´
´
VRF - systém s proměnným průtokem chladiva
´
S série
VRF systém (variable refrigerant flow) je vysoce efektivní, energeticky úsporné a k životnímu prostředí šetrné klimatizační zařízení. Celý systém se skládá z venkovní jednotky,
širokého spektra vnitřních jednotek, chladivového potrubí a mnoha typů dálkových ovladačů. S-série VRF systému nabízí vnitřní jednotky nástěnné, kazetové, podstropní,
mezistropní i podstropně-nástěnné. K jedné venkovní jednotce tak mohou být napojeny různé typy vnitřních jednotek např.dle prostorové náročnosti, designu, uspořádání místností
apod.
S kapacitami v rozmezí od kompaktních 2.2 kW k vysoce výkonným 17 kW se u vnitřních jednotek spojuje výkon a spolehlivost s úplnou flexibilitu designu. Vynikající účinnosti a
snížení hladiny hluku pro chladivo R407C je dosaženo použitím konstantních otáček kompresoru spolu s technologií akumulace výkonu. Vysoce výkonný řídící systém zajišťuje
cirkulaci chladiva uvnitř chladícího oběhu bez potřeby použití by-pasu. Průběžně je zajišťován optimální tok chladiva a vysoký výkon celého systému. 3 kompresory různých výkonů
jsou ovládány krokovou regulací tak, aby byla zajištěna potřebná cirkulace chladiva na straně vnitřních jednotek. Navíc se jedná o systém, kde se mění výkon kompresoru regulací
hustoty plynu nasávaného do kompresoru. Výsledkem je, že tento systém nevynakládá přebytečnou energii, než je pro kompresor potřeba a je tedy výkonnější než regulace bypasem (kde vznikají problémy s přebytkem chladiva).
Dvojitý kryt
Velký šroubový ventilátor
Výměník ve tvaru “V”
Inteligentní řídící okruh
Tříkompresorový systém
AOG 90 TPAMF
3 trubkový systém
Název modelu
Zdroj energie
Příkon (kW)
EER
Průtok vzduchu
Rychlost ventilátoru
Hlučnost
AOG 72 TPBMF
2 trubkový systém
3 - fáze, 380 – 415V, 50 Hz
chlazení
28,0
28,00
22,40
topení
31,50
31,50
25,20
chlazení
9,40
9,00
7,20
topení
10,00
8,50
7,60
chlazení
3,0
3,10
3,10
topení
3,2
3,70
3,30
m3/h
9 800
9 800
9 800
vysoké ot./min
730
730
730
nízké ot./min.
360
360
360
dB
57
55
54
Typ ventilátoru
1,5 / 3,4 / 5,0
1,5 / 3,4 / 4,9
1,5 / 2,5 / 4,8
Příkon motoru ventilátoru
kW
150 x 2
150 x 2
150 x 2
Rozměry v x š x h - netto
mm
1 380 x 1300 x 650
1 380 x 1 300 x 650
1 380 x 1 300 x 650
Hmotnost netto
kg
306
285
278
Náplň chladiva
kg
10
12
10
kapalina
ø12,70
ø12,70
ø12,70
sací trubka
ø19,05
-
-
plyn
ø28,58
ø28,58
ø28,58
kapalina
–5 ~ 52
–15 ~ 52
–5 ~ 52
plyn
–15 ~ 21
–15 ~ 21
–15 ~ 21
Rozsah provozní teploty
Chladivo
2
Komp.1
Směr toku
chladiva
Komp.2
Technologie akumulace
výkonu
Komp.3
šroubový x 2
Příkon motoru kompresoru
Průměr propojovací trubky
Použitím tří kompresorů konstantních rychlostí s různými
výkony a technologie akumulace (síly) výkonu, jsou zajištěny
plynulé krokové změny a vysoce efektivní provoz. Rychlost
průtoku mezi jednotlivými kroky je řízena technologií
akumulace výkonu (síly).
R 407C
Potřebná kapacita
Výkon (kW)
AOG 90 TPBMF
2 trubkový systém
Vysoká
Technologie akumulace
výkonu
Nízká
Vysoká
Provozní kapacita
´
2-trubkový systém - jednotky pouze chladící nebo pouze topící
Díky kombinaci tří kompresorů a technologii akumulace výkonu je zajištěn plynulý a
efektivní chod s cílem získat požadovanou účinnost (energeticky vyvážená
technologie). Výsledkem je úspora energie a nízká hlučnost systému.
2-trubkový systém
3-trubkový systém - jednotky chladící i topící zároveň
Vysoce účinný systém využívající trojici kompresorů s pokročilou technologií kontroly
průtoku chladiva. Tato jednotka s rekuperací tepla poskytuje simultánní provoz pro
chlazení a vytápění daných prostor v rámci jednoho systému, a to v závislosti podle
potřeb uživatele. V současné době systém obnovy tepla přináší další úspory energie
prostřednictvímn výměny tepla mezi vnitřními jednotkami, které buď chladí nebo topí.
3-trubkový systém
Rozdělovač
Rozdělovač
Hřebenový rozdělovač
Venkovní jednotka
Hřebenový rozdělovač
Regulátor chladiva
(jednovývodový)
Venkovní jednotka
Kapalné potrubí
Kapalné potrubí
Vnitřní jednotky
Vnitřní jednotky
Plynné potrubí
Plynné potrubí
Regulátor chladiva
(čtyřvývodový)
Sací potrubí
Vnitřní jednotky
Vnitřní jednotky
Koeficient výkonnosti
Nový systém kontroly proudění chladiva uvnitř chladícího okruhu během provozu je řízen dvěma technologiemi: kontrolou účinnosti kompresorů a kontrolou tlaku v systému. Toto
uspořádání optimalizuje tok chladiva a zajišťuje vysokou efektivitu využití energie, jejímž výsledkem je vysoký koeficient výkonnosti.
EER chlazení
3,10
COP topení
3,71
EER chlazení
2,98
COP topení
3,15
Provozní teploty
Venkovní jednotka pracuje v velkém provozním
rozsahu venkovní teploty:
Venkovní jednotka pracuje v velkém provozním
rozsahu venkovní teploty:
při chlazení: od -5° C až +52° C
při topení: od -15° C až +21° C
při chlazení: od -15° C až +52° C
při topení: od -15° C až +21° C
Provozní nezávislost jednotlivých kompresorů
Spolehlivost venkovní jednotky v případě poruchy kompresoru je zaručena automatickým spuštěním alarmu, přičemž zbývající
kompresory dále zajišťují funkci systému. V případě poruchy vnitřní jednotky systém pokračuje v činnosti, protože vnitřní
jednotky pracují nezávisle jedna na druhé.
Komp.1
Komp.2
Komp.3
3
´
Ve srovnání s konvenčním řešením klimatizačních systémů pro výškové budovy je VRF systém mnohem jednodušší a rychlejší. Systém se skládá z venkovní jednotky, vnitřních
jednotek, chladivového potrubí a kabelů k přenosům dat, díky nimž lze ovládat až 100 venkovních a 400 vnitřních jednotek najednou. Páteřní potrubí pro chladivo může dosahovat
délky až 100 m a výškový rozdíl mezi vnější a vnitřní jednotkou může být až 50 metrů (cca 15 pater). VRF systém je nekomplikovaný a rychlý.
Ekvivalentní délka potrubí: max. 120m
Celková délka potrubí: max. 200m
Výškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami:
max. 15m
Systém
Výkon
Označení jednotky
Max.počet napojených
vnitřních jednotek
Dvoutrubkový
systém
22,4 kW (8 HP)
AOG 72TPBMF
13
28,0 kW (10 HP)
AOG 90TPBMF
16
28,0 kW (10 HP)
AOG 90TPAMF
13
Třítrubkový
systém
Maximální připojitelná kapacita
vnitřních jednotek na jednotku
venkovní: 50 - 130%
Maximální počet připojitelných
vnitřních jednotek:
22,4 kW - 13 jednotek
Délka páteřního potrubí:
max. 100m
Výškový rozdíl: max.
50m *
28 kW
* Platí v případě, že je venkovní jednotka umístěna výše než vnitřní jednotky. Pokud je jednotka situována
níže než vnitřní jednotky, pak může být maximální převýšení 40 m.
22,4 kW
Doplňky S-série
Rozbočovač pro 3 trubkový systém - UTR-BP90R, UTR-BP54R
Rozbočovač pro 2 trubkový systém - UTR-BP90A, UTR-BP54A
Hřebenový rozbočovač - 6 vývodů
6 vývodů
pro 3 trubkový systém
pro 2 trubkový systém
UTR-HD906R
UTR-HD906A
8 vývodů
pro 3 trubkový systém
pro 2 trubkový systém
UTR-HD908R
UTR-HD908A
Distributor chladiva pro 3 trubkový systém
1 vývod
4 vývody
Expanzní ventil pro nástěnnou jednotku
AS 7LACF, AS 9LAC F
AS 12LACF, AS 14LACF
4
UTR-EV09XA
UTR-EV14XA
UTFY 54A14
UTFY 90A4A
28 kW - 16 jednotek
R410A
V série
Kompresor ovládaný DC invertorem
Velkokapacitní multi systém VRF
Možnost zapojit až 3 venkovní jednotky v sérii až do celkové kapacity 42 HP (120
kW) na každé 2HP nabízí větší svobodu při projektování, snížení počtu venkovních
jednotek a prostoru pro potrubní instalace ve srovnání s konvenčními modely.
Zavedení vysoce efektivních kompresorů s DC invertory a
nejmodernější řídící technologie zabezpečuje přesnější
ovládání, zlepšuje efektivitu systému, což přispívá k
úsporám energie a lepší ekonomice provozu.
Provedení systému s dlouhým potrubím
Vysoce účinné chladivo R410A
Maximální délka potrubí 150m. Základní konstrukční vlastnosti systému umožňují
dosáhnout délky potrubí 60m mezi první refnetem nejvzdálenější vnitřní jednotkou.
Díky tomu lze systém používat ve velkých budovách a dává vám vysoký stupeň
flexibility při projektování.
Systémy série “V” používají vysoce účinné chladivo s nulový
potenciálem rozkladu ozonové vrstvy – R410A. Toto
chladivo poskytuje vyšší energetickou účinnost, lepší výkon
systému a přenos tepla, díky čemuž lze dosáhnout snížení
velikosti trubek ve srovnání s předchozími modely. To také
vede ke snížení nákladů během fáze instalace projektu.
Ventilátor s velkou vrtulí
nově navržený ventilátor dosahuje vyššího výkonu při snížení
hladiny hluku
Sinusová regulace pomocí DC invertoru
Díky zavedení sinusové regulace pomocí DC invertoru, které
zajišťuje hladší chod motoru, bylo dosaženo úspor energie
a vysoké provozní účinnosti.
Použitá
sinusová
regulace pomocí
DC invertoru
Sinusová
křivka
Klimatizační
jednotky jsou
vybaveny šroubovým
kompresorem
s DC invertorem
Provoz při nízké teplotě venkovního vzduchu
DC invertor + šroubový kompresor
Kombinací šroubového kompresoru s DC invertorem
a kompresoru s konstantními otáčkami byl vytvořen
úsporný provozní systém s vysokou účinností.
Vysoká účinnost
Bylo dosaženo špičkového provozního rozsahu při nízkých teplotách venkovního
vzduchu. Tím se rozšiřují možnosti potenciální instalace i ve studených oblastech
světa.
Všechny klíčové vlastnosti venkovní jednotky přispívají k vyšší úrovni koeficientu
výkonnosti (COP).
Chlazení
Topení
EER chlazení
COP topení
* Pokud jsou jednotky zapojeny do série,
rozsah teplot pro chlazení je od -5°C do 43°C
*
* Údaje se vztahují k 10HP venkovní jednotce
* „COP“ a “EER” jsou koeficienty výkonnosti [= výkon (kW) ÷ příkon (kW)]. Hodnoty jsou založeny na naší
vlastní zkušební metodě
5
Vnitřní jednotka
Volnost při projektování - možnost připojení velkého výkonu
Konstrukční vlastnosti VRF systému umožňují nalezení řešení pro všechny
aplikace. Na jeden systém lze připojit vnitřní jednotky až se 150 % výkonu venkovní
jednotky Poměr výkonu vnitřních jednotek v tomto systému může být 50 až 150
%výkonu venkovní jednotky, díky tomu lze dosáhnout vysoké úrovně diverzifikace
až se
48 vnitřními jednotkami (30 až 42HP) připojenými do jednoho
chladivového systému.
Max. počet
vnitřních
jednotek
48
Nepřetržité fungování systému je možné, i když se vyskytnou problémy s vnitřní
jednotkou. Každá vnitřní jednotka je individuálně ovládaná ze systémové sítě. Díky
tomu, pokud dojde k výpadku jakékoli vnitřní jednotky v systému, nemá to žádný vliv
na provoz ostatních jednotek.
Max.
připojitelný
výkon
150%
Porucha
Skutečná délka potrubí: max.
150m
Nepřetržité fungování je možné i v nepravděpodobném případě výpadku
kompresoru.
V případě, že nastanou problémy s některým kompresorem, nedojde k
okamžitému vypnutí systému. Ostatní kompresory začnou fungovat v
nouzovém režimu.
Výškový rozdíl mezi
venkovními a vnitřními
jednotkami: max. 50m
Řídící jednotka
Podřízená jednotka
Podřízená jednotka
Je-li venkovní jednotka
umístěna dole, je výškový
rozdíl max. 40m
Řízení otáček kompresoru
Výškový rozdíl mezi
vnitřními jednotkami:
Kromě způsobu řízení, které snižuje počet zapnutí a vypnutí kompresoru, se
také zatížení při spuštění kompresoru rozkládá a vyrovnává řízením otáček.
Toto řízení otáček prodlužuje životnost a spolehlivost každého kompresoru.
Max. 15m
Délka potrubí od první rozdělovací
trubky k nejvzdálenější vnitřní
jednotce:
Otáčky kompresorů při spuštění (kompresory s konstantními otáčkami)
max. 60m
Invertor
6
Konstantní otáčky
Regulace teploty v místnosti
Přesná regulace v rozmezí ±0,5 °C zajišťuje pohodlné řízení teploty v místnosti. Toho je dosaženo plynulým průtokem chladiva, který ovládá invertor, a elektronickým
expanzním ventilem vnitřní jednotky.
Tepelná změna v místnosti (simulace v režimu topení)
Vysoká
26°C
Nastavená teplota
Plýtvání
Plýtvání
24°C
22°C
Chlad
Nastavená teplota
Konvenční systém
Rychlé dosažení
nastavené teploty
Inverterový systém
Start
Nízká
Pohoda díky malému kolísání teploty v místnosti
Regulace invertorovou technologií
Tepelné pohody a úspor energie je dosaženo použitím lineární krokové regulace ve spojení s kombinací invertoru a kompresoru s konstantními otáčkami, která umožňuje
přesnější regulaci potřebné cirkulace chladiva podle zatížení systému. Díky plynulému ovládání výkonu se také zlepšuje tepelná pohoda prostředí.
Vysoká
Provozní výkon
Ovládání výkonu pomocí
kompresoru s invertorem
Plynulé řízení
Invertor
Konstantní otáčky
Nízká
Vysoká
Potřebný výkon
Potrubní systém umožňuje snížení počtu trubek
V-série
Konvenční model
Méně
potrubí
Snížení prostorové náročnosti pro
vedení potrubí
Plynová trubka
Kapalinová trubka
Zjednodušené stoupací potrubí
Stoupací potrubí každého
chladivového systému vyžaduje u
konvenčního modelu své páteřní
potrubí
3 stoupací trubky
9 stoupacích trubek
Potrubní šachta
7
Nabídka venkovních jednotek
Název modelu
Kombinací 6 typů (nadřazených jednotek a podřízených
jednotek 8/10/14 HP) 1 až 3 venkovních jednotek můžete
dosáhnout výkonu od 8 HP (22.4 kW) do 42 HP (120 kW).
Výkon
Výkon (kW)
8
10
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
42
22,4
28,0
40,0
44,8
50,4
56,0
62,4
68,0
72,8
80,0
84,0
90,4
96,0
102
108
120
Podřízené jednotky
– slave
22,4 kW (8 HP)
AJGA 72LATF
AJGA 72UATF
28,0 kW (10 HP)
AJGA 90LATF
AJGA 90UATF
40,0 kW (14 HP)
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
Rozsah výkonů
HP
Nadřazené jednotky
– master
Rozsah výkonů
Max.počet připojených
vnitřních jednotek
Celkový výkon
vnitřních jednotek
(kW)
15
11,2 – 33,6
14,0 – 42,0
20,0 – 60,0
22,4 – 67,2
25,2 – 75,6
28,0 – 84,0
31,2 – 93,6
34,0 – 102
36,4 – 109
40,0 - 120
42,0 – 126
45,2 – 135
48,0 – 144
51,0 – 153
54,0 – 162
60,0 - 180
16
30
32
48
Poměr výkonu
venkovních
jednotek
Jednotka
50 – 150%
HP
Výkon
(kW)
Řídící
jednotka
(master)
Podřízená
jednotka 1
(slave)
Podřízená
jednotka 2
(slave)
8
22,4
AJGA 72LATF
-
-
10
28,0
AJGA 90LATF
-
-
14
40,0
AJGA 126LATF
-
-
16
44,8
AJGA 72LATF
AJGA 72UATF
-
18
50,4
AJGA 90LATF
AJGA 72UATF
-
20
56,0
AJGA 90LATF
AJGA 90UATF
-
22
62,4
AJGA 126LATF
AJGA 72UATF
-
24
68,0
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
-
28
80,0
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
-
26
72,8
AJGA 90LATF
AJGA 72UATF
-
30
84,0
AJGA 90LATF
AJGA 90UATF
AJGA 90UATF
32
90,4
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
AJGA 72UATF
34
96,0
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
AJGA 90UATF
36
102
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 72UATF
38
108
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 90UATF
42
120
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 126UATF
Technická data pro venkovní jednotky
8
10
14
16
18
20
22
24
AJGA 72LATF
AJGA 90LATF
AJGA 126LATF
AJGA 72LATF
AJGA 72UATF
AJGA 90LATF
AJGA 72UATF
AJGA 90LATF
AJGA 90UATF
AJGA 126LATF
AJGA 72UATF
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
chlazení
22,4
28,0
40,0
44,8
50,4
56,0
62,4
68,0
topení
25,0
31,5
45,0
50,0
56,5
63,0
70,0
76,5
chlazení
7,00
8,75
13,3
14,0
15,8
17,5
20,3
22,1
topení
6,76
8,51
13,2
13,5
15,3
17,0
20,0
21,7
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Jmenovitá kapacita systému
HP
Název modelu
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
3 fáze, 380 – 415 V 50Hz
Žebra výměníku
Průtok vzduchu
Hladina akustického tlaku
(dB)
m3/h
10 700
10 700
10 800
10 700 x 2
10 700 x 2
10 700 x 2
10 800 +10 700
10 800 +10 700
chlazení
58
58
60
61
61
61
62
62
topení
60
60
62
63
63
63
64
64
Výkon motoru kompresoru
kW
3,0 + 4,6
3, 0 + 4,6
3,0 + 4,6 + 4,6
3,0+4,6/3,7+3,7
3,0+4,6/3,7+3,7
3,0+4,6/4,6+4,6
3,0+4,6+4,6/3,7+3,7
3,0+4,6/4,6+4,6+4,6
Rozměry v x š x h
mm
1500×1300×650
1500×130x650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
Hmotnost
kg
269
269
374
269 + 272
269 + 272
269 + 272
374 + 272
374 + 272
Náplň chladiva
kg
14,0
14,0
15,5
14,0 + 14,0
14,0 + 14,0
14,0 + 14,0
15,5 + 14,0
15,5 + 14,0
kapalina
ø12,70
ø12,70
ø12,70
ø28,58
ø15,88
ø28,58
ø15,88
ø34,92
plyn
ø22,22
ø22,22
ø12,70
ø28,58
ø15,88
ø28,58
ø15,88
ø34,92
kapalina
–15 ~ 43
–15 ~ 43
–15 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
plyn
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
Průměr propojovací trubky
(mm)
Rozsah provozní teploty (°C)
8
Rozměry
Nadřazená jednotka (master) i podřízená jednotka (slave) mají stejné rozměry
(rozteč kotvení)
(rozteč kotvení)
(rozteč kotvení)
(odvod kondenzátu)
(odvod kondenzátu)
(odvod kondenzátu)
Čelní pohled
Pohled zprava
Zadní pohled
26
28
30
32
34
36
38
42
AJGA 90LATF
AJGA 72UATF
AJGA 72UATF
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 90LATF
AJGA 90UATF
AJGA 90UATF
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
AJGA 72UATF
AJGA 126LATF
AJGA 90UATF
AJGA 90UATF
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 72UATF
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 90UATF
AJGA 126LATF
AJGA 126UATF
AJGA 126UATF
72,8
80,0
84,0
90,4
96,0
102
108
120
81,5
90,0
94,5
102
108
115
122
135
22,8
26,7
26,3
29,1
30,8
33,7
35,4
40,0
3 fáze, 380 – 415 V 50Hz
22,0
26,5
25,5
28,5
30,3
33,2
35,0
39,7
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
Modrá žebra
10 700 x 3
10 800 x 2
10 700 x 3
10 800+10 700x2
10 800+10 700x2
10 800x2+10 700
10 800x2+10 700
10 800 x 3
58
58
60
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
64
64
3,0+4,6/3,7+3,7
/3,7+3,7
3,0+4,6+4,6
/4,6+4,6+4,6
3,0+4,6
/4,6+4,6/4,6+4,6
3,0+4,6+4,6
/4,6+4,6/3,7+3,7
3,0+4,6+4,6/4,6+4,
6/4,6+4,6
3,0+4,6+4,6/4,6+4,
6+4,6/3,7+3,7
3,0+4,6+4,6/4,6+4,
6+4,6/4,6+4,6
3,0+4,6+4,6/4,6+4,
6+4,6/4,6+4,6+4,6
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
1500×1300×650
269 + 272 + 272
374 + 377
269 + 272 + 272
374 + 272 + 272
374 + 272 + 272
374 + 377 + 272
374 + 377 + 272
374 + 377 + 377
14,0 + 14,0 + 14,0
15,5 + 15,5
14,0 + 14,0 + 14,0
15,5 + 14,0 + 14,0
15,5 + 14,0 + 14,0
15,5 + 14,0 + 14,0
15,5 + 14,0 + 14,0
15,5 + 15,5 + 15,5
ø15,88
ø15,88
ø19,05
ø19,05
ø19,05
ø19,05
ø19,05
ø19,05
ø34,92
ø34,92
ø34,92
ø34,92
ø34,92
ø41,27
ø41,27
ø41,27
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–5 ~ 43
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
–20 ~ 21
9
Kazetové jednotky
AU 7LATF
AU 9LATF
AU 12LATF
AU 14LATF
AU 18LATF
AU 20LATF - nízký typ
AU 25LATF - nízký typ
AU 30LATF - nízký typ
2–4 cestný systém proudění vzduchu
Automatické nastavení směru proudění a rozptylu vzduchu
Zvolte 2-cestné, 3-cestné nebo 4-cestné proudění vzduchu podle svých potřeb
2-cestné
3-cestné
Kývavý pohyb lamel tzv. SWING se pohybuje na úrovni čtyř souměrných kroků.
4-cestné
Kyvný pohyb
Krok
Díky jednoduše vyjímatelné vstupní mřížce je údržba jednotky snadná
Široký otvor zajišťuje snadný přístup
Flexibilní instalace
Kompaktní těleso zaručuje úsporu místa při instalaci. K dispozici je možnost nízkého
nastavení pro případy omezeného stropního prostoru.
Standardní instalace
Nízká instalace
Lehce přístupné elektronické
komponenty
Vyjímatelný filtr s možností praní
Úzké nastavení - Hb
Standardní nastavení - Ha
Servisní personál
AU 20/AU 25/AU 30
235
200
AU 36/AU 45/AU 54
285
250
Výtlak čerpadla kondenzátu v jednotce AU 20 - AU 54: 800mm
Výtlak čerpadla kondenzátu v jednotce AU 7 - AU 18: 400mm
800 mm
400 mm
Stropní panel
Stropní panel
AU 7LATF
AU 9LATF
AU 12LATF
AU 14LATF
AU 18LATF
chlazení
2,20
2,80
3,60
4,00
5,00
topení
2,50
3,20
4,10
4,50
5,45
chlazení
28
28
52
52
nízký
530
530
580
střední
480
480
vysoký
410
410
nízká
38
střední
vysoká
Název modelu
AU 25LATF
AU 30LATF
AU 36LATF
AU 45LATF
AU 54LATF
5,70
7,05
8,80
10,5
12,70
14,10
5,80
7,85
9,10
12,7
13,7
15,8
50
104
124
140
175
190
219
580
640
1 000
1 100
1 250
1 500
1 550
1 700
520
520
540
840
940
1 050
1 300
1 350
1 420
460
460
470
700
780
840
1 100
1 100
1 200
38
41
41
44
41
43
46
47
48,5
51,5
35
35
37
37
38
37
40
43
42,5
46
47,5
31
31
34
34
35
33
35
37
38
41
43,5
230x570x570
230x570x570
230x570x570
230x570x570
230x570x570
246×830×830
246×830×830
246×830×830
296×830×830
296×830×830
296×830×830
315×940×940
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
Průtok vzduchu m3/h
Hladina akustického tlaku
(dB)
Rozměry v x š x h (mm)
Hmotnost
Průměr propojovací trubky
(mm)
10
AU 20LATF
220 - 240V 50Hz
hlavní těleso
s panelem
-
-
-
-
-
265×940×940
265×940×940
265×940×940
315×940×940
315×940×940
18
18
18
18
18
34
34
34
40
40
40
kapalina
ø6.35
ø6.35
ø6.35
ø6.35
ø9.52
ø9,52
ø9,52
ø9,52
ø9,52
ø9,52
ø9,52
plyn
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø15.88
ø15,88
ø15,88
ø15,88
ø19,05
ø19,05
ø19,05
kg
Podstropní / parapetní jednotky
Štíhlá a lehká konstrukce umožňuje zavěsit jednotku pod strop nebo nainstalovat
jako parapetní. Tento typ vyhovuje mnoha uspořádáním místností.
Dvojitý automatický rozptyl
Kombinace směrového rozptylu vzduchu nahoru/dolů a doprava/doleva umožňuje
trojrozměrné ovládání směru proudění vzduchu.
Doprava a doleva
AB 12LATF
AB 14LATF
AB 18LATF
AB 24LATF
5 horizontálních kroků
Nahoru a dolů
5 vertikálních kroků
Podstropní jednotky
Dvojitý automatický rozptyl a široký proud vzduchu
AB 30LATF
AB 36LATF
AB 45LATF
AB 54LATF
Skrytá
Otevřená
Nahoru a dolů
5 horizontálních kroků
5 vertikálních kroků
Nástěnná
Volitelné
příslušenství
Obecný způsob instalace,
při němž se vnitřní jednotka
zavěšuje na strop.
Doprava a doleva
Způsob instalace, kdy je část
vnitřní jednotky zapuštěná
do stropu a připevněná ke
stropu.
Dosah proudu vzduchu na velkou
vzdálenost a jeho široký rozptyl
zajišťuje pohodu v každém rohu
místnosti
Způsob instalace, kdy se vnitřní
jednotka upevňuje ke stěně, když ji
nelze zavěsit na strop kvůli úzkému
prostoru nad stropem a nedostatečné
pevnosti (volitelné příslušenství).
u
elko
na v
oudu nost
r
p
h
le
Dosa vzdá
AB 12LATF
AB 14LATF
AB 18LATF
AB 24LATF
AB 36LATF
AB 45LATF
AB 54LATF
chlazení
3,60
4,05
5,30
6,60
topení
4,10
5,00
5,60
7,70
8,80
10,5
12,7
14,1
9,10
12,7
13,7
chlazení
57
57
88
15,8
88
124
144
160
nízký
640
640
180
780
880
1 450
1 660
1 850
2 200
střední
560
vysoký
480
560
650
740
1 280
1 500
1 660
2 000
480
550
630
980
1 270
1 430
nízká
1 800
40
40
46
48
42
45
48
Hladina akustického tlaku
(dB)
52
střední
37
37
41,5
45
39
42
46
50
vysoká
34
34
37
41
35
37
41
Rozměry v x š x h (mm)
hlavní těleso
46
199x990x655
199x990x655
199x990x655
199x990x655
240×1660×700
240×1660×700
240×1660×700
240×1660×700
Hmotnost
kg
Název modelu
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
Průtok vzduchu m3/h
Průměr propojovací trubky
(mm)
AB 30LATF
220 - 240 V 50Hz
28
28
28
28
48
48
48
48
kapalina
ø6.35
ø6.35
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9,52
ø9,52
ø9,52
plyn
ø12.7
ø12.7
ø15.88
ø15.88
ø15.88
ø19,05
ø19,05
ø19,05
11
Nástěnné jednotky
Snadná údržba
AS 7LACF
AS 9LACF
AS 12LACF
AS 14LACF
Údržba jednotky je velice jednoduchá
díky snadnému přístupu po otevření
čelního panelu
Vlastnosti filtrů
Znečištěný vzduch
Možnost připojení pevného dálkového ovládání
Jablečno-katechinový filtr
Iontový dezodorační
filtr
Čistý vzduch
Jablečno-katechinový filtr
Filtr zachycuje jemný prach, neviditelné spóry plísní a škodlivé mikroorganismy
pomocí statické elektřiny, blokuje a deaktivuje další růst polyfenolovou složkou
extrahovanou z jablek.
Iontový dezodorační fi ltr s dlouhou životností*
Tento filtr likviduje pachy jejich účinným rozkládáním za pomoci oxidačních a
redukčních účinků iontů vytvářených ultrajemnými keramickými částečkami.
Jednoduchý
Pevný dálkový
dálkový ovladač
ovladač
* Při pravidelném mytí filtru, kdy se obnovuje jeho povrchová aktivita, je možné
jej používat po dobu cca 3 let
AS 18LATF
AS 24LATF
AS 30LATF
Topení
Chlazení
Studený vzduch padá
ze shora dolů
Teplý vzduch směřuje dolů
Kroky
Rozptyl
Samostatně poháněné
žaluzie
Kroky
Rozptyl
Samostatně poháněné
žaluzie
AS 7LACF
AS 9LACF
AS 12LACF
AS 18LATF
AS 24LATF
AS 30LATF
chlazení
2,20
2,80
3,60
topení
2,50
3,20
4,10
4,00
5,40
6,90
8,00
4,80
5,60
7,80
chlazení
13
13
8,80
17
19
38
50
nízký
490
60
490
560
600
800
970
1 040
střední
vysoký
450
450
480
490
650
870
910
370
370
420
420
550
50
730
nízká
34
34
38
39
41
45
47,5
střední
32
32
34
35
36,5
41
44
vysoká
26
26
30
30
33
37
39,5
275x790x215
275x790x215
275x790x215
275x790x215
320x1 120x220
320x1 120x220
320x1 120x220
9
9
9
9
16
16
16
Název modelu
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
Průtok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku
(dB)
Silný výkon navzdory malým rozměrům
I přes svou kompaktní velikost obsahuje nástěnná jednotka
vysokotlaký ventilátor o průměru 107 mm, který je umístěn
na jejím středu a výměník typu lambda. Extra dlouhý difuzor
zajišťuje dostatečné vzduchové pokrytí celého prostoru
místnosti.
AS 14LACF
220 – 240V 50Hz
Rozměry v x š x h (mm)
hlavní těleso
Hmotnost
kg
Průměr propojovací trubky
(mm)
kapalina
ø6.35
ø6.35
Ø6,35
Ø6,35
ø9.52
ø9,52
ø9,52
plyn
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø15.88
ø15.88
ø15.88
12
Podstropně - nástěnné jednotky
AW 7LATF
AW 9LATF
AW 12LATF
AW 14LATF
AW 18LATF
AW 24LAT
AW 30LATF
Nízká úroveň hlučnosti
Vysoká účinnost
Daleký dosah a široký proud vzduchu
Podstropně-nástěnné díky své inovované
vstupní mřížce umístěné na horní straně
jednotky a novému designu lamel výrazně
DC motor zajišťuje vysoký výkon a účinnost
U podstropně-nástěnných jednotek je možné nastavit
horizontální i vertikální pohyblivé lamely tak, abyste se
cítili příjemně a nebyli proudícím vzduchem obtěžováni.
Pro efektivní proudění vzduchu po místnosti jsou
jednotky vybaveny funkcí automatického kývání lamel,
tzv. SWING. Lamely svým kývavým pohybem
nahoru/dolů a doprava/doleva zajišťují, aby se vzduch
dostal do všech rohů místnosti.
Výměník tepla
DC motor
Zdůrazněná jednoduchá interiérová forma
Optimální konstrukce pro místnosti, u nichž záleží na uspořádání interiéru. Naše unikátní konstrukce
umožňuje instalaci ve vysoké poloze (na stěně blízko stropu).
Vnitřní jednotka
Stěna
40 mm
Strop
AW 7LATF
AW 9LATF
AW 12LATF
AW 18LATF
AW 24LATf
AW 30LATF
chlazení
2,20
2,80
3,60
topení
2,50
3,20
4,10
4,30
5,40
6,90
8,00
4,90
5,60
7,80
chlazení
16
19
8,80
20
21
30
40
nízký
380
50
480
600
650
760
900
950
střední
vysoký
330
420
520
570
660
780
870
290
390
470
490
560
650
780
nízká
34
35
35
37
40
44
47
střední
32
32
33
35
37
41
45
vysoká
30
30
31
32
34
37
42
270x1150x285
270x1150x285
270x1150x285
270x1150x285
270x1150x285
270x1150x285
270x1150x285
Název modelu
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
Průtok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku
(dB)
AW 14LATf
220 – 240V 50Hz
Rozměry v x š x h (mm)
hlavní těleso
Hmotnost
kg
16
16
16
16
16
16
16
Průměr propojovací trubky
(mm)
kapalina
ø6.35
ø6.35
Ø6,35
Ø6,35
ø9.52
ø9,52
ø9,52
plyn
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø15.88
ø15.88
ø15.88
13
Mezistropní jednotky
ARXB 7LALF
ARXB 9LALF
ARXB 12LALF
ARXB 14LALF
ARXB 18LALF
Kompaktní konstrukce
Přívod vzduchu
Nízká výška jednotek (217 mm) umožňuje instalaci i v případech, kdy je
mezistropní prostor úzký.
Směr nasávání vzduchu si lze zvolit
podle strany instalace jednotky
Spodní část jednotky
217 mm
Zadní strana jednotky
Flexibilní instalace
Horizontální instalace
Dvousměrné odpadní potrubí
Vertikální instalace
Mezistropní
jednotka
2-směrné potrubí pro
odvod kondenzátu
AR 7LALF
AR 9 LALF
AR 12LALF
AR 14LALF
ARXB 25LATF
ARXB 30LATF
ARXB 36LATF
chlazení
2,20
2,80
3,60
4,00
topení
2,50
3,20
4,10
4,80
5,30
7,00
8,80
10,5
5,60
7,70
9,50
chlazení
31,20
32,60
55,0
12,7
63,0
103
155
171
nízký
330
370
216
560
610
950
1 090
1 200
1 440
střední
300
vysoký
270
340
500
550
790
970
1 090
1 270
310
420
470
620
870
970
1 160
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 50
0 ~ 80
0 ~ 80
0 ~ 80
nízká
29
31
30
31
40
29
31
35
střední
27
29
28
29
35
26
28
32
vysoká
24
27
25
26
30
24
26
30
217x663x595
217x663x595
217x663x595
217x663x595
217x663x595
270x1135x700
270x1135x700
270x1135x700
Název modelu
Zdroj energie
Výkon (kW)
Příkon (W)
Průtok vzduchu (m3/h)
Rozsah statického tlaku
Hladina akustického tlaku
(dB)
AR 18LALF
220 – 240V 50Hz
Pa
Rozměry v x š x h (mm)
hlavní těleso
Hmotnost
kg
18
18
25
25
25
43
43
43
Průměr propojovací trubky
(mm)
kapalina
ø6.35
ø6.35
ø6.35
ø6.35
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9.52
plyn
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø12.7
ø15.88
ø15.88
ø15.88
ø19,05
14
Mezistropní jednotky s nízkým statickým tlakem
ARXB 25LATF
ARXB 30LATF
ARXB 36LATF
ARXB 45LATF
ARXA 25LATF
ARXA 30LATF
ARXA 36LATF
ARXA 45LATF
Řada modelů s nízkou hlučností a vysokým výkonem
kompatibilní s širokým rozsahem statických tlaků
Zapuštění do stropního prostoru
Zavěšení pod strop
Kanálový typ s nízkým statickým tlakem
Kanálový typ
Optimální model pro hotely nebo ložnice.
Model se super nízkou hlučností, který
dosahuje tichého prostředí. Dokonalý pro
hotely nebo ložnice s omezeným
prostorem pro instalaci vzduchových
kanálů. Lze zvolit dvě různé úrovně podle
rozsahu statického tlaku.
Výkonný model s flexibilní konstrukcí. Se
silným motorem vhodným pro široký
rozsah statického tlaku. Ve velkém
prostoru jako např. v kanceláři je možná
flexibilní instalace vzduchového kanálu.
Mezistropní
jednotka
2-směrné potrubí pro
odvod kondenzátu
Mezistropní jednotky s vysokým statickým tlakem
ARXC 90LATF
ARXC 36LATF
ARXC 45LATF
ARXC 60LATF
Snadná instalace (kompaktní velikost a nízká hmotnost)
Díky zmenšení základní skříně a snížení hmotnosti materiálu bylo dosaženo kompaktní velikosti
a lehkosti.
2 způsoby horizontální instalace
Zapuštění do stropního prostoru
Jednotka (mm)
Konvenční model: 75 kg
Zavěšení pod strop
Nový model: 45 kg (ARXC 36LATF)
ARXB 45LATF
ARXA 25LATF
ARXA 30LATF
ARXA 36LATF
12,7
7,00
8,80
10,5
14,3
7,70
9,50
246
161
1 580
ARXA 45LATF
ARXC 36LATF
ARXC 45LATF
ARXC 60LATF
12,7
10,5
12,7
17,0
25,4
12,7
14,30
12,7
14,3
18,2
29,5
172
220
312
405
427
427
970
1 100
1 400
1 750
1 800
2 500
3 500
3 500
3 950
1 450
1 000
1 300
1 650
1 600
1 950
3 000
3 000
-
1 320
900
1 200
1 550
1 500
1 450
2 460
2 460
-
0 ~ 80
30 ~ 150
30 ~ 150
30 ~ 150
30 ~ 150
100 ~ 200
100 ~ 250
100 ~ 250
100 ~ 300
37
38
40
43
44
45
49
49
50
35
36
38
41
42
38
45
45
-
33
34
36
39
40
32
42
42
-
270x1135x700
270x1135x700
270x1135x700
270x1135x700
270x1135x700
400x1050x500
400x1050x500
400x1050x500
450x1550x700
220 – 240V 50Hz
ARXC 90LATF
3 fáze 380V 50 Hz
45
43
43
43
45
45
45
50
82
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9.52
ø9,52 (hrdlo)
ø9,52 (hrdlo)
ø9,52 (hrdlo)
ø12,7 (pájení)
ø19,05
ø15.88
ø15.88
ø19,05
ø19,05
ø19,05 (hrdlo)
ø19,05 (hrdlo)
ø19,05 (hrdlo)
ø22,22 (pájení)
15
Řídící systémy
Rozsáhlá nabídka různých řídících systémů pro individuální, centrální a systémové řízení budov vyhovuje potřebám každého uživatele.
Systém řízení budovy
(BMS)
Centrální ovládání
Individuální ovládání
Systém VRF
Kabelové dálkové ovládání
Skupinové dálkové ovládání
Síťový
konvertor
Bezdrátové dálkové ovládání
Centrální ovládací panel
Přenosový
adaptér
Univerzální počítač řízení
budovy
Řídící počítač - PC controller
Přenosový
adaptér
S možností připojení k různě
dimenzovaným systémům BMS/BAS*1
Jednoduché dálkové ovládání
®
Síťový konvertor pro LonWorks
Zesilovač signálu
Jednoduché dálkové ovládání
®
Brána BACnet
Pro samostatnou dělenou
jednotku
Síťový konvertor
USB adaptér*2
Volitelné
příslušenství
Kartový klíč
Ovladač externích spínačů
Nástroj pro web monitoring
Strana VRF systému - uživatelská strana
Monitorovací strana
(Internet Explorer)
Servisní program
Přenosový
adaptér
USB adaptér
*3
nebo usb adaptér
Pro přenosový
adaptér
Přenosová linka
(LONworks® Network)
Přenosová linka (kabel RS-232C)
Linka dálkového ovládání
Linka dálkového ovládání pro
samostatný systém
Síť LONworks
®
BACnet /IP
*1: BMS/BMA: systém řízení budovy / systém automatizace budovy
*2: USB adaptér je XLON® USB adaptér DH Electronics
*3: USB adaptér je U10 USB síťový interface Echelon® Corporation
16
Řídící počítač - PC controller
 Jeden osobní počítač může ovládat více než 400 skupin/400 vnitřních jednotek. V každé skupině je možné si
pojmenovat jednotlivé místnosti, pokoje, kanceláře apod. a pro každou z nich je možné naprogramovat podrobná
nastavení. Řídící počítač a centrální dálkové ovládání se mohou používat v takové kombinaci, aby bylo v případě
potřeby možné systém ovládat ze dvou nebo více míst.


 Kteroukoli ze 6 funkcí jednotlivého dálkového ovladače lze zablokovat, aby se umožnil přístup z řídícího počítače:
všechny funkce, režim časového spínače, provozní režim, nastavení teploty, vynulování čištění filtru, zap./vyp. Nebo
lze systém nastavit tak, aby bylo možné jen ovládání z centrálního počítače.

 Řídící počítač poskytuje výkonné funkce pro řízení klimatizace budovy včetně výpočtu poplatků za elektřinu a mnoha
funkcí správy, data, plus standardní funkce sledování a ovládání zařízení. Celkové poplatky za elektřinu účtované za
více vnitřních jednotek napojených na měřič klimatizace se dělí podle celkové provozní doby a výkonu vnitřních
jednotek. Dále umožňuje zohledňovat speciální sazby (např. používání v noci nebo o víkendu). Výpočty se mohou
tisknout jako konečné faktury.

 Funkce automatického režimu automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení na základě nastavených teplot a
teploty naměřené nadřazenou vnitřní jednotkou. Další funkční vnitřní jednotky lze používat ve stejném provozním
režimu jako nadřazenou jednotku. Pro každou skupinu dálkového ovládání lze nastavit roční časový plán a pro každou
skupinu je také možné uložit programy start/stop, provozní režim, zákaz dálkového ovládání a nastavení teplot až
72x za den v 10minutových intervalech, a to až pro 6 konfigurací.

 Stav provozu stejně jako seznam jednotlivých klimatizačních jednotek je možné zobrazit v 3D formátu a to pro každou
budovu, poschodí nebo skupinu.

 Provozní stav vnitřních jednotek a celková doba provozu venkovních jednotek se zaznamenává a na základě těchto
údajů je možné vytvořit denní nebo měsíční protokol.
 Jednoduché zapojení pomocí přenosového adaptéru a spojovacího kabelu.
Centrální řídící panel
 Jedním centrálním ovladačem lze obsluhovat až 400 vnitřních jednotek, 400 skupin
dálkového ovládání nebo 64 skupin. Do jednoho VRF systému lze zapojit až 16
centrálních dálkových ovládání, což umožňuje obsluhovat a sledovat systém z hlavního
řídícího pracoviště, na každém podlaží, u každého nájemce nebo ve strojovně.
 Kteroukoli ze 6 funkcí jednotlivého dálkového ovladače lze z centrálního ovladače
zablokovat: všechny funkce, režim časového spínače, provozní režim, nastavení teploty
apod. Nebo lze systém nastavit tak, aby bylo možné jen ovládání z centrálního dálkového
ovládání.
 Centrální dálkové ovládání řídí systém podle toho, zda zvolíte všechny skupiny,
uživatelské skupiny nebo individuální skupiny dálkového ovládání. Přesné ovládání
funkcí, jako je start/stop, provozní režim, teplota a rychlost vzduchu zajišťuje pohodu
prostředí. Centrální dálkový ovladač uchovává v paměti původní nastavení pro všechny
vnitřní jednotky. Tyto údaje lze snadno odeslat do systému i potom, co se provozní
podmínky změnily.
 Na ovladači se zobrazují chybové kódy pro všechny vnitřní a venkovní jednotky. Mohou
se zobrazit poslední 2 chybové kódy za účelem snadné kontroly, servisu a údržby.
 Velký displej z tekutých krystalů jasně signalizuje, která vnitřní jednotka je aktuálně v
provozu.

Skupinový dálkový ovladač
 Jeden skupinových ovladač může ovládat až 8 skupin dálkového ovládání.
 Do jednoho systému VRF lze zapojit až 64 skupinových ovladačů.
 Pro připojení skupinových ovladačů do systému VRF je potřeba síťový konvertor (UTR-YRDA).
 Týdenní časový spínač je nainstalovaný jako standardní funkce. Může se nastavit až na 4 časy denně (zap./vyp.,
provozní režim, nastavení teploty) a umožňuje provádět odlišná nastavení pro každý den v týdnu.
 Je možné jednoduše nastavit zapínání a vypínání klimatizace podle konkrétních potřeb stejně jako nastavit čas
přepínání mezi režimem chlazení a režimem topení.
 Nastavení časového spínače na všech připojených vnitřních jednotkách lze jednoduše provést pomocí
centralizovaného časového spínače na předním panelu.
17
Kabelový dálkový ovladač
 Jeden ovladač může ovládat až 16 vnitřních jednotek a k jedné vnitřní jednotce mohou být připojeny až 2 ovladače. Ovladač má
vestavěný týdenní časovač. Vnitřní teplotu lze přesně měřit díky zabudování teplotního senzoru do tělesa pevného dálkového
ovládání. Náš systém může reagovat na různá uspořádání protože tento nový dálkový ovladač a přídavné vzdálené čidlo jsou
flexibilní, takže je možné vyhovět všem požadavkům uživatele.
Teplotní
senzor
Snímací čidlo v ložnici
(efektivní v noci)
Kabelový ovladač Vzdálené snímací
čidlo
Kabelový ovladač v obývacím pokoji
(efektivní ve dne)
Jednoduchý dálkový ovladač
 Kompaktní dálkový ovladač sleduje základní požadované funkce. Jeden ovladač může ovládat až 16 vnitřních jednotek. Je vhodný pro hotely
nebo kanceláře, které mají hodně střídajících se návštěvníků, kteří nevyžadují podrobné funkce.
 Ovladač se jednoduše obsluhuje, umožňuje provádět základní operace jako je start/stop, ovládání ventilátoru, nadřazené spínání a
nastavení teploty. Jednoduché dálkové ovládání se instaluje na stěnu místnosti a jeho podsvětlený display umožňuje ovládat vnitřní jednotku
snadným způsobem i v noci nebo v tmavé místnosti. Podsvětlení se zapne při stisku jakéhokoliv tlačítka a zůstává aktivováno po dobu 10
vteřin v provozním režimu.
Bezdrátový dálkový ovladač
 Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat až 16 vnitřních jednotek, k jedné vnitřní jednotce mohou být připojeny 2 ovladače, které nabízejí možnost volby 4
spínacích programů: zapnutí/vypnutí/ program/spánek.
 Programový časový spínač zapíná a vypíná jednotku jednou za 24hodinové období.
 Funkce časového spínače spánku automaticky koriguje nastavenou teplotu podle časového nastavení, aby nedocházelo k nadměrnému chlazení nebo topení
během hodin spánku.
Infračervený přijímač
 Je potřeba k ovládání jednotky kanálového typu
bezdrátovým ovladačem.
Vnitřní mezistropní jednotka
IR přijímač
Dálkový ovladač
Ovladač externích spínačů
 V kombinaci s kartovým spínačem (volitelné příslušenství) nebo jiným senzorem umožňuje ovladač externích spínačů provádět zapínání/vypínání,
nastavování teploty, rychlosti ventilátoru a provoznímu režimu. Díky tomu je vhodný např. pro instalaci v hotelových pokojích.
 Kartový klíč nebo jiné spínače senzorů se dodávají v rámci volitelného příslušenství.
18
Doplňky V-série
Rozbočovač - UTR - BP090L
Rozbočovač - UTR - BP0180L
Plynová trubka
Plynová trubka
Kapalinová trubka
Kapalinová trubka
Rozbočovač - UTR - BP567L
Rozdělovač pro venkovní jednotky - UTR - CP567L
Plynová trubka
Kapalinová trubka
Plynová trubka
Kapalinová trubka
Hřebenový rozbočovač - UTR - H0906L, UTR - H180L
Hřebenový rozbočovač - UTR - H0906L, UTR - H1808L
Plynová trubka
Plynová trubka
Kapalinová trubka
Kapalinová trubka
Vzdálené snímací čidlo - UTD-RS100
Expanzní ventil pro nástěnnou jednotku
AS 7LACF, AS 9LAC F
AS 12LACF, AS 14LACF
UTR-EV09XA
UTR-EV14XA
Rozdělovač pro venkovní jednotky
Venkovní jednotka
2 venkovní jednotky
3 venkovní jednotky
Model
Množství
1
UTR-CP567L
2
Rozbočovače pro vnitřní jednotky
Celkový modelový kód vnitřní jednotky
Rozbočovač
90 nebo méně
UTR – BP090L
91 – 180
UTR – BP180L
181 nebo více
UTR – BP567L
Hřebenový rozbočovač
Hřebenový rozbočovač
Celkový modelový kód vnitřní jednotky
6 větví
8 větví
90 nebo méně
UTR – H0906L
UTR – H0908L
91 – 180
UTR – H1806L
UTR – H1808L
19
Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Kostečka Group spol. s r.o.
Kaplická 125, 382 32 Velešín
tel.: 380 309 211, fax: 380 331 721
Infolinka: 606 60 60 60
mail: [email protected]
www.kostecka.net
Download

VRF - systém s proměnným průtokem chladiva