zaměstnání
ČTVRTEK 11. DUBNA 2013
WWW.IDNES.CZ
B 7
Poradna Porušil jsem léčebný režim. Hrozí trest?
since 2013 zaměstnavatel bude zaměstnancům vyplácet náhradu
mzdy, a to po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (od 1. ledna
2014 by se tato povinnost měla týkat zase jen prvních 14 pracovních
dnů). Současně dal zaměstnavatelům právo kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují léčebný režim. Jde
především o povinnost být v místě,
které bylo nahlášeno lékaři, a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Informaci o tomto režimu
v rozsahu, kterým je zaměstnavatel
oprávněn svého zaměstnance kont-
rolovat, mu poskytuje na jeho žádost ošetřující lékař.
Kontrolu dodržování léčebného
režimu může provádět zaměstnavatel sám prostřednictvím svých zaměstnanců či s využitím příslušného orgánu nemocenského pojištění, jemuž dá podnět ke kontrole,
nebo dokonce za pomoci někoho,
kdo takové služby poskytuje.
V případě porušení povinnosti
dodržovat režim dočasně práce neschopného zaměstnance je třeba vyhotovit o kontrole písemný záznam
s uvedením zjištěných skutečností.
Ten musí být doručen zaměstnanci
Odborného referenta investiční výstavby se
zaměřením na technicko administrativní
činnost při zajišťování přípravy investičních a
údržbových stavebních akcí přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: SŠ vzdělání stavebního směru, praxi
ve stavebnictví min. 2 roky, zaměření na
agendu zadávání veřejných zakázek a
komunikaci se stavebním úřadem a DOSS nutno prokázat. Znalost práce s PC ve
všech standardních programech. Výhodou
je znalost administrativy spojené se získáváním a řízením dotačních titulů. Nástup
možný ihned. V případě zájmu zasílejte své
životopisy na e-mail: [email protected]
Bližší informace podá Ing. Jiří Parkan
224969207.
Víceoborové nestátní zdravotnické zařízení
Remedis,s.r.o., Praha 4, Nusle přijme lékaře
-internistu. Znalost břišní ultrasonografie je
výhodou, není však podmínkou. Nabízíme
moderně vybavené, kultivované pracoviště a
motivující finanční ohodnocení, 6 týdnů
dovolené, flexibilitu pracovní doby
a
další benefity. Tel.: 724 872 777, e-mail:
[email protected]
JUDr. Jan Kozubek
advokát z kanceláře
Becker a Poliakoff
Byl jsem lékařem uznán práce neschopným na 14 dnů. Můj zaměstnavatel při kontrole po pěti dnech zjistil,
že jsem nebyl doma, neboť jsem šel
nakoupit. Chce mi za to zkrátit náhradu mzdy o polovinu. Má na to právo?
››
Stát pro dosažení dalších
úspor uzákonil, že v období
od 1. ledna 2012 do 31. pro-
do vlastních rukou a dále okresní
správě sociálního zabezpečení a též
ošetřujícímu lékaři, kterého je možné požádat, aby porušení režimu
i zhodnotil.
Pokud jste tedy byl nakupovat
v době, kdy jste neměl vycházky,
a měl tedy být doma, léčebný režim
jste skutečně porušil. Za to je vám
možné náhradu mzdy snížit, nebo
v případě velmi závažného či opakovaného porušení dokonce vůbec neposkytnout. Konkrétní postihy a jejich podmínky bývají upraveny ve
vnitřních předpisech, s nimiž musí
být všichni zaměstnanci seznáme-
ni. Pokud takto upraveny nejsou,
rozhodne o nich zaměstnavatel.
Měl by brát v úvahu závažnost takového porušení a respektovat princip rovného zacházení a nediskriminace.
Ještě pro úplnost dodávám, že
kromě tohoto postihu má od 1. ledna 2012 zaměstnavatel právo pracovní poměr se zaměstnancem, který porušil léčebný režim, rozvázat
výpovědí. Musí jít ale o zvlášť hrubé
porušení. Co se tím myslí, však
zákon nestanoví. Pokud by ale pro
totéž porušení léčebného režimu
byla zaměstnanci dána výpověď, ke
snížení nebo neposkytnutí náhrady
mzdy již dojít nemůže, čímž se zabraňuje kumulaci postihů.
Přesto někteří považují možnost
dát výpověď i za porušení léčebného režimu za problematickou, neboť je mimo rámec koncepce ostatních výpovědních důvodů podle
současného zákoníku práce a neodůvodněně směšuje plnění pracovněprávních povinností a těch dle režimu dočasně práce neschopného
zaměstnance. Protože musí být porušení zvlášť hrubé, dá se očekávat,
že k němu v praxi bude docházet
jen zcela výjimečně.
INZERCE
Zaměstnání nab.
Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo
akademického pracovníka pro katedru marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se
zaměřením na garantování oboru marketingové komunikace a PR a rozvoj vědecké a
pedagogické činnosti v tomto oboru na celý
pracovní úvazek.Požadavky: VŠ vzdělání
sociálně-vědního nebo ekonomického zaměření, vědecká hodnost docent nebo profesor, odborné aktivity včetně publikační činnosti, vědecká a pedagogická praxe na VŠ,
schopnost přednášet v angličtině. Nástup:
září 2013. Písemné přihlášky doložené životopisem, ověřenými doklady o vzdělání a seznamem publikací zasílejte do 30 dnů od
uveřejnění inzerátu v denním tisku personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6,
110 01 Praha 1.
Český olympijský výbor vypisuje konkurs na
místo samostatného odborného pracovníka
Olympijského studijního a informačního centra se zaměřením na vytváření, správu a
prezentaci především obrazových archivních
fondů. Požadavky – nejméně VŠ vzdělání s
titulem magistr v relevantním oboru. Prokazatelná praxe v tvorbě a správě sbírkových
či archivních fondů a v jejich prezentaci
nutná. Anglický jazyk slovem i písmem podmínkou. Orientace v minulosti a současnosti
českého a mezinárodního olympijského
hnutí a ve sportovní problematice vítaná.
Přihlášky se stručným profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte do 30.
dubna 2013 na adresu Český olympijský výbor, Benešovská 6, 10100 Praha 10 (připojte poznámku Olympijské centrum) nebo
na mailovou adresu [email protected]
ZŠ v Praze 3 přijme ihned vrátnou na částečný úvazek. Podmínkou je osoba se ZPS.
Tel.: 222 716 600, 222 721 542
Firma zabývající se realizací interiérů
(výroba, prodej, návrh, design) přijme do
stylové prodejny v Čestlicích, do úzkého
kolektivu komunikativní ženu s kreativní duší
na pozici designéra, manažera, prodejce,
dekoratéra (rádi zaučíme). Nejde nám
prvotně o životopis, ale o chuť dělat něco
zajímavého. Nabízíme kreativní práci, příjemné prostředí, možnost učit se nové věci,
platové podmínky 18-50.000 (dle provizí).
Tel.: 602 315 159, e-mail: [email protected]
CK ALPY, specialista na pobyty v Rakousku
a alpských zemích, přijme pro pracoviště v
Praze 5 do trvalého pracovního poměru
ženu nebo muže se znalostí němčiny
(vhodná rovněž znalost angličtiny) pro flexibilní zajišťování pobytů v uvedených oblastech a pro zajišťování členství v rakouském
Alpenvereinu. Nástup dle dohody. Nabídky
na [email protected]
Obec Husinec, okr. Praha – východ, vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Husinec Řež. Předpokládaný nástup 1. 8. 2013. Přihlášky doručte na OÚ Husinec do 25. 4.
2013 do 12 hodin. Další informace na
www.husinec-rez.cz
Dopravní společnost z Prahy 6 přijme
dispečera MKD na HPP. Požadujeme AJ
na komunikativní úrovni, práci na PC, čistý
TR, časovou flexibilitu a ochotu učit se
novým věcem. Nabízíme práci v příjemném
kolektivu, motivační odměny. Kontakt:
[email protected]
PURTEX s.r.o., Ústecká 103, 250 66 Zdiby
přijme pracovníka na pozici manager zahraničního obchodu (export - import). Požadujeme znalost NJ a AJ slovem i písmem, VŠ,
SŠ. Pracoviště: Klecany, Parkerova 617. Nabídky se životopisem prosím zasílejte na:
[email protected], tel: 284 021 811.
Městská část Praha 14 vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa vedoucíiho investičního oddělení, plat. tř. 10,
odboru správy majetku a investic. Bližší informace
na
internetové
adrese
vwvw.praha14 - volná místa
Univerzita Karlova v Praze, Matematickofyzikální fakulta přijme účetní. Požadavky:
SŠ ekonomického směru, 6 let účetní praxe,
znalost angličtiny. Nástup ihned. Nástupní
plat 22.000,-. Informace na tel.:221 911 414.
MČ Praha-Suchdol vyhlásila konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Gagarinova. Termín doručení přihlášek je 29.4. 2013 a předpokládaný termín nástupu je 1.7. 2013. Další
informace jsou na www.praha-suchdol.cz.
Děkan ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství vypisuje výběrové řízení
na obsazení míst: 1. proFesora nebo DocenTa se zaměřením na:
- oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
- obory klinické biochemie a toxikologie
požadavky: jmenování nebo habilitace s uvedeným zaměřením.
2. oDborné asisTenTy/asisTenTy se zaměřením na:
Distributor alkoholických nápojů hledá obchodní zástupce HORECA (vlastní IČO)
Praha 3,4,5,6,8,7,9. Odměna dle dosažených výsledků. Kontakt: [email protected] Zn. prémiové cidery.
- krizovou legislativu - urgentní medicínu a medicínu katastrof
- anatomii, fyziologii a neurofyziologii - výuku mikrobiologie, virologie a bioterorismu
- organizaci zdravotnictví a chirurgické obory - fyzioterapii, rehabilitaci a neurologii
- biomedicínskou informatiku - lékařské přístroje a zařízení, hodnocení efektivity
zdravotnické techniky - obory technického směru - biomedicínské inženýrství,
makromolekulární chemie (kontaktní čočky), biomechanika, fyzika (zaměření spektroskopie),
matematika, optometrie, zdravotnická technika - všeobecné lékařství
Komwag a.s., Perucká 10 Praha 2 přijme
pracovníky na úklid obchodního centra na
Praze 8. Čistý RT a praxe podmínkou,
bydliště Prosek
a Ďáblice výhodou.
Tel.:236 040 011.
Kvalifikační předpoklady: požadované vzdělání příslušného směru, způsobilost
pro pedagogickou a vědeckou činnost, znalost AJ, příp. RJ, publikační činnost
a praktické zkušenosti vítány.
ZŠ Praha 9-Čakovice hledá učitele/ku
1.stupně s AJ a učitele/ku 2.stupně AJ. Nástup 1.9.2013. Info na tel. 603 804 823, 734
588 863, email: [email protected]
předpokládaný nástup: dle dohody, nejpozději 1. 9. 2013
Hledáme učitele/učitelku M-F. ZŠ v Praze 6,
přijme od 1.9.2013 učitele/ku aprobace M.F.
Menší škola, skvělý kolektiv a prima děti.
Kontakt: 721 274 310
Městská část Praha 12 přijme právníka. Přihlášky do výběrového řízení do 18.4.2013.
Bližší informace www.praha12.cz - úřední
deska.
ZŠ a MŠ Klecany hl. učitele II.st. M-TV nebo
M-Z, učitelku I.st. a vychovatelky ŠD na plný
i část. úvazek. Nástup 26.8.2013. Info na
tel: 773 482 483.
Částečný, příp. plný pracovní úvazek
Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, ověřenou kopií dokladu
o VŠ vzdělání popř. dosaženém vědeckém titulu, se přijímají do 30 dnů
ode dne zveřejnění na adrese:
ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství,
k rukám paní H. Fujanové, nám. sítná 3105, 272 01 Kladno
Zaměstnání popt.
Provize až 200.000Kč měsíčně (i více i
cash) za zprostředkování pozice pro špičkového externího projektového manažera.
Email: [email protected]
Hledám zaměst. SŠ, PC, A, praxe v obch.
odd. Nástup ihned. [email protected]
14.203
PRAHA MĚSTO
HOTELY, POHOSTINSTVÍ, CEST. RUCH
Zavedená incomingová cestovní kancelář Incoczech Travel
Prague a.s. přijme referenta cest. ruchu pro organizaci
pobytů turistických skupin v ČR a SR. Aktivní znalost
němčiny a dalšího cizího jazyka podmínkou. Tel.:
296799610, [email protected] (ref. č.: 0F6CA91A)
STAVEBNICTVÍ, PROJEKCE
Construction manager ­ s aktivní NJ, ALP consulting, s.r.o.
Andrea Hlubučková, tel: +420 296 18 81 81, email:
[email protected] (ref. č.: C2F2915F)
PRACOVNÍK ODDĚLENÍ INŽENÝRINGU EKOSPOL a.s.,
patřící k nejvýznamnějším developerským společnostem na
českém trhu, vypisuje výběrové řízení na výše uvedenou
pozici na hlavní pracovní poměr. Kontakt:Tomáš Betlach, tel:
233372021, email: [email protected] (ref. č.: 92BB5D15)
Pro našeho významného klienta, společnost zabývající se
projektováním a inženýrskými službami pro farmaceutický
průmysl, hledáme vhodného uchazeče na pozici: Projektant
chlazení a vytápění. Blanka Grunová, tel: 296188181, email:
[email protected] (ref. č.: 1583B24C)
KONSTRUKTÉR ­ CATIA, JOBSTART s.r.o. Richard
Bezpalec, tel: 224 803 237, email:
[email protected] (ref. č.: 9F945F1A)
Projektový Manažer, Hudson Global Resources Daniel Šiller,
email: [email protected] (ref. č.: B62AB7D8)
EKONOMIKA
Accountant, PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o. email:
[email protected] (ref. č.: 7B48AD44)
CCBDC7AF)
FINANČNÍ MANAŽER/EKONOM ­ financování projektů
[email protected], Jana Dostálová, tel. 284 82 50 55, Stimul, Na
Žertvách 34, Praha 8 (ref. č.: 106356B1)
FINANČNÍ MANAŽER/EKONOM ­ financování projektů
[email protected], Jana Dostálová, tel. 284 82 50 55, Stimul, Na
Žertvách 34, Praha 8 (ref. č.: 41CD2C09)
Business analytik Pro našeho
významného klienta zabývající se
prodejem počítačů a elektroniky
hledáme Business analytika s
dvouletou praxí v oboru a se znalostí
finanční analýzy, SQL, MS EXCEL a
OLAP. Viera Kralechová, tel: +420
296 18 81 81, email:
[email protected] (ref. č.:
Samostatná účetní a distribuční koordinátor/ka,
PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o. František Boudný, tel:
+420246086014, email: [email protected] (ref. č.:
4182E0EA)
FINANCE, POJIŠŤOVNICTVÍ
FINANČNÍ SPECIALISTA ­ úvěrování [email protected], Jana
Dostálová, tel. 284 82 50 55, Stimul, Na Žertvách 34, Praha
8 (ref. č.: 1B9AC34E)
Finanční manažer/Hlavní účetní, PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
František Boudný, tel: +420246086014, email:
[email protected] (ref. č.: FF71019F)
MZDOVÁ ÚČETNÍ [email protected], Jana Dostálová, tel. 284 82
50 55, Stimul, Na Žertvách 34, Praha 8 (ref. č.: 249E85CC)
ÚČETNÍ SENIOR, JOBSTART s.r.o. Martina Kačeňáková,
email: [email protected] (ref. č.: CB23B6B4)
Business analytik, ALP consulting, s.r.o. Viera Kralechová,
tel: +420 296 18 81 81, email: [email protected] (ref. č.:
AA8EE300)
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ, JOBSTART s.r.o. Martina
Kačeňáková, email: [email protected] (ref. č.:
3E3936C3)
Hledám úklid činžovního nebo panelového
domu na živ. list. Pomůcky a chemii si obstarávám sám. Zaručuji kvalitu a pravidelný
úklid. Tel.: 774 281 989
today
heute
Download

Soubor ke stažení - Becker & Poliakoff