Jističe
Nová generace ochranných prvků
Nabídka jističů
Společnost Rockwell Automation nabízí kompletní řadu jističů a motorových
ochran Allen-Bradley®, která napomáhá uspokojit mnohé požadavky vašich aplikací.
Díky proudovému rozsahu až do 3 000 A a značné různorodosti funkcí se tyto
součásti používají v několika průmyslových oborech – ať již konstruujete ovládací
panely či stroje pro lokální instalace nebo pro globální trh. V celém rozsahu od
miniaturních jističů přes jističe MCCB až po motorové ochrany jsou tato zařízení
doplňována kompletním sortimentem příslušenství a volitelných možností pro
provoz či montáž, aby vyhovovala různým požadavkům na instalaci.
Globální dostupnost
S jedinou globální řadou jističů můžete
standardně využívat jednotnou nabídku
zařízení pro veškeré vaše potřeby ochrany
obvodů.
• Globální nabídka zahrnující jističe
MCCB, motorové ochrany, řídicí obvody
a zátěžovou ochranu
• Kratší dodací doby s globální logistikou
pro podporu rozvojových oblastí
• Rozšířená podpora s pokročilými nástroji
a konfiguračními centry
• Rozšířený sortiment produktů a řada
příslušenství
Normy a certifikace
Pro poskytnutí globální nabídky, která bude
vhodná pro všechny průmyslové obory ve
všech regionech, byly produkty ze skupiny
jističů a ochran certifikovány podle různých
norem.
• Produkty ze skupiny jističů MCCB
a motorových ochran nesou certifikaci UL
a CE včetně detektorů zemního spojení
• Všechny produkty ze skupiny jističů
a ochran jsou ve shodě s normou s RoHS –
aby napomáhaly omezovat množství látek,
jež mohou být škodlivé vůči životnímu
prostředí
Jističe MCB
Vyšší jmenovité zkratové proudy
(SCCR)
• Zvýšená ochrana proti zkratu – standardní
magnetická spoušť (pevně nastavená na
13–14 x Ie) a vysoká magnetická spoušť
(pevně nastavená na 16–21 x Ie)
• Zkratová koordinace je k dispozici pro
motory od 0,1 do 630 kW, chybové proudy
do 100 kA a provozní napětí do 690 V
• Vyšší jmenovité hodnoty pro přerušení
(např. do 150 kA)
• Větší možnosti individuálního
přizpůsobení jednotek spouští pro
zlepšení ochrany
Snadnost výběru a instalace
Stanovte nezbytnou ochranu pro vaši
aplikaci pomocí snadno použitelných
nástrojů pro výběr a objednávání.
• Široký rozsah příslušenství skladem pro
globální dostupnost
Zapouzdření jističe MCCB
• Různé možnosti montáže včetně montáže
do rozvaděče, montáže na DIN lištu
nebo přípojnicového montážního systému
• Jednodušší proces nákupu a dostupnost
produktů díky našim distribučním
partnerům ve více než 80 zemích
Motorová ochrana
Zapouzdření jističe MCCB
Jističe MCCB Allen-Bradley v osmi velikostech rámů s rozsahem
od 15 do 3 000 A dokáží vyhovět vámi požadovaným jmenovitým
proudům a spínaným výkonům. Společně s širokým rozsahem
ovládacích prvků a příslušenství poskytují tyto jističe ochranu
obvodů proti přetížení, zkratu a zemnímu spojení.
Toto globální portfolio má následující vlastnosti:
• Kapacita přerušení od 25 do 150 kA umožňuje, aby jediná jednotka sloužila
v mnoha aplikacích, čímž se snižuje množství různých produktů, jež by bylo
třeba specifikovat
• Jednotka elektronické spouště dostupná v rozmezí od 25 do 3 000 A
• Široký rozsah ovládacích mechanizmů, které se tak hodí pro různé
konfigurace rozvaděčů
• Koordinace zkratových jmenovitých proudů (SCCR) se stykači, přepěťovými
relé a motorovými startéry Allen-Bradley
Aplikace
ochrany proti zkratu
a ochrany vodičů
Jistič MCCB
s tepelně
magnetickou
ochranou
Vedlejší obvody
Vedlejší motorové obvody
Zařízení
motorové
ochrany
s pouze
magnetickou
jednotkou
spouště
Jističe MCCB
s tepelně
magnetickou
ochranou
stykač
přepěťové relé
spouštěč
Odporové zátěže
(topné články,
osvětlení atd.)
Zařízení motorové ochrany testovaná s kombinovanými spouštěči nebo
stykači tak, aby poskytovala koordinaci SCCR do 65 kA.
Více informací naleznete na naší globální webové stránce věnované SCCR:
www.rockwellautomation.com/support/global-sccr.page
Široký výběr příslušenství
Možnosti zakončení
Rozšířené
Koncová
krytka
(standardní)
Oko
Příslušenství
Vnitřní příslušenství se v terénu
instalují rychle a snadno po
odstranění předního krytu.
Vypínací spoušť/
podpěťové relé
Možnosti ochrany
Pevná tepelná/magnetická
Nastavitelná elektronická
dlouhá, krátká, okamžitá (LSI) a dlouhá, krátká,
okamžitá a zemní spojení (LSIG)
Snadná instalace
Díky více možnostem ovládacích prvků můžete
nalézt vždy tu správnou instalaci pro potřeby vaší
aplikace a požadavky na zabezpečení.
Oko pro více
přípojů
Rozšiřovací kus
Otočný ovladač s proměnnou
hloubkou – pro globální aplikace
u krytů bez příruby.
Ovladač s ohebným kabelem –
poskytuje flexibilitu ke snadnému
umístění jističů do rozvaděče při
použití rukojeti s přírubou.
Motorové ovladače – umožňují vzdálené
elektrické ovládání MCCB.
Pomocné/alarmové
kontakty
Přímé otočné ovladače –
ovládání přes dveře nebo
ovládání s otevřenými dveřmi
skříně.
Vnitřní ovládací rukojeť
NFPA – když se používá ovladač
s proměnnou hloubkou,
umožňuje ovládání MCCB
s otevřenými dveřmi skříně bez
použití jakýchkoli nástrojů.
Ovládací mechanizmus
s proměnnou hloubkou
a přírubou – přímé ovládání
pro rukojeť s přírubou.
Nastavitelná termální/
nastavitelná magnetická
Motorová ochrana
Motorové ochrany Allen-Bradley jsou k dispozici pro široký rozsah
velikostí motorů a typů instalací. Lze je kombinovat s našimi motorovými startéry, přepěťovými relé a stykači NEMA a IEC.
Motorová ochrana až do 1 200 A
Řada 140MG
• Motorové ochrany s proudovým rozsahem 3–1 200 A
• UL489 zapsané/uznané pro zatížení motoru
• Jednotky pouze pro ochranu proti zkratu k dispozici v rozsahu 3–1 200 A
(ochrana proti přetížení musí být zajištěna samostatně)
• Kombinované jednotky pro ochranu proti zkratu a přetížení k dispozici v
rozsahu 3–150 A
• Viditelná indikace vybavení
• Vysoká přípustná hodnota proudu
• Vysoká přepínací kapacita
• Lze používat společně se stykači a přepěťovými relé NEMA a IEC
• Sdílí široký rozsah příslušenství s jističi MCCB řady 140G
Motorová ochrana až do 90 A – s ochranou proti
přetížení, nebo bez ní
Řada 140M – hospodárná možnost pro aplikace menšího rozsahu
• Proudový rozsah v rozmezí 0,1–45 A
• Modely do 45 A jsou k dispozici s bimetalovou ochranou proti přetížení pro
standardní aplikace motorů
• Tyto modely lze rovněž používat společně se stykači řady 100 pro vytvoření
kombinovaných motorových spouštěčů v souladu s UL typu E nebo typu F
• K dispozici jsou také vypínací a podpěťové spouště
• Pomocné kontakty s přední montáží nevyžadují žádný dodatečný prostor
v rozvaděči
• Kompaktní přípojnice zjednodušují třífázové zapojení více vedlejších obvodů
• Poloha při vypadnutí jističe: zvláštní poloha rukojeti indikuje, že došlo
k vypadnutí jističe
• Indikace vypadnutí jističe při zkratu: identifikuje vypadnutí jističe v důsledku
zkratu, což obsluze umožňuje rozpoznat závadu rychle, a proto se zkrátí doba
odstávky
Řada 140-CMN
• Proudový rozsah v rozmezí 16–90 A
Motorové ochrany v rámu 140-CMN jsou certifikovány UL/CSA jako manuální
ovladače motorů (se schváleními pro odpojovače přímo na motoru a skupinovou
instalaci).
Ve skupinových instalacích NEC/CEC se tato zařízení musejí používat v souladu
s příslušnými pravidly, která vyžadují použití zkratového jističe vedlejšího obvodu
(BCPD) v přívodním vedení.
Použití motorových
ochran
Řada 140MG
3–1 200 A
Zařízení motorové
ochrany s pouze
magnetickou jednotkou
spouště
Jistič MCCB
s tepelně
magnetickou
ochranou
Řada 140M/140-CMN
0,1–90 A
Motorová ochrana
s magnetickou spouští
a ochranou proti
přetížení
stykač
přepěťové relé
Řada 140M
0,1–45 A
Zařízení
motorové
ochrany
s pouze
magnetickou
jednotkou
spouště
stykač
stykač
spouštěč
přepěťové relé
Zařízení motorové ochrany testovaná s kombinovanými
spouštěči nebo stykači tak, aby poskytovala koordinaci
SCCR do 65 kA.
Více informací naleznete na naší globální webové stránce věnované SCCR:
www.rockwellautomation.com/support/global-sccr.page
Schváleno pro použití ve skupinových aplikacích
motorů v Severní Americe, přičemž je možné
zajišťovat ochranu více vedlejších motorových
obvodů v rámci jediného zkratového jističe.
Když se používá jako kombinovaný ovladač
motoru podle UL typu E, je možné eliminovat
potřebu samostatného zkratového jističe
v přívodním vedení.
Miniaturní jističe pro ochranu
řídicího obvodu a zátěže
Skupina produktů pro ochranu řídicích obvodů a zátěží aktualizovala a rozšířila své portfolio tak, aby lépe uspokojovala vaše požadavky. Nová nabídka
miniaturních jističů zajišťuje bezpečnost na dotyk prstů podle IP20 a vykazuje
shodu s RoHS. Tyto produkty rovněž vyhovují rozšířenému souboru norem
a certifikací.
Jističe MCB
UL 489 • CSA C22.2 No. 5.1 • EN 60947-2 • GB 14048.2 certifikováno UL
• CSA • CE • CCC • VDE
Produkty řady 1489-M jsou certifikovány pro zajištění ochrany vedlejších obvodů ve
Spojených státech amerických a Kanadě a jako miniaturní jističe pro aplikace IEC.
• 0,5–63 A; 1, 2, 3 póly; křivky vybavení C a D
• Omezení hodnoty proudu
• Dvojité svorky pro flexibilitu připojení pomocí vodičů nebo přípojnice
• Vhodné pro extrémní podmínky okolního prostředí (-25 °C až +55 °C)
Doplňková ochrana
UL 1077 • CSA C22.2 No. 235 • EN 60947-2 • GB 14048.2 uznané UL* • CSA*
• CE • CCC • VDE (* pouze 1, 2 a 3 póly)
Produkty řady 1492-SP představují doplňkovou ochranu/miniaturní jističe pro ochranu
zařízení v rámci aplikací.
• 0,5–63 A; 1(+N), 2, 3(+N) póly; křivky vybavení B, C a D
• Omezení hodnoty proudu
• Dvojité svorky pro flexibilitu připojení pomocí vodičů nebo přípojnice
• Kalibrační teplota 40 °C , vhodné pro extrémní podmínky okolního prostředí
(-25 °C až +55 °C)
• Široký rozsah příslušenství včetně pomocných kontaktů na spodní straně nevyžadujících
žádný dodatečný prostor DIN lišty
Regionální jističe
EN 60898-1 • GB 10963 CE • CCC • VDE
Jističe řady 188-J jsou určeny pro aplikace na úrovni jednotlivých zařízení. Tyto produkty
mají pouze regionální certifikace a jsou k dispozici v Číně, Singapuru a Evropě.
• 0,5–63 A; 1(+N), 2, 3(+N), 4 póly; křivky vybavení B, C a D
• Omezení hodnoty proudu
• Reverzibilní připojení přívodního vedení a zátěže
• Vhodné pro extrémní podmínky okolního prostředí (-25 °C až +55 °C)
Proudové chrániče
UL 1053 • ANSI/NFPA 70 • EN 61008 • CSA C22.2 No. 144 • GB 16196 uznané cURus
• CE • CCC • VDE
Produkty řady 1492-RCD detekují a přerušují svodové proudy k zemi, čímž zamezují
zraněním osob a poškození zařízení. Proudové chrániče se používají v sérii s miniaturními
jističi pro dodatečnou ochranu obvodů nejen proti přetížení a zkratům, ale rovněž proti
zemnímu spojení.
• 25–80 A; 2, 4 póly
• Zařízení s citlivostí 30 mA pro ochranu osob (zjistěte místní požadavky)
• Zařízení s citlivostí 100, 300 a 500 mA pro ochranu zařízení
• Reverzibilní připojení přívodního vedení a zátěže
Doplňující ochrany s vysokou hustotou instalace
UL 1077 • CSA C22.2 No. 235 • EN 60934 uznané UL • CE • CSA
Doplňující ochrany řady 1492-GH a 1492-GS mají konstrukci s vysokou hustotou
instalace, která je užitečná, když je nedostatek prostoru v rozvaděči.
• 0,2–25 A; 1, 2, 3 póly
• Kompaktní konstrukce umožňuje nainstalovat 24 jednopólových jističů na
vzdálenosti jedné stopy
• Nízké jmenovité proudy a množství dalších různých jmenovitých proudů pro přesné
přizpůsobení požadavkům daného obvodu
• Vhodné pro střídavé i stejnosměrné aplikace
• Volitelně integrovaný spínací kontakt pro 1492-GS
Příslušenství
Aplikace miniaturních jističů
1489148
M
14
492S
SP
1881
88J
1492RCD
RC
✔
✔
✔
✔
Montáž vlevo
✔
✔
Montáž dole
✔
✔
✔
✔
Spínací
kontakt
✔
✔
✔
Rozpínací
kontakt
✔
✔
✔
Montáž vpravo
Přepínatelné
uzamykací
montážní
upevnění
✔
Spínac
nacíí
konta
ko
nt kt/
rozp
roz
pínací
cí
kontak
takt
✔
✔
✔
✔
Signální
kontakt
✔
✔
✔
✔
Vypínací
spoušť
✔
✔
✔
1492G
*
* Kontakt je součástí jističe
Poznámka: Pro zajištění flexibility skladových zásob a instalace
jsou k dispozici univerzální příslušenství společná pro 1492-SP,
188-J a 1492-RCD.
Miniaturní jističe mohou poskytnout ochranu zařízení
pro široký rozsah různých zátěží. Zde je zobrazeno
několik příkladů.
Nástroje pro výběr
a aplikaci
-OLDED#ASE#IRCU "ULLETIN'
IT"REAKERS
$IAGRAMS
!CCESSORIES
C
06
22
22
08
06
D
08
96
98
AX2
ERS
T"REAK E
#IRCUI !'&RAM
D#ASE Sˆ
-OLDEATE$IMENSION
AL1
AL1
05
21
21
95
95
21
TU AL
95
!PPROXIM
24
24
98
96
96
24
96
98
22
B
24
98
A
22
AX2
'
"ULLETIN
05
21
#AT.OS
,UG
PPER/NLY
LS#O
4ERMINA
4,#
''
'4,#
'
95
E
F
24
32
AX2
34
34
12
22
22
14
14
AX1
96
96
12
AX2
98
98
98
24
96
32
12
24
24
22
22
96
14
14
98
12
AX1
AX3
AL1
21
95
11
21
11
34
31
98
21
31
15
95
15
K
08
24
34
32
32
AX3
34
42
42
22
22
AX2
05
L
44
44
14
AX1
24
12
12
06
05
31
21
15
95
95
J
ed
tion provid
G(ANDLE
protec
ERATIN
with IP40 ction
RY/P
al coversable conne
IRECT2OTA
ed termin multi-c
f Requir al lugs for
'2-9$
$ Termin
"OR'
18
AL2
TU AL
15
11
21
31
95
31
14
AX4
''2#AT.O
TU AL
Detail
“A”
11
31
g: See
21
41
Drillin
21
Průvodci výběrem
a technická dokumentace
21
16
AX3
AL2
AL1
11
95
H
96
16
32
18
22
24
24
06
22
AX2
08
18
32
16
16
34
98
AL1
96
96
AX3
98
34
18
12
14
24
95
G
32
32
22
21
24
34
22
AX2
96
14
98
12
AX1
31
11
AL,UG
BLE4ERMIN
L-ULTI#A
RMINA
als
4E
termin
,-4,
''-4
#AT.O
‡ Front
95
21
11
AL1
11
Jističe od společnosti
Rockwell Automation poskytují
široký rozsah nástrojů, jež vám
pomohou těmto produktům
porozumět a použít je ve
vašich aplikacích. Přístup k těmto
nástrojům získáte on-line nebo
prostřednictvím vašeho místního
distributora.
Výkresy CAD
v mnoha formátech
31
41
6ISITOURWEBSITE
WWWABCOMCA
TALOGS
0UBLICATION'
3'!%.0
Min. door
d case
on molde
nism
handle ed
ing mecha rotary
operat with direct barriers provid
te
handle
ing phase
‡ Rotarydrilling templa
insulat
f Door ed 25 mm
g Requir
circuit
49
n radius
rotatio
r
breake
69
ALOGS
MCAT
ABCO
WWW
0
BSITE
!%.
URWE
3'
6ISITO
ATION'
0UBLIC
Místní prodejce
Navštivte naši webovou stránku pro vyhledání vašeho místního
prodejce.
www.rockwellautomation.com/distributor
On-line katalog výrobků
Naše široká nabídka výrobků je zaměřena na zlepšení procesů
na všech stupních vašeho výrobního cyklu.
http://http//ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-LoadProtection/Circuit-Breakers
Product Selection Toolbox
Široký rejstřík výběru výrobků a nástrojů pro uspořádání systému
vám bude pomáhat při volbě a použití našich výrobků.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools
Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), celosvětově největší společnost speciálně zaměřená na průmyslovou automatizaci,
zvyšuje produktivitu svých zákazníků a podílí se na vyšší udržitelnosti stavu životního prostředí Země. Na celém světě jsou
naše prémiové produkty značek Allen-Bradley® a Rockwell Software® uznávány díky inovačnímu potenciálu a vynikající kvalitě
a výsledkům.
Sledujte společnost ROKAutomation na síti Twitter.
Spojte se s námi v sítích Facebook a LinkedIn.
Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. a Rockwell Software jsou obchodními známkami společnosti Rockwell Automation, Inc. Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation,
jsou majetkem příslušných společností.
Publikace 140G-BR001A-CS-P – prosinec 2013
Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Evropě.
Download

jedinou globální řadou jističů