Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR
člen EURALARM a ESBOC
STRUKTURA
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
VALNÁ HROMADA
Valnou hromadu svolává stanovami upraveným způsobem prezidium, nejméně dvakrát za tříleté
funkční období.
Členská základna volí 11 členů prezidia a 3 členy kontrolní komise.
PREZIDIUM
Ing. Václav Nepraš – prezident
Členem AGA od roku 1996. Členem prezidia od roku 2001, v letech 2003 – 2007 a 2011-2013
prezidentem AGA, dne 17. 4..2013 byl opět zvolen prezidentem AGA. Člen představenstva
Hospodářské komory ČR. Od roku 2010 předsedou Sektorové rady (expertního týmu) pro
bezpečnost a ochranu osob a majetku.
Kontakt: prezident@gremiumalarm.cz
Milan Ceeh – viceprezident
Členem prezidia od roku 2008. V oboru požárních a zabezpečovacích systémů bezpečnosti
pracuje od roku 1995.
Kontakt: milan.ceeh@siemens.com
Ing. Přemysl Kos, MBA - viceprezident
Členem prezidia od roku 2013.
Kontakt: Premysl.Kos@assaabloy.cz
Václav Levíček – viceprezident
Člen AGA od roku 1998, od roku 2003 členem prezidia, od roku 2005 viceprezidentem. Od roku
2005 je zároveň cechmistrem Cechu EPS ČR.
Kontakt: levicek@euroalarm.cz
Ing. Miroslav Urban – viceprezident
Člen AGA od roku 2011. Členem prezidia od roku 2013. Dlouholetý tajemník AGA.
Kontakt: urban@gremiumalarm.cz
Mgr. Lucie Dočekalová
Členem prezidia v letech 2011-2012. Znovu zvolena do prezidia 17. 4. 2013.
Kontakt: lucie.docekalova@cz.g4s.com
Ing. Jiří Dufek
Členem AGA od r. 1996, od stejného roku je členem prezidia AGA. Z počátku jako člen, později
jako viceprezident a v období 2006-2011 byl prezidentem AGA. Zakladatel odborné sekce
zabezpečení motorových vozidel, kde ještě donedávna působil jako její předseda.
Kontakt: dufu104@seznam.cz
Ing. Petr Koktan
Členem AGA od roku 2002 a členem prezidia se stal v roce 2005.
Kontakt: trezortest@trezortest.cz
Freyova 27/82
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 63839911
DIČ: CZ63839911
Tel.: +420 266 721 831
GSM: +420 602 403 939
info@gremiumalarm.cz
www.gremiumalarm.cz
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
Vratislav Mráček
Členem AGA se stal v roce 1996 a současně byl tohoto roku zvolen do prezidia. Od roku 1981 se
věnuje oboru požárních a zabezpečovacích technologií.
Kontakt: v.mracek@elsignal.cz
JUDr. Václav Růžička
Členem AGA je od roku 1996, dřívější člen CZBS, dlouholetý člen prezidia, dříve viceprezident a v
letech 2001 - 2003 prezident AGA.
Kontakt: ruzicka@alkom.cz
Ing. Jiří Šimáček
Členem AGA od roku 2006 a členem prezidia se stal dne 8.12.2010, v souladu s volebními
výsledky Valné hromady 2009. Ing. Šimáček nahradil viceprezidenta Michala Zrzavého, který
ukončil své členství v prezidiu, z důvodu doložky smlouvy o prodeji podniku.
Kontakt: jsimacek@fides.cz
KONTROLNÍ KOMISE
Ing. Jiří Máša – předseda
Kontakt: jiri.masa@radom.eu
Ing. Svatopluk Cafourek
Kontakt: cafourek@besy.cz
Petr Hulík
Kontakt: centrum@h-elektronic.cz
SEKRETARIÁT
Ing. Miroslav Urban – tajemník
Kontakt: urban@gremiumalarm.cz
Irena Ježková - pracovník sekretariátu
Kontakt: info@gremiumalarm.cz
2/2
Download

STRUKTURA Asociace technických bezpečnostních služeb