Přehled akcí ve farnostech
Zašová a Veselá
DUBEN
20. 4. - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - Zašová 7.30, 10.30; 14.30
h. - svátostné požehnání; Veselá 9 h.
21. 4. - Pondělí velikonoční - Zašová 7.30, Veselá 9 h.
26. 4. (sobota) - Noční bdění v Zašové - vigilie Božího
milosrdenství, 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
27. 4. - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - Zašová 7.30,
10.30, Veselá 9.00 h. (Zašová: od 14 h. zpověď, 14.30 - adorace s
Korunkou k Božímu milosrdenství)  KANONIZACE bl. Jana
Pavla II. a Jana XXIII. v Římě
KVĚTEN
2014
4. 5. (neděle) - Odpoledne pro rodiny v Zašové (divadlo, hry,
přednáška), zajištuje CPR se svými spolupracovníky
9. - 10. 5. (pátek a sobota) - Májová farní pouť do Prahy, k
Pražskému Jezulátku a na Sázavu
15. 5., 22. 5., 29. 5., - (čtvrtek) - Příprava snoubenců z děkanátu v
18 h. na faře v Zašové, zajišťuje CPR
17. 5. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
23. 5. (pátek) - Noc kostelů v Zašové: zahájení v 18 h. mší sv. zpívá Rožnovský chrámový sbor; 19 h - koncert Chrámového
sboru z Rožnova pod vedením Libuše Pavelčákové (varhany Pavla Mitášová, zpěv - Marie Křenková); připomínka výročí 300
let od požehnání základního kamene zdejšího kostela; prohlídka
kostela s průvodcem
25. 5. (neděle) - První sv. přijímání dětí v Zašové v 10.30 h.
27. 5. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského hnutí,
17 h. začátek ve Stračce, pak průvod do kostela v Zašové, mše sv.
(okolo 18 h.), zasvěcení Panně Marii.
29. 5. (čtvrtek) - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - Zašová 18,
Veselá 16 h.
30. 5. (pátek) - Adorační den farnosti Zašová - zahájení v 8 h.,
zakončení adorace a mše sv. v 18 h.  Modlitební stráž, výroční
setkání v 19 h. na faře
ČERVEN
1. 6. (neděle) - Setkání rodin v Zašové (odpoledne adorace, divadlo,
hry a soutěže pro děti), zajišťuje CPR a spol.
7. 6. (sobota odpoledne) - Pouť za obnovu rodin a za kněžská
povolání našeho děkanátu v Olomouci  250 let výročí
posvěcení rožnovského kostela Všech svatých, 10.30 h. mše sv.
8. 6. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE - Zašová 7.30, 10.30, Veselá 9 h.
 Škračení vajec
14. 6. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
15. 6. - NEDĚLE SV. TROJICE - Zašová 7.30, 10.30, Veselá 9 h.
17. 6. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského hnutí,
17 h. začátek na Soláni, mše sv. (okolo 18 h.), zasvěcení P. Marii.
19. 6. (čtvrtek) - PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA V ZAŠOVÉ (mše sv.
ve Veselé v 16 h.), mše sv. v Zašové v 18 h., pak průvod Božího
Těla
28. 6. (sobota) - Táborák Malé scholy na farní zahradě (odpoledne)
29. 6. (neděle) - 100 LET ZALOŽENÍ Zašovského chrámového
sboru, v 10.30 h. slavná mše svatá v zašovském kostele „Za živé
i zemřelé členy sboru“
CHAROUZ, PhDr., Th.D., převor kanonie premonstrátů v
Želivě.
7. 7. (pondělí) - 12. 7. (sobota) - Letní tábor pro děti v
Dřevohosticích u Přerova (E. Borovičková)
12. 7. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
14. 7. (pondělí) - 19. 7. (sobota) Letní tábor pro mládež v
Dřevohosticích u Přerova (E. Borovičková)
21. (pondělí) - 25. 7. (pátek) - Denní letní tábor pro děti od 6 do 12
let v Zašové na faře (CPR)
24. 7. (čtvrtek) - 100 LET od vypuknutí 1. sv. války, v 17 h. mše
sv. „Za oběti války“, pak modlitba u Pomníku padlých ve Veselé.
28. 7. (pondělí) - 100 LET od vypuknutí 1. sv. války, v 18 h. mše
sv. „Za oběti války“, pak modlitba u Pomníku padlých v Zašové.
29. 7. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského hnutí,
17 h. ve Starém Zubří, mše sv. v 18 h., zasvěcení P. Marii.
SRPEN
17. 8. (neděle) - 300 LET od požehnání základního kamene
zašovského kostela (14. 8. 1714), děkovná mše sv. v 7.30 a 10.30
23. 8. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
26. 8. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského hnutí,
17 h. v Dolní Bečvě, mše sv. v 18 h., zasvěcení P. Marii.
30. 8. (sobota) - Pouť rodin na Svatý Hostýn (diecézní)
ČERVENEC
ZÁŘÍ
5. 7. (sobota) - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, Zašová 9, Veselá 17
5. 7. (sobota) - Modlitební večer ve Stračce zahájení rozjímavým
růžencem v 21 h., potom koncert a okolo 23 h. mše sv.
6. 7. (neděle) - VÝROČNÍ ZAŠOVSKÁ POUŤ, mše svaté: 7, 8.15
a 10.30 h. Hlavním celebrantem v 10.30 je P. JINDŘICH ZDÍK
4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9. (čtvrtek) - Příprava snoubenců z děkanátu
v 18 h. na faře v Zašové, zajišťuje CPR (Centrum pro rodinu)
6. 9. (sobota) - Zašovské slavnosti (OŮ)
13. 9. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
Charitní pouť na Svatý Hostýn (okolo 15. 9.)
30. 9. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského hnutí,
17 h. v Karolince, v 18 h. mše sv., zasvěcení P. Marii.
Víkend pro manželky a maminky v Rajnochovicích (září)
Manželské večery ve Val. Meziříčí (září, říjen)
PROSINEC
Adventní duchovní obnova pro ženy v Zašové, zajišťuje CPR
14. 12. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
24. 12. - PŮLNOČNÍ mše sv.: Veselá 21 h., Zašová 24 h.
25. 12. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Zašová 7.30, 10.30, Veselá 9 h;
 Vánoční koncert Zašovského chrámového sboru
26. 12. (čtvrtek) - Vánoční divadlo Farního společenství dětí a
mládeže v kostele v 11.30 h.
ŘÍJEN
3. 10. - Zašovský cholerový (morový) pátek, v 18 h. mše svatá „Za
naši obec a komunální politiky“
6. 10. (pondělí) - Poutní zájezd na Turzovku
18. 10. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
24. 10. (pátek) - Adorační den farnosti Veselá – zahájení v 9 h.,
zakončení mší sv. v 17 h.
28. 10. (úterý) - Regionální večeřadlo Mariánského kněžského
hnutí, 17 h. v Prostř. Bečvě, v 18 h. mše sv., zasvěcení P. Marii.
PRAVIDELNÉ AKCE:
Adorace
Každé pondělí večer po mši sv. - půlhodinová tichá adorace. Každý čtvrtek v 19 h.
– hodinová adorace se sv. přijímáním
Mariánské večeřadlo (MKH – Mariánské kněžské hnutí)
Každou středu večer po mši sv. (v letním období v kostele, v zimě na faře v sále)
MKH organizuje také Regionální večeřadla na Valašsku (viz text). Kontakt: fara
Modlitební stráž
LISTOPAD
2. 11. (neděle) – Památka zesnulých, Zašová 7.30, 10.30, Veselá 9
h. Odpoledne pobožnosti na hřbitovech.
9. 11. (neděle) - VÝROČNÍ SVATOMARTINSKÁ POUŤ VE
VESELÉ v 9 h.  ZAŠOVSKÉ HODY, Zašová 7.30, 10.30
16. 11. (neděle) - STŘÍTEŽSKÉ HODY, Zašová 7.30, 10.30
22. 11. (sobota) - Noční bdění - 20 h. adorace, 22 h. mše sv.
Individuální štafetová modlitba ve společenství na zvláštní úmysly farnosti od 21.
dne v měsíci do konce měsíce. Možno se zapojit. Kontakt: Miriam Maliňáková, email: [email protected]
Klub maminek
Maminky a jejich děti se scházejí na faře v Zašové každý druhý čtvrtek od 9
hodin. Na programu jsou hry pro děti, pohybové aktivity, loutkové divadlo,
tvoření. Pro maminky možnost modlitby v kostele, o děti bude v té době
postaráno, prostor k vzájemnému sdílení a chvilku k odpočinku. Kontakt: CPR, email: [email protected], tel.: 733741636, www.cprvalmez.wz.cz
Modlitby matek
Maminky se schází k modlitbě každé pondělí v 19 h. na faře.
Kontakt: Iva Hrubá, 605 572 435
Modlitby otců
Otcové se scházejí k modlitbě každou středu v 19 h. na faře.
Kontakt: Přemysl Hrubý, 777 251 818
Farní sbor
Zkoušky jsou každou středu večer u Borovičků. Kontakt: Petr Borovička, tel.: 606
723 681, web.: http://www.sbor.zasova.eu/
Malá schola
Schází se 2x měsíčně na faře ve čtvrtek v 15 h. Zpívá první neděli v měsíci.
Kontakt: Iva Hrubá, tel.: 605 572 435
Farní společenství dětí a mládeže
Schází se každý pátek v 16.30 na faře. Zpívá v pátek při mši sv. Kontakt:
Borovičková Eva, 756 51, Zašová 43, tel.: 774 047 182, mail.:
[email protected], web: http://www.spolco-zasova.cz/
Úklid kostela
Každou sobotu ráno po mši sv. Možno se připojit.
Živý růženec ve Veselé
rodičovství … Přednášky se konají na FAŘE V ZAŠOVÉ V PROSTORÁCH
CENTRA PRO RODINU v těchto termínech: 3. turnus: 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6.;
4. turnus: 4. 9., 11. 9., 18. 9., 25.9. K přípravě se hlaste u svého kněze nebo na email: [email protected], tel. 733 741 636, www.cprvalmez.wz.cz
minimálně 4 měsíce předem.
Občanské sdružení Mariánský pramen ve Stračce
Občanské sdružení Mariánský pramen ve Stračce (IČ: 26596458) vzniklo za
účelem trvalé péče o areál Mariánského pramene v Zašové v údolí Stračka
(údržba, opravy a propagace). OS má více jak 100 členů. Kontakt: Miroslav
Růcka, tel.: 602 844 346. Číslo účtu: 179369309/0300.
Kontakty na faru
Římskokatolická farnost Zašová (IČ 48739669), Zašová č. 44, 756 51, duchovní
správce P. Jiří Polášek, tel. 731 518 511, e-mail: [email protected], web:
http://www.zasova.net/. Čísla účtů: Zašová 2400513541 / 2010, Veselá
2000513550 / 2010 Fio banka. Úřední hodiny: před nebo po mši sv. v zákristii, ale
nejlépe je domluvit se telefonicky nebo emailem.
Individuální modlitba růžence ve společenství. Možno se připojit.
Kontakt: Ludmila Slavíková, tel.: 736 190 082
DALŠÍ AKTIVITY:
Otevřené brány
Farnost Zašová každý rok v období od 1. 5. do 30. 9. zajišťuje otevření kostela
Navštívení Panny Marie v Zašové a její přístupnost návštěvníkům s průvodcem
(zdarma). Kostel je otevřen: sobota 9-12 a 13-17 hodin a neděle 13-17 hodin a v
době státních svátků. V době církevních obřadů se od prohlídky upouští!
Návštěvy nemocných
Kněz pravidelně navštěvuje nemocné doma na první pátek v měsíci dopoledne.
Jinak kdykoliv na požádání.
Příprava snoubenců na manželství
Chystáte si v tomto roce udělit svátost manželství? Centrum pro rodinu
Valašské Meziříčí (CPR) pro Vás připravilo CYKLUS ČTYŘ PŘEDNÁŠEK,
které jsou součástí přípravy na manželství. Psychologické rozdíly mezi mužem a
ženou a jak s nimi pracovat, mezigenerační vztahy, řešení konfliktů a krizí,
ekonomické minimum, výchova dětí, manželství a sexualita, odpovědné
Změna programu vyhrazena. Pro vnitřní potřebu farností Zašová a Veselá vydala Římskokatolická
farnost Zašová, čp. 44, PSČ 75651. Tisk: Vytiskla firma Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11,
Jablonec n. N. Foto: J. Polášek - na přední straně: Milostný obraz Panny Marie Zašovské, na zadní
straně: Fara ve Veselé po opravě. Cena: za dobrovolný příspěvek.
Download

Přehled akcí ve farnostech Zašová a Veselá 2014