SHINSUNG
Řada SS-BM
Panely řady SS-BM jsou navrženy
pro vysoký výstupní výkon
Panely SHINSUNG Solar obsahující monokrystalické
solární články získaly registraci KEMCO (Korea Energy
Management Corporation) potvrzující nejvyšší konverzní
účinnost z panelů vyráběných na korejském poloostrově.
Společnost SHINSUNG Solar vyvinula už v roce 2010
solární články s účinností 19,6 % a jejich použití neomezuje
na malé série či speciální použití, ale nasazuje je
standardně do hromadné výroby. Fotovoltaické moduly
SHINSUNG Solar mají díky použití těchto článků jednu
z nejvyšších konverzních účinností na trhu.
Parametry článku
Typ článku
Rozměry článku
Počet a způsob spojení článků
Monokrystalický
156 mm x 156 mm
60 (matice
Elektrické parametry
Typ fotovoltaického panelu
Maximální výkon (Pmax) (+3 %)
Napětí při Pmax (Umpp)
Proud při Pmax (Impp)
Napětí naprázdno (Uoc)
Proud nakrátko (Isc)
Účinnost modulu (ηm)
Počet článků
SS-BM245
245
30,14
8,13
36,54
8,81
15,32
60
[W]
[V]
[A]
[V]
[A]
[%]
[-]
SS-BM248
248
30,33
8,18
36,69
8,88
15,51
60
SS-BM250
250
30,46
8,21
36,78
8,93
15,63
60
SS-BM260
260
30,95
8,4
37,27
9,12
16,26
60
Měřeno za standardních testovacích podmínek STC: AM 1,5 / 1000 W/m2 / 25 °C
Provozní odolnost
Provozní teplota
Teplota skladování
Maximální systémové napětí
Statické zatížení ověřené certifikátem TUV
Teplotní koeficienty
-40 °C ~ +85 °C
-40 °C ~ +85 °C
1000 V DC
5400 Pa
ENERGY
Teplotní koeficient proudu Isc
Teplotní koeficient napětí Uoc
Teplotní koeficient výkonu Pm
Velikost sériového jištění
1
+ 0,030 %/°C
- 0,37 %/°C
- 0,54 %/°C
10 A
SS-BM265
265
31,62
8,38
38,07
9,16
16,57
60
Rozměry panelu
Záruky
Délka
Šířka
Tloušťka
Hmotnost
Počet montážních otvorů
Počet překlenovacích diod
Připojovací konektory
Připojovací kabel
1628 mm
982 mm
40 mm
18 kg
8
3
dle dostupnosti
1000 mm
Minimálně 90 % nominálního výkonu po 10-ti letech provozu
Minimálně 80 % nominálního výkonu po 25-ti letech provozu
10 let na výrobní vady
V-A charakteristiky
8
8
proud (A)
10
proud (A)
10
6
6
4
4
2
2
0
75 °C
50 °C
25 °C
0 °C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
5
10
15
20
25
30
35
napětí (V)
40
napětí (V)
Rozměry panelu (mm)
40
982
Zelená
energie
1628
1628
Připojovací box
Boční rám
40
je s vámi!
982
Naši výrobu máme plně pod kontrolou, nenakupujeme články z druhé ruky, ale sami se podílíme
na jejich vývoji, výrobě i implementaci. Podporujeme nejnovější technologie a naše vývojová
centra jsou tak vždy o krok napřed. Účinnost panelů Shinsung Solar je toho důkazem.
Shinsung Solar,
účinnost a kvalita
ENERGY (CZECH) s.r.o.
2
E-mail: [email protected]
www.roadenergy.eu
Tel.: +420 226 238 611, Fax: +420 226 212 340
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika
Změny týkající se obsahu tohoto technického listu bez předchozího oznámení jsou vyhrazeny. Ver. 01/2012
982
Download

Řada SS-BM SHINSUNG