Zápis z jednání představenstva
Bytového družstva Dubina II
Termín konání: 5. 10. 2011
Místo konání: Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, Těšnov 5, Praha 1
Přítomni: Tomáš Dzian, Ing. Jan Štaberňák, Pavlína Šmerdová, Gabriela Škrnová,
Ing. Petr Humpolec, Martina Vávrová
Zahájení schůze: 12:00 hodin
Ukončení schůze: 13:45 hodin
1) Zahájení
Jednání představenstva bylo zahájeno v 12:00 hodin
2) Převody členských práv a povinností
a) Aš – převodce: Alexander Caran, bytem Aš, převod bytu č. C3, ulice Hlavní 2835/28, Aš,
PSČ: 352 01 na paní Mai Phoung Pham, bytem Krajkářská 2142/20, Aš, PSČ: 352 01.
b) Jihlava – převodce: Květoslav Kejval, bytem Jihlava, převod bytu č. B6, ulice Za Poštou
482/27, Jihalav, PSČ: 586 01 na paní Janu Čaloudovou, bytem Cejle 166, Batelov, PSČ: 588
51.
c) Nymburk – převodce: Lumír Kupka, bytem Nymburk, převod bytu D1 v ulici Rybářská 2280,
Nymburk, PSČ: 288 02 na manželé Františka a Naděždu Čejkovi, oba trvale bytem
Drahelická 189, Nymburk, PSČ: 288 02.
d) Odolena Voda – převodce: Jan Jokeš, bytem Odolena Voda, převod bytu A66 v ulici U
Radnice 454, Odolena Voda, PSČ: 250 70 na paní ing. Michaelu Jedličkovou, bytem U
Radnice 454, Odolena Voda, PSČ: 250 70.
e) Odolena Voda – převodce: Ing. Jaroslac Čoček, bytem Odolena Voda, převod bytu B1/7
v ulici Nad Štolami 463, Odolena Voda, PSČ: 250 70 na paní Ludmilu Krupicovou, bytem
Štverákova 2805/26, Praha 9, PSČ: 190 00.
f) Odolena Voda – převodce: Gabriela Pavelková, bytem Odolena Voda, převod bytu B 2/13,
ulice Nad Štolami 464, Odolena Voda, PSČ: 250 70 na pana Miroslava Najmana, bytem
Veletržní 25, Praha 7, PSČ: 170 00.
g) Odolena Voda – převodce: Kateřina Tůmová, bytem Odolena Voda, převod bytu č. D13
v ulici Nad Štolami 462, Odolena Voda, PSČ: 250 70 na paní Alenu Hlouškovou, bytem Nad
malým mýtem 528/12, Praha 4, PSČ: 147 00.
h) Odolena Voda – převodce: Andrea Czesaná, bytem Odolena Voda, převod bytu B1/4, Nad
Štolami 463, Odolena Voda, PSČ: 250 70 na pana Jaroslava Podoláka, bytem V malém háji
351, Odolena Voda, PSČ: 250 70.
Družstvo zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Dr. 960
1
i) Svitavy – převodce: Anděla Pařízková, bytem Svitavy, převod bytu č. J3, v ulici Větrná
859/16, Svitavy, PSČ: 568 02 - na paní Věru Vodičkovou, bytem Vendolí 287, PSČ: 569 14.
j) Svitavy – převodce: Pavla Koutníková, bytem Olomouc, převod bytu L8, v ulici Větrná
861/20, Svitavy, PSČ: 568 02 – na pana Milana Meisla, bytemArménská 7, Svitavy, PSČ: 568
02.
k) Telč – převodce: Libor Máca, bytem Telč, převod bytu č. B1, ulice U Háje 627, Telč, PSČ:
588 56 – na pana Pavla Dvořáka, bytem Hradecká 228, Telč, PSČ: 588 56.
l) Tišnov – převodce: manželé Lenka a ing. Lubomír Drábkovi, bytem Tišnov, byt č. C7/11,
Dlouhá 1808, Tišnov, PSČ: 666 01 – na manželé Blechovi, trvale bytem Palackého třída
2657/168, Brno, PSČ: 612 00.
Závěr: Představenstvo souhlasí s bodem a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) za předpokladu, že
převádějící nejsou dlužníky družstva na nájemném a službách. Pokud ano, pak nedoporučí
převod.
3) Žádosti o povolení podnájmu
a) Aš – nájemce Jana Rákosová, bytem Aš, byt č. E6, Hlavní 2833/24, Aš, PSČ: 352 01 podnájem pro paní Artunzul Dugersuren se synem.
b) Bělá pod Bezdězem – nájemce Eva Mašková, bytem Bělá pod Bezdězem, byt č. 24, ulice
Tyršova 1309, Bělá pod Bezdězem, PSČ:294 21 - podnájem pro firmu EAST-WEST, která
ubytuje v bytě své zaměstnance.
c) Chlumec nad Cidlinou – nájemce Libuše Erbanová, bytem Chlumec nad Cidlinou, byt č. E2,
Nádražní 799, Chlumec nad Cidlinou, PSČ: 503 51 – podnájem pro pana Jana Lehkého.
d) Odolena Voda - nájemce Veronika Krčálová, bytem Pardubice, byt č. A 69, ulice U Radnice
455, Odolena Voda, PSČ 250 70 – podnájem pro pana Petra Maceka.
e) Tišnov – nájemce Libuše Talašová, bytem Tišnov, podnájem bytu č. 8/10, ulice Dlouhá 1809,
Tišnov, PSČ 666 01 – podnájem pro pana Martina Chlupa.
f) Nymburk – nájemce Alena Čermáková, bytem Nymburk, podnájem bytu č., 6, Rybářská
2281, Nymburk, PSČ: 288 02 – podnájem pro MUDr. Janu Hrubou a Mgr. Tomáše Jelínka.
Závěr:
a) Představenstvo souhlasí pod podmínkou, že nejsou žádné nedoplatky ze strany nájemce vůči
družstvu.
b) Představenstvo nesouhlasí.
c) Představenstvo souhlasí pod podmínkou, že nejsou žádné nedoplatky ze strany nájemce vůči
družstvu.
d) Představenstvo souhlasí pod podmínkou, že nejsou žádné nedoplatky ze strany nájemce vůči
družstvu.
Družstvo zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Dr. 960
2
e) Představenstvo souhlasí pod podmínkou, že nejsou žádné nedoplatky ze strany nájemce vůči
družstvu.
f) Představenstvo souhlasí pod podmínkou, že nejsou žádné nedoplatky ze strany nájemce vůči
družstvu.
4) Ostatní žádosti
a) Tišnov – paní Mgr. Pavla Hanusová – žádá o schválení umístění pergoly dle projektové
dokumentace.
Závěr:
a) Představenstvo schvaluje umístění pergoly dle projektové dokumentace.
5) Různé
a) Soudní spor s městem Aš
Město Aš poslalo své stanovisko ohledně soudního sporu a mimosoudního vyrovnání a to v tomto
znění:
Návrhem se bude se jím zabývat RM Aš a ZM Aš na svých jednáních a očekává se souhlas s Vaším
návrhem za těchto podmínek:
1) zaplacení poslední faktury č. 2900087 na Kč 513.754,70 (předfakturace nákladů na opravu střechy),
která zatím nebyla uplatněna u soudu (viz příloha)
2) všechny dlužné částky týkající se vyúčtování nákladů na opravu střechy budou zaplaceny do 31. 12.
2011,
3) BD Dubina II. uhradí případné soudní poplatky tak, jak o nich rozhodne soud s ohledem na
novelu zákona o soudních poplatcích, kdy soud nevrací 20 % SOP, (jde pouze o dva soudní spory,
u žaloby na Kč 3.980.617,- je osvobození).
b) Písek - Paní Jáchimová žádá o úpravu dohody o provedení práce na pozici správce a to článek I.
Předmět dohody a článek IV. povinnosti zaměstnance.
Závěr:
a) Tento bod bude projednán na sjezdu delegátů.
b) Představenstvo nesouhlasí s úpravou dohody o provedení práce, smlouvy stejného znění jsou
podepsány se správci v ostatních lokalitách.
6) Závěr
Jednání představenstva bylo ukončeno v 13:45 hodin
Zapsal: Martina Vávrová
Družstvo zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Dr. 960
3
Download

Kancelář: Pardubice, Smilova 401, PSČ: 530 02