Kompetence zavazuje.
MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SCHRACK IBDN 10GX®
NESTÍNĚNÝ SYSTÉM KATEGORIE 6A
PRO TECHNOLOGIE 10 GBIT
ENERGIE
PRŮMYSL
BUDOVY
ZAŘÍZENÍ
DATA
K A B E LY
OSVĚTLENÍ
IBDN 10GX
wNOVÁ ŘADA – SCHRACK IBDN 10GX
Společnost Schrack Technik, ve spolupráci s předním výrobcem
kabelážních systémů, společností Belden, představuje nové ucelené modulární řešení komponent strukturované kabeláže v nestíněném provedení kategorie 6A.
Uvedený systém garantuje přenosovou rychlost 10 Gbit / s
na vzdálenost 100 m permanentního kanálu.
Komplexní podpora, měření a certifikace jsou standardní součástí
doplňkových služeb k tomuto řešení. Na instalaci s použitím tohoto systému jsou poskytovány příslušné systémové záruky.
Schrack IBDN 10GX je řešení postavené na specifické konstrukci
dílčích komponent, v nestíněném provedení. Byl to historicky
první systém, který se mohl pyšnit výkonovým certifikátem
„Augumented Category 6“, který se stal podkladem pro plnohodnotný vznik nové kabelážní kategorie 6A.
Průběžné i dílčí testy ve vývojové fázi ukázaly dostatečnou
rezervu čtyřkonektorového zapojení v délce 100 metrů a reálný
funkční test protokolu 10GBASE-T splnil limitní parametry
norem TIA/EIA a v pozdější fázi i EN 50173.
w NASA SÁZÍ NA SYSTÉM SCHRACK IBDN 10GX
Start raketoplánu
Hlavní komunikační centrum vesmírného střediska agentury
NASA a technologická budova s 960 přípojnými místy
v Kennedy Space Centrum – ukázková a velmi populární referenční instalace systému
Schrack IBDN 10GX.
V rámci přípravné a testovací fáze výběru
kabelážního systému bylo srovnáváno
několik kabelážních systémů s ohledem na výkonové charakteristiky
ve frekvenčním pásmu
425 až 625 MHz.
Měřené charakteristiky,
bezproblémová instalace
a kvalita komponent –
to byly hlavní důvody,
proč došlo na ploše přibližně 18.000 m2
k instalaci našeho
systému.
Datové centrum – Kennedy Space Centrum
2
IBDN 10GX
wPROČ 10.000,000,000 BITŮ ZA SEKUNDU ?
Rodina protokolů Ethernet prošla od svého vzniku v roce 1973
bouřlivým vývojem. Potřebovala „více než“ 20 let k tomu, aby
byla schopna uspokojit „rychlostní“ požadavky uživatelů
z původních 3 kb / s na 100 Mb / s. Hlavním motivem zvyšování
rychlostí bylo rozšiřování počítačových sítí, potřeba komunikace
více osob najednou a různá forma přenášených dat. Postupným
technickým vývojem došlo k vylepšení jednotlivých komponent
z pohledu šířky přenášeného pásma a přenosových charakteristik. Poté už byl relativně krátký skok k rychlosti 1 Gigabit za
sekundu.
10 Gigabitový Ethernet byl v původním záměru předpokládán pouze
jako páteřní přenosový protokol, postavený na fyzické vrstvě skleněného vlákna a vláknové optiky (standard schválen organizací IEEE
v roce 2002). Bezpečnost a vzdálenost do 500 metrů byly hlavními
argumenty, proč volit optické vlákno jako „jediné“ přenosové médium. Nicméně „tehdejší“ náklady na instalaci optických systémů,
jejich měření a zejména potřebná elektronika v oblasti koncových
aktivních prvků, přivedla na svět snahu o přenos rychlosti po měděném krouceném datovém kabelu, s možnosti zpětné kompatibility
stávajících aplikací (100Base-T / 1000Base-T) a postupné migrace
k 10GBase-T.
Nestíněný kabel kategorie 6 byl logicky vybrán za počáteční
zkušební médium. Zkoumala se především desetinásobná rychlost oproti Gigabitovému přenosu vzhledem ke vzdálenosti
instalované kabeláže. Zjistilo se, že při neměnném stavu nestíněné kabeláže kategorie 6, bylo možné dosáhnout přenosovou
rychlost 10 Gbit / s „až“ na vzdálenost 55 metrů. Z tohoto
důvodu lze najít v certifikačních měřících přístrojích limit testu
nesoucí označení „Cat.6 10 Gb 55“, nebo „TSB-155“.
Nicméně 55 metrů bylo shledáno jako nedostačující vzdálenost
a bylo nutné přistoupit k definici limitních parametrů (a tím
pádem i ke stanovení nové kabelážní kategorie), na vzdálenost
100 metrů.
10GX systém v praxi
Je tedy nutné položit si otázku, zda zachovat kabeláž kategorie
6 a provozovat 10 Gbit / s „pouze“ na trasách do 55 metrů,
a/nebo mít jistotu, že nový kabelážní systém kategorie 6A
poskytne dostatečnou rychlost i na delší vzdálenosti.
Náš systém, Schrack IBDN 10GX, je plně připraven poskytnout
plnohodnotný rychlostní výkon i k nejvzdálenějším koncovým
bodům.
Nestíněný kabel kategorie 6A
3
IBDN 10GX
w KDE SE UPLATNÍ 10 GBIT ?
V dnešní době je 10 Gbit Ethernet nasazován jako standardizované řešení pro výpočetní centra (EN 50173-5), serverová datová
úložiště, SAN, páteřní uzlové aplikace, metropolitní sítě MAN
a vysokoškolská prostředí s vysokou hustotou datové komunikace.
Své uplatnění najde i v aplikacích potřebující ke kvalitnímu a kvalifikovanému přenosu velkou šířku pásma, např. nekomprimované
digitální video s vysokou rozlišitelností, snímkové metody v lékařství, digitální animace, CAD/CAM, vysokorychlostní datové paměti
a aplikace typu Cluster Computing či Quality of Service, QoS.
Stále častější nasazování služeb postavených na IP (VoIP, VioIP)
vede k nárůstu šířky pásma potřebného pro sdílený přenos komplexního datového balíku služeb v reálném čase, a zároveň si
vynucuje nároky na pasívní kabeláž se vzrůstající technologickou
tendencí.
Je i Vaše počítačová síť připravená na budoucí aplikace a vysokorychlostní přenosy?
w 10GX – KONCEPČNÍ A TECHNOLOGICKÁ VÝZVA
Pro plně funkční systém 10 Gbit jsou důležité dva základní
aspekty, jejichž eliminací získáme téměř stoprocentní funkční
přenosový systém postavený na vhodných komponentech
strukturované kabeláže. Je to zejména snížení cizího přeslechu
mezi jednotlivými linkami kabeláže (parametr Alien Crosstalk)
a zajištění výkonových parametrů i v mezních hodnotách celého
frekvenčního pásma.
Univerzitní datové centrum
Alien Crosstalk – nový pohled na kabelážní systém
Díky 10 Gbitovému Ethernetu se významnou měrou projevují
tzv. cizí blízké a vzdálené přeslechy (Near-/Far-End Crosstalk ANEXT/AFEXT). Klasické přeslechy (NEXT/FEXT) se vyznačují
rušivým nežádoucím šumem, který působí z jednoho páru na
druhý ve stejném kabelu na blízkém, resp. vzdáleném konci.
Tento druh přeslechu lze ale relativně snadno odstranit, protože
aktivní přenosové přístroje Ethernetu 10 GBit používají vylepšené digitální techniky zpracování dat a také vhodná volba konstrukce komponent dokáže výrazně potlačit NEXT/FEXT, resp.
jakékoliv impedanční nepřizpůsobení (echo).
Aktivní prvky ve své podstatě mohou také používat specifické
kódovací algoritmy pro korekci chyb a snížení výskytu jejich
pravděpodobnosti.
Cizí přeslech – parametr Alien Crosstalk
4
IBDN 10GX
Cizí přeslechy (Alien Crosstalk), to znamená přeslechy mezi sousedními kabely stejných kabelových tras, ovšem nelze kompenzovat pomocí elektroniky aktivních prvků. To je pouze a jen
otázka vhodných pasívních prvků strukturované kabeláže.
Šum cizích přeslechů je obecně mnohem nižší než přeslech
uvnitř kabelu. Ale v případě 10 Gbitového Ethernetu musí být
Alien Crosstalk na blízkém konci (AlienNEXT) celkové stometrové trasy min. o 15 dB a/nebo min. 30krát nižší než u protokolu
1000 BASE-T.
Vysokofrekvenční přenos
Fyzikální přenos protokolu IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet)
probíhá na všech čtyřech párech datového kabelu. Režim přenosu je plně duplexní, tedy čtyřikrát 2,5 Gbit / s. Samotná data
jsou kódována a komprimována metodou, která používá frekvenční modulaci 800 MHz. Potřebná šířka pásma je tedy rovna
poloviční hodnotě modulační frekvenci plus 25% (500 MHz).
Z toho vyplývá, že veškeré klíčové parametry (Vložný útlum,
NEXT, PSNEXT, PSANEXT, ELFEXT, PSAELFEXT a PSAELFEXT) musí
být optimalizovány právě pro šířku pásma 500 MHz.
-30.00
Alien Crosstalk (dB)
-40.00
-50.00
PSANEXT_1
PSANEXT_2
PSANEXT_3
PSANEXT_4
Category 6A
625 MHz
-60.00
-70.00
-80.00
-90.00
1.00
10.00
100.00
Frekvence (MHz)
Cizí součtový výkonový přeslech – parametr Alien PSNEXT
Full-Duplex
4x 2,5 GBit/s
Princip přenosu 10 Gbit signálu do datovém kabelu
5
1000.00
IBDN 10GX
wPROČ SYSTÉM SCHRACK IBDN 10GX ?
Řešení SCHRACK IBDN 10GX je postavené na plnohodnotné
nestíněné strukturované kabeláži (stíněný varianta, viz. katalog
MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU SCHRACKNET). Celá podstata
systému nespočívá ve zlepšení nebo úpravě stávajících prvků,
ale na kompletní rekonstrukci základních komponent celého
přenosového kanálu. Jednotlivé dílčí komponenty jsou samostatně testovány. Díky tomu je náš systém špičkové řešení celé
problematiky 10 Gbitového Ethernetu.
w CO ZNAMENÁ „X“ V 10GX?
Zkratka 10G přirozeně označuje 10 Gigabitový Ethernet.
„X“ má svůj specifický význam a vztahuje se k řadě technologických parametrů, jejichž použití dovolí výrazně přesáhnout
limitní pásmo 500 MHz až na úroveň 625 MHz.
• RoundFleX – konstrukční design instalačního kabelu
•MatriX IDC – technologie konektorování keystone
modulu
• X-Bar – management vodičů
•FleX Point – kompenzační řešení desky tištěných spojů
v keystone modulu
w 10GX – SYSTÉM POSTAVENÝ NA ČTYŘECH
INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍch
Špičkové přenosové parametry systému SCHRACK IBDN 10GX
jsou postaveny na čtyřech konstrukčních inovativních technologiích:
RoundFleX – inovativní technologie č.1
Konstrukce kabelu a organizace jednotlivých párů v plášti výrazně snižuje vliv cizích přeslechů.
RoundFleX - inovativní technologie konstrukce kabelu
MatriX IDC – inovativní technologie č.2
Konstrukce a technologické řešení zářezových svorek datového
keystone modulu výrazně eliminuje cizí přeslech mezi dílčími
spoji v rámci koncové datové zásuvky a přepojovacího panelu
(patchpanelu).
Matrix IDC - inovativní technologie konstrukce konektorování datového modulu
6
IBDN 10GX
X-Bar – inovativní technologie č.3
Optimální management vodičů během konektorování je řešen
formou konstrukčního přípravku X-Bar, který zajistí správnou
a vhodnou orientaci vodičů k zářezovým kontaktům modulu.
FleX Point – inovativní technologie č.4
Specifická forma tištěného spoje, který přenáší signál ze zářezových svorek na přední kontakty modulu RJ-45, umožňuje formou kompenzace ztrát výraznou měrou přesáhnout limitní přenosové pásmo a poskytnou dostatečnou rezervu během samotného přenosu.
Všechny čtyři inovativní technologie pomáhají systému
SCHRACK IBDN 10GX splnit nejen limitní hodnoty předepsané
závaznými normami, ale také poskytnout dostatečnou rezervu
sledovaných parametrů.
w HLAVNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU SCHRACK IBDN
10GX
Naše řešení se primárně skládá z následujících pasívních komponent strukturované kabeláže:
• instalační datový kabel U/UTP 10GX
• propojovací kabel – patchkabel 10GX
• přepojovací modulární panel – patchpanel 10GX
• keystone modul UTP 10GX
Všechny komponenty jsou plnohodnotném nestíněném provedení kategorie 6A.
X-Bar - inovativní technologie managementu vodičů
FleX Point- inovativní technologie kompenzace desky tištěných spojů v keystone
modulu
7
IBDN 10GX
wINSTALAČNÍ KABEL U/UTP KATEGORIE 6A 10GX
Největší technologická výzva tradičních nestíněných kabelů
(zejména v oblasti 10 Gigabitového přenosu) spočívá v řešení
problému elektromagnetické vazby mezi sousedními kabely.
Tato vazba je zpravidla podporována tím, že všechny kabely
a kabelové svazky procházejí stejnou instalační trasou, mají
„stejnou zkroucenou polohu“ a tím také stejnou rezonanční
frekvenci.
Technologie RoundFleX svojí podstatou zvětšuje odstup zkoumaného kabelu vzhledem k ostatním. Díky tomu lze dosáhnout
vynikajícího poměrového činitele AlienNEXT ve vztahu k útlumu. Uvedená konstrukce kabelu 10GX skutečně prokázala, že
toto řešení i při testech a zkouškách za tzv. nejnepříznivějších
instalačních podmínek (konfigurace 6 kolem 1), významně překračuje minimální požadovanou výkonnost dle aktuálních
norem a standardů.
Konstrukce kabelu nijak nenarušuje podmínky instalace, instalační ohyb a flexibilitu kabelu při samotné pokládce.
w KONSTRUKCE KABELU 10GX
Instalační kabel 10GX je v provedení U/UTP. Nízkokouřivý, bezhalogenní a oheň nešířící plášť obsahuje čtyři kroucené páry
a plastový oddělující „H“ separátor, který zajišťuje dielektrické
oddělení párů, zabraňuje přeslechům mezi páry v rámci kabelu
(NEXT) a zachovává celistvou konstrukci a orientaci kabelu
(párů) během celé pokládky. Relativně malý vnější průměr kabelu umožňuje flexibilní plánování kabelových tras.
Kabel existuje v provedení s lepenými páry nebo s nelepenými
páry.
Parametr AlienNEXT - postavení „6 - 1"
Vnitřní struktura datového kabelu SCHRACK IBDN 10GX
8
IBDN 10GX
wPROPOJOVACÍ KABEL – PATCHKABEL U/UTP 10GX
Pro zajištění optimálního provozu celého datového kanálu, je
věnována velká pozornost také propojovacím kabelům. Jejich
konstrukce je stejná jako u instalačních kabelů.
Propojovací kabely jsou ukončeny značkovými konektory RJ-45
se zastříknutou krytkou příslušné barvy. Vnitřní struktura konektoru RJ-45 umožňuje dodržení správného kroucení páru až ke
kontaktům v přední části konektoru.
Mimochodem, instalační kabely jsou k dispozici i ve variantě
s lepenými páry. Tato patentovaná technologie zajistí udržení
parametru NEXT a ANEXT v příslušných limitních hodnotách.
Nelepené páry
Lepené páry
Ohyb páru lepeného a klasického
Průběh frekvence
10GX
Cat6
Cat5
Znázornění NEXT
v konektoru
Křivka NEXT v propojovacím kabelu
9
IBDN 10GX
wKEYSTONE MODUL UTP 10GX
Vlastní systém konektorování, tedy napojení kabelu na zářezové
svorkovnice, je v případě jakékoliv kabeláže považováno za klíčové, protože se jedná o přechod dvou prostředí. Tradiční řešení
zářezové svorkovnice IDC typu „Krone“ a/nebo „110“ má všechny kontakty v jedné rovině a tedy sousední „páry“ umožňují jak
„vysílat", tak i „přijímat“ rušivé vlivy.
Patentovaná technologie MatriX IDC postavila jednotlivé zářezové svorkovnice v úhlu 90 stupňů vůči sousední svorkovnici.
Toto řešení trvale snižuje parametr NEXT a AlienNEXT o efektivních 15 dB!
Tradiční řešení
Řešení MatriX IDC
Technologické řešení - redukce parametru NEXT
Technologické řešení - redukce parametru AlienNEXT
10
IBDN 10GX
w VYLEPŠENÁ KONSTRUKCE MODULŮ 10GX ELIMINUJE PŘENOSOVÉ ZTRÁTY
Tradiční řešení vnitřních kontaktů svorkovnic a předních spojů
na konektor RJ-45, nemůže plně eliminovat a kompenzovat
parametr Crosstalk uvnitř samotného modulu. To výrazně omezuje vlastnosti přenosu ve vyšších přenosových pásmech.
Důvodem neúčinné kompenzace v tradičním řešení je, že „zapínání“ kompenzace konektoru není položeno dostatečně blízko
fyzikálnímu zdroji rušení, resp. bodu připojení.
V případě modulů Schrack IBDN 10GX je použita technologie
FleXPoint.
Její největší přednost spočívá v provedení desky plošných spojů
(PCB), která umožňuje umístit kompenzační článek bezprostředně za vlastní dotykový bod konektoru. Tím dochází ke snížení
časové prodlevy mezi zdrojem rušení v konektoru a zapnutím
kompenzace na desce plošných spojů. Výsledkem je výrazné
snížení rušení (Crosstalk) při vysokých frekvencích a přenosová
spolehlivost celého kanálu i na hraniční úrovni 500, resp.
625 MHz.
Mimochodem, technologie FleXPoint a princip kompenzace,
byly převzaty z podobných oblastí přenosu a měření v lékařské
technice a vojenských zařízení.
Technologie FleXPoint - flexibilní řešení kompenzace a deska spošných spojů
Pásmo kompenzačního
účinku
Vnitřní kompenzace RJ-45 - modul 10 GX
11
IBDN 10GX
wMODULY 10GX
BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE
Systémy strukturované kabeláže v nestíněném provedení,
zejména kategorie 6 a 6A, jsou velmi citlivé na jakékoliv chyby
způsobené špatnou instalací koncových bodů a pokládkou
kabelu. Z tohoto důvodu byla věnována optimální a bezproblémové instalaci modulu 10GX velká pozornost.
Samotný modul obsahuje kabelovou matici, s technologii připojení X-Bar. Ta, mimochodem plně patentovaná, zajišťuje optimální připojení vodičů ke svorkovnici modulu, bez možnosti
vzniku chyb v zapojení, obráceném kroucení vodičů a přílišném
ohybu vodičů. X-Bar je řešen formou barevné kabelové matice,
která specifickým způsobem připravuje vodiče pro přímé konektorování v modulu 10GX. Zajišťuje také přesnou a optimální
délku vodičů (párů) a zabraňuje překroucení vodiče.
Díky specifické kabelové matici (X-Bar), nejsou parametry NEXT
a AlienNEXT ovlivněny kvalitou instalace modulů! Poté je to již
jen otázka volby vhodné (dostatečně hluboké) instalační přístrojové krabice, dodržení minimálního ohybu kabelu, zamezení
souběhu silnoproudých rozvodů a přílišného odstranění vnějšího pláště datového kabelu.
Kabelová matice X-Bar
Hotový modul Schrack IBDN 10GX
12
IBDN 10GX
w PŘEPOJOVACÍ PANEL – PATCHPANEL – 10GX
w 19“ MODULÁRNÍ PATCHPANEL
Pro ukončení kabeláže v hlavním datovém rozvaděči jsou k dispozici 19“ modulární patchpanely. V jejich případě je nutné
vyřešit sbíhání jednotlivých segmentů do velikosti 1U a zároveň
zajistit eliminaci cizích přeslechů na patchpanelu. Klasické řešení kompaktních panelů není v současné době schopno plně
vyřešit problém vnějších přeslechů. V případě systému Schrack
IBDN 10GX byl použit systém modulárního patchpanelu, který
je osazený 24 moduly 10GX a které mají zároveň pootočeny
IDC zářezové svorkovnice vůči sobě o 90 stupňů, k zamezení
vzniku „anténového efektu přeslechů“.
Díky tomuto řešení mohou být jednotlivé porty umístěny
v řadě. Nemusí se dělat konstrukční kompromisy při vysoké
hustotě osazení. Také kabelový vyvazovací management v zadní
části patchpanelu je klasický, přehledný a plně funkční. I díky
tomu je možné využít patchpanel pro 48 modulů,
při zachování výšky 1U!
w VHODNÁ KONSTRUKCE PATCHPANELU ZABRÁNÍ
CIZÍM PŘESLECHŮM
Design modulů 10GX a technologie MatriX IDC zamezí významnějšímu cizímu přeslechu mezi sousedními moduly.
w KABELOVÁ MATICE X-BAR - KONSTRUKČNÍ
DOPLNĚK PŘI INSTALACI
Kabelová matice X-Bar „pečuje“ o kvalitu instalace a přesné
konektorování modulu. Vylučuje chyby a zajišťuje Installable
Performance®.
Modulární patchpanel 10GX - verze pro 24 a 48 modulů
Eliminace AlienNEXT v patchpanelu - technologie MatriX IDC
13
IBDN 10GX
wSCHRACK IBDN 10GX – PLNĚ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM S FUNKČNÍ GARANCÍ
25 LET
Význam kvality je v našem systému Schrack IBDN 10GX klíčový.
Díky tomu je systém podroben několika zátěžovým testům
u nezávislých laboratoří. Jedná se zejména o testování tzv. čtyřkonektorového modelu, s délkou kanálu 15, 45 a 85 m a limitem testu ISO EA UTP 500 MHz.
Systém plně odpovídá následujícím normám a standardům, platných v době vydání tohoto katalogu (6/2009)
• ANSI/TIA-568-B.2-10, Přenosové charakterisitky kabeláže
kategorie 6A
• ISO/IEC 11801, Edition 2.1, přenosový kanál třídy EA
• IEEE 802.3anTM-2006, 802.3anTM-2005
Velmi významnou skutečností je i to, že testování proběhlo
i s koncovými propojovacími kabely délky 1 a 2 m. Ostatní systémy zpravidla garantují plnohodnotnou funkčnost systému
s propojovacími kabely délek 3 m, resp. 5 m a delší.
To dokazuje velké rezervy systému, protože test s kratšími propojovacími kabely je ještě přísnější, než předpokládají mezinárodní normy.
V současné době je celosvětově instalováno více než 31 000 přípojných bodů systému Schrack IBDN 10GX. Tisíce počítačových
sítí a miliony uživatelů jsou jasným důkazem úspěšného řešení
10 Gigabitového Ethernetu na nestíněném symetrickém kabelu.
Systém Schrack IBDN 10GX je vhodná volba právě pro Vaše
potřeby.
Program certifikace zahrnuje plnohodnotnou funkční a systémovou záruku 25 let. Zajišťuje tak komplexní pokrytí služeb pro
koncového zákazníka.
Certifikační autorita systému Schrack IBDN 10GX
Patchpanel
6
5
2m
1m
1
4
2
Koncové
pracovní
místo
3
15 m
5m
1m
5m
2m
5m
5m
24 metrů
2m
2m
45 m
56 metrů
3m
2m
85 m
100 metrů
Výsledek kvality = 3 testy - 3 délky - 3 certifikáty
14
IBDN 10GX
w SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA A GARANCE FUNKČNOSTI
w PRODUKTOVÁ ZÁRUKA – 25 LET
Podpora v podobě produktové garance ve výši 25 let je u tohoto systému samozřejmostí. V případě prokázání vadné výroby
anebo nefunkčnosti komponenty, bude uvedený produkt nahrazen novým, resp. technologicky i designově adektvátní náhradou.
Funkčnost celého systému, instalovaného certifikovaným a proškoleným partnerem Schrack IBDN 10GX, pokrývá aktuální
technickou a technologickou úroveň současné doby. Je zpětně
kompatibilní s aplikacemi stejné anebo nižší třídy či kategorie.
Systém Schrack IBDN 10GX splňuje všechny aktuální a platné
mezinárodní normy a standardy včetně těch, které jsou v současné době (6/2009) ve fázi návrhu (např. 10 Gbit a jeho nasazení v průmyslu).
Certifikace a proces systémové záruky jsou silným nástrojem,
který umožnuje garantovat výkonnost a funkčnost systému
v souladu s normami, ale i potřebami koncového uživatele. Ten
získá investiční jistotu pro nejbližší budoucnost a sníží možné
riziko nevhodně vynaložené investice.
Systémový certifikát - 25 let
Partnerský certifikační program
15
IBDN 10GX
w10GX MODUL – NESTÍNĚNÁ KATEGORIE 6A
wpopis
Koncový keystone modul systému Schrack
IBDN 10GX v nestíněném provedení kategorie 6A. Obsahuje několik patentovaných technologií pro dodržení limitních hodnot a eliminaci cizích přeslechů. Rezerva přenosového
pásma 125 MHz (625 MHz). Barva černá.
HBIX102283
Modul a X-Bar kabelová matice
popis
DOSTUPNOSTstore
Datový modul RJ-45 nestíněný, Cat.6A 500 MHz, 10 Gb / s
OBJEDNACÍ ČÍSLO
HBIX102283
dostupnost do 48 hodin
objednací číslo modře: zboží skladem
wMODULÁRNÍ ZÁSUVKY 50 X 50 MM POD OMÍTKU
wpopis
• Modulární zásuvka v provedení pod omítku, prázdná, neosazená
• Vhodná do pod/parapetního kanálu, do instalačních žlabů
• Maska 50 x 50 mm, vnější rámeček 80 x 80 mm
• Neosazené pozice chráněné protiprachovou krytkou
• Kovový nosný rám
• Samostatný zemnicí bod pro ukončení stíněné kabeláže
• Výstup modulů 45 stupňů
• Popisovací štítek
• Barva bílá RAL 9010
• Design WAVE – viz. dílčí katalog SCHRACK WAVE
HSED02UW2S
popis
dostupnoststore
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Datová zásuvka pod omítku, pro 2 keystone moduly, neosazená
HSED02UW2S
Datová zásuvka pod omítku, pro 1 keystone modul, neosazená
HSED01UW2S
dostupnost do 48 hodin
zboží trvale dostupné v každém nákupním centru SCHRACK STORE
objednací číslo modře: zboží skladem
16
IBDN 10GX
wBOX PRO MONTÁŽ MODULÁRNÍ ZÁSUVKY 50 X 50 MM NA OMÍTKU
wPOPIS
• Box na omítku
• Rozměry: 80 x 80 x 42 mm
• Barva bílá RAL 9010
HSEAP842WF
POPIS
DOSTUPNOST store
Box na omítku, 80 x 80 x 42 mm, barva bílá RAL 9010
OBJEDNACÍ ČÍSLO
HSEAP842WF
dostupnost do 48 hodin
zboží trvale dostupné v každém nákupním centru SCHRACK STORE
objednací číslo modře: zboží skladem
w10GX MODULÁRNÍ PATCHPANEL
wPOPIS
Modulární patchpanely Schrack IBDN 10G se
dodávají v barvách stříbrné, černé a šedé.
19" provedení výšky 1U pro pro 24/48
modulů, resp. výšky 2U pro 72 modulů.
Celokovová konstrukce se zemnicím vodičem
a vyvazovacím kabelovým managementem
v zadní části.
HBIX102293, HBIX103264
HBIX103114, HBIX103116
popis
DOSTUPNOST store
OBJEDNACÍ ČÍSLO
19" patchpanel, 24 x RJ-45 UTP Cat.6A, osazený, stříbrná barva, 1U
HBIX102293
19" patchpanel, 48 x RJ-45 UTP Cat.6A, osazený, stříbrná barva, 1U
HBIX103264
19" patchpanel, pro 24 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 1U
HBIX103114
19" patchpanel, pro 48 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 1U
HBIX103121
19" patchpanel, pro 72 modulů Cat.6A, neosazený, černá barva, 2U
HBIX103116
dostupnost do 48 hodin
objednací číslo modře: zboží skladem
17
IBDN 10GX
wMONTÁŽNÍ NÁSTROJE
wPOPIS
Montážní nástroje pro snadnou instalaci
modulu 10GX. Plastová deska jako držák
modulu při konektorování, holítko na kabely
včetně oddělovacích jehel na lepené páry
a v neposlední řadě zářezový nástroj.
HBIZ100749, HBIZ1797B-
HBIZ101852, HBIZE30065
POPIS
DOSTUPNOST store
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Zářezový nástroj 10GX
HBIZ100749
Montážní nástroj IBDN - Profi, černý
HBIZ101852
Držák modulu, bílý
HBIZE30065
Nástroj na odstranění vnějšího pláště kabelu – holítko
HBIZ1797B-
dostupnost do 48 hodin
Objednací číslo modře: zboží skladem
w10GX PROPOJOVACÍ KABEL S KONEKTORY RJ-45
wPOPIS
• Propojovací kabel 2 x RJ-45 nestíněný
• Zastříknuté krytky šedé barvy
• Instalační kabel AWG23 v provedení U/UTP 625 MHz, LSZH plášť
• Možná barevná provedení: červená, žlutá, zelená, modrá, šedá
• Ostatní typy a délky na požádání
HBIX360029
POPIS
DÉLKA (M)
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
2
DOSTUPNOST store
OBJEDNACÍ ČÍSLO
HBIX360025
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
4
HBIX360026
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
7
HBIX360027
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
10
HBIX360028
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
15
HBIX360029
Propojovací kabel nestíněný, kategorie 6A, šedý
25
HBIX360030
dostupnost do 48 hodin
Objednací číslo modře: zboží skladem
18
IBDN 10GX
wINSTALAČNÍ KABEL U/UTP CAT.6A 625 MHz (SYSTÉMOVÝ KABEL TŘÍDY EA 10 GB / S)
wPOPIS
• P
rovedení: nestíněný kabel U/UTP (plastový oddělující „H“ kříž, ne/lepené
páry) do 625 MHz
• Vodič: měděný drát
• Průměr vodiče: AWG 23 (0,57 mm)
• Vnější plášť vodiče: Polyethylen (PE)
• Průměr přes plášť vodiče: 1,45 ± 0,05 mm
• Stínění: žádné
• V
nější plášť kabelu: LSZH dle IEC 60332-1 (samozhášivý), nízkokouřivý a bezhalogenový dle IEC 60754-2
• Vnější průměr kabelu: 7,5 mm
• Barva pláště: fialová, RAL 4005
• Balení: krabice 305 m, dřevěná cívka 500 m, 1000 m
HBIK818095
w PŘENOSOVÉ PARAMETRY
• Minimální instalační poloměr ohybu: 40 mm
• NVP: 0,64 c
• Maximální zatížení v tahu: 113 N
• Teplotní rozsah – instalace: + 5 °C až + 60 °C
• Frekvenční pásmo: 500 MHz (Cat.6A), 625 MHz
• Nesouměrné zpoždění: 35 ns / 100 m
POPIS
DOSTUPNOSTstore
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Kabel U/UTP Cat.6A ,nelepené páry, LSZH fialový plášť
HBIK818095
Kabel U/UTP Cat.6A ,lepené páry, LSZH fialový plášť
HBIK828095
dostupnost do 48 hodin
Objednací číslo modře: zboží skladem
19
Kompetence zavazuje.
STRUK TUR A SPOLEČNOSTI
CENTRÁLA ČESKÁ REPUBLIKA
CENTRÁLA RAKOUSKO
SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
SCHRACK TECHNIK GmbH
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 – Hostivař
TEL +420 281 008 231-3
FAX +420 281 008 462
E-MAIL [email protected]
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-0
FAX +43(0)1/866 85-1560
E-MAIL [email protected]
POBOČKY V ČESKÉ REPUBLICE
PRODEJNÍ STŘEDISKO
SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
PRODEJNÍ STŘEDISKO BRNO
HRADEC KRÁLOVÉ
Dolnoměcholupská 2
102 00 PRAHA 10 – Hostivař
TEL
281 008 231-233
FAX
281 008 462
E-MAIL [email protected]
Tuřanka 115
627 00 Brno
TEL
532 123 291, 532 123 293–4
FAX
532 123 292
E-MAIL [email protected]
Vlčkovická 224, Plačice
500 04 Hradec Králové
TEL
495 533 773, 495 533 966
FAX
495 534 219
E-MAIL [email protected]
PRODEJNÍ STŘEDISKO
PRODEJNÍ STŘEDISKO ZLÍN
TECHNICKÁ KANCELÁŘ
OSTRAVA
PLZEŇ
Vejprnická 53
318 02 Plzeň
TEL/FAX377 381 243
E-MAIL [email protected]
Rajnochova 75
718 00 Ostrava
TEL
596 237 245, 596 237 097
FAX
596 237 240
E-MAIL [email protected]
Kvítková 3687
760 01 Zlín
TEL
577 219 721
FAX
577 219 722
E-MAIL [email protected]
REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
TECHNICKÁ KANCELÁŘ
LIBEREC
TEPLICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
U Nového nádraží 895
415 01 Teplice
TEL/FAX417 531 019
E-MAIL [email protected]
Čechova 52
370 01 České Budějovice
TEL/FAX387 312 474
E-MAIL [email protected]
Zeyerova 560/25
460 01 Liberec
TEL
485 148 101
FAX
485 148 102
E-MAIL [email protected]
BELGIE
RUMUNSKO
SLOVINSKO
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
SCHRACK TECHNIK SRL
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL [email protected]
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-3700 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL [email protected]
Glavni trg 47
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL [email protected]
CHORVATSKO
SRBSKO
RAKOUSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
SCHRACK TECHNIK GmbH
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL [email protected]
Kumodraska 260
YU-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL [email protected]
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-0
FAX +43(0)1/866 85-1560
E-MAIL [email protected]
POLSKO
SLOVENSKO
SCHRACK TECHNIK
SCHRACK TECHNIK SPOL.
MAĎARSKO
POLSKA SP.Z.O.O.
S R.O.
SCHRACK TECHNIK KFT.
ul. Annopol 3
PL-03-236 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL [email protected]
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL [email protected]
Vidor u.
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL [email protected]
TECHNICKÁ KANCELÁŘ
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
CSK-IBDN-2009
Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.
WWW.SCHRACK.CZ
Download

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ SCHRACK IBDN 10GX®