www.megeenerji.com
ME GE ENERJİ
ME GE ENERJİ’DEN MESAJ
Günümüzde, çevreci ve enerji giderlerini önemli ölçüde
düşüren Yenilenebilir Enerji Sistemleri ar k dünyada bir
gereklilik haline gelmiş r.
ME GE Enerji , Yenilenebilir Enerji Teknolojileri üzerine
kurulu Fotovoltaik (PV) Panel üreten Pi Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri Ltd.Ş .nin Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyon
illerinde yetkili bayii olarak faaliyet gösteren bir firmadır.
Pi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd.Ş .nin Panel Üre m
Merkezi Ankara'dadır. PV Panel Teknolojisi ile gün
ışıgından üre len elektrik En temiz enerji kaynağıdır.
Küresel Hedefimiz müşterilerimize yüksek kaliteli PV Panel
ve Sistemleri sunmak r.
ME GE Enerji , Fotovoltaik Panel sektöründe, yenilikçi
yaklaşımları ile bir çok alanda anahtar teslimi PV Panel
sistem entegrasyon projelerinde ak f olarak faaliyet
göstermektedir.
Hizme ni sunduğumuz her bir pv panelin dünyamızı
gelecek nesiller için korumada bir katkı sağladığını
düşünmek temel sürükleyici gücümüzdür.
Biliyoruz ki; bizden sonraki nesiller, bu dünyadan bizim
yararlandığımızdan daha fazla yararlanacak r.
Bu Nedenle çevresel yaşam kalitesinin geleceğini
düşünmek zorundayız.
ME GE Enerji olarak, yenilenebilir temiz enerji
potansiyeline ya rım yapıyoruz. Bu limitsiz en temel
enerjiyi müşterilerimizin hizme ne sunarak, dünyayı daha
iyi ve yaşanabilir bir yer haline dönüştürme konusunda
üzerimize düşeni mutlaka yapacağız.
Pv panel pazarı özellikle son yıllarda dev adımlarla
dünya'da hızla gelişen bir sektör olmaktadır. Pi enerji bu
yaklaşımla konusuna odaklanmış ve her geçen gün artan
müşteri ih yaçlarını karşılayabilmek için Ankara'da yerli
panel üreten bir yapı oluşturmuştur.
ME GE Enerji yenilikçi, arge ve mühendislik teknolojilerini
yetenek, deneyim ve maliyet farkındalıgı ile birleş rerek,
müşteri odaklı mükemmel denge sağlamayı amaçlamış r.
ME GE Enerji pv sistem kurucularına, turizm alanındaki iş
sahiplerine, inşaat ve mühendislik firmalarına,
sanayicilere,kamu kuruluşlarına ve alt bayilerine yüksek
kalite ve mühendislik hizme ile Pi Enerjinin üre mi olan
fotovoltaik Pi panel markasını ve hizme ni sunar.
1
GÜNEŞ TARLALARI
DAHA YÜKSEK GELİR İÇİN
DAHA ÜSTÜN TEKNOLOJİ
ME GE Enerji Güneş Tarlası kavramı basit ve etkindir; yüksek
ölçekli üre m ve standardizasyon sonucu oldukça düşük
maliyetlerde yüksek enerji üre mi ve tahmin edilebilir
performans sağlar.
ME GE Enerji kanıtlanmış güvenilirlikte ve performansda
düşük ya rım riski ile Modüler Güneş Enerji Santrali
kurulumunuzu yapar.
ME GE Enerji Modüler Güneş Enerji Santrali
konsept olarak güneşe yapılan ya rımı gün
geç kçe daha da cazip bir ya rım opsiyonu haline
ge rmektedir.
2
Garan si en yüksek ve en verimli hasat...
Bir çok sistem elemanı sahaya test edilmiş modül
olarak gelir ve hemen sisteme bağlanır. Bu şekilde
kurulum zamanı azalır ve montaj giderleri en aza indirilir.
Modüler Güneş Enerji Santraliniz her zaman istenilen
ve gereken ölçülerde daha büyük enerji santrallerine
çevrilebilir.
Nerede olursa olsun uzaktan gözetlenir sistemimiz,
enerji santralinizi daima göz önünde ve kontrol al nda tutar.
3
DIŞ CEPHE GİYDİRMELERİ
ESTETİK, ENERJETİK
DIŞ CEPHE GİYDİRMELERİ
Esteğin yanında bina alt yapı ya rımları ve
enerji gereksinimleri için en op mum çözüm...
Ekonomik olarak en uygun ih yaca Dönük değişik
dizayn ve şekillerde Op mum tasarımlar...
4
Este k ve Enerji Birarada.....
İnşaat esnasında enerji bağlan ha
sı rdan komple çözümler...
gerek rmeden
İlave enerji giderleri olmaksızın uzun vadeli ekonomik
yenilenebilir enerji ya rımı...
Güneş enerjisi ile uzun vadede ihmal edilebilir ,
sı ra yakın enerji maliye ...
5
TİCARİ SOLAR ÇATILAR
SOLAR ÇATI Pİ-10
10.80 kWp’lik fotovoltaik sistem daha büyük ça lar için
uygundur. Ürün, üzün vadeli ya rım için mükemmel bir rsat
olup, yenilenebilir enerji kaynaklarından üre len elektrik
enerjisi tercihli sa n alma fiyatları sayesinde ya rımın büyük
geri dönüşümünü garan eder. Mühendislerimiz bu sistemi
kurulumunun azami düzeyde kolay yapılmasını göz önünde
bulundurarak tasarlamış r.
Fotovoltaik Modüller:
45 adet 240W fotovoltaik modül
İnvertör:
1 adet 10 KW 3 phase
DC kablo döşeme:
• PV kablo 4 mm² 240 m.
• 18 adet MC4 konektör ( set )
• 1 adet DC pano
AC kablo döşeme:
• 1 adet AC pano
• 10 adet AC kablo
• 300 m topraklama kablosu
6
Montaj Konstrüksiyonu:
(op mum eğimli kırma ça için )
• 18 adet 6’şar metrelik alüminyum montaj profili
• 90 adet montaj kelepçesi
• 36 adet fotovoltaik modül montaj klipsi - uç
• 72 adet fotovoltaik modül montaj klipsi - orta
• 1 set bağlan elemanları
Kazancın en garan lisi...
SOLAR ÇATI Pİ-4
3,84 kWp’lik santral eviniz için mükemmel bir ya rım
rsa dır. Sistemi oluşturan elemanlar dikkatlice seçilmiş olup,
aralarındaki koordinasyon mükemmeldir. Daha yüksek yıllık
elektrik enerjisi üre m garan si ise, sete dahil 240Wp
fotovoltaik modüller (pozi f tolerans ) ve sını nda en verimli
olan invertör ile sağlanır. Kırma ça lar üzerine kurulum için
gerekli bütün parçaları Kit içerisinde bulunmaktadır.
Fotovoltaik Modüller:
16 adet 240W fotovoltaik modül
İnvertör:
1 adet On Grid Inverter
DC kablo döşeme:
• PV kablo 4 mm² 80 m.
• 6 adet MC4 konektör (set)
• 1 adet DC pano
AC kablo döşeme:
• 1 adet AC pano
• 10 adet AC kablo.
• 100 m topraklama kablosu
Montaj Konstrüksiyonu:
(op mum eğimli kırma ça için )
• 8 adet 6’şar metre alüminyum montaj profili
• 40 adet montaj kelepçesi
• 12 adet fotovoltaik modül montaj klipsi - uç
• 24 adet fotovoltaik modül montaj klipsi - orta
• 1 set bağlan elemanları
7
EV TİPİ SOLAR ÇATILAR
EV 1.9 FOTOVOLTAİK SİSTEM
Özellikler:
• Tüke m - 4,2 kWh/gün
• Enerji yetersizliği ih mali - % 5
• Göreceli bağımsız çalışma süresi - 3 gün
• Düzenli gerilim - 24V
• Ufuk çizgisine göre montaj açısı - 30º , Azimut - 0º
•1 920 Wp toplam azami kapasiteli 8 adet 240W
fotovoltaik modül
• 24V 600 Ah Batarya bloğu
• 3 adet 12/24V, 30 A kontrolör
• 1 adet 24V, 3.3 KW, 230V / 50Hz invertör
• 400m PV kablo, PV konektör se - 8 adet
• Kırma ça için montaj konstrüksiyonu
Tüke m Şeması Örneği:
Tüketim Birimi
8
Tüketim Birimi Elektrik Gücü Çalışma Süresi
h
W
Sayısı
Buzdolabı(240L, A+)
1
Enerji tasarruflu Lamba
5
Televizyon
Tüketilen Elektrik
Enerjisi, Wh
24
1000
10
9
450
1
100
6
600
Uydu alıcısı
1
25
6
150
Bilgisayar
1
150
6
900
Yazıcı
1
100
1
100
Mikrodalga Fırın
1
800
0,5
400
Vantilatör
1
75
8
600
TOPLAM KwH
4.2
CADDE - PARK - DURAK
AYDINLATMALARI
Led ekonomisi ve güneş enerjisi ile sı r enerji
maliye ,altyapı ya rımları için en op mum çözüm enerji ha
gerek rmez
Görsellikte en uygun ih yaca dönük değişik renkte ve
şekillerde tekli veya çi li tasarımlar
Enerji Ha na, trafo Kurulumuna ih yaç duymadan,yakıta
para ödemeden; op mum tasarımlar…
Enerji ha gerek rmeden yeni açılan yerleşim
yerlerinde ekonomik yol aydınlatmaları
Sı r Enerji Maliyetli
• Park Alanları
• Piknik Alanları
• Eğlence Alanları
• Otobüs Durakları
• Bot - Feribot durakları
9
BENZİN İSTASYONU
ENERJİ SİSTEMLERİ
UZUN VADEDE SIFIR ENERJİ
MALİYETLİ BENZİN İSTASYONU
ENERJİ SİSTEMLERİ
• Yenilikçi tasarım,
• İsteğe uygun depolamalı sistem,
• 2,5kw ile 500kw arasında tasarlanabilir,
• İhmal edilebilir bakım giderleri,
• Sı r yakıt maliye ,
• Sı r karbon emisyonu,
• Sadece gün ışığı yeterli
Sadece led aydınlatma ile;• %50-%60 enerji
tasarrufu
• 1 ila 2 yıl geri ödeme süresi
• Ekonomik fiyat / tam performans
• Yüksek güvenilirlik
Benzin istasyonlarıdaki led aydınlatma sistemi,
müşterileri çeker.
Işığın parlak ve kolay fark edilebilir olması,müşterilerde
huzur ve güven hissi uyandırır.
Müşterinin yol üstü herhangi bir alışveriş deneyimi ve
benzin istasyonundaki işlemlerde aydınlatma önemlidir.
Görsel güzellik müşterilerin sizi tercih etmesini sağlar,
müşterilere konfor ve güveni sağlayacak bir aydınlatma
rahat bir alışveriş için müşterileri teşvik edecek r.
10
Konfor , Güven ve Tasarruflu Aydınlatma...
KANOPİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ
• Gövdesi; entegre, yüksek basınçlı, pres döküm,
alüminyum alaşımlıdır.
• Kusursuz ısı yayılımı sağlar.
• Havalandırma için ekstra kısa ömürlü fanlara ih yaç
yoktur.
• Hava akımı ve yağmurda yardımcı aerodinamik
dağıtma ve otoma k toz
temizleme mevcu ur.
• Su geçirmez, net, tavlanmış cam kullanılmış r.
• Elektrik ha na ih yaç yoktur, hatsız kurulur.
• LED ısı dağı cıdan ayrı olarak güç kaynağı kutusu
içerir.
11
FOTOVOLTAİK SU
POMPALAMA SİSTEMLERİ
Güneş enerjisi ile sı r enerji maliye .
Tarımsal altyapı ya rımları için op mum çözüm...
Ekonomik olarak ih yaca dönük
değişik dizayn ve kapasitelerde,
günde 300 m³’e kadar, 300 m basma
yüksekliğine ulaşabilen tasarımlar...
12
Güneş Su Bol Verim Bol Kazanç
Yeni açılan tarım alanlarında enerji ha
gerek rmeyen ekonomik sulama çözümleri.
İlave enerji giderleri olmaksızın düşük
bakım maliyetli uzun vadeli çözümler...
• Sulu tarım alanları
• Seralar
• Meyve bahçeleri
• Hayvan çi likleri
13
MOBİL SİSTEMLER
SIFIR YAKIT MALİYETLİ ESNEK
MOBİL ENERJİ SİSTEMLERİ
Şebekenin olmadığı yerlerde ih yaca göre en
uygun çözümler
Gsm baz istasyonları, yangın gözetleme kuleleri,
maden ocakları, pompalama istasyonları
Yüksek verimli sıcaklığa dayanıklı çöl panelleri
• 240v / 380v ac güç çıkışı
• 50kwh’e kadar batarya gücü
14
SOĞUK HAVA
ÜNİTELERİ
FOTOVOLTAİK
MOBİL SOĞUTMA ÜNİTESİ
MODEL Pi-80
KAPASİTE
Çalışma Rejimi
8 m3
Bağımsız
12V DC
Sabit
400V AC/50Hz/3ph
Soğutma Ünitesi
Üretici/model
Zanotti/Z12B
Maksimum Tüketim
Bağımsız
0,93 kW
Sabit
1,97 kW
Kurulu Fotovoltaik Modellerin Azami
720 Wp
12V/320Ah
1 kW (max.)
10h
evet
1 303 W
R404A (0,85kg)
Hava le
910 m3/h
3,5 m
8,2 m2
2478 х 1832 х 1808 mm
3 258 х 2 004 х 2 042
Batarya Bloğu
Gömme Şarj Cihazı Gücü
Batarya Tam Şarj Olma Süresi
Sabit Çalıştırma Rejimi + Şarj Olma
Maksimum Soğutma Gücü
Soğutucu Ajan
Defrost
Buharlaştırıcıdan Gelen Hava Akımı
Buharlaştırıcıdan Geçen Hava Akımı
Yararlı Hacim
İç Ebatlar (LХWХH)
FOTOVOLTAİK
MOBİL SOĞUTMA ÜNİTESİ
MODEL Pi-200
KAPASİTE
Çalışma Rejimi
Bağımsız
Sabit
Soğutucu:
230V AC/50Hz/1ph
230V AC/50Hz/1ph
Zanott / MAS221N443S
Nominal Tüketim
Bağımsız Çalışma Rejimi
1,1 kW
1,1 kW
Sabit
Kurulu Fotovoltaik Modüllerin
Azami Kapasitesi
Batarya Bloğu
1 920 Wp
Batarya Bloğu Tam Şarj Süresi
8h
Maksimum Soğutma Gücü
1 900 W
Soğutucu Ajan
R407C
Hot gas
Buharlaştırıcıdan Çıkan Hava Akımı
Yararlı Hacim
İç Ebatlar (LХWХH)
• Şebekeden bağımsız sistem
• İşletme ve bakım gerek rmez
• Isı aralığı: 3 с ila 15 с
• Ürünleri tarım arazisinden ana depoya
sevk etmeden önce muhafaza etmek için ideal
çözüm..
20 m3
Üretici/model
Defrost
Buharlaştırıcıdan Geçen Hava Akımı
Toplam Boyut Mm (LХWХH)
24V / 600Ah
1 200 m3/h
4m
20,35 m2
4 592 х 2 084 х 2 127 mm
15
SOLAR MARİN PAKETLERİ
SIFIR ENERJİ MALİYETİ
Özellikle yatlar ve tekneler için tasarlanmış üstün kalite
standardlarında kullanıma hazır
Pi enerji marin sistemleri
Mazot parası ödemeye son…!!!
• İh yaca göre düşük maliyetli
En uygun tasarımlar
• 12v ve 24v sistemlere uygun ve 130w’dan 2kw’a değişik
güçlerde tasarımlar
• Dış etkenlere karşı koruyucu malzeme ile
• Herme k olarak kaplanmış,kırılmaz ve parçalanmaz,
• Deniz suyuna karşı yüksek direnç
• Değişik güçlerde ve ih yaçlarda hazır paketler
• Her türlü konumda değişik uygulama
olanakları
• Sistem ih yacına uygun akü, şarj
kontrol üniteleri,inverterler
• 220v / 380v Ac akım imkanı
8
16
Download

e-katalog - Eskişehir Güneş Enerjisi