PROPOZICE ZÁVODŮ
Název:
JR Ranch Libomyšl, Libomyšl 6, Lochovice
Místo konání:
Datum: 25.5.2013
Typ závodů:
C+D
Základní údaje
Pořadatel:
Office:
Lék. služba:
JR Ranch Libomyšl
Miluška Pospíšilová
155
Rozhodčí:
Tech. delegát:
Mgr. Jitka Kynclová
Kolbiště:
Venkovní 30 x 60
Showmanager:
Hlasatel:
Vet. dozor:
Ondřej Janda
Ringsteward:
Zuzana Havlíková
Opracoviště:
Hala 23 x 40
Adéla Kautská
Mvdr. Hana Bartůňková
Ing. Jaroslav Havlík
Všeobecné údaje
Předpisy a podmínky účasti:
Pravidla WRC v platném znění, tyto propozice a platné veterinární směrnice. Před vyložením koní musí být
předložen průkaz koně s veterinárním osvědčením pro přesun koní platné pro rok 2013
Námitky a protesty:
v souladu s pravidly WRC ČR
Veterinární přejímka:
25.5.2013
8.00 - 09.00
Podmínky pro složení zkoušky jezdecké licence:
Ustájení:
250,- Kč box/den (v ceně je podestýlka, seno a voda). Kbelíky na jádro a vodu
sebou.
omezený počet boxů, nutná rez. předem na tel.č. 775 550 609 - Jaruška Roubíčková
Stravování:
Po celou dobu závodů zajištěno v areálu.
Ubytování:
Penzion Málkov tel : 606 031 390
Popis cesty:
Libomyšl, okr. Beroun, v Libomyšli odbočit směr Bykoš, po cca 100m už je vidět hala.
Dálnice D5 sjezd Zdice,Příbram
Poznámky:
Vstupné dobrovolné - vybrané peníze věnujeme na vybraný koňský ůtulek
Vypsané soutěže:
Typ závodu:
číslo
C
název disciplíny
Typ závodu:
číslo
D
název disciplíny
438 Otevřená Showmanship at Halter
461 Otevřená Barrel Race
438 Otevřená Showmanship at Halter
461 Otevřená Barrel Race
431 Otevřená W. Horsemanship
331 Mládež W. Horsemanship
431 Otevřená W. Horsemanship
231 Amatér
W. Horsemanship
421 Otevřená Trail
321 Mládež Trail
221 Amatér Trail
411 Otevřená W. Pleasure
311 Mládež W. Pleasure
211 Amatér W. Pleasure
441 Otevřená W. Riding
401 Otevřená Reining
301 Mládež Reining
201 Amatér Reining
421 Otevřená Trail
411 Otevřená W. Pleasure
401 Otevřená Reining
Startovné
Výše startovného:
250,-Kč
Poplatek za pozdní přihlášení:
200,-Kč
250,-Kč
Způsob a podmínky platby:
platby za startovné a ustájení na místě při prezentaci
Ceny
V každé soutěži bude udělováno:
1. místo pohár
1. - 2. místo stuha
věcné ceny
vyhlášení titulu " All around champion"
Finanční dotace:
Zvláštní ceny:
Uzávěrka a kontakt
Uzávěrka přihlášek:
17.5.2013
Způsob podání přihlášky:
elektronicky [email protected]
použijte univerzální přihlášku na wrc.cz
Adresa: Libomyšl 6, Lochovice
E-mail:
[email protected]
Poznámky:
Kancelářský poplatek:
Jiný poplatek:
100,-Kč záloha za startovní č.
Přibližný harmonogram
Orientační schůzka jezdců:
čas
typ závodu
8.30
disciplína
8.00
prezentace jezdců
8.00-9.00
veterinární přejímka
8.30
10.00
D
schůzka jezdců
438 Otevřená Showmanship at Halter
C
438 Otevřená Showmanship at Halter
D
461 Otevřená Barrel Race
C
461 Otevřená Barrel Race
D
431 Otevřená W. Horsemanship
C
431 Otevřená W. Horsemanship
C
331 Mládež
W. Horsemanship
C
231 Amatér
W. Horsemanship
OBĚD
D
421 Otevřená Trail
C
421 Otevřená Trail
C
321 Mládež Trail
C
221 Amatér Trail
D
411 Otevřená W. Pleasure
C
411 Otevřená W. Pleasure
C
311 Mládež
W. Pleasure
C
211 Amatér
W. Pleasure
C
441 Otevřená W. Riding
D
401 Otevřená Reining
C
401 Otevřená Reining
C
301 Mládež Reining
C
201 Amatér Reining
Download

PROPOZICE ZÁVODŮ