Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ
v týdnu od 29. 3. - 5. 4. 2015
Den
sobota
28. 3.
Liturgická oslava
KURZ PASTORAČNÍCH
ASISTENTŮ
TRIDUUM MM a MO
13. týden
Hodina
7:00
16:00
SV. RŮŽENA
neděle
29. 3.
KVĚTNÁ
NEDĚLE
14:00 - 16:00 ZPOVĚĎ
17:00 Křížová cesta
mladých
pondělí
Pondělí Svatého týdne
30 3.
Bohoslužby
Za živou rodinu Františka Orsága s prosbou o Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Ludmilu Kovářovou, manžela a rodiče z obou
stran
7:00
Za † Jiřího Šilhána, jeho sourozence a prarodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
8:30
Za † rodiče a bratra Ervína
18:00
7:00
16:00
Za † rodinu Olšákovu
Za † rodiče Kindlovy a děti
Za † Martu Šimčíkovou - reqiem
SV. RŮŽENA
úterý
31.3
středa
1. 4.
Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne
17:30 Křížová cesta
čtvrtek Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku
2. 4.
7:00
Ke cti Ducha svatého s prosbou o dar víry pro děti
s rodinami a duše v očistci
7:00
Za živou † rodinu Novákovu, Baslovu, Anežku a
Milana Prekopovy a Boží ochranu pro živou rodinu
18:00
Za živé a † kněze ze Vsetína, Polanky a Pozděchova
večeře Páně
Velký pátek
pátek
3. 4.
sobota
4. 4.
Den přísného postu
15:00 Novéna k Božímu
milosrdenství - za všechny
hříšníky
Křížová cesta
Bílá sobota
15:00 Novéna k Božímu
milosrdenství - za kněze a
řeholníky
Slavnost
Zmrtvýchvstání
neděle Páně - Boží Hod
velikonoční
5. 4.
14:30 Velikonoční
požehnání - Novéna
k Božímu milosrdenství za věrné a zbožné duše
7:00
Temné hodinky
18:00 Velkopáteční bohoslužba
7:00
Temné hodinky, zasvěcení NSPM
19:30 Velikonoční vigilie - Za novokřtěnce
7:00
Za farníky a duchovní rozkvět farnosti
8:30
10:00
Za živé a † rodiny Langrovy, Kociánovy, Bubelovy,
Bumbalovy, Pustkovy a Jánských
Za † manžela, rodiče, prarodiče z obou strana a
poděkování za přijatá dobrodiní
18:00
Za † rodiče z obou stran a †††
Download

7:00 - farnost vsetin