Relé elektronická
F.1
Objednací čísla
F.3
Řada NMV
Elektronická relé více-napěťová, modul 22,5mm.
F.4
Relé zásuvná a stykače pomocné A
Přístroje pro ochranu motorů B
Řada D
Elektronická relé jedno-napěťová, modul 45mm.
F.4
Detekční relé hladiny kapaliny
F.4
Relé zemního svodu
F.5
Relé ochranná
F.6
Relé detekční
F.6
Relé řídící a ochranná
Stykače a tepelná nadproudová relé C
Spouštěče motorů D
Jednotky pro ovládání a signalizaci E
Technická data
F.7
Řada NMV
F.11
Řada D
Relé elektronická F
Rozměry
F.20
Řada NMV a D
Spínače mezní G
Měniče frekvenční H
Vypínače hlavní I
Rejstřík X
Řada NMV, D
Relé elektronická
F.2
Řada NMV Více-napěťová
Modul 22,5mm
Řada D
Jedno-napěťová
Modul 45mm
Normy
VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50042
CSA C22.2 Nr.14
UL 94
UL 508
IEC 255.5
UNE 20-119
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61812-1
CE
CUL
Přehled řad
Zpoždění
Zpožděné ZAP (ON)
Zpožděné VYP (OFF)
Spouštěč hvězda-trojúhelník
Více-funkční
Impulzní
Zpožděné ZAP
Zpožděné ZAP (ON) s pomocným kontaktem
Zpožděné VYP (OFF) s pomocným kontaktem
ZAP (ON) + VYP (OFF) s pomocným kontaktem
Intermitence (kmitání)
Symetrický kmitač
Asymetrický kmitač
Řízení
Relé řídící restart motoru
Detektory
Detekční relé hladiny kapaliny
Detekční relé napětí
Detekční relé proudu se zpožděním
Relé
Diferenční zemního svodu
Relé termistorové
Relé řízené frekvencí
Ochrana (3-fázová vedení)
Relé integrované ochrany
pro 3-fázová vedení
Sekvence fází
Sekvence fází a výpadek fáze
Maximální a minimální napětí
Ochrana (1-fázová vedení)
Maximální a minimální napětí
NMTCV
NMRDV
NMETV
NMMFV
Modul 22,5mm
Řada NMV
Více-napěťová
Str.
F.3
F.3
NMMFV
F.3
F.3
NMMFV
NMMFV
NMMFV
NMMFV
F.3
F.3
F.3
NMIVV
F.3
Str.
Modul 45mm
Řada D
Jedno-napěťová
Str.
F.3
F.3
RCRT6
F.4
DINIL
RDT
RDIT
F.4
F.6
F.6
RDHT/A
RS01N
RCF
F.4
F.6
F.6
RDFF1
F.5
RSF
RSFF
RTMM
F.5
F.5
F.5
RMM
F.5
Řada NMV
Relé elektronická 22,5mm
F.3
Elektronické časovače více-napěťové – Modul 22,5mm
Relé se zpožděným ZAP
Spouštěč hvězda-trojúhelník
Časovač se zpožděným VYP
Napájecí
napětí
Přímé
24-240V AC/DC
Technická data viz.
Multi-funkce
Dostupné
kontakty
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
0,06sek. – 100hod.
F.7
2 přepínací
NMTCV2
124901
1
1 – 10sek.
6 – 60 sek.
1 – 10sek.
6 – 60 sek.
1 přepínací
NMETV
124908
1
1 přepínací
NMETVtAU(1)
124911
1
Přímé
24-240V AC/DC
S transformátorem(2)
Technická data viz.
F.8
Napájecí
napětí
Přímé
24-240V AC/DC
Časový
rozsah
0,5 – 6sek.
5 – 60sek.
50 – 600sek.
F.8
Dostupné
kontakty
2 přepínací
2 přepínací
2 přepínací
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
NMRDV 2-6
NMRDV 2-60
NMRDV 2-600
124915
124916
124917
1
1
1
0,06sek. – 100hod.
1 přepínací
NMIVV
124929
1
Technická data viz.
Asymetrický kmitač,
startovaný připojením
nebo prodlevou (volba)
Časový
rozsah
Přímé
24-240V AC/DC
Technická data viz.
F.9
- Časovač se zpožděným ZAP (ON)
- Časovač se zpožděným ZAP (ON) kontaktem
- Časovač se zpožděným VYP (OFF) kontaktem
- Časovač se zpožděným ZAP a VYP kontaktem
Modul 22,5mm
Přímé
0,5sek. – 100hod. 1 přepínací
24-240V AC/DC
Technická data viz. F.10
(1) AU = cívka 380V 50/60Hz.
(2) Transformátor uvnitř časovače.
Rozměry •
Str. F.21
- Časovač s impulsním ZAP (ON)
- Časovač s impulsním ZAP (ON) kontaktem
- Časovač s impulsním VYP (OFF)kontaktem
- Časovač s impulsním ZAP a VYP kontaktem
NMMFV
124930
1
Řada D
Relé elektronická
F.4
Časovače elektronické jedno-napěťové – Modul 45mm
Relé řídící restart
motoru (zásuvné)
Napájecí
napětí
Přímé(1)
Napětí
(V)
Dostupné
kontakty
RCRT
1 přepínací
Časový
rozsah
0,2 – 6sek.
(doba paměti)
0,2 – 60sek.
(zpoždění)
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
(2)
123624
1
RCRT 6 – 60AJ(3)
123623
1
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
DINIL 02E ENU
123656
1
PRCZ11
220647
1
SON-3
123700
1
RCRT 6 – 60AN
Technická data viz. F.11
Detekční relé hladiny kapaliny
Relé řídící restart
motoru (zásuvné)
Sondy
Napájecí
napětí
Kontakty
Počet
obvodů
2
DINIL ..E
1 přepínací
11-ti kolíková objímka pro DINIL 02E
pro připevnění na panel. Čelní svorky.
Technická data viz. F.12
Bez kabelu. Vodotěsné a chráněné
pouzdrem z termoplastu. Sonda z nerezu.
Relé zemního svodu – Modul 45mm
Diferenční transformátory
Napájecí
napětí
Kontakty
RDHT 1-.
S testem
1 přepínací
Diferenční relé zemního
svodu s ručním resetem
(s testem)
Relé zemního svodu
Citlivost
(A)
0,2 – 1,2
∅
(mm)
35
70
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
WKAT 35-1,2A/2V
WKAT 70-1,2A/2V
204165
204166
1
1
RDHT 1-1,2AEN(4)
123744
1
1 - 10
35
70
WKAT 35-10A/2V
WKAT 70-10A/2V
RDHT 1-10AEN(4)
123754
1
0,2 – 1,2
35
70
WKAT 35-1,2A/2V
WKAT 70-1,2A/2V
RDHA 1-1,2AEN(4)
123965
1
1 - 10
35
70
WKAT 35-10A/2V
WKAT 70-10A/2V
RDHA 1-10AEN(4)
123964
1
Technická data viz F.13
Diferenční relé zemního
svodu s autom. resetem
(s testem)
Přímé a s
trafem
RDHA 1-.
S testem
1 přepínací
Technická data viz F.13
(1)
(2)
Možnost připevnění potenciometru dálk. ovládání.
AN = 220V 50/60Hz
(3) AJ = 110 – 125V 50/60Hz
(4) EN = cívka 220/230V 50/60Hz
(5) EN = cívka 220/230V 50/60Hz
Rozměry •
Str. F.21
204165
204166
1
1
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.5
Relé ochranná
Integrované ochranné
relé pro 3-fázová
vedení
Napájecí
Kontakty
napětí
S
RDFF 1-…
trafem
1 přepínací
Technická data viz F.14.
Přímé a s
trafem
Ochranné relé
nevyváženosti a
výpadku fáze pro
3-fázová vedení
Provozní rozsah
Umin.
Umax.
5 – 20% 5 – 15%
Nevyváženost
RPDF 2-…
2 přepínací
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
(1)
RDFF1-50AU
123985
1
2,5 – 10%
Frekvence
sítě
50Hz
2,5 – 10%
50Hz
RPDF2-50AU(1)
124025
1
50Hz
RSFF1-50AU(1)
124622
1
50Hz
RSF1-50ANU(2)
124051
1
Technická data viz F.15.
S
trafem
RSFF 1-…
1 přepínací
Ochranné relé
sekvence fází a
výpadku fáze pro
3-fázová vedení
Technická data viz F.16.
Ochranné relé
sekvence fází pro
3-fázová vedení
S
RSF 1-…
trafem
1 přepínací
Technická data viz F.16.
Ochranné relé
max. a min. napětí
pro 3-fázová vedení
S
RTMM 2-..
trafem
2 přepínací
Technická data viz F.17.
5 – 20%
5 – 15%
--
RTMM 2AU(1)
RTMM EN(3)
124085
124084
1
1
Ochranné relé
max. a min. napětí
pro 1-fázová vedení
S
RMM 2-..
trafem
2 přepínací
Technická data viz F.17.
5 – 20%
5 – 15%
--
RMM 2 EN(3)
124085
1
(1)
(2)
(3)
Rozměry •
Str. F.21
AU = cívka 380V 50Hz.
ANU = cívka 220-230V 380-400V 50/60Hz.
EN = 220/230V 50/60Hz.
Řada D
Relé elektronická
F.6
Relé detekční
Detekční relé
napětí
Proudový detektor
se zpožděním (0,5 - 15s)
Napájecí
Kontakty
napětí
Přímé a s
RDT 2-…
trafem
2 přepínací
Technická data viz F.18.
Provozní
rozsah
40 – 400V
Přímé a s RDIT 2-…
trafem
2 přepínací
Technická data viz F.18.
0,5 – 5A
20 – 200mV
Úbytek
napětí
--
Vstupní
impedance
800kΩ
Max. vstup.
napětí
600V
0,05Ω
1kΩ
10A
15V
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
(1)
RDT2400VEN
124184
1
RDIT2-5AEN(1)
RDIT2-02VEN(1)
124754
124354
1
1
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
RDT2400VEN(1)
124184
1
Katalog. čís.
Obj. čís.
Bal.
RCF-1AJ(2)
RCF-1EN(1)
RCF-1AU(3)
124433
124434
124435
1
1
1
Relé řídící a ochranná
Detekční relé napětí
Řídící relé frekvence
Napájecí
Kontakty
napětí
Přímé a s
RS01N
trafem
1 přepínací
Technická data viz F.19.
Napájecí
napětí
S
trafem
Teplotní sonda(5)
Chlad – Horko
1,5kΩ − 2,5kΩ
Kontakty
RCF 1-…
1 přepínací
Technická data viz F.20.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rozměry •
Str. F.21
EN = cívka 220/230V 50/60Hz.
AJ = cívka 110V 50/60Hz.
AU = cívka 380/400V 50/60Hz.
Transformátor uvnitř pouzdra časovače.
Odpor teplotní sondy nepřiložen.
Propojení
svorek
Bez
Y1 - Y2
Y1 – Y3
Rozsah
nastavení
5 – 15Hz
15 – 45Hz
45 – 135Hz
Řada NMV
Relé elektronická 22,5mm
F.7
NMTCV2 Časovač se zpožděným ZAP
Funkce
Technické charakteristiky
Elektronické relé, jehož výstupní kontakt se spojuje
s určitým nastavitelným zpožděním od okamžiku, kdy je
napětí přiloženo k napájecím svorkám A1 – A2.
Má 7 rozsahů časování – viz. výkres c.
Výběr rozsahu je prováděn dip-přepínačem, umístěným
na průčelí relé.Časy jsou nastavovány čelním potenciometrem, který ovládá vestavěný specielní obvod aplikace
(ASIC), specielně navržený pro tuto skupinu relé. To
zajišťuje vynikající přesnost a opakovatelnost.
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC - 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC - 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
AC/DC (přímé)
AC/DC (s transformátorem)
Frekvence
Tolerance napájecího napětí
Spotřeba
Zkušební napětí vstupního obvodu
(mezi vstupem, výstupem a skupinou
obvodů)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
Doba resetu mezi 2 cykly(1)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un
NMTCV2
2
(V)
(V)
(A)
250
250
6
(V)
(A)
120/230
2,5/1,3
(V)
(A)
110/230
0,2/0,1
(V)
(V)
24 – 240
--
(Hz)
(%)
(mA)
(mA)
(VA)
(kV)
50/60
+10 / -20
60 (24V)
15 (240V)
-4
(ms)
(ms)
(%)
0,06s – 100hod.
150
100
1
c 0,06 – 0,6s, 0,6 – 6s, 6 – 60s, 0,6 – 6min., 6 – 60min.,
1 – 10hod., 10 – 100hod.
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN50042
IEC/EN 60947-5-1
CE
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-40°C až +80°C
-25°C až +60°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
CSA C 22.2 č.14
IEC/EN 60255-5
UL 54
UL 508
UNE 20-119
(1)
Reset doba: Doba, která musí projít
kdy relé ukončí činnost a dokud není
schopno iniciovat další bezchybnou
činnost.
Poznámka
Relé má zelenou LED-diodu, která svítí, když
je relé vybuzeno (bliká během časování) a
rudou LED-diodu, která svítí, když je výstupní kontakt sepnut.
Řada NMV
Relé elektronická
F.8
NMETV… Časovač hvězda-trojúhelník
NMRDV… Časovač se zpožděným VYP
Funkce
Funkce
Elektronické relé časované v krocích, jehož účelem je
řídit rozběh hvězda-trojúhelník. Je-li přiloženo napětí na
svorky A1 - A2, kontakt hvězdy (17-18) spíná za nastavitelný čas v rozmezí až do 100 hodin (volitelných).
Když tento čas nastane, kontakt rozpíná, je prodleva a
potom spíná kontakt trojúhelníka (17-18). Standardní
doba prodlevy je asi 100ms.
Časy jsou nastavovány čelním potenciometrem, který
řídí obvod ASCI, specielně navržený pro tuto skupinu
relé. To zajišťuje vynikající přesnost a opakovatelnost.
Elektronické relé, jehož výstupní kontakt okamžitě spíná,
je-li přiloženo napájecí napětí na svorky A1 – A2. Rozpíná po nastavitelném zpoždění stejně jako v momentě,
kdy relé ztrácí napájecí napětí. Existuje několik typů
v závislosti na rozsahu časovačů.
Technické charakteristiky
Technické charakteristiky
METV
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
AC/DC (přímé)
AC/DC (s trafem)
Frekvence
Tolerance napáj. napětí
Spotřeba
METVt
2
(V)
(V)
(A)
250
250
6
(V)
(A)
125/230
2,5/1,3
(V)
(A)
110/230
0,2/0,1
(V)
(V)
(Hz)
(%)
(mA)
(mA)
(VA)
(kV)
Zkušební napětí
(mezi vst., výst. a skupinou)
Doba odezvy sepnutí ZAP
(ms)
Doba resetu mezi 2 cykly(1) (ms)
Opak. přesnost při 0,85–1,1Un (%)
24 – 240
Frekvence
Tolerance napájecího napětí
Spotřeba
-110-125
200-240
380-440
50/60
+10/-20
50 (24V)
12 (240V)
--
+10/-15
--3,5
(V)
(V)
(A)
250
250
6
(V)
(A)
125/230
2,5/1,3
(V)
(A)
110/230
0,2/0,1
(V)
(V)
24 – 240
-200 – 240
380 - 440
50/60
+10 / -20
1,5 (při 24V)
5 (při 240V)
-4
(Hz)
(%)
(mA)
(mA)
(VA)
(kV)
Zkušební napětí vstupního obvodu
(mezi vstupem, výstupem a skupinou)
Doba odezvy sepnutí ZAP
(ms)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
(ms)
Doba resetu mezi 2 cykly(1)
(ms)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un
(%)
250(2)
0,5 - 600
250
5
100
100
2
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
VDE 0110
EN 50001 (NMETV)
EN 50002
EN 50042 (NMETV)
IEC/EN 60947-5-1(NMRDV)
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
NMRDV2
2
4
Okolní podmínky
-40°C až +80°C
-25°C až +60°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC - 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC - 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
AC/DC (přímé)
AC/DC (s transformátorem)
(1)
CSA C 22.2 č.14
IEC/EN 60255-5
UL 54
UL 508
UNE 20-119 (NMRDV)
CE
Reset doba: Doba, která musí projít kdy
relé ukončí činnost a dokud není schopno
iniciovat další bezchybnou činnost.
(2) Pro 24V DC = 300ms
Poznámka
Relé METV mají zelenou LED-diodu, která
svítí, když je relé vybuzeno (bliká během časování) a rudou LED-diodu, která se rozsvítí, když
je kontakt hvězdy (17-18) sepnut.
Řada NMV
Relé elektronická 22,5mm
F.9
NMIVV Asymetrický kmitač, spouštěný
připojením nebo prodlevou(volba)
Technické charakteristiky
Funkce
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC - 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC - 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
Frekvence
Tolerance napájecího napětí
Spotřeba
Elektronické relé, jehož kontakt se přerušovaně spíná a
rozpíná. Časy sepnutí a prodlevy jsou nastavovány odděleně. Kmitací cyklus zvolený voličem začíná sepnutím
nebo rozepnutím a start nastává okamžikem připojení
napájecího napětí na svorky A1 – A2. Je-li napájecí napětí přerušeno v průběhu činnosti je započat nový krok.
Má 4 časové rozsahy:
MIVV: 0,6sek – 100hod.
Volba rozsahu je prováděna voličem, umístěným na čelním panelu relé. Časy jsou nastavovány čelním potenciometrem, který ovládá integrovaný obvod specifické
aplikace (ASIC), specielně navrženého pro tuto skupinu
relé. Umožňuje vynikající přesnost a opakovatelnost.
NMIVV
1
(V)
(V)
(A)
250
60
6
(V)
(A)
125/230
2,5/1,3
(V)
(A)
(V)
(Hz)
(%)
(mA)
(mA)
(VA)
(kV)
110/230
0,2/0,1
24 – 240
50/60
+10 / -20
60 (při 24V)
15 (při 240V)
-2
Zkušební napětí vstupního obvodu
(mezi vstupem, výstupem a skupinou
obvodů)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Doby ZAP (ON) kmitavého spínání(2)
Doby VYP (OFF) kmitavého spínání(2)
Doba resetu mezi 2 cykly(1)
(ms)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un
(%)
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50005
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
CSA C 22.2 č.14
IEC/EN 60255-5
UL 54
UL 508
UNE 20-119
CE
(1)
150
0,6s – 100hod.
0,6s – 100hod.
150
1
Reset doba: Doba, která musí projít kdy
relé ukončí činnost a dokud není schopno
iniciovat další bezchybnou činnost.
(3) Doby spojení a prodlevy jsou nastavovány
v různých rozsazích.
Poznámka
Tyto relé mají zelenou LED-diodu, která se
rozsvítí, když je relé vybuzeno (bliká během
časování) a rudou LED-diodu, která se rozsvítí,
když je výstupní kontakt sepnut.
Řada NMV
Relé elektronická
F.10
NMMFV Relé multifunkční
Funkce
Technické charakteristiky
Funkce tohoto multifunkčního a multi-rozsahového relé
jsou voleny 3 voliči, umístěnými na průčelí relé.
Má 8 funkcí: zpožděné ZAP, zpožděné ZAP přes kontakt,
zpožděné VYP přes kontakt, zpožděné ZAP a VYP přes
kontakt, impulsní ZAP, impulsní ZAP přes kontakt, impulsní VYP přes kontakt a impulsní ZAP a VYP pře kontakt.
Ztratí-li relé proud v průběhu časování, rozepne a je připraveno k novému cyklu zadání. Má 4 rozsahy časování:
viz nákres níže.
Volby rozsahu je prováděna voliči, umístěnými na průčelí
relé.
Časy jsou nastavovány čelním potenciometrem, který
ovládá integrovaný obvod specifické aplikace (ASIC),
specielně navrženého pro tuto skupinu relé. To umožňuje
vynikající přesnost a opakovatelnost.
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
AC/DC (přímé)
Frekvence
Tolerance napájecího napětí
Spotřeba
NMMFV
1
(V)
(V)
(A)
250
250
6
(V)
(A)
125/230
2,5/1,3
(V)
(A)
Un
(V)
(Hz)
(%)
(mA)
(mA)
(VA)
(kV)
110/230
0,2/0,1
Zkušební napětí vstupního obvodu
(mezi vstupem, výstupem a skupinou
obvodů)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
Doba resetu mezi 2 cykly(1)
(ms)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un (%)
Napětí na svorkách Y1 – Y2
(V DC)
rozepnutého řízeného kontaktu
Proud řízeným kontaktem
Počáteční
(mA)
Stálý
(mA)
(1)
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1
CE
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-40°C až +80°C
-25°C až +60°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
CSA C 22.2 č.14
IEC/EN 60255-5
UL 54
UL 508
UNE 20-1
24 – 240
50/60
+10 / -20
60 (při 24V)
15 (při 240V)
-2
0,065s – 100hod.
0,065s – 100hod.
150
1
5
15
1
Reset doba: Doba, která musí projít kdy
relé ukončí činnost a dokud není schopno
iniciovat další bezchybnou činnost.
Poznámka
Relé mají zelenou LED-diodu, která se rozsvítí,
když jsou relé vybuzena (bliká během časování)
a rudou LED-diodu, která se rozsvítí, když je
výstupní kontakt sepnut.
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.11
RCRT… Relé řídící restart motoru
Funkce
Technické charakteristiky
RCRT…
Toto relé se používá k okamžitému nebo zpožděnému
rozběhu motoru po krátkodobém výpadku napájení
(max. 6 sek.). Start nastává okamžitě, je-li napájení přerušeno na méně než 0,2 sek. Trvá-li výpadek napájení
déle, relé aktivuje svou paměť na dobu, která může být
nastavena na 0,2 až 6 sek., po kterou žádný automatický
restart není možný. Je-li napájení obnoveno, zatím co
perioda paměti uplyne, relé přikáže restart motoru se
zpožděním od obnovy napájení, která může být nastavena 0,2 až 60 sek. Systémový stop zruší funkci paměti po
50ms a z tohoto důvodu by signál stopu měl být zapnut
přinejmenším na tuto dobu.
Relé je necitlivé na jakoukoli fluktuaci nebo rušení řídícího napětí během nebo po zastavení motoru.
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un (%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vstupním, výstupním obvodem
a zemí)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Úroveň detekce výpadku napájení
Doba resetu (stopu)
(ms)
Doba resetu paměti
(ms)
Max. zpoždění restartu
(sek)
Max. doba paměti
(sek)
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119
CE
RCRT 6-60
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
110, 220-230, 125
50/60
+10 / -15
2
3
4
100
0,8 Us
50 - 75
100
0,2 - 60
0,2 - 6
Poznámka
Relé má jednu LED-diodu, která se rozsvítí,
když je výstupní kontakt sepnut.
Řada D
Relé elektronická
F.12
DINIL-02 – Detekční relé úrovně hladiny
kapaliny pro současné řízení
studně a nádrže
DINIL-02E – Řízení napouštění
Funkce
Zásuvné přístroje pro řízení úrovně hladiny vodivých
kapalin, které mohou vykonávat následující funkce:
Řízení napouštění: Kontakt mezi 1 – 3 spíná, když hladina nádrže, která má být řízena, klesne pod minimum,
které je dané polohou sondy 6 a který nastartuje čerpací
systém. Když je dosaženo maximální úrovně hladiny
naplnění, která je daná polohou sondy 7, kontakt mezi 1 –
3 rozpíná a čerpací systém se zastaví. Pro řízení napouštění dvě sondy studně musí být externě propojeny na
společnou sondu (podmínka plné studně).
Řízení vypouštění: Kontakt 1 – 3 spíná, přesáhne-li úroveň hladiny kapaliny maximum, dané polohou sondy 9,
startuje vypouštěcí čerpací systém. Spadne-li úroveň hadiny pod minimum, které je dané polohou sondy 8, kontakt 1 – 3 rozpíná a zastavuje čerpací systém, který zabraňuje čerpadlu ztrátě jeho priority.
Současné řízení napouštění a vypouštění: Systém startuje vždy, když nádrž požaduje doplnění kapaliny a studna má dostatečnou úroveň hladiny kapaliny na doplnění a
zastavuje, když hladina kapaliny dosáhne své maximální
úrovně v nádrži, nebo, jak také může nastat, hladina ve
studni dosáhne svého minima.
Poznámka: Ve všech výše uvedených aplikacích, kontakt mezi 1 – 3 je použit jako stálý kontakt pro nastartování a zastavování startéru čerpadla ať už se jedná o přímý rozběh, rozběh hvězda-trojúhelník nebo jakýkoli jiný
typ rozběhu.
Řídící napětí:
DINIL-02E – Řízení vypouštění
DINIL-02E - Současné řízení napouštění a vypouštění
Dvě napětí:
svorky 2 – 10 (220V AC)
svorky 2 – 11 (380V AC)
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un (%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vstupním, výstupním obvodem
a zemí)
Napětí mezi sondami a spol. ved.
(Vef)
Max. odpor mezi
(kΩ)
sondami (odpor řízené kapaliny)
Max. spotřeby sond
(mAef)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
(ms)
DINIL-02E
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380-400, 220-230
50/60
+10 / -15
2
3
4
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská výška provozní
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Shoda s normou
6 - 18
200
VDE 0106
IEC/EN 60947-5-1
CE
UNE 20-119
0,18
100
0,8 Us
Relé má jednu LED-diodu, která se rozsvítí, když je výstupní kontakt
sepnut.
Poznámka:
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.13
RDHT…, RDHA… Relé zemního svodu
RDHT… Relé zemního svodu s ruč, resetem, s testem
RDHA… Relé zemního svodu s aut. resetem, s testem
Funkce
RDHT a RDHA jsou detektory zemního svodu pro průmyslové rozvodné sítě s nulou připojenou na zem, používané s diferenčními transformátory WKA (bez testu) a
WKAT (s testem). Vypnutí je provedeno když zemní
svodový proud překročí práh citlivosti, který se nastavuje
pomocí potenciometru namontovaného do čela přístroje.
Rozsah vypínání je uveden v tabulce dole.
RDHT podrží v paměti vypnutí dokonce v nepřítomnosti
napětí na A1 – A2 a ruční resetování je získáno z tlačítka.
RDHA se automaticky resetuje při nepřítomnosti řídícího
napětí na A1 – A2 nebo když zemní svod zmizí.
RDHT a RDHA mají navíc testovací tlačítko pro ovládání ze dveří skříně a z tohoto důvodu by tato relé měly být
použity s transformátory WKAT s testovacím vinutím.
Všechny typy obsahují časovač s vnějším nastavováním u
RDHA a vnitřním u RDHT, který umožňuje zpozdit vypnutí aby se dosáhlo selektivity vypínání.
RDHT1…
RDHA1…
… 1,2
Citlivost
… 10
1 – 10A
0,2-1,2A
Transformátory
WKAT-35
WKAT-70
WKAT-35
WKAT-70
1,2A/2V
1,2A/2V
10A/2V
10A/2V
∅
35
70
35
70
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská výška provozní
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
0°C až +50°C
95% bez kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Shoda s normou
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119
CE
Technické charakteristiky
RDHT1…
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
napětí
DC
Tepelný proud Ith
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
Jmen. proud Ie
Napájecí napětí
AC (s transformátorem)
RDHA1…
1
(V)
(V)
(A)
400
250
6
(V)
(A)
120/240
2,5/1,3
(V)
(A)
Un
(V)
110/230
0,2/0,1
220-230
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opak. přesnost při 0,85 – 1,1Un (%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vst. obvodu
(kV)
(mezi vst., výst. obvodem
a zemí)
Doba odezvy sepnutí ZAP
(ms)
(může být zpožděna až o 5sek.)
380-400
220-230
50/60
+10 / -15
2
3
4
150-200
100
Řada D
Relé elektronická
F.14
RDFF1 … Relé integrované ochrany pro
3-fázová vedení
Funkce
Ochrana proti:
a) výpadku fáze,
b) dodržení sledu fází,
c) nevyváženosti fází,
d) nízkému síťovému napětí,
e) vysokému síťovému napětí.
Relé pracuje na principu detekce fázového úhlu mezi
napětími a ne s napěťovými úrovněmi a proto se uspokojivě vypořádá i zpětnou vazbou od ostatních motorů.
Relé pouze sepnou, když všechny podmínky jsou normální (spíná kontakt 15 – 18) a rozepnou při jakékoli
poruše která zahrnuje napájení, chráníc síť i při poruše
napájení. Nesepne, jestliže sled fází bude nesprávný a tím
brání rozběhu motorů nesprávným směrem.
Nastavení nevyváženosti
Nevyváženost fází, a zejména jednofázová je velmi nebezpečná pro životnost motoru. Graf dole ukazuje nárůst
teploty v 3-fázovém motoru způsobený nevyvážeností
fází (NEMA MG 1-1433 a 34). Procento nevyváženosti
se získá následovně:
max. nap. odchylka od prům. nap.
% nevyváženosti =
x 100
průměrné napětí
Vypínání je nastavitelné mezi 2,5 a 10%.
Tedy ochrana je poskytnuta motorům, které pracují
v blízkosti nastaveného jmen. výkonu, ostatním mnohem
velkoryse větším a dokonce výkonovým vedením. Jakákoli nastavení by měla být provedena tak, že při poruše 1
fáze relé rozepne.
Nastavení napětí
Napětí vypnutí je nastavitelné od –5 až –20% a +5 až
+15% maxima, což umožňuje nastavit hodnoty doporučené IEC 34.1 (1969) a IEC 158 v tomto pořadí. Vypínání v těchto případech je zpožděné cca o 1 sek.
Indikace vypínání
Relé mají vestavěnou indikací vypínání led-diodami. Je-li
sled fází nesprávný, rozsvítí se jak indikace sledu fází tak
nevyváženosti. Rozsvítí-li indikace nevyváženosti, je jen
indikována nevyváženost nebo přítomnost 1 fáze se zpětnou vazbou.
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská výška provozní
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Shoda s normou
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199
UNE 20-119
IEC/EN 60947-5-1
CE
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost při 0,85 – 1,1Un (%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vstupním, výstupním obvodem
a zemí)
Vypínání od nevyváženosti (nastav.) (%)
Vypínání od nízkého napětí (nastav.) (%)
Vypínání od přepětí (nastavitelné)
(%)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Hystereze resetu
(%)
RDFF1-5
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380
50
+15 / -20
2
3
4
2,5 až 10
5 až 20
5 až 15
200
cca 5
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.15
RPDF… Relé ochrany proti
nevyváženosti a poruše fáze
pro 3-fázová vedení
Funkce
Elektronické relé RPDF je určeno pro ochranu vedení
nebo elektrických motorů proti nevyváženosti mezi fázemi nebo poruše jedné nebo více fází. Detekce nevyváženosti nebo poruchy fáze je prováděná měřením fázové
změny a ne úrovně napětí. To garantuje správnou funkci i
když existují opačné postupy kvůli motorům v chodu,
které jsou připojeny na rozvodnou síť a které mají být
chráněny.
Relé sepne, jsou-li všechny podmínky normální (kontakt
11 – 14 sepnutý); v případě poruch kontakty rozpínají.
Tímto způsobem jakákoli porucha, která souvisí
s napájením relé, způsobí rozepnutí relé a tak se vyhneme
tomu, že napájení nezůstane nechráněné.
Nastavení nevyváženosti
Nevyváženost ve fázích a následně porucha jedné z nich,
je omezujícím faktorem v životnosti elektrických motorů.
Graf dole ukazuje procentuelní zvýšení teploty v 3fázovém motoru jako funkci stupně nevyváženosti (viz.
normy NEMA MG 1-1433 a 34).
Procento nevyváženosti je vypočítáno následovně:
max. nap. odchylka od prům. nap.
% nevyváženosti =
x 100
průměrné napětí
Vypínání je nastavitelné mezi 2,5 a 10%.
Následkem toho je ochrana poskytnuta motorům, které
pracují blízko k nastaveného jmen. výkonu, k ostatním
mnohem dostatečné velikostně přizpůsobeným a dokonce
výkonovým vedením.
V každém případě, nastavení musí být vždy takové, že
ztráta fáze způsobí rozepnutí relé.
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská výška provozní
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vstupním, výstupním obvodem
a zemí)
Vypínání od nevyváženosti (nastav.) (%)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Hystereze resetu
(%)
Shoda s normou
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119
CE
RPDF2-50
2
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380
50
+10 / -20
2
3
4
2,5 až 10
100
2
Řada D
Relé elektronická
F.16
RSFF… Relé ochrany sledu fází a poruchy
fáze pro 3-fázová vedení
RSF… Relé ochrany sledu fází pro 3-fázová
vedení
Funkce
Funkce
Relé RSFF je navrženo k detekci nesprávného sledu fází
a/nebo poruchy fáze v 3-fázovém vedení. Tři svorky U,
V, W jsou připojeny k odpovídající fázi 3-fázové sítě.
Řídícími vektory napětí mezi vedeními (amplituda a fáze)
je detekován správný sled fází (fáze V o 120° posunuta
ve vztahu k U a fáze W o 240° posunuta ve vztahu k U) i
vyváženost napětí a fázových úhlů, pro detekci poruchy
fáze dokonce s motorem v chodu opačném.
Pomocí externího potenciometru může být nastavena
nevyváženost sítě, úroveň mezi 2,5% a 105%
k přizpůsobení citlivosti relé pro funkci detekce poruch
fáze. Tato nevyváženost je měřena podle NEMA MG11433 a 34, a odpovídá jednotlivě poklesu prostému rozpětí fáze v amplitudě 7,3 a 28%. Relé zaznamená buď
zvýšení nebo pokles napětí a úhlu, potom detekuje poruchy dokonce v motorech, které pracují jako brzdná zařízení (u výtahů kdy zátěž jede dolů). Když je relé napájeno, spíná okamžitě (max. 200ms), jestliže je systém napájení správný. Jakmile je relé pro zapínání sepnuto, vypíná
v případě poruchy se zpožděním 1 sek., aby se zabránilo
nežádoucímu vypínání vzhledem k výskytu přechodových nevyvážeností. (Start jiných motorů, transformátorů,
atd.).
Relé RSF1 je navrženo k detekci nesprávného sledu fází
v 3-fázovém napájecím systému. Tři napaječe U, V, W
jsou připojeny k odpovídající fázi 3-fázové sítě. Je-li sled
fází, které napájejí relé správný (fáze V o 120° posunuta
ve vztahu k U a fáze W o 240° posunuta ve vztahu k U),
relé spíná s připojením napájení (spíná kontakt 11 – 14) a
jestliže není správný, zůstává vypnuté. Pro správnou činnost musí být napájeno v každé ze 3 fází.
Porucha fáze, existuje-li zpětný proud (motor se otáčí),
není relé detekována a může vést ke zničení relé.
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Doba odezvy sepnutí VYP(OFF)
(s)
RSFF1-50
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380-400
50
+15 / -20
2
3
4
200
1
max. nap. odchylka od prům. nap.
% nevyváženosti =
x 100
průměrné napětí
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Doba odezvy sepnutí VYP(OFF) (ms)
RSF1-50
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380-400/220-230
50
+15 / -20
2
3
4
500
200
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská výška provozní
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
Shoda s normou
VDE 0106 IEC/EN 60947-5-1 EN 50001 UNE 20-119
EN 50005 EN 50011
DIN 46199 CE
Poznámka:
Relé má 1 LED-diodu, která svítí když je výstupní kontakt sepnut.
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.17
RTMM 2 Relé ochrany max. a min.
napětí pro 3-fázová vedení
RMM 2 Relé ochrany max. a min.
napětí pro 1-fázová vedení
Funkce
Funkce
Elektronické relé RTMM je napěťově citlivé a 1 nebo 2
přepínací kontakty. Relé zůstává činné (kontakt mezi 11
– 14 nebo mezi 21 – 24 sepnutý) pokud je napětí
v mezích tolerance a rozpíná, jestliže jsou tyto meze překročeny do plusu nebo minusu. Relé může být použito
pro detekci nízkého napětí nebo přepětí ve 3-fázových
vedeních.
Hodnoty vypnutí pro max a min napětí, jsou nastavovány
pomocí 2 nezávislých potenciometrů, namontovaných na
čelním krytu relé. Meze pro vypnutí jsou nastavitelné
mezi +5 a +15% pro max. napětí a mezi-5 a –20% pro
min. napětí.
Tato napěťově citlivá relé se 2 přepínacími kontakty zůstávají sepnuté (kontakt mezi 11 – 14 nebo mezi 21 – 24
sepnutý) je-li napětí v mezích tolerance a rozpínají, jestliže jsou tyto meze překročeny do plusu nebo minusu. Relé
mohou být použita pro detekci nízkého napětí nebo přepětí ve vyvážených 1, nebo 3-fázových systémech a a
max. a min. hodnoty vypínání jsou nastavovány pomocí 2
čelně umístěných potenciometrů. Meze pro vypnutí jsou
nastavitelné mezi +5 a +15% pro max. napětí a mezi-5 a
–20% pro min. napětí.
Technické charakteristiky
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Vypínání nízkého napětí
(%)
Vypínání přepětí
(%)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
Hystereze resetu
(%)
Okolní podmínky
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
RTMM2
2
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
400, 380, 220, 230
50/60
+20 / -20
2
3
4
-5 až –20
+5 až +15
100
2
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opakovací přesnost
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Vypínání nízkého napětí
(%)
Vypínání přepětí
(%)
Hystereze resetu
(%)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
RTMM2
2
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
240, 220
50/60
+15 / -20
2
3
4
-5 až –20
+5 až +15
cca 5
100
Poznámka:
Relé má 1 LED-diodu, která svítí když
je výstupní kontakt sepnut.
Řada D
Relé elektronická
F.18
RDT2 Relé pro detekci napětí (1)
RDIT2 Relé pro detekci proudu (2)
se zpožděním (0,5 – 15sek.)
Funkce
Funkce
Výstupní kontakt v tomto napěťovém detektoru sepne,
když řídící kontrolované napětí mezi svorkami B1 – B2
překročí určitý nastavitelný práh citlivosti nastavovaný
pomocí čelně umístěného potenciometru a rozepne při
napětí o 10% pod nastavenou hodnotou.
Relé vyžaduje napájecí napětí mezi A1 – A2. Kontrolované napětí může být buď DC, nebo AC. Funkce výstupního kontaktu může být nastavena na NO (spínací) pomocí vnitřních propojek (kontakt 11 – 14 je normálně
sepnut a rozpíná, když řídící napájení nebo jeho odstranění je detekováno na A1 – A2).
Je-li vzdálenost mezi měřeným bodem a relé větší než
1m, aby se zamezilo jakémukoli rušení, připojení na
svorky B1 – B2 by mělo být provedeno stíněným kabelem, s jeho stíněním spojeným ke svorce B2 a izolováno
na dalším konci kabelu, nebo použitím kabelu s zkrouceným párem vodičů.
Toto relé je podobné typu RDI kromě toho, že spíná
s určitým zpožděním, nastavitelným mezi 0,5 – 15sek.
Jestliže proud spadne pod práh citlivosti před časovým
intervalem, relé se okamžitě resetuje, aby opětně mohlo
načítat zpoždění od nuly. Pro vyšší proudy mohou být
použity proudové transformátory nebo bočníky
s vhodným převodem. Relé vyžaduje napájecí napětí
mezi A1 – A2. Řízené napětí může být buď stejnosměrné
(DC) nebo střídavé (AC). Funkce výstupního kontaktu
může být nastaven na NO (kontakt 15 – 18 je normálně
sepnut a rozpíná, když uplynula doba zpoždění nebo když
bylo z A1 – A2 odejmuto řídící napájecí napětí) pomocí
vnitřních propojek. Verze 0,2V byla navržena pro použití
s vnějším bočníkem a jestliže vzdálenost mezi bočníkem
a relé je větší než 1m, připojení na svorky B1 – B2 by
mělo být provedeno stíněným kabelem, s jeho stíněním
spojeným ke svorce B2 a izolováno na dalším konci kabelu, nebo použitím kabelu s zkrouceným párem vodičů.
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Hystereze resetu
(%)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON)
(ms)
RDT2-…
2
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
(s)
Doba resetu mezi 2 cykly (3)
(ms)
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
220 - 230
50/60
+10 / -15
3,7
2,5
10
100
Okolní podmínky
Shoda s normou
(1)
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199
(2)
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119
CE
(3)
RDT2-…
2
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
220 - 230
50/60
+10 / -15
3
4
0,5 až 15
100
Poznámka
Relé má zelenou LED-diodu, která se rozsvítí, když
je mezi A1 a A2 napájení a rudou LED-diodu, když
kontakt je sepnut (11-14).
Poznámka
Relé má žlutou LED-diodu, která se rozsvítí, když
je mezi A1 a A2 napájení a rudou LED-diodu, když
kontakt je sepnut (15-18).
Doba resetu: Doba, která musí projít kdy relé ukončí
činnost a dokud není schopno iniciovat další bezchybnou činnost.
Řada D
Relé elektronická 45mm
F.19
RS01N Relé termistorové
Funkce
Toto relé s teplotní sondou je citlivé na odpor několika
teplotních sond (termistorů, odporových termočlánků)
připojených do svorek P1 a P2 a které detekuje přehřátí
ve vinutí motorů, transformátorů, atd., kde jsou tyto odporové termočlánky zapojené.
Toto relé rozpíná, přesáhne-li odpor sondy 2500Ω a nemůže se resetovat dokud není odpor menší než 1500Ω.
Řídící napětí by mělo být přiloženo do svorek A1 a A2,
jeho nepřítomnost způsobí, že relé vypne a předchází
jakékoli možnosti, aby zůstalo bez ochrany. V tomto případě je resetování automatické, ale jestliže vypíná od
tepelné sondy, pak reset může být automatický, ruční
nebo dálkový (vzdálený kontakt NC).
RS01N detekuje tyto případy, kdy kabely sond jsou zkratovány (odpor je menší než 20Ω) nebo jsou kabely sond
přeříznuté (odpor je vyšší než 2,5kΩ). Odpor při 25°C
obvodu sondy musí v rozsahu 40 až 600Ω.
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opak. přesnost s 0,85-1,1Un
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkušební napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF)
(s)
Hystereze
(kΩ)
Odpor sondy min. (při 25°C)
(Ω)
Odpor sondy max. (při 25°C)
(Ω)
Max. napětí na svor. P1-P2(R=2,5kV/V)
RS01N
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
220–230, 125, 110
50/60
+10 / -15
2
3
4
100
1
40
600
< 1,6
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN VDE 0660-303 (RS01N)
DIN 46199
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
IEC/EN 60947-5-1
IEC 34-11-2 (RS01N
UNE 20-119
CE
Poznámka
Relé mí 1 LED-diodu, která svítí, když
je výstupní kontakt sepnutý.
Řada D
Relé elektronická
F.20
RCF 1 Relé řízené frekvencí
Funkce
Toto relé řízené frekvencí je citlivé na frekvenci signálu,
dodávaného do svorek B1 a B2 a výstupní kontakt spíná,
jestliže frekvence spadne pod práh citlivosti, který se
nastavuje na čelním panelu umístěném potenciometru.
Napájecí napětí musí být také přiloženo do svorek A1 –
A2 relé k zajištění funkce. Možnost 3 rozsahů nastavení
(propojkami): 5 – 15Hz, 15 – 45Hz, 45 – 135Hz.
Spínání je nezávislé na úrovni vstupního signálu na B1 –
B2 v širokém rozsahu hodnot a odezva se nemění
s tvarem vlny vstupního signálu (sinusový, čtvercový,
trojúhelníkový, atd.).
Relé je vhodné k potlačení odporu rotoru v kroužkových
asynchronních motorových startérech, detektoru reverzace otáček v asynchronních kroužkových motorech a
k řízení frekvence v generátorových soustrojích.
Technické charakteristiky
Počet přepínacích kontaktů
Výstupní kontakty
Jmen. izolační
AC
(V)
napětí
DC
(V)
Tepelný proud Ith
(A)
Použití AC – 15
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Použití DC – 11
Jmen. napětí Ue
(V)
Jmen. proud Ie
(A)
Napájecí napětí
Un
AC (s transformátorem)
(V)
Frekvence
(Hz)
Tolerance napájecího napětí
(%)
Opak. přesnost s 0,85-1,1Un
(%)
Spotřeba
(VA)
Zkuš. napětí vstupního obvodu (kV)
(mezi vst., výst. obvodem a zemí)
Doba odezvy sepnutí ZAP (ON) (ms)
Doba odezvy sepnutí VYP (OFF) (ms)
Reset hystereze
(Hz)
RS01N
1
400
250
6
120/240
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
380-400, 220–230, 110
50/60
+10 / -15
2
3
4
100
800
asi 1,5
Okolní podmínky
Shoda s normou
Teplota skladování
Provozní teplota
Relativní vlhkost
VDE 0106
VDE 0110 (MRI)
EN 50001 (RCF)
EN50002 (MRI)
EN 50005
EN 50011
CE
Max. nadmořská v.
Stupeň krytí
Provozní polohy
-10°C až +85°C
-5°C až +50°C
95% bez
kondenzace
2000m
IP40, svorky IP20
libovolné
EN 50042 (MRI)
DIN 46199 (RCF)
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119 (RCF)
UL 94 (MRI)
UL 508 (MRI)
Poznámka
Relé mí 1 LED-diodu, která svítí, když
je výstupní kontakt sepnutý.
Řada NMV a D
Relé elektronická
F.21
Rozměrové nákresy
Řada NMV
Řada D
Řada D
Relé elektronická
F.22
Transformátory diferenciální
Potenciometr dálkového ovládání
Download

Elektronická relé