MANAŽERSKÉ
MISTROVSTVÍ
CÍL CYKLU MM
Dát manažerům
strukturovaný vhled do
jejich „řemesla“ tak, aby
 znali konkrétní
kroky, které vedou
k cíli se skupinou
lidí
 věděli jak vést a
motivovat právě
lidi, které mají ve
svém týmu
 uměli bez stresu
řešit každodenní
manažerské situace
 uměli v této roli
využít své
individuální
předpoklady
UŽITEK
Dlouhodobě stejně
dobré nebo lepší
výsledky týmů a celé
společnosti
v budoucnu +
energetizace
účastníků.
TRÉNINKOVÝ
CYKLUS
S AUTORSKÝM
KNOW-HOW
www.teamtest.cz
TESTOVÁNO NA LIDECH
KONCEPT
1. DEN
2. DEN
Jde o strukturovaný
koncept, který mapuje
klíčové principy
managementu. Je určen
manažerům na všech
úrovních. Účastníci v rámci
konceptu vždy pracují se
svou pracovní realitou.
Rukověť manažera: CO
mám jako manažer dělat
JAK to dělat s lidmi, které
já mám k dispozici I.
Nadstandardní pomůcka:
Podložka pod myš ve
formátu A4, shrnující
všechny důležité principy.
Nadstandardní pomůcka:
Interaktivní kniha „Husa v čele
aneb od manažerského
řemesla k manažerskému
mistrovství“ za 1/3 pultové
ceny.
Základem konceptu je:
1) CO mám v pozici manažera
dělat – 6 kroků, které nesmím
při naplňování cílů ztratit ze
zřetele.
2) JAK mám tyto kroky
naplňovat právě s lidmi, kteří
jsou v mém týmu/které vedu
já.
3) JAK pracovat s týmem jako
celkem a vazbami uvnitř týmu.
4) JÁ: Emoční inteligence a
sebeuvědomění v roli
manažera aneb jak nezničit
výsledky své práce
nedostatkem emoční
inteligence.
Výstupem každého
tréninkového dne je
individuální záměr – činnost,
kterou chce jednotlivý
účastník ve vlastní praxi
posunout.
Obsah:
▪ Tvorba obrazu budoucího
▪
▪
▪
▪
▪
▪
úspěchu, formulace cílů
Emoce a práce s vlastní
energií v leadershipu
Určení zdrojů,
kompetencí, organizace
činností
Přenos cílového obrazu
na ostatní
Stanovení rolí, pravomocí
a zodpovědností
Vedení, řízení a
hodnocení, dosažení
výsledku
Základní pravidla pro 2
nejčastější činnosti
v komunikaci
s podřízenými- - jak vést
porady + jak a proč dávat
ZV
3. DEN
4. DEN
JAK to dělat s lidmi, které
mám k dispozici II.
JÁ - Emoční inteligence a
sebe-uvědomění v roli
manažera
Obsah:
Obsah:
▪ Mapa pracovních vztahů
▪
▪
▪
▪
▪
– manažerských přístupů
Kde jsem já. Čím to vedu
já.
Kde jsou moji lidé a co
ode mě potřebují
k maximálnímu výkonu
Co ode mě očekává
prostředí – společnost ve
které jsem.
Co vyžaduje aktuální
situace.
Jak právě mým lidem
zadávat úkoly, jak
hodnotit, jak dávat
zpětnou vazbu, jak je
motivovat, jak řešit
obtížné situace.
▪ Mapa pracovních
▪
▪
▪
▪
▪
vztahů v kombinaci
s typologií DISC.
Co tyto poznatky
znamenají pro
komunikaci
s jednotlivci.
Jak připravovat
prostředí pro tým jako
celek.
Na co nemám při
vedení týmu jako celku
zapomenout.
Jak vybírat lidi k rozvoji
Jak podporovat větší
samostatnost a
zodpovědnost
Obsah:
▪ Vliv EQ na úspěch
v životě
▪ Test EQ
▪ Video ukázka
▪ Opěrné body pro
sebevědomí v roli
manažera
▪ Trénink porozumění
vlastním pocitům (co
mi říká mé tělo)
▪ Techniky pro rozvoj
v oblasti „řízení
vztahů“
▪ Jak se vyhnout nemoci
manažerů tzv. „Power
stresu“.
www.teamtest.cz
TESTOVÁNO NA LIDECH
MANAŽERSKÉ
MISTROVSTVÍ
TRÉNINKOVÝ
CYKLUS
S AUTORSKÝM
KNOW-HOW
CENY
Program
TESTOVÁNO NA LIDECH
LEKTORSKÉ ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
Cena bez DPH
Celý cyklus MM – 4 dny
20 000,-
Samostatně: Rukověť manažera – 1 den
6 900,-
Samostatně: JAK pracovat s lidmi, které mám právě
já ve svém týmu – 2 dny
9 800,-
Samostatně: JÁ – Emoční inteligence a
sebeuvědomění v roli manažera – 1 den
6 100,-
Pro účastníky WS možnost nákupu interaktivní knihy
„Husa v čele“ za 1/2 pultové ceny.
www.teamtest.cz
„Management je hra, v níž se hraje o úspěch.
…a jako každá hra má svá pravidla.
…a má také vítěznou strategii.“
150,-/kus
TERMÍNY KONÁNÍ druhého cyklu v roce 2014:
Den 1 – 29.5. , Den 2 – 25.6., Den 3 – 25.9., Den 4 – 23.10. 2014.
Uzávěrka přihlášek - vždy 14 dní před termínem konání na
adrese [email protected]
Přihlášky jsou platné po zaplacení kurzovného
Místo konání: Praha. Konkrétní místo bude upřesněno 10 dní před kurzem
PŘIDANÁ HODNOTA
Na www.rokMM.cz jsou k dispozici výuková videa ZDARMA.
Programem
provází hlavní
lektor programu
Mgr. Radka
Maňáková, Ph.D.
Každý
z tréninkových dní
je realizován
v tandemu
s dalším lektorem,
podle jejich
specializace.
www.rokMM.cz
Mgr. Miloš Pícha,
MBA – spoluautor
dvou základních
konceptů MNG
řemesla: Rukověť
manažera a kniha
Husa v čele
(Dále např.
Rozhodování,
Plánování,
Finance pro
nefinanční
manažery.
Mgr. Petr Zappe,
Ph.D.
Garant TT pro
diagnostiku
úrovně týmové
spolupráce.
Dále: Zpětná
vazba, Vedení
porad, Práce
s týmem,
Typologie
osobnosti
www.husavcele.cz
www.linkedin.com/com
pany/team-test
Pavel Kučera
Propagátor a
garant Srandy
v práci a konceptu
V lese.
Dále:
Timemanagement,
Seberozvoj, Práce
s emocemi.
www.firemnimyty.cz
www.facebook.com/
FTeamTest
www.teamtest.cz
TESTOVÁNO NA LIDECH
Download

MANAŽERSKÉ MISTROVSTVÍ