Tailored Solutions
for Pelvic Floor Surgery
Expert Technologies in PVDF
Ženská
inkontinence
a
pokles
pánevního dna
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Impresum
© FEG Textiltechnik mbH Aachen, Německo
Řešení: high standArt, Osnabrück - hsam.de
Fotografie: Schubert Fotografie, Ladbergen
Počítačová grafika: Jean Philipp Ihle, Lipsko
Text: FEG + Peter Karl Müller, Münster
Překlad: Aspena, s.r.o., Brno
Tisk: Tiskárna Datis, Brno
Datum vydání: 1. 7. 2014
2
Expert Technologies in PVDF
Vše začíná jedním vláknem
Na začátku není ledajaké vlákno, nýbrž vlákno z PVDF*:
odolné proti přetržení, biokompatibilní, hladké.
PVDF si již „z přírody“ přináší mnoho vlastností, kterými
se vyznačuje ideální implantát. Z vlákna je však nejdříve nutné vytvořit ideální
textilní strukturu. Musí však být přesně určena pro příslušnou indikaci. Správně
upletené očko je základem. Teprve tak dosáhneme aktuálních potřebných „vnitřních
hodnot“ jako je stabilita, pružnost a porozita. Na konci proto není ledajaký implantát
typu „jeden pro všechno“, ale speciálně vytvořený hightech produkt DynaMesh®.
Produkt, který lékaři umožňuje, aby optimálním způsobem splnil svůj úkol –
a pacientovi daroval mnoho bezpečných let bez potíží.
*Polymer PVDF
Výchozím bodem pro všechny produkty DynaMesh®
je monofilamentní PVDF – syntetické vlákno
z polyvinyldenfluoridu. Průměr vlákna se pohybuje mezi
0,085 a 0,165 mm. PVDF je termoplastická fluorová umělá
hmota s vysokou odolností proti stárnutí a upravenou
pružností, odolná proti roztržení, biokompatibilní a
vyrobená s maximální přesností. Od roku 1995 je PVDF
známý jako promyšlený šicí materiál, od roku 2003
se úspěšně používá u textilních implantátů [1,5].
www.dyna-mesh.com
3
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Obsah
Vše začíná jedním vláknem 3
Obsah 4
Náš slib: "Můžete se spolehnout"
Náš podnik: "Technicky vyspělé produkty vyrobeno v Německu"
Náš vývoj: "Pro každou indikaci speciální řešení"
5
7
9
Produkty DynaMesh®:
Vynikající vlastnosti
Mimořádná technická vyspělost
Optimální proces vhojení
11
13
15
17
DynaMesh® visible: Více „náhledu“ bez rizika Implantáty pro ženskou inkontinenci
a pokles pánevního dna
Přehled 18
DynaMesh®-SIS soft DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS minor
20
DynaMesh®-PR4 soft DynaMesh®-PR2 soft 22
23
DynaMesh®-PR soft DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft 24
DynaMesh®-CESA/-VASA
26
Standardizovaná operační metoda „systém-CESA/VASA“ 27
Nástroje pro opakované použití 28
Literatura
30
21
25
Příloha
4
Augmentace ligamentu pomocí systému Indikační spektrum pro systém-CESA/VASA
32
34
Náš slib
"Můžete se spolehnout"
Co je pro Vás jako lékaře důležité
Textilní implantáty, které umožňují účinně a optimálně léčit Vaše pacienty.
Jednoduchá, rychlá a nekomplikovaná manipulace v průběhu operace. Operační
výsledky, které lékaři a pacientovi přinášejí dlouhodobé uspokojení.
Co je důležité pro Vaše pacienty
Textilní implantáty, které pacient téměř necítí, umožňující svobodu pohybu bez
potíží a omezení, jejichž trvalou funkci lze po operaci kontrolovat bez dalších
chirurgických zásahů pomocí technologie visible. Dlouhodobá řešení, díky kterým
lze žít bez bolestí a potíží.
Co je důležité pro nás jako výrobce
Textilní implantáty vyrobené ze suroviny, kterou máme zcela zvládnutou: PVDF.
Výroba, kterou máme od začátku až do konce pod kontrolou. Produkty, které jsou
přizpůsobeny aktuální indikaci nebo operační metodě. Avšak také produkty, které
společně s lékaři vyvíjíme pro nové operační techniky.
www.dyna-mesh.com
5
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Vše pod jednou značkou
Naše společnost FEG Textiltechnik mbH, má sídlo
v Kaiserstadtu v Aachenu (Severní Porýní – Vestfálsko, Německo).
Jsme vedoucí vývojovou společností pro textilní implantáty, které
vyrábíme výlučně v Německu. Po celém světě jsou
prodávány pod značkou DynaMesh®.
Vše z jedné ruky
Ať vývoj produktů, výroba,
kontrola kvality, expedice či poradenství:
Všechny výrobní kroky od výroby síťky
až po konečné balení
provádíme sami. Dosahujeme tak na každém
procesním stupni optimálních výsledků.
Vše pod kontrolou
Při výrobě našich výrobků
co nejpřísněji dodržujeme
směrnici pro lékařské produkty 93/42/
EHS a jsme certifikovaní podle DIN EN
ISO 13485. Vyrábíme v čistých
prostorech třídy 7 a třídy C směrnice
ES CMP podle ISO 14644-1.
6
Náš podnik
"Technicky vyspělé produkty vyrobeno v Německu"
Vše pro lékaře
Náš sortiment zahrnuje textilní implantáty vyrobené
na míru pro urogynekologii. Přitom nabízíme speciální textilní
struktury implantátů pro operativní ošetření
úniku moči a poklesu pánevního dna.
Společně se zkušenými uživateli pořádáme
semináře a workshopy.
Aktuální informace o workshopech naleznete vždy na:
http://dyna-mesh.com/events/
Vše pro budoucnost
Naše vysoce výkonné výzkumné a vývojové
oddělení pracuje již dnes na další generaci
produktů.
Ve spolupráci s předními světovými výzkumnými
zařízeními a klinikami tvoří naši inženýři
společně s renomovanými lékaři budoucnost.
Vše s oceněním
V roce 2003 jsme obdrželi cenu za inovaci města Aachen.
V roce 2007 byla vyznamenána naše technologie visible
(„Inovační soutěž na podporu lékařské techniky“
Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum).
www.dyna-mesh.com
7
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Obnova funkčnosti
Implantáty mají nahradit ztracené přirozené tělesné funkce,
a tak uvést zničenou fyziologii znovu do rovnováhy.
stabilita
optimální
bezpečnost pacienta
pružnost
optimální
komfort
pacienta
porozita
Pochopení problematiky
Abychom mohli vyvinout optimální implantát, musíme si položit řadu otázek.
Například: Kam umístíme implantát? Které funkce musí být
splněny? Jaké statické a dynamické zatížení působí na implantát?
Odpovědi nám dá příslušné dynamometrické měření, konzultace s lékaři
a odborné znalosti našich inženýrů.
Definování funkčnosti
Společně s lékaři mohou naši inženýři stanovit tvar, funkčnost a profil vlastností implantátu.
Teď přesně vědí, jaká stabilita, pružnost a porozita se požaduje, jak zlepšit pro lékaře
manipulaci a mnoho dalšího.
8
Náš vývoj
"Pro každou indikaci speciální řešení"
Najít individuální řešení – vyhnout se omylům
Neexistuje jedna jediná textilní struktura pro všechny indikace – univerzální řešení pro všechny případy („one for all“ – jeden
pro všechny). Protože každá indikace má na textilní implantát různé požadavky, vyžaduje každá indikace své individuální
řešení (Tailored Approach).
Nastavit vlastnosti
Produkty DynaMesh® nejsou ani tkané ani ručně pletené, nýbrž strojově pletené*.
Tato technika jako žádná jiná umožňuje cíleně nastavit tvar a strukturu textilního
implantátu, což znamená, že na různých místech můžeme ve struktuře vytvářet
vlastnosti různého charakteru. Přesnější přizpůsobení implantátů konkrétní
indikaci neexistuje.
*Osnovní pletenina.
Osnovní pleteniny (osnovní pletenina,
pleteniny) patří k pleteninám s očky.
Vyrábí se průmyslově na pletacím stroji
(z vlákenných systémů tvorbou ok).
www.dyna-mesh.com
9
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Naše vlákno ze špičkového polymerového PVDF
je prvním garantem vysoké kvality produktů DynaMesh®:
Vlákno s mnoha přirozenými pozitivními vlastnostmi.
Textilní struktury vyrobené z tohoto vlákna jsou druhým garantem.
Velmi dobrá tělesná snášenlivost
Filamentní PVDF vykazují vynikající biokompatibilitu a snižují nežádoucí reakce na cizí tělesa, jako např. kontrakce a
bolesti jizev. Kromě toho jsou jemnější a hladší než běžná vlákna. PVDF tak vykazuje výrazně nižší tvorbu granulomů
(jizvové tkáně) v porovnání s běžnými polymery [2,3,4].
Různé tloušťky granulomu v porovnání
(příčný řez)
PVDF PP
přirozená
tkáň
granulom z
cizího tělesa
=
kapsa jizvy
+
zánětlivý
buněčný infiltrát
povrch
PVDF
implantátu
300%
Snížená bakteriální adherence
100 % PVDF
250%
100 % PP (polypropylen)
50 % PP + 50 % resorb. podíl
200%
PP
Vědecké studie* univerzitní kliniky RWTH v
Aachenu dokazují:
Na textilních implantátech z čistého PVDF
150%
zůstávají přichycena malá množství zárodků
(redukovaná bakteriální adherence).
100%
Velký význam to má právě u všech otevřených
technik, protože riziko infekce při nižší
50%
bakteriální adherenci výrazně klesá.
0%
S. aureus
S. epidermidis
E. coli Genta
sensitive
* Klosterhalfen, B., Patologický ústav, Nemocnice Düren a Klinge, U., Univerzitní klinika v Aachenu „Srovnání bakteriálních adherencí“ (2010).
Srovnání 100 % PVDF (polyvinyldenfluoridu) s 100 % PP (polypropylenem) a 50 % PP + 50 % resorbujícím podílem.
Přitom byly kultury referenčních kmenů relevantních zárodků naneseny na různé sítě. Při následném fluorescentním
10
měření bylo patrné, že se na sítích z čistého PVDF usídlilo nejmenší množství zárodků.
Produkty DynaMesh®
Vynikající vlastnosti
Vysoká odolnost proti stárnutí
Nejenom zkušenost ukazuje, že PVDF přináší v mnoha
operačních disciplínách trvalý úspěch.
Více než sedmiletá studie let dokládá, že kvalita povrchu
PVDF zůstává nezměněna, vlákno a osnovní pletenina
jsou stále stabilní, nejsou patrny žádné známky
degradace. [2].
Dlouhodobý pokus (7 let):
•
PVDF ztrácí pouze 7,5 % pevnosti
•
PP ztrácí 46,6 % pevnosti a tuhne
S laskavým svolením:
Laroche G, Marois Y, Schwarz E, Guigoin R, King M W, Pâris E, Douville Y:
Polyvinylidene Fluoride Monofilament Sutures:
Can They Be Used Safely for Long-Term Anastomoses in the Thoracic Aorta?
Artificial Organs 19/11: 1190-1199; ©Blackwell Science, Inc., Bosten (12/1995)
www.dyna-mesh.com
11
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Minimální reaktivní povrch
Ten, kdo chce u textilních implantátů minimalizovat nežádoucí reakce na cizí tělesa, musí kromě biokompatibilního materiálu také zajistit co nejméně kritické plochy, kde hrozí napadení. Přitom platí vzorec: povrch vlákna = bioreaktivní povrch implantátu. Naše implantáty vykazují poměrně minimální reaktivní povrch a způsobují tak minimální reakce a tvorbu jizvové tkáně.
Srovnání konvenční síťkový
implantát s jemnými
póry
uzavřená
membrána
DynaMesh®-PR soft
implantát/rozměr
15 x 15 cm
plocha implantátu
reaktivní povrch implantátu
(povrch vlákna)
reaktivní povrch/ plocha
implantátu (faktor)
změna reaktivního
povrchu oproti
uzavřené membráně 15 x 15 cm
15 x 15 cm
225 cm²
225 cm²
225 cm²
6 37 cm²
450 cm²
428 cm²
2,83 cm²/cm²
2,00 cm²/cm²
+ 42%
0%
1,90 cm²/cm²
- 5%
Atraumatické hrany
Produkty DynaMesh® se nevystřihují z metrážové pleteniny. Na našich speciálních pletacích strojích jsme schopni vyrobit hladké,
a tím i atraumatické hrany (bez otřepu!).
Tyto „měkké“ hrany operatérovi umožňují, aby implantát
snadno umístil a nastavil – aniž by se podráždila či poranila
okolní tkáň. Kromě toho obdrží pacient implantát, jehož
hrany později neškrtí, netáhnou, ani nezpůsobí jiné
komplikace.
konvenční síť
12
DynaMesh®-SIS soft
Produkty DynaMesh®
Mimořádná technická vyspělost
DynaMesh®-SIS soft
Konvenční
síťka
síťka
PP
PVDF
Optimální dynamometrie
Zapletené a síťkové implantáty musí posilovat,
0 N/cm
48 %
0%
0%
Zatížení
porozita textilu
efektivní porozita
roztažnost
podporovat, chránit či nahrazovat svaly, orgány,
0 N/cm
70 %
67 %
0%
tkáně a ligamenta. K tomu je nutné ztlumit různé síly,
které působí v těle – rovněž extrémní tahová
zatížení.
Běžné kličky, příp. ramena implantátu se pod zatížením
silně rolují. Pokud se dostanou do pohybu, často to vede
k obávanému „efektu pily“.
Mimoto klesá efektivní porozita na nulu a hrozí vysoké
2,5 N/cm
2,5 N/cm
47 %
0%
17 %
Zatížení
porozita textilu
efektivní porozita
roztažnost
riziko eroze [21].
2,5 N/cm
70 %
67 %
1%
Tvarová stabilita &
definovaná pružnost
Struktury DynaMesh® se vyznačují
16 N/cm
16 N/cm
20 %
0%
44 %
Zatížení
porozita textilu
efektivní porozita
roztažnost
Silné rolování
vysokou tvarovou stabilitou při
definované pružnosti.
16 N/cm
71 %
68 %
9%
Nerolují se a udržují si pod zatížením
tvar a svou vysokou porozitu [26].
Žádné rolování
Konvenční
síťka PP
Vliv nízkého zatížení v tahu
Titanizovaná
síťka PP
Částečně absorbující
síťka PP
DynaMesh®
síťka PVDF
bez zatížení
0 N/cm
(2,5 N/cm) na tvar a velikost
pórů různých síťkových
implantátů pro chirurgii
pánevního dna.
2,5 N/cm
zatížení v tahu
2,5 N/cm
www.dyna-mesh.com
13
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Efektivní porozita
V průběhu inkorporace se vlákna obklopí vnitřním a vnějším granulomem. Když nastane příliš malý odstup
vláken, hrozí pak nebezpečí, že celkový meziprostor bude vyplněn jizvovou tkání (uzavřené póry). V případě
ve
lký
m
ít
i
ěle
sa
)
Textilní porozita charakterizuje
průhledný podíl sítě, než těleso
zareaguje na implantát.
14
ny
vá
ho
ac
ór
yz
jí p
va
stá
zů
o
pr
ot
vz
dá
len
os
tv
lák
en
>
1,
0
m
m
bu
ňk
am
ip
ro
ciz
y,
s
ňk
bu
a
ýn
gr
at
oh
ní
(b
itř
vn
m
on
ofi
lam
an
en
ty
ulo
m
takto vzniklých jizvových desek pacienti velmi trpí. Tomu lze zabránit dostatečně velkými póry.
Produkty DynaMesh®
Optimální proces vhojení
Jak fungují jako ochrana? Implantáty z materiálu PP musí vykazovat průměr póru alespoň 1 mm ve všech
směrech – i při zatížení (!) – (u PVDF stačí díky malé tloušťce granulomu dokonce 0,6 mm) – tím zůstávají póry
otevřené. Jen tak lze pomocí póru vytvořit lokálně stabilní fyziologickou tkáň [6.8].
DynaMesh® pleteniny tento předpoklad plní díky optimální pórové geometrii a vysoké efektivní porozitě*,
pó
rv
y
lok plně
áln ný
a ě st
fyz ab
iol iln
og í
ick
ou
tká
jiz
va
)
ko
lag
en
=
ně
tá
ha
bo
sa
po
na
jiv
ov
é
tká
lom
nu
ra
íg
ap
(k
ějš
vn
ní
které je díky tomu dosaženo až do 70 %.
Ve srovnání s:
vzdálenost vláken < 1,0 mm
tvorba plošných jizev (bridging)
póry se jizvovou tkání uzavřou
www.dyna-mesh.com
*Efektivní porozita označuje
průhlednou část sítě poté, co
tělo reagovalo na implantát.
Základní pravidlo:
„Pór“ o průměru menším než 1 mm
tělo uzavře jizvovou tkání = 0%
efektivní porozita.
15
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Problematická kontrola
U některých indikací je nutné po jisté době polohu implantátu zkontrolovat. Avšak „pohled do
nitra“ v sobě skrývá rizika. Konvenční síťkové implantáty jsou při diagnostické radiologii
neprůhledné. Pacienti se musí podle okolností podrobit druhému zákroku (operaci).
Jednoduchá alternativa
DynaMesh® visible je technologicky krajně náročný – ale rovněž extrémně
efektivní a bezpečný. Zjednodušeně řečeno: Podle vlastní metody smísíme
PVDF s feromagnetickými mikropigmenty. Je zaručeno optimální uložení
pigmentů.
Dlouhodobě je dokázáno, že mikropigmenty se přitom nerozpustně
uchytí uvnitř polymeru PVDF – takzvaně se hermeticky uzavřou.
Jasný náhled
Implantáty DynaMesh® visible lze zviditelnit pomocí magnetické rezonanční
tomografie (MRT) [7]: jak ve standardních sekvencích, tak i na trojrozměrných
snímcích s vysokým rozlišením, nebo dokonce ve filmech. Tak může lékař
nejen bez pochyb a přesně určit polohu a stav implantátu, ale v případě potřeby
může dokonce sledovat, jak se chová implantát při pohybu.
Dobré hojení
Protože je „pohled do nitra“ tak snadný a bezpečný, otvírá DynaMesh® visible nové perspektivy:
Kontrola procesu hojení bez rizika, optimální monitoring u klinických studií nebo také rychlejší vývoj
nových druhů implantátů – společně s celosvětově renomovanými klinickými partnery.
DynaMesh® visible je ostatně první světovou technologií, která textilní implantáty zviditelňuje.
Byla oceněna německým spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum. ( BMBF 01EZ 0849)
Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum
Vyznamenáno v inovační soutěži
Německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum
(BMBF 01EZ 0849)
16
DynaMesh® visible
Více „náhledu“ bez rizika
3-dimensionales Re-Modelling
U magnetické rezonanční tomografie se z pohledu obrazové techniky zobrazí analyzovaná
část těla a přitom se rozloží na mnoho „ultratenkých optických řezů“. Na konci se tyto „řezy“
složí do trojrozměrných obrazů, příp. pohybových sekvencí (remodeling):
Polohu implantátu DynaMesh® visible lze do detailů sledovat a kontrolovat.
Plastický náhled nabízí poznatky, které nám poskytují mnohá vysvětlení.
www.dyna-mesh.com
17
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Přehled
Ženská inkontinence
otevřeně /
laparoskopicky
transvaginálně
stresová
DynaMesh®-SIS soft
DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS minor
inkontinence
s. 20/21
urgentní
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
inkontinence
s. 26
smíšená
DynaMesh®-SIS soft
DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS minor
inkontinence
s. 26
s. 20/21
Pokles pánevního dna
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
otevřeně /
laparoskopicky
transvaginálně
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
apikální
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
anteriorní
DynaMesh®-PR4 soft
s. 22
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
posteriorní
DynaMesh®-PR2 soft
s. 23
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
18
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Expert Technologies in PVDF
Ženská inkontinence
a
pokles pánevního dna
19
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Stresová a smíšená inkontinence
Expert Technologies in PVDF
Pro operativní ošetření
stresové a smíšené inkontinence
použitelné při všech retrosymfyzeálních
a transobturatorních technikách.
Výborná tvarová stabilita,
definovaná elasticita,
vysoká efektivní porozita a
atraumatické hrany [21].
DynaMesh -SIS soft DynaMesh -SIS direct soft
®
®
transobturatorní
retrosymfyzeálních
DynaMesh®-SIS soft
01 cm x 50 cm
PV411056F1
balení = 1 ks
PV411056F3
balení = 3 ks
PV471056F1
balení = 1 ks
01 cm x 50 cm PV411050F1
balení = 1 ks
PV411050F3
balení = 3 ks
PV471050F1
balení = 1 ks
DynaMesh®-SIS visible
DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS direct visible
01 cm
50 cm
01 cm
50 cm
Příslušné nástroje viz s. 29.
SIS minor
Stresová a
smíšená inkontinence
ta
ien
s.12
s.12
s.13
s.13
ie
ch
á
te
an
e
ov
vis
ibl
fin
á
De
ar
ov
x
s.8
no
pr
ita
bil
sta
ní
vá
Tv
olo
zr
Be
žádná
transvag./ všechny polohy pásky
log
y
an
hr
é
ick
at
um
At
ra
už
no
st
ac
rt
p
fo
om
ík
Op
tim
áln
áln
íb
ez
an
tim
áln
Op
tim
Op
Fi
xa
ce
ím
po
ač
ní
er
Op
transvag. / transobtur.
s.8
20
pe
ipu
p
stu
í
žit
ou
las
tp
kt
du
Pr
o
Ob
transvag./ všechny polohy pásky
SIS soft
SIS direct soft
čn
lac
os
e
tp
ac
ien
ta
Použití a vlastnosti
s.16
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Stresová a smíšená inkontinence
Pro operativní ošetření
stresové a smíšené inkontinence
Samopřilnavá síťka
pro miniinvazivní
techniku single-incision.
Vysoká bezpečnost pacienta,
jednoduchá manipulace,
krátké operační časy [31].
DynaMesh -SIS minor
®
suburetrální
DynaMesh®-SIS minor 01 cm x 06 cm
01 cm
06 cm
PV251060F1
balení = 1 ks
PV251060F3
balení = 3 ks
s.11
s.13
[%
(c
)
6
s.13
s.13
1a
63
57
57/59
1a
s.14
s.15
s.15
)
(d
Kl
as
67/68
s.3
1
e
(d
)
zit
a
po
ro
Ef
ek
tiv
ní
po
vn
í
Ef
ek
ti
67
)-
]
[%
ita
ro
z
ita
or
oz
íp
tiln
Te
x
70
(c
)
]
)
[%
i1
př
(b
)
t
os
žn
zta
Ro
117
s.12
(c
6
ita
bil
ta
ís
2,8
9
(a
[%
cm
N/
)
áln
ax
im
M
76
při
2,5
/16
N/
cm
]
]
[N
/
(b
)
[m
(a
vr
ch
po
ní
tiv
ak
cm
²]
²/m
rie
et
om
am
yn
íd
Re
2,2
ifik
ac
tí
rn
u
ti s
tá
Op
t
im
áln
od
oln
os
tp
ro
ad
he
re
ěle
Vy
so
k
ná
íže
Sn
s.10
á
ba
kte
riá
kc
e
ea
ír
áln
ini
m
M
s.10
lní
na
tib
pa
m
ko
bio
ají
cí
s.10
ciz
ít
ilit
a
t)
en
lam
ofi
on
(m
Vy
nik
er
m
Po
ly
s.10
nc
e
sa
]
Technická data
21
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Pokles pánevního dna
Expert Technologies in PVDF
Pro operativní ošetření
cystokély
Minimalizované velikosti síťky
pro transvaginální anteriorní
síťkovou plastiku.
Výrazně nižší smršťování síťky
díky snížené reakci na
cizí tělesa [20].
DynaMesh -PR4 soft
®
anteriorní síťková plastika
07 cm
04 cm
06 cm
DynaMesh®-PR4 soft 1A
DynaMesh®-PR4 soft 2A
transvaginální /
anteriorní
PR2 soft
rektokéla
transvaginální /
posteriorní
íťk
ko
s
ve
li
bil
á
fin
ar
ov
á
ov
va
n
zo
Tv
ali
ini
m
M
ita
y
an
hr
é
ick
at
steh
s.8
s.8
s.12
s.12
s.13
s.13
ie
ien
ts
ta
ien
rt
p
um
At
ra
Op
tim
áln
ík
om
fo
čn
pe
ez
íb
áln
tim
ac
tp
os
e
lac
ipu
an
Op
tim
áln
ím
trá
Op
Fi
xa
ce
ce
n
po
ač
ní
er
Op
cystokéla
ac
íťk
y
st
s
čá
lní
p
stu
í
žit
ou
las
tp
Ob
kt
du
Pr
o
PR4 soft
y
ta
Použití a vlastnosti
22
04 cm
06 cm
DynaMesh®-PR4 soft 1B
DynaMesh®-PR4 soft 2B
log
Příslušné nástroje viz s. 29.
st
balení = 1 ks
no
PV520906F1
09 cm
ch
09 cm x 06 cm
balení = 1 ks
balení = 1 ks
De
DynaMesh®-PR4 soft 2B
PV520904F1
PV720904F1
už
no
09 cm x 04 cm
DynaMesh®-PR4 visible 1B
sta
DynaMesh®-PR4 soft 1B
te
balení = 1 ks
pr
PV520740F1
e
07 cm x 06 cm
soft 2A
á
balení = 1 ks
ibl
PV520736F1
vis
07 cm x 04 cm
DynaMesh®-PR4
an
DynaMesh®-PR4 soft 1A
s.16
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Pokles pánevního dna
Pro operativní ošetření
rektokély
Minimalizované velikosti síťky
pro transvaginální anteriorní
síťkovou plastiku.
Výrazně nižší smršťování síťky
díky snížené reakci na
cizí tělesa [20].
DynaMesh -PR2 soft
®
posteriorní síťková plastika
DynaMesh®-PR2 soft 1A
07 cm x 04 cm
PV510636F1
balení = 1 ks
DynaMesh®-PR2 soft 1B
10 cm x 04 cm
PV511004F1
balení = 1 ks
PV711004F1
balení = 1 ks
PV511006F1
balení = 1 ks
07 cm
04 cm
DynaMesh®-PR2 visible 1B
10 cm
DynaMesh®-PR2 soft 2B
Příslušné nástroje viz s. 29.
s.11
[%
]
tí
Technická data
)
(d
e
o
13
71
68
68
s.12
s.13
s.13
s.14
s.15
s.15
)
(d
)-
trá
58
s.3
1
ka
c
ní
p
ce
n
1,9
(a
er
at
ek
tiv
Ef
íp
lní
ce
n
trá
tiln
Te
x
lní
[%
(c
)
or
síť
ko
vý
m
oz
ita
př
(b
)
t
os
žn
zta
Ro
]
cm
N/
i1
6
ita
bil
ta
ís
áln
ax
im
M
síť roz
ko ita
vý
(c
)
Ef
m
ek
at [%
er
]
t
i
i
á
v
ce
l
nt ní
rá
p
lní or
síť oz
ko ita
vý
m při 2
at
Kl
er ,5 N
as
iál
/cm
ifi
[%
cm
[N
/
(b
)
)
(a
ch
m
vr
vý
po
ko
síť
nt
rá
lní
tiv
ní
ce
at [m
er
²
iál /m²
]
rie
et
om
am
yn
ak
íd
]
]
(c
)
rn
u
ti s
tá
im
Op
t
s.13
Re
od
oln
os
tp
ro
ad
he
re
ěle
Vy
so
k
ná
íže
Sn
s.10
á
ba
kte
riá
kc
e
ea
ír
áln
ini
m
M
s.10
lní
na
tib
pa
m
ko
bio
ají
cí
s.10
ciz
ít
ilit
a
t)
en
lam
ofi
on
(m
Vy
nik
er
m
Po
ly
s.10
nc
e
sa
04 cm
06 cm
áln
DynaMesh®-PR2 soft 1B
DynaMesh®-PR2 soft 2B
10 cm x 06 cm
iál
DynaMesh®-PR2 soft 1A
1a
23
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Pokles pánevního dna
Expert Technologies in PVDF
Pro operativní ošetření
poklesu dělohy
Apikální síťková plastika
provedená otevřenou nebo
laparoskopickou technikou.
Trvale stabilní délka implantátu
bez protažení, stahování a smršťování [22].
DynaMesh -PR soft
®
DynaMesh -PRR soft
®
apikální síťková plastika
apikální síťková plastika
04 cm x 23 cm
DynaMesh®-PR visible
visible
balení = 3 ks
PV700423F1
balení = 1 ks
PV360423F1
balení = 1 ks
PV360423F3
balení = 3 ks
PV760423F1
balení = 1 ks
04 cm
23 cm
02/04 cm
23 cm
PRR soft
Pokles dělohy /
Vaginální pokles
PRS soft
Paginální pokles
ta
ien
s.8
s.12
s.12
s.13
s.13
ch
no
log
ie
už
no
pr
te
an
vis
ibl
e
ov
De
fin
á
ar
ov
Tv
á
bil
sta
m
at
er
ita
iál
u
y
an
hr
é
ick
at
um
st
ac
rt
p
fo
om
At
ra
Op
tim
áln
ík
íb
ez
pe
ipu
steh /
tacker
s.8
24
áln
tim
Op
tim
áln
ím
ru
Op
Fi
xa
ce
sa
k
po
ač
ní
er
Op
otevřený /
laparoskopický
an
p
stu
í
žit
ou
las
tp
Ob
kt
du
Pr
o
PR soft
čn
lac
os
e
tp
ac
ien
ta
Použití a vlastnosti
um
DynaMesh®-PRR
02/04 cm x 23 cm
balení = 1 ks
PV500423F3
ini
m
DynaMesh®-PRR soft
PV500423F1
M
DynaMesh®-PR soft
s.16
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Pokles pánevního dna
Pro operativní ošetření
vaginálního poklesu
Apikální síťková plastika při
otevřené nebo laparoskopické technice.
Optimalizované a bezpečné posílení
upevněním na horní a
spodní stěně vagíny.
DynaMesh -PRS soft
®
apikální síťková plastika
02 cm
16 cm
DynaMesh®-PRS soft
03 cm
02 cm x 16 cm
PV350216F1
balení = 1 ks
03 cm x 23 cm
PV350323F1
balení = 1 ks
DynaMesh®-PRS visible 03 cm x 23 cm
PV750323F1
balení = 1 ks
DynaMesh®-PRS soft
PV350527F1
balení = 1 ks
23 cm
05 cm x 27 cm
05 cm
s.10
s.10
s.11
s.13
[%
)
(c
[%
[%
)
(c
a
a
68
(d
)
(d
)(a
Kl
as
s.3
1
e
ní
p
ek
tiv
Ef
)
or
oz
it
or
oz
it
Ef
ek
tiv
ní
p
or
íp
tiln
Te
x
71
ifik
ac
]
(c
)
oz
ita
př
(b
)
t
os
žn
zta
Ro
[%
N/
i1
6
ita
bil
ta
ís
13
]
cm
[N
/
(b
)
)
áln
ax
im
58
při
2,5
N/
cm
]
]
cm
²]
²/m
[m
(a
vr
ch
po
s.12
M
tiv
ní
ak
2,2/1,9*
s.10
]
tí
rie
et
om
am
yn
íd
Re
1,9
s.10
Technická data
rn
u
ti s
tá
Op
t
im
áln
od
oln
os
tp
ro
ad
he
re
ěle
Vy
so
k
ná
íže
Sn
á
ba
kte
riá
kc
e
ea
ír
áln
ini
m
M
lní
na
tib
pa
m
ko
bio
ají
cí
ciz
ít
ilit
a
t)
en
lam
ofi
on
(m
Vy
nik
er
m
Po
ly
nc
e
sa
27 cm
68
1a
44/58* 14/13*
s.13
s.13
68/71*
62/68*
62/68*
s.14
s.15
s.15
* VAGINÁLNÍ/DORZÁLNÍ
25
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Urgentní a smíšená inkontinence
pokles pánevního dna
Expert Technologies in PVDF
Pro operativní ošetření
poklesu pánevního dna a
urgentní inkontinence
Modifikovaná sakrokolpopexe
s oboustranným zvětšením
uterosakrálních ligament (23).
Maximální fyziologická
vaginální mobilita při
minimálním použití materiálu.
DynaMesh -CESA
DynaMesh -VASA
®
®
DynaMesh®-CESA
03 cm x 04 cm
DynaMesh®-VASA
02 cm x 03 cm
DynaMesh®-CERESA
03 cm x 04 cm
DynaMesh®-VARESA
02 cm x 03 cm
PV740404F1
balení = 1 ks
PV740404F3
balení = 3 ks
PV740203F1
balení = 1 ks
PV740203F3
balení = 3 ks
PV770404F1
balení = 1 ks
PV770404F3
balení = 3 ks
PV770203F1
balení = 1 ks
PV770203F3
balení = 3 ks
04 cm
03 cm
03 cm
02 cm
04 cm
03 cm
03 cm
02 cm
Visible faktor: Všechny implantáty jsou vybaveny technologií DynaMesh® visible (viz strana 17).
CERESA
VARESA
urgentní / smíšená
inkontinence / pokles
pánevního dna + únik stolice
íťk
ts
s.8
s.12
s.12
s.13
ie
log
ch
á
te
an
vis
ibl
e
ov
De
fin
á
ar
ov
s.13
no
pr
ita
sta
bil
á
va
n
zo
Tv
ali
ini
m
M
už
no
ve
li
y
an
hr
é
ick
at
um
At
ra
st
ko
s
ien
rt
p
fo
om
ík
áln
tim
Op
ac
tp
čn
pe
ez
íb
Op
tim
áln
ím
áln
tim
steh /
tacker
s.8
26
os
e
lac
an
ipu
čá
trá
Op
Fi
xa
ce
ce
n
po
ač
ní
er
Op
otevřený /
laparoskopický
ta
ien
ac
y
íťk
sti
s
urgentní / smíšená
inkontinence /
pokles pánevního dna
lní
p
stu
í
žit
ou
las
tp
Ob
kt
du
Pr
o
CESA
VASA
y
ta
Použití a vlastnosti
s.16
Standardizovaná operační metoda „Systém CESA/VASA“
Operační metoda představuje modifikovaný postup sakrokolpopexe, při kterém implantát
oboustranně zesílí, příp. nahradí uterosakrální ligamenta.
Je zaručena mobilita rekonstruovaných uterosakrálních ligament.
Lze proto úspěšně řešit průvodní urgentní inkontinenci.
Podle druhu prováděné operace a anatomického defektu pacientky lze volit mezi
různým provedením implantátů DynaMesh®.
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
(CErviko-SAkropexe)
(VAgino-SAkropexe)
USL
Oboustranná fixace
Oboustranná fixace
cervikálního pahýlu
vaginálního pahýlu
na sakru
USL
na sakru
PUL
PUL
Při průvodním úniku stolice lze postup kombinovat s rektopexí.
Zde se používají implantáty DynaMesh®-CERESA / -VARESA
DynaMesh®-CERESA
DynaMesh®-VARESA
(CErviko-REkto-SAkropexe)
(VAgino-REkto-SAkropexe)
USL
Oboustranná fixace
Oboustranná fixace
cervikálního pahýlu
vaginálního pahýlu
na sakru
na sakru
a dodatečná rektopexe
PUL
USL
a dodatečná rektopexe
při průvodním
při průvodním
úniku stolice
úniku stolice
PUL
Při současném defektu pubouretrálních ligament (PUL) se používá systém-CESA/VASA.
USL
Viz strana 32
augmentace ligamenta pomocí systému
DynaMesh®-CESA /-VASA & - SIS soft /-SIS direct soft
a strana 34
indikační spektrum pro systém-CESA/VASA
USL
s.11
s.13
[%
]
tí
Technická data
61
11
71
68
68
s.12
s.13
s.13
s.14
s.15
s.15
)
s.3
1
)
(d
)-
ce
n
trá
lní
ka
c
ní
p
e
o
(d
iál
er
at
ek
tiv
Ef
íp
lní
ce
n
trá
tiln
Te
x
1,9
(a
[%
)
(c
or
síť
ko
vý
m
oz
ita
př
(b
)
t
os
žn
zta
Ro
]
cm
N/
i1
6
ita
bil
ta
ís
áln
ax
im
M
síť roz
ko ita
vý
(c
)
Ef
m
ek
at [%
er
]
t
i
i
á
v
ce
l
nt ní
rá
p
lní or
síť oz
ko ita
vý
m při 2
at
Kl
er ,5 N
as
iál
/cm
ifi
[%
cm
[N
/
(b
)
)
(a
ch
m
vr
vý
po
ko
síť
nt
rá
lní
tiv
ní
ce
at [m
er
²
iál /m²
]
rie
et
om
am
yn
ak
íd
Re
]
]
(c
)
rn
u
ti s
tá
Op
t
im
áln
od
oln
os
tp
ro
ad
he
re
ěle
Vy
so
k
ná
íže
Sn
s.10
á
ba
kte
riá
kc
e
ea
ír
áln
ini
m
M
s.10
lní
na
tib
pa
m
ko
bio
ají
cí
s.10
ciz
ít
ilit
a
t)
en
lam
ofi
on
(m
Vy
nik
er
m
Po
ly
s.10
nc
e
sa
PUL
1a
27
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Nástroje
Pro aplikaci:
DynaMesh®-SIS soft (transobduratorní)
DynaMesh®-SIS direct soft (transobduratorní)
DynaMesh®-PR4 soft (transobduratorní)
DynaMesh®-IST03
chirurgický nástroj
d 5 cm
REF IST03F1
balení = 1 sada (l + r)
průměr 5 cm
Pro aplikaci:
DynaMesh®-SIS soft (transobduratorní)
DynaMesh®-SIS direct soft (transobduratorní)
DynaMesh®-PR4 soft (transobduratorní)
DynaMesh®-IST01
chirurgický nástroj
d 6 cm
REF IST01F1
balení = 1 sada (l + r)
průměr 6 cm
Pro aplikaci:
DynaMesh®-SIS soft (transobduratorní)
DynaMesh®-SIS direct soft (transobduratorní)
DynaMesh®-PR4 soft (transobduratorní)
DynaMesh®-IST02
chirurgický nástroj
d 7 cm
REF IST02F1
balení = 1 sada (l + r)
průměr 7 cm
28
Nástroje pro opakované použití
Vyrobeno z chirurgické oceli (lze opakovaně sterilizovat)
Pro aplikaci:
DynaMesh®-SIS soft (transobduratorní)
DynaMesh®-SIS direct soft (transobduratorní)
DynaMesh®-PR4 soft (transobduratorní)
DynaMesh®-IVT01
chirurgický nástroj
REF IVT01F1
balení = 1 kus
Pro aplikaci:
DynaMesh®-SIS soft (retrosymfyzeální)
DynaMesh®-SIS direct soft (retrosymfyzeální)
DynaMesh®-PR2 soft (transgluteální)
DynaMesh®-ISR01
chirurgický nástroj
REF ISR01F1
balení = 1 kus
29
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Literatura
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 30
Klinge U, Klosterhalfen B, Öttinger A P, Junge K, Schumpelick V:
PVDF as a new Polymer for the Construction of Surgical Meshes
Biomaterials 23/16: 3487-3493; ©Elsevier, NL (2002)
Klink C D, Junge K, Binnebösel M, Alizai H P, Otto J, Neumann U P, Klinge U:
Comparison of Long-Term Biocompatibility of PVDF and PP Meshes
Journal of Investigative Surgery, 24: 292-299, DOI 10.3109/08941939.2011.589883;
©Informa Healthcare, Inc. USA (2011)
Gerullis H, Georgas E, Eimer C, Goretzki P E, Lammers B J, Klosterhalfen B,
Borós M, Wishahi M, Heusch G, Otto T:
Evaluation of Biocompatibility of Alloplastic Materials:
Development of a Tissue Culture in Vitro Test System
Surgical Technology International XXI; ©Universal Medical Press, Inc. USA (2012)
Gerullis H, Klosterhalfen B, Borós M, Lammers B, Eimer C, Georgas E, Otto T:
IDEAL in Meshes for Prolapse, Urinary Incontinence, and Hernia Repair
Surgical Innovation OnlineFirst XX, pp 1-7, DOI 10.1177/1553350612472987;
©sage publications (2013)
Laroche G, Marois Y, Schwarz E, Guigoin R, King M W, Pâris E, Douville Y:
Polyvinylidene Fluoride Monofilament Sutures:
Can They Be Used Safely for Long-Term Anastomoses in the Thoracic Aorta?
Artificial Organs 19/11: 1190-1199; ©Blackwell Science, Inc., Boston (12/1995)
Mühl T, Binnebösel M, Klinge U, Goedderz T:
New Objective Measurement to Characterize the Porosity of Textile Implants
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: 176-183, DOI 10.1002/jbmb;
©Wiley Periodicals, Inc. (5/2007)
Hansen N H, Barabasch A, Distelmaier M, Ciritsis A, Kühnert N, Otto J, Conze J, Klinge U,
Hilgers R-D, Kuhl C K, Krämer N A:
First In-human MR-Visualization of Surgical Mesh Implants for Inguinal Hernia Treatment
Investigative Radiology 48/11, DOI 10.1097/RLI.0b013e31829806ce © 2013 Lippincott Williams & Wilkins
Klinge U, Klosterhalfen B:
Modified Classification of Surgical Meshes for Hernia Repair
Based on the Analyses of 1,000 Explanted Meshes
Hernia 16: 251-258, DOI 10.1007/s10029-0913-6; ©Springer-Verlag (4/2012)
Literatura
20. Göretzlehner
U, Müllen A:
PVDF as an Implant Material in Urogynaecology
Interdisciplinary Journal of Functional Materials, Biomechanics and Tissue Engineering
BIOmaterialien 8(S1): 28-29., ISSN 1616-0177; ©Neuer Merkur GmbH, Munich (2007)
21. Klinge
U, Binnebösel M, Kuschel S, Schüssler B:
Demands and Properties of Alloplastic Implants for the Teatment of Stress Urinary Incontinence
Expert Review of Medical Devices 4/3: 349-359, DOI 10.1586/17434440.4.3.349;
©Future Drugs Ltd., Austria (2007)
22. Noé
K, Spüntrup C, Anapolski M:
Laparoscopic Pectopexy: A Randomised Comparative Clinical Trial of Standard
Laparoscopic Sacral Colpo-Cervicopexy to the New Laparoscopic Pectopexy.
Short-term Postoperative Results.
Archives of Gynecology and Obstetrics 287: 275–280, DOI 10.1007/s00404-012-2536-7;
©Springer-Verlag
(2012)
23. Jäger
W, Mirenska O, Brügge S:
Surgical Treatment of Mixed and Urge Urinary Incontinence in Women
Gynecologic and Obstetric Investigation 74/2: 157–64, DOI 10.1159/000339972;
©S.Karger AG, Basel (8/2012)
26. Otto
J, Kaldenhoff E, Kirschner-Hermanns R, Mühl T, Klinge U:
Elongation of Textile Pelvic Floor Implants under Load is Related to Complete Loss of
Effective Porosity, thereby Favouring Incorporation in Scar Plates
Journal of Biomedical Materials Research Part A 102/4: 1079-84, DOI 10.1002/jbm.a.34767;
©Wiley Periodicals, Inc. (2013)
31. Naumann
G, Albrich S, Skala C, Laterza R, Kölbl H:
Single-Incision Slings (SIS) - a New Option for the Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence
Geburtshilfe und Frauenheilkunde 72/02: 125–31, DOI 10.1055/s-0031-1298275;
©Georg Thieme Verlag KG (2013)
Legenda k technickým datům
(a)
(b) (c) (d) poměrový koeficient z reaktivního povrchu implantátu (povrch vlákna) k ploše implantátu
zjištěno při zkoušce tahem pásů
metoda podle Mühla [6]
klasifikace podle Klingeho [8]
(viz s. 12)
31
Tailored Solutions for Pelvic
Visceral
Floor
Surgery
Surgery
Systém-CESA/VASA
Expert Technologies in PVDF
Augmentace ligamenta pomocí systému
fyziologická, anatomicky
správná poloha
poloha orgánu
v malé pánvi
princip
vada na uterosakrálních
vady na uterosakrálních ligamentech (USL)
ligamentech (USL)
a na pubouretrálních ligamentech (PUL)
USL
USL
á
ky správn
anatomic
u
án
poloha org
pokles
, vada
DynaMesh®-CESA/-VASA
á
ky správn
anatomic
u
n
á
rg
o
poloha
PUL
USL
pokles v
ada USL
DynaMesh®-SIS soft/-SIS direct soft + DynaMesh®-CESA/-VASA
správná
obnovená
ánu
rg
poloha o
správná
obnovená
ánu
poloha org
Schematické znázornění rekonstrukce
Schematické znázornění rekonstrukce
zadních upínacích pásů (USL) s použitím
zadních upínacích pásů (USL) s použitím
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-CESA a s dodatečnou
rekonstrukcí pubouretrálních ligament (PUL)
pomocí DynaMesh®-SIS soft
32
+ PUL
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Systém-CESA/VASA
Anatomie
Operační metoda podle „systému-CESA/VASA“ zajišťuje fyziologickou a anatomicky
správnou a bezpečnou rekonstrukci poklesů pánevního dna.
unilaterální fixace
na promontoriu
Oboustrannou fixací ve výši
sakrálního obratle S2
je dosaženo stabilní a fyziologické
polohy orgánu.
oboustranná fixace na úrovni
2. sakrálního obratle (S2)
Sakrální fixace
Poloha implantátu DynaMesh®-CESA:
oboustranná cerviko-sakropexe
na úrovni sakrálního obratle S2.
33
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Systém-CESA/VASA
Indikační spektrum
CESA/VASA – operační technika pro ošetření:
Pokles pánevního dna
POP-Q
Stage
vaginální pokles
děložní pokles
cystokéla podle HE
cystokéla
POP-Q
Stage I
POP-Q
Stage II
POP-Q
Stage III
POP-Q
Stage IV
USL
USL
USL
Stav po
CESA/VASA
PUL
34
PUL
V
USL
Expert Technologies in PVDF
POP-Q
urgentní
inkontinence
a
Klinický nález
Terapie
S = Sacrum
U = Uterus
B = Bladder
R = Rectum
V = Vagina
PB = Pubic Bone
USL = Utero-Sacral-Ligaments
PUL = Pubo-Urethral-Ligaments
lehká symptomatika
urgentní in.:
S
udržení 3-10 min
U
mikce (přes den)
10 -15 krát
těžká symptomatika
PUL
urgentní in.:
USL
B
PB
V
R
udržení < 3 min
mikce (přes den)
> 15 krát
DynaMesh®-CESA
DynaMesh
or -CESA
®
Při defektních pubouretrálních ligamentech (PUL)
USL
DynaMesh®-VASA
nebo
DynaMesh -VASA
®
příp.
symptomatika urgentní in.:
různé příznaky
USL
PUL
žádná symptomatika
urgentní in
DynaMesh -CESA
DynaMesh -VASA
®
®
Pro operativní ošetření poklesu pánevního dna
a urgentní inkontinence
CESA (CErviko-SAkropexe) a VASA (VAgino-SAkropexe)
oboustranná augmentace USL.
PUL
DynaMesh -SIS soft
DynaMesh -SIS direct soft
®
®
U defektních pubouretrálních ligament (PUL)
se provádí augmentace pomocí
DynaMesh®-SIS soft (retrosymfyzeálně) nebo
DynaMesh®-SIS direct soft (transobturatorně).
35
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Systém-CESA/VASA
Malé implantáty – velký účinek
Standardizovaná operační metoda
pro ošetření poklesu pánevního dna
a ženské inkontinence
USL
USL
y
anatomick
loha
správná po
obnovená
orgánu
PUL
poloha
PUL
pokles
vady na uterosakrálních ligamentech (USL)
po rekonstrukci
a na pubouretrálních ligamentech (PUL)
Další informace viz s. 20/26/32
Více na: www.cesa-vasa.com
www.dyna-mesh.com
Vyrobil / hergestellt durch / manufactured by /
fabriqué par / fabricado por / fabbricato da
FEG Textiltechnik
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
52070 Aachen, Germany
Tel.: +49-(0)241-18 92 37 40
Fax: +49-(0)241-18 92 37 459
E-mail: [email protected]
Stav při vydání: 01-07-2014
Dahlhausen CZ spol. s r.o.
Knínická 1577
664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 422 070
Fax: +420 541 422 071
[email protected]
www.dahlhausen.cz
Rev.: DM-Pelvic-01-07-14-dahlhausen-cz
Výhradní prodej
Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Přehled
Ženská inkontinence
otevřeně /
laparoskopicky
transvaginálně
stresová
DynaMesh®-SIS soft
DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS minor
inkontinence
s. 20/21
urgentní
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
inkontinence
s. 26
smíšená
DynaMesh®-SIS soft
DynaMesh®-SIS direct soft
DynaMesh®-SIS minor
inkontinence
s. 26
s. 20/21
Pokles pánevního dna
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
otevřeně /
laparoskopicky
transvaginálně
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
apikální
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
anteriorní
DynaMesh®-PR4 soft
s. 22
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
DynaMesh®-PR soft
DynaMesh®-PRR soft
DynaMesh®-PRS soft
s. 24/25
posteriorní
DynaMesh®-PR2 soft
s. 23
DynaMesh®-CESA
DynaMesh®-VASA
s. 26
Download

Ženská inkontinence pokles pánevního dna