FVW 12÷74 marvin
PODLAHOVÉ NEBO PODSTROPNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TYPU FAN-COIL
S ODSTŘEDIVÝMI VENTILÁTORY
OD 0,9 kW DO 7,3 kW.
UNIT DESCRIPTION
Klimatizační jednotky Marvin se vyznačuje exkluzivním designem,
který je výsledkem zkušenosti architektů a inženýrů, kteří v jediné jednotce spojili
estetickou krásu a účelné technické řešení pro klimatizaci jakýchkoliv
prostorů.
Klimatizační jednotka Marvin, integrovaná do systému vybaveném
kapalinovým chladičem, umožňuje okamžité a tiché chlazení vzduchu.
V zimním období, pokud se jednotka používá v kombinaci topným systémem s kotlem nebo tepelným čerpadlem, poskytuje teplý vzduch
a umožňuje uspokojit potřeby vytápění obytných nebo komerčních
prostorů. Filtr, který absorbuje a zachycuje vzdušný prach, udržuje
vyhovující kvalitu vzduchu. Filtr lze snadno demontovat a je možné
provádět jeho pravidelné čistění, což je obzvlášť důležité ve frekventovaných místnostech k zajištění příslušných hygienických norem.
Množství standardních vlastností klimatizační jednotky Marvin pamatuje na potřeby instalace. Jednotky je možné instalovat horizontálně
nebo vertikálně se sáním na přední straně nebo na spodní straně. Dodává se velké množství příslušenství, také pro čtyřtrubkový systém,
které zahrnuje ovládací panel umístěný přímo na jednotce nebo kdekoliv v místnosti. Jednotku je možné používat také ve spojení s inovativním řídicím a monitorovacím systémem CLIMAFRIEND, aby bylo
možné intuitivně a efektivně naprogramovat a udržovat optimální
úroveň komfortu.
VERSIONS
FVW/VP
Vertikální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VH
Vertikální jednotka s opláštěním,
předním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VE
Horizontální jednotka se skříní
zadním sáním a horizontálním směrem proudění
FVW/VO
Horizontální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a šikmým směrem proudění
FEATURES
t,POTUSVLDF z pozinkovaného plechu chráněná lakovaným plechovým
opláštěním s detaily z ABS, opatřená tepelnou a akustickou izolační
vrstvou, obnovitelný filtr, mřížky z ABS polymeru odolného proti vysokým teplotám, nastavitelné do 4 různých směrů, kondenzační nádoba.
t 0ETUDzFEJWâWFOUJMÈUPSQDzÓNPTQDzBäFOâTKFEOPGÈ[PWâNUJSZDIMPTUním elektrickým motorem, se 3 rychlostmi zapojenými ve standardní
konfiguraci.
t7âNǔOÓLUFQMB[NǔEǔOâDIUSVCFLTIMJOÓLPWâNJäFCSZTWâTUVQFN
vzduchu u rozváděčů.
ACCESSORIES
7PMJUFMOÏQDzÓTMVÝFOTUWÓ
Z
Dvě patky
C
Pomocný zásobník
WS
Výměník pro 4 trubkový systém
EH
Elektrický topný prvek
RP
Zadní panel
TP Zadní uzávěr
S
Ruční regulační klapky
4(
3VǏOÓSFHVMBǏOÓLMBQLZTNDzÓäLPV
SM
Motorizované regul.klapky ZAPNUTO/VYPNUTO
4.(
.PUPSJ[PWBOÏSFHVMLMBQLZTNDzÓäLPV;"1/650
180
VYPNUTO
RM
Nástěnná přípojka pro klapky
SF Přívodní rám
VB
Integrovaná regulace otáček ventilátoru
VR
Regulace otáček ventilátoru
DBM
Integrovaný ovládací panel
DRM
Elektronické ovládací panely
DBA
Integrovaný panel automatické regulace
DRA
Panely automatické regulace
DRE
Elektronický ovládací panel EASY
TADálkový pokojový termostat
TMB
Termostat minimální teploty pro VB a VR
TME
Elektronický termostat minimální teploty pro DBM, DRM,
DBA a DRA
V2
Dvoupolohové ventily pro 2 trubkový systém
V4
Dvoupolohové ventily pro 4 trubkový systém
MP
Mikročerpadlo pro vlhkost
H2O
TECHNICAL DATA
FVW marvin 2R
Ohřev
FVW marvin 3R
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody(1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
FVW marvin 4R
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody(1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Max.
m³/h
Průtok vzduchu Průměr.
m³/h
Min.
m³/h
Max.
dB(A)
Akustický výkon Průměr.
dB(A)
Min.
dB(A)
Max.
dB(A)
Akustický tlak (3) Průměr.
dB(A)
Min.
dB(A)
Napájení
V/Ph/Hz
Elektrické
vlastnosti
Max.příkon
kW
Připojení
w(
Hmotnost
Přepravní hmotnost Kg
Pomocný
zásobník
22
32
42
52
62
72
0,95
0,90
163
2,1
2,61
224
1,6
1,29
1,15
222
4,2
3,66
315
3,2
2,02
1,69
347
11,4
5,06
435
8,6
2,51
2,04
432
2,4
6,44
554
15,1
2,90
2,48
499
4,8
7,90
679
3,6
3,86
3,18
664
10,9
10,54
906
8,1
5,16
4,18
888
21,6
13,16
1132
16,3
13
23
33
43
53
63
73
1,31
1,09
225
5,4
3,20
275
4,1
1,77
1,45
304
10,7
4,19
360
8,1
2,47
1,96
425
8,0
5,70
490
6,0
3,11
2,42
535
14,2
7,03
605
10,7
4,04
3,12
695
26,2
9,01
775
19,7
5,09
3,86
875
8,0
11,69
1005
5,9
6,45
5,07
1109
15,8
14,59
1255
11,9
14
24
34
44
54
64
74
1,49
1,26
253
1,0
3,45
297
0,8
2,05
1,68
353
2,1
4,53
390
1,6
2,77
2,16
476
5,2
6,35
546
3,9
3,54
2,71
609
9,1
7,75
666
6,8
4,58
3,47
788
16,7
9,93
854
12,6
5,96
4,63
1025
5,2
13,00
1118
3,8
7,26
5,57
1249
10,2
16,19
1392
7,6
1,50
2,16
2,92
129
186
251
2,9
6,7
14,6
240
340
430
190
260
340
140
170
250
51
54
50
44
48
44
36
36
35
41
44
40
34
38
34
26
26
25
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230
0,02
0,04
0,05
1/2w
1/2w
1/2w
16
19
24
FVW 12÷74 marvin
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody (1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
12
3,75
4,65
6,01
7,84
322
400
517
674
25,7
6,9
13,1
24,2
540
690
910
1180
420
530
730
810
280
400
510
590
54
56
58
62
47
49
53
52
37
43
44
44
44
46
48
52
37
39
43
42
27
33
34
34
/ 1 / 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
0,07
0,08
0,16
0,20
1/2w
1/2w
1/2w
1/2w
28
33
43
54
DIMENSIONS
FVW marvin 2R
12
22
32
42
52
62
72
FVW marvin 3R
13
23
33
43
53
63
73
FVW marvin 4R
14
24
34
44
54
64
74
L
H
P
D*
690
500
210
90
820
500
210
90
1080
500
210
90
1210
500
210
90
1470
500
210
90
1470
570
275
90
1730
570
275
90
STD
STD
STD
STD
mm
mm
mm
mm
DIMENSIONAL
NOTES
(1) Teplota okolního vzduchu 27 °C s.t.;
19 °C m.t.; Teplota vody 7/12 °C;
(2) Teplota okolního vzduchu 20 °C s.t.
Teplota vody 70/60 °C;
(3) Ve vzdálenosti 1 m a při době
dozvuku 0.5 s.
%7âÝLBQBUFL
Pozn.t Maximální provozní tlak 1000
kPa.
t Maximální vstupní teplota vody 90
°C.
t Do vody je možné přidat inhibovaný etylén glykol.
181
FVW 12÷74 floyd
PODLAHOVÉ NEBO PODSTROPNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TYPU FAN-COIL
S ODSTŘEDIVÝMI VENTILÁTORY
OD 0,9 kW DO 7,3 kW.
UNIT DESCRIPTION
Klimatizační jednotka Floyd se vyznačuje vytříbeným, exklizivním designem, který dovoluje instalovat výkonnou klimatizační jednotku do
jakéhokoliv interiéru, aniž by to bylo na úkor estetiky, funkčnosti a harmonie obytného nebo komerčního prostoru.
Klimatizační jednotka Floyd, integrovaná do systému vybaveném kapalinovým chladičem, umožňuje okamžité a tiché chlazení vzduchu. V zimnímobdobí,pokudsejednotkapoužívávkombinacitopnýmsystémem
s kotlem nebo tepelným čerpadlem, poskytuje teplý vzduch a umožňuje
uspokojit potřeby vytápění obytných nebo komerčních prostorů. Filtr,
který absorbuje a zachycuje vzdušný prach, udržuje vyhovující kvalitu
vzduchu. Filtr lze snadno demontovat a je možné provádět jeho pravidelné čistění, což je obzvlášť důležité ve frekventovaných místnostech
k zajištění příslušných hygienických norem. Množství standardních vlastností klimatizační jednotky Floyd pamatuje i na potřeby instalace. Jednotkyjemožnéinstalovathorizontálněnebovertikálněsesánímnapřední
straně nebo na spodní straně. Dodává se velké množství příslušenství,
také pro čtyřtrubkový systém, které zahrnuje ovládací panel umístěný
přímonajednotcenebokdekolivvmístnosti.Jednotkujemožnépoužívat
také ve spojení s inovativním řídicím a monitorovacím systémem CLIMAFRIEND, aby bylo možné intuitivně a efektivně naprogramovat a
udržovat optimální úroveň komfortu.
VERSIONS
FVW/VP
Vertikální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VH
Vertikální jednotka s opláštěním,
předním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VE
Horizontální jednotka se skříní
zadním sáním a horizontálním směrem proudění
FVW/VO
Horizontální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a šikmým směrem proudění
FEATURES
t,POTUSVLDF z pozinkovaného plechu chráněná lakovaným plechovým
opláštěním s detaily z ABS, opatřená tepelnou a akustickou izolační
vrstvou, obnovitelný filtr, mřížky z ABS polymeru odolného proti vysokým teplotám, nastavitelné do 4 různých směrů, kondenzační nádoba.
t 0ETUDzFEJWâWFOUJMÈUPSQDzÓNPTQDzBäFOâTKFEOPGÈ[PWâNUJSZDIMPTUním elektrickým motorem, se 3 rychlostmi zapojenými ve standardní
konfiguraci.
t7âNǔOÓLUFQMB[NǔEǔOâDIUSVCFLTIMJOÓLPWâNJäFCSZTWâTUVQFN
vzduchu u rozváděčů.
ACCESSORIES
7PMJUFMOÏQDzÓTMVÝFOTUWÓ
Z
Dvě patky
C
Pomocný zásobník
WS
Výměník pro 4 trubkový systém
EH
Elektrický topný prvek
RP
Zadní panel
TP Zadní uzávěr
S
Ruční regulační klapky
4(
3VǏOÓSFHVMBǏOÓLMBQLZTNDzÓäLPV
SM
Motorizované regul.klapky ZAPNUTO/VYPNUTO
4.(
.PUPSJ[PWBOÏSFHVMLMBQLZTNDzÓäLPV;"1/650
VYPNUTO
182
RM
Nástěnná přípojka pro klapky
SF Přívodní rám
VB
Integrovaná regulace otáček ventilátoru
VR
Regulace otáček ventilátoru
DBM
Integrovaný ovládací panel
DRM
Elektronické ovládací panely
DBA
Integrovaný panel automatické regulace
DRA
Panely automatické regulace
DRE
Elektronický ovládací panel EASY
TADálkový pokojový termostat
TMB
Termostat minimální teploty pro VB a VR
TME
Elektronický termostat minimální teploty pro DBM, DRM,
DBA a DRA
V2
Dvoupolohové ventily pro 2 trubkový systém
V4
Dvoupolohové ventily pro 4 trubkový systém
MP
Mikročerpadlo pro vlhkost
H2O
TECHNICAL DATA
FVW floyd 2R
Ohřev
FVW floyd 3R
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody(1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Topný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
FVW floyd 4R
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody (1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody(2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Max.
m³/h
Průtok vzduchu Průměr.
m³/h
Min.
m³/h
Max.
dB(A)
Akustický výkon Průměr.
dB(A)
Min.
dB(A)
Max.
dB(A)
Akustický tlak (3) Průměr..
dB(A)
Min.
dB(A)
Napájení
V/Ph/Hz
Elektrické
vlastnosti
Max.příkon
kW
Připojení
w(
Hmotnost
Přepravní hmotnost Kg
Pomocný
zásobník
22
32
42
52
62
72
0,95
0,90
163
2,1
2,61
224
1,6
1,29
1,15
222
4,2
3,66
315
3,2
2,02
1,69
347
11,4
5,06
435
8,6
2,51
2,04
432
2,4
6,44
554
15,1
2,90
2,48
499
4,8
7,90
679
3,6
3,86
3,18
664
10,9
10,54
906
8,1
5,16
4,18
888
21,6
13,16
1132
16,3
13
23
33
43
53
63
73
1,31
1,09
225
5,4
3,20
275
4,1
1,77
1,45
304
10,7
4,19
360
8,1
2,47
1,96
425
8,0
5,70
490
6,0
3,11
2,42
535
14,2
7,03
605
10,7
4,04
3,12
695
26,2
9,01
775
19,7
5,09
3,86
875
8,0
11,69
1005
5,9
6,45
5,07
1109
15,8
14,59
1255
11,9
14
24
34
44
54
64
74
1,49
1,26
253
1,0
3,45
297
0,8
2,05
1,68
353
2,1
4,53
390
1,6
2,77
2,16
476
5,2
6,35
546
3,9
3,54
2,71
609
9,1
7,75
666
6,8
4,58
3,47
788
16,7
9,93
854
12,6
5,96
4,63
1025
5,2
13,00
1118
3,8
7,26
5,57
1249
10,2
16,19
1392
7,6
1,50
2,16
2,92
129
186
251
2,9
6,7
14,6
240
340
430
190
260
340
140
170
250
51
54
50
44
48
44
36
36
35
41
44
40
34
38
34
26
26
25
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230
0,02
0,04
0,05
1/2w
1/2w
1/2w
16
19
24
FVW 12÷74 floyd
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vzduchu(1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody(2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
12
3,75
4,65
6,01
7,84
322
400
517
674
25,7
6,9
13,1
24,2
540
690
910
1180
420
530
730
810
280
400
510
590
54
56
58
62
47
49
53
52
37
43
44
44
44
46
48
52
37
39
43
42
27
33
34
34
/ 1 / 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
0,07
0,08
0,16
0,20
1/2w
1/2w
1/2w
1/2w
28
33
43
54
DIMENSIONS
FVW floyd 2R
12
22
32
42
52
62
72
FVW floyd 3R
13
23
33
43
53
63
73
FVW floyd 4R
14
24
34
44
54
64
74
L
H
P
D*
650
500
210
90
780
500
210
90
1046
500
210
90
1170
500
210
90
1430
500
210
90
1430
570
275
90
1690
570
275
90
STD
STD
STD
STD
mm
mm
mm
mm
DIMENSIONAL
NOTES
(1) Teplota okolního vzduchu 27 °C s.t.;
19 °C m.t.; Teplota vody 7/12 °C;
(2) Teplota okolního vzduchu 20 °C s.t.
Teplota vody 70/60 °C;
(3) Ve vzdálenosti 1 m a při době
dozvuku 0.5 s.
%7âÝLBQBUFL
Pozn.t Maximální provozní tlak 1000
kPa.
t Maximální vstupní teplota vody 90
°C.
t Do vody je možné přidat inhibovaný etylén glykol.
183
FVW 12÷74 elmer
PODLAHOVÉ NEBO PODSTROPNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TYPU FAN-COIL
S ODSTŘEDIVÝMI VENTILÁTORY
OD 0,9 kW TO DO 7,3 kW.
UNIT DESCRIPTION
Klimatizační jednotky vyznačující se inovativním technickým řešením
adesignem,kterýproměňujeběžnéklimatizačníjednotky typuFan-coil
na tichou a účinnou součást obytného nebo komerčního prostředí.
Klimatizační jednotka Elmer, integrovaná do systému vybaveném kapalinovým chladičem, umožňuje okamžité a tiché chlazení vzduchu. V zimnímobdobí,pokudsejednotkapoužívávkombinacitopnýmsystémem
s kotlem nebo tepelným čerpadlem, poskytuje teplý vzduch a umožňuje
uspokojit potřeby vytápění obytných nebo komerčních prostorů. Filtr,
který absorbuje a zachycuje vzdušný prach, udržuje vyhovující kvalitu
vzduchu. Filtr lze snadno demontovat a je možné provádět jeho pravidelné čistění, což je obzvlášť důležité ve frekventovaných místnostech
k zajištění příslušných hygienických norem. Množství standardních vlastností klimatizační jednotky Elmer pamatuje i na potřeby instalace. Jednotkyjemožnéinstalovathorizontálněnebovertikálněsesánímnapřední
straně nebo na spodní straně. Dodává se velké množství příslušenství,
také pro čtyřtrubkový systém, které zahrnuje ovládací panel umístěný
přímonajednotcenebokdekolivvmístnosti.Jednotkujemožnépoužívat
také ve spojení s inovativním řídicím a monitorovacím systémem CLIMAFRIEND, aby bylo možné intuitivně a efektivně naprogramovat a
udržovat optimální úroveň komfortu.
VERSIONS
FVW/VP
Vertikální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VH
Vertikální jednotka s opláštěním,
předním sáním a vertikálním směrem proudění
FVW/VE
Horizontální jednotka se skříní
zadním sáním a horizontálním směrem proudění
FVW/VO
Horizontální jednotka s opláštěním,
spodním sáním a šikmým směrem proudění
FEATURES
t,POTUSVLDF z pozinkovaného plechu chráněná lakovaným plechovým
opláštěním s detaily z ABS, opatřená tepelnou a akustickou izolační
vrstvou, obnovitelný filtr, mřížky z ABS polymeru odolného proti vysokým teplotám, nastavitelné do 4 různých směrů, kondenzační nádoba.
t 0ETUDzFEJWâWFOUJMÈUPSQDzÓNPTQDzBäFOâTKFEOPGÈ[PWâNUJSZDIMPTUním elektrickým motorem, se 3 rychlostmi zapojenými ve standardní
konfiguraci.
t7âNǔOÓLUFQMB[NǔEǔOâDIUSVCFLTIMJOÓLPWâNJäFCSZTWâTUVQFN
vzduchu u rozváděčů.
ACCESSORIES
7PMJUFMOÏQDzÓTMVÝFOTUWÓ
Z
Dvě patky
C
Pomocný zásobník
WS
Výměník pro 4 trubkový systém
EH
Elektrický dohřev
RP
Zadní panel
TP Zadní uzávěr
S
Ruční regulační klapky
4(
3VǏOÓSFHVMBǏOÓLMBQLZTNDzÓäLPV
SM
Motorizované regul.klapky ZAPNUTO/VYPNUTO
4.(
.PUPSJ[PWBOÏSFHVMLMBQLZTNDzÓäLPV;"1/650
VYPNUTO
184
RM
Nástěnná přípojka pro klapky
SF Přívodní rám
VB
Integrovaná regulace otáček ventilátoru
VR
Regulace otáček ventilátoru
DBM
Integrovaný ovládací panel
DRM
Elektronické ovládací panely
DBA
Integrovaný panel automatické regulace
DRA
Panely automatické regulace
DRE
Elektronický ovládací panel EASY
TADálkový pokojový termostat
TMB
Termostat minimální teploty pro VB a VR
TME
Elektronický termostat minimální teploty pro DBM, DRM,
DBA a DRA
V2
Dvoupolohové ventily pro 2 trubkový systém
V4
Dvoupolohové ventily pro 4 trubkový systém
MP
Mikročerpadlo pro vlhkost
H2O
TECHNICAL DATA
FVW elmer 2R
22
32
42
52
62
72
0,95
0,90
163
2,1
2,61
224
1,6
1,29
1,15
222
4,2
3,66
315
3,2
2,02
1,69
347
11,4
5,06
435
8,6
2,51
2,04
432
2,4
6,44
554
15,1
2,90
2,48
499
4,8
7,90
679
3,6
3,86
3,18
664
10,9
10,54
906
8,1
5,16
4,18
888
21,6
13,16
1132
16,3
13
23
33
43
53
63
73
1,31
1,09
225
5,4
3,20
275
4,1
1,77
1,45
304
10,7
4,19
360
8,1
2,47
1,96
425
8,0
5,70
490
6,0
3,11
2,42
535
14,2
7,03
605
10,7
4,04
3,12
695
26,2
9,01
775
19,7
5,09
3,86
875
8,0
11,69
1005
5,9
6,45
5,07
1109
15,8
14,59
1255
11,9
14
24
34
44
54
64
74
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody (1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
1,49
1,26
253
1,0
3,45
297
0,8
2,05
1,68
353
2,1
4,53
390
1,6
2,77
2,16
476
5,2
6,35
546
3,9
3,54
2,71
609
9,1
7,75
666
6,8
4,58
3,47
788
16,7
9,93
854
12,6
5,96
4,63
1025
5,2
13,00
1118
3,8
7,26
5,57
1249
10,2
16,19
1392
7,6
Tepelný výkon (2)
Průtok vody (2)
Tlaková ztráta
Max.
Průměr.
Min.
Max.
Průměr.
Min.
Max
Průměr.
Min.
Napájení
Max.příkon
1,50
2,16
2,92
129
186
251
2,9
6,7
14,6
240
340
430
190
260
340
140
170
250
51
54
50
44
48
44
36
36
35
41
44
40
34
38
34
26
26
25
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230
0,02
0,04
0,05
1/2w
1/2w
1/2w
16
19
24
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody (1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
FVW elmer 3R
Celkový chladicí kW
Citelný chladicí výkon kW
Průtok vody (1)
l/h
Tlaková ztráta
kPa
Tepelný výkon (2)
kW
Průtok vody (2)
l/h
Tlaková ztráta
kW
Chlazení
Ohřev
FVW elmer 4R
Clazení
Ohřev
Pomocný
zásobník
Průtok vzduchu
Akustický výkon
Akustický
tlak (3)
Elektrické
vlastnosti
Připojení vody
Hmotnost
kW
l/h
kW
m³/h
m³/h
m³/h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
V/Ph/Hz
kW
w(
Přepravní hmotnost Kg
FVW 12÷74 elmer
12
3,75
4,65
6,01
7,84
322
400
517
674
25,7
6,9
13,1
24,2
540
690
910
1180
420
530
730
810
280
400
510
590
54
56
58
62
47
49
53
52
37
43
44
44
44
46
48
52
37
39
43
42
27
33
34
34
/ 1 / 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
0,07
0,08
0,16
0,20
1/2w
1/2w
1/2w
1/2w
28
33
43
54
DIMENSIONS
FVW elmer 2R
12
22
32
42
52
62
72
FVW elmer 3R
13
23
33
43
53
63
73
FVW elmer 4R
14
24
34
44
54
64
74
L
H
P
D*
650
500
210
90
780
500
210
90
1040
500
210
90
1170
500
210
90
1430
500
210
90
1430
570
275
90
1690
570
275
90
STD
STD
STD
STD
mm
mm
mm
mm
DIMENSIONAL
NOTES
(1) Teplota okolního vzduchu 27 °C s.t.;
19 °C m.t.; Teplota vody 7/12 °C;
(2) Teplota okolního vzduchu 20 °C s.t.
Teplota vody 70/60 °C;
(3) Ve vzdálenosti 1 m a při době
dozvuku 0.5 s.
%7âÝLBQBUFL
Pozn.t Maximální provozní tlak 1000
kPa.
t Maximální vstupní teplota vody 90
°C.
t Do vody je možné přidat inhibovaný etylén glykol.
185
Download

Fan coil podparapetní FVW.pdf