si řekli v úvodu tohoto
článku – jedná se o technologickou chybu, která
může způsobit podobný problém jako u zmiňované firmy. Např. koutové svary jsou provedeny
hezky, mají ideální tvar i kresbu a jsou zcela bez
rozstřiku. Ovšem jejich pevnost? Téměř nulová.
Závěr
Obr. 6: Výsledky testování dalšího svaru. I zde byl výsledek stejný. Nulová penetrace, téměř nulová pevnost tohoto svaru.
SVĚT SVARU
Závěrem bychom mohli jen dodat to, že technologie svařování se nesmí podceňovat. A zažité
zvyklosti v kombinaci na potřebu rychle řešit
technologii svařování, mohou vést k podobným
problémům. Tímto článkem jsme chtěli jen poukázat na tzv. „provozní slepotu“, kterou po jisté
době může trpět každý z nás ...
/7
Laser on Tour
TRUMPF Roadshow 2012
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
Ostrava
Vyškov
Liberec
Plzeò
Praha
10.00–12.30
pøednášky:
 opracování materiálù laserem
 využití nízko- a vysokovýkonových laserù
ve strojírenství s dùrazem na oblast
Automotive
10.00–16.00
pøedvedení svaøování
a popisování laserem a výstava laserem
zpracovaných dílù
www.laser-on-tour.com/ceska-republika
www.cz.trumpf.com
partnerské stránky
20 úspěšných let Migatronic v ČR
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
V květnu 1992 jsme jako první zaměstnanci
nové firmy MIGATRONIC Czechoslovakia a.s.
začali budovat prodejní a servisní struktury tehdy
nové značky na trhu Československa. Migatronic
byl dobře známý především v autoservisní technice, kde byl vždy etalonem kvality a spolehlivosti.
Ve středním a těžkém průmyslu ČR a SR ale
svařovací stroje Migatronic (kromě jaderného
strojírenství) známé nebyly a významné reference
z loděnic a offshore průmyslu ve Skandinávii,
Francii a Velké Británii nám v té době velkou
prodejní podporou také nebyly.
Významným impulsem byl ale fakt, že na
Weldingu 1992 Migatronic získal Zlatou medaili
za impulsní invertorový MIG/MAG svařovací zdroj
BDH 320, který byl první svého druhu na světě.
Nicméně vysoké ceny invertorových strojů v té
době ještě zdaleka neumožňovaly jejich masové
rozšíření tak, jak je vidíme dnes. Nejprodávanějším průmyslovým impulsním strojem Migatronic
byl totiž ještě v té době velice moderní tyristorově
řízený odbočkový stroj KME.
V následujících letech se stroje Migatronic prosadily zejména v TIG svařování ocelí i hliníku a stroje
LDH, Commander, Navigator a Pilot se staly standardem pro výrobní i montážní podniky a pro údržbu
v energetice, potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu Čech, Moravy a Slovenska.
Flex 3000 Audi
S nástupem použití vysokopevnostních
plechů, hliníku a pozinkovaných karosérií se po
roce 2000 Migatronic znovu výrazně prosadil
v autoopravárenské technice (ve značkových
i neznačkových autoklempírnách) a hlubokou
odbornost ve svařování tenkých plechů využil
i pro výrobu radioaktivních zářičů, letecké a sanitární techniky a energetických zařízení.
Od roku 2006 Migatronic sbírá ocenění i za
vzhled a funkčnost svých výrobků (cena za
design strojů Sigma/Pi, ocenění pokrokových
MIG-A Twist hořáků apod.) a udržuje si tak pozici
progresivního výrobce, který nežije z kopírování
ostatních, ale sám určuje další trendy vývoje
v oboru. Zkratky D.O.C. (dynamické řízení čisticího účinku), IGC (inteligentní regulace průtoku
plynu) nebo IAC (modelování studeného oblouku) jsou funkce, které významně posouvají vpřed
kvalitu a efektivitu procesu svařování.
Současná Migatronic CZ a.s. kromě strojů pro
ruční svařování nabízí a prodává i ucelený sortiment
řešení pro automatizované a robotizované svařování.
Např. nové stroje Plasma Pi 350 jsou moderním
pokračovatelem průmyslových zařízení Plasma
Commander pro plasmové svařování nerezových
materiálů, které Migatronic tradičně dodává předním
výrobcům tepelné a automobilové techniky.
Prodej cca 1 000 ks svářeček ročně ale zna-
Flex 3000 Peugeot
Omega 400 Duo
Zákaznická řešení Migatronic
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Sigma 400 Combi Triple
SVĚT SVARU
Migatronic vyrábí kromě standardních variant
strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních
potřeb zákazníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na změnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele.
V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic
stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault
nebo Toyota jsou žluté. Komplikovanější ale bývá
změna technické specifikace, protože např. školy
požadují tzv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/
MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi v různých konfiguracích.
Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé
zase často požadují stroje s více podavači, tzv.
Duo varianty, které jsou možné i jako zákaznická
řešení průmyslových strojů Omega, viz obrázky
z nedávné dodávky významnému českému
odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný
dalším snímatelným podavačem jako speciální
aplikace pro autoservisy Peugeot.
Samozřejmostí dnes jsou i zákaznická řešení
software svařovacích strojů a sledování jeho provozu, takže uživatel dostává komplexní splnění
všech požadavků pro zajištění kvality, produktivity
a efektivity procesu svařování.
mená, že po 20 letech je v ČR a SR velké množství strojů Migatronic, které potřebují pravidelnou
údržbu, revize a kalibrace, popř. i opravy. Právě
fungující, kvalifikovaný a cenově dostupný servis
se stal významným argumentem pro podporu
značky na trhu. A právě díky němu se zákazníci
Migatronic stále vracejí.
Migatronic CZ a.s. dnes zabezpečuje prodej
a servis technologií Migatronic v regionu střední
a východní Evropy a zajišťuje i technickou podporu a školení smluvních partnerů na Slovensku,
v Polsku a v Maďarsku.
Migatronic CZ a.s. je po dvou dánských
výrobních závodech třetí největší evropskou
firmou v rámci Migatronic Group a své postavení
v regionu si neustále upevňuje. Chtěl bych proto
při příležitosti ohlédnutí se za uplynulými 20 lety
velice a upřímně poděkovat všem pracovníkům Migatronic CZ a.s., smluvním obchodním
partnerům, zákazníkům a příznivcům značky
za dlouholetou spolupráci a popřát jim hodně
společných úspěchů i v dalších letech.
Omega 400 Duo
www.migatronic.cz
Sigma 400 Compact Triple
/9
partnerské stránky
Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
V březnu 2012 Migatronic společně s pracovníky 3M Česko zorganizoval několik zastávek
prezentačního karavanu 3M Speedglas u svých
klíčových zákazníků a u několika regionálních
prodejců. Návštěvníkům představil kompletní
nabídku samostmívacích kukel 3M Speedglas
a jejich příslušenství a výběr ze sortimentu brusiva 3M. Aby kukly mohly být vyzkoušeny v praxi,
pracovníci Migatronic předváděli a návštěvníci
akce si pak sami rádi zkusili svařovací stroje
Migatronic. Především Omega Mini 270 spolu
s trubičkovým drátem pro svařování uhlíkové
konstrukční oceli bez potřeby ochranné atmosféry budila velkou pozornost a zájem účastníků.
Stroj hmotnosti pouhých 20 kg, ale s výkonem
běžné 300A svářečky, dokonale přesvědčil
návštěvníky o tom, že i při montážních pracích ve
venkovním prostředí může být obalená elektroda
nahrazena daleko rychlejší, levnější a kvalitnější
technologií MIG/MAG bez problémů s obtížnou
manipulací se strojem nebo s únikem ochranné
atmosféry. Studené počasí sice akci příliš nepřálo, nicméně návštěvníci odcházeli spokojeně
a se slibem, že příště přijdou zas (a samozřejmě,
že o předvedených samostmívacích kuklách
3M Speedglas a svařovacích strojích Migatronic
budou vážně uvažovat).
Invertor vs. odbočkový MIG/MAG svařovací stroj
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Invertorové svařovací
stroje pro MIG/MAG
svařování Migatronic
vyrábí déle než 20
let. Jejich vývoj
během té doby
výrazně pokročil
a jejich cena,
funkčnost
i spolehlivost
dnes přibližuje
invertory i běžným uživatelům
pro svařování
Omega 270
konstrukčních
ocelí bez potřeby speciálních programů nebo
funkcí.
I dnes ale mnozí zákazníci stále ještě zbytečně
požadují koncepčně zastaralé odbočkové stroje
se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se
blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto znovu výhody invertorových
svařovacích strojů ve srovnání s odbočkovými:
1.Nižší rozměry a hmotnost díky menšímu
transformátoru, zároveň vyšší zatěžovatel.
2.Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale
i svařovacího napětí a indukčnosti).
3.Možnost synergického programového řízení
(tj. řízení jedním parametrem) a funkce automatického zaplňování koncového kráteru,
měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy
jednodušší obsluha.
10 /
Programy mohou být podle potřeby rozšiřovány, popř. aktualizovány. Některé funkce nebo
parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno zakázány nebo zamčeny, aby
nedocházelo k jejich nežádoucím změnám
nebo používání.
4.Možnost speciálních funkcí (impulzní
svařování, studený oblouk, vyvařování široké
kořenové mezery atd.).
5.Úsporné funkce – vypínání chlazení hořáku
a chlazení zdroje proudu při delší nečinnosti,
optimalizace průtoku plynu se spořičem.
6.Vysoká účinnost transformace zvyšuje zatěžovatel a snižuje tepelné a magnetické ztráty.
Menší ventilátor chlazení snižuje prašnost
na pracovišti. Invertor má proto vždy menší
spotřebu elektrické energie a vystačí často
i s menšími síťovými pojistkami než obdobná
„odbočka“.
7.Univerzálnost použití, protože MIG/MAG
invertory obvykle „umí“ i MMA, popř. TIG DC
svařování.
8.Výkonný zdroj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min), takže dociluje
vysoké rychlosti a kvality svařování, protože
požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu.
9.Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí,
takže je snadné invetor připojit k řídicímu systému výrobní linky nebo robota, popř. ze stroje
získávat data pro jejich další zpracování.
10.Údržba invertoru je stejná jako u „odbočky“,
jen aktualizace software je činnost navíc, díky
SD kartě ale trvá jen pár vteřin.
Omega Mini 270
www.migatronic.cz
Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že
invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako
před lety pro MMA/TIG, brzy a rychle vytlačí odbočkové stroje a zajistí tak vyšší kvalitu, rychlost
svařování a nižší provozní náklady a nižší zatížení
životního prostředí prachem, hlukem a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou
řad odbočkových strojů, nabízí čtyři řady MIG/
MAG invertorů.
MIGx 305 S
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
MigaCARD
Invertorové svařovací stroje, zejména pro
MIG/MAG svařování, umožňují velice rozsáhlé
programové řízení zdroje proudu, svařovacího
procesu i komunikace s obsluhou. Díky stále
rychlejšímu růstu potřeb výrobní praxe a širokých
možností rychlého zpracování mnoha primárních i sekundárních parametrů doprovázejících
proces svařování tak rychle vyvstal i problém nahrávání a upgrade software do mikroprocesorů
svařovacího zdroje a řídícího systému podávání
drátu. Právě snadnost aktualizace a doplňování
software byly významným cílem vývojářů Migatronic, který byl stanoven jako priorita už ve druhé
polovině 90. let minulého století.
Rychlý rozvoj paměťových záznamových médií
před rokem 2000 jasně ukázal, že tehdy běžné
„loadování“ software z počítače připojeného
kabely (především optickými, aby nedocházelo
k rušení přenosu dat při procesu svařování) ke
svářečce se sice hodí pro laboratorní činnost, ale
pro běžnou praxi je slepou cestou.
Nové paměti pro mobilní telefony a MP3 přehrávače se tak staly základem přenosného záznamového média, představeného v roce 2002
jako MigaCARD pro přenos a záznam programů
svařovacích strojů Migatronic Flex.
Čtečka paměťové karty umístěná nejprve
na čelním panelu, u dalších verzí pak ve skříni
Čtečka MigaCARD
podavače drátu, byla jednoduchá, funkční
a spolehlivá cesta, jak bez potřeby on line
připojeného počítače aktualizovat popř. zálohovat software svařovacího stroje a oblíbená
nastavení uživatele.
Dalším podpůrným argumentem pro čipové
karty byl rychlý rozvoj internetu a stále snadnější
možnost zasílání a stahování software jeho
prostřednictvím. Uživatelé dnes paměťové karty
a čipy běžně používají jako karty identifikační, platební, SIM karty v mobilních telefonech a paměťové karty v digitálních fotoaparátech, kamerách
nebo MP3/4 přehrávačích. Karty jsou stále menší,
rychlejší a mají stále větší kapacitu.
Proto dnes, 10 let od uvedení prvních MigaCARD, všechny průmyslové invertorové svařovací
stroje Migatronic používají jako standard běžné
SD karty, které slouží pro rychlou a jednoduchou
aktualizaci software a u strojů Sigma Galaxy i pro
záznam svařovacích dat (systém DataLog). Výhodou SD karty je její snadná dostupnost i rozšířenost SD čteček v počítačích, takže kdekoliv
ve světě je možné rychle z internetu stáhnout
nejnovější software Migatronic a prostřednictvím
běžné SD karty jej rychle nahrát do svařovacího
stroje Migatronic.
Aktualizace svařovacích programů nebo obnova
správných dat ze zálohy nikdy nebyla jednodušší.
SD karta
Flex 3000 s MigaCARD
Flex² 3000 – spojení jednoduchosti a nejmodernější technologie
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Flex² 3000
SVĚT SVARU
Flex² 3000 je nová
generace oblíbené
řady MIG/MAG impulsních invertorových
svařovacích strojů
Flex 3000 pro zámečnickou a lehkou
průmyslovou výrobu,
popř. pro autoopravárenství. Právě opravy
hliníkových a pozinkovaných karosérií
vyžadují programově
řízené synergické
svařování s minimálním vneseným
teplem a s dokonalou
kvalitou svaru. Nový
Flex² 3000 tak přináší
ještě jednodušší
obsluhu, programové
vybavení homologované předními výrobci
automobilů od Audi přes General Motors až po
Ferrari a možnost mnoha speciálních zákaznických řešení, takže splní jakékoliv požadavky na
kvalitní svařování kovů.
Nová konstrukce invertoru snižuje spotřebu
elektřiny a i ostatní použité úsporné systémy snižují celkové emise CO2, takže stroj Flex² 3000 je
zelený nejen svojí barvou, ale i použitím. Pro ještě
vyšší provozní úspory může být doplněný funkcí
IGC® (Intelligent Gas Control) pro synergickou
regulaci průtoku plynu s vestavěným spořičem
plynu. Právě pro použití v autoopravárenství
s mnoha krátkými svary je IGC® optimální volbou.
Nový Flex² 3000 je ale vybavený i novými
funkcemi Wizard™ a Miga Job Control™,
takže vyhledání vhodného nastavení je velice
jednoduché a nejoblíbenější parametry mohou
být snadno uloženy do paměti pro jejich rychlé
opětovné vyvolání (joby).
Flex² 3000 je tak komplexním a optimalizovaným řešením problematiky svařování a MIG
pájení tenkých plechů s vysokými nároky na
kvalitu, produktivitu a cenu procesu.
/ 11
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Zjišťování kvality svarů
www.csuostrava.eu
Ing. Bohumil Kaděra, Český svářečský ústav, zkušební organizace č.15
Zjišťování kvality svarů se vždy odvíjí od
požadavků na svarový spoj, resp. požadavků na
konstrukci, tlakovou nádobu, obecně svařenec.
Při tom se vždy vychází ze zakázky, obchodní
smlouvy a na to navazujících výrobkových norem
nebo technických podmínek. V těchto dokumentech nebo související průvodní dokumentaci musí být uvedena přesná specifikace pro
provádění kontroly. V běžné praxi je celá řada
norem a předpisů, které souvisejí s kontrolou
a zjišťováním kvality svarových spojů.
V první fázi je nutno upozornit na dvě základní
normy. Jedná se o ČSN EN ISO 6520 – Klasifikace
geometrických vad kovových materiálů – Část 1:
Tavné svařování a Část 2: Tlakové svařování, což
je víceméně terminologická norma s obrázkovým
uvedením různých vad včetně jejich popisu. Druhá
skupina norem pojednává o stupních kvality-jakosti,
tzn. v návaznosti na předcházející pojednává o tom,
kdy která vada je nebo není přípustná. Jsou to
normy ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje
oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným
svařováním (kromě elektronového a laserového
svařování) – Určování stupňů kvality a ČSN EN ISO
10042 Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené
obloukovým svařováním – Určování stupňů jakosti.
Materiál
Metody zkoušení
VT
VT a MT
Ferická ocel
VT a PT
VT a (ET)
VT
Austenitické oceli, hliník, nikl, měď a titan
VT a PT
VT a (ET)
Poznámka: Metody uvedené v závorce jsou pouze omezeně použitelné.
Tab.1: Metody zjišťování povrchových vad
Magnetická
prášková MT
Penetrační PT
Výhody
Dokáže zjistit vady i těsně pod
povrchem, příp. na povrch neotevřené;
neklade vysoké nároky na přípravu
povrchu, rychlost výsledku, snadná
opakovatelnost zkoušky i po delší
době.
Použití pro všechny druhy neporézních
materiálů, jednoduchost metody
bez nutnosti pořizování nákladného
zařízení.
Nevýhody
Použití pouze pro feromagnetické
materiály; někdy nutnost
odmagnetování zkoušeného povrchu.
Vysoké nároky na čistotu zkoušeného
povrchu a na pečlivost provedení
zkoušky, nutnost čištění zbytku
penetrantu a vývojky po zkoušce; při
opakování zkoušky je možné zkreslení
výsledků v důsledku možného zbytku
zaschnutého penetrantu v necelistvosti.
Tab.2: Porovnání výhod a nevýhod metod MT a PT
Jmenovitá tloušťka svařovaného základního materiálu
t
mm
t≤8
8 < t ≤ 40
Feritické tupé spoje
RT nebo (UT)
RT nebo (UT)
Feritické T-spoje
(UT) nebo (RT)
UT nebo (RT)
Austenitické tupé spoje
RT
RT nebo (UT)
Austenitické T-spoje
(UT) nebo (RT)
(UT) a/nebo (RT)
Tupé spoje u hliníku
RT
RT nebo UT
T-spoje u hliníku
(UT) nebo (RT)
UT nebo (RT)
Tupé spoje u slitin niklu a mědi
RT
RT nebo (UT)
T-spoje u slitin niklu a mědi
(UT) nebo (RT)
(UT) nebo (RT)
Tupé spoje u titanu
RT
RT nebo (UT)
T-spoje u titanu
(UT) nebo (RT)
UT nebo (RT)
Poznámka: Metody uvedené v závorce jsou pouze omezeně použitelné.
Materiál a typ spoje
t > 40
UT nebo (RT)
UT nebo (RT)
RT nebo (UT)
(UT) nebo (RT)
RT nebo UT
UT nebo (RT)
RT nebo (UT)
(UT) nebo (RT)
Tab. 3: Metody pro zjišťování vnitřních vad
Výhody
Zkouška prozářením RT
Dobře dokumentovatelný výsledek – film, digitální záznam;
lepší zjišťování objemových dat.
Ultrazvuková zkouška UT
Výrazně nižší provozní náklady; lepší zjišťování plošných
vad – zejména trhlin; podstatně nižší investice do zařízení.
Nevýhody
Práce s nebezpečným ionizujícím zářením; velké investice
do zařízení a zabezpečení pracoviště proti důsledkům
ionizujícího záření; zvláštní povolení SÚJB.
Velké nároky na znalosti a zkušenosti personálu; špatné
zjišťování povrchových těsně podpovrchových necelistvostí;
dokumentovatelnost výsledků.
Tab. 4: Porovnání výhod a nevýhod metod RT a UT
Stupně kvality podle ISO 5817
Techniky zkoušení a třídy podle ISO 17637
nebo ISO 10042
B
C
Třída není stanovena
D
a
Stupně přístupnosti pro vizuální skoušení jsou stejné jako stupně kvality podle ISO 5817 nebo ISO 10042
Stupně přístupnostia
B
C
D
Tab. 5: Vizuální zkoušení (VT)
Stupně kvality podle ISO 5817
nebo ISO 10042
B
C
D
Techniky zkoušení a třídy podle ISO 3452-1
Stupně přístupnosti podle ISO 23277
Třída není stanovena
2X
2X
3X
Tab. 6: Zkoušení kapilární metodou (PT)
12 /
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Stupně kvality
podle ISO 5817
B
C
D
Techniky zkoušení a třídy
podle ISO 17638
Třída není stanovena
Stupně přístupnosti podle
ISO 23278
2X
2X
3X
Tab. 7: Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT)
Stupně přístupnosti
podle ISO 10675-1 nebo
ISO 10675-2
B
B
1
2
C
Ba
D
Nejméně A
3
a
Minimální počet expozic při zkoušení obvodových svarů však má odpovídat požadavkům
ISO 17636 třídy A
Stupně kvality podle
ISO 5817 nebo ISO 10042
Techniky zkoušení a třídy
podle ISO 17636
Tab. 8: Radiografické zkoušení technikou filmů (RT-F)
Stupně kvality
Techniky zkoušení a třídy
Stupně přístupnosti podle
podle ISO 5817
podle ISO 17640 a
ISO 11666
B
Nejméně B
2
C
Nejméně A
3
D
Není definováno
Nevyžaduje se b
a
Pokud se požaduje posouzení charakteru indikací, použije se ISO 23279
b
UT se nedoporučuje, ale může se definovat ve specifikaci (se stejnými požadavky jako pro stupeň
kvality C).
Tab. 9: Ultrazvuková odrazová technika (UT-PE)
Svar se musí hodnotit a posuzovat jak na
povrchu svaru, tak i pod povrchem uvnitř svaru.
Kvalitu svaru lze zjistit tím, že jej prověříme
nedestruktivními metodami nebo jsou-li potřebné
dokladovat a kontrolovat i mechanické vlastnosti
svarového spoje apod., pak také destruktivními
kontrolami-zkouškami.
V našem příspěvku se zaměříme na nedestruktivní metody kontroly a jejich vzájemné souvislosti
a propojení. Při tom přihlédneme k normě ČSN
EN ISO 17 635 Nedestruktivní zkoušení svarů
– Všeobecná pravidla pro kovové materiály. Tato
norma zahrnuje požadavky na zkoušení svarových
spojů materiálů a slitin: ocel, Al, Cu, Ni, Ti.
Používají se následující všeobecně uznávané
metody pro zjišťování přípustných povrchových
vad: vizuální (VT), penetrační (PT), magnetické
práškové (MT), vířivými proudy(ET). Pro zjišťování vnitřních vad se používají metody: radiografické zkoušení (RT), ultrazvukové (UT).
Vzhledem k omezení rozsahem není možno
vyčerpávajícím způsobem pojednat o všech aspektech, které souvisejí s kvalitou a zjišťováním kvality
svarových spojů. Snad jen na závěr důležitá informace k personálu. Personál, který provádí nedestruktivní kontrolu a vyhodnocuje výsledky pro konečnou
přejímku svarů, musí být kvalifikován v souladu
s EN 473 nebo ISO 9712 nebo podle odpovídajících
norem ve speciálních průmyslový sektorech.
Firma F.X. Meiller Slaný, s.r.o., přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní
automobily Mercedes, MAN, Volvo, IVECO, Scania atd. nabízí pracovní příležitosti na pozice:
_____________________________________________________________________________________________
Konstruktér
Svářečský praktik
- SPŠ/VŠ technického směru
- Konstrukce výrobku, tvorba výkresové dokumentace
- Znalost systému CATIA a AUTOCAD
- Praxe v oboru, platný svářečský průkaz
- Znalost NJ výhodou
- Příprava a svařování ocelových konstrukcí
Konstruktér přípravku
Svářečský technolog
- SPŠS/VŠ technického směru + praxe v oboru
- Znalost systému CATIA a AUTOCAD
- Znalost NJ výhodou
- Práce v oboru, platný svářečský průkaz,
držitel certifikátu Evropský svářečský praktik
- Znalost NJ výhodou
- Příprava a svařování ocelových konstrukcí
- Minimum 3 roky praxe ve výrobě
Kontrolor jakosti
Svářečský inženýr
Požadavky:
- Komunikativní znalost NJ
Požadavky:
Požadujeme:
Požadavky:
Požadavky:
Požadavky:
- Vyučení ve strojírenském oboru (maturita výhodou) + praxe v oboru - VŠ, práce v oboru, platný svářečský průkaz
- Praktické zkušenosti s měřením ve výrobě, znalost měřící techniky
- Komunikativní znalost NJ
- Čtení strojařských výkresů výhodou
- Příprava a svařování ocelových konstrukcí
- Znalosti z oblasti kontroly svařovaných ocelových konstrukcí výhodou
- Znalost NJ výhodou
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nabídka: Práce v mezinárodním společnosti, nadstandardní mzdové ohodnocení, práce na plný úvazek, pracovní poměr
na dobu neurčitou, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele. Nástup možný ihned!
V případě, že splňujete odborné požadavky (vzdělání a praxe) a nabídka Vás zaujala, zašlete, prosím svůj profesní životopis na
e-mail [email protected]
Nabízíme další volné, zejména dělnické profese
Více informací na tel. č. : 312 577 793
F.X. Meiller Slaný, s.r.o., Netovická 386, 274 01 Slaný
________________________________________________________________________
SVĚT SVARU
/ 13
partnerské stránky
Hledáte spolehlivého dodavatele robotizovaného pracoviště?
Představujeme společnost Hadyna - International, Ostrava
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
www.hadyna.cz
Prvním kontaktním místem je prodejna v Ostravě, kde držíme skladem náhradní a spotřební díly, svařovací materiál apod.
Rádi bychom Vám touto cestou představili
společnost Hadyna - International z Ostravy
jako výrobce svařovacích automatů, polohovadel, robotizovaných pracovišť a upínacích
přípravků.
Pokud uvažujete o zavedení robotizovaného
svařování nebo o rozšíření vašeho strojového
parku o další robotizované pracoviště, naše
společnost může být vašim novým partnerem na
poli nejen vývoje a dodávek robotizovaných pracovišť, ale také v zajištění kompletního servisu,
údržby a školení vašeho personálu.
Základní informace
Společnost Hadyna - International, spol. s r. o.,
se zabývá prodejem svařovací techniky na území
severní Moravy, velkoobchodem vybraného
sortimentu v rámci ČR a SR. A dále také vývojem
a výrobou svařovacích automatů, robotizovaných
pracovišť, polohovadel a upínacích přípravků.
V současné době máme k dispozici celkem
5 konstruktérů, vlastní montáž elektrických
součástí dodávaných zařízení, výrobu a montáž
ocelových komponentů našich zařízení.
V letošním roce zaměstnáváme 21 zaměstnanců, roční obrat se pohybuje kolem 80 mil. Kč
včetně technických plynů.
V oblasti robotizovaných pracovišť máme
výhradní zastoupení společnosti Yaskawa pro
instalace, servis a provádění školení programátorů pro roboty Motoman, a to na území Moravy,
Slovenska a části pohraničí Polska. V současné době poskytujeme servis cca 50 vlastním
instalacím robotizovaných pracovišť plus cca 150
instalacím robotů Motoman, které si zákazníci
přivezli sami ze zahraničí.
Námi vyrobené tříosé polohovadlo WESTAX, které je nasazeno u zákazníka, který vyrábí teplovodní kotle.
14 /
Ročně vyrobíme a dodáme cca 10–14 robotizovaných pracovišť, jen v letošním roce instalujeme již 6. robotizované pracoviště.
Postupně se snažíme rozšířit naše vlastní
výrobní zázemí. Máme vybavení pro hrubé dělení
materiálů, svařování a montáž. Chystáme se
nakoupit pálicí stroj, jen ve výpalcích naše firma
ročně utratí cca 1 mil. Kč. Chystáme se využít
dotace poskytované z EU, a to nejen pro pořízení
tohoto zařízení, ale také dalších kovoobráběcích
strojů, abychom byli více soběstační. Jeden
z hlavních důvodů je rovněž zkracování termínů
dodávek našich zařízení. S vlastním zázemím
budeme mít více pod kontrolou dílčí operace
výroby ocelových komponentů našich zařízení.
Jsme zcela soběstační v oblasti vývoje, výroby
a montáže elektrických a elektronických řídicích
systémů. Sami si píšeme software. Umíme dodat
mj. kompletní software pro sledování výroby na
robotizovaných nebo automatizovaných pracovištích. V současné době je to velký trend vybavovat
automaty, robot. pracoviště i polohovadla sledovacím softwarem.
Něco z historie
Společnost Hadyna - International byla
založena v roce 1993. Na začátku bylo její hlavní
náplní prodej svařovací techniky, technických
plynů, svařovacích materiálů a příslušenství pro
profesionální svařování.
Od začátku jsme však stále častěji dostávali
poptávky po svařovacích automatech a robotech.
Dlouhodobě jsme se snažili najít jinou firmu, která
by pro nás svařovací automaty vyvíjela a vyráběla.
Ovšem žádnou takovou firmu jsme nenašli.
Z tohoto důvodu jsme se v roce 1997 rozhodli
sami zahájit vývoj a výrobu svařovacích automatů.
Vyvinuli jsme stavebnicový systém svařovacích
automatů WESTAX. Tento projekt úspěšně
rozšiřujeme i dnes. Máme instalováno více než 30
různých provedení těchto svařovacích automatů.
Dalším výrobkem, který jsme začali vyrábět hned
od začátku, byla svařovací polohovadla. Jen za první
dva roky od zahájení tohoto projektu jsme vyrobili
a prodali polohovadla v hodnotě cca 3,5 mil. Kč.
Od roku 1999 jsme zahájili spolupráci se
společností Motoman (dnes Yaskawa), která patří
k největším výrobcům průmyslových robotů na
světě. Navíc až 70 % všech realizovaných robotizovaných pracovišť Motoman se dodávají pro
svařovací aplikace. A to nám velmi vyhovuje.
Máme k dispozici vlastní konstrukční tým pro realizaci vývoje a výroby
robotizovaných, automatizovaných pracovišť, polohovadel a upínacích
přípravků. Pracujeme v moderní 3D konstrukčních programech.
Vývoj automatů WESTAX
V oblasti svařovacích automatů WESTAX
v současné době postupně dokončujeme vývoj
nové generace univerzálního řízení našich automatů. Tato zařízení budou v brzké době vybavena servopohony se sledováním jejich aktuální
polohy. Z důvodů nízké pořizovací ceny máme
naše pohybové jednotky automatů postaveny na
krokových motorech.
Moderní elektronika již umožňuje nahrazovat
drahé servopohony, které se používají např. na
průmyslových robotech, výrazně levnější variantou. Předpokládáme, že tento nový řídicí systém
budeme moci představit v roce 2013.
Vývoj svařovacích polohovadel
V roce 2012 na divizi Automatizace se u nás realizují především robotizovaná pracoviště. Poptávka
po robotizaci svařování je v současné době výrazně
vyšší, než poptávka po svařovacích automatech.
V současné době postupně rozšiřujeme naši
řadu nových tříosých polohovadel. Novinkou
jsou svařovací polohovadla pro ruční svařování,
která jsou řízena průmyslovým PC s barevnou
dotykovou obrazovkou.
Tato polohovadla jsme instalovali např. do
Testování svařovacího automatu Lineární WESTAX pro svařování 14metrových střech železničních vagónů na naší dílně.
Svařovací automat Rotační WESTAX pro svařování hliníkových nosníků
pódiových konstrukcí.
Současnost
SVĚT SVARU
partnerské stránky
dotekovou obrazovkou, který umísťujeme do
nadřazeného řídicího systému pracoviště.
Zde uvádíme dva případy, které letos realizujeme. Jeden upínací přípravek je určen pro
svařování držáku palubní desky vozidel ŠKODA,
druhý pak upíná sloupek řízení vozidel VOLVO.
Servisní zázemí a školicí středisko
Každý rok naše společnost pořádá dny otevřených dveří, kde se snažíme
prezentovat poslední novinky, a to nejen v oblasti robotizace. Na obrázku
je vidět robot vybavený laserovým svařováním.
firmy, která vyrábí krbová tělesa. Aby svářeč
urychlil svou práci, používá pro svařování a kontrolu svarů ruční polohovadla. Ovšem na běžných
polohovadlech si musí potřebnou polohu nastavit ručně pomocí dálkového ovládače.
Polohovadlo řízené počítačem umožňuje
nastavit pomocí programu všechny potřebné
svařovací polohy. Svářeč pak ovládá polohovadlo pomocí dvou tlačítek KROK VPŘED/KROK
VZAD. Tím se urychlí přejezd polohovadla do
požadované polohy.
V sídle naší firmy v Ostravě máme kompletní
servisní zázemí. Sklad náhradních a spotřebních
dílů, zpravidla máme skladem 2–3 náhradní
roboty Motoman.
Provádíme kompletní školení programátorů
robotů Motoman a to pro řídicí systémy XRC,
NX100 a DX100. Jen v letošním roce jsme vyškolili více než 30 nových programátorů.
Výrobní linky
Naše společnost si dělá ambice pro dodávku
malých výrobních linek. Malou výrobní linkou
máme na mysli dodávku cca 2 až 10 robotů,
kteří budou společně vyrábět určitý svařenec.
V tuto chvíli náš konstrukční tým pracuje na
předběžných projektech třech výrobních linek,
které budou schopné uchopit jednotlivé polotovary ze zásobníků, dílce sestehovat, pak následně
svařit, provést kontrolu svarů, provést řezání dílců,
obroušení svarů a dodat hotové svařence na
pásový dopravník, který dílce odveze do lakovny.
Naše společnost se nechce zabývat velkými
výrobními linkami. Taková práce přináší kapacitní
problémy. Buď máte hodně práce, kterou nelze
stihnout v potřebných termínech, nebo nemáte
žádnou práci. Toto riziko nechceme podstupovat, přestože jsme technicky a technologicky
schopni takové výrobní linky realizovat.
Vývoj laserového navádění robotů
Naši programátoři otestují na naší dílně všechny funkce robotizovaného
pracoviště vč. testování svařování polotovarů.
Vývoj robotizovaných pracovišť
Naše společnost nabízí více než 20 standardních typů robotizovaných pracovišť pro svařování
a řezání kovů. V současné době jsme dokončili
další nové prvky robotizovaných pracovišť, jako
například vnitřní automatické pevné dveře, které se
instalují mezi robotem a polohovadlem. Řada konkurenčních firem účinné a nutné oddělení tohoto
prostoru neřeší vůbec nebo jen nějakou plachtou.
Dalším novým prvkem jsou tzv. teleskopické
dveře, které umožňují jejich otevření do stran tak, aby
bylo možné provádět manipulaci především s těžkými svařenci pomocí závěsného zdvíhacího zařízení.
Další zajímavostí je automatická horní odsávaná digestoř na pojezdu. Pokud je robotizované
pracoviště vybaveno dvěma polohovadly, horní
odsávaná digestoř automaticky nadjede nad
to polohovadlo, kde robot aktuálně provádí
svařování a zahájí odsávání zplodin. Obsluha pak
má k dispozici celý horní prostor nad druhým
polohovadlem pro manipulaci se svařencem
pomocí např. mostového jeřábu.
Velmi moderním trendem je vybavování průmyslových robotů laserovým naváděním. Naše
společnost se vývojem laserového navádění
zabývá od roku 2005. Postupně jsme cvičně instalovali laserové navádění do tří robotizovaných
pracovišť. Zatím se laserové navádění jeví jako
vhodné pro navádění robotů na především obrobené dílce a plochy. Ovšem nová generace řízení
moderních robotů již umožňuje efektivní použití
laserového navádění také pro vyhledávání míst
svařování na neobrobených profilech a dílcích,
na výpalcích apod.
V současné době se chystáme instalovat další
laserové vyhledávání u jednoho našeho zákazníka, který potřebuje měřit kořenovou mezeru, aby
mohl robot zvolit optimální svařovací parametry
pro dané svařovací místo.
Vývoj upínacích přípravků
Náš konstrukční tým má bohaté zkušenosti
v oblasti vývoje a výroby upínacích přípravků.
Umíme dodat buď jednoduché upínací přípravky, které využívají mechanické upínky.
Druhou variantou je dodávka sofistikovaných
upínacích přípravků, které obsahují pneumatické
upínky, senzory pro signalizaci správného uzavření těchto upínek, senzory pro signalizaci přítomnosti upnutých polotovarů apod. K takovým
upínacím přípravkům pak dodáváme vizualizační
program, který pak operátorovi dává přehled
o technickém stavu celého upínacího přípravku
na obrazovce průmyslového PC s barevnou
SVĚT SVARU
Robotizované svařovací pracoviště Motoman pro odporové svařování
dílců vozidel ŠKODA. Na obrázku je vidět základní konstrukce pracoviště
na naší dílně.
Máme k dispozici školicí středisko pro provádění školení programátorů
robotů Motoman.
Stejné robotizované pracoviště instalované již na dílně u zákazníka.
Bezpečnost práce
Tým našich vývojových pracovníků sleduje aktuální normy na poli bezpečnosti práce platných
pro automatizovaná a robotizovaná pracoviště.
Toto je zárukou, že námi dodávaná zařízení jsou
vždy v souladu s platnou legislativou.
Jsme v této oblasti velmi znalí. Jedním z důvodů, proč se se touto problematikou intenzívně zabýváme, je také fakt, že řada „prodavačů robotů“
nemá v této oblasti vůbec žádné znalosti a neví,
jak má správně vypadat zabezpečené robotizované pracoviště. Tyto firmy pak dodávají drahá
a s bezpečnostními normami neshodná zařízení.
Chceme na tyto instalace pak ukazovat.
Tím se tyto firmy vystavují trestnímu stíhání,
ale hlavním problémem je také fakt, že uživatel
takového zařízení nemůže účinně uplatnit pojistky v případě vzniklých škod takovými zařízeními
nebo v případě úrazů obsluhy.
V této oblasti zajišťujeme také poradenskou
činnost vč. zajištění bezpečnostních auditů na
cizích robotizovaných pracovištích.
Semináře o výhodách a úskalích
robotizovaného svařování
Pokud nemá Vaše firma zkušenosti s robotizovaným svařováním a chcete získat více informací,
naše společnost pořádá semináře o výhodách
a úskalích robotizovaného svařování.
Semináře probíhají vždy u zákazníka, kde
jsou veškeré předávané informace zaměřené na
svařování právě jeho dílců. Seminář trvá přibližně
2 hodiny, je zdarma a jedinou podmínkou jeho
konání je účast všech odpovědných pracovníků,
kteří by přišli do styku s případným nasazením
svařovacího robota.
Pokud budete mít zájem o takový seminář,
můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese
[email protected]
/ 15
Medzinárodný
Strojársky
Veltrh
19. medzinárodný strojársky veľtrh
22. – 25. 5. 2012
WWW.AGROKOMPLEX.SK
Bezpečnost práce
Bezpečnostní INSPEKCE SICK
Filip Pelikán, SICK Praha
Př í š t
Jak se dá taková kontrola/inspekce provést?
Možností je několik, ale vždy platí, že osoba
nebo organizace, která kontrolu/inspekci
provede, musí mít takové znalosti a zkušenosti
z oblasti bezpečnosti strojů, aby mohla zodpovědně prohlásit, že stroj splňuje nebo nesplňuje minimální požadavky na bezpečný provoz, dle
§ 3, odstavce (1), nařízení vlády č. 378/2001, Sb.
V České republice existuje několik různých
subjektů, které se kontrolami strojů zabývají.
SVĚT SVARU
Akreditované bezpečnostní inspekce SICK
Akreditované bezpečnostní inspekce, které
provádí vyškolení Bezpečnostní Specialisté, obsahuje nejen informaci o funkci bezpečnostního
prvku, ale také:
– zda způsob zapojení odpovídá legislativě
a úrovni bezpečnosti daného strojního zařízení
– umístění bezpečnostního prvku z hlediska
bezpečné vzdálenosti
– umístění všech ochranných krytů tak, aby
nebylo možné dosáhnout nebezpečného místa
mimo ochranný prvek
– o správné funkci tlačítka nouzového zastavení
– také o správné funkci opětovného spuštění
– měření doběhu a výpočet bezpečné vzdálenosti
– a mnoho dalšího
Jak se servisní technik stane Bezpečnostním
Specialistou?
Servisní technik, který se ve společnosti
SICK má stát Bezpečnostním Specialistou, musí
nostní
in
e
Zopakujeme si tedy, že z požadavků v nařízení
vlády č. 378/2001, Sb., jasně vyplývá, že za bezpečný provoz strojních zařízení odpovídá jejich
provozovatel. Aby se provozovatel/zaměstnavatel
ujistil, že používá bezpečná strojní zařízení, měl
by si v případě nákupu nového stroje ověřit, že
je stroj bezpečný, a neměl by se spolehnout
pouze na prohlášení o shodě výrobce. Tento
požadavek je uveden v § 4, odstavec (1), nařízení
vlády č. 378/2001, Sb.: Kontrola bezpečnosti
provozu zařízení před uvedením do provozu …,
přičemž v § 2 bod (e) je stanoveno, že: průvodní
dokumentací je soubor dokumentů obsahujících
návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy
a údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení … Dále je v § 4, odstavci (2)
uvedeno: Následná kontrola musí být prováděna
nejméně jednou za 12 měsíců …
Jsou i takové subjekty, které se na první pohled
snaží udělat dojem, že se jedná o notifikované
osoby, přitom se jedná o soukromé subjekty.
Pak je jistě překvapivé, že jejich kontrolní zpráva
je třístránkový dokument, který obsahuje spoustu
irelevantních informací a pak jedinou větu, která
říká, že bezpečnostní světelný závěs je funkční.
Zda taková zpráva plní požadavky výše uvedeného nařízení vlády, je otázka pro právníka.
peč
ekc
V předchozích článcích jsem se pokusil
vysvětlit legislativní požadavky, které jsou kladeny na výrobce strojních zařízení a také na
jejich zákazníky, tedy provozovatele strojních
zařízení. V tomto článku se zmíním o kontrole/inspekci bezpečnosti provozovaných
strojních zařízení.
ez
sp
íb
www.sick.cz
nejdříve absolvovat první
desetidenní
školení v mateřské firmě v Německu. Po jeho ukončení
probíhá několikaměsíční praxe ve společnosti
již vyškolených specialistů. Pak následuje další
desetidenní školení zakončené písemnou a praktickou zkouškou. Dnes pracuje ve společnosti
SICK, spol. s r.o., šest vyškolených Bezpečnostních Specialistů, sedmý absolvuje praxi mezi
školeními.
Bezpečnostní inspekce provádí společnost
SICK, spol. s r.o., akreditovaným způsobem.
Znamená to, že každý rok Český Institut pro
Akreditaci provádí audit, aby byla zaručena
kvalita bezpečnostních inspekcí a tím i zajištěna bezpečnost strojních zařízení našich
zákazníků.
Společnost SICK se bezpečnostní problematikou zabývá již mnoho desítek let. Všem našim
zákazníkům nabízíme semináře o legislativní problematice, vhodné pro provozovatele i pro uživatele. Nově také nabízíme školení ohledně používání
sw nástroje SISTEMA, který vytvořila německá
organizace IFA (http://www.dguv.de/ifa).
Nabízíme vám také brožurku vydanou SICK
AG: V šesti krocích k bezpečnému stroji, přeloženou do českého jazyka.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na autora této série článků.
Filip Pelikán
Bezpečnostní Specialista
SICK, spol. s r.o.
[email protected]
/ 17
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Svařování v ochranných atmosférách
www.airproducts.cz
Martina Svobodová, Air Products, Praha
Document1.qxd
3.6.2010
12:59
Page 2
Ferromaxx®
Plyny Ferromaxx®, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové,
uhlíko–manganové a nízkolegované oceli, zajišťují jakostní svar,
vysokou produktivitu svařování, vynikající průvar současně
s minimálním rozstřikem a minimální tvorbou kouřových zplodin.
Inoma
pro rychlé a čisté svařování
Zvýšená produktivita
Plyn Ferromaxx® Plus umožňuje zvýšit rychlost ručního MAG svařování
o 19% v porovnání s běžnými směsnými ochrannými plyny Ar/CO2.
Jakostní svar
Směsné plyny Ferromaxx®, obsahující 3 plynné složky, dávají svarové lázni
výborné vlastnosti, které spolu s širokou “oblastí nastavení” optimálních
svařovacích parametrů umožňují snadné vytváření kvalitních svarů.
Zdravější pracovní prostředí
je látka ohrožující
lidské při
zdraví
a i při odsávání dýmůsměsi
se nedá
zvýšenouOzón
postupovou
rychlostí
současném
nedochází k tvorbě zápalů a i při vysokých
vždy odstranit.
Proto se firma
Air Products
takových
parametrech
svařování zůstává profil svaru
snížení rozstřiku
a zlepšení
kresby
svarovézaměřila
hou- na vývoj
® plynů, při jejichž ®
svařovacích
je tvorba
ozónu minimální.
2 a Euromixx použití
13 jsou
ochranakceptovatelný. Díky tomu lze dosáhnout dokosenky. Innomaxx
né atmosféry pro svařování nerezavějících
nalého přechodu svaru do základního materiálu
ocelí metodou MAG. V ochranné atmosféře
a hladké kresby svarové housenky v širokém
Řez koutovým svarem při MAG
Při
ochranných atmosfér typu
rozmezí svařovacích parametrů. Důsledkem
Alumaxx®Plus lze svařovat metodou MIG i TIG
svařování
ocelipoužití
BS970:080M50
® plynu
o tloušťce
12 mm s použitím
Ferromaxx
(Ferromaxx® 7, 15, Plus) lze®
v podstatě všechny svařitelné kovové materiály.
sníženého povrchového napětí je tvorba jemnéFerromaxx Plus
Plus „Plus“ v názvu ochranné atmosféry označuho rozstřiku, který neulpívá na svařenci a šetří
svařovat metodou MAG oceli Ferromaxx
základních jakostí
je přídavek
helia.
Tento plynoceli
se vyznačuje
tak náklady na dokončovací operace, zejména
nejlepší plyn pro svařování
uhlíkové
konstrukční
mimořádnou tepelnou vodivostí, jeho přidáním
čištění a broušení. Přídavek kyslíku též příznivě
z zlepšuje kvalitu svaru a omezuje riziko vzniku vad, zajišťuje hluboký průvar a není příliš citlivý na nastavení
působí na přechod do sprchového režimu přenodo ochranných atmosfér se výrazně zlepšuje
parametrů při svařování
přestup tepla do materiálu svaru a rychlost
su svarového kovu.
z vyšší produktivita – až o 19% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny Ar/CO2
odtavování přídavného materiálu. Intenzivní
z snížení doby čišťění díky sníženému rozstřiku
Ferromaxx® je série vybraných směsí argonu,
přestup tepla pak dovoluje zvýšit postupovou
z hladký a plochý povrch svaru
Řez koutovým s
oxidu
uhličitého a jiných plynů, které umožňují
rychlost nebo snížit svařovací proud, což má
svařování korozi
z použitelnost pro všechny tloušťky základního materiálu a druhy přídavných svařovacích
ideální podmínky pro bezrozstřikové obloukové
316L o tloušťce
přímý a velmi příznivý důsledek například na
materiálů (plné i trubičkové dráty)
plynu Inomaxx
svařování
uhlíkových
ocelí.
tvorbu deformací. Přítomnost helia v ochranné
z ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku ozónu
atmosféře umožňuje svařovat v přechodových
oblastech přenosu přídavného materiálu. Proto
jsou směsné atmosféry s heliem s výhodou
®
Řez svarem při
používány při
mechanizovaných
způsobech
Ferromaxx
7
MAG svařování oceli
svařování.
pro tenkou
ocel” Maxx®
BS970:080M50 o tloušťce
Ferromaxx® 15
Nedílnou “specialista
složkou ochranných
atmosfér
3 mm s použitím plynu
je
kyslík.
Podrobnou
analýzou
svarů
byl
proká“spolehlivý univerzální pomocník”
z zlepšuje kvalitu a vzhled svaru, zajišťuje
Ferromaxx® 7
zán příznivý účinek
přídavku
kyslíku
v ochranné
stabilní svařovací
oblouk
při svařování
tenkých
z zlepšuje kvalitu svaru a omezuje rozstřik, zajišťuje
atmosféře při plechů
porovnání
s dvousložkovou
směsi
při nízkém
napětí či pozičním svařování
hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky
Ar/CO2. Kyslík
přidávaný
dopomoderních
třísložkoz snižuje
doby čištění
svařování, zajišťuje
obzvláště
a není příliš citlivý na nastavení parametrů při vých
svařování
Tupý svar při MAG svařování oceli
Řez koutovým svarem – MAG
® při MAG svařování oceli
nízkou úroveň
rozstřiku
směsí zajišťuje
snížení
povrchového napětí
Řez svarem
Ferromaxx
7 je doporučen pro svařování
BS970:080M50 o tloušťce 12 mm
svařování korozivzdorné oceli AISI
BS970:080M50 o tloušťce 3 mm
z použitelnost pro všechny tloušťky materiálu
z při svařování
taveniny a lepší
stabilitupulzním
elektrického
oblouku.
obloukem dochází
při svařování tenkých
s použitím plynu Ferromaxx 15
316L tloušťky 6 mm při použití plynu
uhlíkové, uhlíko-manganové
a vysokopevnostní
s použitím plynu Ferromaxx 7
z ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku
Inomaxx 2
plechů
jen
k
velmi
malému
tepelnému
ovlivnění
a
snižuje
se
Kyslík zajišťuje lepší přechod svarového kovu do
nízkolegované oceli s tloušťkou do 10 mm ve
ozónu
tak
riziko
deformací
základního materiálu, ale i výrazně lepší profil
zkratovém, sprchovém i pulzním přenosu kovu
svaru, resp. závaru. Na rozdíl od dvousložkové
obloukem.
Společnost Air Products dodává ochranné atmosféry v láhvích v prověřených
a vyzkoušených poměrech ucelené řady
směsí Maxx®.
®
®
®
®
®
18 /
SVĚT SVARU
směsnými plyny
maximální výkon při svařování korozivzdorné o
Zdravější pracovní prostředí
Zvýšená
produktivita
Ozón je látka
ohrožující
zdraví, kterou i při odsávání dýmů není vždy možno odstranit.T e c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
®
Plyn Ferromaxx
Plus
umožňuje
zvýšittakových
rychlost ručního
MAG svařování
® při jejichž
Proto se firma
Air Products
zaměřila
na vývoj
svařovacích
plynů,
19% vozónu
porovnání
s běžnými směsnými ochrannými plyny Ar/CO2.
použití je otvorba
minimální.
m
Ferromaxx 7
“specialista
®
®
Ferromaxx
15
AIumaxx Plus
Inomaxx 2
pro tenkou
ocel”
Tupý svar
metodou TIG
Inoma
nejlepš
koroziv
Jakostní svar
– hliníková slitina 4140
Řez koutovým
svarem – MAG
®
Směsné plyny Ferromaxx
, obsahující
plynné složky, dávají Zvýšená
svarovéproduktivita
lázni
o tloušťce 10 mm® s použitím
svařování
korozivzdorné3oceli
z zlepšuje kvalitu
Používání
plynných
směsí
Inomaxx
ochranná
®
a vzhled
svaru,
výbornéatmosféra
vlastnosti, které
spolu
s širokou
nastavení” optimálních
PlusPlus a Hytec 3 umožňu
plynuzajišťuje
Alumaxx
AISI316L
tloušťky
6 mm při“oblastí
®
svařováníoblouk
a tím i dosažení
vyšší produktivity.
2 vytváření
použití
plynu Inomaxx
při svařování hliníku a jeho
slitin parametrů
stabilní
svařovací
při svařování
tenkých z zlepšuj
svařovacích
umožňují
snadné
kvalitních
svarů.
Tupý svar při MAG svařo®
vání oceli BS970:080M50
o tloušťce 12 mm s použitím
nejlepší univerzální
plynu Ferromaxx® 15
“spolehlivý univerzální pomocník” univerzální prostředek pro
korozivzdornou ocel
zlepšuje kvalitu
svaru
omezuje
rozstřik,
napětí či pozičním svařování
zlepšuje kvalitu
svarů aa omezuje
riziko vzniku
vad díkyzajišťuje
vynikajícím penetraci, mohutnému plechů při nízkém
Jakostní svar
lost ručního MAG svařování
ní
chrannými plyny Ar/CO2.
zajišťuj
a ploch
profilu svaru,
pórovitosti aZdravější
malému převýšení
svaru
pracovní
prostředíhousenky
hluboký průvar
s nízké
optimálním
profilem
svarové
z snižuje doby
díky svému složení
zlepšují
vlastnosti svaro
Plyny
Inomaxx
čištění
po svařování,
zajišťuje
obzvláště
vyšší produktivita – zvýšení až oOzón
24% při
MIG
svařování
a až olidské
35% přizdraví
TIG svařování
nné složky, dávají svarové lázni
je
látka
ohrožující
a
i
při
odsávání
dýmů
se
nedá
svar metodou TIG
z vyšší
z velmi dobrá kvalita svaru,
a není příliš
citlivýsŘez
naInomaxx
nastavení
parametrů
svařování
se Tupý
stabilním
obloukem umožňuje docílit kvalitní svar
s maxim
p
nízký
rozstřik
®Tupý Řez
v porovnání
použitím
argonu svarem
®
svarsvarem
při MAGpřisvařování
oceli oceliatmosférou
koutovým
– MAG pro při
– hliníkové
slitina 4140
nízkou
úroveň
rozstřiku
porovnání
MAGjesvařování
Ferromaxx
15
ochrannou
2 jeodstranit.
určen
svařování
feritických
AIumaxx
blastí
nastavení”Plus
optimálních
vždy
Proto
se firma
Air
Products
zaměřila
na vývoj
takových
o tloušťce 10
mm a
s použitím
výskytu
vad
následných
oprav.
univerzální
ochranný
plyn
(MIG
a
TIG,
všechny
tloušťky
materiálu
a
všechny
druhy
přenosu
em)
BS970:080M50
o
tloušťce
12
mm
Řez
koutovým
svarem
při
MIG
svařování
korozivzdorné
oceli
AISI
s
rychl
o tloušťce uhlíko-manganových
3 mm z použitelnost pro všechny
plynu pulzním
Alumaxx Plus obloukem, zajišťuje
proBS970:080M50
svařování uhlíkových,
a austenitických
antikorozních
ocelízvšech
tloušťky
materiálu
velmijevhodný
svařování
svařování
hliníkové slitiny 4140
ytváření
kvalitních
svarů.
svařovacích
plynů,
při jejichž
použití
tvorbaz ozónu
minimální.
kovu obloukem)
připrosvařování
pulzním
obloukem
dochází při
svařování
tenký
ůkých
což zmenšuje
svysokopevnostních
použitím
plynuochranná
Ferromaxx
15atmosféra
nejlepší
univerzální
316L
tloušťky
mm při použití
plynu
Řez koutovým svarem
7
s použitím
plynu
Ferromaxx
o tloušťce 10 mm s použitím
i nízkolegovaných
ocelí
tlouštěk
ve 6zkratovém,
sprchovém
či pulzním
z chemic
snadné
zapalování
a
vysoká
stabilita
oblouku
při
TIG
svařování
výborné
mechanické
vlastnosti
plynu AlumaxxaPlus
z ochrana pracovního
Zdravější
pracovní
prostředí
prostředí
–
minimalizace
vzniku
Inomaxx
2
při
MIG
svařování
hliníkové
plechů
jen
k
velmi
malému
tepelnému
ovlivnění
snižuje
se
se
všech
tlouštěk
zkratovém, sprchovém, tak
přenosu. Dráty pro svařování metodou MIG/
hliníku
a jak
jehove slitin
ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku ozónu
nípři
tvorbasvařování
ozónu
slitiny
4140ao tloušťce
Ozón jemateriálu
látka ohrožující
zdraví
při odsávání dýmů úsilí
se nedá
př
z uhlíkoozónu
i pulzním
přenosu.
MAG
jsou
obvykle
plné.
Na
uhlíkové,
tak
riziko
deformací
vhodný
pro
všechny
tloušťky
a
typy
přenosů
Řez koutovým svarem při MAG
10 mm na
s použitím
firma Air Products zaměřila
vývoj plynu
takových svařovacích p
odsávání
dýmů
se
nedá
Je
možno
jej použít
jak pro
tak i trubičmanganové a vysokopevnostní nízkolegované
či
svařování
oceli
BS970:080M50
zlepšuje
kvalitu
svarů
a omezuje
riziko vzniku
vad plný,
díky vynikajícím
penetraci, mohutnému
z
Alumaxx Plus
kovu obloukem
o tloušťce 12 mm s použitím plynu
je vznik ozónu minimální.
Výsledkem jsou ochrannéochran
atmosfé
zniku vad,
ne svaru, lesklý, hladký
z
Tupý svar při TIG svařování
korozivzdorné oceli AISI 316L
o tloušťce 3 mm s použitím
plynu Inomaxx® TIG
®
z
®
z
z
®
®
®
z
®
®
z
z
zaměřila
na
vývoj
takových
kový
drát.
nerezavějící oceli mohou být použity trubičkové
profiluFerromaxx
svaru,
nízké
pórovitosti a malému převýšení svaru
®
Plus
dráty s tavidlem uvnitř. Jejich výhodou je vyšší
ba
ozónuproduktivita
minimální.– zvýšení až o 24% při MIG svařování a až o 35% při TIG svařování
z vyšší
Tupý svar metodou TIG
rychlostuhlíkové
svařováníkonstrukční
a snazší utváření
profilu koutonejlepší plyn pro svařování
oceli
v porovnání s použitím argonu
– hliníkové
slitina 4140
vého
svaru.
o tloušťce 10 mm s použitím
z
Ferromaxx Plus
®
®
a Inomaxx Plus, které i při zvýšené produktivitě svařování
v kouřových zplodinách.
®
univerzální ochranný plyn (MIG a TIG, všechny tloušťky
materiálu
a všechny druhy přenosu
Řez koutovým svarem při MIG
Alumaxx
Pluspříliš citlivý na nastavení
Řez
koutovýmkvalitu
svarem svaru a omezuje riziko vzniku vad, zajišťuje hlubokýplynu
z zlepšuje
průvar
a není
Alumaxx®svařování
Plushliníkové
je argon-heliová
směs pro
slitiny 4140
kovu obloukem)
při MAG
svařování
oceli
parametrů při svařování
tloušťcesvařování
10 mm s použitím
výkonnostníoMIG
hliníku a jeho slitin
o tloušťce
snadné zapalování a vysoká stabilita oblouku přiBS970:080M50
TIG
svařování
plynujak
Alumaxx
Plus
®
z
všech tlouštěk
ve sprchovém,
tak i pulzním
®
z
z
Inomaxx Plus
®
vyšší produktivita – až o 19% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny Ar/CO2
režimu. (Alumaxx Plus rovněž slouží pro svařováŘez koutovým svarem při
Ferromaxx Plus
plyn pro korozivzdorné
oceli
MAG nejlepší
svařování korozivzdorné
ní hliníku a mědi
metodou TIG.)
z hladký a plochý povrch svaru
oceli AISI316L o tloušťce
z použitelnost pro všechny tloušťky základního materiálu a druhy přídavných svařovacích
zlepšuje plynu
kvalitu svaru a omezuje
rizikospektrum
vzniku vad (pórovitosti),
zajišťuje hluboký
průvar s mohutnějším pr
3 mmz s použitím
Široké
výrobků i služeb
umožňuje
materiálů (plné i trubičkové dráty)
Inomaxx®vynikající
Plus
mechanické vlastnosti a není příliš citlivý na nastavení parametrů při svařování
společnosti
Air
Products
působit
jako
spolehlivý
z ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku ozónu
z vyšší produktivita – až o 17% vyšší rychlost ručního svařování v porovnání s běžnými směsnými plyny
12 mm
s použitím plynu
ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku
ozónu
z snížení
® doby čišťění díky sníženému rozstřiku
ý na nastavení
nými plyny Ar/CO2 Ferromaxx® Plus je vícesložková ochranná
partner nejen v kovovýrobě. Díky vyspělé
z snížení doby čištění díky technologii
sníženému rozstřiku
(plnění láhví 300bar, Integra®,
atmosféra na bázi směsi argon-helium určená
z
pro výkonnostní svařování konstrukčních uhlíkoBIP)s a odborně
připravenému
personálu je
hladký a plochý povrch svaru
minimální oxidickou
vrstvou
Řez koutovým svarem při MAG
®
Inomaxx
Plus jeoceli
směsí
argonu
vých ocelí v celém rozsahu tlouštěk všemi druhy
uspokojit
všechny
zákazsvařování korozivzdorné
AISI ®s obsahem
z použitelnost
pro všechny schopna
tloušťky základního
materiálu
a typy požadavky
přenosu kovu obloukem
316L
o tloušťce
3 mm s použitím
přídavných materiálů a ve všech druzích přenosu
a helia,
jež
je určena
pro vysoce zjakostní
níků– v nejvyšší
technické
ochrana a propracovního prostředí
minimalizace vzniku
ozónu kvalitě. V případě
plynu Inomaxx Plus
duktivní svařování
austenitických
i feritických
kovu obloukem.
jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info-lince:
®
“specialista
pro tenkou
ocel”
antikorozních ocelí při dosažení hlubokého
Inomaxx® je série plynů speciálně vyvinutá pro
800 100 700.
průvaru i u silnějších
součástí.
MAG a pulzní MAG“spolehlivý
svařování antikorozních
univerzálníocelí.
pomocník”
z zlepšuje
kvalitu a vzhled svaru, zajišťuje
Ferromaxx 7
®
Ferromaxx 15
z
Tupý svar při MAG svařování oceli
BS970:080M50 o tloušťce 12 mm
s použitím plynu Ferromaxx® 15
z
z
kých
ování
e obzvláště
ři svařování tenkých
vnění a snižuje se
zlepšuje kvalitu svaru a omezuje rozstřik, zajišťuje
hluboký průvar s optimálním profilem svarové housenky
a není příliš citlivý na nastavení parametrů při svařování
použitelnost pro všechny tloušťky materiálu
ochrana pracovního prostředí – minimalizace vzniku
ozónu
Řez svarem při MAG svařování oceli
BS970:080M50 o tloušťce 3 mm
s použitím plynu Ferromaxx® 7
Řez koutovým svarem – MAG
svařování korozivzdorné oceli AISI
316L tloušťky 6 mm při použití plynu
Inomaxx® 2
z
stabilní svařovací oblouk při svařování tenkých
plechů při nízkém napětí či pozičním svařování
Inomaxx® TIG
snižuje doby čištění po svařování, zajišťuje obzvláště
nízkou úroveň rozstřiku
nejlepší
plyn proTIG svařování
Řez svarem při MAG svařování oceli
BS970:080M50 o tloušťce 3ocelí
mm
korozivzdorných
s použitím plynu Ferromaxx 7
Inomaxx 2
®
z
při svařování pulzním obloukem dochází při svařování tenkých
plechů jen k velmi malému tepelnému ovlivnění a snižuje se
univerzální prostředek pro
tak riziko deformací
z
korozivzdornou ocel
z
z
z
SVĚT SVARU
®
velmi dobrá kvalita svaru, nízký rozstřik
velmi vhodný pro svařování pulzním obloukem, zajišťuje
výborné mechanické vlastnosti
vhodný pro všechny tloušťky materiálu a typy přenosů
kovu obloukem
z
z
z
Řez koutovým sv
svařování koroziv
316L tloušťky 6
Inomaxx® 2
zlepšuje kvalitu svaru a omezuje riziko vzniku vad,
zajišťuje vynikající průvar v oblasti kořene svaru, lesklý, hlad
a plochý povrch svaru
vyšší produktivita (zvýšení až o 30% v porovnání
s rychlostí ručního svařování pod argonem)
chemicky redukuje vrstvu ulpělých oxidů což zmenšuje
úsilí při čištění povrchu svaru
ochrana pracovního prostředí – minimální tvorba ozónu
/ 19
Bezpečnost práce
Zásady prevence
poranění při manipulaci s tlakovými láhvemi
www.airproducts.cz
Martina Svobodová, Air Products, Praha
livě. Je důležitý
pravidelný úklid.
Další příčinou
nehody může být
spěch. Pokud
jsou láhve mokré,
mohou klouzat
a manipulace
s nimi je mnohem
obtížnější.
Poranění zad
Hlavní důvody
vzniku tohoto
poranění jsou
následující:
– Pokus zachytit
padající láhve.
Nikdy se nepokoušejte zachytit
padající láhve.
–P
okus o zvedání spadlých
láhví. Při použití
správného způsobu zvedání je
možno tomuto
zranění zamezit.
Proto je nutno
při zvedání láhví
z vodorovné do
svislé polohy
dodržovat
následující
pravidla:
Přesto, že tlakové láhve Integra® jsou
navrženy tak, aby manipulace s nimi byla co
nejjednodušší - jedná se stále o relativně těžké ocelové přeměty. Manipulace a skladování
podléhá regulaci státními normami, přesto
je užitečné řídit se některými základními
pravidly a předcházet tak nepříjemnostem
způsobeným zraněními.
Poloha nohou
Na šířku boků od sebe, jedna noha lehce
před druhou, rozkročmo kolem láhve na straně
ventilu.
– Pokrčení kolen
Pokrčte kolena a snižte tělo. Tím se umožní,
že většinu zátěže při zvedání ponesou silné
stehenní svaly.
– Pevně uchopte
Ujistěte se, že kryt ventilu je bezpečně připevněn, a pak oběma rukama pevně uchopte
láhev.
– Narovnejte se
Snažte se udržet rovná záda po celé jejich
délce.
– Zastrčte bradu
Zastrčením brady se záda zajistí v rovné
poloze.
– Pevně zvedejte
To se provádí nejprve narovnáním nohou,
a pak pažemi při současném kráčení dopředu.
– Posuňte láhev
Stojí-li láhev rovně, nenechte ji stát volně, ale
posuňte ji do bezpečného skladovacího prostoru a zajistěte ji proti pádu.
Při zvedání láhví vždy používejte:
– Vhodný ochranný oděv
– Pevné ochranné rukavice
– Bezpečnostní obuv s ochrannou kovovou
špičkou
– Samostatně stojící láhve musí být vhodným
způsobem zabezpečeny proti pádu, např.
řetízkem, třmenem atd.
Skřípnuté ruce
Druhy zranění způsobené
skřípnutím rukou mohou
být:
– zlomené kosti
– poškozené prsty
– pořezání
– odřeniny
Při manipulaci s láhvemi
je velmi důležitá trvalá
pozornost.
Při manipulaci s láhvemi
je důležitá ochrana rukou.
Pevné ochranné rukavice
snižují pravděpodobnost
pořezání a odřenin. Hlavní
příčinou vzniku těchto
nehod je pokus o narovnání nakloněných láhví, které
jsou v paletách zajištěné popruhy. (V těchto případech
si vždy vyžádejte pomoc
jiného pracovníka.)
Abychom zamezili tomuto
riziku je nutno při vykládání
a snímání popruhů z palet
postupovat opatrně a peč20 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Svařovací roboti s integrovanou kabeláží
svařovacího hořáku
www.motoman.eu
Autor: Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech, Praha
Více než 95 % dodávaných robotů Motoman pro svařovací aplikace tvoří právě roboty s integrovanou kabeláží.
Japonská společnost YASKAWA dlouhodobě vyrábí roboty Motoman a patří mezi největší světové výrobce průmyslových robotů.
Roční produkce se průměrně pohybuje přes
10 tisíc kusů vyrobených robotů za rok.
V České a Slovenské republice se můžete
s roboty Motoman setkávat déle než 20 let.
Odhadem je v obou zemích instalováno více
než 2 500 ks těchto zařízení.
Vývoj svařovacích robotů
Roboty Motoman se vyznačují především svou
moderní konstrukcí, vysokou přesností jejich
opakovaného pohybu, a také svou vysokou spolehlivostí. Z těchto důvodů jsou roboty Motoman
často vyhledávaným zařízením pro celé výrobní
linky, které pracují v nepřetržitých provozech.
Společnost YASKAWA vyvinula unikátní
Nová koncepce robotů Motoman
s integrovanou kabeláží. Obrázek
znázorňuje jedno z původních
řešeních.
SVĚT SVARU
konstrukci řešení svých svařovacích robotů, které
jsou výhradně určené pro metody obloukového
svařování. Jedná se o roboty s dutým horním
ramenem, kterým je pak veden celý svazek svařovacího hořáku. První generaci těchto robotů
YASKAWA představila již v roce 2005.
Výhodou tohoto konstrukčního řešení robotů
je zvýšení dostupnosti svařovacího hořáku
k místu svařování, nekonečné otáčení svařovacího hořáku rovněž zvyšuje takt robotizovaného
pracoviště. Další výhodou je 5x až 6x vyšší
životnost kabeláže svařovacího hořáku. Navíc má
programátor takového robota méně starostí s přípravou trajektorií robota s ohledem na zachycení
kabeláže svařovacího robota o upínky upínacího
přípravku nebo členité části svařované součástí
než v případě použití běžného robota, kde je
kabeláž hořáku vedena kolem ramene robota.
Přívodní kabel svařovacího
hořáku je umístěn uvnitř horního
ramene robota.
Nová generace svařovacích robotů
V současné době společnost YASKAWA nabízí již druhou generaci moderních svařovacích
robotů s integrovanou kabeláží. Základní nosnost těchto robotů pro svařování metodou MIG/
MAG činí 3 kg. Pro aplikace svařování metodou
TIG nebo svařování plasmou máme k dispozici
robota stejné konstrukce s nosností 15 kg.
Roboty Motoman s integrovanou kabeláží
nesou typové označení MA. Jedná se o šestiosé
Duté horní rameno robota byl
jeden z řady celosvětových
patentů společnosti YASKAWA.
/ 21
partnerské stránky
Na obrázku je standardní robot s vedením
přívodního kabelu svařovacího hořáku mimo
vnitřní prostor horního ramene robota.
V této pozici vytváří kabel smyčku, která
může nepříznivě ovlivnit přesnost podávání
svařovacího drátu.
Motoman velmi rychle,
jiní pak na tento nový
trend nezareagovaly
dodnes.
Společnost
YASKAWA ošetřila
své unikátní řešení
řadou celosvětových
patentů. Především na
použití dutého horního
ramene pro vedení
svařovacího hořáku.
Z tohoto důvodu musela konkurence použít
řešení s otevřeným
horním ramenem.
Tato však přináší něProdej sedmiosých robotů Motoman byl oficiálně zahájen již v roce 2010. Prodej byl zahájen na
která omezení. Předevýstavě Automatica v Mnichově.
vším délka přívodních
roboty, menší robot MA1400 má základní dosah
kabelů hořáku je u řady konkurenčních robotů
1,4 m. Robot MA1900 má pak základní dosah
oproti robotům Motoman značně delší. Toto
1,9 m. Dosah robota neobsahuje délku svařomá např. vliv při použití svařovacích robotů pro
vacího hořáku, která se pohybuje od 350 až do
svařování hliníku. Některé konkurenční roboty
550 mm. Robot s patnácti kilovou nosností pak
neumožňují nekonečné otáčení poslední osou,
nese označení MA1800. Tento má pak dosah
na které je přímo namontován svařovací hořák.
bez svařovacího hořáku 1807 mm.
Konkurence
Po uvedení robotů Motoman s integrovanou
kabeláží svařovacího hořáku na trh, žádná
značka konkurenčních robotů neměla k dispozici žádné takové podobné řešení. Někteří výrobci
robotů zareagovali na novou generaci robotů
Robot s integrovanou kabeláží svařovacího hořáku ve stejném
postavení. Kabel nevytváří žádnou smyčku, je jen lehce ohnutý.
Sedmiosý robot Motoman
Další zajímavým a unikátním řešením svařovacích robotů je semiosý robot.
Robot Motoman VA1400 je obdobným
řešením robota s integrovanou kabeláží MA1400.
Navíc je pouze sedmá osa. Toto řešení přináší
zlepšení dosahu robota při svařování v komplikovaně dostupných místech, např. při svařování
vnitřních svarů různých rámů, krytů apod.
Sedmá osa robota VA1400 oproti standardním
šestiosým robotům navíc umožňuje zrychlení otáčení robota podél jeho vertikální osy. Pro otáčení
sedmiosý robot používá dvě své osy, je tím pádem
nepatrně při svém otáčení rychlejší. To je výhodné
především v automobilovém průmyslu, kde každá
ušetřená vteřina na taktu robotizovaného pracoviště přináší značné úspory při výrobě svařenců.
Prodej starších robotů Motoman
Velmi často se řada našich zákazníků ptá
na možnosti dodávek starších robotů. Musíme
konstatovat, že starší roboty Motoman se v naší
nabídce vyskytují jen zřídka.
Je běžné, že po ukončení výroby daného
svařence, např. ve výrobní lince v automobilovém
průmyslu, se výrobní linka demontuje a starší robot se použije pro další nasazení při výrobě dílčích
svařenců nebo pro obsluhu při manipulaci s dílci
– např. při obsluze obráběcích center, manipulace
s dílci na pásovém dopravníku apod. Náš servis
udržuje v chodu roboty Motoman i 20 let staré.
Vývoj robotů jde stále kupředu. Již nyní se
chystá na trh další nová generace průmyslových
robotů Motoman. Více informací naleznete na internetových stránkách http://www.motoman.eu.
Moderní svařovací robot s nosností 3 kg – robot Motoman typ MA1400.
Svařovací hořáky
Další nepříznivé postavení svařovacího robota v klasickém provedení.
Kabel opět vytváří smyčku.
Robot s integrovanou kabeláží ve stejném postavení.
22 /
Také výrobci robotických svařovacích hořáků
velmi rychle zareagovali na nový trend ve svařovacích robotech.
V roce 2005 a 2006 neexistoval téměř žádný
výrobce svařovacích hořáků pro roboty nové
generace. Ovšem v dnešní době je na výběr celá
řada robotických svařovacích hořáků pro roboty
s integrovanou kabeláží od různých výrobců. Od
plynem chlazených hořáků přes vodou chlazené
hořáky. Řada výrobců hořáků nabízí také hořáky
s možností nekonečného otáčení svařovacím
hořákem podél své osy. Některé typy hořáků
umožňují otáčení jen 400 st. kolem své osy.
Sedmiosý robot Motoman typ VA1400. Má lepší dosah, je
rychlejší pro nasazení např. ve výrobních linkách automobilového
průmyslu.
SVĚT SVARU
Svařovací roboti Motoman
Společnost Yaskawa je světovým lídrem ve
vývoji průmyslových robotů. Jako první vyvinul a
začal standardně nabízet svařovacího robota s
integrovanou přívodní kabeláži svařovacího hořáku
uvnitř horního ramene.
Výhodou je možnost nekonečného otáčení
svařovacího hořáku, až 5x vyšší životnost kabeláže
svařovacího hořáku, zlepšený dosah robota v méně
přístupných místech. Při poškození hořáku nebo kabeláže
není nutné vyměňovat celý hořák, ale pouze jeho části.
Těmi jsou krk hořáku bez nutnosti kalibrace TCP bodu,
samotnou kabeláž hořáku - výměna nezabere ani 3
minuty práce.
Programátor se navíc nepotýká se zavazejícím
kabelem hořáku, jako v případě klasického svařovacího
robota, kde může kabelem zavadit o svařenec nebo
upínku. Více informací naleznete na internetových
stránkách http://www.motoman.cz.
sedmá osa robota zlepšuje jeho
dosah a zrychluje otáčení
novinka
Robot HP20D - klasický univerzální 6-osý
robot s vedením kabeláže svařovacího
hořáku vně horního ramene robota.
Robot MA1400 - svařovací 6-osý robot s
vedením kabeláže svařovacího hořáku
uvnitř horního ramene robota.
Robot VA1400 - novinka. Tento robot má
7 os, kabeláž svařovacího hořáku je rovněž
vedená horním ramenem robota.
Princip vedení přívodní kabeláže horním ramenem robota si společnost Yaskawa nechala patentovat. Ostatní
konkurence musí nabízet pouze alternativy tohoto řešení.
Technická data základní řady svařovacích robotů Motoman
Typ robota
Motoman
Řízení
robota
Integrovaná
Počet
kabeláž hořáku
os
Max.
nosnost
Max. dosah
bez hořáku
Změna technických dat vyhrazena!
Max. nepřesnost
pohybu
Vhodný pro metodu
svařování
Poznámka
MA1400
DX100
Ano
6
3 kg
1434 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG
svařovací robot
MA1800
DX100
Ano
6
15 kg
1807 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG, TIG, plasma
svařovací robot
MA1900
DX100
Ano
6
3 kg
1904 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG
svařovací robot
VA1400
DX100
Ano
7
3 kg
1434 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG
svařovací robot
MH6
DX100
Ne
6
6 kg
1422 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG, TIG
univerzální robot
MH6-10
DX100
Ne
6
10 kg
1422 mm
± 0,08 mm
MIG/MAG, TIG, plasma
univerzální robot
HP20D-6
DX100
Ne
6
6 kg
1915 mm
± 0,06 mm
MIG/MAG, TIG
univerzální robot
HP20D
DX100
Ne
6
20 kg
1717 mm
± 0,06 mm
MIG/MAG, TIG, plasma
univerzální robot
MH50-20
DX100
Ne
6
20 kg
3106 mm
± 0,15 mm
MIG/MAG, TIG
univerzální robot
Katalogové listy jednotlivých robotů Motoman a řízení DX100 lze stáhnout z internetových stránek http://www.motoman.cz.
www.motoman.cz
partnerské stránky
Úspěšné působení společnosti
SKS WELDING Systems GmbH + s.r.o.
www.sks-welding.cz
Holan Martin, SKS WELDING Systems s.r.o.
Úspěšný vývoj funkce Synchroweld, díky které
je možné zachovat rovnoměrné provaření svářeného dílu i při složitějším tvarování a natáčení
dílu synchronně s externí osou robotu.
2009 – 2012
Vývoj a úspěšné uvedení do praxe pro svářecí
technologii MicroMIG – technologie s eliminací rozstřiku při zapálení oblouku a omezení
teplotního vlivu na deformaci svářených dílů při
požadovaném průvaru.
Česká pobočka německé firmy SKS
Welding Systems úspěšně působí nejen na
domácím trhu v České Republice, ale také
na Slovensku. Za dobu svého trvání přinesla spoustu spokojených zákazníků, s tím
související servisní podporu a v neposlední
řadě i plno zajímavých instalací a projektů.
Pojďme si v krátkosti představit historii firmy.
1989
Založení firmy SKS Schweiss-und Schneidsysteme GmbH, se specializací na vývoj digitálního
robotického a automatizovaného sváření.
1993 – 2000
Plně digitalizovaný svářecí zdroj LSQ5
První plně digitalizovaný systém umožňující
zdokumentování svářecích parametrů a jejich
opakovatelnost v sériové výrobě.
Uvedení svářecího systému DoubleWire – dvojitý drát pro aplikace s vysokou svářecí rychlostí
a hlubokým závarem. Nasazení vzduchem chlazených hořáků namísto vodou chlazených i při
vysokých svářecích výkonech.
Podavač drátu Frontpull pro bezrozstřikové sváření
Malý, lehký – podavač PF5
Řídicí jednotka Q84r s dotykovou obrazovkou
Hořákový systém PowerJoint pro roboty s vnitřním vedením
Použití aplikace sváření s dvojitým drátem
2000 – 2008
Na trh byl uveden svářecí zdroj druhé generace digitální technologie LSQ5.
Masové rozšíření svářecích robotů s vnitřním
vedením kabeláže a s tím související vývoj hořákového systému PowerJoint – systém umožňující
nekonečnou rotaci a tím rychlejší cyklové časy
ve výrobě, a nového výkonného podavače drátu
PF5.
Systém pro sváření TIGem či Plasmou
zapalující oblouk bez použití vysoké frekvence –
bezpečnější systém pro obsluhu.
24 /
Hořákový systém Plasma-TIG
Nové řídicí jednotky Q84 s dotykovou průmyslovou obrazovkou, které dokáží řídit a spravovat
až čtyři kompletní robotické svářecí systémy
SAM – poloautomatický svářecí systém pro ruční
použití s precizností robotického sváření.
Česká pobočka SKS Welding Systems s.r.o.
poskytuje záruční i pozáruční servis, technologické poradenství a podporu k co nejvyšší
spokojenosti zákazníka.
V našem sídle ve středočeských Kosmonosech u Mladé Boleslavi máme k dispozici plně
vybavený sklad nejen s náhradními díly, ale také
se širokým sortimentem spotřebního materiálu
pro naše systémy.
Pro potřeby školení disponujeme kvalitně
vybaveným školicím prostorem, kde dokážeme
uspokojit i větší počet zájemců najednou. Samozřejmě není problém provádět školení přímo
u zákazníka v jeho provozu a na jeho zařízení.
Provádíme instalace našich zařízení přímo u zákazníka nebo u integrátorů.
Pro „důvěryhodné“ zákazníky umožňujeme
bezplatné vyzkoušení našeho svářecího systému
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Přehled hořákových systémů dodávaných firmou SKS
toto řešení je finančně velmi výhodné. Přestavba
hořákového systému z MIG/MAG na TIG (Plasmu) je poměrně snadnou záležitostí a šikovní
operátoři to zvládnou bez výraznějších potíží.
Další úspěšnou instalací s požadovaným účinkem snížení rozstřiku během zapálení oblouku
a následného sváření bylo nahrazení stávajícího
staršího zařízení SKS a jeho doplnění o podavač
drátu Frontpull, který je umístěn na poslední ose
svařovacího robotu. Provedení softwarového
updatu nebylo ničím komplikovaným a rázem se
ze systému staršího data stalo pracoviště s nejnovějším technologickým vybavením. Finanční
náročnost takovéto akce je velmi nízká a nezabere více než jednu pracovní směnu. Nastavení
svářecích parametrů a jejich optimalizace již není
pro zkušeného seřizovače nepřekonatelným
problémem.
Další zajímavou instalací je zcela určitě
funkční zařízení využívající funkci Synchroweld,
které je použito pro sváření obvodového sváru
slabých materiálů při velmi vysokých svářecích
rychlostech při vzájemné synchronizaci s externí
osou. Díky této funkci již není problém konstantní
provaření po celé délce sváru ani v místech, kde
dochází díky reorientaci hořáku k působení většího množství tepla na jednotku vzdálenosti.
SAM poloautomatický systém pro ruční sváření
přímo v provozu. Naše firma poskytuje také
bezplatné sváření testovacích vzorků pro návrh
optimální technologie.
Příklady instalací
Mezi naše velmi úspěšné a zajímavé instalace
určitě patří systémy pro sváření běžných ocelí
metodou MIG/MAG a zároveň sváření metodou
TIG či Plasma za použití stejného svářecího
zdroje a řídicí jednotky. Odpadá tímto nutnost
pořízení dalšího svářecího zdroje a nutného příslušenství stejně tak i robota. Netřeba uvádět, že
Závěrem...
V poslední době dochází k častému výskytu
situace, kdy je ze zahraničí dovezeno zařízení
staršího data a je nutné ověřit jeho funkčnost,
bezpečnost a v neposlední řadě provést kontrolu
celého systému – kalibrací systému počínaje
a svářecím testem konče.
Pokud budete v takovéto situaci, neváhejte
nás kontaktovat pomocí mailu nebo na našich
telefonních číslech.
V případě zájmu Vás též velice rádi uvítáme
v našem sídle na adrese: Průmyslová 829,
Kosmonosy.
www.sks-welding.cz
Příklad výrobků svářených metodou TIG
Příklad výrobků svářených běžnou MIG/MAG technologií
Robot osazený systémem pro běžné MIG/MAG sváření, ale i pro TIG (Plasmu)
SVĚT SVARU
Osazený podavač drátu Frontpull na robotu Motoman
/ 25
x TIG
datura ad arco manuale
erské stránky
daturap aar t nPlasma
x Ad arco manuale
Interflon Bio Weld 15+
x A Plasma
Interflon Bio Weld 15+
Interflon
Bio
Weld
15+
i, il più Nový
comune
e frequente
è il metodo
MAG.
prostředek
proti rozstřiku
- bezpečný
pro lidi i životní prostředí Ci sono anche altri metodi di saldatura, m
Principali
applicazioni
Ing. Ivo Jiřík, INTERFLON Czech, s. r. o.
metodi di saldatura, se questi danno orig
plicazioni principali si effettueranno presso le aziende che utilizzano i seguenti metodi di saldatura:
Il prodotto può anche essere utilizzato pe
2. Principali applicazioni
x MIG/MAG
Le
principaliapplicazioni
si effettueranno presso le aziende che
utilizzano
i seguenti metod
2.applicazioni
Principali
x Taglio
Laser
x TIG
Le applicazioni principali si effettueranno presso le aziende che utilizzano i seguenti metodi d
Interflon Bio Weld 15+
x MIG/MAG
x
MIG/MAG
x Ad arco manuale
x TIG
Interflon Bio Weld 15+ può essere utilizz
x TIG
x Ad arco manuale
x A Plasma
per le successive lavorazioni del pezzo o
x Ad arco manuale
x A Plasma
ciaioper
inox
e altri metalli
per l’allumin
o anche altri metodi di saldatura, ma non sono molto frequenti.
Il prodotto è idoneo
l’utilizzo
anche (non
con altri
x A Plasma
dell’automotive,
della siderurgia,
of
anche altri metodi di saldatura, ma
non sono molto frequenti.
Il prodotto ènelle
idoneo
i di saldatura, se questi danno origine a spruzziCidisono
saldatura.
metodi
di
saldatura,
se
questi
danno
origine
a
spruzzi
di
saldatura.
Ci sono anche
altri con
metodi
di saldatura,
ma non sono
molto
frequenti.
prodottoeè MAG
idoneo(Me
pe
LaPoužití
saldatura
ad arco
gas
ha due varianti:
MIG
(Metallo
GasIlInerte)
Společnost
Interflon,
specialistaper
na mazání
Vás naše
krátké seznámení s tímto prometodi
di saldatura,
se
questi danno originePokud
a spruzzi
di saldatura.
otto può anche
essere
utilizzato
le
operazioni
di
taglio
se
si
effettua:
Molti
prodotti
antipruzzi
contengono
oli.
D
di
aessere
filo pro
continuo
derivati
dal metodo
ad arco
sommerso.
Il prodotto
può15+
anche
utilizzato
per
le operazioni
taglio
sepředstavit
si effettua:
Teflonem®, vyvinula a nedávno uvedla na trh cedimenti
duktem
zaujalo,
jsmedipřipraveni
vám
Interflon
Biosaldatura
Weld
je vhodný
svaprodukt Interflon Bio Weld 15+, který nabízí
technologii
přímo
provoprodotto può
anche
essere
utilizzato per
le operazioni
dia to
taglio
seve
sivašem
effettua:
nosi
perosobně,
il saldatore.
Inoltre,
i residui di o
řováníIl v ochranné
atmosféře
a pro
obloukové
x Taglio
Laserochranu proti nalezu, aby pro vás její použití bylo co nejefektivnější.
bezpečnou
a účinnou
Tagliooperace,
Laser kde
svařování, stejně jako pro xvšechny
aerosol.
operazione
richiede ulte
I fili
d’apporto
comuni
hanno
un diametro
cheQuesta
va da 0,8
mm a 1,2
pování svarových kuliček a okují. Současně
Máte-li
zájem
o návštěvu
technického
poradce
x Taglio
Laser
je potřebné
nebo più
předepsané
použít
spreje proti
Saldatura MIG/MAG
nebo
vzorek,
napište nám:
usazování
odlétajících
kuliček
při svařování
bez
mm
(meno
comuni
da 1,6
mm). Mentre
viene
apportato
il filo continuo,
silikonu. Současně čistí a chrání proti korozi. Je
dalla
torcia
fluisce
un
gas
di
copertura
sul
pezzo
trattato
alla
Interflon
Bio
Weld
15+
può
essere
utilizzato
in
tutti
i
casi
in
cui
la velocità
formazione di spruzzi di s
vhodný pro obloukové svařování, stejně tak
Popis 15+ può essere utilizzato in tuttitaké
on Bio Weld
i
casi
in
cui
la
formazione
di
spruzzi
di
saldatura
causa
problemi
Interflon
Bio
Weld
15+
può
essere
utilizzato
in
tutti
i
casi
in
cui
la
formazione
di spruzzi
di sal
per
le
successive
lavorazioni
del
pezzo
oppure
se
devono
essere
rimossi
costi elevati
di pro
circa
10 litrisvařovací
al minuto.
Questo
gas protegge il metallo liquido
sottocon
automatické
přístroje
s nepřetržiInterflon
Bio
Weld
15+
je
rychle
biologicky
per
le
successive
lavorazioni
del
pezzo
oppure
se
devono
essere
rimossi
con
costi
elevati.
E
successive lavorazioni del pezzo oppure se
devono
essere
rimossi
con
costi
elevati.
E’
idoneo
per
acciaio,
actým
rozstřikovacím
zařízením.
Prodlužuje
intervaciaio
inox e altri metalli
(non
per l’alluminio).
quindi essere utilizzato nel settore dell’ing
dall’ossidazione
che
indebolirebbe
la Può
saldatura.
odbouratelný prostředek proti usazování odléta- l’arco
ciaio
inox trysek.
e altriJe
metalli
(nona nehořlavý.
per l’alluminio). Può quindi essere utilizzato nel settore dell’inge
ly mezi
čištěním
bezpečný
zjednodušuje nebo úplně eliminuje následné
čištění svaru.
Interflon
15+ non contiene olio,
dell’automotive,
della siderurgia,
nelle dell’ingegneria
officine,
ecc.Bio Weld
nox e altri
metalli
per l’alluminio).
essere utilizzato
nel settore
meccanica,
jících
kuliček (non
při svařování,
neobsahuje silikonPuò quindi
Nemádell’automotive,
žádné negativní účinky
svařované nelle officine, ecc.
dellana
siderurgia,
a chlor.
Zabraňuje
ulpívání kuliček
svařování ecc.
componenti a rapida biodegradabilità. Il p
spoje. Při aplikaci se povrch nastříká velmi lehce
utomotive,
della
siderurgia,
nellezeofficine,
na opracovávaném povrchu, nástrojích a svářeMolti prodotti
contengono oli. Durante
la saldatura
questi
oli bruciano ed emetto
ze vzdálenosti
30–50antipruzzi
cm.
INTERFLON
s. r.oli
o.
Biodevono
Weld
15+ Czech,
non
lascia
residui
quin
Molti prodotti antipruzzi contengono oli. Durante
la saldatura
questi
bruciano
edunti,
emettono
cích hořácích. Ve vodě je rozpustný, připravený
nosi
per
il
saldatore.
Inoltre,
i
residui
di
olio
essere
rimossi
dopo
la saldatura, di so
Jeremiášova
Nella
saldatura
MAG (Metallo
Gas Attivo),
viene
usata947
anidride
k použití
bez
další
úpravy
a je
nehořlavý.
Pro
apliVýhody
nosi
per
il
saldatore.
Inoltre,
i
residui
di
olio
devono
essere
rimossi
dopo
la
saldatura,
di
solito
prodotti antipruzzi contengono oli. Durante la saldatura
questioperazione
oli bruciano
ed emettono
fumi
molto
danbaselavoro
acqua.
Inoltre,
non
produce
155
00 Praha
5
aerosol.
Questa
richiede
ulteriore
deltossici
saldatore
e costa
molto. fumi to
kaci stačí velmi malé množství produktu, které
carbonica
pura
CO
ozeuna
miscela
Argonlavoro
con
piccole
quantità
di molto.
aerosol.
Questa
richiede
[email protected]
saldatore
e costa
2operazione
– Zabraňuje
přilnutí
kuliček
sváření
při
svařo-diulteriore
e-mail:
er il saldatore.
Inoltre,
i
residui
di
olio
devono
essere
rimossi
dopo
la
saldatura,
di
solito
utilizzando
detergenti
in
je zároveň podmínkou úspěšnosti použití. Může
nebo řezání laserem.
tel./fax:
+ 420 257 214 169
COvání
può essere
usata per
2 e ossigeno O2. La composizione del gas
být
použit
jak
na
vlhké,
tak
i suché
povrchy.
– Může
bezpečně skladován
v každé
svařool. Questa operazione richiede ulteriore lavoro
delbýtsaldatore
e costa
molto.
mobil: +420 604 215 944
Interflon Bio W
Neobsahuje VOC.
influire
sul processo di saldatura (penetrazione,
finezza di
vací stanici.
www.interflon.cz
Na trhu je k dispozici řada sprejů pro svářeče,
–
S
kladování
a doprava
jsou
jednoduché
a bezpolverizzazione, perdita di spruzzatura). Nella saldatura
MIG (Metallo
No silicone
ze kterých se však při použití uvolňují škodlivé
Interflon
Bio
Weld
15+ non
non
contieneolio,
olio,né
nésilicone
siliconeooVOC
VOC(Composti
(CompostiOrganici
Organici
Volatili).
pečné,
skladování
při pokojových
teplotách.
Interflon
Bio
Weld
15+
contiene
Volatili).
E’ E
a
Gas
Inerte)
usato
unnagas
solito
Argon,
aavolte
Elio).
La
plyny. I když se používá odsávání, pracovníci
– Nemá
žádnéviene
negativní
působení
svar.inerte (di
Saldatu
Nella
saldatura
plasma,
un
getto
di
gas
pin
componenti
a
rapida
biodegradabilità.
Il
prodotto
è
già
pronto
per
l’uso
e
disponibile
solo
componenti
a
rapida
biodegradabilità.
Il
prodotto
è
già
pronto
per
l’uso
e
disponibile
solo
in
v
mnohdy vdechují vzduch obsahující toxické
– Může být MAG
použit naviene
pracovních
částech
a svasaldatura
usata
principalmente
per
l’acciaio
puro
o viene
1.risca
Dire
conducibilità
elettrica
che
super
Bio
15+
non lascia
lascia
residui
unti,quindi
quindi
pezzo
saldato
puòsubito
subito
essere
zincato
opp
látky. Interflon Bio Weld 15+ je zdravotně nezáBio Weld
Weld
15+ non
residui
unti,
ililpezzo
saldato
può
essere
zincato
oppur
řovacích
hořácích/svařovacích
tryskách.
2.
Tubo
debolmente
legato.
La
saldatura
MIG
viene
preferita
per
l’acciaio
ad
viene
ionizzato
con
impulsi
ad
alta
frequenz
vadný!
Neobsahuje
a ani
nevytváří
při
svařování
base
acqua.
Inoltre,
non
produce
fumi
tossici
quando
brucia.
–
P
rodlužuje
intervaly
čištění
svařovacích
trysek.
Weld 15+ non contiene olio, né silicone obase
VOC
(Composti
Organici
Volatili).
a base
acqua e contiene
acqua.
Inoltre, non
produce fumi
tossiciE’
quando
brucia.
3. Elett
žádné toxické látky.
negativo in tungsteno e l’anodo nel getto,
e
– Vhodný
rozstřikovací
systémy
svařovacích
alta
lega pro
o per
le leghe
di alluminio.
Scheda Marketing
Saldatura a plasma (PAW)
Silicone
on Bio
onenti a rapida biodegradabilità. Il prodotto è già
pronto per l’uso e disponibile solo in versione liquida. Interflon
4. Gas
strojů.
Neobsahuje silikon No
Noolio
olio
Nofumi
fumitossici
tossici
5. Meta
– Msaldato
á čisticí a antikorozní
efekt. essere zincato oppure
No
eld 15+ non lascia residui unti, quindi il pezzo
può subito
verniciato
con vernici
a
No
silicone
6. Meta
No
silicone
acqua. Inoltre, non produce fumi tossici quando
brucia.
Ciò rende possibile la creazione di un arco
Interflon
Bio Weld 15+ je registrován pro
Silicone
použití i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu s registrací NSF (A1) pod číslem: 142706.
No silicone
No olio
No fumi tossici
Interflon Bio Weld 15+ neobsahuje olej,
lla superficie del pezzo lavorato oppure sui
etallo oppure schizzano via dal bagno di fusione
ata in modo ottimale, viene ridotta
Silicone
silikon, chlór nebo VOC (Volatile Organic
Compounds). Je komponován na vodní bázi
v koncentraci pro přímé použití a obsahuje
rychle biologicky odbouratelné složky. Interflon
Bio Weld 15+ neuvolňuje žádná rezidua maziv,
a proto může být svařenec okamžitě galvanizován nebo použita barva na vodní bázi. Kromě
Filo
d’apporto
toho se při svařování neuvolňují toxické plyny.
Interflon Bio Weld 15+
se
o
ivo per saldature, sicuro per persone e ambiente
e
26 /
7. Pezz
trasferito (getto di plasma) usato per la sald
scudo di gas composto ad es. da una misc
al 7% che protegge il metallo fuso dall’ossid
No VOC Neobsahuje olej
Žádné toxické plyny
VOC
Il filo d’apporto può essere usato anche
Neobsahuje VOC
I fili d’apporto contengono un formatore
Anch
insen
additivi che hanno lo stesso scopo del
ri
cons
Da un lato questi ingredienti aggiungono
da 0
formano una scoria sul bordino di saldat
salda
dall’ossidazione. Ciò è particolarmente
i
prep
dell’acciaio inox, perché l’ossidazione e
mac
essere evitate anche dopo che l’arco è s
copertura.
SVĚT SVARU
Anche il Taglio al plasma crea dei lapilli, m
all’oggetto da tagliare.
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Odsávání zplodin při svařování – základní informace
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Odsávaná horní digestoř na robotizovaném pracovišti čerstvě po jeho instalaci. Na digestoř bude namontována lemující lamelová stěna, aby byl omezen případný průvan při odsávání.
K technologii svařování kovů neodmyslitelně patří také odsávání zplodin. Snad každá
svařující firma se touto problematikou musí
zabývat, hygiena práce svářečů a jejich okolí
je neoddělitelnou součástí problematiky při
výrobě svařenců.
Podle platné legislativy musí být každé pracovní místo, kde se svařuje, vybaveno účinným
odsáváním zplodin. Pod pojmem zplodiny se
běžně berou dýmy a koncentrace nebezpečných
plynů vznikajících při hoření svařovacího oblouku.
Ovšem pozor. Hlavní důvod odsávání při svařování běžných uhlíkových ocelí je z hygienického
hlediska odsávání polétavého prachu v těchto
dýmech.
Pokud si představíte např. ukázky znečištěných filtrů, které ukazují meteorologové ve
zprávách, když nás informují o překročených
hodnotách polétavého prachu v ovzduší, přesně
tento jemný polétavý prach je nutné z nečištěného vzduchu od svařování filtrovat. Jemné
prachové částice na povrchu filtračních vložek
vypadají jako uhelný
černý prášek – jako
komínová saze.
Chemická neutralizace těžkých kovů
vypařených do ovzduší
je předepsaná jen
v málo případech, např.
při zřízení svařovacího místa v malém
prostoru, kde se např.
intenzívně svařují pozinkované nebo nerezové
Odsávaný svařovací hořák umožmateriály, tvrdonávary
ňuje vysoce účinné odsávání
apod. V ostatních přípazplodin. Ovšem je těžší, než-li
dech jsou koncentrace
běžný svařovací hořák, má také
těchto plynů relativně
méně ohebnou přívodní hadici.
SVĚT SVARU
nízké a zředí se s okolním vzduchem. Hygienické
měření na přítomnost těchto plynů na dílnách
je z 90 % případů v normě, tedy pod normálem
a není tedy nutné přesazovat před filtrační vložky
filtr s aktivním uhlím pro neutralizaci těchto
plynů.
Odsávání pomocí svařovacího hořáku
Nejúčinnějším způsobem odsávání svařovacích dýmů je odsávání pomocí odsávaných
svařovacích hořáků. Účinnost se pohybuje od 75
do 90 %. Ovšem velkou nevýhodou tohoto řešení
je vyšší hmotnost odsávaného hořáku a horší
ohebnost jeho přívodního kabelu. Svářeči s takovým hořákem nechtějí moc pracovat. Přesto však
známe řadu firem, které si u svářečů používání
odsávaných hořáků prosadily a tento způsob
odsávání běžně používají.
Pro odsávání svařovacích hořáků se používají
filtrační jednotky s vysokým podtlakem. Vysokopodtlakové filtrační jednotky se používají rovněž
pro odsávání ručních úhlových brusek při broušení kovů. V podstatě lze použít stejnou filtrační
jednotku pro obě aplikace.
Odsávání pomocí samonosných ramen
Druhým základním způsobem odsávání je odsávání pomocí samonosných ramen. Standardní
délka samonosných ramen se pohybuje od 2
do 5 metrů. Lze ovšem pořídit také hadicové
nastavení s výkyvným ramenem. Pak se celková
délka odsávaného ramene může prodloužit až
na 8 metrů. Běžné průměry sacích hadic samonosných ramen jsou 160 nebo 200 mm.
Zde je potřeba uvést, že min. účinný sací
výkon odsávače na jedno samonosné rameno by
měl být kolem 1 200 m3/h a více. Optimálně pak
1 500 m3/h. Pokud je tato hodnota nižší, např.
méně než 1 000 m3/h, je více než pravděpodobné, že odsávání bude neúčinné.
Často se setkáváme s tím, že dodavatel
odsávání – především v případech centrálního
odsávání – nabídne z cenových důvodů ventilátor filtrační jednotky s nízkým výkonem, a pak
odsávání skutečně nefunguje, jak je potřeba.
Pro odsávání samonosných ramen se
používají středopodtlakové filtrační jednotky.
Základním – zjednodušeným výpočtem min.
potřebného sacího výkonu filtrační jednotky pro
odsávání pomocí samonosných ramen výpočet,
kdy se počet samonosných ramen, které mají
odsávat svařování současně, vynásobí výkonem
1 500 m3/h. Pro odsávání např. 6 samonosných
ramen, která mají odsávat současně v jeden
okamžik, by měla být použita filtrační jednotka
o sacím výkonu 9 000 m3/h, apod.
Odsávání pomocí digestoří nebo odsávaných
stolů
Odsávání pomocí horních odsávaných digestoří je zajišťováno také filtračními jednotkami na
bázi středního podtlaku. Podle jejich velikosti je
potřeba počítat se sacím výkonem od 3 000 do
6 000 m3/h na jednu odsávanou digestoř.
Ovšem je potřeba si uvědomit, že pokud
svářeč svařuje na pracovním stole, nad který se
Samonosné odsávané rameno – existuje celá řada různých typů samonosných ramen. Na obrázku je rameno s prodloužením na výkyvném
rameni, celková délka činí 5 metrů.
/ 27
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Moderní řešení centrálního odsávání, kde jsou odsávány jak brousicí a svařovací stoly, tak samonosná ramena. Pod stropem je instalovaný Push-Pull systém, který navíc plní funkci ohřevu vzduchu přes rekuperační jednotku.
naklání a má nad sebou umístěnou odsávanou
digestoř, může hygiena v tomto případě navíc
požadovat nasazení tzv. přisávaných svařovacích
kukel. Svařovací dýmy při svařování jdou přes
dýchací cesty člověka, přestože je svařovací
prostor odsáván.
S podobným sacím výkon je potřeba počítat
při použití odsávaných svařovacích stolů. Záleží
jen na tom, zda se používá pouze spodní sací
rošt stolu, nebo zadní stěna stolu, případně obě
místa odsávání. Min. sací výkon stolu by měl být
kolem 3 000 m3/h při průměrné velikosti odsávaného roštu 700 x 2 000 mm.
Centrální odsávání Push-Pull
Pokud se na svařovně svařují rozměrné dílce
a nelze účinně použít samonosná ramena nebo
horní odsávané digestoře, v těchto případech je
z pravidla nutné používat tzv. přisávané svařovací
kukly. Dále je potřeba v těchto případech zajistit
odsávání nahromaděných zplodin pod stropem
svařovny, které stoupají při svařování vzhůru.
V současné době je trendem pro odsávání
těchto nashromážděných zplodin používání tzv.
Push-Pull systém odsávání. Jedná se o instalaci
dvojice potrubí, ve kterých je rozmístěná řada
průduchů po celé jejich délce. Jedno potrubí
saje znečištěný vzduch a odvádí jej do filtrační
jednotky. Druhé potrubí pak přivádí vyčištěný
vzduch z filtrační jednotky zpět do prostoru svařovny. Optimální rozmístění těchto dvou potrubí
je po stranách dílny – na straně jedné je sací
potrubí, na straně druhé pak potrubí s přívodem
vyčištěného vzduchu.
Sací výkon Push-Pull systému se pak počítá
na počet výměn celého objemu vzduchu ve svařovně, který je potřeba provést za jednu hodinu.
Běžnou hodnotou je pak trojnásobná až sedminásobná
výměna
celého
objemu
vzduchu
svařovny
za jednu
hodinu.
Typy
filtračních
jednotek
Systém centrálního odsávání Push-Pull. Odsává nahromaděné svařovací dýmy v prostoru pod stropem svařovny.
28 /
Velmi
podstatnou
informací
při řešení
odsávání
je výběr
správného
typu filtrační
jednotky.
Špatný typ
filtrační
jednotky
významně
ovlivňuje funkčnost celého odsávacího systému,
četnost údržby a doprovodné náklady spojené
s ekologickou likvidací použitých filtračních
vložek nebo nutných chemických přípravků pro
jejich čištění.
Nejdříve se však zaměřme na celkový výkon
filtračního systému. Bohužel musíme konstatovat, že až 40 % zařízení mají pravděpodobně z důvodu nižší pořizovací ceny a někdy
i z důvodu neznalosti uživatele při pořizování
odsávání poddimenzovaný celkový sací výkon.
Zde tedy rekapitulujeme optimální min. výkon
filtračního systému, který lze v případě použití
samonosných ramen nebo horních odsávacích
digestoří hrubě vypočítat násobením jejich počtu
v instalaci centrálního odsávání:
– samonosné rameno potřebuje pro účinné odsávání cca 1 200–1 500 m3/h sacího výkonu
– odsávaná digestoř o prům. velikosti 700
x 2 000 potřebuje cca 3 000–4 000 m3/h
sacího výkonu
– pro účinné Push-Pull odsávání je nutné zajistit
účinnou výměnu celkového objemu vzduchu
ve svařovně min. 3x za hodinu
Není výjimkou, že dodavatel dodá centrální
odsávání s polovičními výkony, a pak je filtrace
neúčinná. Má jen jedinou vadu - neodsává. Celá
taková instalace jsou pak vyhozené peníze.
Nyní je potřeba si říct, jaké základní typy
filtračních jednotek lze pořídit (budeme hovořit
pouze o středopodtlakovém řešení odsávání,
tedy odsávání pomocí samonosných ramen,
horních odsávaných digestoří nebo Push-Pull
systému odsávání):
1.Elektrostatické filtrační jednotky
2.Mechanický filtr s kapsovými filtračními vložkami
3.Mechanický filtr s válcovými filtračními vložkami
Elektrostatické filtrační jednotky
Elektrostatické filtrační jednotky pracují tak,
že se znečištěný vzduch pomocí kovové mřížky,
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
vybavené automatickým čištěním povrchu filtračních vložek. Pokud se kapsové filtrační vložky
občas ručně nevyklepou, rychle se ztrácí celkový
sací výkon filtrační jednotky a celá investice do
odsávání pak ztrácí svůj význam.
S ohledem na to, že ruční čištění kapsových
filtračních vložek je špinavá a zdlouhavá práce
a jsou zde opět problémy s hygienou a ekologií,
zdá se nám tento typ filtrační jednotky méně
vhodný do průmyslového nasazení, především
pak pro řešení centrálního odsávání svařoven.
Mechanický filtr s válcovými filtračními
vložkami
Princip práce filtrační jednotky s válcovými filtračními vložkami.
přes kterou se pak vzduch prohání, nabije
záporným elektrickým nábojem. Tento znečištěný vzduch se vhání do filtrační jednotky, která
je tvořena ocelovými deskami umístěnými těsně
vedle sebe tak, aby znečištěný vzduch proudil
kolem těchto ocelových desek. Ocelové desky
jsou pak elektricky nabité kladným elektrickým
nábojem.
Pevné částice obsažené v znečištěném
vzduchu se vlivem rozdílného náboje přitáhnou
k ocelovým deskám filtrační vložky. Tím dojde
k vyčištění znečištěného vzduchu od mechanických částic.
Nevýhodou tohoto řešení je nutnost provádět
pravidelnou a častou údržbu, tzn. chemické
a mechanické čištění filtrační vložky s ocelovými
deskami. Pokud se údržba zanedbá, ocelové
desky se postupně zalepí nečistotami, které pak
kladný elektrický náboj každé desky elektricky
izolují. Filtrační systém se tak postupně stává
neúčinným, vznikne efekt podobný domácímu
vysavači, který bude mít děravý papírový pytlík.
Prach odsátý na dílně se vrátí zpět do prostoru
dílny. Systém tedy vzduch odsává, ovšem veškerý prach žene zpět do prostoru svařovny.
Druhou nevýhodou je nebezpečný odpad,
který vzniká při čištění filtrační jednotky. Kromě
odstranění prachu je nutné kovové desky filtrační
jednotky vypláchnout chemickým prostředkem,
který je po použití nutné ekologicky zlikvidovat.
Mechanický filtr s kapsovými filtračními
vložkami
Někteří výrobci dodávají filtrační jednotky
s tzv. kapsovými filtračními vložkami. Výhodou
tohoto řešení je cena těchto zařízení, která bývá
zpravidla nižší. Nevýhodou kapsových filtrů je
zpravidla nevýhodný poměr celkové plochy
povrchu filtračních vložek a celkového sacího
výkonu filtrační jednotky. Filtrační jednotky mají
zpravidla velmi malou plochu filtru vůči sacímu
výkonu v porovnání s filtračními jednotkami
s válcovými filtračními vložkami, o kterých se
zmiňujeme dále. Druhou zásadní nevýhodou
kapsových filtračních vložek jsou problémy
s čištěním povrchu těchto filtračních vložek
stlačeným vzduchem. Kapsové filtrační vložky
není možné skutečně účinně automaticky čistit.
Při jejich postupném zanesení se snižuje sací
výkon takové filtrační jednotky a zařízení se stává
postupně neúčinné.
Jsou zde také výrobci, kteří tvrdí, že životnost
jejich kapsových filtračních vložek je 20 000 hodin apod. Ano – životnost kapsových filtračních
vložek může být takto dlouhá – filtrační vložky
mohou fungovat až do jejich roztrhání. Ovšem
nikdo už nehovoří o tom, že je nutné je občas
ručně vyklepávat, přestože jsou filtrační jednotky
SVĚT SVARU
Z našeho pohledu zkušeností se nám jeví
jako optimální řešení odsávání pomocí filtrační
jednotky s válcovými filtračními vložkami. Válcové
filtrační vložky zajišťují vysoce účinné filtrování
prachových částic, povrch těchto filtračních
vložek lze pak snadno automatizovaně čistit
proudem stlačeného vzduchu. Filtrační jednotky
mají dobrý poměr velikosti povrchu filtračních
vložek vůči celkovému sacímu výkonu.
Válcové filtrační vložky by měly být montovány
ve filtrační jednotce ve vertikální poloze, tedy
na výšku. Pokud jsou montovány podélně, při
automatickém čištění povrchu těchto filtračních
vložek nedojde k úplnému čištění horní části
filtrační vložky. Zde se usazují nečistoty a prach,
který nemá možnost opadnout směrem dolů
– do jímky na prach pod filtrační jednotkou.
Časem se pak přibližně třetina plochy takové
filtrační vložky zcela zanese a ztrácí se výkon
celé filtrační jednotky.
Filtrační jednotky s válcovými filtračními vložkami je moderní standard, který umožňuje dobré
a funkční odsávání zplodin ve svařovně. Zařízení
jsou v podstatě bezúdržbová, obsluha musí
občas vysypat jímku na prach a 1x ročně provést
preventivní prohlídku celého filtračního systému.
Životnost válcových filtračních vložek se počítá
od 6 000 do 12 000 hodin provozu v závislosti
na typu svařovaného materiálu, na úrovni mastnoty svařovaného kovu, na svařovacím výkonu
svářeček.
Čištění povrchu filtračních vložek
Je nutností, aby každá filtrační jednotka pro
odsávání svařování, byla vybavena systémem
pro automatické čištění povrchu filtračních
vložek. V opačném případě není možné zajistit
bezobslužné a bezproblémové odsávání
svařování.
V současné době
je vhodné, aby se
čištění provádělo tzv.
„vstřelením“ stlačeného vzduchu do
vnitřního prostoru filtrační vložky. Četnost
čištění se nastavuje
programově s tím, že
je vhodné je provádět
v rozsahu každé 2 až
4 minuty.
Válcová filtrační vložka by měla být
Pozor. Některé
ve filtrační jednotce namontována ve
filtrační jednotky jsou svislé – vertikální poloze. Zajišťuje
vybaveny pouze tzv.
dokonalé filtrování.
ofukováním povrchu
filtračních vložek. Zkušenosti z praxe jsou takové,
že ofukování nezaručí dokonalé čištění povrchu
filtračních vložek. Pak je opět nutné filtrační
vložky občas čistit ručně.
Napylování CaCO3
Pro prodloužení životnosti válcových filtračních
vložek lze použít automatické napylování povrchu filtračních vložek inertním práškem CaCO3,
který se přimíchává do znečištěného vzduchu
před jeho vstupem do filtrační jednotky.
Inertní prášek vytvoří na povrchu každé
filtrační vložky malou vrstvu, která pak pohltí
případnou mastnotu obsaženou ve svařovacích
dýmech. Pokud se v znečištěném vzduchu od
svařování nachází nějaká horká částice, inertní
prášek ji může zchladit. Hrozí tak výrazně menší
riziko požáru filtračního systému.
Při automatickém čištění povrchu filtračních
vložek inertní prášek snadno odpadává a strhává
s sebou do jímky na prach na něm nanesené
nečistoty.
Systém napylování povrchu filtračních vložek
může prodloužit životnost filtračních vložek až
o 30 %.
Požární hlediska odsávacích systémů
O rizicích požárů filtračních jednotek jsme
přinesli informace ve druhém vydání časopisu
v roce 2011 (str. 8). Tento článek si můžete
stáhnout z internetových stránek časopisu Svět
Svaru.
Odsávaný svařovací a brousicí stůl pomocí centrálního odsávacího systému. Stůl je vybaven jak spodním, tak zadním roštem určeným pro odsávání.
Obsluha si pouze nastaví pomocí mechanických klapek rošt, ze kterého má stůl odsávat.
/ 29
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
časopis
vozidlo
snídaně
večeře
svačina
lízátko
kalhoty
košile
kravata
fazole
podlaha
tlačítko
vláda
dostat zásah
uhlí
půjčit si
půjčit někomu
půjčka
dluh
úrok
daň z přidané hodnoty
kořenová oblast
klávesnice
leštit
brousit kov
tahat za
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
magazine, vehicle, breakfast, dinner, snack,
lollipop, trousers, shirt, tie, bean, floor, button,
government, take hit, coal, borrow, lend to, loan,
dept, interest, value-added tax (VAT), root zone,
keyboard, polish, grind metal, pull at
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• V každém problému se skrývá alespoň
jeden velký problém.
(Troubleho zákon)
• Dobré a většinou snadné řešení lze uplatnit
na každý problém.
(Easyho postulát)
• I když je problém vyřešen, lidé, kteří jsou
placeni za jeho vyřešení, zůstávají dál.
(Stayingovo pravidlo)
• Pracovník, který je pověřen vyřešením
problému, je vždy nepřítomen.
(Attendanceho zákon)
• Žádný problém není tak malicherný,
abychom ho nemohli mít až nad hlavu.
(Trivialiho pravidlo)
• Hlavní příčinou problémů jsou jejich řešení.
(Resolutionyho zákon)
• Jestliže se řešení problému stále nedaří,
zaměřte se na tu část, kterou jste považovali
za nejnepodstatnější.
(Fundamentaliho pravidlo)
• Přesně podle plánu nevychází vůbec nic.
(Planyho postulát)
30 /
SVĚT SVARU
Stále se můžete přihlásit!
Mezinárodní veletrh
svařovací techniky
MSV 2012 IMT 2012
10.–14. 9. 2012
Brno – Výstaviště
MSV 2012
www.bvv.cz/welding
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/welding
Moderní a produktivní
technologie plnění 300 bar
V lahvích Integra® jsou dodávány
ochranné atmosféry pro
svařování řady MAXX Gases®
Ferromaxx® – pro rychlé a čisté
svařování konstrukčních ocelí
Zvýšení plnícího tlaku z 200 na 300 bar (30 Mpa) znamená:
o 40 % více plynu ve stejně velkém obalu, nebo srovnatelné
množství plynu v menším obalu – tj. láhev Integra®
Inomaxx® – maximální výkon
a jakost při svařování
korozivzdorných ocelí
Alumaxx® – optimální ochranná
atmosféra pro svařování hliníku
a dalších neželezných kovů
Argon® – čistota plynu 4.8
1,15 m
55 kg
1,70 m
90 kg
Integra® – láhev 300 bar se zabudovaným
regulátorem Integra® vydrží stejně jako
běžné velké lahve je :
– nižší
– lehčí
– bezpečnější
– se zabudovaným redukčním ventilem
– snadněji a rychleji připojitelná
Lahvový redukční ventil 300 bar
Láhev 300 bar s vodním
objemem 50l – připojení NEVOC
Vestavěný spořič
Madlo
Hospodaří s plynem. Šetří Vaše náklady.
Usnadňuje manipulaci, je
součástí ochranného krytu.
Obsahový indikátor
Okamžité a snadné rozlišení mezi
prázdnými a plnými lahvemi – bez
ohledu na to, zda je v používání či nikoliv.
Zabudovaný redukční ventil
Rychlospojka
Optimální průtok pro Vaši
spotřebu. Snadné a rychlé
připojení, šetří plyn a čas.
Výstupní tlak nastaven na 4 bary.
Podtlaková pojistka zamezuje
znečištění obsahu lahve.
tell me more
www.airproducts.cz
Download

Stáhnout zdarma (.pdf)