Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR
člen evropské asociace EURALARM
STRUKTURA
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
VALNÁ HROMADA
Schází se jedenkrát za dva roky, vždy je volební.
Členská základna volí 11 členů prezidia a 5 členů kontrolní komise.
PREZIDIUM
Ing. Václav Nepraš – prezident
Členem AGA od roku 1996. Členem prezidia od roku 2001, v letech 2003 - 2007 prezidentem AGA
a dne 12.5.2011 byl opět zvolen prezidentem AGA. Člen představenstva Hospodářské komory ČR.
Od roku 2010 předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro bezpečnost a ochranu osob a
majetku.
Kontakt: [email protected]
Milan Ceeh – viceprezident
Členem prezídia od roku 2008. V oboru požárních a zabezpečovacích systémů bezpečnosti pracuji
od roku 1995.
Kontakt: [email protected]
Ing. Jiří Dufek – viceprezident
Členem AGA od r. 1996, od stejného roku je členem prezidia AGA. Z počátku jako člen, později
jako viceprezident a v období 2006-2011 byl prezidentem AGA. Zakladatel odborné sekce
zabezpečení motorových vozidel, kde ještě donedávna působil jako její předseda.
Kontakt: [email protected]
Václav Levíček – viceprezident
Člen AGA od roku 1998, od roku 2003 členem prezidia, od roku 2005 viceprezidentem. Od roku
2005 je zároveň cechmistrem Cechu EPS ČR.
Kontakt: [email protected]
Ivo Hloušek
Členem AGA od roku 2002 a členem prezídia od roku 2005.
Kontakt: [email protected]
Ing. Petr Koktan
Členem AGA od roku 2002 a členem prezidia se stal v roce 2005.
Kontakt: [email protected]
Vratislav Mráček
Členem AGA se stal v roce 1996 a současně byl tohoto roku zvolen do prezídia. Od roku 1981 se
věnuje oboru požárních a zabezpečovacích technologií.
Kontakt: [email protected]
Freyova 27/82
IČ:
63839911
190 00 Praha 9- Vysočany
DIČ: CZ63839911
Tel.:
+420 266 721 831
[email protected]
GSM: +420 602 403 939
www.gremiumalarm.cz
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
JUDr. Václav Růžička
Členem AGA je od roku 1996, dřívější člen CZBS, dlouholetý člen prezídia, dříve viceprezident a v
letech 2001 - 2003 prezident AGA.
Kontakt: [email protected]
Ing. Josef Sikyta
Členem AGA je od roku 1996. V minulosti působil jako předseda Klubu distributorů a člen Kontrolní
komise AGA.
Kontakt: [email protected]
Ing. Jiří Šimáček
Členem AGA od roku 2006 a členem prezidia se stal dne 8.12.2010, v souladu s volebními
výsledky Valné hromady 2009. Ing. Šimáček nahradil viceprezidenta Michala Zrzavého, který
ukončil své členství v prezidiu, z důvodu doložky smlouvy o prodeji podniku.
Kontakt: [email protected]
Mgr. Lucie Dočekalová
Členem prezidia se Mgr. Dočekalová stala na základě kooptace dne 12.10.2011.
Kontakt: [email protected]
KONTROLNÍ KOMISE
Ing. Svatopluk Cafourek – předseda
[email protected]
Ing. Jaroslav Coufal
Ing. Stanislav Kunášek
Stanislav Chudoba
SEKRETARIÁT
Ing. Miroslav Urban – tajemník
[email protected]
Dana Macigová - pracovník sekretariátu
[email protected]
2/2
Download

Struktura AGA - Asociace Gremium Alarm