ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE – PRACOVIŠTĚ SUŠILOVA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Zástupce ředitele, vedoucí pracoviště:
Mgr. Zdeněk Žáček
Výchovný poradce :
Mgr. Jaroslava Nahodilová
Metodik prevence :
Mgr. Zdeněk Žáček
Koordinátor ICT :
RNDr. Pavel Nymburský
Koordinátor EVVO :
Mgr. Pavlína Palánová
Zdravotník :
Mgr. Jan Bohatec, Mgr. Ludmila Slámová
Dopravní výchova :
Mgr. Petra Švábenská
ZO ČMOS :
Mgr. Ludmila Grenarová
Třídní učitelé :
I.C
I.D
II.C
II.D
III.C
III.D
IV.C
IV.D
V.C
V.D
Mgr. Petra Švábenská
Mgr. Pavlína Palánová
Mgr. Eva Klevetová
Mgr. Jana Čermáková
Mgr. Klára Vondálová
Mgr. Lenka Tesařová
Mgr. Ludmila Slámová
Mgr. Eva Skotáková
RNDr.Pavel Nymburský
Mgr. Jan Bohatec
VI.D
VII.C
VIII.C
IX.C
RNDr. Alena Procházková
Mgr. Libuše Křivinková
Mgr. Zdeněk Oldřich
Mgr. Radka Ševčíková
Netřídní učitelé :
Mgr.Martina Kubová
Mgr. Jarmila Kotrhonzová
Mgr. Ludmila Grenarová
Leoš Poulíček
Mgr. Jaroslava Nahodilová
Asistenti :
Asistent pedagoga
Školní družina :
- Zlatuše Greplová, Michaela Korcová, Jana Přibylová,
Jana Bednářová
- 4. odd. Zdena Prokopová
- 5. odd. Jarmila Němečková – pověřená vychovatelka
- 6. odd. Zlatuše Greplová
- 7. odd. Jana Zavadilová
- 2 -
Metodické orgány :
Vedoucí MS I.
Př.k. matematika – F, INFO
Př.k. český jazyk
Př.k. společenské vědy
Př.k. přírodní vědy + zeměpis
Př.k. tělesná výchova
Př.k. cizí jazyky Aj
Nj
Př.k. prac.činností
Protidrogová prevence
Environment. výchova
Dopravní výchova
Mgr. Ludmila Slámová
RNDr. Alena Procházková, Pavel Nymburský
Mgr. Radka Ševčíková
Mgr. Ludmila Grenarová
Leoš Poulíček
Mgr. Jan Bohatec
Mgr. Jarmila Kotrhonzová
Mgr. Radka Ševčíková
Mgr. Libuše Křivinková
Mgr. Zdeněk Žáček
Mgr. Pavlína Palánová
Mgr. Petra Švábenská
Umístění kabinetů a odborných učeben ( správci ) :
Bloky :
A 1 : Zavadilová
 Cvičný byt - Grenarová
 Uč : Hudební výchovy - Nahodilová
 CO – školník p.Bureš
 Sklad č.8 – školník p. Bureš
 AD centrum – Žáček
 ŠD 7 - Zavadilová
A 2 : Křivinková
 Kabinet 1. st. - Bohatec
 Sklad výpočetní techniky - Nymburský
 Vestavěná učebna - studovna (knihovna) - Kubová
A 3 : Oldřich
 Kabinet Aj – Oldřich
 Odborná učebna Cj – Oldřich
 Odborná učebna Cj - Kotrhonzová
 Sklad – školník p. Bureš
 Vestavěná učebna - pěstitelství - Nezvedová
B 1 : Palánová
 Kabinet 1.st. – Švábenská
B 2 : Greplová
 Pracovna – knihovna 1.st. - Skotáková
 Kabinet – sklad učebnic 1.st. - Palánová
 Kabinet asistentky pedagoga - Greplová
 Kabinet 1. st. – Slámová
-3C : Poulíček
 Kabinet chemie - Poulíček
 Kabinet přírodopis - Procházková
 Kabinet Čj - Ševčíková
 Kabinet Z - Kotrhonzová
 Kabinet F - Nymburský
 Kabinet D - Grenarová
 Kabinet Hv – Nahodilová
 Učebna F – Ch – Poulíček
 Učebna Informatiky - Nymburský
D : Prokopová
 Kabinet ŠD - Prokopová
 ŠD 4 - Prokopová
 ŠD 5 - Němečková
 ŠD 6 - Greplová
 Kabinet (bývalá ZO) - Dršková
 Spisovna - Dvořáčková / Vašíčková
 Sborovna - Vondálová
 Sklad učebnic II.st. – Dvořáčková/Grenarová
E : Doleželová
 Kabinet Pv + Pp + dílna - Křivinková
 Místnost uklízeček - Tůmová
 Posilovna - Oldřich
 Kabinet Tv,Bv - Bohatec
 Prostory šk.jídelny – Doleželová
 Školní dílna - Libuše Křivinková
F : Bohatec - komplet
Odborné učebny :
2x tělocvična – hřiště (komplex)
F - Ch
Školní dílna
Cvičný byt
Učebna Aj - 2x
Knihovna 1.st.
Knihovna 2.st.
Informatika
Učebna Hv
Školní pozemek
Učebna EVVO
Mgr. Jan Bohatec
Leoš Poulíček
Mgr. Libuše Křivinková
Mgr. Ludmila Grenarová
Mgr. Zdeněk Oldřich, Mgr.Jarmila Kotrhonzová
Mgr. Eva Skotáková
Mgr. Martina Kubová
RNDr. Pavel Nymburský
Mgr. Jaroslava Nahodilová
Jarmila Nezvedová
Jarmila Nezvedová
-4Výtvarná výzdoba školy
- učitelé Vv v daném školním roce
- 1.st.( jednotlivé bloky )
-4-
Úsek školního stravování
Vedoucí školního stravování
Kuchařky
Michaela Doleželová (blok E)
Markéta Navrátilová (vedoucí kuchařka)
Eva Přibylová (zástupce vedoucí kuchařky)
Jaroslava Kvítková
Úsek správní
THP
Marie Dvořáčková
Soňa Vašíčková
Školník - provozář
Tomáš Bureš
Uklízečky
Marie Knödlová
Milada Komárová
Jitka Tůmová
Šárka Tůmová
Download

formát pdf