PROPOZICE ZÁVODŮ
Název:
Místo konání:
Stáj Dvůr Židovice, Židovice u Loun
Datum:
4.5.2013
Typ závodů:
C, D hobby, licence
Základní údaje
Pořadatel:
Office:
Lék. služba:
Romana Hofmannová st.
Mudr. Lenka Labuťová
Showmanager:
Hlasatel:
Vet. dozor:
Rozhodčí:
Tech. delegát:
Jaroslav Doležán
Ringsteward:
Lucie Doležánová
Kolbiště:
venkovní 80 x 50 m
Opracoviště:
venkovní 60 x 21 m
sekce WRC HOFITEAM Židovice
Hana Hofmanová
ing. Vladimíra Pospíšilová
MVDr. PetrPetráš
Petáš
Václav Knížek
Všeobecné údaje
Předpisy a podmínky účasti:
Pravidla WRC v platném znění, tyto propozice a platné veterinární směrnice. Před vyložením koní musí být
předložen průkaz koně s veterinárním osvědčením pro přesun koní platné pro rok 2013
Námitky a protesty:
v souladu s pravidly WRC ČR
Veterinární přejímka:
4.5.2013
8.00 - 9.00 hod.
Podmínky pro složení zkoušky jezdecké licence:
Jezdci skládající licenci WRC ČR budou psát písemný test z pravidel WRC od 8.00 hod.
Po dokončení
písemného testu bude ihned následovat praktická část - úloha western horsemanshipu. (Možnost
zapůjčení koně). Uchazeči o licenci musí být členy WRC se zaplaceným členstvím
2013. pro rok 2012.
Ustájení:
250,- Kč box/den (v ceně je podestýlka, seno a voda). Kbelíky na jádro a vodu
s sebou! Omezený počet boxů, nutná rez. předem na tel.č. 606 446 317 p. Hofmannová
Stravování:
v místě hospůdka, bufet a stánky s občerstvením
Ubytování:
Penzion Kocourov
tel. 416 597 060
Penzion AV Třebenice
tel. 603 257 892
Penzion Havel Třebenice tel. 605 222 133
Popis cesty:
Židovice, okr. Louny, v místě budou ukazatelé
Poznámky:
stánkový prodej westernového oblečení a westernových potřeb
prodej show oblečení a show halenek - firma WESTERNSTYL.CZ
Vypsané soutěže:
Typ závodu:
číslo
Typ závodu:
C
název disciplíny
číslo
pro členy WRC s platnou licencí jezdce a koně
D hobby
název disciplíny
pro všechny hobby jezdce bez licence
338 Mládež Showmanship at Halter All Ages
438 Showmanship at Halter Open All Ages
311 Mládež Western Pleasure All Ages
311 Mládež Western Pleasure All Ages
331 Mládež Western Horsemanship All Ages
331 Mládež Western Horsemanship All Ages
321 Mládež Trail All Ages
321 Mládež Trail All Ages
438 Showmanship at Halter Open
All Ages
21 Trail s vodičem pro děti do 10-ti let
411 Western Pleasure Open
All Ages
411 Western Pleasure Open All Ages
431 Western Horsemanship Open
All Ages
431 Western Horsemanship Open All Ages
421 Trail Open All Ages
421 Trail Open All Ages
401 Reining Open All Ages
401 Reining Open All Ages
461 Barrel Race Open All Ages
461 Barrel Race Open All Ages
471 Pole Bending Open All Ages
471 Pole Bending Open All Ages
Flag Race Open - vlajkový závod
38 Showmanship at Halter s vodičem pro děti
do 10-ti let včetně
Startovné
Výše startovného:
250,- Kč
Poplatek za pozdní přihlášení:
100,-
Kancelářský poplatek:
Jiný poplatek:
50,-Kč za přihlášku
Způsob a podmínky platby:
platby za startovné a ustájení na místě při prezentaci
Ceny
V každé soutěži bude udělováno:
1. místo pohár
1. - 6. místo stuha
věcné ceny
Finanční dotace:
Zvláštní ceny:
v jednání
Uzávěrka a kontakt
Uzávěrka přihlášek:
1.5.2013
Způsob podání přihlášky:
elektronicky
[email protected]
použijte universální přihlášku WRC, kterou
najdete
najdete
na stránkách wrc.cz v menu "ke stažení"
nebo přihlášku na stránkách www.hofiteam.estranky.cz v aktualitách
Adresa: HOFITEAM Židovice, El. Krásnohorské 2140
Louny 440 01
E-mail:
[email protected]
tel. 606 446 317
Poznámky:
Přihlášky musí být řádně vyplněné a podané v termínu na předepsaném formuláři v písemné formě. Zpětně
vám bude potvrzeno přijetí přihlášky. Poplatek za dohlášení po termínu činí startovné + 100,- Kč platí pro
mládež i dospělé.
Jednotlivé vypsané disciplíny se pojedou v pořadí, které bude upřesněno pořadatelem, který si vyhrazuje
právo na změnu z technických nebo organizačních důvodů.
Všechny koně, které se účastní soutěží, musí projít veterinární kontrolou, jenž se uskuteční v sobotu ráno
od 8.00 do 9.00 hod.
Uhrazené poplatky se v případě odhlášení startovní dvojice v žádném případě nevrací!
Přibližný harmonogram
Orientační schůzka jezdců:
čas
typ závodu
sobota 4.5.2013 od 8.30 hod.
disciplína
8.00
prezentace jezdců
8.00-9.00
veterinární přejímka
8.00
licence - písemný test
8:30
schůzka jezdců
8:45
licence - praktická část, úloha western horsemanshipu
!!!!!!!!!!!!!!!! HARMONOGRAM BUDE UPRAVEN PO OBDRŽENÍ VŠECH PŘIHLÁŠEK !!!!!!!!!!!!!!!
9:30 D
D
438 Showmanship at Halter Open
38 Showmanship at Halter s vodičem pro děti do 10-ti let
C
338 Showmanship at Halter Mládež
C
438 Showmanship at Halter Open
D
21 Trail s vodičem pro děti do 10-ti let
D
321 Trail Mládež
D
421 Trail Open
C
321 Trail Mládež
C
421 Trail Open
D
461 Barrel Race Open
C
461 Barrel Race Open
D
471 Pole Bending open
C
471 Pole Bending open
D
Flag Race Open - vlajkový závod
OBĚD
D
311 Western Pleasure Mládež
D
411 Western Pleasure Open
C
311 Western Pleasure Mládež
C
411 Western Pleasure Open
D
331 Western Horsemanship Mládež
D
431 Western Horsemanship Open
C
331 Western Horsemanship Mládež
C
431 Western Horsemanship Open
D
401 Reining Open
C
401 Reining Open
Pořadatel neodpovídá za nehody, nemoci ani jiné újmy, které mohou postihnout účastníky soutěží nebo
jejich koně a majetek. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Informace na tel.č. + 420 606 446 317 Romana Hofmannová
Na Vaši účast se těší
HOFITEAM ŽIDOVICE
Download

PROPOZICE ZÁVODŮ