Ústní maturitní zkouška z českého jazyka 2011/2012
1. Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
(viz Katalogy požadavků na www.novamaturita.cz)
Základní úroveň obtížnosti: (Seznam bude žákům předložen v září.)
1.
2.
3.
4.
5.
Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 19. století - min. 4 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených
literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.
Vyšší úroveň obtížnosti: (Seznam bude vypracován, bude-li některý z žáků uvažovat o volbě této úrovně.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Žák vybírá 30 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 3 literární díla
Světová poezie a próza 19. století - min. 2 literární díla
Česká poezie a próza 19. století - min. 2 literární díla (z toho 1 básnické)
Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. století - min. 2 literární díla
Světová a česká poezie 20. a 21. století - min. 2 literární díla
Světová próza 20. a 21. století - min. 3 literární díla
Česká próza 20. a 21. století min. 4 literární díla
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet literárních děl
nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru (bod 2–8), tj min. 105 děl. Počet nabízených
literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní hranice počtu literárních děl
není stanovena.
Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a
interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu
studia na střední škole. Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií
pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném prováděcím předpisem MŠMT. Žákův
seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání,
zkoušku koná s pracovním listem. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Váha ústní zkoušky
v rámci celé zkoušky z českého jazyka a literatury je 1/3.
2. Seznam četby z literatury k maturitě - SZŠ a VOŠ Cheb
a) Světová a česká literatura do konce 19. stol.
E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti
Sofokles - Antigona
Ezop - Bajky
I. Olbracht – Biblické příběhy
G. Boccaccio – Dekameron (10 novel + úvodní novela)
W. Shakespeare – Romeo a Julie
Moliére – Lakomec
V. Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
K. J. Erben – Kytice
J. K. Tyl – Strakonický dudák
K. H. Mácha – Máj
B. Němcová – V zámku a v podzámčí
K. H. Borovský – Tyrolské elegie
J. Neruda – Balady a romance
J. Neruda - Povídky malostranské
1
J. Vrchlický – Noc na Karlštejně (i film, tedy režisér, hudba, herci)
N. V. Gogol – Revizor
F. M. Dostojevský – Zločin a trest
E. Zola – Zabiják
A. a V. Mrštíkové – Maryša
A. Jirásek – Filozofská historie
Ch. Baudelaire – Květy zla
b) Česká literatura 20. a 21. století
V. Dyk – Krysař
P. Bezruč – Slezské písně
J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1.a 2. díl)
J. Wolker – Těžká hodina
K. Čapek – Bílá nemoc
K. Čapek – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
F. Kafka – Proměna
W + V – Osel a stín
V. Vančura – Rozmarné léto
K. Poláček – Bylo nás 5
B. Hrabal – Ostře sledované vlaky
A. Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma
O. Pavel – Smrt krásných srnců
J. Škvorecký – Prima sezóna
V. Páral – Soukromá vichřice
J. Seifert – Maminka
M. Viewegh – Účastníci zájezdu
c) Světová literatura 20. a 21. století
R. Rolland – Petr a Lucie
E. M. Remarque – Na západní frontě klid
A de Saint-Exupéry – Malý princ
E. Hemingway – Stařec a moře
J. Salinger – Kdo chytá v žitě
Christiane F. – My děti ze stanice ZOO
Připravila předmětová komise CJL SZŠ a VOŠ Cheb
30. 8. 2011 schválil Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy
2
Download

1 E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti Sofokles