Kontakty
Návštěvní hodiny
Ostrava
Mgr. Martina Fojtíková
Ostrava
Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Telefon: 596 115 318
E-mail: [email protected]
Po:
8:00–12:00,
objednané
Út:
8:00–12:00,
St:
8:00–12:00,
Frýdek-Místek
Mgr. Petra Moškořová
Frýdek-Místek
Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 431 889
E-mail: [email protected]
Po:
8:00–12:00,
objednané
Út:
8:00–12:00,
St:
8:00–12:00,
Nový Jičín
Mgr. Tereza Klevarová
Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: [email protected]
Opava
Mgr. Tereza Klevarová
Liptovská 21, 747 06 Opava
Telefon: 553 734 109
E-mail: [email protected]
Bruntál
Ing. Aleš Šupina
Po:
9:00–12:00,
Út:
9:00–12:00,
objednané
13:00–17:00– pro
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–17:00– pro
13:00–16:00
13:00–16:00
“Podporou na trh
práce“
-
Integrační program ke
zvýšení zaměstnatelnosti
osob se zdravotním
postižením
13:00–16:00
13:00–16:00 – pro
Opava
St:
8:00–12:00,
Čt:
objednané
13:00–16:00
13:00–16:00 – pro
Bruntál
Čt:
Projekt:
Vzájemnou podporou k integraci na
trh práce.
9:00–12:00 – pro objednané
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 718 068
E-mail: [email protected]
Internetové
stránky
Centra
pro
zdravotně postižené: www.czp-msk.cz
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.
O projektu
Projekt
má
za
cíl
zvýšit
zaměstnatelnost osob se zdravotním
postižením ohrožených sociálním
vyloučením a najít těmto osobám
uplatnění na trhu práce.
Projekt je určen osobám se
zdravotním
postižením
z řad
uchazečů o zaměstnání z okresu
Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek
– Místek a Bruntál, kteří jsou
nezaměstnaní déle než 5 měsíců
a jsou jako uchazeči o zaměstnání
evidováni na ÚP, nebo pro osoby,
které nejsou v evidenci ÚP, ale
taktéž splňují podmínku délky
nezaměstnanosti.
Projekt je realizován od 1. 11. 2011
do 30. 4. 2013. Zájemce o projekt se
může do nabízených aktivit přihlásit
kdykoli v tomto období.
Nabídka aktivit:
Poradenský program
Poskytneme
Vám
individuální
konzultace a spolupráci. Nabízíme
aktivní vyhledávání pracovních míst,
orientaci na portálech práce a podporu
k vyrovnání se s nepříznivou situací.
Po absolvování těchto poradenských
aktivit
může
následovat
některá
z uvedených programových aktivit.
Podmínkou účasti v níže uvedených
aktivitách je rovněž akceptace pravidel
formulovaných v DOHODĚ O ÚČASTI
V PROJEKTU.
Rekvalifikace
Individuální psychologické
poradenství
Motivační aktivity
Pokud se naleznete v situaci, že Vaše
dosavadní kvalifikace již nebude na trhu
práce žádaná, můžeme Vám zajistit
vhodný rekvalifikační kurz, který zvýší
Vaše šance v uplatnění se na trhu
práce.
Můžeme
Vám
zajistit
odborné
psychologické
poradenství
s kvalifikovaným psychologem.
Nabízíme kurz, který Vám pomůže
zlepšit se v mezilidské komunikaci
a možnost zúčastnit se prezentací
pořádaných vybranými zaměstnavateli.
Podpůrné skupiny
Doprovodné aktivity
Smyslem této skupiny bude vzájemná
podpora jednotlivých členů a předávání
vlastních zkušeností z oblasti trhu
práce.
Skupina
bude
pracovat
především s praktickými zkušenosti
a dovednostmi, využíváno bude také
prvků
dramaterapie,
arteterapie
a interaktivních technik.
Pracovní a bilanční diagnostika
Můžeme Vám zajistit sestavení bilanční
a pracovní diagnostiky, která Vám
pomůže obnovit orientaci v možnostech
Vašeho dalšího profesního vývoje.
Výuka na počítači
Výuka Vám pomůže se základy
počítačových
znalostí.
Bude
individuálně
přizpůsobena
úrovni
znalostí a potřebám každého účastníka.
Jsou podpůrná finanční opatření, která
účastníkům ulehčují vstup do projektu
a která podporují zájemce o práci se
do aktivit zapojit.
V rámci doprovodných aktivit můžeme
poskytnout:
 Příspěvek na hlídání dětí
 Příspěvek na hlídání zdravotně
postižených žijících ve společné
domácnosti
 Příspěvek na veřejnou dopravu
 Příspěvek na osobní dopravu
z důvodu
vyššího
stupně
zdravotního postižení
 Příspěvek na doprovody
 Příspěvek na stravu
Download

Podporou na trh práce