Dotace z fondů Evropské unie z Programu rozvoje venkova 2014 -2020
MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC 2015
Dotazník
Jméno zem. podnikatele / název firmy
právnická/fyzická osoba
IČ (RČ)/DIČ
adresa místa realizace
Žadatel je zem. podnikatel 1rok, 2 roky, 3 roky
adresa bydliště/sídla firmy včetně PSČ
kontaktní osoba
mobil/pevná linka
e-mail
MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.: výstavba
nebo rekonstrukce ustájovacích prostor
Např.: pořízení
technologií pro živočišnou nebo rostl. výrobu
Např.: výstavba
nebo rekonstrukce skladovacích prostor
a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur
výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven
výstavba a rekonstrukce pařeniště, kompostéru,sušíren rostlin
založení porostů trvalých kultur , ovocných sadů a chmelnic
Např.: .................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
Např.: .................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:
Např.: .................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:
Např.: .................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:
Např.: .................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:
Např.:..................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.: výstavba
Např.:..................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:
Např.: ..................... Kč
výše investice v Kč bez DPH
název investice
rekonstrukce na úpravou a zpracováním vlastní produkce
Např.: .................... Kč
název investice
výše investice v Kč bez DPH
Např.:nákup
Např.: .................... Kč
půdy,objektu,zvířat,krmiv,hnojiv,osiva a jiné
výše investice v Kč bez DPH
název investice
Např.:výstavba
pastevního areálu a s tím spojené technologie
Např.: .................... Kč
NELZE NÁKUP TRAKTORU A JINÉ SAMOCHODNÉ TECHNIKY!
Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: [email protected]
Vaše dotazy zodpovíme na tel. 725 140 000, 491 616 630
Ing. Petr Ruprich, dotační poradce.
www.dotacnikancelar.eu
mob. : 725 140 000; 725 421 111
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878
Download

Mladý začínající zemědělec 2015