V. SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ – SKM (81000)
1. Předmět činnosti: Stravování
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – menzy
Jitka Hurtová
M – 81200
tel.: 377 634 854
Doplňková
činnost
Hlavní činnost
Druh ceny
Prodejní cena
za
jedno uvařené
jídlo
Prodejní cena
zchlazovaných
jídel –
jednoporcovek
(1)
Studenti ZČU
Zaměstnanci ZČU
X (1) + DPH (4)
(X (1) + 4,00 Kč (3) )
+ DPH (4)
(X (1) + 3,50 Kč
+ 3,00 Kč (3))
+ DPH (4)
(2)
(X (1) + 3,50 Kč (2)
+ 7,00 Kč (3))
+ DPH (4)
Vnitroakce
Dle jídelního
lístku
www.skm.zcu.cz
smluvní ceny
– skutečné ceny spotřebovaných surovin bez DPH na 1 uvaření jídlo
– cena obalu bez DPH
(3)
– režie na 1 uvařené jídlo bez DPH
(4)
– DPH ve výši platných právních předpisů
(2)
Cizí strávníci
(včetně
důchodců)
Dle jídelního
lístku
www.skm.zcu.cz
smluvní ceny
2. Předmět činnosti: Hostinská činnost
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – menzy
Jitka Hurtová
M – 81200
tel.: 377 634 854, 724 277 789
Druh
Cena (vč. DPH)
Jedna porce jídla
Dle jídelního lístku
www.skm.zcu.cz –
Při hromadných akcích (rauty, bankety, apod.) je možno
dohodnout stravování dle požadavku zákazníka.
smluvní ceny
3. Předmět činnosti: Ubytování ve vysokoškolských kolejích
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – koleje
Jana Dvořáková
K – 81100
tel.: 377 634 853
Platnost ceny
1. 1. 2012
Kolejné pro studenty ZČU
Zkratka
Adresa
A1,A2,A3
Borská 53
Plzeň
B1
Máchova 14,16
Plzeň
B2
Máchova 20
Plzeň
B3
Baarova 36
Plzeň
L1,L2
V
K1
Bolevecká 30,32
Plzeň
Dyleňská 24
Cheb
Klatovská 200
Plzeň
Typ pokoje
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový buňkový průchozí
Třílůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový chodbový
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový – studovna
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový buňkový
Dvoulůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový – studovna
Dvoulůžkový buňkový
Čtyřlůžkový chodbový
Jednolůžkový buňkový
Dvoulůžkový buňkový
Jednolůžkový chodbový
Dvoulůžkový chodbový
Kolejné:
osoba/měsíc
(vč. DPH)
2.560,- Kč
2.210,- Kč
2.380,- Kč
2.210,- Kč
2.160,- Kč
2.490,- Kč
2.450,- Kč
2.100,- Kč
2.330,- Kč
2 050,- Kč
2.490,- Kč
2.450,- Kč
2.100,- Kč
2.210,- Kč
2 050,- Kč
2.560,- Kč
1.970,- Kč
2.690,- Kč
2.560,- Kč
2.600,- Kč
2.330,- Kč
Třílůžkový chodbový
Třílůžkový buňkový bezbariérový
Čtyřlůžkový chodbový
2.210,- Kč
2.380,- Kč
2 050,- Kč
Při platbě kolejného platební kartou na dobu 3 měsíců předem – sleva 8 % z celkové ceny.
Při využití této slevy je kolejné nevratné.
4. Předmět činnosti: Přechodné ubytování ve vysokoškolských kolejích
(doplňková činnost)
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – koleje
Hana Menclová
K – 81100
tel.: 377 634 876, 602 167 797
Hotel
Hotel, adresa
(celoročně)
Bolevecká 30, 32
Bolevecká 32
Typ pokoje
(vč. DPH)
Dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením, TV
Dvoulůžkové pokoje se společným sociálním
zařízením (buňka)
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se společným
Máchova 20
Cena lůžko/noc
sociálním zařízením (buňka)
Smluvní ceny
Dvoulůžkové buňkové pokoje se společným
sociálním zařízením, nové vybavení, TV
Klatovská 200
Třílůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením, kuchyňky, TV, internet
.
Kolej
Kolej, adresa
(celoročně)
Typ pokoje – se společným sociálním zařízením
Máchova 14, 16, 20
Jednolůžkový pokoj
Baarova 36
Jednolůžkový pokoj
Bolevecká 30, 32
Dvoulůžkový pokoj
Cena lůžko/noc
(vč. DPH)
Smluvní ceny
Máchova 14, 16, 20
Dvoulůžkový pokoj
Baarova 36
Dvoulůžkový pokoj
Borská 53
Dvoulůžkový pokoj
Klatovská 200
Dvoulůžkový pokoj
Cheb, Dyleňská 24
Jednolůžkový pokoj
Cheb, Dyleňská 24
Dvoulůžkový pokoj
Zlevněná cena
Druh ubytovaných
Krátkodobé ubytování pro studenty s platnou JIS kartou (do 7 dnů/měsíc)
Studenti denního studia ZČU a programu Erasmus/Sokrates mimo výuku,
návštěvy
Zlevněná cena
lůžko / noc
(včetně DPH)
160,- Kč
190,- Kč
Studenti ZČU (mimo studentů denního studia) účastníci celoživotního
vzdělávání v rámci výuky, zaměstnanci a hosté ZČU, studenti (turisté,
260,- Kč
stážisté) – ISIC karta
V období července a srpna mohou studenti prezenční formy doktorského studia a zahraniční
studenti uzavřít s SKM smlouvu na celý měsíc za cenu dle tab. Kolejné pro studenty ZČU.
5. Předmět činnosti: Služby spojené s ubytováním
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – koleje
Bc. Jana Dvořáková
K – 81100
tel: 377 634 853
Poskytované služby – kolej
Druh služby
Cena (vč. DPH)
a) Přístroje a předměty zapůjčené SKM (vrátnice)
vysavač, žehlička
5,- Kč / ks / den
sportovní náčiní
10,- Kč / ks / den
20,- Kč / 1 hod.
pračka nebo sušička v kolejní prádelně (1)
30,- Kč / 2 hod.
40,- Kč / 4 hod.
b) Administrativní poplatky
Potvrzení (např. o složení kauce, pro cizineckou policii apod.)
paušální poplatek za vlastní elektrospotřebiče
50,- Kč / ks
50,- Kč / měsíc
mimořádná výměna prádla
20,- Kč
užití sportoviště / hřiště cizí osobou mimo ZČU (Máchova, Bolevecká)
nevyužití přiděleného ubytování
200,- Kč / hod
100,- Kč
Pozn.:
(1)
v případě, že uživatel pračky nevrátí klíče od prádelny ve stanoveném termínu, tj. do 4
hodin od jejich zapůjčení, je povinen zaplatit poplatek 10,- Kč za každou další započatou
hodinu)
6. Předmět činnosti: Služby spojené se stravováním
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – menzy
Jitka Hurtová
M – 81200
tel: 377 634 854, 724 277 789
Druh služby
Cena (vč. 20%
DPH)
Přístroje a předměty zapůjčené SKM (menzy) (1)
Desertní a mělké talíře
2,- Kč / ks / den
Šálky a podšálky
3,- Kč / ks /den
Mísy porcelánové
5,- Kč / ks / den
Mísy nerez
10,- Kč / ks / den
Vidličky, nože, lžíce, lžičky
2,- Kč / ks / den
Sklo na víno, nealko
2,- Kč / ks / den
Sklo džbán
8,- Kč / ks / den
Termoska
10,- Kč / ks / den
Ubrusy
10,- Kč / ks / den
Pozn.:
(1)
při ztrátě nebo rozbití se platí plná pořizovací cena
Pronájem menzovních prostor
Pronajímaný prostor
M4, Univerzitní 12, celá menza
M4, Univerzitní 12, salonek
M4, Univerzitní 12, přední část
M1, Kollárova 19, celá jídelna
M1, Kollárova 19, část jídelny
M1, Kollárova 19, salonek
Cena vč.DPH pro cizí/8 hod
1 300,- Kč
650,- Kč
650,- Kč
1 300,- Kč
600,- Kč
650,- Kč
Cena vč.DPH pro ZČU/8 hod
800,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
800,- Kč
350,- Kč
400,- Kč
7. Předmět činnosti: Ubytování a stravování ve Školicích a ubytovacích
zařízeních
Středisko, zkratka, kód
Zodpovědná osoba, kontakt
SKM – ŠUZ
NC – 81310
PE – 81320
Mgr. Marie Křemenáková
607 963 742
Dagmar Tůmová
725 566 638
Stravování
Doplňková
činnost
Hlavní činnost
Druh ceny
Studenti ZČU
Prodejní cena
za
jedno uvařené
jídlo
(1)
X (1) + DPH (3)
Zaměstnanci ZČU
Vnitroakce
Cizí strávníci
(vč. důchodců)
(X (1) + 4,00 Kč (2)) +
DPH (3)
Smluvní ceny
(snídaně, oběd,
večeře,
polopenze, plná
penze, dětské
porce, minutky)
Smluvní ceny
(snídaně, oběd,
večeře,
polopenze, plná
penze, dětské
porce, minutky)
– skutečné ceny spotřebovaných surovin bez DPH na 1 uvaření jídlo
– režie na 1 uvařené jídlo bez DPH
(3)
– DPH ve výši platných právních předpisů
(2)
Ubytování
Školicí zařízení
Typ pokoje
Cena lůžko/noc
(vč. DPH)
Dvoulůžkové pokoje, Třílůžkové pokoje,
Nečtiny
Čtyřlůžkový pokoj, Šestilůžkové pokoje,
Osmilůžkové pokoje chodbového typu
Smluvní ceny
Jednolůžkové až Šestilůžkové pokoje
Pernink
chodbového typu
V případě zrušení potvrzené objednávky storno poplatek ve výši 30% z dohodnuté ceny.
Pronájem prostor ve Školicích a ubytovacích zařízeních
Pronájem jídelny + kuchyně Pronájem zasedací místnosti Užití sportoviště
Školicí
vč. DPH
vč. DPH
zařízení
Kč 150,- / hod
Nečtiny
6,- Kč / hod / židle
Pernink
do 48h 1 800,- Kč / den
nad 48h 1 500,- Kč / den
Kč 750,- / den
-
Služby spojené s ubytováním
Druh služby
Praní prádla
Cena (vč. DPH)
15,- Kč / kus
Poplatek za neobsazené lůžko
100,- Kč / den
Poplatek za psa
50,- Kč / den
Download

skm (81000) - Správa kolejí a menz ZČU