8.2011
EIZO ColorNavigator 6
/stručný přehled vlastností
www.eizo.cz
always
outstanding
Co je nového v ColorNavigator 6.0?
Společnost EIZO NANAO Corp. uvolnila od srpna 2011 novou verzi kalibrační aplikace EIZO
ColorNavigator 6.0 která je určena pro uživatele monitorů řady EIZO ColorGraphic*.
Software ve verzích pro operační systémy Mac OS X a MS Windows je volně ke stažení na
stránkách podpory výrobce.
Hlavní novinky ColorNavigator 6 :
• Podpora Mac OS X 10.7 Lion
• Přepracované uživatelské rozhraní
!
• Nová struktura seznamu kalibračních cílů a vlastních měření kalibrace
!
• CMY(K) emulace na úrovni monitoru, nezávisle na dostupnosti správy barev
v aplikacích nebo operačním systému
!
!
!
!
• Volba verze generovaného ICC profilu mezi v2.2 nebo v4.2
• Nové možnosti validací pro CMYK tiskové procesy, připraveny všechny běžné
standardy FOGRA, GraCOL, ECI a také možnost přidávat vlastní sady CMYK
hodnot pro validaci.
Následuje podrobnější popis hlavních vlastností nové verze ColorNavigator 6.0 (CN6):
ColorNavigator 6.0 (CN 6):
Všeobecné:
CN6 byl vyvinut s využitím technologie „Adobe AIR“ pro operační systémy MS Windows
a Mac OS X.
Aplikace byla od základů přepracována, což na jednu stranu přináší zajímavé funkce využívající možnosti nejnovějších technologií monitorů EIZO řady CG, ovšem na druhou
stranu to již nedovoluje podporovat nejstarší modely.
Základní specifikace:
Operační systém
Windows
Windows
Mac OS
OS X
Mac
Adobe AIR
AIR
Adobe
Podporované monitory*
X-Rite
X-Rite
Podporovaná
měřidla
DataColor
DataColor
EIZO
Vista (64bit,
7 (64bit,
(64bit, 32bit)
32bit) / Vista
(64bit, 32bit)
32bit) / XP
XP (64bit,
(64bit, 32bit)
32bit)
1
0.7 / 10.6.8
10.6.8 / 10.5.8
10.5.8 / 10.4.11
10.4.11
10.7
V
er.2.7.0
Ver.2.7.0
C
G303W, CG301W,
CG301W, CG275W,
CG275W, CG245W,
CG303W,
CG245W, CG243W,
CG243W,
C
G241W, CG232W,
CG232W, CG223W,
CG223W, CG222W,
CG241W,
CG222W, CG221,
CG221, CG220,
CG220,
C
G211, CG210
CG210
CG211,
Monitor / Pro
Pro / Display
Eye-One
E
ye-One Monitor
Display 1-2
1-2
ColorMunki PHOTO,
PHOTO, DESiGN
DESiGN
ColorMunki
DTP94
DTP94 / DTP94B
DTP94B
S
Spyder3
pyder3
CX1
CG245W/CG275W)
IIntegrovany
ntegrovany s
sensor
ensor ( CG245W/CG275W)
* ColorNavigator 6.x nepodporuje starší modely CG18, CG19, CG21 a CE210w, CE240w
C
www.eizo.cz
always
!
outstanding
!
Österreich !
Nové uživatelské rozhraní
Uspořádání a obsah hlavních funkcí je upraven tak, aby lépe odpovídal požadavkům uživatele na snadnou a rychlou orientaci. Speciální funkce jako například Import a Export kalibračních cílů („Targets“) nebo třeba měření světla v náhledovém boxu jsou nyní sdruženy
pod nabídkou „Advanced“.
Vylepšená logika procesu
Posloupnost všech úkonů potřebných pro
zadání a provedení kalibrace nebo validace
je optimalizována a uživatel je postupně
proveden všemi kroky v přehledných dialogových oknech.
www.eizo.cz
always
outstanding
Nové možnosti vytvoření kalibračního cíle („Target“)
CN 6.0 nabízí nové možnosti vytvoření kalibračních cílů na základní již dostupných referencí
jako jsou jiné LCD nebo CRT monitory. Například je možné převzít referenční hodnoty kalibrace třeba i z obrazovky iPadu. V takových případech však nemůže CN 6 ovládat referenční
zařízení, a proto musí zobrazení příslušných obrazců pro měření zajistit uživatel.
Poznámka: Konkrétní nabídka možností závisí na připojeném měřidle
M
edium
Medium
White
P
Paper
aper White
A
Ambient
mbient Light
Light
L
LCD
CD monitor
monitor (RGBW)
(RGBW)
monitor (W)
(W)
L
LCD
CD monitor
onitor (RGBW)
(RGBW)
CRT
C
RT m
monitor
CRT monitor (W)
Light
L
ight b
booth
ooth (Luminace)
(Luminace)
Light
L
ight b
booth
ooth (Illuminance)
(Illuminance)
Jas
"#
$#
"#
"#
"#
"#
"#
$#
Chrom. teplota
"#
"#
"#
"#
"#
"#
"#
"#
Nová CMY(K) emulace
Tiskové výstupy typu CMY(K) reprezentované příslušným ICC profilem
mohou být nyní jednoduše emulovány
pomocí harwarové kalibrace.
Doposud bylo nutné pro náhled tiskového výstupu CMYK používat aplikace
s podporou správy barev pro data typu
CMYK.
Pomocí CN 6.0 lze nyní takového náhledu dosáhnout i v aplikacích nebo
systémech které nedisponují správou
barev pro data CMYK.
Tuto možnost lze využívat typicky programech pro CAD nebo prohlížečích
bez podpory práce s ICC profily tiskových zařízení.
Poznámka: CMYK emulaci lze využívat pouze u novějších monitorů vybavených 3D-LUT
www.eizo.cz
always
!
outstanding
!
Österreich !
Gamut
$#
$#
"#
$#
"#
$#
$#
$#
Vylepšený algoritmus pro gradační charakteristiku „Gamma“
V předchozích verzích aplikace
ColorNavigator bylo možné při
zadávání gradační charakteristiky
vybrat ze 2 režimů - „Gray balance“ a „Contrast“.
Původní režim Contrast zachovává hodnoty Černého bodu beze
změn nezávisle na volbě parametrů Bílého bodu a dosahuje tak
maximálního jasového kontrastu.
Režim Gray balance pak důsledně
respektuje nastavení Bílého bodu
a snaží se zachovat přísnou neutralitu v celém jasovém rozsahu
včetně Černého bodu, což vede
obvykle k jeho zesvětlení.
Nový režim „Standard“ nyní slučuje výhody obou předchozích režimů a přináší optimalizovaný
průběh s výbornou neutralitou a
vysokým kontrastem zároveň.
Režim Standard je nastaven výrobcem jako výchozí a je doporučen zejména pro modely
s vestavěným kolorimetrem (CG245w, CG275w).
Volba formátu generovaného ICC profilu - v2.2 nebo v4.2
Novinkou v CN 6.0 je také možnost
volby formátu generovaného ICC
profilu. Tato volba je velmi užitečná
v různých workflow kde se mohou
vyskytovat aplikace s podporou
pouze pro ICC profily ve formátu
verze 2.x
Pro náročné profesionály dále přibyla podpora pro gradační křivky
definované pomocí LUT a to jak pro
import zadání, tak pro ukládání generovaného ICC profilu.
www.eizo.cz
always
outstanding
Nové možnosti validace typu CMYK
b
CN 6.0 nově nabízí rozšířené možnosti v oblasti validace zobrazení
barev definovaných pomocí hodnot
CMYK pro konkrétní tiskový proces.
Základní instalace již obsahuje širokou nabídku všech aktuálních mezinárodních standardů pro nejrozšířenější tiskové technologie CMYK.
Uživatel má navíc v předvolbách
možnost načítat i vlastní validační
sady hodnot ve formátu CMYK.
!
Následující tabulka ukazuje nabídku validačních sad po základní instalaci CN 6.0.
Va
Validation
lidation Target
Target !
T
Typ
yp !
"#$!!
"#$!!
%%&'!()*+*!,-./012!3451067!!
&'!()*+*!,-./012!3451067!!
8'#"9):!%&';2<=.562>[email protected]=7A!!
8'#"9):!%&';2<=.562>
2 [email protected]=7A!!
8'#"9)F!%&'4G=.562>[email protected]=7A!!
8
'#"9)F!%&'4G=.562>[email protected]=7A!!
8'#"9HI!%&'4G=.562>7211.;0JK!!
8'#"9HI!
%&'4G=.562>7211.;0JK!
4G=.562>7
!
8'#"9HF!%&'=.562>LM)LHIIL2=0!!
8
'#"9HF!%&'=.562>LM)LHIIL2=0!!
8'#"9HF!%&'=.562>LM)L2=0!!
8
'#"9HF!%&'=.562>LM)L2=0!!
8'#"9+I!&BLN5N2-L2=0!!
8
'#"9+I!&BLN5N2-L2=0!!
8'#"9+(!,&'LC8BL,5N2-L2=0!!
8
'#"9+(!,&'LC8BL,5N2-L2=0!!
8'#"9+)!,&'L&O,L,5N2-L2=0!!
8
'#"9+)!,&'L&O,L,5N2-L2=0!!
8'#"9+H!,&'LB.562>LHIILO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8
'#"9+H!,&'LB.562>
>LHIILO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8'#"9+H!,&'LB.562>LO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8
'#"9+H!,&'LB.562>
>LO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8'#"9++!,&'LQG=.562>LO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8
'#"9++!,&'LQG=.562>LO,J=-22GL%&'()*+PL2=0!!
8'#"9+R!,&'LSTBL%UN-.M2>L2=0!!
8
'#"9+R!,&'LSTBL%UN-.M2>L2=0!!
8'#"9+*!,&'LSTBL&65G>5->L2=0!!
8'#"9+*!
,&'LSTBL&65G>5->L2=0!!
8'#"9+P!,&'LQG=.562>L%&'()*+PL2=0!!
8
'#"9+P!,&'LQG=.562>L%&'()*+PL2=0!!
VB%!,&"LSTBL,SQ&LW)L,X!!
VB%!
,&"LSTBL,SQ&LW)L,X!!
VB%!,&"LSTBL&XYLW)L,X!!
V
B%!,&"LSTBL&XYLW)L,X!!
VB%!,&"LSTBL,SQ&LW)L,X!!
VB%!
,&"LSTBL,SQ&LW)L,X!!
VB%!,&"LSTBL&XYLW)L,X!!
VB%!,&"LSTBL&XYLW)L,X!!
VB%!,&"@-5M4-2C8L,X!!
VB%!,&"@-5M4-2C8L,X!!
%YV91105G=2!#"9B.S)II*LB.562>(M)!!
%YV91105G=2!#"9B.S)II*LB.562>(M)!!
%YV91105G=2!&T',)II*LB.562>HM)!!
%YV91105G=2!&T',)II*LB.562>HM)!!
%YV91105G=2!&T',)II*LB.562>RM)!!
%YV91105G=2!&T',)II*LB.562>RM)!!
%8"9)*!%&'G2;JN5N2-)*M+!!
%8"9)*!%&'G2;JN5N2-)*
) M+!!
www.eizo.cz
always
!
outstanding
!
Österreich !
"#$!!
"#$!!
"
"#$!!
#$!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
B
CDE!!
BCDE!!!
BCDE!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
B
CDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
B
CDE!!
BCDE!!!
BCDE!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
B
CDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
BCDE!!
B
CDE!!
Integrovaný ColorNavigator-Agent a Correlation Utility
CN 6.0 je možno stejně jako u předchozí verze 5.4.x využívat samostané doplňkové nástroje
ColorNavigator-Agent a Correlation Utility, které slouží k rozšíření funkcí a podstatnému
zvýšení komfortu a produktivity operátora.
Correlation Utility slouží ke spřažení vestavěného senzoru s referenčním měřidlem a lze jí
využít pouze u modelů s vestavěným senzorem (CG245w, CG275w).
Automatický update
CN 6 dovoluje ověřovat dostupnost
novější verze na internetových
stránkách výrobce a také spouštět
aktualizaci buď v automatickém
nebo manuálním režimu.
www.eizo.cz
always
outstanding
Download

EIZO ColorNavigator 6 - Polygrafia – Fotografia