Vydáni 4/12
Tepelný management
Průmyslové komponenty
Měřicí technika
VF a mikrovlnná technika
Elektronika pro letectví
Vývoj a servis
Máme pro Vás řešení...
Z obsahu
EDITORIAL
3
4
5
7
8
9
11
12
14
17
18
19
Proudová sonda I-prober 520
Tučňáci pod palmami …
Měřicí EMC box MMK
Nové laboratorní zdroje řady CPX
19’’modulární systém Q-flex
Spínače MEMS
Filtry bez podmínek ITAR
Koaxiální relé s CAN BUS
Tlakové senzory
Termoelektrické chladiče
Ventilátory s PWM
Bateriové vozíky CoolSpool
Kamera MX-10HD
pro CAMCOPTER S-100
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
srdečně vítejte u 4. českého vydání firemního časopisu Telemeter Aktuell, který
přináší novinky ze všech oblastí našeho portfólia. Jedním z důležitých úkolů při tvorbě tohoto časopisu je nalezení vhodného motivu titulní strany. Titulním motivem
tohoto vydání se snažíme upozornit na problematiku klimatu a ochrany životního
prostředí. Do této problematiky již po léta patří používání recyklovatelných materiálů při výrobě i používání produktů s označení „RoHS comform“, což je dnes již
považováno za samozřejmost. Tímto směrem se ubírají i produkty, které jsou přímo
vyvíjeny a vyráběny společností Telemeter Electronic.
Ale nejen na tuto skutečnost chceme titulní stranou upozornit. Velmi často se dostáváme do situací, kdy zákazník po nás požaduje velmi neobvyklá technická řešení. Tyto případy pokládáme za hlavní úkol společnosti Telemeter Electronic. Společně s Vámi hledáme nejvhodnější řešení k úspěšné realizaci daných projektů,
to vše v souladu s před lety zvoleným firemním sloganem „Máme pro Vás řešení“.
Rád bych Vás tímto také pozval na veletrhy konající se v roce 2012, kterých se budeme aktivně účastnit a kde je možné si některé z prezentovaných produktů prohlédnout. Jedná se o veletrh Electron 2012 konající se v Praze (13.-16.3.2012)
a veletrh Ampér 2012 konající se v Brně (20.-23.3.2012).
Doufám, že naleznete zajímavé informace při čtení našeho časopisu.
Jan Otáhal
,,Telemeter Aktuell’’ je zákaznický časopis firmy
Telemeter Electronic s.r.o. Za obsah jsou zodpovědni Ch. Kronthaler a J. Otáhal.
Redakce a úprava: reklamní oddělení Telemeter
Electronic GmbH.
Přejímání textů nebo obrazů je dovoleno pouze se
souhlasem firmy Telemeter Electronic s.r.o. Ceny
produktů jsou uváděny bez dopravného, balného
a bez DPH. Pro všechny obchody platí všeobecné
dodací a platební podmínky firmy Telemeter Electronic s.r.o.
Minimální objednávka 25 € nebo 650 Kč.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
TE-Aktuell 4/12 | 3
Elegantní a jednoduchá proudová sonda I-prober 520
Proudová sonda I-Prober 520 nabízí zcela
nové možnosti při měření a zobrazování
aktuálních hodnot proudu u desek plošných
spojů.
Díky speciálně vyvinutému miniaturnímu magnetickému senzoru umístěnému v měřicí hlavičce
postačí přiblížit se do bezprostřední blízkosti vodiče a zjistit aktuální hodnotu procházejícího
proudu. Přemostění nebo úplné odpojení vodiče
není již potřeba. Při umístění izolovaného měřicího
hrotu na vodivou cestu desky plošných spojů lze
měřit aktuální hodnoty proudu dotykově.
Proudová sonda I-Prober nabízí zcela nové možno-
sti ve vývoji a řešení problémů pro elektrická
a elektronická zařízení. Šířka pásma sondy je až
5 MHz, rozsah měřených hodnot 10 mA až 20 A.
Měřicí hrot splňuje požadavky bezpečnostní třídy
300 V Cat II (600 V Cat I).
쐍 Velký dynamický rozsah 10 mA až 20 A pk/pk
쐍 Velká šířka pásma až 5 MHz
쐍 Možné připojení ke všem typům osciloskopů
쐍 Dotykové a bezdotykové měření
www.telemeter.cz
Webcode
40511
Hotline: +420 385 310 637
Email: [email protected]
Osciloskopy nové řady WaveSurfer MXs-B
TELEMETER ELECTRONIC SE STAL OFICIÁLNÍM PARTNEREM PRO ČR A SR
쐍 10,4” TFT barevný dotykový displej
쐍 paměť 12,5 Mpts/kanál
쐍 všechny varianty MSO obsahují rozšířenou
funkci “analog/digital trigger”
쐍 možnost pracovat až s 18 digitálními kanály
쐍 Labnotebook pro snadnou archivaci dat
쐍 funkce LeCroy WaveScan
쐍 rozhraní: Ethernet, USB 2.0, sériový port, VGA,
klávesnice/myš, LAN
Nová řada osciloskopů WaveSurfer MXs-B
a MSO (Mixed-Signal-Oscilloscope) s šířkou pásma
200 MHz až 1 GHz.
Maximální vzorkovací frekvence až 10 GS/s současně se zvětšením paměti na 12,5 Mpts resp.
25 Mpts prokládaně, nabízí nyní LeCroy nejvýkonější osciloskop ve své třídě. Tyto parametry jsou
podpořeny širokou škálou funkcí, které umožňují
jednoduché a intuitivní ovládání. Velký dotykový
displej nabízí přehledné zobrazení potřebných parametrů a umožňuje rychlý přístup k nejdůležitějším uživatelským funkcím. WaveSurfer MXs-B je
nabízen od základního modelu s šířkou pásma
200 MHz až po top model s šířkou pásma 1 GHz.
Ve variantě MSO je možné využívat zachytávání
resp. automatické dekódování sériových sběrnic:
I2C, SPI, UART, CAN, LIN, MIL-STD-1553, MIPI
D-PHY, Digital Audio a nově: FlexRay, USB, ARINC
429 a DigRF 3G. Každý osciloskop z této řady
nabízí 18 digitálních vstupů, každý s pamětí
10 Mpts a vzorkovací frekvencí 1 GS/s.
Výkon bez kompromisů
LeCroy nabízí optimalizovaný systém, který díky
efektivnímu využívání paměti i při komplexních výpočtech (FFT) nebo dekódování sériových sběrnic,
www.telemeter.cz
Webcode Wavesurfer
Hotline: +420 385 310 637
Email: [email protected]
24Mxs-B
44Xs-B
MSO 44Xs-B
šířka pásma (analog)
200 MHz
400 MHz
400 MHz
600 MHz
600 MHz
1 GHz
počet kanálů
2
4
2
4
2
4
vzorkovací frekvence na kanál (analog)
2,5 GS/s
5 GS/s
5 GS/s
5 GS/s (10 GS/s)
5 GS/s (10 GS/s)
5 GS/s (10 GS/s)
paměť analogových kanálů
42Ms-B
poskytuje maximální výkon. Nedochází k žádným
prodlevám v zachytávání signálů nebo v následném datovém zpracování. Uživatel má vždy plnou
kontrolu nad celým měřicím aparátem včetně výsledků.
64Xs-B
MSO 64Xs-B
62MXs-B
104Xs-B
MSO 104Xs-B
12,5 Mpts všechny kanály, 25 Mpts prokládaně
počet digitálních kanálů
18
18
18
max. vstupní frekvence digitálních kanálů
250 MHz
250 MHz
250 MHz
vzorkovací frekvence digitálních kanálů
1 GS/s
1 GS/s
1 GS/s
paměť digitálních kanálů
10 Mpts/kanál
10 Mpts/kanál
10 Mpts/kanál
4 | TE-Aktuell 4/12
Jednoduše geniální - mobilní měřicí box model MMK
Společnost Telemeter Electronic nyní rozšiřuje své
výrobní portfolio do oblasti mobilních měřicích
boxů. Box s označením MMK lze použít pro měření
ve frekvenčním pásmu 800 MHz až 5,8 GHz. Jedná
se o měření pro oblasti RFID (868 MHz až
960 MHz), UMTS (1,9 GHz až 2,2 GHz) a WLAN
(5,2 GHz až 5,8 GHz).
Tato měřicí komora je určena především pro uživatele, kteří vyvíjí nebo vyrábí vlastní výrobky v těchto frekvenčních pásmech. Díky svým kompaktním
rozměrům lze tento box používat prakticky kdekoliv. Hlavní výhodou je úspora časově náročného
a nákladného měření prostřednictvím externích
firem.
Vzhledem k jednoduché konstrukci lze robustní hliníkovou kostru, velikost boxu i vnitřní uspořádání
přizpůsobit vždy dle přání a potřeb uživatele.
Za účelem měření produktů s pracovními frekvencemi nad nebo pod daným rozsahem lze box upravit, a tak následně realizovat měření v rozsahu
10 MHz až 24 GHz (max).
Pro komunikaci z vnějším prostředím je měřicí box vybaven těmito rozhraními:
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
2 x konektor typu „N“
2 x USB-konektor
2 x konektory FSMA (pro optiku)
1 x konektor XLR pro napájení 24 V DC
1 x uzemnění stínění měřicí komory
1 x uzemnění stínění hliníkového rámu
Měřicí box se skládá ze dvou hlavních částí (měřicí
komory a z pojízdného podstavce s policí, kterou
lze využít pro umístění potřebné přístrojové techniky). Efektivní rozměry pro standardní typ jsou
1,0 m x 1,0 m x 1,6 m. Vnější rozměry včetně spodního dílu jsou 2,0 m (výška) x 1,93 m (šířka) x
1,33 m (hloubka). Vnitřní prostor je stíněný a je
vyplněn několika vrstvami speciálních pěnových
absorbérů. Tento prostor je přístupný přes okno
(60 cm x 60 cm) v centrální části boxu. Uvnitř se
nachází otočný stůl o průměru 50 cm a měřicí anténa. Vnitřní prostor je stíněný a je vyplněn několika vrstvami speciálních pěnových absorbérů.
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 637
Email: [email protected]
Spektrální analyzátor PSA2701T
Tento jednoduchý spektrální analyzátor rozšiřuje
námi nabízenou měřicí techniku o jednoduchý
a cenově dostupný měřák, který lze využívat
pro nenáročná měření v terénu. Jednoduché a intuitivní ovládání v kombinaci s vynikající čitelností řadí tento praktický přenosný analyzátor jako pomocníka pro různé měřicí úkoly a analýzu
přítomných frekvencí. Díky vestavěnému dotykovému displeji lze rychle a efektivně nastavit šířku pásma až do max. 2,7 GHz. Pomocí SMA konektoru
lze jednoduše připojit teleskopickou anténu a měřicí kabely.
Na jedno nabítí baterií lze přístroj používat více než
4 hodiny a následně použít integrovanou nabíječku
pro rychlé dobití. Integrované USB rozhraní zaručuje jednoduchý přenos dat do PC pro archivaci
nebo tisk. PSA2701T lze ideálně používat pro měření rádiových a WLAN sítí nebo zdrojů jejich rušení. Stejně dobře se dá použít pro orientační měření
v oblasti EMC.
Typické použití: kontrola mikrofonních tras v divadelní, televizní nebo obecně jevištní technice.
Díky své nízké hmotnosti pouhých 500 g se tento
analyzátor řadí k nejlehčím ve své třídě.
Více informací získáte na:
www.telemeter.cz
Webcode
35780
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
USB Socket
SD Memory Card
DC Power Input
Signal Input (SMA)
Demodulated Audio Out
C333
TE-Aktuell 4/12 | 5
Vysokovýkonové zátěže pro vysílače a výzkumné aplikace
Přehled vysokovýkonových zátěží 5 – 125 kW
Pro aplikace v oblasti vysílání a výzkumu nabízíme
vysokovýkonové zátěže se zatižitelností do 125 kW.
V závislosti na provedení a výkonnostní třídě lze volit mezi zátěžemi chlazenými vzduchem s přirozenou
konvekcí (výkony do 2,5 kW), nucenou konvekcí
(ventilátorem) v kombinaci s kapalinovým okruhem.
Modely vyšších výkonů jsou chlazeny uzavřeným
chladicím okruhem s olejem nebo i otevřeným vodním okruhem. Všechny modely vykazují velmi nízké
hodnoty VSWR – volitelně lze dodat zátěže i s hodnotou VSWR 1,05 : 1 ve frekvenčním pásmu 470 až
860 MHz. V závislosti na výkonové třídě jsou zátěže
nabízeny s konektorem N, 7/16 nebo EIA.
www.telemeter.cz
Webcode
C104
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Model
17-0455
17-0410
17-0411
17-0412
17-0413
17-0327
Průměrná
zatižitelnost
5 kW při okolní
teplotě +45 °C
5 kW při okolní
teplotě +45°C
5 kW při okolní
teplotě +45°C
10 kW při okolní
teplotě +45°C
10 kW při okolní
teplotě +45°C
15 kW (voda)
12 kW (voda s nemrznoucí příměsí)
Frekvenční rozsah
Chlazení
DC–1 GHz*
DC–1 GHz*
DC–1 GHz*
uzavřený olejový okruh uzavřený olejový okruh uzavřený olejový okruh
s ventilátorem
s ventilátorem
s ventilátorem
DC–1 GHz*
uzavřený olejový okruh
s ventilátorem
DC–1 GHz*
uzavřený olejový okruh
s ventilátorem
DC–1 GHz
uzavřený vodní okruh
s ventilátorem
Model
17-0055
17-0169
17-6752
17-0087
17-6066
Průměrná
zatižitelnost
25 kW (voda)
20 kW (voda s nemrznoucí příměsí)
50 kW (voda)
20 kW (voda s nemrznoucí příměsí)
75 kW (voda)
30 kW při max. vstupní
teplotě vody 60 °C
80 kW při max. vstupní 125 kW při max. vstupní
teplotě vody 60 °C
teplotě vody 60 °C
Frekvenční rozsah
Chlazení
DC–1 GHz
uzavřený vodní okruh,
s ventilátorem
DC–1 GHz
uzavřený vodní okruh,
s ventilátorem
DC–110 MHz
uzavřený vodní okruh,
s ventilátorem
DC–1 GHz
externí zdroj vody
s průtokem > 2 m3/h
50 Hz – 860 MHz
externí zdroj vody
s průtokem > 3 m3/h
* DC–2,5 GHz (na dotaz)
17-6067
50 Hz – 860 MHz
externí zdroj vody
s průtokem > 4 m3/h
Více volného místa na laboratorním stole…
Nové modely laboratorních zdrojů CPX400S,
SA a SP jsou nástupci jednokanálové verze úspěšné
produktové řady CPX400. Nový kompaktní design
nabízí rozměry 107x130x398 mm (1/4, 3-U-Rack),
čímž zaujímá velmi malý prostor. Osvědčená regulace PowerFlex zaručuje konstantní výstupní výkon
420 W. Pomocí předvolených nastavení lze přepínat
mezi rozsahy: 60V/20A, 60V/7A a 20V/20A.
Lze využít variantu s jednoduchým manuálním ovládáním (pomocí otočných knoflíků) nebo variantu
s integrovaným rozhraním pro vzdálené ovládání
zdroje.
V nabídce jsou 3 varianty:
CPX400S (bez rozhraní),
CPX400SA (s analogovým rozhraním)
CPX400SP (s rozhraními USB, RS232, GPIB, LAN)
V případě potřeby nabízí tato série i duální variantu s označením CPX400D.
www.telemeter.cz
Webcode
CPX400S
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 637
Hotline: +420 385 310 637
Email: [email protected]
Email: [email protected]
CPX400D
6 | TE-Aktuell 4/12
Širokopásmový zesilovač 35 dBm v modulovém provedení
Pro frekvenční pásmo 0,8–2,8 GHz
Stávající sortiment širokopásmových VF zesilovačů
je nyní rozšířen o model L0103-35-T628. Tento polovodičový zesilovač pracuje lineárně a je vybaven
tranzistory typu GaAs (technologie pHEMT).
Frekvenční rozsah tohoto zesilovače je 0,8 GHz až
2,8 GHz při výstupním výkonu 35 dBm CW a zesílení 35 dB. Nominální výstupní výkon v 1dB kompresním bodu činí 34 dBm.
Tento modul je dodáván bez chladiče a bez napájecího zdroje. Pro úspěšný provoz je tak vždy nutná
montáž na chladič dostatečné velikosti pro odvod
generovaného tepla. Rozměry modulu činí cca
128 x 61,5 x 12,7 mm.
Tyto zesilovače jsou především vhodné pro aplikace WLAN, RFID, letecké a satelitní navigace, amatérská vysílání, vojenské rozhlasové aplikace atd.
Více informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
VF filtry s horní propustí pro MIL aplikace
Telemeter Electronic dodává filtry vyrobené
v EU bez nutnosti exportních podmínek
ITAR
Naše britská partnerská firma BSC Filters vyvinula
a vyrábí kromě filtrů pro komerční použití také filtry pro vojensko-technické aplikace.
Vedle široké nabídky standardního sortimentu lze
nabídnout i produkty dle požadavků zákazníka.
Stručný přehled standardních typů těchto filtrů je
zobrazen v níže uvedené tabulce. Zajímavosí je, že
tyto filtry podléhají pouze německým a evropským
exportním podmínkám a informace o konečném
zákazníkovi a použití nejsou vyžadovány.
Více informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Model
Konektory
Propustné pásmo
(GHz)
Průchozí útlum
(dB)
Zpětný útlum
(dB)
Zádržné pásmo
(GHz)
Útlum v zádržném pásmu
(dB)
EW430
SMA/SMA
0,5 – 3
0,5
0,5
0 – 0,3
EW328
SMA/SMA
0,5 – 6
1,1
10
0 – 0,406
55
EW429
SMA/SMA
0,5 – 8
0,6
9,5
0 – 0,3
40
EW431
SMA/SMA
1,3 – 13
2,3
12
0,000009 – 0,7
60
EW432
K/K
1,3 – 18
1,6
10
0–1
50
EW329
SMA/SMA
2 – 18
0,82
14
0 – 1,5
60
EW433
K/K
2 – 40
1,5
6
0 – 1,5
40
EW434
SMA/SMA
3 – 13
1,9
12
0,000009 – 0,7
60
EW435
SMA/SMA
3 – 18
0,9
18
0 – 2,505
60
EW436
SMA/SMA
8 – 18
0,85
14
0 – 6,5
60
EW437
SMA/SMA
12 – 20
0,9
10
0 – 8,5
60
EW438
K/K
18 – 40
1,4
10
0 – 16
60
40
TE-Aktuell 4/12 | 7
Flexibilní mikrovlnné kabely DC-12,4 GHz s min. ztrátami
Útlum pouze 0,6 dB na 1 m délky, 2 konektory N (přímé)
V případě tohoto nového konfekčního mikrovlnného kabelu 11X se jedná o flexibilní, 50Ω mikrovlnný kabel s min. ztrátami evropské výroby. Jako dielektrikum se používá Celloflon®, porézní
teflonový materiál. Vnější průměr kabelu je
10,7 mm a je dodáván s konektory N nebo HN.
Tento kabel je extrémně robustní a odolný proti
mechanickému namáhání. Volitelně jsou k dispoziVíce informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
ci různé ochranné oplety, které
připouštějí zatížení až 150 kg
na 5 cm délky kabelu bez jeho poškození.
VF zatižitelnost činí 2350 W CW
při 500 MHz a 350 W CW
při 12,4 GHz. Za pozornost stojí také dosažené hodnoty stínění - 100
dB při 1 GHz, které umožňují využití u zařízení s vysokými požadavky – např. u komunikačních aplikací.
19” modulární systém pro pásmo 950 až 2150 MHz
Novinkou v našem sortimentu je
19” modulární systém „Q-Flex“
Jedná se o systém skládající se z aktivních nebo pasivních signálových rozbočovačů a sdružovačů a redundandních napájecích zdrojů. Všechny moduly
jsou koncipovány pro provoz „hot-swap“.
Systém pracuje ve frekvenčním pásmu 950 MHz
až 2150 MHz (L-band), a tak je vhodný zejména
pro satelitní, vysílací a mediální techniku.
Šasí systému má výšku 4 RU a lze do něj umístit
až 21 modulů s jednotkovou šířkou slotu.
Systém lze maximálně osadit např. osmi děliči
1x16 a dvěma napájecími zdroji.
Hlavní výhody tohoto systému:
쐍 vysoká flexibilita
쐍 snadná a rychlá přestavba celého systému
쐍 kompaktní konstrukce
Systém lze napájet pomocí modulů QPS nebo pomocí externího 24V zdroje. V případě použití pasivních modulů lze systém použít jako „stand alone“
bez napájení. Systém Q-flex používá výrobcem
patentované rozhraní, které je využíváno k rychlé
mezimodulové komunikaci, adresování modulů,
monitorování napájení a umožňuje změny v konfiguraci přímo za provozu.
Více informací lze získat na:
Hotline: +420 385 310 367
V současné době jsou k dispozici níže uvedené moduly
Model
Charakteristika
Konfigurace
Impedance Konektory
Šířka modulu
QLS04 2150A
rozbočovač, aktivní
4-cestný
75 Ω
F female, BNC female 1 slot
QLS08 2150A
rozbočovač, aktivní
8-cestný
75 Ω
F female, BNC female 2 sloty
QLS16 2150A
rozbočovač, aktivní 16-cestný
75 Ω
F female, BNC female 2 sloty
QLC04 2150A
sdružovač, aktivní
4-cestný
75 Ω
F female, BNC female 1 slot
QLC08 2150A
sdružovač, aktivní
8-cestný
75 Ω
F female, BNC female 2 sloty
QLC16 2150A
sdružovač, aktivní
6-cestný
75 Ω
F female, BNC female 2 sloty
Model
Charakteristika
Výstupní napětí
Výkon
Šířka modulu
QPS150
napájecí zdroj
24 V DC
150 W
2 sloty
QPS020
napájecí zdroj
5 V DC
20 W
2 sloty
Email: [email protected]
8 | TE-Aktuell 4/12
Rozšíření sortimentu spínačů MEMS
Elektromechanické mikrospínače nyní s vyšší zatižitelností
Naše nabídka miniaturních mikrospínačů (MEMS) se neustále rozšiřuje. Nově jsou nyní
do našeho programu zařazeny modely RMSW100HP, RMSW200HP a RMSW220HP.
MEMS RMSW100HP,
Konfigurace SPST, DC–12 GHz
U těchto spínačů je životnost závislá na výkonové
úrovni vf signálu. Např. životnost 1010 spínacích
cyklů je garantována pro úroveň přenášeného
výkonu +36 dBm. Spínač je ovládán řídicím
napětím o hodnotě ±90 V (DC). Typické hodnoty průchozího útlumu jsou 0,28 dB (10 GHz)
a hodnota izolace 11 dB (10 GHz).
Standardní verze je uzpůsobena pro kontaktování Wire - Bonding, na vyžádání zákazníka lze
dodat i v provedení SMD.
www.telemeter.cz
Webcode
C167
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Již několik let se naše společnost snaží naplňovat toto heslo ke spokojenosti našich zákazníků.
Našim cílem je poskytovat služby nad rámec
klasických distribučních služeb. To pro nás
znamená zpracovávat i speciální požadavky
našich zákazníků. Jedná se především o hledání nejvhodnějšího řešení vycházejícího
z našeho standardního portfólia. Na základě
bohatých a dlouholetých zkušeností z mnoha
oblastí jsme schopni nabízet:
쐍 úpravy standardních produktů
쐍 přestavby
쐍 vývoj chladicích a topných systémů a jejich příslušenství
쐍 konektorování a úpravy kabelů
Nabízíme odborné poradenství a podporu
v oblasti vývoje a následně výroby různých
konstrukčních celků na základě speciálních
požadavků zákazníka.
MEMS RMSW200HP
Konfigurace SPST, DC–40 GHz
I u těchto spínačů je životnost závislá na výkonové úrovni spínaného vf signálu. Životnost 1010
spínacích cyklů je garantována opět pro úroveň
přenášeného výkonu +36 dBm. Spínač je ovládán napětím o hodnotě ±90 V (DC). Typické
hodnoty průchozího útlumu jsou 0,5 dB (38 GHz)
a hodnota izolace 12 dB (38 GHz).
Standardní verze je uzpůsobena pro kontaktování Wire - Bonding, na vyžádání zákazníka lze
dodat i v provedení SMD.
Co se vlastně skrývá
pod naším heslem:
Máme pro Vás řešení?
www.telemeter.cz
Webcode
C167
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
MEMS RMSW220HP
Konfigurace SPDT, DC–40 GHz
U této varianty přepínače je životnost 1010 spínacích cyklů garantována také pro úroveň přenášeného výkonu +36 dBm. Spínač je ovládán řídicím
napětím o hodnotě ±90 V (DC). Typické hodnoty
průchozího útlumu jsou 0,8 dB (35 GHz)
a hodnota izolace 12 dB (35 GHz).
Standardní verze je uzpůsobena pro kontaktování Wire - Bonding, na vyžádání zákazníka lze
dodat i v provedení SMD.
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C167
TE-Aktuell 4/12 | 9
Koaxiální relé s integrovaným rozhraním CAN-Bus
Komunikace v síti s více jak 150 spínači, které jsou řízeny pomocí sběrnice CAN
Tato varianta relé se stává stále populárnější zejména v automobilovém průmyslu.
Naše partnerská firma Dow-Key-Microwave
nabízí proto různé typy koaxiálních spínačů
se zabudovanou sběrnicí CAN.
K dispozici jsou různé konfigurace spínačů
od křížových (DPDT) až po 12-ti cestné spínače
(SP12T), které komunikují přes sběrnici CAN, kterou lze používat pro nastavování nebo detekci
aktuální polohy spínače. Signálové cesty mohou
Přehled modelů
Model
Konfigurace
Typ spínače
Frekvenční rozsah
Napájení
411C-420832N
DPDP
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
411L-420832N
DPDT
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
411BC-420832N
Bypass
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
411BL-420832N
Bypass
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
411CY-421132N
DPDT
Latching
DC–40 GHz
12 VDC
431C-420823N
SP3T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
431L-420825N
SP3T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
431KL-420822N
SP3T
Latching
DC–26,5 GHz
12 VDC
431KL-4X0823N
SP3T
Latching
DC–26,6 GHz
12/28/24/15 VDC
441C-420823N
SP4T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
441L-420825N
SP4T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
441KL-420822N
SP4T
Latching
DC–26,5 GHz
12 VDC
441KL-4X0823N
SP4T
Latching
DC–26,5 GHz
12/28/24/15 VDC
461C-420823N
SP6T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
461L-420825N
SP6T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
461KL-4X0822N
SP6T
Latching
DC–26,5 GHz
12/28/24/15 VDC
461KL-4X0823N
SP6T
Latching
DC–26,5 GHz
12/28/24/15 VDC
581-420853N
SP8T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
581K-420853N
SP8T
Latching
DC–26,5 GHz
12 VDC
v závislosti na modelu přenášet signály v rozsazích
DC–18, DC–26,5 nebo DC–40 GHz. Díky tomu
jsou tyto koaxiální spínače ideálními stavebními
prvky např. pro testovací spínačová pole. Vedle
vlastního koaxiálního spínače lze dodat také volitelně tzv. Adressbox k nastavení adresy na sběrnici
CAN. Ke každému relé je k dispozici katalogový list
s popisem a technickými parametry. Vedle těchto
podkladů doporučujeme návod na stavbu matice
s názvem „Build Your Own Matrix“, který popisuje
vedle řízení přes sběrnici CAN i další možnosti řízení (LAN nebo GPIB).
5C1-420853N
SP12T
Latching
DC–18 GHz
12 VDC
581-520802N
SP8T
Failsafe
DC–18 GHz
12 VDC
581C-520802N
SP8T
Failsafe
DC–18 GHz
12 VDC
581K-520802N
SP8T
Failsafe
DC–26,5 GHz
12 VDC
5A1-520802N
SP10T
Failsafe
DC–18 GHz
12 VDC
Více informací získáte na:
5C1-520802N
SP12T
Failsafe
DC–18 GHz
12 VDC
Hotline: +420 385 310 367
5050
matice 4 x 4
Failsafe
DC–18 GHz
12 VDC
Email: [email protected]
Širokopásmové signálové sdružovače a rozbočovače
pracují širokopásmově v rozsahu 0,6–6 GHz
Rozšířili jsme nyní nabídku o signálové sdružovače
a rozbočovače (0°), které pracují ve frekvenčním
rozsahu 0,6-6 GHz. K dispozici jsou 2-cestné,
4-cestné a 8-cestné modely, které mohou přenášet
maximální výkon až 5 W (rozbočovač).
Všechny tyto rozbočovače jsou vybaveny SMA
konektory a jsou konstruovány jako výkonové rozbočovače typu „Wilkinson“.
Rozbočovače lze nasadit také jako sdružovače,
přičemž maximální hodnota výkonu na sdružovacím portu je zmíněných 5 kW.
Více informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
10 | TE-Aktuell 4/12
Vysokofrekvenční a mikrovlnné filtry bez podmínek ITAR
Náš nový partner - společnost „BSC Filters“ je evropským výrobcem filtrů
Nově nyní nabízíme filtry pro vysokofrekvenční
a mikrovlnnou techniku naší partnerské firmy BSC
Filters z Velké Británie. Stejně jako náš americký
partner K&L Microwave patří také tento výrobce
ke skupině „Ceramic & Microwave Products“
Dover Corporation. Vzhledem k tomu, že tato firma vyvíjí a vyrábí vlastní produkty v EU, podléhají
její výrobky pouze vývozním předpisům Evropské
unie. Sortiment zahrnuje filtry a diplexery pro frekvenční rozsah 300 kHz až 94 GHz, které nacházejí
použití v komerčních i speciálních (vojenských)
aplikacích. Nabízené filtry jsou různých konstrukcí:
vlnovodové, interdigitální, combline, dutinové, mi-
crostrip nebo konstrukce „suspended substrate”.
Filtry jsou k dispozici v různých typech jako jsou
pásmová propust, horní a dolní propust, pásmové
zádrže a také jejich kombinace.
Kromě klasických filtrů je portfolio rozšířeno o tzv.
„NANo přechody“ a ultrakrátké adaptéry vlnovod/koaxiál. Vedle široké nabídky standardního
sortimentu lze nabídnout i produkty dle požadavků
zákazníka.
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Nízkošumové širokopásmové zesilovače do 10 GHz
Robustní zesilovače malých signálů pro univerzální použití
Naše známá nabídková řada nízkošumových širokopásmových zesilovačů je doplněna o další modely. Nyní pokrývá frekvenční pásmo 100 kHz až
10 GHz díky modelům s velmi nízkým šumovým
číslem. Všechny modely jsou k dispozici s impedancí 50 Ω.
Model
Frekvenční rozsah
Šumové číslo
Výstupní výkon
Zesílení
LA100-0S
0,1–1000 MHz
1,8 dB
+13 dBm
36 dB
LA110-0S
0,1–1000 MHz
1,8 dB
+15 dBm
46 dB
LA120-0S
100–3200 MHz
1,7 dB
+15 dBm
28 dB
LA130-0S
100–3200 MHz
1,7 dB
+15 dBm
38 dB
LA0837-3015-M
800–3700 MHz
1,5 dB
+15 dBm
32 dB
LA0837-0421-M
800–3700 MHz
1,5 dB
+21 dBm
44 dB
LA140-0S
1500–6500 MHz
2 dB
+13 dBm
32 dB
LA150-0S
1500–6500 MHz
2 dB
+13 dBm
45 dB
LA00210G-3010-M
2–10 GHz
3 dB
+10 dBm
29 dB
Hotline: +420 385 310 367
LA00210G-4010-M
2–10 GHz
3 dB
+10 dBm
42 dB
Email: [email protected]
Koaxiální izolátory a cirkulátory
pro frekvence do 40 GHz
Doposud pokrývaly izolátory a cirkulátory pro vyšší
frekvenční pásma pouze oblast 17,0 až 26,5 GHz.
Na základě požadavku trhu na zvýšení frekvenčního rozsahu byla tato produktová řada rozšířena
o produkty až do frekvence 40 GHz, které jsou
osazeny 2,9mm konektorem K. Následující frekvenční pásma byla přidána k již používaným pásmům (série 17,0 až 26,5 GHz) a díky tomu je nyní
k dispozici produktová řada od 17,0 do 40,0 GHz:
쐍 25,0 až 27,0 GHz
쐍 27,0 až 31,0 GHz
쐍 19,0 až 23,5 GHz
쐍 30,0 až 35,0 GHz
쐍 35,0 až 40,0 GHz
Nové modely mají hodnotu izolace až 20 dB a izolátory obsahují 1W zátěž. Izolátory a cirkulátory této produktové řady jsou k dispozici v kompaktním
pouzdře s rozměry 13x13x16 mm. Vedle zmíněných frekvenčních pásem lze nabídnout i provedení dle přání zákazníka.
Více informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Skoro všechny modely jsou k dispozici s konektory
N nebo SMA. V případě zájmu jsou k dispozici i katalogové listy k jednotlivým modelům.
TE-Aktuell 4/12 | 11
Společnost ACC přebírá produkty KDI-Integrated Products
Telemeter Electronic přebírá zastoupení v rámci restruktualizace podniku výrobce
V rámci restruktualizace koncernu Aeroflex převzal Aeroflex Control Components (ACC)
výrobky Aeroflex KDI-Integrated Products. Tyto výrobky nyní doplňují produktovou paletu
firmy ACC.
Více informací získáte na:
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Jedná se o následující produkty
Pin-diodové spínače a spínačové sestavy
Také v provedení
SMD pro frekvenční
oblast 200 MHz až
18 GHz
Směrové vazby
Elektronicky nastavitelné atenuátory
Napěťově řízené
nebo digitálně pro
frekvenční oblast
0,25 až 18 GHz
Signálové děliče a slučovače
Pro frekvenční oblast 0,2 až 18 GHz
Posouvače fází
Napěťově řízené,
digitálně nebo manuálně nastavitelné
pro frekvenční rozsah 0,1 až 18 GHz
90° a 180° hybridní vazby
2-cestné až 10cestné pro frekvenční oblast 0,5
až 18 GHz
Pro frekvenční oblast 0,5 až 18 GHz
Modulární sestava filtru s vyměnitelnými elementy
Sestavy filtrů bývají často nasazovány tam, kde je
potřeba elektronicky řídit oddělení určitých frekvencí nebo celého frekvenčního pásma. Pro použití různých vysokofrekvenčních filtrů bývá využíváno
následujících možností:
쐍 Použití pevně nastavených filtrů, které se v případě potřeby fyzicky mění.
쐍 Použití pevně nastavených filtrů, které se přepínají dle potřeby v dané sestavě.
쐍 Použití mechanicky nebo elektronicky nastavitelných filtrů, které se ladí na zvolené frekvence.
Velkou nevýhodou zmíněných přístupů je, že daná
konfigurace poskytuje pouze omezené možnosti
nastavení resp. rozšíření o další typy filtrů, nehledě
na náročnost změn ve fyzickém přepínání jednotlivých filtrů. Pro zajištění flexibility musí ve většině
případů uživatel zajistit velkou variabilitu těchto
systémů, což v některých případech může být velmi
techniky i finančně náročné.
Co je zvláštního na modulární sestavě?
Pro odstranění nevýhod dříve zmíněných konceptů
byla vyvinuta modulární sestava filtrů, která nabízí
velkou variabilitu a schopnost pokrýt relativně velký frekvenční rozsah pomocí jednoho systému.
Jak je tento princip realizován?
Tento koncept se zakládá na volné definici jednotlivých stupňů filtru a zároveň lze tyto stupně libovolně měnit, jak v typu, tak i v počtu. Tím je zajištěna velká variabilita finálního filtru, přičemž
vlastní filtr je relativně malých rozměrů.
Modulární sestava filtrů obsahuje vyměnitelné
filtrové stupně s min. 2 a max. 7 prvky,
přičemž pokaždé jsou stupně spojeny
v jeden celek. Izolace mezi jednotlivými kanály
činí min. 60 dB. Řízení je prováděno pomocí
signálu TTL, volitelně s 2 nebo 3 bitovou sběrnicí
na napěťové úrovni +5 V DC.
Frekvenční rozsah je 100 MHz až 10 GHz s propustným pásmem od 10 % až po 100 % - závislé
na použité typologii filtru (Chebychev, Gauss, Butterworth, s lineární fází, eliptická). Díky této modulární koncepci mohou být filtry individuálně přizpůsobeny aktuálním požadavkům a zároveň
v případě změny mohou rychle reagovat na nové
požadavky a potřebné parametry.
Klasické oblasti pro nasazení jsou přijímače v MIL
aplikacích, radarové systémy, laboratorní a měřicí
aplikace.
Více informací získáte na:
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C132
12 | TE-Aktuell 4/12
Kabely s napěťovou pevností až 50 kV DC
Vysokonapěťový kabel s PTFE izolací
Tyto kabely pro produkty využívající vysokého
napětí nacházejí v současné době stále častější
uplatnění v různých aplikacích.
Ve většině případů se jedná o zapalovací zařízení, která slouží pro výrobu jisker nebo světelných
oblouků. Typickým příkladem mohou být zapalovací systémy spalovacích motorů, topných systémů nebo osvětlení. K přenosu vysokonapěťových impulzů je nutné zvolit k tomu určené
vyskonapěťové kabely. Rozhodující roli má také
izolace – i přes přenášené vysoké napětí by neměla být příliš silná a zároveň by měla být dostatečně odolná i v nepříznivém prostředí.
V těchto případech nabízíme jako vhodné řešení
kabely s izolací PTFE (Teflon®). Díky vlastnostem tohoto typu izolace je dosaženo velmi vysoké hustoty izolace a napěťové pevnosti, čímž lze
dosáhnout výrazně menší tloušťky kabelu (oproti jiným izolačním materiálům). Vzhledem k tomu, že lze tyto kabely s PTFE izolací trvale používat až do +200 °C (resp. do +260 °C), jsou proto
ideální jako kabely zapalování v bezprostřední
blízkosti tepelných nebo světelných zdrojů.
Více informací získáte na:
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
C841
Email: [email protected]
Triaxiální vysokonapěťový kabel
pro napětí až 50 kV DC
Tlakové senzory pro různé aplikace
Nejznámější formou tlakového senzoru je tzv.
rtuťový pokojový barometr, který je používán
pro měření atmosférického tlaku vzduchu. Tlakové
senzory nachází nejčastěji uplatnění v meteorologických stanicích pro určení aktuálních hodnot tlaku vzduchu, které slouží především pro předpověď
počasí. V praxi se ale nachází další řada aplikací,
kde je potřeba zjišťovat hodnoty tlaku.
Naše nabídka zahrnuje jak senzory pro PCB, tak
i varianty s vestavěnými převodníky. Tlakové senzory jsou založeny na bázi piezorezistivních MEMS
a křemíkových tenzometrů. Díky širokému rozsahu
(od několika milibar až 2000 bar) nacházejí tyto
senzory uplatnění ve zdravotnictví, těžkém průmyslu, letectví, metrologii a jiných průmyslových oblastech.
S jejich pomocí lze provádět kontrolu tlakových
procesů, průtoku a hladiny např. ve výrobě. Tyto
senzory jsou k dispozici v provedení s upraveným
signálem, digitálním nebo analogovým výstupem
a teplotně kalibrované.
www.telemeter.cz
Webcode
Těsněný diferenční manometr z nerez oceli pro měření
stavu hladiny
Teplotně kompenzovaný tlakový senzor pro montáž
na PCB (provedení DIL)
Zákaznické provedení senzoru na keramické destičce
Velmi stabilní tlakový senzor v pouzdře TO-8
C848
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
TE-Aktuell 4/12 | 13
Teplotní čidla dle přání zákazníka
V případě, že i přes velkou nabídku teplotních čidel
nenaleznete odpovídající typ, jsme schopni na základě Vašich požadavků vyvinout vhodný výrobek
pro Vaše aplikace. Vybrat si můžete mezi odporovými čidly, NTC nebo termočlánky, zvolit libovol-
nou délku vývodů nebo typ konektoru. K dispozici
jsou čidla v různých provedeních: kovové, nerezové
pouzdro, šroubové (od M3x8), očkové provedení
nebo speciální např. pro potravinářský průmysl Máme pro Vás řešení.....
Více informací o standardních čidlech:
Platinová čidla
쐍 2-, 3- nebo 4-vodičové provedení
쐍 třída přesnosti A, B, 1/3 B
쐍 hermeticky zalité
쐍 pro použití v potravinářství
쐍 odolné proti tlaku
쐍 pro měření teploty povrchů
NTC
쐍 perličkové provedení
쐍 SMD termistory
쐍 zlaté nebo stříbrné čipy
쐍 odolné proti vlhkosti
쐍 rychlé reakční časy
쐍 zabudované v pouzdře dle přání zákazníka
Termočlánky
쐍 všechny běžné typy (typ K, J, N, R, S, T, E)
쐍 provedení a konektory dle přání zákazníka
쐍 v nabídce také vícebodová čidla
쐍 k dispozici zvláštní prvky s velmi malým rozměrem (25 tisícin milimetru) a reakční dobou
2 milisekundy
www.telemeter.cz
Webcode
30006
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Kaptonové topné fólie dle přání zákazníka
Kaptonové topné fólie se používají zejména v případech, kdy jsou kladeny vysoké požadavky
na volbu a kompatibilitu materiálu, prostor nebo
vlastní hmotnost ohřívacího elementu.
Úspěšné uplatnění nalezly tyto topné fólie v medicínské technice, analyzátorech nebo podobných
aplikacích tzv. „High-End“.
K vynikajícím vlastnostem patří:
쐍 nízká hmotnost na jednotku plochy, resp.
na měrný topný výkon
쐍 odolnost vůči chemikáliím a čisticím prostředkům
쐍 použitelné ve vakuu
쐍 velmi flexibilní, malý poloměr ohybu
쐍 na přání i s certifikací UL
쐍 přívodní kabely naletované nebo navařené
příp. nalaminované mezi kaptonovými vrstvami
Kaptonová topná fólie s integrovaným teplotním čidlem Pt 100 a flexibilním připojením
Kaptonová fólie s hliníkovou fólií na spodní straně
a teplotním čidlem Pt 100
Miniaturní kaptonová fólie s odporem 50 Ω
Kaptonová topná fólie v zákaznickém provedení
s otvory
U zákaznických řešení lze volit např. napájení, topný výkon, rozměry, místa bez topného elementu,
otvory nebo zabudované senzory. Na přání dodáváme také topné fólie s hliníkovou vrstvou. Jejich
výhodou je lepší přenos tepla a lepší montáž na zakřivené plochy, protože hliníková fólie slouží také
jako tvarová fixace topné fólie.
www.telemeter.cz
Webcode
Email: [email protected]
C311
14 | TE-Aktuell 4/12
Až nastane horké léto ……
NOVINKA
diče, série „Robust“
Termoelektrické chla
Námi dodávaná termoelektrická chladicí zařízení
se díky jednoduchému používání velmi dobře osvědčila při aktivním chlazení nebo při stabilizaci teploty různých elektronických pouzder nebo skříňových rozvaděčů.
Tyto výrobky mohou být instalovány v libovolné poloze, lze je velmi přesně a energeticky úsporně regulovat, a tím výrazně prodloužit životnost zabudovaných komponentů v chlazených skříních nebo
pouzdrech.
Termoelektrické chladiče série AA (Air to Air) a DA
(Direct to Air) nacházejí díky vynikajícím vlastnostem uplatnění v průmyslových, laboratorních
a medicínských zařízeních.
Nová série ROBUST rozšiřuje naši nabídku pro aplikace vyžadující robustní provedení a je ideální
pro nasazení do venkovního prostředí nebo
pro použití v extrémních okolních podmínkách.
Chladiče jsou osazeny kvalitními ventilátory (s kuličkovými ložisky), které jsou umístěny přímo
do hliníkového boku chladiče. Volitelně lze tuto řadu chladičů nabízet i v provedení pro outdoor aplikace (IP 55, verze odolná povětrnostním vlivům).
Místo pro připojení napájení je umístěno na boku
topné části v podobě voděodolné krabičky.
Tato robustní konstrukce je odolná nejen proti vlivům prostředí, ale nabízí také zvýšenou bezpečnost proti mechanickému poškození (např. vandalismus apod.). Proto jsou tyto výrobky vhodné i pro
použití ve veřejných zařízeních. Chlazení skříňových rozvaděčů nebo vnitřků pouzder je plně oddělené od venkovní strany a tím je zabráněno pronikání nečistot a prachu, které u klasického
provětrávání vzduchem není vyloučeno.
K dispozici jsou zařízení série Robust s chladicím
výkonem 20, 25, 35 a 100 W pro chlazení skříní
a pouzder:
쐍 pro civilní a vojenská telekomunikační zařízení
쐍 pro automatizační techniku a energetiku
na těžko přístupných místech
쐍 pro systémy používané v tropických nebo
pouštních oblastech
Více informací získáte na:
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C351
TE-Aktuell 4/12 | 15
Nejspolehlivější metoda upevnění topné fólie…
Dosažení vysokých topných výkonů pomocí dokonale pevných spojení
Topné fólie lze připevnit na vyhřívaný povrch různými způsoby. Jedním z nejběžnějších způsobů je
možnost použití samolepicí fólie. Tento způsob ale
nelze doporučit v případech, kdy je zapotřebí dokonalý styk s vyhřívaným podkladem a kdy se topná fólie se samolepicím filmem při připevnění
na zakřivené plochy (např. při zahřívání trubek)
může částečně oddělit a tím se trvale poškodit.
Rovněž kritické jsou aplikace, kdy má vyhřívané těleso dosáhnout vysoké teploty v co nejkratším čase. Když se vlastní fólie rychle zahřívá, zvyšuje se
odpor topného elemetu, což má za následek snížení požadovaného tepelného výkonu, který má být
předán na vyhřívaný objekt.
V těchto případech je ideálním řešením přímá vulkanizace fólie na vytápěný objekt, protože tak dochází k maximálnímu přenosu tepla na vytápěný
objekt. Při tomto procesu jsou při vysoké teplotě
a tlaku silikonové topné fólie nalisovány na kovová
tělesa bez použití lepicích prostředků.
Výsledkem je pevné
a neodnímatelné
spojení s výhodou
okamžitého
použití fólie
v provozu a
u sériové výroby
významná úspora
času.
Kontaktujte nás –
rádi Vám poradíme
vhodné řešení vyhřívání
dle Vaší specifikace.
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Kvalitní ochrany před přehřátím a přetížením Klixon
Termostaty a proudové ochrany používají jako
akční člen bimetalový prvek pro zajištění rozpojení
elektrického obvodu. Zatímco termostaty jsou konstruovány tak, aby reagovaly na změnu okolní teploty a při dosažení hraniční hodnoty přerušily el.
obvod, proudová ochrana reaguje na hraniční hodnoty procházejícího proudu. Jakmile dojde
k překročení dané hranice, automaticky se obvod
přeruší, aby nedošlo k poškození celého zařízení.
Produkty s historickým označením Klixon mají
mnoho průmyslových a speciálních aplikací (MIL,
letectví, těžký průmysl apod.) Používají se přede-
vším tam, kde jsou ztížené okolní podmínky a kde
standardní ochrané prostředky nejsou vhodné
pro své nasazení. Je to např. při vysokých hodnotách vlhkosti, velké úrovni vibrací, velmi prašném
prostředí, v teplotně extrémním prostředí nebo
i v prostředí s kondenzující vodou. Zde všude je
vhodné nasadit tyto produkty jako ochranný prvek.
Termostaty lze nasadit v prostředí s okolní teplotou
-62 až 288 °C a jsou schopny spínat resp. rozpínat el. obvod v rozsahu -54 až 288 °C. Ve speciální produktové řadě lze spínat až 15 A.
Proudové ochrany lze vybírat dle několika parametrů. Nejdůležitějším faktorem pro výběr správné
ochrany je hodnota proudu, při které má dojít
k rozpojení el. obvodu. Tyto hodnoty lze vybírat
z rozsahu 2 až 200 A.
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C421
16 | TE-Aktuell 4/12
Nová série výkonných ventilátorů
série San Ace 60, typ G
쐍 rozměry: 60 x 60 x 25 mm
쐍 napájení: 12, 24 a 48 V DC
쐍 průtok vzduchu: max. 84 m3/h
쐍 statický tlak: max. 300 Pa
쐍 životnost: až 70 000 hodin při 40°C
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Úpravy ventilátorů dle přání zákazníka
Potřebujete namontovat ventilátor
bez dalších víceprací?
Sdělte nám své požadavky na typ konektorů, délku
a typ kabelů atd. Dodáme Vám upravený ventilátor
již připravený k přímé montáži.
Nabízíme následující úpravy:
쐍 úprava délky kabelů bez nutnosti letování nebo
krimpování
쐍 konektorování
쐍 označování výrobků dle materiálového
označení zákazníka
쐍 dodávka příslušenství např. montážní
prvky (bez použití šroubů), ochrané mřížky,
filtry atd.
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Tyto ventilátory lze ovládat signálem PWM (Pulse
Width Modulation), který je používán pro řízení počtu
otáček.
쐍 optimální nastavení průtoku vzduchu
쐍 regulace spotřeby el. energie
쐍 nižší hlučnost
쐍 nižší vibrace
쐍 vyšší životnost
Výhody používání signálu PWM
쐍 úspora el. energie až max. 40 %
쐍 zvýšení průtoku vzduchu až max. 33 %
쐍 zvýšení statického tlaku až max. 94 %
Údaje jsou z porovnání se standardními ventilátory
stejné velikosti.
TE-Aktuell 4/12 | 17
Energeticky úsporné ventilátory s vysokým výkonem
Ventilátory s řízením PWM jsou nyní k dispozici také ve velikostech 60 a 80 mm.
Tyto ventilátory byly navrženy speciálně pro aplikace, kde je kladen důraz na vysoký výkon a nízkou
spotřebu energie. K dispozici jsou různé velikosti
(40, 60, 80 a 92 mm) s různou vestavnou tloušťkou: 15, 20, 25, 28, 32 a 38 mm.
Hlavní parametry:
쐍 vysoký průtok vzduchu (0,34 až 4 m³/min)
쐍 vysoký statický tlak (20 až 820 Pa)
쐍 s pulzním senzorem pro aktuální snímání rychlosti otáčení
쐍 životnost 30.000 až 60.000 hod. při okolní teplotě 60 °C
쐍 napájení 12 V nebo 24 V
Ventilátory s PWM řízením se používají v případech, kdy je zapotřebí regulovat průtok vzduchu
bez závislosti na okolní teplotě. Používají se především pro telekomunikační a IT zařízení, servery
a také napájecí zdroje.
Přehled modelů GA
Potřebujete řídit počet otáček Vašeho ventilátoru přes externí zdroj PWM signálu?
Pomocí regulátoru otáček modelu PWMST2 lze velmi snadno nastavit resp. upravit
počet otáček ventilátoru, a tím i statický tlak a průtok vzduchu nebo úroveň hluku
generovaného ventilátorem. Model PWMST2 je potřeba napájet stejnosměrným
napětím 12 až 48 V. Nastavování hodnot otáček lze pomocí potenciometru (1kOhm)
nebo napěťovou regulací 0 až 3,2 V DC, případně je možné připojit i čidlo typu NTC,
které je schopné zajistit regulaci v závislosti na teplotě.
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
40554
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
Porovnání úspory energie
Zdroj signálu PWM pro řízení
www.telemeter.cz
www.telemeter.cz
9GA
18 | TE-Aktuell 35/11
Proč je důležitá dobrá stabilizace u systémů IR/EO?
MX-10HD byl úspěšně vyzkoušen na bezpilotním prostředku CAMCOPTER® S-100
Bezpilotní letouny (UAV) nacházejí stále větší
uplatnění při plnění průzkumných vojenských a civilních kontrolních úkolů. Nabídka těchto prostředků se pohybuje od tzv. „mini letounů“ s hmotností
pouze několika gramů pro použití v budovách, až
k letounům s velkým dostupem tzv.„HALE-class“
využívající i tankování za letu. Zvláštní roli také
hrají modely s kolmým vzletem, které lze umístit
mimo jiné na menších dopravních prostředcích. Tyto modely slouží k různým úkolům, resp. k nasazení v oblastech, kde nelze nasadit klasické UAV.
Rakouská firma SCHIEBEL, se sídlem ve Vídni a výrobou na letišti ve Wiener Neustadt vyrábí a dodává již několik let modely CAMCOPTER® S-100,
které jsou schopné vertikálního startu a přistání.
Tyto modely kromě schopnosti vyhledávání min také provádějí vizuální průzkum a to až do vzdálenosti 200 km. Pro tyto nebo podobné aplikace vizuální kontroly byly doposud používány IR/EO
kamerové systémy bez stabilizace, případně pouze
s hrubou stabilizací.
Za účelem splnění rostoucích nároků a požadavků
na větší rozsahy a lepší rozlišení záznamů byl
na CAMCOPTER® S-100 poprvé instalován
a úspěšně testován kompaktní a stabilizační IR/EO
kamerový systém MX-10HD od firmy L3 Wescam.
Mezi hlavní přednosti tohoto kompaktního
MX-10HD, s hmotností pouze 17 kg patří:
쐍 velmi jednoduchá mechanická a elektrická integrace, neboť kompletní napájení a chlazení
IR kamery a zároveň také GPS modul je zabudován v těle kamery
쐍 snadné zabudování ovládání do systému díky
využití existujícího rozhraní (MIL-STD-1553B,
ARINC 429, RS-232 a RS-422).
쐍 extrémně dobrá stabilizace obrazu a jednotky
IMU (Inertial measurement unit) díky interní
stabilizaci vibrací
쐍 přesné určení cílových souřadnic díky funkci
GEO se zabudovaným GPS
Kamerový systém sestává z následujících
komponentů:
쐍 elektrooptika s vysokým rozlišením, skládající
se z HD kamery (720 p nebo1080 p)
쐍 vysoce světlocitlivá Low-Light CMCCD kamera
(vždy se zoomem)
쐍 IR kamera (oblast 3–5 μm s rozlišením
640 x 480 px) a čtyřmi zornými poli 30°
až 0,9° (horizontální)
쐍 IR laserový osvětlovací kužel
Tento systém lze používat prakticky kdykoliv
a nepřetržitě. Ve srovnání s IR/EO systémy konkurenčních výrobců je použitím modelu MX-10HD
několikanásobně zlepšena úroveň kvality získaných obrazových materiálů, a tím i možnosti CAMCOPTERU S-100.
Mohla by aplikace MX-10HD pomoci i Vám
při řešení Vašich monitorovacích úkolů?
Více informací naleznete zde:
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C432
P O R T R é T
Bateriové vozíky série Coolspool
V případě potřeby externího elektrického
zdroje pro zajištění startu nebo trvalého
napájení bez připojení na el. síť je vhodným
pomocníkem bateriový vozík ze série
„CoolSpool“
Jedná se o akumulátorové vozíky poskytující zdroj
napětí 28,5 V DC, a to jak pro startovací úkoly tak
i pro trvalé napájení. K dispozici jsou i menší přenosné verze s kapacitou 17 až 52 Ah, ale největší
model CoolSpool 580 je novinkou této série, která
nabízí ve vozíkovém provedení kapacitu 580 Ah.
Tato nehlučná (na rozdíl od podobných dieselagregátů) a povětrnostním vlivům odolná zařízení poskytují pro startovací aplikace proud až 3000 A při
plném zatížení (krátkobobě). Každý vozík je vybaven integrovaným zdrojem schopným dodávat
proud až 80 A při 28,5 V DC. Tento zdroj se používá i pro dobíjení vestavěných akumulátorů.
Pro zamezení nežádoucího poklesu napětí při zatížení disponuje přístroj nastavitelnou napěťovou
hranicí, která v případě kritického přiblížení se k této hranici upozorňuje světelným a zvukovým signálem. Tyto zdroje jsou ideálním řešením pro startovací úkoly, avionický update, školení obsluhy nebo
všeobecné údržbové práce, kdy není k dispozici externí zdroj el. energie nebo dieselagregátový GPU.
Zařízení Coolspool se již velmi úspěšně používají
u mnoha leteckých společností a dalších institucí
jako jsou např. Alfa helicopter apod.
www.telemeter.cz
Webcode
41211
Email: [email protected]
Kompenzační vedení s izolací PTFE
dle přání zákazníka
K prodloužení termočlánků nabízíme kompenzační
vedení, která zajišťují propojení termočlánku např.
s referenčním místem. Dle přání zákazníka jsme
schopni dodat různá provedení, a to již od 50 m
pro typy K, J nebo T. Izolačním materiálem je vždy
teflon (PTFE), který je schopen zajistit plnou funkčnost i za extrémních podmínek.
Různá provedení kompenzačních vedení
쐍 ploché kabely až s 20 páry
쐍 vícežilové válcové kabely s kompenzačními
vedeními, stíněné nebo nestíněné
쐍 vícežilové válcové kabely – kombinace kompenzačních vedení s klasickými signálovými
vodiči
쐍 kabely s ochranným nerezovým opletením
Více informací naleznete zde:
www.telemeter.cz
Webcode
Hotline: +420 385 310 367
Email: [email protected]
C842
Ladislav Křížek
Hotline: +420 385 310 367
Výhody PTFE izolace oproti ostatním
izolačním materiálům:
쐍
쐍
쐍
쐍
zvýšený teplotní rozsah: -200 až +260°C
nehořlavost
vysoká odolnost vůči oděru a pevnost v tahu
odolnost vůči rozpouštědlům, louhům, kyselinám a olejům
쐍 odolnost vůči povětrnostním vlivům
쐍 neutrální vůči životnímu prostředí,
bez toxických změkčovadel
Ladislav Křížek se narodil 14. května 1979
v Prachaticích. Střední průmyslovou školu
ukončil maturitní zkouškou v roce 1997.
V roce 2004 nastoupil na Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Pro studium si vybral obor aplikovaná informatika a řízení strojů.
Kombinované studium zakončil státní
zkouškou a úspěšnou obhajobou bakalářské práce v roce 2008.
Od roku 1999 pracoval 7 let ve výrobních
firmách na pozici technika nebo manažera
kvality. Zde byla pracovní náplní převážně
kontrola výrobních procesů dle norem
ISO. V roce 2007 změnil Ladislav Křížek
svou profesní orientaci a jeho působení se
z výroby přesměrovalo k technicko-obchodní činnosti, kde působil ve funkcích
technického poradce/ konzultanta. V roce
2009, po dostudování vysoké školy, nastoupil na místo manažera prodeje, kde se
mohl ještě více specializovat na prodej
průmyslových komponentů, zejména v oblasti měření a regulace.
Od 1. března 2011 pracuje Ladislav Křížek
pro firmu Telemeter Electronic s.r.o. jako
technický konzultant prodeje na pobočce
v Českých Budějovicích. V rámci našeho
působení v České a Slovenské republice
má na starosti obchodní a poradenskou
činnost převážně v sektoru průmyslových
komponentů.
Ladislav Křížek je ženatý a nejraději tráví
svůj volný čas v rodinném kruhu. Se svojí
sportovně založenou manželkou rád lyžuje, jezdí na snowboardu, na in-line bruslích a také rád cestuje.
Česká republika
Telemeter Electronic s.r.o.
České Vrbné 2364
370 11 České Budějovice
Telefon +420 385 310 637
Telefax +420 385 510 124
[email protected]
www.telemeter.cz
Německo
Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Straße 10
86609 Donauwörth
Telefon +49 906 706 93-0
Telefax +49 906 706 93-50
[email protected]
www.telemeter.cz
TE-Aktuell cz 4/12 me
Švýcarsko
Telemeter Electronic GmbH
Romanshornerstr. 117
8280 Kreuzlingen
Telefon +41 71 6992020
Telefax +41 71 6992024
[email protected]
www.telemeter.cz
Download

Máme pro Vás řešení