SEZNAM DOKUMENTACE:
T.1 SEZNAM DOKUMENTACE A TECHNICKÁ ZPRÁVA
T.2 SEZNAM TECHNOLOGIE
T.3 PŮDORYS TECHNOLOGIE 1.NP M 1:100
T.4 INSTALACE TECHNOLOGIE 1.NP M 1:50
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ
ZODPOV.PROJEKTANT
VYPRACOVAL
Ing.Tomáš Dyntar
Ing.Tomáš Dyntar
INVESTOR
STAVBA
ČÁST
OBSAH
VÝKRESU
AZ Elektrostav,a.s., Bobnická 220, Nymburk, IČ 45149909
Penzion v Nových Zámcích u
Křince č.p.31
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ
SEZNAM DOKUMENTACE A TECHNICKÁ ZPRÁVA
TREFA s.r.o.
Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
www.trefahk.cz
telefon: 495 220 112, fax: 495 212 426
DATUM
STUPEŇ
ZAKÁZK. Č.
MĚŘÍTKO
Č.VÝKRESU
24.11.2011
DPS
T. 1
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ
TREFA s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
tel: 495 220 112, fax: 495 212 426, email: info @trefahk.cz, www.trefahk.cz
TECHNICKÁ ZPRÁVA
ÚVOD
Předmětem tohoto projektu projekt pro provedení stavby stravovacího provozu penzionu. Projekt
navazuje na projekt pro stavební povolení, který zachovává, pouze ho doplňuje a v drobných bodech
upravuje bez negativního vlivu na hygienické a provozní řešení.
ZADÁVACÍ ÚDAJE STRAVOVACÍHO PROVOZU
- kapacita kuchyně
100 jídel denně
- kapacita penzionu
35 hostů + 2 správa
- způsob výroby stravy
výroba jídel z dovezených polotovarů
- zásobování
denní dle potřeby
- podávaný sortiment
běžný sortiment stravování – minutková a hotová jídla,
zeleninové saláty, studené nářezy, dovezené dezerty, nápoje
- personál
4+1
- příkon
36 kW maximální soudobý příkon elektřiny gastrotechnologie
Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování pro potřeby penzionu.
POPIS PROVEDENÝCH ÚPRAV
Oproti projektu je rozšířena možnost skladování potravin. Potraviny jsou skladovány v místnostech
1.08 a 1.14. Nápoje jsou skladovány především v úseku nápojového baru a ve skladu nápojů 1.12.
Sklad inventáře je přesunut mimo stravovací provoz do místnosti 0.06 v 1.PP. Tyto provozní změny
jsou bez požadavků na stavebně technické změny.
Zmenšena je světlost některých dveří. Oddělovací příčka vedle varného bloku je nahrazena
nerezovým plechem opláštění.
Doplněna jsou především zařízení technologie – stolní varné a jiné spotřebiče, rozšířeny pracovní
plochy, doplněna chladicí zařízení.
Celkové dispoziční uspořádání, členění a vybavení pracovních úseků, kapacita a sortiment provozu je
beze změn a je v souladu s projektem pro stavební povolení.
1.
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ
TREFA s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
tel: 495 220 112, fax: 495 212 426, email: info @trefahk.cz, www.trefahk.cz
TECHNICKÉ POŽADAVKY
ENERGIE: (pouze elektřina)
- Maximální soudobý příkon elektrické energie technologie včetně rezervy:
Instalované příkony spotřebičů viz seznam zařízení.
36kW
ELEKTRO+ SLABOPROUD:
- Protokol určení prostředí – Předpokládá se úklid podlah vlhkým stíráním. Rizikové zóny
jsou určeny prostorovým určením zón kolem zdrojů vody, páry apod. – dřezy, sprcha u
konvektomatu apod., nikoli pro celou místnost – jsou zde i zařízení s nižším krytím –
lednice, stolní zařízení apod..
- Počítačová síť – Propojena kancelář s barem. Síť je připojena na internet.
- Telefon– kancelář a bar. Domácí telefon (zvonek) u brány zásobování.
- Zvonek – u vjezdu a vchodu zásobování do kuchyně – dle celkového zajištění objektu.
- Pro doplňkové pospojení kovových zařízení je třeba dostatečný počet vývodů pro
připojení na uzemnění. Pracovní stoly mají připojovací šroub zpravidla na zadní noze
v rohu stolu 15 cm vysoko od podlahy. Pro ně vyvést pohyblivý vodič (bez krabice
vystupující nad obklad) ze zdi 10cm vysoko od podlahy vždy minimálně jeden pro každou
souvislou linku zařízení technologie – viz výkres instalací. V případě nutnosti pospojovat
nástěnné police doplnit vodiče k policím v kuchyni (2ks) – výška 130cm.
- Osvětlení pracovních ploch - projekt elektro (540lx). Uvnitř odsávací digestoře jsou
zářivková tělesa odolná horku a páře (dodávka VZT). Stavební vypínač osvětlení u
ostatních vypínačů osvětlení místnosti.
- Na interiérovém opláštění baru jsou umístěny elektrické zásuvky 230V ve výšce 70cm pro myčku, lednice výr. ledu, dochlazovač piva a nad pracovní plochou 3x.
- Venkovní osvětlení – zajištěno osvětlení u vchodu zásobování a skladu odpadu.
- Příkony spotřebičů viz seznam zařízení.
- Bezdotykové baterie bez napájení – předpokládáme mechanické baterie - aquaventily.
- Ve skladu odpadu ve venkovním zahradním domku je k dispozici elektrická zásuvka
0,5kW/230V.
- Projekt řeší pouze napojení gastrotechnologie.
ZTI:
VZT:
- Dvojí kanalizace – z kuchyně přes lapač tuků – umístěný venku, přístupný po pozemní
komunikaci.
- V mytí stolního nádobí je umístěn automatický změkčovač studené vody (dodávka
technologie). Studená změkčená voda je rozvedena zvláštním rozvodem – suchovodem
do kuchyně a baru.
- Všechny dřezové baterie stojánkové – dodávka technologie.
- Bezdotykové umyvadlové baterie jsou na výkrese označeny značkou B. Jednodotykové
baterie u keramických umyvadel (1x kuchyň, 1x WC pers.) – dodávka ZTI. Doporučeny
jednodotykové mechanické aquaventily s regulací teploty – vyhovují hygienickým
požadavkům a jsou uživatelsky příjemnější – NE BEZDOTYKOVÉ BATERIE.
- Všechna provozní umyvadla vybavena držáky dávkovačů mýdla, jednorázových ručníků
a košů na ručníky – dodávka stavba.
- Keramická výlevka (ZTI) vybavena splachováním.
- V prostorách výskytu potravin nesmí být volně vedené potrubí nebo čistící hrdla
kanalizace.
- Všechny prostory musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání – řeší
projekt VZT (včetně 1.11,1.12 - viz vyjádření KHS).
- Dodávka digestoří – VZT. Doporučené rozměry digestoří viz výkres a seznam zařízení.
Doporučené provedení – s tukovými filtry pro mytí v myčce (do rozměru 50x50cm, nerez),
se sběrným kanálkem s výpustným kohoutem.
2.
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ
TREFA s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
tel: 495 220 112, fax: 495 212 426, email: info @trefahk.cz, www.trefahk.cz
TOPENÍ: - Radiátory a přívodní rozvody topení nebudou zasahovat do zařízení technologie.
Předpokládané umístění viz výkres technologie.
OSTATNÍ:
- Obklady ve výrobních prostorech do výše 200cm (do výše dveřních zárubní) nebo až do
stropu, podlaha snadno udržovatelná – nebrokovaná, doporučená krytina neglazovaný
Taurus. Vnější svislé rohy opatřit nalepenou nerez lištou. Všude obložené sokly. Spoj stěny
a podlahy bez větších fabionů.
- Podlahy bez plošných spádů – podlahové guly sníženy o cca 1,5 - 2cm s mírným spádem
dlažby cca 1,5m kolem vpusti – 1% proti tvoření louží.
- Venkovní dveře odolné proti vnikání hlodavců. Ve výrobních místnostech dveře bez prahů
pro případný pohyb vozíků.
- Výška parapetů oken v kuchyni a skladu co největší – v kuchyni doporučeno 130cm,
minimálně 100cm od č.p. (horní okraj zadního límce stolů 94cm + rezerva.
- Pro přivedení denního světla do chodeb a pro orientaci po provozu doporučuji použití
dveří částečně prosklených – 1/3, u vstupních dveří zásobování a expedice nadsvětlík.
- U osluněných oken (sklad, kuchyň) zvážit způsob zastínění.
- Okna ve výrobních prostorech určená pro větrání (1.13,1.14,1.15) musí být opatřena
sítěmi proti vnikání hmyzu (viz vyjádření KHS).
- Sklad organického odpadu v zahradním domku je přirozeně větraný se zamezením
vnikání hmyzu a hlodavců, povrchy stěn a podlaha omyvatelná snadno udržovatelná,
vyspádovaná do venkovního odpadního žlabu. Sklad ostatního komunálního a
separovaného odpadu je řešen obdobně.
- Provedení interiéru baru je třeba v průběhu realizace podrobně zkoordinovat s dodávkou
technologie. Jedná se o koordinaci konstrukce stolů a provedení jeho opláštění a dále
skříňky nad barovým zápultím (nad kávovarem výška cca 170cm) a zakomponování lednic.
- Provozovatel je povinen zpracovat projekt stanovení a sledování kritických bodů –
HACCP.
24.11.2011
Ing.Tomáš Dyntar
Tel: 603 418 793
3.
Download

D:\DOKUMENTY\ACAD\ZAKAZNICI\AKTUALNI