5
Březen 2013
Vážení přátelé jihlavského
DDM, jelikož se blíží konec
zimního období, na jeho závěr
jsme připravili tradiční ples,
kterým pomyslně ukončíme
zimu a rádi Vás uvítáme
na
některé
z jarních
–
především velikonočních akcí,
které připravuje
kolektiv pracovníků DDM
Termíny akcí:
2. 3. – sobota – PLES DDM JIHLAVA
Od 20:00 hod. - na Zezulkárně. Hrají Apriory.
Možnost rezervace vstupenek na [email protected]
Cena 130 Kč. Předtančení, tombola. Více na 2013ples.jpg.
7. 3. – čtvrtek – SPORTOVEC ROKU DO 15-ti LET
Tradiční anketa oceňující nejlepší sportovce a kolektiv Jihlavska do 15-ti let.
DKO od 18:00 hodin.
26. 3. – úterý – MACH A ŠEBESTOVÁ
Divadelní představení zájmového útvaru „Kašpárek“.
Malá scána DDM Jihlava, Brněnská 46 od 17:00 hodin.
Více na 2013kasparek2013.pdf.
Ze života DDM:
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
11. – 15. 2. 2013
O jarních prázdninách tradičně organizoval Dům dětí a mládeže Jihlava
příměstský tábor, na který se přihlásilo celkem 33 dětí, převážně mladšího
školního věku. Na každý den byl pro děti připraven celodenní program
A to soutěže, turnaje, tvořivé a zábavné činnosti. Proběhl turnaj
v elektronických šipkách, štafetové hry, turnaj ve vybíjené, deskohraní,
závod na bobech, přírodovědná stezka, ve spolupráci s Knihovnou Jihlava
soutěž Riskuj.
Ve výtvarně-tvořivé činnosti si děti vyrobily lampióny, namalovaly podle
vlastní fantazie obrázky, nebo vytvořily předměty ze samoschnoucí hlíny.
V rámci zábavné činnosti proběhla show s tanečními soutěžemi a návštěva
Karnevalového divadla Ježek v Horním Kosově.
V programu nechyběl i časový prostor na činnosti dle zájmu dětí. Nejvíce
v této době děti hrály v tělocvičně míčové hry, využívaly počítačovou
učebnu, v klubovně hrály stolní hry a malovaly.
Při hodnocení tábora děti vyjadřovaly spokojenost a naše poděkování patří
členům Instruktorského klubu při DDM, kteří se o svých prázdninách
dobrovolně starali o děti a pracovníkům DDM, kteří pomáhali s organizací
příměstského tábora.
27. 3. – středa – VELIKONOCE V DDM
Velikonoční tradice a zvyky, pletení pomlázek, zdobení vajíček, velikonoční
dekorace. Od 15:00 do 17:00 hod. na DDM, Brněnská 29.
Příspěvek na materiál 40 Kč. Více na 2013velikonoce.pdf.
28. 3. – čtvrtek – FLORBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Amatérský turnaj trojic – kategorie starší i mladší, možnost vlastní výstroje
a výzbroje. Od 9:00 hod. v tělocvičně DDM JI, Brněnská ul. 29.
Startovné 30 Kč,
Nutno se přihlásit do 25. 3. na [email protected] nebo telefonicky
567 303 521 na DDM JI. Více na 2013florbal.pdf.
30. 3. – sobota – VELIKONOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU
Hala SK Jihlava, Okružní 2, od 8.00 hodin.
Pro smíšená amatérská družstva (min. dvě ženy).
Startovné 900,- Kč za družstvo a přihlášku je nutno odevzdat
do 22. 3. na [email protected], mobil: 723 204 962.
Propozice a přihláška ke stažení zde – 2013volejbal.pdf.
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU PSŮ
Pro zájemce z řad veřejnosti. Kurz zahrnuje 15 hodinových lekcí v KK Jihlava
v Heleníně. Cena 1 500 Kč.
Přihlášky
do
konce
března a
informace: Tomáš
Rychetský,
e-mail: [email protected] Více na 2013psi.pdf.
Chystáme:
6. 4. - sobota – ZPĚVÁČCI 2013
Soutěžní přehlídka zpěváčků lidových písní.
DDM JI od 9.00 hodin.
.
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Březen 2013
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Březen 2013
SOUTĚŽ NA BŘEZEN
VYLUŠTI KŘÍŽOVKU A LÍSTEK S TAJENKOU, SVÝM JMÉNEM A KROUŽKEM VHOĎ DO SCHRÁNKY
U AKVÁRIÍ, NEBO ODEŠLI NA E-MAIL [email protected]
TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 22. 3. 2013
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
5
Březen 2013
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ ZA ÚNOR:
JMÉNA PSŮ: ŽERYK, KESINKA, MATÝSEK
Tomáš RÖDER – modelová železnice
David ZEJDA – zoo kroužek
Zuzana BARTÁKOVÁ – kalanetika
Nela ZATLOUKALOVÁ – kašpárek
Filip HUDEC – florbal
Petr KALÁŠEK – elektro-automatizce
CENY SI VYZVEDNI V ŠATNĚ DDM JI – BRNĚNSKÁ 29
VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.
I dnes je tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin.
Obyčejný člověk si ho představí především jako den, kdy při pohledu z okna vidí děti
s pomlázkou. Chodí od domu k domu a koledují malovaná vajíčka.
Velikonoční říkadlo
Panimámo zlatičká
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka.
A z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz
telefon: 567 303 521, fax: 567 300 331
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
Download

3 - DDM Jihlava, po