SYSTÉMY PRO SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ
A MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDEL
> SPECIFIKACE TERMINÁLU XTrack PRO SKLADY PALIV A DISTRIBUČNÍ NÁDRŽ FuelMaster
Parametry terminálu:
> Registrace množství paliva dodaného každému
uživateli nebo vozidlu – mikropočítačové řízení
> Vestavěná databáze až pro 1500 uživatelů a vozidel
> Identifikace pomocí RFID karet
> On-line sledování stavu nádrže přes GPRS
modem – nádrž může být umístěna na libovolném
místě
> Dvouúrovňové ověření – přihlášení (např.
řidič/vozidlo, manager/zaměstnanec)
umožňuje spustit čerpání paliva
> Kontrola polohy jako ochrana proti krádeži –
díky zabudovanému GPS modulu
> Měření množství paliva v nádrži – detekce
krádeže paliva, úniku, úbytku, výměny
> Terminál podporuje zadání stavu počítadla
kilometrů vozidla před začátkem plnění z nádrže
> ANALÝZA DAT
Terminál je součástí komplexního systému správy
vozového a strojového parku, který tvoří:
report operací nádrže
> Modul pro sledování činnosti a pohybu vozidla
XTrack GPS
velkoobchodního softwaru pro řízení dodávek
do servisních stanic a palivových nádrží
> OptiTrax – software pro plánování a
> Silniční kartu a modul vyúčtování pro řidiče
graf spotřeby paliva
WWW.XTRACK.EU
> Logistické a plánovací moduly, včetně
Správa paliva pomocí systému XTrack
Systém XTrack podporuje komplexní správu paliva ve
společnosti. Měřením distribuce paliva z vnitrofiremních
palivových stanic nebo nádrží (např. na stavbách), systém
poskytuje úplnou kontrolu nad distribuovaným palivem.
Použití autorizovaných průtokoměrů umožňuje instalaci
systému na libovolné nádrži nebo servisní stanici používané
pro distribuci pohonných hmot.
Software
Komunikace mezi serverem XTrack a rekordéry ve vozidlech,
strojích a nádržích se provádí pomocí paketů pro přenos dat
(GPRS). Správce systému může měnit parametry a přístupová
práva pro jednotlivé zaměstnance zadáním dnů a časů v týdnu,
ve kterých mohou tankovat palivo, denní limity čerpání a další
parametry. Systém umožňuje efektivně spravovat více nádrží
vizualizací stavu každé nádrže na mapě, a tím včas
objednat/dodat palivo podle potřeby. Plná integrace s
monitorovacím systémem XTrack GPS umožňuje zachytit v
jednom systému všechny události související s provozem
vozidel a strojů, s pracovní dobou řidičů, plněnými úkoly i
správou pohonných hmot. Moduly plánování tras spolu s
optimalizačními moduly doplňují nabídku systému XTrack a
dělají z něj nejkomplexnější řešení pro společnosti působící v
dopravě, zemědělství, stavebnictví, komunálních službách nebo
distribuci zboží a služeb.
Použitím monitorovacího systému XTrack GPS ve vozidlech a
strojích můžete ověřit, zda veškeré distribuované palivo bylo
umístěno v nádržích vozidla nebo stroje. XTrack GPS také
umožňuje detekovat jakékoliv úniky nebo jiné zneužití paliva.
Systém XTrack poskytuje komplexní kontrolu správy paliva od
plnění nádrží až po využití paliva ve vozidle nebo stroji.
Hlavní charakteristiky distribučního terminálu pro
čerpací stanice/nádrže:
l Identifikace uživatele pomocí unikátní RFID karty, kterou lze
použít řadou dalších systémů (RCP, dveřní systémy, přístup k
zařízení) a k identifikaci řidiče vozidla vybaveného systémem
Xtrack
l Dvouúrovňové ověření tankování (např. manager/řidič,
vozidlo/řidič, dodavatel/zaměstnanec, atd.)
l Kompletní a aktualizovaná uživatelská databáze je uložena v
paměti přístroje – to vám umožňuje okamžitě vzdáleně
uzamknout nebo aktivovat kartu (např. ztracenou kartu), a
přiřadit odpovídající práva uživatelům
O Xtrack
Výrobce systému XTrack je společnost P.....P.U. Omega Sp. z o.o.
v Gdansku – rodinný podnik s více než 20 letou přítomností na
trhu. Systém XTrack je lídrem na polském trhu monitorovacích
systémů pro vozidla a stroje pro komunální sektor, realizovaný
ve více než 100 městských společností a 500 společností z jiných
odvětví. Mezi naše klienty patří komunální služby, společnosti
pro nakládání s odpady a skládky. Systém XTrack nabízí většina
předních výrobců a distributorů nástaveb pro vozy komunálních
služeb. Rozsáhlá síť regionálních zástupců (18 míst v Polsku, v
České republice, v Litvě a Ukrajině), zaručuje vysokou úroveň
služeb bez ohledu na místo realizace.
Kontakt
Pro získání detailnějších informací a prezentaci systému,
prosím, kontaktujte našeho autorizovaného distributora:
Kingspan Environmental
Bratří Štefanů 499
dálkově ovladatelný i v mobilních stanicích nebo tancích
500 03 Hradec Králové
l Systém je vybaven relé výstupem umožňujícím kontrolu
T: +420 495 433 126
palivového čerpadla. Teprve po schválení je možné spustit
M: +420 725 114 555
čerpání pohonných hmot
l Volitelné měření hladiny paliva v nádrži (sonda) – detekce
úniku paliva, krádeže, pokles a jiné události (např. substituce za
nízkou kvalitu paliva)
l Detektor pro sledování poklopu nádrže pro účely plnění
l Záložní zdroj pro zajištění funkce systému
l GPRS (GSM) modul komunikace s řídícím software – systém je
Download

SYSTÉMY PRO SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ A - E