Begerow® Product Line
Technická informace
Výživa kvasinek – výroba bílého vína
OptiMUM WHITE®
Výživa kvasinek o antioxidačních vlastnostech
Výživa kvasinek OptiMUM WHITE je 100 %
biologická výživa získávaná ze stěn kvasničných
buněk a obohacená tripeptidy. Na rozdíl od výživy
®
kvasinek OPTIWhite byla biologická dostupnost
výživy dále vylepšena novým výrobním postupem.
Specifické výhody OptiMUM WHITE:
- podpora alkoholického kvašení
- zachování thiolů a esterů během zrání vína
- výživa kvasinek o antioxidačních vlastnostech
- zvyšuje komplexnost vín
Vlastnosti výrobku a použití
Popis pokusu
Simulované a urychlené stárnutí vína Sauvignon blanc
za účelem stanovení účinku výživy kvasinek OptiMUM
WHITE. Víno bylo v kontaktu s kyslíkem (polovina
láhve, potřepaná).
Doba skladování
14 dnů při 20 °C, následné zpracování metodikou
PreSens (50 mg/l po 14 dnech osvětlení)
Přidání inaktivovaných kvasinek (proteinů) do moštu
bílého vína na začátku alkoholického kvašení
zvyšovalo antioxidační potenciál během alkoholického
kvašení.
Thiolová složka 3-MHA
(= aroma mučenky jedlé (marakuja))
Vnímání, práh citlivosti
3-MHA: 2,5 až 9 ng/l [mučenka jedlá]
U dalších odrůdu charakterizujících thiolů (4-MMP a 3MHA) byl rovněž naměřen výrazný nárůst.
Ochrana aroma
Testy doložily kladné účinky 3-peptidů kvasinek (mj.
glutathionu) na konzervaci thiolů a esterů po umělém
zrání na láhvi. Výživa kvasinek OptiMUM WHITE
udržuje odrůdovou typičnost.
Ochrana před hnědnutím
Výživa kvasinek OptiMUM WHITE zredukuje
nebezpečí oxidace fenolů. Míra adsorpce při OD
420 nm je snížena a víno chráněno před hnědnutím.
Použití
Účel použití
Výživa kvasinek
Aplikační množství (g/hl)
normální
obtížné
podmínky
20 - 40
40
Namíchejte výživu kvasinek OptiMUM WHITE do
10násobku hmotnosti vody nebo šťávy a přidejte do
moštu v rané fázi alkoholického kvašení. To způsobí
vynikající ochranu proti oxidaci.
Výživa kvasinek OptiMUM WHITE nenahrazuje
osvědčené výživné látky pro kvasinky, ale doplňuje
jejich kladné vlastnosti.
Bezpečnost
Při použití v souladu s určením a při odborné aplikaci
nejsou známé žádné negativní účinky.
Další údaje o bezpečnosti najdete v bezpečnostním
listu, který si kdykoliv můžete v aktuálním znění
stáhnout z našich domovských stránek.
Rozbor po 14 dnech
Rozbor po 14 dnech
Kontr. vzorek bez OptiMUM WHITE Víno s OptiMUM WHITE
Skladování
Ověřovaná jakost
Výživa kvasinek OptiMUM WHITE se
balí do PE sáčků. Balení není
vakuované.
OptiMUM WHITE lze v neporušeném
obalu skladovat při pokojové teplotě
(max. 25 °C) po dobu čtyř let.
Otevřené balení obratem spotřebujte.
Výživu kvasinek OptiMUM WHITE
vyrábí společnost Lallemand Inc.a
během procesu výroby se
pravidelně kontroluje vysoká jakost
výrobku.
Balení
Přísné kontroly se dále provádějí
přímo před konečným balením
a během něho.
®
OptiMUM WHITE je zapsanou
Výživa kvasinek OptiMUM WHITE má obchodní značkou společnosti
Lallemand Inc.
číslo zboží 96.091 a dodává se
v tomto balení:
1,0 kg
hliníková vícevrstvá folie
2,5 kg
hliníková vícevrstvá folie
4 x 2,5 kg hliníková vícevrstvá folie
v kartonu
Hlavní klíč celního sazebníku:
3821 00 00
Centrální Severní Amerika
44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724
bez poplatku: 800 656-3344
(jen v rámci Severní Ameriky)
tel.: +1 732 212-4700
Evropa/Afrika/Blízký východ
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Německo
tel.: +49 2486 809-0
Internormen Product Line
Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
tel.: +49 6205 2094-0
Begerow Product Line
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim
Německo
tel.: +49 6704 204-0
Brazílie
Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brasilia
Tel.: +55 11 2465 8822
Čína
No. 7 Lane 280 Linhong Road,
Changning District,
Shanghai 200335, China
Tel.: +86 21 5200 0422
Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
Tel.: +65 6825 1668
Pro další informace nás
zkontaktujte prosím e-mailem na
adrese [email protected] Úplný
seznam všech filtračních produktů
společnosti Eaton najdete na
eaton.com/fitration
Všechny produkty produktové řady
Eaton's Begerow Product Line
nejsou k dispozici ve všech
regionech. Pro bližší informace se
obraťte prosím na místní pobočku
Eatonu.
© 2013 Eaton Corporation. Všechna
práva vyhrazena. Veškeré obchodní
značky a ochranné známky jsou
vlastnictvím příslušné společnosti.
...
CZ
B 2.2.43
03-2013
Download

Begerow Product Line Technická informace Výživa kvasinek