Řešení pro informační
technologie
AP počtář
Výpočet výrobních nákladů na sérii plastových výrobků.
BLESKOVÁ KALKULACE
Provozujete výrobu plastových výlisků na
VÝROBNÍCH NÁKLADŮ
vstřikolisech? Chcete znát cenu Vaši
Aplikace AP počtář je navržena
výroby?
tak, aby její ovládání bylo
Nechcete investovat do složitých a
naprosto intuitivní. Náklady na
drahých aplikací, které mimo jiné vypočítají
výrobu série výrobků zjistíte za
náklady na výrobu jednoho výlisku?
pár desítek sekund.
Hodila by se Vám evidence jednotlivých
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ
kalkulací a nabídek pro koncového
SPOTŘEBY
zákazníka?
VSTŘIKOLISŮ
Zkuste naši jednoduchou aplikaci AP
Stanovení spotřeby elektrické
počtář, která Vás provede tvorbou ceny
energie na jeden cyklus není
výlisku.
zcela triviální záležitostí.
Nabízíme Vám její změření
pomocí špičkových integrujících
přístrojů značky Lutron.
TVORBA NABÍDKY PRO
VAŠEHO ZÁKAZNÍKA
Ihned po provedení kalkulace
aplikace AP počtář vygeneruje
nabídku pro koncového
zákazníka.
Proces stanovování ceny plastových výrobků není zcela
Údajů vstupujících do kalkulace je mnoho:
jednoduchou záležitostí. Aplikace AP počtář se snaží
Spotřeba stroje, rozměry formy, váha výlisku, počet
Vám maximálně napomoci. Začnete tím, že si vytvoříte
výlisků na cyklus, cena jednotlivých komponent,
evidenci Vašich strojů. U těchto strojů Vám pomůžeme
množství a cena práce obsluhy, zmetkovost, odpad,
přesně změřit spotřebu elektrické energie na cyklus. Tuto
úroveň recyklace zmetků a odpadu, přirozená ztráta
zadáte do databáze AP počtáře. Jen jednou. Pak už se
materiálu, doba cyklu, jednorázové náklady přípravy
můžete vrhnout na tvorbu kalkulací. Program pomocí
technologie, náklady na balení, zaskladnění,
průvodce se Vás doptá na mnoho údajů, které potřebuje
náročnost výroby a další.
ke kalkulaci a oznámí výsledek. Kalkulaci si můžete uložit
AP počtář Vás rychle provede těmito údaji a
a vytisknou z ní nabídku pro koncového zákazníka.
vypočítá náklady na výrobu požadované série
výrobků
APplastic s.r.o.
Nebory 465, 739 61 Třinec, ČR
tel: +420 558 322 805
e-mail: [email protected]
http://www.applastic.cz
Hlavní činností naší firmy je dodávka technologií strojů a zařízení pro zpracování plastů. Jsme výhradní zástupci pro vstřikovací lisy firmy TEDERIC.
S těmito dodavateli máme víceletou zkušenost, zabezpečujeme servis pro Českou a Slovenskou republiku, školení obsluhy a návrhy nových technologií.
Pro doplnění nabízeného sortimentu jsme vyvinuli software AP počtář.
Download

Informační leták v PDF