SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ
Odbor způsobilosti leteckého personálu
POSTUPY
při vystavování a prodlužování
Průkazu parašutisty „Parachutist licence“
Poznámka: Průkaz parašutisty se nově vydává až po splnění podmínek pro udělení kategorie A.
Do pokračovacího výcviku mohou být zařazeni uchazeči, kteří:
a) splnili podmínky pro zařazení do základního parašutistického výcviku (V-PARA-1 §2.5.)
včetně platného osvědčení o zdravotní způsobilosti II.třídy ICAO.
b) vlastní řádně vedený Záznamník seskoků se jménem a podpisem odpovědného instruktora
I. Vystavení nového průkazu parašutisty
A - Osobně na ÚCL
Žadatel předloží:
1.„Žádost o vydání průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti
2. Občanský průkaz
3. Osvědčeni zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO
4. Kolek 500,- Kč (nelze zakoupit v pokladně ÚCL)
B – Poštou
Žadatel zašle na adresu ÚCL:
1. Řádně vyplněnou a potvrzenou „Žádost o vydání průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti
2. Kopii občanského průkazu
3. Kopii Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO
4. Kolek 500 Kč
II. Prodloužení platnosti( = výměna průkazu para AeČR za Průkaz parašutisty ÚCL )
A – Osobně na ÚCL
Žadatel předloží:
1. „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti
2. Průkaz parašutisty Aeroklubu ČR (v modrých deskách)
3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO
4. Občanský průkaz
5. Poplatek za prodloužení platnosti je 50,- Kč (lze zaplatit v pokladně ÚCL)
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: [email protected]
B – Poštou
Žadatel zašle na adresu ÚCL
1. „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“ viz vzor žádosti
2. Kopii stávajícího průkazu
3. Kopii občanského průkazu
4. Kopii Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy ICAO
5. Doklad o zaplacení poplatku 50,- Kč (kopie výpisu z účtu nebo ústřižek složenky)
Poplatek zašlete na číslo účtu: 19-3727061/0710, v.symbol 301
III. Zapsání kategorie a speciálního oprávnění
Změnu kategorie či zapsání speciálního oprávnění provede ÚCL na základě zaslané žádosti.
Zašlete prosím:
1. Řádně vyplněnou „Žádost o udělení kategorie“ nebo
2. Řádně vyplněnou „Žádost o udělení speciálního oprávnění“, nebo „Žádost o prodloužení speciálního
oprávnění“.
(pokud na webu ÚCL nenaleznete příslušnou žádost o prodloužení speciální oprávnění,
použijte „Žádost o udělení speciálního oprávnění“.
3. Doklad o zaplacení poplatku 50,- Kč (kopie výpisu z účtu nebo ústřižek složenky)
Poplatek zašlete na číslo účtu: 19-3727061/0710, v.symbol 301 – popis: jméno+příjmeni, PARA
4. kopii platného průkazu „Osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy“
5. originál průkazu PARA, vydaný ÚCL, případně kopii původního modrého průkazu PARA
6. kopii občanského průkazu
POZNÁMKA : Pokud žádáte o jakoukoliv změnu a vlastníte průkaz parašutisty vydaný AeČR (modré desky),
vždy zašlete současně také „Žádost o prodloužení průkazu parašutisty“.
IV. Kontakt:
Letecký rejstřík: Zlata Salačová , tel: +420 225 422 731, 724 832 679
[email protected]
Para:
BLAŠKA Jiří, PaeDr. Bc, tel: +420 225 421 772, 724 611 122
[email protected]
FRANĚK Emil, Mgr. , tel: +420 225 421 772, 724 454 777
[email protected]
více na :
http://www.caa.cz/personal/letecky-personal-parasutista
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: [email protected]
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
fax: +420 220 561 823 • telefon: +420 225 421 111 • www.ucl.cz • email: [email protected]
Download

Postup pro žádost o vystavení průkazu.pdf