VY_52_INOVACE_Př.6.A.01
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
LABORATORNÍ PRÁCE č. 1
Mgr. Zuzana Brunclíková
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Pozorování jednobuněčné řasy.
Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta, kapátko, žiletka, kádinka s vodou,
Petriho miska, kůra stromu se zeleným povlakem
Pracovní postup:
1. Z kousku odloupnuté kůry pomocí preparační jehly seškrábněte řasu (zelený povlak na borce)
do Petriho misky.
2. Zhotov preparát. Na podložní sklo dej kapku vody, do ní nepatrnou část zeleného povlaku a
opatrně přikryj krycím sklíčkem.
3. Připravený preparát vlož do mikroskopu a prohlédni si ho při největším zvětšení.
4. Podle pozorování a obrázku v učebnici řasu nakresli a popiš její části.
nákres z mikroskopu
nákres a popis řasy pomocí učebnice
Závěr: Odpověz na otázky:
Jak se jmenuje řasa, kterou jste pozorovali?...........................................................................................
V jakém prostředí tato řasa žije?............................................................................................................
Co způsobuje zelené zbarvení řasy?........................................................................................................
Jaký význam má zelené barvivo pro život řasy?......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 23.9. 2011
ŘEŠENÍ:
Závěr: Odpověz na otázky:
Jak se jmenuje řasa, kterou jste pozorovali? zrněnka
V jakém prostředí tato řasa žije? na kůře stromů a skalách
Co způsobuje zelené zbarvení řasy? chlorofyl v chloroplastech
Jaký význam má zelené barvivo pro život řasy? uvnitř řasy vzniká cukr – výživa, umožňuje fotosyntézu
VY_52_INOVACE_Př.6.A.02
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
HOUBY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň vynechaná slova v textu:
Část houby, která se nachází v půdě, se nazývá ……………………………….. Z těchto vláken může za
vhodných podmínek vyrůst ………………………………………. Houby mají na spodní straně klobouku
…………………………………… nebo ………………………………. Houby se rozmnožují ……………………………,
Které jsou uchovány pod kloboukem v ……………………………….
2. Pomocí čar spoj jednotlivé části houby s obrázkem. Do obrázku zakresli, podle čeho se
pozná houba jedovatá, napiš název této části houby.
Lupeny
plodnice
noha
prstýnek
podhoubí
klobouk
3. Názvy hub, které jsou jedlé podtrhni zeleně, jedovaté podtrhni červeně a houby žijící
v symbióze zakroužkuj modře.
žampión ovčí
muchomůrka červená
bedla vysoká
hřib hnědý
kozák březový
muchomůrka zelená
klouzek sličný
holubinka nazelenalá
liška obecná
muchomůrka tygrovaná
křemenáč osikový
muchomůrka růžovka
4. Ze spodní stran listu vystřihni jména hub a nalep je do dvou skupin, podle toho jestli mají
klobouk s lupínky nebo trubičkami.
a) klobouk s lupínky
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
b) klobouk s trubičkami
Zakroužkuj pravidla chování správného houbaře.
sbíráme jenom ty houby, které bezpečně poznáme.
Houby, které nesbíráme, ničíme.
Sbírat se mohou i ty houby, které už začínají plesnivět. Plíseň se totiž odřízne.
Houby, které sbíráme, nikdy nedáváme do igelitových pytlíků.
Houby před uložením do košíku čistíme již v lese.
V lese se chováme hlučně, aby nás ostatní houbaři dobře slyšeli a nešli v našich stopách.
Při příznacích otravy vyhledáme lékaře.
Při příznacích otravy si stačí vzít prášek na bolest břicha a heřmánkový čaj. Kdyby problémy
do druhého dne neodezněly, navštívíme lékaře.
Sbíráme jen plodnice zdravé.
muchomůrka červená
klouzek sličný
hřib hnědý
křemenáč osikový
hřib satan
bedla vysoká
ryzec pravý
holubinka nazelenalá
kozák březový
liška obecná
žampión ovčí
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy.
DATUM: 13.10.2011
ŘEŠENÍ:
1. Doplň vynechaná slova v textu:
Část houby, která se nachází v půdě, se nazývá PODHOUBÍ. Z těchto vláken může za
vhodných podmínek vyrůst PLODNICE. Houby mají na spodní straně klobouku
TRUBIČKY nebo LUPÍNKY. Houby se rozmnožují VÝTRUSY ,
Které jsou uchovány pod kloboukem v ROUŠKU.
2. Pomocí čar spoj jednotlivé části houby s obrázkem. Do obrázku zakresli, podle čeho se
pozná houba jedovatá, napiš název této části houby.
3. Názvy hub, které jsou jedlé podtrhni zeleně, jedovaté podtrhni červeně a houby žijící
v symbióze zakroužkuj modře.
žampión ovčí
muchomůrka červená
bedla vysoká
hřib hnědý
kozák březový
muchomůrka zelená
klouzek sličný
holubinka nazelenalá
liška obecná
muchomůrka tygrovaná
křemenáč osikový
muchomůrka růžovka
4. Ze spodní stran listu vystřihni jména hub a nalep je do dvou skupin, podle toho jestli mají
klobouk s lupínky nebo trubičkami.
b) klobouk s lupínky
muchomůrka červená
bedla vysoká
ryzec pravý
holubinka nazelenalá
liška obecná
žampion ovčí
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
b) klobouk s trubičkami
křemenáč osikový
hřib satan
hřib hnědý
klouzek sličný
kozák březový
Zakroužkuj pravidla chování správného houbaře.
sbíráme jenom ty houby, které bezpečně poznáme.
Houby, které nesbíráme, ničíme.
Sbírat se mohou i ty houby, které už začínají plesnivět. Plíseň se totiž odřízne.
Houby, které sbíráme, nikdy nedáváme do igelitových pytlíků.
Houby před uložením do košíku čistíme již v lese.
V lese se chováme hlučně, aby nás ostatní houbaři dobře slyšeli a nešli v našich stopách.
Při příznacích otravy vyhledáme lékaře.
Při příznacích otravy si stačí vzít prášek na bolest břicha a heřmánkový čaj. Kdyby problémy
do druhého dne neodezněly, navštívíme lékaře.
Sbíráme jen plodnice zdravé.
VY_52_INOVACE_Př.6.A.03
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 2
Mgr. Zuzana Brunclíková
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: Pozorování mechů
Pomůcky: lupa, mikroskop, mikroskopické potřeby, různé mechy z přírody
Úkol č. 1: Nakresli a popiš rostlinku ploníku obecného.
Úkol č. 2: Pozoruj lupou lístky několika mechových rostlinek, nakresli je a porovnej jejich tvar.
Úkol č. 3: Z lístku mechu připrav mikroskopický preparát. Nakresli několik buněk a urči nejzřetelnější
organely.
Závěr: Odpověz na otázky: Jaký význam mají jednotlivé části těla pozorované rostlinky?
Co mají společného zelené řasy a mechy?
Které části obsahují buňky mechového lístku?
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 12.10.2011
ŘEŠENÍ:
Závěr: Odpověz na otázky:
Jaký význam mají jednotlivé části těla pozorované rostlinky?
Příchytná vlákna- upevňují rostlinu v zemi a přijímají živiny, lodyžka s lístky- umožňuje fotosyntézuvýživa, štět- nese rozmnožovací orgány, tobolka- obsahuje výtrusy, čepička- po dozrání odpadá a
umožňuje vypadání výtrusů na zem.
Co mají společného zelené řasy a mechy?
Barvivo chlorofyl v chloroplastech.
Které části obsahují buňky mechového lístku?
Chloroplast, buněčná stěna, cytoplazma.
VY_52_INOVACE_Př.7.A.04
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 1
Mgr. Zuzana Benešová
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Pozorování stavby těla hmyzu
Pomůcky: mikroskop, podložní sklíčka, krycí sklíčka, pinzeta, lupa, mrtvý blanokřídlý hmyz
Provedení:
1. Pozoruj lupou tělo hmyzu. Všimni si hlavních částí těla a nakresli je.
2. Odděl končetinu a připrav preparát. Prohlédni si ji pod mikroskopem, naostři na koncovou
část a nakresli.
3. Připrav si preparát blanokřídlého křídla, prohlédni si ho pod mikroskopem a nakresli.
4. Odděl pinzetou tykadlo, pozoruj ho pod mikroskopem a nakresli.
Závěr: odpověz:
1. Čím se vyznačuje tělo hmyzu?
2. Na kterých částech těla jsi našel znaky přizpůsobení se prostředí?
3. Jaké další zástupce blanokřídlého hmyzu znáš?
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 23.10.2011
ŘEŠENÍ:
Závěr: odpověz:
1. Čím se vyznačuje tělo hmyzu?
Má přeměněny končetiny v křídla, složené oko, přizpůsobené ústní ústrojí přijímané potravě,
nemá kostru, …
2. Na kterých částech těla jsi našel znaky přizpůsobení se prostředí?
Křídla, chloupky na končetinách, …
3. Jaké další zástupce blanokřídlého hmyzu znáš?
Př. vosa, včela, čmelák,sršeň, …
VY_52_INOVACE_Př.6.A.05
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
LABORATORNÍ PRÁCE č. 3
Mgr. Zuzana Brunclíková
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Pozorování nahosemenných rostlin
Pomůcky: lupa, větvičky a šišky jehličnanů.
Úkol č. 1: Porovnej tři druhy jehličnanů, postavení jehlic na větvičce a tvar šišek.
Závěr:
1.
2.
3.
4.
Odpověz na otázky:
Jaký význam mají lesy?
Který strom má šišky rostoucí vzhůru na větývce?
Který jediný náš jehličnan na zimu opadává?
Proč se jehličnanům říká nahosemenné rostliny?
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 10.11.2011
ŘEŠENÍ:
Závěr:
Odpověz na otázky:
1. Jaký význam mají lesy?
Odpočinek, tvorba kyslíku, kořeny zpevňují půdu, rekreace, prostředí pro rostliny a
živočichové, produkce dřeva, tvorba lesních plodů, …
2. Který strom má šišky rostoucí vzhůru na větývce?
Jedle bělokorá
3. Který jediný náš jehličnan na zimu opadává?
Modřín opadavý
4. Proč se jehličnanům říká nahosemenné rostliny?
Protože jejich semena jsou ,,nahá“ – leží volně uloženy na plodolistu.
VY_52_INOVACE_Př.8.A.06
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 1
Mgr. Zuzana Benešová
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: Pozorování a určování savců
Pomůcky: Obrázky savců, atlasy savců, dostupná literatura o savcích.
Úkol č. 1: Pomocí předložených pomůcek nakresli lebku savce, zapiš, o jakého savce se jedná.
Úkol č. 2: Urči savce na obrázcích, uveď jejich druhové jméno a zařaď jej do řádu.
Úkol č. 3: Zjisti o něm další informace a zaznač je do přehledné tabulky.
Závěr:
Porovnej záznamy se záznamy ostatních spolužáků a vyhledejte a opravte si navzájem
případné chyby.
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně popř. ve skupinách. Vyhledávají informace o savcích
pomocí různých pomůcek (učebnice, knížky, encyklopedie, nástěnné mapy,…), nalezené
informace porovnávají se svými spolužáky.
DATUM: 10.11.2011
ŘEŠENÍ:
Úkol 1.: Žákům je předloženo několik lebek savců, které jsou v přírodopisné kabinetě, popř.
obrázky lebek různých savců.
Úkol 2 a 3: žákům se předloží různé obrázky a oni podle nich plní zadané úkoly.
Př:
Jméno
Latinský název
řád
zajímavost
Medvěd ušatý
Ursus thibetanus
medvědovití
Černé zbarvení s býlím
límcem, živí se žaludy,
ořechy, jeřabinami,…Žije
v Číně
VY_52_INOVACE_Př.9.A.07
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 1
Mgr. Zuzana Benešová
Téma: Minerály
Žák:
Třída:
Datum:
Pomůcky: Petriho miska, roztok soli kamenné, meotar, odměrný válec, váhy, vzorky minerálů,
učebnice, encyklopedie, knížky
Pracovní postup:
Úkol č. 1: Nasycený roztok soli kamenné kápněte na Petriho misku a zahříváním pod silnou
žárovkou Lotaru urychlete odpařování rozpouštědla. Pozorujte růst krystalů
soli kamenné. Výsledný produkt zakreslete.
Úkol č. 2: Vypočítejte hustotu minerálu. Na vahách zjistěte hmotnost minerálu, pomocí
odměrného válce zjistěte jeho objem a vypočítejte hustotu. Výsledek srovnejte s tabulkou
v učebnici.
Úkol č. 3: Pomocí pomůcek vyber 3 minerály a vytvoř přehlednou tabulku o jejich vlastnostech.
Závěr: V jaké krystalové soustavě krystaluje sůl kamenná?
Jaké stavební částice tvoří sůl kamenná?
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve skupinách. Plní jednotlivě zadané úkoly a připravují sůl kamennou
k pokusu. Zároveň danou věc váží a vypočítávají její hustotu a objem. Pomocí předložených
hornin a minerálů získávají informace a zapisují je do přehledné tabulky.
DATUM: 12.11.2011
ŘEŠENÍ:
Závěr: V jaké krystalové soustavě krystaluje sůl kamenná? krychlová soustava
Jaké stavební částice tvoří sůl kamenná? tvoří krychličky
VY_52_INOVACE_Př.6.A.08
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
Listnaté, jehličnaté stromy a keře
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň:
Byliny mají stonek …………………………………………………………………….
Keře mají stonek ……………………………………………………………………
Stromy mají stonek ……………………………………………………………………
2. Popiš obrázek stromu:
3. Z uvedených možností podtrhni modře všechny listnaté stromy, červeně všechny keře a
zeleně všechny jehličnaté stromy.
Lípa srdčitá, brusnice obecná, jedle bělokorá, prvosenka jarní, modřín opadavý, javor mléč,
dub letní, vraní oko čtyřlisté, tis červený, ostružník maliník, smrk ztepilý, bříza bělokorá, vřes
obecný, konvalinka vonná, borovice lesní, buk lesní, borůvka obecná, bez černý, bledule jarní
Jak nazýváme rostliny, které jsi nepodtrhnul/la žádnou barvou? …………………………………………….
4. Dub letní a dub zimní patří do stejného rodu. Nakresli, jak od sebe tyto jednotlivé druhy
dubu rozeznáme.
Dub letní
Dub zimní
5. Spoj co k sobě patří:
Jeřáb obecný
Ořešák královský
Buk lesní
Dub letní
Jírovec maďal
kaštan
jeřabiny
žalud
ořech
bukvice
6. Poznáš listnaté stromy podle obrázku? Napiš k jednotlivým obrázkům správný název
stromu a připiš , jak se nazývají jejich plody.
Název:……………………………………………
Plod: …………………………………………….
http://www.moravskekvety.cz/obraz/gif%20x500/27-Jirovec.gif
Název: ……………………………………..
Plod: ………………………………………..
http://znamky.szesro.cz/text/O%C5%BDP/O%C5%BDP%20druhy%20biotop%C5%AF/Kulturn%C3%AD
%20lesy/
Název: …………………………………………….
Plod: ………………………………………………
http://www.zahrada-zizka.cz/index.php?sekce=nabidka&id=2&id_podsekce=7&pismeno=S&lang=lat
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor.
DATUM: 28.11.2011
ŘEŠENÍ:
1. Doplň:
Byliny mají stonek - dužnatý
Keře mají stonek - zčásti zdřevnatělý
Stromy mají stonek - dřevnatý
2. Popiš obrázek stromu:
3. Z uvedených možností podtrhni modře všechny listnaté stromy, červeně všechny keře a
zeleně všechny jehličnaté stromy.
Lípa srdčitá, brusnice obecná, jedle bělokorá, prvosenka jarní, modřín opadavý, javor mléč,
dub letní, vraní oko čtyřlisté, tis červený, ostružník maliník, smrk ztepilý, bříza bělokorá, vřes
obecný, konvalinka vonná, borovice lesní, buk lesní, borůvka obecná, bez černý, bledule jarní
Jak nazýváme rostliny, které jsi nepodtrhnul/la žádnou barvou? BYLINY
4. Dub letní a dub zimní patří do stejného rodu. Nakresli, jak od sebe tyto jednotlivé druhy
dubu rozeznáme.
Dub letní
Dub zimní
5. Spoj co k sobě patří:
Jeřáb obecný
Ořešák královský
Buk lesní
Dub letní
Jírovec maďal
jeřabiny
ořech
bukvice
žalud
kaštan
6. Poznáš listnaté stromy podle obrázku? Napiš k jednotlivým obrázkům správný název
stromu a připiš , jak se nazývají jejich plody.
Název: Jírovec maďal
Plod: kaštan
Název: Buk lesní
Plod: bukvice
Název: Jeřáb obecný
Plod: jeřabiny
VY_52_INOVACE_Př.9.A.09
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
HORNINY
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň názvy věd o nerostech nebo horninách.
Jak se nazývá věda o nerostech? ……………………………………………………
Jak se nazývá věda o horninách? …………………………………………………...
2. Zakroužkuj, které jsou hlavní nerostné složky hornin.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
křemen
granát
síra
slída
fluorit
živec
3. Spoj čarami, které horniny k sobě patří.
gabro
žula
slepenec
rula
dolomit
VYVŘELÉ
USAZENÉ H.
PŘEMĚNĚNÉ H.
sádrovec
znělec
svor
pískovec
fylit
4. Napiš, jak se jinak říká těmto horninám.
-
vyvřelé horniny-……………………………………………………………………………………………………………
-
usazené horniny-………………………………………………………………………………………………………….
-
přeměněné horniny-…………………………………………………………………………………………………….
5. Vylušti tajenku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Různorodé přírodniny, vzniklé spojením minerálů.
Nauka o nerostech.
Nerost podle stupnice tvrdosti 9.
Nerost rudných žil (šedá barva, kovový lesk).
Výlevná vyvřelina.
Sedimentární hornina organického původu.
Nerosty, které netvoří krystaly.
Jak se nazývá magma, které se vylévá na zemský povrch?
Do jakých šesti skupin se třídí krystaly (př. Nerost NaCl- krychlová soustava)
Sediment chemického původu.
Jiným slovem minerály.
Usazená úlomkovitá hornina.
Nauka o horninách.
Vyvřelá hlubinná hornina.
Jedna z fyzikálních vlastností nerostů.
1.
2.
3.
4.
g
e
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tajenka: ……………………………………………………- horniny se mohou přeměňovat v nekonečném koloběhu.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text.
DATUM: 28.11.2011
ŘEŠENÍ:
1. Doplň názvy věd o nerostech nebo horninách.
Jak se nazývá věda o nerostech? MINERALOGIE
Jak se nazývá věda o horninách? PETROLOGIE
2. Zakroužkuj, které jsou hlavní nerostné složky hornin.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
křemen
granát
síra
slída
fluorit
živec
3. Spoj čarami, které horniny k sobě patří.
gabro
dolomit
žula
VYVŘELÉ
slepenec
rula
USAZENÉ H.
PŘEMĚNĚNÉ H.
sádrovec
4. Napiš, jak se jinak říká těmto horninám.
-
vyvřelé horniny- MEGNETICKÉ
-
usazené horniny- SEDIMENTÁRNÍ
-
přeměněné horniny- METAMORFNÍ
znělec
svor
pískovec
fylit
5. Vylušti tajenku
.
2.
M
I
N
E
Y
S
T
A
R
3.
A
F
E
7.
8.
L
4.
g
A
Š
S
11.
Á
N
D
E
R
R
12.
E
O
O
P
T
5.
6.
K
R
10.
R
13.
Tajenka:
P
A
K
L
Y
L
A
L
O
V
S
Í
R
14.
15. H
1.
L
O
e
L
I
M
Á
V
E
T
S
O
Ž
U
H
O
R
N
I
N
O
V
Ý
XXX
C
Y
K
L
U
S
O
G
U
I
T
A
R
A
CH
R
I
N
T
N
E
D
I
F
N
Í
O
O
L
T
V
G
A
O
E
I
C
E
T
A
horninový cyklus - horniny se mohou přeměňovat v nekonečném koloběhu.
N
Y
VY_52_INOVACE_Př.9.A.10
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 2
Mgr. Zuzana Benešová
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Fyzikální vlastnosti minerálů a hornin
Pomůcky: vzorky minerálů, Klíč k určování nerostů a hornin, laboratorní sklíčko, měděný plech,
porcelánová destička
Pracovní postup:
Úkol č. 1: Určete minerály a horniny, případně použijte Klíč k určování minerálů a hornin.
Úkol č. 2: U vzorků minerálů pozorujte zrakem barvu, lesk, štěpnost, lom, pokuste se zjistit stupeň
tvrdosti. Zjištěné poznatky zapište do přehledné tabulky.
Úkol č. 3: Popiš předloženou horninu- pozoruj, zda je z volných částic, zpevněná, celistvá, zřetelně
zrnitá, její zbarvení, případně další vlastnosti pomocí klíče.
Závěr:
Shrň zjištěné poznatky o minerálech a horninách do přehledné tabulky.
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně popř. ve skupinách. Vyhledávají správné odpovědi,
vysvětlují pojmy, zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 12.12.2012
ŘEŠENÍ:
Pomocí předložených hornin a nerostů žáci plní jednotlivé úkoly, které zapisují do
vytvořených tabulek.
VY_52_INOVACE_Př.7.A.11
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Hospodářsky významné organismy
Mgr. Zuzana Benešová
1. Napiš, o jaký hospodářsky významný organismus se jedná a k čemu se využívá.
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
2. Doplň :
Včelstvo se zdržuje v ………………………………., kde žije matka=…………………………, neplodné
samice=……………………………………. a plodní samci=……………………………………Včely patří mezi
hospodářsky ………………………………. organismy, protože nám dávají …………………………………,
……………………… …………………………… a ……………………… Z rostlin sbírají pyl pomocí……………………
a ukládají si ho na končetiny do ……………………………Ústní ústrojí včel je …………………………………..
S jeho pomocí včela olizuje z květů …………………………..a ve voskových …………………………………….
z něho tvoří ……………………
3. Popiš tělo ryby.
http://www.mrybar.dupeto.cz/novy_atlas.html#kapr
4. Ryby sladkovodní podtrhni červeně, ryby mořské podtrhni modře.
lín, kapr, sardinka, štika, losos, pstruh, okoun, cejn, uhoř, makrela, tuňák, sumec
5. Odpověz na otázky.
Co je to pohlavní dvojtvárnost u ptáků?.........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uveď příklady ptáků, u kterých lze pozorovat tuto dvojtvárnost………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Doplň tabulku.
samec
samice
slepice
mládě
krocan
housata
kachna
7. K jednotlivým obrázkům napiš název živočicha a důvod, proč se toto zvíře chová.
druh:
chov pro :
http://terarka.net/savci/atlas/kralik_domaci
druh:
chov pro:
http://zoo.blog.cz/1003/tur-domaci
druh:
chov pro:
http://www.malaliska.cz/sluzby/brezen/
8. Doplň tajenku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jak se nazývá neplodný býk?
Co vznikne zkřížením oslice a hřebce?
Co vznikne zkřížením osla a klisny?
V jakých zařízeních se mohou chovat tuři domácí?
Jak se říká mladé krávě, která ještě neměla mláďata?
Kde se chová prase domácí?
Jak se nazývá produkt, který vznikne z výkalů tura domácího a slámy?
Jak se nazývá produkt prasete domácího sloužící jako topivo?
Jak se říká kůži prasat?
Co se skrývá pod názvem tajenky: ………………………………………………………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy.
DATUM: 12.12.2011
ŘEŠENÍ:
1. Napiš, o jaký hospodářsky významný organismus se jedná a k čemu se využívá.
Kvasinky- ke kvašení potravin (vinné, pivní kvašení, tvorba kvásku na pečivo)
Štětičkovec- výroba penicilinu
2. Doplň :
Včelstvo se zdržuje v ÚLU , kde žije matka= KRÁLOVNA, neplodné samice= DĚLNICE a plodní
samci= TRUBCI. Včely patří mezi hospodářsky VÝZNAMNÉ organismy, protože nám dávají
MED, MATEŘÍ KAŠIČKU a VOSK. Z rostlin sbírají pyl pomocí NOŽIČEK-KARTÁČKŮ
a ukládají si ho na končetiny do KOŠÍČKU. Ústní ústrojí včel je LÍZACÍ. S jeho pomocí včela
olizuje z květů NEKTAR a ve voskových PLÁSTVÍCH z něho tvoří MED.
3. Popiš tělo ryby.
Pomocí učebnice nebo jiných výukových materiálů popíší tělo našeho nejznámějšího
zástupce rybníků.
4. Ryby sladkovodní podtrhni červeně, ryby mořské podtrhni modře.
lín, kapr, sardinka, štika, losos, pstruh, okoun, cejn, uhoř, makrela, tuňák, sumec
5. Odpověz na otázky.
Co je to pohlavní dvojtvárnost u ptáků?
Rozeznatelné pohlaví u jednotlivých zástupců na první pohled
Uveď příklady ptáků, u kterých lze pozorovat tuto dvojtvárnost
Kur domácí, kachna divoká, kos černý, bažant obecný
6. Doplň tabulku.
samec
kohout
krocan
houser
kačer
samice
slepice
krůta
husa
kachna
mládě
kuře
krůtě
housata
kachně
7. K jednotlivým obrázkům napiš název živočicha a důvod, proč se toto zvíře chová.
Králík domácí- maso, kůže
Tur domácí- mléko, maso
Prase domácí- maso, sádlo, kůže
8. Doplň tajenku:
M
J
V
E
A
P
V
Ů
L
M
E
Z
E
K
U
L
A
K
R
A
V
Í
O
V
I
C
E
C
H
L
Í
V
H
N
Ů
J
L
B
I
O
P
L
Y
Ř
O
V
I
C
E
Co se skrývá pod názvem tajenky: VELKOCHOV
N
N
Y
VY_52_INOVACE_Př.8.A.12
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
KOSTRA
Mgr. Zuzana Benešová
1. Nakresli a popiš kost.
2. Doplň:
Páteř se skládá z …………………………………………., kterých je …………………………………………
Jednotlivé části páteře od hlavy směrem dolů se nazývají:
a)
, počet……………………………………………………….
b)
, počet……………………………………………………….
c)
, počet……………………………………………………….
d)
, počet……………………………………………………….
e)
, počet……………………………………………………….
3. Na lebce rozlišujeme dvě části. Napiš, o jaké se jedná a připiš k nim kosti, které
k těmto částem patří. Červeně zakroužkuj kosti párové.
kosti ……………………………………………
kosti …………………………………………………….
4. Popiš obrázek kostry. Červeně zakroužkuj kloubní spojení. Žlutě vybarvi pletenec
horní a dolní končetiny. Zeleně vybarvi volnou horní a dolní končetinu.
http://petulina.webzdarma.cz/zajim/zajim2.php
5. Doplň:
Hrudní koš se skládá z : ………………………………….. obratlů, ………………………………………….. kosti a
12 párů ……………………………………….., které dělíme na :
a)
b)
c)
6. Správným držením těla se může člověk vyvarovat vadám páteře. Popiš pár větami, jak
má správné držení těla vypadat.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují obrázky.
DATUM: 10.1.2012
ŘEŠENÍ:
1. Nakresli a popiš kost. Pomocí učebnice žáci nakreslí a popíší kost (houbovitá kostní
tkáň, kostní dřeň, okostice, hutná kostní tkáň, chrupavka, popř. epifýzy a diafýza)
2.
3. Doplň:
Páteř se skládá z …………………………………………., kterých je …………………………………………
Jednotlivé části páteře od hlavy směrem dolů se nazývají:
krční 7 , hrudní 12 , bederní 5 , křížové 5 , kostrč 4-5
4. Na lebce rozlišujeme dvě části. Napiš, o jaké se jedná a připiš k nim kosti, které
k těmto částem patří. Červeně zakroužkuj kosti párové.
kosti OBLIČEJOVÉ – lícní, jařmový oblouk, slzní , horní a dolní čelist, očnice
kosti MOZKOVÉ – temenní, týlní, spánkové, čelní
5. Popiš obrázek kostry. Červeně zakroužkuj kloubní spojení. Žlutě vybarvi pletenec horní
a dolní končetiny. Zeleně vybarvi volnou horní a dolní končetinu.
Žáci pomocí učebnice či jiných výukových materiálů (encyklopedie, knížky, obrázky,
nástěnné plakáty, …., popíší a vybarví celý skelet kostry lidského těla).
6. Doplň:
Hrudní koš se skládá z : 12 obratlů, HRUDNÍ kosti a 12 párů ŽEBER , které dělíme na :
a) pravá 7 párů
b) nepravá 3 páry
c) volná 2 páry
7. Správným držením těla se může člověk vyvarovat vadám páteře. Popiš pár větami, jak
má správné držení těla vypadat.
stáhneme hýžďové a břišní svaly, ramena mírně tlačíme vzad a dolů, lopatky držíme u
sebe, bradu zasuneme vzad. Pozn. Stejné držení těla platí i při chůzi.
VY_52_INOVACE_Př.9.A.13
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
SFÉRY NAŠÍ ZEMĚ
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň:
litosféra je
hydrosféra je
atmosféra je
pedosféra je
biosféra je
kryosféra je
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Zakroužkuj správnou odpověď:
Příčinou pohybu litosférických desek je:
a) sluneční energie
b) vnější energie Země
c) gravitace
d) vnitřní energie Země
3. Doplň věty:
Sopečnou činnost často doprovázení-………………………………….-neboli horské prameny.
Na vrcholu sopky je obvykle-………………………………………………………………………………………
Místo na zemském povrchu -………………………………………………je nejblíže ohnisku zemětřesení.
………………………………………. jsou přístroje zachycující zemětřesné vlny.
4. Do mapy České republiky zakresli naše nejznámější lázně. (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Poděbrady, Luhačovice a Třeboň)
http://www.zemepis.com/reky3.php
5. Zakreslete složení vzduchu v dnešní atmosféře. Jednotlivé prvky vyjádři procentuálním
zastoupením.
6. Dokresli do obrázku normální proudění ovzduší a proudění ovzduší za teplotní inverzi.
normální proudění ovzduší
teplotní inverze
7. Doplň tabulku.
Půdní druhy
Velikost částic
menší než 0,00 2mm
hlinitý
0,06- 0,2 mm
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, kreslí
a popisují dané pojmy.
DATUM: 8.1.2012
ŘEŠENÍ:
1. Doplň:
litosféra je
hydrosféra je
atmosféra je
pedosféra je
biosféra je
kryosféra je
PEVNÝ OBAL ZEMĚ
VEŠKERÁ VODA NA ZEMI
VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ
PŮDNÍ OBAL ZEMĚ
ŽIVÝ OBAL ZEMĚ
POVRCH ZEMĚ?KDE SE VODA NACHÁZÍ V PEVNÉM SKUPENSTVÍ
2. Zakroužkuj správnou odpověď:
Příčinou pohybu litosférických desek je:
a) sluneční energie
b) vnější energie Země
c) gravitace
d) vnitřní energie Země
3. Doplň věty:
Sopečnou činnost často doprovázení-VŘÍDLA (GEJZÍRY) -neboli horské prameny.
Na vrcholu sopky je obvykle- KALDERA (PROHLUBEŇ)
Místo na zemském povrchu – EPICENTRUM je nejblíže ohnisku zemětřesení.
SEISMOGRAFY jsou přístroje zachycující zemětřesné vlny.
4. Do mapy České republiky zakresli naše nejznámější lázně. (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Poděbrady, Luhačovice a Třeboň)
http://www.zemepis.com/reky3.php
5. Zakreslete složení vzduchu v dnešní atmosféře. Jednotlivé prvky vyjádři procentuálním
zastoupením.
Dusík 78%, kyslík 21%, oxid uhličitý 0,04% a ostatní látky 0,96%
6. Dokresli do obrázku normální proudění ovzduší a proudění ovzduší za teplotní inverzi.
normální proudění ovzduší
teplotní inverze
7. Doplň tabulku.
Půdní druhy
JÍLOVITÝ
hlinitý
Velikost částic
menší než 0,00 2mm
0,002 – 0,06 mm
PÍSČITÝ
0,06- 0,2 mm
VY_52_INOVACE_Př.8.A.14
PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK
ROZMNOŽOVÁNÍ OBRATLOVCŮ
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň, co víš o rozmnožování:
Splynutí pohlavních buněk se nazývá ……………………………..
Samčí pohlavní buňky= ……………………..a samičí pohlavní buňky= ………………………………..
se spojují za vzniku …………………………………………,ze kterého se vyvíjí ……………………………
……………………………….
U ryb se pohlavní buňky samčí nazývají ………………………………….. a samičí………..............
V místě oplození= ………………………………… dojde k …………………………………oplození.Tedy
probíhá ……………………… tělo ryby. Z oplodněných jiker vznikne nejprve ……………………..
Z něho se postupně vyvíjejí a dorůstají ………………………………….. ……………………………….
2. Nakresli a popiš vývin žáby od oplození vajíček po dospělého jedince.
3. Doplň:
U ostatních obratlovců dochází ke splynutí pohlavních buněk (kde) ……………………………
……………………………. Oplozené vajíčko se velmi rychle dělí a kolem něho se tvoří ………..
U plazů je to ………………………………….. obal, u ptáků ………………………… …………………….....,
která chrání zárodek před ………………………………
4. Popiš ptačí vejce.
5. Doplň:
U savců se vyvíjí zárodek v ……………………… samice. V orgánu zvaném ………………………..
Živiny a kyslík nový jedinec přijímá ……………………………………….
6. U savců se samci a samice téhož druhu mohou od sebe často lišit svým vzhledem. Jak
se tento jev nazývá?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Doplň do tabulky chybějící správné druhové označení.
samec
samice
mládě
sele
kanec
slepice
kůň
ovce
housata
kotě
kačer
lev
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují obrázky.
DATUM: 16.1.2011
ŘEŠENÍ:
1. Doplň, co víš o rozmnožování:
Splynutí pohlavních buněk se nazývá OPLOZENÍ.
Samčí pohlavní buňky= SPERMIE a samičí pohlavní buňky= VAJÍČKA se spojují za
vzniku ZÁRODKU ,ze kterého se vyvíjí PLOD ( EMBRYO).
U ryb se pohlavní buňky samčí nazývají MLÍČÍ a samičí JIKRY.
V místě oplození= TRDLIŠTĚ dojde k VNĚJŠÍMU oplození. Tedy probíhá MIMO tělo
ryby. Z oplodněných jiker vznikne nejprve PLŮDEK. Z něho se postupně vyvíjejí a
dorůstají DOSPĚLÝ JEDINEC.
2. Nakresli a popiš vývin žáby od oplození vajíček po dospělého jedince.
Vajíčko- larva (pulec)-zadní končetiny-přední končetiny-upadne ocásek-vytvoří se
plíce-dospělý jedinec.
3. Doplň:
U ostatních obratlovců dochází ke splynutí pohlavních buněk (kde) UVNITŘ TĚLA.
Oplozené vajíčko se velmi rychle dělí a kolem něho se tvoří OBAL. U plazů je to
KOŽOVITÝ obal, u ptáků VÁPENITÁ SKOŘÁPKA, která chrání zárodek před
POŠKOZENÍM.
4. Popiš ptačí vejce.
5. Doplň:
U savců se vyvíjí zárodek v TĚLE samice. V orgánu zvaném DĚLOHA
Živiny a kyslík nový jedinec přijímá PUPEČNÍ ŠŇŮROU? PLACENTA
6. U savců se samci a samice téhož druhu mohou od sebe často lišit svým vzhledem. Jak
se tento jev nazývá? DIMORFISMUS - pohlavní dvojtvárnost
7. Doplň do tabulky chybějící správné druhové označení.
samec
samice
mládě
PRASE
kanec
KOHOUT
kůň
BERAN
HOUSER
KOCOUR
kačer
lev
PRASNICE/SVINĚ
BACHYNĚ/SVINĚ
slepice
KLISNA
ovce
HUSA
KOČKA
KACHNA
LVICE
sele
SELE
KUŘE
HŘÍBĚ
JEHNĚ
housata
kotě
KACHNĚ
LVÍČE
VY_52_INOVACE_Př.8.A.15
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 2
Mgr. Zuzana Benešová
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: Kostra a svalstvo člověka
Pomůcky: různé typy obvazů, dlah, trojcípý šátek
Úkol č. 1: Poskytni kamarádovi ve dvojici první předlékařskou pomoc podle zadaného tématu.
Úkol č. 2: Zhodnoťte oba písemné poskytnutí první předlékařské pomoci včetně odůvodnění
proč jste ji poskytli právě tak. Ošetření načrtni.
Úkol č. 3: Vyměňte si ve dvojici role a postupujte obdobně jako v prvním případě.
Závěr: Shrň hlavní obecná pravidla pro poskytování předlékařské první pomoci.
Vypracování:
Úkol č. 4: Jaká vhodná cvičení zvolíte pro svaly, které se musí posilovat nebo protahovat?
SVALY FÁZICKÉ- posilovat, ochabují
SVALY FÁZICKÉ
SVALY POSTURÁLNÍ- protahovat, zkracují se
CVIKY
přední svaly krku
mezilopatkové svaly
břišní svaly
hýžďové svaly
SVALY POSTURÁLNÍ
CVIKY
prsní sval
bederní svaly
stehenní svaly
lýtkový sval
Závěr: Do tabulky zapište cviky, kterými můžete posilovat nebo protahovat zadané svalstvo.
Vypracování: Na základě vyplněné tabulky se pokuste popsat, jak má vypadat správné držení těla.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve skupinách. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
využívají znalostí z tělesné výchovy a navrhují správná cvičení na posílení či protažení
svalstva, vyzkoušejí si nácvik první předlékařské pomoci.
DATUM: 15.1.2012
ŘEŠENÍ:
ÚKOLY 1 .-3. Rozdělení třídy do skupin (2 až 3 žáci). Skupiny postupně plní jednotlivé úkoly a
pomáhají si řešit jednotlivé úkoly. Pomoci jim mohou být různé encyklopedie lidského těla,
nástěnné plakáty, knížky první pomoci či učebnice.
Úkol č. 4: Jaká vhodná cvičení zvolíte pro svaly, které se musí posilovat nebo protahovat?
SVALY FÁZICKÉ- posilovat, ochabují
SVALY POSTURÁLNÍ- protahovat, zkracují se
SVALY FÁZICKÉ
CVIKY
přední svaly krku
Kroužení hlavou, nošení knih na hlavě
mezilopatkové svaly
V leže nácvik plaveckých stylů, v sedě pomalé a
krátké hmity ruko
Sedy-lehy, sklapovačky, nůžky
břišní svaly
hýžďové svaly
Výpony na špičky nohou, zanožování v krátkých
intervalech a pomalu
SVALY POSTURÁLNÍ
CVIKY
prsní sval
Zapření se o zeď rukou, kterou zapažíme
bederní svaly
Kolébka na zádech, ohýbaní celého těla ze stoje
do předklonu
V leže přitahování nohou k hrudníku, ve stoje
chytím nárt jedné nohy a přitahuji ho k hýždím
Oporou o zeď a mírném sklonu stoje tlačím patu
k podložce
stehenní svaly
lýtkový sval
Vypracování: Na základě vyplněné tabulky se pokuste popsat, jak má vypadat správné držení těla.
·
·
nohy se opírají o zem celými ploskami, jsou v mírné zevní rotaci
tupé úhly v nártu a v kolenních kloubech
·
·
·
·
·
·
·
stehna jsou od sebe přibližně v úhlu 45 st.
kyčelní klouby jsou výše než kolenní klouby
pánev klopena mírně dopředu
zpevněné břicho
zdvižený hrudník – ve smyslu protažení celé páteře craniálně a sternum směrem dopředu a vzhůru
HK v zevní rotaci
zasunutá brada
VY_52_INOVACE_Př.7.A.16
PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK
CIZOKRAJNÉ EKOSYSTÉMY
Mgr. Zuzana Benešová
1. Přiřaď jednotlivé rostliny k ekosystému, v kterém se nacházejí:
podzemnice olejná
sinice
lišejníky
čajovník čínský
baobab
bavlník bylinný
palmy
křoviska
blahovičník
zelené řasy
aktinidie ovocná
tropické deštné lesy
pouště a polopouště
vody teplých krajin
savany a stepi
tundry a polární oblasti
moře a oceány
2. Přiřaď jednotlivé živočichy k ekosystému, v kterém se nacházejí:
hroch obojživelný
sob polární
želva stepní
chobotnice pobřežní
krajta mřížkovaná
zmije rohatá
chameleon obecný
klokan rudý
vřešťan zrzavý
krokodýl nilský
talířovka ušatá
liška polární
tropické deštné lesy
savany a stepi
vody teplých krajin
pouště a polopouště
tundry a polární oblasti
moře a oceány
gazela dorkas
3. Co je to oáza? ………………………………………………………………………………………………………….....
Pokus se nakreslit, jak taková oáza v pouštích může vypadat.
4. Z následujících kombinací písmen sestav názvy cizokrajného ovoce:
DANAMKANIR
PERTIGFARU
NAGOM
LIVANAK
5. Rozhodni, pod jakým názvem si u nás můžeš koupit plod známého tropického ovoce.
Zakroužkuj správnou odpověď.
aktinidie ovocná:
a) avokádo
b) kiwi
citroník rajský:
a) pomeranč
b) mandarinka c) grapefruit
d) citrón
b) fíky
d) papája
hruškovec přelahodný: a) mango
c) citrón
d) papája
c) avokádo
6. Napiš k jednotlivým rostlinám název výrobku, který se k nim vztahuje.
Nápověda: čokoláda, burské oříšky
………………………..
…………………………..
http://en.wikipedia.org/wiki/Peanut
http://leccos.com/index.php/clanky/kakaovnik-pravy
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor.
DATUM: 22.1.2012
ŘEŠENÍ:
1. Přiřaď jednotlivé rostliny k ekosystému, v kterém se nacházejí:
podzemnice olejná- trop. deštné lesy, sinice- moře, oceány, lišejníky- tundry,
čajovník čínský- tropy, baobab- savany, bavlník bylinný- savany, palmy- pouště, křoviska- tundry,
blahovičník- savany, zelené řasy- moře a oceány, aktinidie ovocná- tropy
2. Přiřaď jednotlivé živočichy k ekosystému, v kterém se nacházejí:
hroch obojživelný- vody teplých krajin, sob polární- tundry, želva stepní- pouště,
chobotnice pobřežní- moře, krajta mřížkovaná- tropy, zmije rohatá- pouště,
chameleon obecný- tropy, klokan rudý- stepy, vřešťan zrzavý- tropy, krokodýl nilský- vody teplých
krajin, talířovka ušatá- moře, liška polární- tundry, gazela dorkas- savany
3. Co je to oáza? V POUŠTI JEDINÉ MÍSTO, KDE SE NACHÁZÍ VODA
4. Z následujících kombinací písmen sestav názvy cizokrajného ovoce:
DANAMKANIR
PERTIGFARU
NAGOM
LIVANAK
MANDARINKA
GRAPEFRUIT
MANGO
VANILKA
5. Rozhodni, pod jakým názvem si u nás můžeš koupit plod známého tropického ovoce.
Zakroužkuj správnou odpověď.
c) citrón
d) papája
aktinidie ovocná:
a) avokádo
b) kiwi
citroník rajský:
a) pomeranč
b) mandarinka c) grapefruit
d) citrón
b) fíky
d) papája
hruškovec přelahodný: a) mango
c) avokádo
6. Napiš k jednotlivým rostlinám název výrobku, který se k nim vztahuje.
Nápověda: čokoláda, burské oříšky
1.
2.
Obrázek = Burské oříšky
Obrázek = Čokoláda
VY_52_INOVACE_Př.7.A.17
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 2
Mgr. Zuzana Benešová
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Srovnání rostlinné a živočišné buňky
Pomůcky: mikroskop, dvě podložní a dvě krycí sklíčka, pinzeta, kapátko, nůžky, cibule, senný nálev,
chomáč vaty
Provedení:
1. Připrav mikroskop k mikroskopování.
2. Rozkroj nožem cibuli na čtvrtiny a z jedné z nich odděl od sebe části zdužnatělých listů.
Z jejich povrchu sloupni průsvitnou pokožku a z ní odděl kousek o velikosti 3X3 mm. Na
podložní sklo kápni vodu a kousek pokožky do ní opatrně rozprostři. Přikryj krycím sklíčkem.
3. Preparát pozoruj, zakresli a popiš jeho stavbu.
4. Připrav si preparát senného nálevu. Pozoruj stavbu buňky, zakresli ji a popiš.
Závěr: odpověz:
1. Jaké jsou shodné a rozdílné znaky rostlinné a živočišné buňky?
2. Jaký je rozdíl ve výživě těchto buněk?
3. Jaké buňky zůstávají v klidu, jaké ne, vysvětli.
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně popř. ve skupinách. Vyhledávají správné odpovědi,
vysvětlují pojmy, zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 22.2.2012
ŘEŠENÍ:
Senný nálev musí být připravený 2 až 3 týdny dopředu!
Závěr: odpověz:
1. Jaké jsou shodné a rozdílné znaky rostlinné a živočišné buňky?
Shodné: jádro, cytoplazma, mitochondrie, plazmatická membrána, ribozomy
Neshodné:chloroplast, buněčná stěna, vakuoly,lyzozomy
2. Jaký je rozdíl ve výživě těchto buněk?
Rostlinné: fotosyntéza- výživa rostliny a produkce kyslíku
Živočišné: drobné organely musí přijímat potravu
3. Jaké buňky zůstávají v klidu, jaké ne, vysvětli.
Rostlinné buňky zůstávají v klidu, nepotřebují shánět potravu, ale tvoří si ji při fotosyntéze.
Živočišné buňky potřebují k sehnání potravy pohyb.
VY_52_INOVACE_Př.8.A.18
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 3
Mgr. Zuzana Benešová
Jméno.
Datum:
Třída:
Téma: Projevy dýchání a změny při námaze
Pomůcky: stopky, tužka metr
Provedení:
1. Ve dvojici si vzájemně vyzkoušejte počet hlubších vdechů a výdechů za minutu. Měřte
odděleně 3X, aby se odstranily případné nepřesnosti. Čísla zapište do tabulky.
2. Udělejte 15 dřepů v rychlém sledu za sebou a pak počítej počet vdechů a výdechů za minutu.
Porovnej tento údaj s klidovými počty. Zapiš nové údaje do tabulky. Zjisti, za jak dlouho se
počet vdechů vrátí do klidového stavu.
3. Utvořte dvojice dívek a dvojice chlapců. Členové dvojice si navzájem změří metrem objem
hrudníku v oblasti prsních bradavek při vdechu a při výdechu. Výsledky opět zapiš do tabulky.
Závěr:
Zjištěné údaje zapište a porovnejte, u koho byl větší rozdíl v objemu hrudníku při vdechu
a výdechu. Komu se dříve vrátil dech do klidového stavu.
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve dvojicích. Samostatně si vyzkoušejí měření nádechů a výdechů,
své poznatky zapisují do labor. práce a porovnávají je se spolužáky.
DATUM: 23.2.2012
ŘEŠENÍ:
Závěr: Zjištěné údaje zapište a porovnejte, u koho byl větší rozdíl v objemu hrudníku při vdechu
a výdechu. Komu se dříve vrátil dech do klidového stavu.
Žáci si sami vytvoří tabulky do kterých postupně zapisují zjištěné a naměřené údaje. Svoje
výsledky slovně okomentují.
Např:
jméno
výdech/nádech
zklidnění dechu
objem hrudníku
K
N
V
VY_52_INOVACE_Př.7.A.19
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Buňka rostlinná a živočišná
Mgr. Zuzana Benešová
1. Pomocí obrázku a uvedených pojmů popiš mikroskop:
(stojan, objektiv, zaostřovací šroub, zrcátko, tubus, okulár, stolek se svorkami, držák)
2. Zakroužkuj:
Základní stavební a funkční jednotkou každého organismu je:
a) tkáň
b) buňka
d) organela
e) jádro
Co potřebuje každá buňka organismu k životu?
a) dýchat
b) pohybovat se
d) rozmnožovat se
e) tvořit si cuk
3. Napiš, co obsahuje rostlinná a živočišná buňka za organely.
Rostlinná buňka-
Živočišná buňka4. Do obrázku dokresli a popiš organely rostlinné buňky:
5. Do otázky č. 4 zakroužkuj:
Červeně organely, které se nacházejí pouze v rostlinné buňce.
6. Spoj, co k sobě patří:
mitochondrie
jádro
plazmatická membrána
vakuola
chloroplasty
cytoplazma
ribozomy
lysozomy
buněčná stěna
tvoří povrch buňky rostlin
polopropustná část buňky pro vodu
tvoří vnitřní prostředí pro buňky
zařizuje dělení buňky
probíhá v nich fotosyntéza
tráví organické látky v živočišné buňce
probíhá v nich uvolňování energie
shromažďování zásobních a odpadních látek
probíhá v nich tvorba bílkovin
7. Pomocí obrázku nakresli a popiš dělení buňky.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, kreslí
a popisují.
DATUM: 2.3.2012
ŘEŠENÍ:
1. Pomocí obrázku a uvedených pojmů popiš mikroskop:
2. Zakroužkuj:
Základní stavební a funkční jednotkou každého organismu je:
c) tkáň
d) buňka
d) organela
e) jádro
Co potřebuje každá buňka organismu k životu?
c) dýchat
d) pohybovat se
d) rozmnožovat se
e) tvořit si cuk
3. Napiš, co obsahuje rostlinná a živočišná buňka za organely.
Rostlinná buňka- buněčná stěna, plazmatická membrána, cytoplazma, chloroplasty,
vakuoly, mitochondrie, jádro, ribozomy
Živočišná buňka- plazmatická membrána, cytoplazma, mitochondrie, lizozomy, jádro,
ribozomy
4. Do obrázku dokresli a popiš organely rostlinné buňky:
Viz. Učebnice příslušného ročníku- na obrázku je znázorněna rostlinná buňka.
5. Do otázky č. 4 zakroužkuj:
Červeně organely, které se nacházejí pouze v rostlinné buňce.
vakuola, chloroplast, buněčná stěna
6. Spoj, co k sobě patří:
mitochondrie
jádro
plazmatická membrána
vakuola
chloroplasty
cytoplazma
ribozomy
lysozomy
buněčná stěna
tvoří povrch buňky rostlin
polopropustná část buňky pro vodu
tvoří vnitřní prostředí pro buňky
zařizuje dělení buňky
probíhá v nich fotosyntéza
tráví organické látky v živočišné buňce
probíhá v nich uvolňování energie
shromažďování zásobních a odpadních látek
probíhá v nich tvorba bílkovin
7. Pomocí obrázku nakresli a popiš dělení buňky.
na začátku je jedna buňka MATEŘSKÁ
poté dojde k rozdělení jádra na 2 nově vzniklá
nakonec se buňka rozdělí celá i s organelami na nově vzniklé dvě buňky DCEŘINNÉ
celý proces dělení se poté opět opakuje a vznikají tak 4 buňky, poté 8 buněk, poté
16 buněk …
VY_52_INOVACE_Př.9.A.20
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
VÝVOJ ZEMĚ, ŽIVOTA A ČLOVĚKA
Mgr. Zuzana Benešová
1. Spoj, co k sobě patří:
Prahory
Starohory
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory
éra veleještěrů
plný rozvoj života na Zemi
vznik prvních ohraničených organických látek
éra člověka
vznik mnohobuněčných organismů
éra ptáků a savců
2. Zakroužkuj správnou odpověď.
V prahorách :
a)
b)
c)
d)
e)
se tvořila prvotní pedosféra
se tvořila prvotní hydrosféra
probíhá první fotosyntéza
ve vzduchu převažuje vodík
ve vzduchu převažuje kyslík
3. Vysvětlete pojem ,,kyslíková revoluce“. V které geologické éře tato revoluce
proběhla?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..................
4. Vysvětlete pojmy:
paleontologietrilobitkoacervát-
fosílie-
5. Kdy (v které geologické éře) a z čeho vznikalo:
černé uhlíhnědé uhlí-
6. K jednotlivým geologickým obdobím prvohor přiřaď čísla od 1 do 6, jak šli za sebou.
DEVON - ORDOVIK - KARBON - KAMBIUM - PERM - SILUR
7. Doplň:
Veleještěři jako Brontosaurus, Tyranosaurus nebo Diplodocus koncem druhohor
vyhynuly. Existuje domněnka, že vyhynuli díky: (doplň)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Podtrhni, ve kterém období vznikají velká pohoří. Napiš jak se tato pohoří jmenují.
prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
9. Odpověz na otázky, správnou odpověď zakroužkuj:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Přímým předchůdcem člověka je neandrtálec .
Pozůstatky Australopithéka se nalezly především v Africe.
Neandrtálcům se říká: ,,lovci mamutů“.
Člověk zručný znal oheň, ale neuměl ho rozdělávat.
Člověk vzpřímený neumí rozdělávat oheň, ale používá různé nástroje.
Člověk vzpřímený umí rozdělat oheň a používat různé nástroje.
Homo sapiens si ještě nebuduje obydlí.
Homo sapiens se dorozumívá řečí.
10. Spoj, co k sobě patří:
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens
Homo sapiens sapiens
člověk vzpřímený
člověk rozumný
člověk předvěký
člověk zručný
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy.
DATUM: 2.3.2012
ŘEŠENÍ:
1. Spoj, co k sobě patří:
Prahory
Starohory
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory
éra veleještěrů
plný rozvoj života na Zemi
vznik prvních ohraničených organických látek
éra člověka
vznik mnohobuněčných organismů
éra ptáků a savců
2. Zakroužkuj správnou odpověď.
V prahorách :
a) se tvořila prvotní pedosféra
b) se tvořila prvotní hydrosféra
c) probíhá první fotosyntéza
d) ve vzduchu převažuje vodík
e) ve vzduchu převažuje kyslík
3. Vysvětlete pojem ,,kyslíková revoluce“. V které geologické éře tato revoluce
proběhla?
STAROHORY 2400 mil. Lety: postupné zvyšování kysláku v atmosféře ( díky fotosyntéze),
potlačování původních organismů žijících bez kyslíku.
4. Vysvětlete pojmy:
paleontologie- věda o zkamenělinách
trilobit- prvohorní dominantní měkkýš % ,, vůdčí fosílie“ prvohor
koacervát- ohraničený útvar organických sloučenin
fosílie- zkamenělina
5. Kdy (v které geologické éře) a z čeho vznikalo:
černé uhlí- prvohory, plavuně, přesličky a kapradiny
hnědé uhlí- třetihory, jehličnany
6. K jednotlivým geologickým obdobím prvohor přiřaď čísla od 1 do 6, jak šli za sebou.
Kambium – ordovik – silur – devon – karbon – perm
7. Doplň:
Veleještěři jako Brontosaurus, Tyranosaurus nebo Diplodocus koncem druhohor
vyhynuly. Existuje domněnka, že vyhynuli díky: (doplň)
Dopad meteoritu na Zem.
8. Podtrhni, ve kterém období vznikají velká pohoří. Napiš jak se tato pohoří jmenují.
prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
Alpy, Karpatxy, Himaláje, …
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
9. Odpověz na otázky, správnou odpověď zakroužkuj:
Přímým předchůdcem člověka je neandrtálec .
Pozůstatky Australopithéka se nalezly především v Africe.
Neandrtálcům se říká: ,,lovci mamutů“.
Člověk zručný znal oheň, ale neuměl ho rozdělávat.
Člověk vzpřímený neumí rozdělávat oheň, ale používá různé nástroje.
Člověk vzpřímený umí rozdělat oheň a používat různé nástroje.
Homo sapiens si ještě nebuduje obydlí.
Homo sapiens se dorozumívá řečí.
i)
Spoj, co k sobě patří:
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens
Homo sapiens sapiens
člověk vzpřímený
člověk rozumný
člověk předvěký
člověk zručný
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
ANO X NE
VY_52_INOVACE_Př.6.A.21
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 4
Mgr. Zuzana Brunclíková
Jméno:
Datum:
Třída:
Téma: Pozorování nálevníků
Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta, kapátko, vata, senný nálev
Provedení:
1. Připrav mikroskop k mikroskopování.
2. Připrav preparát z kapky senného nálevu, vlož do něj několik vláken vaty.
3. Pozoruj preparát při malém zvětšení, vyhledej mezi nálevníky trepku a pozoruj znova
při velkém zvětšení.
4. Nakresli skutečný obraz zkoumaného preparátu.
5. Nakresli trepku s ústroječky a obrázek popiš.
Vypracování:
Závěr: Odpověz na otázky:
1. V jakém prostředí se nacházejí trepky?
2. Jakou mají funkci ústroječky trepky?
3. Jakým způsobem a pomocí čeho se může trepka pohybovat?
4. V jaké podobě může trepka přečkat nepříznivé podmínky prostředí.
5. Jaký je rozdíl ve výživě trepky a zrněnky?
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu, využívají poznatků z hodin přírodopisu.
DATUM: 5.3.2012
ŘEŠENÍ:
SENNÝ NÁLEV MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN CCA 2 AŽ 3 TÝDNY DOPŘEDU!
Vypracování:
4.pomocí mikroskopu nakreslí skutečně to co je v mikroskopu vidět
5. nakreslí obrázek trepky velké s popisem jednotlivých částí, které její tělo obsahuje.
Obrázek a popis naleznete v učebnici přírodopisu.
Závěr: Odpověz na otázky:
1. V jakém prostředí se nacházejí trepky?
Ve vlhkém či vodním prostředí.
2. Jakou mají funkci ústroječky trepky?
Buněčná ústa přijímají potravu, potravní vakuoly zpracovávají potravu, buněčná řiť vylučuje
potravu, pulzující vakuoly vytlačují přebytečnou vody, brvy umožňují pohyb, cytoplazma je
vnitřní prostředí živočich, v kterém se organely pohybují , buněčná stěna chrání živočicha
před vnějším prostředím a jádro zajišťuje genetické funkce a řídí celou buňku.
3. Jakým způsobem a pomocí čeho se může trepka pohybovat?
Brvy.
4. V jaké podobě může trepka přečkat nepříznivé podmínky prostředí.
Cysty – zapouzdřené útvary trepek.
5. Jaký je rozdíl ve výživě trepky a zrněnky?
Zrněnka je řasa- fotosyntéza (výroba cukru) a trepka je živočich, který musí potravu přijímat.
Závěr: Odpověz na otázky:
6.
7.
8.
9.
10.
V jakém prostředí se nacházejí trepky?
Jakou mají funkci ústroječky trepky?
Jakým způsobem a pomocí čeho se může trepka pohybovat?
V jaké podobě může trepka přečkat nepříznivé podmínky prostředí.
Jaký je rozdíl ve výživě trepky a zrněnky?
VY_52_INOVACE_Př.8.A.22
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
DÝCHACÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
Mgr. Zuzana Brunclíková
Dýchací soustava
1. Doplň k jednotlivým živočichům, pomocí kterého orgánu dýchají:
rybyobojživelníciptáci
hmyzžahavci2. Popiš pomocí jednotlivých částí dýchací soustavy cestu vdechovaného vzduchu až
do plicních sklípků.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Popiš dle obr. části dýchací soustavy.
4. Zakroužkuj správnou odpověď.
Které svaly jsou při dýchání v činnosti?
a) Mezižeberní svaly
c) prsní svaly
b) Trapézový sval
d) bránice
5. Pomocí obrázku popiš co se děje s naším tělem při vdechu a výdechu.
6. Uveď příklady nečistot v ovzduší:
Vylučovací soustava
1. Vylučování látek z našeho těla může probíhat pomocí, kterých soustav?
a)
b)
c)
d)
2. Doplň chybějící slova:
Hlavním orgánem vylučovací soustavy jsou ……………………………………….. Párový orgán, uložený
po obou stranách ……………………………V těchto orgánech dochází k tvorbě ……………………………..
Nejdříve se jí říká ……………………………… a vznikne v kůře ledvin v ………………………… tělíscích.
Odtud putuje do ……………………………., která je tvořena ………………………… …………………………….
Zde je moč obohacena o vodu a další látky a říkáme jí již moč …………………………………………….
Z ledvin odchází moč pryč párovými ………………………………………………Ty vedou moč do dutého
svalnatého orgánu- …………………………… ………………………….. Z tohoto orgánu putuje moč
…………………………………….. ……………………………….. z těla pryč. Tato trubice je u mužů………………
než u žen. Denně vznikne ………………………..definitivní moči. Pocit močení ale přichází dříve,
a to už při ………………………………..
3. Napiš, které onemocnění může postihnout vylučovací soustavu.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují.
DATUM: 13.3.2012
ŘEŠENÍ:
Dýchací soustava
1. Doplň k jednotlivým živočichům, pomocí kterého orgánu dýchají:
ryby- ŽÁBRY
obojživelníci- ŽÁBRY, PLÍCE ale i KŮŽE
ptáci- PLÍCE
hmyz- VZDUŠNICE
žahavci- CELÝ POVRCH TĚLA
2. Popiš pomocí jednotlivých částí dýchací soustavy cestu vdechovaného vzduchu až
do plicních sklípků.
3. Popiš dle obr. části dýchací soustavy.
Viz. Učebnice ( nosní dutina, ústní dutina, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce,
nosohltan)
4. Zakroužkuj správnou odpověď.
Které svaly jsou při dýchání v činnosti?
a) mezižeberní svaly
b) prsní svaly
d) bránice
c) trapézový sval
5. Pomocí obrázku popiš co se děje s naším tělem při vdechu a výdechu.
6. Uveď příklady nečistot v ovzduší:
Smog, prach, oxid uhličitý, výfukové plyny, kouř, …..
Vylučovací soustava
1. Vylučování látek z našeho těla může probíhat pomocí, kterých soustav?
Vylučovací, dýchací, trávicí a kožní
2. Doplň chybějící slova:
Hlavním orgánem vylučovací soustavy jsou LEDVINY. Párový orgán, uložený po obou
stranách BEDERNÍ ČÁSTI. V těchto orgánech dochází k tvorbě MOČI.
Nejdříve se jí říká PRIMÁRNÍ MOČ a vznikne v kůře ledvin v LEDVINNÝCH tělíscích. Odtud
putuje do KANÁLKŮ, která je tvořena HENLEOVOU KLIČKOU.
Zde je moč obohacena o vodu a další látky a říkáme jí již moč DEFINITIVNÍ MOČ.
Z ledvin odchází moč pryč párovými MOČOVODY. Ty vedou moč do dutého svalnatého
orgánu- MOČOVÝ MĚCHÝŘ. Z tohoto orgánu putuje moč MOČOVOU TRUBICÍ z těla pryč.
Tato trubice je u mužů DELŠÍ než u žen. Denně vznikne 1,5 litrů definitivní moči. Pocit
močení ale přichází dříve, a to už při 400-600 ml.
2. Napiš, které onemocnění může postihnout vylučovací soustavu.
Močové kameny, zánět močových cest, zánět ledvin, dialýza, …
VY_52_INOVACE_Př.7.A.23
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
VYŠŠÍ VÝTRUSNÉ A SEMENNÉ ROSTLINY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň:
Tělo vyšších rostlin je tvořeno souborem buněk, které se nazývají ………………………………….. a
sdružují se do větších celků neboli……………………………, které zajišťují ………………………………..,
………………………………. a ……………………………………………..............................................................
2. Podle způsobu rozmnožování je dělíme na:
a)
…………………………………………….., rozmnožující se …………………………………………………………
Do této skupiny rostlin patří:
1.
2.
3.
4.
b)
…………………………………………….., rozmnožující se …………………………………………………………..
Do této skupiny patří …………………………………………. a ……………………………………………………..
3. Jednotlivé rostliny zařaď mezi výtrusné nebo semenné :
přeslička rolní
konvalinka vonná
provazovka
bříza bělokorá
kapraď samec
plavuň vidlačka
muchomůrka červená
sněženka podsněžník
ploník ztenčelý
makovník zeměpisný
výtrusné rostliny
semenné rostliny
4. Pomocí obrázku popiš vývin mechu:
5. Pomocí obrázku popiš vývin kapradiny:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy.
DATUM: 1.4.2012
ŘEŠENÍ:
1. Doplň:
Tělo vyšších rostlin je tvořeno souborem buněk, které se nazývají PLETIVA a sdružují se do
větších celků neboli ORGÁNY, které zajišťují VÝŽIVU, RŮST a ROZMNOŽOVÁNÍ.
2. Podle způsobu rozmnožování je dělíme na:
a) VÝTRUSNÉ rozmnožující se VÝTRUSY
Do této skupiny rostlin patří: mechorosty, kapraďorosty, plavuně a přesličky
b)
SEMENNÉ rozmnožující se SEMENY v plodech
Jednoděložné a dvouděložné (nahosemenné a kryrosemenné)
3. Jednotlivé rostliny zařaď mezi výtrusné nebo semenné :
přeslička rolní
konvalinka vonná
provazovka
bříza bělokorá
výtrusné rostliny
kapraď samec
plavuň vidlačka
muchomůrka červená
sněženka podsněžník
ploník ztenčelý
semenné rostliny
makovník zeměpisný
4. Pomocí obrázku popiš vývin mechu:
5. Pomocí obrázku popiš vývin kapraďorostu:
VY_52_INOVACE_Př.8.A.24
PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 4
Mgr. Zuzana Benešová
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: Závislost srdeční činnosti na námaze
Pomůcky: stopky, tužka
Úkol č. 1: Zjisti a do tabulky zapiš počet tepů za minutu u sebe a dvou spolužáků.
Úkol č. 2: Po úkolu č. 1 každý provede dvacet dřepů a znovu zjistí počet tepů za minutu. Výsledek
zapíše jak u sebe, tak u dvou spolužáků z tabulky.
Úkol č. 3: Poslední měření tepové frekvence proveďte 5 minut po námaze a zapište zjištěné údaje
opět do tabulky.
Závěr: Porovnej hodnoty v tabulce u sebe a srovnej je se spolužáky.
Vypracování:
jméno
tep v klidu
tep po námaze
tep po odpočinku
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve skupinách či dvojicích. Žáci využívají znalostí z hodin přírodopisu,
vyzkoušejí si měření tepové frekvence v klidu i po námaze. Své naměřené hodnoty zakreslují
do tabulky a na závěr své výsledky porovnávají se spolužáky ve třídě.
DATUM: 14. 4. 2012
ŘEŠENÍ:
Žáci řeší postupně zadané úkoly a zapisují je do připravené tabulky. Mohou zároveň svoje
záznamy zapisovat na tabuli, aby bylo možné provést závěr laboratorní práce a to porovnání
svých dosažených výsledků se spolužáky nejen ve skupině, ale i v celé třídě.
VY_52_INOVACE_Př.7.A.25
PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK
Stavba rostlinného těla- kořen, stonek, list
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň chybějící slova:
Kořen je ………………………. Část rostliny. Slouží k ……………………………….. rostliny v půdě.
Kořenem rostlina přijímá ………………………. a ………………………………….. Na povrchu je
kořen kryt …………………………….. K růstu kořenu slouží ………………………………… To co
kořen přijímá z půdy vede pomocí …………………………… svazků do nadzemních částí
rostliny. Kořenová soustava travin se nazývá …………………………………. Listnaté stromy
mají kořenovou soustavu rozdělenou na …………………….. kořen a kořeny
…………………………………… Na stonku vyrůstají …………………… a ……………………………,
z nichž poté vznikají ………………………. s ukrytým ……………………….. Stonek slouží
k …………………………….. živin po rostlině.
2. Doplň chybějící slova:
Stonek bylin nazýváme …………………………. stonek.
Stonek dřevin nazýváme ……………………………………, který uvnitř obsahuje cévní svazky
rozdělené na ………………………… a ………………………….
3. Nakresli a napiš názvy stonku bylin.
4. Spoj co k sobě patří:
list jednoduchý
list složený
srdčitý
dlanitě složený
trojčetný
laločnatý
čárkovitý
sudozpeřený
střelovitý
lichozpeřený
vrba křehká
jírovec maďal
lípa srdčitá
šípatka střelolistá
dub zimní
trnovník akát
jetel luční
hrachor jarní
5. Z jakých částí se skládá list? (nakresli a popiš):
6. Co jsou to průduchy? K čemu slouží a kde je na rostlině najdeme?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Nakresli:
průduch otevřený
průduch zavřený
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor.
DATUM: 23.4.2012
ŘEŠENÍ:
1. Doplň chybějící slova:
Kořen je PODZEMNÍ část rostliny. Slouží k UPEVŇOVÁNÍ rostliny v půdě.
Kořenem rostlina přijímá VODU a ŽIVINY. Na povrchu je kořen kryt POKOŽKOU.
K růstu kořenu slouží KOŘENOVÁ ČEPIČKA. To co kořen přijímá z půdy vede pomocí
CÉVNÍCH svazků do nadzemních částí rostliny. Kořenová soustava travin se nazývá
SVAZČITÁ. Listnaté stromy mají kořenovou soustavu rozdělenou na HLAVNÍ kořen a
kořeny VEDLEJŠÍ neboli POSTRANNÍ. Na stonku vyrůstají LISTY a KVĚTY, z nichž poté
vznikají PLODY s ukrytým SEMENEM. Stonek slouží k ROZVÁDĚNÍ živin po rostlině.
2. Doplň chybějící slova:
Stonek bylin nazýváme DUŽNATÝ stonek.
Stonek dřevin nazýváme KMEN, který uvnitř obsahuje cévní svazky rozdělené na
DŘEVO a LÝKO.
3. Nakresli a napiš názvy stonku bylin.
Stvol( bez listů), lodyha( s listy), stéblo( uvnitř stonku jsou kolénka), oddenek
(podzemní část stonku)
4. Spoj co k sobě patří:
list jednoduchý
list složený
srdčitý
dlanitě složený
trojčetný
laločnatý
čárkovitý
sudozpeřený
střelovitý
lichozpeřený
vrba křehká
jírovec maďal
lípa srdčitá
šípatka střelolistá
dub zimní
trnovník akát
jetel luční
hrachor jarní
5. Z jakých částí se skládá list? (nakresli a popiš):
Viz. učebnice (řapík, čepel, žilnatina, při řezu listem: svrchní pokožka, část buněk
s chloroplasty a spodní pokožka).
6. Co jsou to průduchy? K čemu slouží a kde je na rostlině najdeme?
Nalezneme je na spodní části listu, Vypařuje se jimi voda, rostlina pomocí průduchů
dýchá. Průduchy jsou složeny ze dvou buněk svěracích a mezi nimi je uzavíratelná
štěrbina.
VY_52_INOVACE_Př.7.A.26
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 3
Mgr. Zuzana Benešová
Datum:
Třída:
Žák:
Téma: Pozorování stavby listu a průduchů
Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, kapátko, lupa, žiletka, část stonku pokojové rostliny
(pelargonie)
Postup:
Úkol 1: Připrav mikroskop k pozorování a preparát z části spodní strany pokožky listu.
Úkol 2: Připravený preparát pozoruj při největším zvětšení.
Úkol 3: Vyhledej otevřené a zavřené průduchy. Průduchy nakresli.
Závěr: Odpověz na otázky:
1. K čemu slouží rostlinám průduchy?
2. Kde se na rostlině průduchy nacházejí?
3. Několika větami popiš jakým způsobem průduchy pracují?
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly s pomocí mikroskopu.
DATUM: 24.4.2012
ŘEŠENÍ:
Každý žák nakreslí podle svého vytvořeného preparátu průduchy.
Závěr: Odpověz na otázky:
1. K čemu slouží rostlinám průduchy? K dýchání.
2. Kde se na rostlině průduchy nacházejí? Na spodní straně listu.
3. Několika větami popiš jakým způsobem průduchy pracují? Dochází k otevírání průduchu při
dostatku vody. Průduchová štěrbina mezi svěracími buňkami se zvětšuje a průduchem
vstupuje kyslík dovnitř. K uzavírání průduchů dochází při nedostatku vody. Průduchová
štěrbina se zmenšuje až uzavírá a průduch tak nemůže dýchat.
VY_52_INOVACE_Př.6.A.27
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
Obratlovci rybníka
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Dokresli a popiš tělo kapra. Červeně zakroužkuj ploutve párové, modře zakroužkuj ploutve
nepárové.
2. Doplň:
Kapři se stejně jako jiné ryby rozmnožují ………………………………… Slouží jim k tomu pohlavní
buňky. Samice mají vajíčka, kterým říkáme ……………………………… Samci mají spermie, kterým
říkáme ……………………….. V červnu se kapři shromažďují v mělčinách k rozmnožování neboli
……………………………….. K oplození dochází ve ………………………………. Po oplození se z vajíček
líhnou malé rybky - ………………………………….
3. Dokresli do obrázku plazů jejich hlavní znak, podle kterého je od sebe rozeznáme. Pod
obrázek napiš jeho název.
4. Doplň:
a) Čím se liší pulci od žab?........................................................................................................
b) Čím dýchají pulci, čím žáby? ……………………………………………………………………………………………..
c) Které obojživelníky znáš? ………………………………………………………………………………………………….
d) Co znamená, že je čolek chráněný živočich?........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Dokresli obrázky vodních ptáků a napiš k nim jejich jména.
6. K vodnímu prostředí jsou vázáni i někteří savci. Vyber si jednoho a nakresli ho.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují a dokreslují informace do textu.
DATUM: 27.4.2012
ŘEŠENÍ:
1. Dokresli a popiš tělo kapra. Červeně zakroužkuj ploutve párové, modře zakroužkuj ploutve
nepárové.
Do obrázku kapra žáci dopisují :žábry, skřele, ústa, hmatové vousky, šupiny postranní čáru a
ploutve.
Párové ploutve: břišní, prsní a řitní
Nepárové ploutve: hřbetní a ocasní
2. Doplň:
Kapři se stejně jako jiné ryby rozmnožují POHLAVNĚ . Slouží jim k tomu pohlavní
buňky. Samice mají vajíčka, kterým říkáme JIKRY. Samci mají spermie, kterým říkáme MLÍČÍ.
V červnu se kapři shromažďují v mělčinách k rozmnožování neboli TŘENÍ . K oplození dochází
ve VODĚ. Po oplození se z vajíček líhnou malé rybky – PLŮDEK.
3. Dokresli do obrázku plazů jejich hlavní znak, podle kterého je od sebe rozeznáme. Pod
obrázek napiš jeho název.
Viz. Učebnice: užovka obojková dva žluté půlměsíčky na hlavě, hlava je kulatější
zmije obecná trojúhelníkovitá hlava, klikatá čára po celé délce těla
4. Doplň:
a) Čím se liší pulci od žab?Pulci žijí pouze ve vodě a mají ocásek, žáby žijí převážně na souši .
b) Čím dýchají pulci, čím žáby? Pulci dýchají žábrami, žáby plícemi nebo kůží.
c) Které obojživelníky znáš? Skokan, ropucha, kuňka, ropuška, rosnička, čolek, mlok.
d) Co znamená, že je čolek chráněný živočich? Jeho výskyt ve volné přírodě je vzácný, nesní
se zabíjet či jiným způsobem ničit prostředí ve kterém se tento živočich nachází.
5. Dokresli obrázky vodních ptáků a napiš k nim jejich jména.
Kachna nebo lžičák – krátké zavalité končetiny s plovacími blánami.
Čáp – dlouhé hubené končetiny a dlouhý tenký zobák.
Labuť – delší protáhlý krk.
6. K vodnímu prostředí jsou vázáni i někteří savci. Vyber si jednoho a nakresli ho.
Žák si samostatně vybere jednoho zástupce vodních savců a nakreslí ho.
Př. Vydra, bobr, hryzec.
VY_52_INOVACE_Př.8.A.28
PŘÍRODOPIS- 8. ROČNÍK
LABORATORNÍ PRÁCE Č.5
Mgr. Zuzana Benešová
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: SMYSLY: čich, hmat, zrak
Pomůcky: látky různé vůně, obrázky zrakových klamů, šátek na zavázání očí, různé předměty
Úkol č. 1: Při zavázaných očích poznej vůně. Výsledky zapiš do tabulky.
Úkol č. 2: Podle hmatu poznej různé předměty a zapiš výsledky.
Úkol č. 3: Pozoruj zrakové klamy.
Závěr: Ve dvojici zhodnoť citlivost svých smyslů.
Vypracování:
sklenička
VŮNĚ
1
2
3
4
5
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve dvojicích až trojicích. Využívají znalostí z hodin přírodopisu,
zhodnocují a zapisují své smyslové vjemy, které následně zapisují a porovnávají se spolužáky.
DATUM: 7. 5. 2012
ŘEŠENÍ:
1. Při zavázaných očích žáci zkoumají různé vůně a zapisují své vjemy do tabulky.
2. Při zavázaných očích pomocí hmatu určují žáci předmět, který dostanou od svého
spolužáka do ruky. Opět zapisují své poznatky.
3. Pomocí různých předložených zrakových klamů žáci zapisují své pocity.
Závěrem popíši vlastními slovy citlivost svých smyslů.
VY_52_INOVACE_Př.9.A.29
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3
Mgr. Zuzana Benešová
Žák:
Třída:
Datum:
Téma: Mapování rostlin
Pomůcky: pásmo, kolíky, kladívko, atlas rostlin, klíč k určování rostlin
Úkol č. 1: Vytvořte si se spolužáky skupiny. Na vybraném místě si pomocí pásma, kolíků a kladívka
vyznačte čtverec o rozměrech 5X5m.
Úkol č. 2: Do protokolu si vypište všechny rostliny, které se ve čtverci vyskytují. Pokud nějakou
rostlinu neznáte, pomůže Vám atlas rostlin nebo klíč k určování rostlin. Každé rostlině,
která se ve čtverci nachází, přiřaď určitou značku.
Úkol č. 3: Do čtverce co nejpřesněji zakresli zmapované rostliny pomocí značek.
Závěr: Kolik rostlin se na daném místě nachází? Která je nejméně a která nejvíce na daném místě
zastoupená?
Vypracování:
ÚKOL Č. 3:
ZÁVĚR:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci ve skupinách. Laboratorní práce je určena pro venkovní provedení.
Žáci si vypracují legendu jednotlivých rostlin, které nalezli. Vyhledávají rostliny v Klíči pro
určování rostlin a své výsledky zakreslují do laboratorní práce.
DATUM: 14.5.2012
ŘEŠENÍ:
Práce s laboratorní prací v terénu. Žáci budou mít utvořené skupiny a spolu pak pracují na zadaných
úkolech.
Tvorba legendy: žáci si samostatně volí své značky pro dané rostliny, např.
jetel luční smetanka lékařská
Tvorba čtverce: pomocí připravených značek jednotlivých rostlin žáci zakreslují zvolené značky rostlin
do čtverce na ta místa, kde se ve skutečnosti nacházejí. (čtverec 2X2 metry).
Závěr: Kolik rostlin se na daném místě nachází? Která je nejméně a která nejvíce na daném místě
zastoupená? Zjistí každá skupina pomocí spočítaných rostlin ve čtverci.
VY_52_INOVACE_Př.7.A.30
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
Laboratorní práce č. 4
Mgr. Zuzana Benešová
Jméno:
Datum:
Třída:
Téma: Zkoumáme semena a plody
Pomůcky: semena a plody (například: slunečnice, fazole, mák, řepka olejka, kukuřice,
borovice, bodlák, pampeliška, pšenice,…)
Úkol č.1: Zjisti, které z předložených semen a plodů rozšiřuje vítr a které hmyz.
Úkol č.2: Zjisti, které zásobní látky převládají v semenech a plodech kukuřice, máku, řepky
olejky, slunečnice a některé další obiloviny.
Úkol č.3: Pomocí učebnice, knížek, encyklopedií a pomůcek vytvoř tabulku dužnatých
a suchých plodů (jejich plod nakresli a do tabulky napiš i rostliny, které plod mají).
Závěr: Vysvětli pojmy opylení, oplození a květenství.
Vypracování:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně. Vyhledávají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,
zakreslují jednotlivé úkoly.
DATUM: 16.5.2012
ŘEŠENÍ:
Závěr: Vysvětli pojmy:
Opylení- přenesení pylu na bliznu
oplození – splynutí pohlavních buněk
květenství – tvar, který popisuje květ (př. hrozen, chocholík úbor)
VY_52_INOVACE_Př.6.A.31
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
LIŠEJNÍKY, MECHOROSTY, KAPRADINY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Přiřaď k sobě správná slova jednotlivých částí těla těchto organismů:
mechorost
kořen, stonek, list
lišejník
stélka
kapradina
řasa + houba
2. Tělo lišejníků se skládá ze dvou organismů. Do řádků napiš z kterých a spoj s nimi,
jakou úlohu v lišejníku mají.
3.
……………………………………
umožňuje lišejníku růst na různých místech
nasává vodu a zadržuje ji po dlouhou dobu
……………………………………
fotosyntézou tvoří organické látky, kterými se živý
Lišejník je složený organismus, v němž žijí tyto dvě části v trvalém prospěšném soužití.
Toto soužití se nazývá = ………………………………………………………………………………………………..
4. Vysvětli pojem indikátor čistoty ovzduší.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Jednotlivé zástupce těchto organismů zakroužkuj:
lišejníky- červeně, mechorosty- zeleně, kapraďorosty- modře
dutohlávka sobí
ploník ztenčelý
bělomech sivý
kapraď samec
terčovka bublinatá
osladič obecný
pokryvnatec Schreberův
lišejník zeměpisný
papratka samičí
kapraď osténkatá
provazovka obecná
měřík příbuzný
6. Jednotlivé obrázky popiš :
Životní cyklus …………………………………………………………………………………………………………………….
Jaká je hlavní funkce mechorostů v lese? …………………………………………………………………………………………….
Životní cyklus …………………………………………………………………………………………………………………….
Jak se nazývá část těla kapradiny, díky které kapraďorosty přežívají zimu? ………………………………………….
7. Pomocí textu se pokus určit, jak se daný organismus nazývá:
a) Tento zástupce patří mezi nejrozšířenější lišejníky, které rostou i ve velmi chladných
oblastech na severu. Slouží jako potrava sobům. ……………………………………………………….
b) Tyto bochníkovité polštáře naleznete téměř ve všech našich lesích.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c) V České republice roste více než 40 druhů kapradin. Častá bývá kapraď s jemně
vroubkovanými listy a výtrusnicemi po jedné kupce na obou stranách listu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, kreslí
a popisují.
DATUM: 29.10.2012
ŘEŠENÍ:
1. Přiřaď k sobě správná slova jednotlivých částí těla těchto organismů:
mechorost
kořen, stonek, list
lišejník
stélka
kapradina
řasa + houba
2. Tělo lišejníků se skládá ze dvou organismů. Do řádků napiš z kterých a spoj s nimi,
jakou úlohu v lišejníku mají.
ŘASY
umožňuje lišejníku růst na různých místech
nasává vodu a zadržuje ji po dlouhou dobu
HOUBY
fotosyntézou tvoří organické látky, kterými se živý
Lišejník je složený organismus, v němž žijí tyto dvě části v trvalém prospěšném soužití.
Toto soužití se nazývá = SYMBIÓZA
3. Vysvětli pojem indikátor čistoty ovzduší.
Znamená, že jsou lišejníky velmi citlivé na čistotu ovzduší, ve znečištěných oblastech se
pak nevyskytují.
4. Jednotlivé zástupce těchto organismů zakroužkuj:
lišejníky- červeně, mechorosty- zeleně, kapraďorosty- modře
dutohlávka sobí
ploník ztenčelý
bělomech sivý
kapraď samec
terčovka bublinatá
osladič obecný
pokryvnatec Schreberův
lišejník zeměpisný
papratka samičí
kapraď osténkatá
provazovka obecná
měřík příbuzný
5. Jednotlivé obrázky popiš :
Životní cyklus MECHOROSTŮ- viz. 6. ročník Přírodopisu- učebnice
Jaká je hlavní funkce mechorostů v lese? ZADRŽUJÍ VLÁHU V LESE.
Životní cyklus
KAPRAĎOROSTŮ- viz. 6. ročník Přírodopisu- učebnice
Jak se nazývá část těla kapradiny, díky které kapraďorosty přežívají zimu?ODDENEK.
6. Pomocí textu se pokus určit, jak se daný organismus nazývá:
a) Tento zástupce patří mezi nejrozšířenější lišejníky, které rostou i ve velmi chladných
oblastech na severu. Slouží jako potrava sobům.
DUTOHLÁVKA SOBÍ.
b) Tyto bochníkovité polštáře naleznete téměř ve všech našich lesích.
BĚLOMECH SIVÝ.
c) V České republice roste více než 40 druhů kapradin. Častá bývá kapraď s jemně
vroubkovanými listy a výtrusnicemi po jedné kupce na obou stranách listu.
PAPRATKA SAMIČČÍ.
VY_52_INOVACE_Př.6.A.32
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI
Mgr. Zuzana Brunclíková
Obojživelníci
1. Doplň:
Obojživelníci jsou první …………………………………….., kteří se přizpůsobili životu na …………………..
Jejich larvy- ……………………………. se vyvíjejí z oplozených …………………………ve ………………………..
prostředí. Proto toto stádium dýchá …………………………………. Dospělý jedinec dýchá ………………
nebo v době zimního spánku …………………………….. Všichni zástupci obojživelníků mají
…………………………. teplotu těla a stále ………………………… pokožku.
2. Spoj správné dvoje:
ropucha obecná
mlok skvrnitý
rosnička zelená
skokan hnědý
čolek velký
bezocasí
ocasatí
3. Vylušti tajenku:
1. Čím dýchají larvy obojživelníků?
2. Mezi prsty u žab nalezneme …………………………….. blány.
3. Jak se nazývá larva obojživelníků?
4. Jak se nazývá třetí víčko obojživelníků?
5. Jak se nazývá jeden ze známých ocasatých obojživelníků?
6. Jak se nazývá společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy?
1.
2.
3.
4.
Š
5.
6.
Tajenka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Co o tomto obojživelníkovy víš zajímavého:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plazi
1. Přiřaď k podřádům (ještěři, hadi) pouze čísla těch zástupců, kteří k nim patří:
Ještěři: ……………………………………………………………………………………………………………
Hadi: ……………………………………………………………………………………………………………….
1. kobra královská
2. krokodýl nilský
3. slepýš křehký
4. zmije obecná
5. ještěrka zelená
6. chameleón obecný
7. skokan skřehotavý
8. mlok skvrnitý
9. užovka obojková
2. Z otázky číslo1., vypiš další zástupce patřící mezi cizokrajné plazi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Mezi naše známé plazi patří užovka obojková a zmije obecná. Nakresli rozdíly mezi těmito
zástupci. Červeně podtrhni jméno hada, který je z těchto dvou jedovatý.
užovka obojková
zmije obecná
4. Jak pomůžeš člověku, který byl uštknut jedovatým hadem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Rozhodni o správném tvrzení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Slepýš obecný je schopný regenerace.
Mezi naše jedovaté hady patří anakonda.
Třetí oční víčko plazů se nazývá mžurka.
Plazi snášejí vajíčka ve slizovitém obalu.
Jazyk plazům slouží jako hmatový orgán.
Chameleon není schopen měnit barvu podle okolí.
Želvy mají páteř přirostlou ke krunýři.
ANO X NE
CH
B
Z
Ř
E
A
P
S
T
H
R
Ý
Š
Ž
Řešení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co o tomto plazi výš zajímavého?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují text.
DATUM: 15.1.2013
ŘEŠENÍ:
Obojživelníci
1. Doplň:
Obojživelníci jsou první ŽIVOČICHOVÉ, kteří se přizpůsobili životu na ZEMI.
Jejich larvy- PULCI se vyvíjejí z oplozených VAJÍČEK ve VODNÍM prostředí. Proto toto
stádium dýchá ŽÁBRAMI. Dospělý jedinec dýchá PLÍCEMI nebo v době zimního spánku KŮŽÍ.
Všichni zástupci obojživelníků mají PROMĚNLIVOU teplotu těla a stále VLHKOU pokožku.
4. Spoj správné dvoje:
ropucha obecná
mlok skvrnitý
rosnička zelená
skokan hnědý
čolek velký
bezocasí
ocasatí
5. Vylušti tajenku:
1. Ž
Á
B
R
2. P
L
O V
3. P
4. M Ž
Y
A
C
Í
U L
E
C
U R
K
A
Š
6. K
5. M L
O K
L
K
O A
A
Tajenka: ROPUŠKA starostlivá
Co o tomto obojživelníkovy víš zajímavého:
Nosí si svá vajíčka připevněná na zádech a stará se o ně.
Plazi
6. Přiřaď k podřádům (ještěři, hadi) pouze čísla těch zástupců, kteří k nim patří:
Ještěři: 2 3 5
Hadi: 1 4 9
7. Z otázky číslo1., vypiš další zástupce patřící mezi cizokrajné plazi.
126
8. Mezi naše známé plazi patří užovka obojková a zmije obecná. Nakresli rozdíly mezi
těmito zástupci. Červeně podtrhni jméno hada, který je z těchto dvou jedovatý.
užovka obojková - žluté půlměsíčky na hlavě, zakulacená hlava
zmije obecná – zubaté čáry co celé délce těla, trojúhelníkovitá hlava
9. Jak pomůžeš člověku, který byl uštknut jedovatým hadem?
Škrtím část těla, kterou had uštknul , aby se jed nedostal dále do těla. Vždy ránu
zaškrcuji nad kousnutím. Postiženého co nejdříve dopravm k lékaři. Pokusím se
z postiženého člověka získat informace o hadu, který ho kousnut nebo hada vyfotím.
10. Rozhodni o správném tvrzení:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Slepýš obecný je schopný regenerace.
Mezi naše jedovaté hady patří anakonda.
Třetí oční víčko plazů se nazývá mžurka.
Plazi snášejí vajíčka ve slizovitém obalu.
Jazyk plazům slouží jako hmatový orgán.
Chameleon není schopen měnit barvu podle okolí.
Želvy mají páteř přirostlou ke krunýři.
ANO
CH
Z
E
P
T
R
Š
X NE
B
Ř
A
S
H
Ý
Ž
Řešení: CHŘESTÝŠ
Co o tomto plazi výš zajímavého?
Chrastí ocasem, když se cítí být v nebezpečí. Chrastítko je zrohovatělá kůže na konci
ocasu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
VY_52_INOVACE_Př.6.A.33
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
ROSTLINSTVO RYBNÍKA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Zakroužkuj správnou odpověď. Získáš tak jednotlivá písmena, která nám dají
dohromady tajenku.
ANO
a) Tyto vodní plochy jsou vytvořeny zásahem člověka.
R
b) Většina těchto ploch je zásobárnou pitné vody u nás.
E
c) Hlavní funkcí je chov ryb a drůbeže.
Ž
d) V tomto ekosystému se nenacházejí sinice a řasy.
K
e) Okřehek menší je vodní rostlina zakořeňující ve dně rybníka.
D
f) Břehová zeleň je zastoupena rychle rostoucími dřevinami jako
E
je topol, vrba nebo olše.
g) Místo styku vzduchu, půdy a vody se nazývá hráz.
P
h) Největším hospodářským využitím rybníka je chov kaprů.
K
NE
M
O
Š
M
B
A
R
Z
Tajenka: Náš největší rybník ………………………………………………………………………………………
2. Dokresli obrázek tak, aby vznikl vodní ekosystém rybníka:
3. V horkých letních dnech většina obyvatel vyhledává rybníky a jiné nádrže, ve kterých
by se dalo koupat. Vhodných je ale jen minimum.
Proč se tedy nedoporučuje v těchto vodách koupání? Kdo tento nepříjemný problém
v horkých letních dnech způsobuje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vypočítej teplotu vody u dna rybníka v zimním období. Co tato teplota vodním
živočichům umožňuje?
( 8 + 12) : (7 – 5) – 6 =
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nakresli a popiš obrázek rozmnožování vodní rostliny : OROBINEC
6. Doplň druhová jména vodních a bažinných rostlin. Červeně zakroužkuj dřeviny,
zeleně břehové byliny, modře rostliny zakořeňující a hnědě rostliny nezakořeňující
u dna.
leknín
okřehek
topol
blatouch
rdest
stulík
pomněnka
vrba
rákos
jasan
tužebník
orsej
7. Květy vodních rostlin vybarvi správnou barvou.
LEKNÍN
STULÍK
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor.
DATUM: 26.2.2013
ŘEŠENÍ:
1. Zakroužkuj správnou odpověď. Získáš tak jednotlivá písmena, která nám dají
dohromady tajenku.
ANO
R
a) Tyto vodní plochy jsou vytvořeny zásahem člověka.
b) Většina těchto ploch je zásobárnou pitné vody u nás.
E
c) Hlavní funkcí je chov ryb a drůbeže.
Ž
d) V tomto ekosystému se nenacházejí sinice a řasy.
K
e) Okřehek menší je vodní rostlina zakořeňující ve dně rybníka.
D
f) Břehová zeleň je zastoupena rychle rostoucími dřevinami jako
E
je topol, vrba nebo olše.
g) Místo styku vzduchu, půdy a vody se nazývá hráz.
P
h) Největším hospodářským využitím rybníka je chov kaprů.
K
NE
M
O
Š
M
B
A
R
Z
Tajenka: Náš největší rybník Rožmberk
2. Dokresli obrázek tak, aby vznikl vodní ekosystém rybníka:
Žáci dokreslí obrázek
ROSTLINSTVO:břehové zeleně (vrba) a rostlin spojených s vodním prostředím
(orobinec, rákos, leknín, stulík, okřehek).
ŽIVOČICHOVÉ: hryzec, bobr, labuť, kachna, žáby, ryby, vodouch stříbřitý, komár, …
3. V horkých letních dnech většina obyvatel vyhledává rybníky a jiné nádrže, ve kterých
by se dalo koupat. Vhodných je ale jen minimum.
Proč se tedy nedoporučuje v těchto vodách koupání? Kdo tento nepříjemný problém
v horkých letních dnech způsobuje?
Sinice( vodní květ) vylučují do vody jedovaté toxiny, které mohou způsobit vážná
onemocnění.
4. Vypočítej teplotu vody u dna rybníka v zimním období. Co tato teplota vodním
živočichům umožňuje?
( 8 + 12) : (7 – 5) – 6 = 4°C , umožňuje vodním živočichům ( rybám) přežít nepříznivé
zimní podmínky.
5. Nakresli a popiš obrázek rozmnožování vodní rostliny : OROBINEC
Lidově ,, doutníky“ rozmnožují se pomocí podzemních částí rostliny
ODDENEK(stonek).
6. Doplň druhová jména vodních a bažinných rostlin. Červeně zakroužkuj dřeviny,
zeleně břehové byliny, modře rostliny zakořeňující a hnědě rostliny nezakořeňující
u dna.
leknín BĚLOSTNÝ
okřehek MENŠÍ
topol OSIKA
blatouch ŽLUTÝ
rdest KADEŘAVÝ
stulík ŽLUTÝ
pomněnka BAHENNÍ
vrba BÍLÁ
tužebník JILMOVÝ
rákos OBECNÝ
jasan ZTEPILÝ
orsej JARNÍ
7. Květy vodních rostlin vybarvi správnou barvou.
LEKNÍN má bílé květy
STULÍK má žluté květy
VY_52_INOVACE_Př.7.A.34
PŘÍRODOPIS – 7. ROČNÍK
VĚDNÍ OBORY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Přiřaď jednotlivé názvy vědních oborů ke správné definici.
1. zoologie
2.mykologie
3.botanika
4.bakteriologie
5.ekologie
6.morfologie
7. systematika
8.fyziologie
9.anatomie
věda zabývající se rostlinstvem
věda zabývající se houbami
věda zabývající se průběhem dějů v organismu
věda zabývající se bakteriemi
věda zabývající se stavbou těl organismů
věda zabývající se živočichy
věda zabývající se popisováním, porovnáváním a tříděním organismů
věda zabývající se vztahy mezi organismy a jejich prostředím
2. K jednotlivým názvům vědních oborů napiš, čím se tento vědní obor bude zabývat.
(použij slovník cizích slov).
ICHTIOLOGIE= …………………………………………………………………………………………………………….
MAMALIOLOGIE=………………………………………………………………………………………………………..
ORNITOLOGIE=……………………………………………………………………………………………………………
BATRACHOLOGIE=………………………………………………………………………………………………………
HERPETOLOGIE=………………………………………………………………………………………………………….
ENTOMOLOGIE=………………………………………………………………………………………………………….
PARAZITOLOGIE=…………………………………………………………………………………………………………
3. Pomocí slovníku cizích slov vyhledejte ještě další vědní obory a zapište jejich definice.
a)
b)
c)
d)
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy.
DATUM: 26.2.2013
ŘEŠENÍ:
1. Přiřaď jednotlivé názvy vědních oborů ke správné definici.
1. zoologie = věda zabývající se živočichy
2.mykologie = věda zabývající se houbami
3.botanika= věda zabývající se rostlinstvem
4.bakteriologie = věda zabývající se bakteriemi
5.ekologie = věda zabývající se vztahy mezi organismy a jejich prostředím
6.morfologie = věda zabývající se stavbou těl organismů
7. systematika = věda zabývající se popisováním, porovnáváním a tříděním morganismů
8.fyziologie = věda zabývající se průběhem dějů v organismů
9.anatomie = věda zabývající se stavbou těl organismů
2. K jednotlivým názvům vědních oborů napiš, čím se tento vědní obor bude zabývat.
(použij slovník cizích slov).
ICHTIOLOGIE= věda studující ryby
MAMALIOLOGIE= věda studující savce
ORNITOLOGIE= věda studující ptáky
BATRACHOLOGIE= věda studující obojživelníky
HERPETOLOGIE= věda studující plazi
ENTOMOLOGIE= věda studující hmyz
PARAZITOLOGIE= věda studující cizopasníky
3. Pomocí slovníku cizích slov vyhledejte ještě další vědní obory a zapište jejich definice.
Žáci pomocí internetu, slovníku cizích slov vyhledávají další obory
zabývající se některou z věd biologie
Př. petrologie- věda o horninách, hypologie- věda o koních,
antropomotorika- věda zabývající se pohybem člověka, paleontologievěda zabývající se vykopávkami a zkamenělinami, meteorologie- věda o
počasí , …
VY_52_INOVACE_Př.8.A.35
PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK
TRÁVICÍ SOUSTAVA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Hlavní funkce trávicí soustavy jsou:
a)
b)
c)
d)
2. Ve správném pořadí zapiš jednotlivé orgány trávicí soustavy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zapiš názvy jednotlivých zubů a jejich počet. (počet pouze v jedné řadě).
a) ………………………………………………..
c) …………………………………………………………….
b) ………………………………………………..
d) …………………………………………………………….
4. Nakresli a popiš obrázek zubu:
5. Napiš, v které části trávicí soustavy dochází ke štěpení:
cukrů:
bílkovin:
tuků:
6. Které dvě důležité žlázy ústí do trávicí soustavy? Jaká je jejich funkce?
a) ……………………………………………..=
b) ……………………………………………..=
7. Doplň do textu chybějící informace, vyhledej je v osmisměrce.
Mezi hlavní funkce trávicí soustavy patří ………………………… potravy, její trávení,
vstřebávání a odstraňování. Mezi orgány trávicí soustavy patří dutina ústní, hltan,
………………….., žaludek, tenké …………………, tlusté střevo a ……………………………………
Součástí trávicí soustavy jsou i žlázy slinivka břišní a …………………………
V dutině ústní se nacházejí části pomáhající mechanickému rozmělnění potravy. Jsou
to slinné žlázy, jazyk a …………………….. Za dutinou ústní se kříží trávicí a dýchací cesty.
Tento přechod tvoří …………………………… příklopka. Potrava je dále posouvána jícnem
do žaludku, kde se nachází enzym ………………………… Tenké střevo je hlavním místem
vstřebávání ……………………………, tlusté střevo vstřebává především ………………………….
H
P
Ř
Í
J
E
M
N
L
T
J
R
T
E
J
K
Í
N
Č
E
N
O
K
T
E
P
Á
T
C
K
P
S
Z
K
Z
A
O
S
T
Ř
E
V
O
L
U
B
G
N
V
I
R
B
N
O
X
E
B
C
F
O
B
N
A
Z
L
D U
M
H
Y
N
I
V Á
I
Ž
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují či dokreslují obrázky.
DATUM: 26. 2. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Hlavní funkce trávicí soustavy jsou:
a) PŘÍJEM
b) MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ
c) VSTŘEBÁVÁNÍ
d) ODSTRAŇOVÁNÍ
2. Ve správném pořadí zapiš jednotlivé orgány trávicí soustavy:
dutina ústní (slinné žlázy)- hrtanová příklopka- hltan- jícen- žaludek- dvanáctníkslinivka břišní a játra- tenké střevo- tlusté střevo- slepé střevo- konečník – řitní otvor
3. Zapiš názvy jednotlivých zubů a jejich počet. (počet pouze v jedné řadě).
STOLIČKY =6 , ŠPIČÁKY = 2, TŘENOVÉ ZUBY= 4 a ŘEZÁKY = 4
4. Nakresli a popiš obrázek zubu:
5. Napiš, v které části trávicí soustavy dochází ke štěpení:
cukrů: dutina ústní, žaludek a tenké střevo
bílkovin: žaludek a tenké střevo
tuků: tenké střevo
6. Které dvě důležité žlázy ústí do trávicí soustavy? Jaká je jejich funkce?
c) SLINIVKA BŘIŠNÍ = trávení všech živin, řízení množství glukózy v krvi
d) JÁTRA = obarvují stolici, tvorba vlastních bílkovin, usnadnění trávení tuků
7. Doplň do textu chybějící informace, vyhledej je v osmisměrce.
Mezi hlavní funkce trávicí soustavy patří PŘÍJEM potravy, její trávení, vstřebávání a
odstraňování. Mezi orgány trávicí soustavy patří dutina ústní, hltan, JÍCEN, žaludek,
tenké STŘEVO, tlusté střevo a KONEČNÍK.
Součástí trávicí soustavy jsou i žlázy slinivka břišní a JÁTRA.
V dutině ústní se nacházejí části pomáhající mechanickému rozmělnění potravy. Jsou
to slinné žlázy, jazyk a ZUBY. Za dutinou ústní se kříží trávicí a dýchací cesty. Tento
přechod tvoří HRTANOVÁ příklopka. Potrava je dále posouvána jícnem do žaludku,
kde se nachází enzym PEPSIN. Tenké střevo je hlavním místem vstřebávání ŽIVIN,
tlusté střevo vstřebává především VODU.
P
H
E
J
K
P
Ř
Á
Í
T
J Í C
E N K
M Č P
N E S
L N Z
T O K
J K Z
R T A
T E O
S
T
Ř
E
V
O
L
U
B
G
N
V
I
R
B
N
O
X
E
B
C
F
O
B
N
A
Z
L
D U
M
H
Y
N
I
V Á
I
Ž
VY_52_INOVACE_Př.6.A.36
PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK
ŽAHAVCI
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Nákres a popis těla našeho nejznámějšího žahavce:
2. Napiš, k čemu využívají žahavci žahavé buňky.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Napiš, jakým způsobem se žahavci rozmnožují.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Co je to regenerace u nezmarů.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Jak nezmar dýchá?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Jak se nazývá trávicí dutina nezmara?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Jak nezmar přijímá a vyvrhuje potravu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jak se nazývá nervová soustava žahavců?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Nezmar je hermafrodit. Co to znamená?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Z nabídky zakroužkuj:
červeně mořské žahavce
ploštěnka mléčná
zeleně sladkovodní žahavce
medúzka sladkovodní
trepla velká
korál červený
nezmar hnědý
měchýřovka portugalská
trypanosoma spavičná
nezmar zelený
talířovka ušatá
sasanka koňská
roup dětský
tasemnice bezbranná
11. Zbylé živočichy zařaď do skupin:
Skupina
Ploštěnci
Prvoci
Název živočicha
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, kreslí
a popisují.
DATUM: 18.3.2013
ŘEŠENÍ:
1. Nákres a popis těla našeho nejznámějšího žahavce:
2. Napiš, k čemu využívají žahavci žahavé buňky. O OBRANĚ
3. Napiš, jakým způsobem se žahavci rozmnožují. NA TĚLE VYROSTE NOVĚ PUČÍCÍ
NEZMAR, ODPADNE
4. Co je to regenerace u nezmarů. KDYŽ NĚJAKÁ ČÁST TĚLA ODPADNE= RAMENO, TAK
DOROSTE
5. Jak nezmar dýchá? CELÝM POVRCHEM TĚLA
6. Jak se nazývá trávicí dutina nezmara? LÁČKA
7. Jak nezmar přijímá a vyvrhuje potravu? ÚSTNÍM OTVOREM
8. Jak se nazývá nervová soustava žahavců? ROZPTÝLENÁ
9. Nezmar je hermafrodit. Co to znamená? V TĚLE ŽAHAVCE JSOU SPERMIE I VAJÍČKA
10. Z nabídky zakroužkuj:
červeně mořské žahavce
ploštěnka mléčná
zeleně sladkovodní žahavce
medúzka sladkovodní
korál červený
trepla velká
nezmar hnědý
měchýřovka portugalská
trypanosoma spavičná
nezmar zelený
talířovka ušatá
sasanka koňská
roup dětský
tasemnice bezbranná
11. Zbylé živočichy zařaď do skupin:
Skupina
Ploštěnci
Prvoci
Název živočicha
roup dětský, ploštěnka mléčná,
tasemnice bezbranná
trepka velká, trypanosoma spavičná
Download

ŘEŠENÍ