2015
Obsah
Převodové oleje
Olej do elektrořízení
Hydraulické oleje
Oleje pro zadní nápravu
Brzdová kapalina
Mazací tuky
4
16
17
18
20
22
Řada produktů, schopná uspokojit potřeby moderních
hnacích ústrojí osobních a užitkových vozidel.
Petronas se u svých výrobků zaměřuje na moderní výzkum, vývoj a nejvyspělejší technologie, za použití nejmodernějších prostředků při testování v těch nejhorších
podmínkách, aby byla zajištěna maximální spolehlivost
Vašeho vozidla za všech podmínek.
4
Převodový olej
Tutela ZCS 160
Převodový olej pro manuální převodovky komerčních a průmyslových vozidel.
Jedinečné složení s cílem umožnit nejvyšší výkon za přítomnosti uhlíku v řídících jednotkách.
Multifunkční kapalina pro spojky a měniče točivého momentu
Zvýšená ochrana, nízká pěnivost
Vyšší intervaly výměn v řádu 160.000 km.
Kompatibilní s řídícími jednotkami z molybdenové oceli.
Technické údaje
Balení
SAE 80W-90, API GL 4, IVECO 18-1807 CLASS MGM, smluvní
TECHNICKÉ REF. N ° I008.F10, ZF TE-ML 02h“
20, 200
Tutela Gearforce
Tutela Transmission Gearforce
Tutela Gearforce je plně syntetický převodový olej pro novou generaci mechanických převodovek automobilky FIAT včetně
nového typu dvoj-spojkové převodovky TCT (DCT).
Jediný schválený olej pro převodovky FIAT (FGA) C635 MT a C 633 DDCT .
Technické údaje
Balení
SAE 75W, API GL 4
1
FIAT 9.55550-MZ6 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE
N°F002.F10“
5
Tutela Car XVI LD
Převodový olej pro manuální převodové soukolí.
Vlastnosti
Odolnost proti mechanickému řezu
Ochranné vlastnosti proti opotřebení, proti korozi, a proti oxidaci
Zlepšení synchronních vlastností
Technické údaje
Balení
SAE 75W-90, API GL 3, FIAT 9.55550-MZ4 CTR
N°F808.G08
20
Tutela Geartech
Syntetický převodový olej pro manuální převodové soukolí, s vyššími ochrannými vlastnostmi proti opotřebení a fuel economy, výborné synchronizační vlastnosti a vysoká termická stabilita. Zajištuje perfektní čištění převodových skupin.
Vlastnosti
Vynikající prokluznost za studena
Vynikající synchronizační výkony a udržování ochranných vlastností proti opotřebení v průběhu používání životnosti produktu
Vysoká stabilita proti mechanickému řezu
Vynikající termická a oxidační stabilita
Ochrana před opotřebením
Technické údaje
Balení
SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550 C.T.REF. N°F704.C08
1
6
Převodový olej
Tutela Car Multiaxle
Tutela Multiaxle je plně syntetický oleje pro diferenciály. Obsahuje speciální aditivační balík pro maximální možnou ochranu
převodů při extrémním zatížení a teplotách. Tutela Multiaxle snižuje tepelné zatížení diferenciálu a snižuje jeho hlučnost.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-85, API GL 5, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F426.E06“
1
Tutela ZC90
Olej pro mechanické převodovky automobilů, obchodních a průmyslových vozidel, určené pro potřeby převodovek, převodovek-diferenciálů (pokud chybí hypoidní převod), pro převody, které vyžadují maziva s vlastnostmi snižujícími opotřebení.
Vlastnosti
Optimální přilnavost mazného filmu pro zajištění ochrany maziva za všech podmínek. Optimální vlastnosti omezující opotřebení pro větší životnost převodových částí (ozubených převodů, ložisek, hřídelí, řazení, atd.). Optimální snášenlivost všeobecně s kovy, slitinami a těsněním nacházejícími se v převodech. Zvýšená ochrana proti pěnění a demulgační schopnosti k zajištění maximální kontinuity mazání a pro lepší odvod tepla. Zvýšený ukazatel viskozity pro zlepšení kluznosti za jakékoliv pracovní
teploty. Dobrá kluznost za studena k zajištění snadného zařazování rychlostních stupňů za nejtvrdších teplotních podmínek.
Olej TUTELA ZC 90, díky své vysoké kvalitě může být používán všude tam, kde je vyžadován olej snižující opotřebení.
Technické údaje
Balení
SAE 80W-90 * API GL-3 * ZF TE-ML 02
FIAT 9.55552 * IVECO STANDARD 18-1804
1, 20, 200
7
Tutela GI/V
Lubrifikant na syntetické bázi specifické pro automatické převodovky - 5 rychlostních převodů. Specifické složení zaručuje perfektní promazávání i za přítomnosti konvertoru soukolí při kontrolovaném prokluzování. Výborná viskozimetrická stabilnost.
Speciální produkt pro automatické převodovky nové generace Fiat - 5 převodů.
Vlastnosti
Maximální kvalita a efektivnost v různých provozních podmínkách. Snižuje hlučnost. Tutela GI/V umožňuje komfortní řízení.
Díky speciálnímu aditivu proti opotřebování je zaručeno prodloužení průměrného života komponentů.
Základní charakteristiky:
maximální viskozimetrická stabilita
vysoké antikorozní vlastnosti
optimální čistící vlastnosti
kompatibilnost s různými materiály
speciální antipěnivé aditivum
Technické údaje
Balení
JWS 3309 * TIPO T-IV
1
Tutela GI/VI
Lubrifikant na syntetické bázi specifické pro automatické převodovky - 6 převodů specifické složení pro garantování fuel
economy zajišťuje maximální ochranu převodových orgánů i v případě extrémních teplot. Specifický produkt pro automatické
převodovky Fiat nové generace - 6 rychlostních převodů.
Vlastnosti
Maximální kvalita a účinnost v různých provozních podmínkách. Snižuje hlučnost. Tutela GI/V umožňuje komfortní řízení. Díky
svým speciálním aditivům proti opotřebení, garantuje prodloužení životnosti průměrného života komponentů.
Základní charakteristiky:
maximální viskozimetrická stabilita
vysoké protikorozní vlastnosti
výborné čistící vlastnosti
maximální kompatibilnost s různými materiály
specifické protipěnivé aditivum
Technické údaje
Balení
ATF AW-1
1
8
Převodový olej
Tutela Car Experya
Převodový olej pro manuální převodovky, který zajištuje lepší funkčnost převodového soukolí a vysokou výkonnost za všech
klimatických podmínek.
Vlastnosti
Zvláštní aditivace chrání před opotřebením, i proti usazeninám, čímž prodlužuje životnost převodové skupiny. Vysoká tekutost
při nízkých teplotách.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-80 * API GL 4
FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F178.B06
1
Tutela Truck ATF 120
Tutela Truck ATF 120 je produkt určený pro převodovky typu ZF Ecomat
Plně syntetický olej pro automatické převodovky a převodovky ZF Ecomat. Olej se vyznačuje vysokým stupněm ochrany proti
otěru a vysokou teplotní a oxidační stabilitou.
Technické údaje
Balení
IVECO 18-1807 CLASSE AG3/II,CONTRACTUAL TECHNICAL
REF. N°I512.L05, ZF TE-ML 20E, ZF TE-ML 04D,14E,16N
20
9
Tutela Sport ZC Supreme
Plně syntetický olej pro převodové soukolí sportovních vozů a pro vysokovýkonnostní vozy obsahující elektrohydraulické
postupné převodovky (Manual Transmission Automated).
Vlastnosti
Maximální teplotní stabilita
Maximální odolnost na mechanický řez
Maximální oxidační odolnost
Maximální vlastnosti proti opotřebení
Svými vlastnostmi vhodné pro vozy neseriové, sportovní vozy a zaměřeno na použití při závodech
Technické údaje
Balení
SAE 75W, API GL 5
1
Tutela Car Technyx
Vícestupňový lubrifikant na syntetické bázi pro mechanické převodovky vozidel k použití u převodovky-diferenciál, i u hypoidních dvojic a u centrálního diferenciálu (PTU)
Vlastnosti
Speciální aditiva E.P./ proti opotřebení garantuje optimální ochranu převodových komponentů i při extrémních podmínkách
pro promazání (při rozjezdu, v záběrném momentu atd.), při vysokém zatížení a při nízkém počtu otáček. Obzvláště určeno
pro převodovky typu 4 x 4. Vynikající přilnavost lubrifikačního filmu pro garanci optimální ochrany mechanických částí v různorodých podmínkách, odstraňuje hlučnost v převodovce.
Viskozimetrická stupnice určena pro optimální pohyblivost v každých teplotních provozních podmínkách. Produkt „fuel economy“, který snižuje opotřebení s vysokou kontrolou „friction“ za každých podmínek s následujícím snížením spotřeby pohonných hmot. Složení „fully syntetic“ zaručuje výborné tepelně oxidační vlastnosti. Kompatibilní s materiály použitými v těsnění.
Tutela Car Technyx přesahuje kvalitativní specifikace největších evropských konstruktérů, přičemž může být použito ve vozidlech různých značek, typu a síly.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-85, API GL-4 PLUS, FIAT 9.55550
1, 20, 200
10
Převodový olej
Tutela Car ZC 75 Synth
Plně syntetický olej pro mechanické převody, používaný v soupravách rychlostní skřín-soukolí, rovněž v soukolích hypoidního
typu, kde se doporučuje použití olejů s vlastnostmi E.P. (Maximální Tlak).
Technické údaje
Balení
SAE 75W-80 * API GL-5
MIL-L-2105 D * M.B. 235-5 * M.B. 235-6
ZF TE-ML 02 * MAN 342
1, 20
Tutela Car Epyx
Tutela Car Epyx je multistupňové mazivo speciálně určené pro ruční převodovky a pro převodové soustrojí– diferenciál, dále
pak pro soustrojí vybavená hypoidním převodem, pro všechny typy automobilů, kde je zapotřebí mazivo schopné odolávat
extrémnímu tlaku.
Vlastnosti
Exkluzivní sestavení, které je schopno přizpůsobit se nejrůznějším pracovním i klimatickým podmínkám. Inovační složení,
které zajišťuje správnou rovnováhu mezi ochranou ozubeného soukolí a plynulým řazením v každé roční době.
Vyrovnané přísady, které umožňují dobrou snášenlivost s kovy, slitinami, obložením a zároveň zajišťují vynikající odvod tepla.
Speciální viskozita, která chrání ozubená soukolí za všech podmínek mazání a v každém režimu otáček.
Technické údaje
Balení
SAE 80W-90
API GL-4 PLUS
1
11
Tutela Truck ATF 90
Plně syntetický lubrifikant pro automatické převodovky a hydraulické zařízení pracující v těžkých podmínkách.
Vlastnosti
Moderní aditiva ATF, zvyšují viskozimetrické vlastnosti produktu za tepla i za studena. Výborné čistící vlastnosti, garantují
perfektní pročištění mechanických částí. Zajišťuje rozmístění tepla, přičemž eliminuje teplo, které vzniká uvnitř převodového
seskupení. Složení „fully synthetic“ garantuje výborné vlastnosti oxidačně-tepelné, které umožňují prodloužení výměnného
intervalu. Tutela Truck ATF 90 je odzkoušen a vhodný pro použití v převodovkách ZF Ecomat.
Technické údaje
Balení
SAE 10W * ATF DEXRON III * IVECO 18-1807 * ZF TE-ML 09X,
14B, 16L * VOITH 55.6336.30/31
20, 200
Tutela CVT NG
Převodový olej na syntetické bázi pro osobní vozidla s bezstupňovou převodovkou.
Vlastnosti
Formule Fully Synthetic zaručující optimální funkci převodovky bez ohledu na atmosférické podmínky (od –40°C až do +50°C).
Zvláštní přísady proti opotřebení zaručující delší životnost mechanických dílů. Vysoký ukazatel viskozity zaručující optimální
mazání soustavy bez ohledu na provozní teplotu. Specifické protismykové vlastnosti zaručující lepší využití převodů motoru za
plného odstranění hluku. Dokonalé vlastnosti antioxidační prodlužující životnost oleje.
Olej Tutela CVT NG v značném stupni předstihuje kvalitativní požadavky největších výrobců převodovek s bezstupňovým převodem, proto se může používat ve všech vozidlech s uvedeným typem převodovky, bez ohledu na značku, typ a výkon.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-80
1
12
Převodový olej
Tutela Truck GearLite
Vícestupňové mazivo pro ruční převodovky lehkých obchodních vozidel a pro hydraulické posilovače řízení průmyslových a
obchodních vozidel.
Vlastnosti
Perfektní synchronizace převodových stupňů pro plynulé a přesné řazení u převodovek poslední generace.
Specifické a jedinečné složení, které zajišťuje trvalou a stálou viskozitu i při vysokých otáčkách motoru.
Minimální úbytek výkonu. Použití tohoto maziva zvyšuje výkonnost motoru, která se snižuje vnitřním třením převodového
ústrojí.
Kompletní čištění a ochrana složitých okruhů servořízení.
Optimální schopnost odebírat teplo, která umožňuje delší udržení výkonnosti maziva při pracovním režimu (za chodu).
S ohledem na vysokou kvalitu výrobku, se TUTELA TRUCK GEARLITE může používat v převodovkách a hydraulických posilovacích řízení všech obchodních a průmyslových vozidel.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-80 * API GL-4
ZF TE – ML 02 * IVECO 18-1807
1, 20, 200
Tutela Car Matryx
Plně syntetický olej pro mechanická soukolí, kde se doporučuje používání olejů s vlastnostmi E.P. (Extreme pressure) maximální tlak.
Vlastnosti
Použití zvláštních přísad E.P. (maximální tlak) a přísad bránících opotřebení zaručuje optimální ochranu provozních jednotek
soukolí rovněž za extrémních podmínek (spouštění, zrychlení), se značným zatížením a při nízkých otáčkách.
Mimoto zaručuje:
vysokou tepelnou stabilitu optimalizující obsluhu soukolí bez ohledu na provozní teplotu
dokonalé vlastnosti bránící opotřebení zvyšující životnost mechanických dílů
Produkt Fuel Economy redukuje tření a podporuje značné snížení spotřeby paliva. Formule Fully synthetic zaručuje ideální
odolnost proti teplu a oxidaci, tak prodlužuje intervaly mezi výměnami oleje. Tutela Car Matryx ve značné míře převyšuje
kvalitativní požadavky největších evropských výrobců, proto se může používat ve všech vozidlech bez ohledu na značku, typ a
výkon.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-85 * API GL-4
FIAT 9.55550
1
13
Tutela Matryx Moto Rider
Multistupňový syntetický lubrifikant pro převodová ústrojí všech typů moto
Vlastnosti
Speciální aditiva A.W./E.P..Charakteristické pro fuel economy a proti opotřebení. Díky kontrole teplot v systému je garantována
termická stabilita.
Technické údaje
Balení
SAE 75W-84
API GL-4
1
Tutela GI/A
Olej pro automatické převodovky se strojním řízením automobilů, obchodních a průmyslových vozidel pro hydrostatistická
řazení všeobecně.
Vlastnosti
Výborná kluznost za studena omezuje pohlcování výkonnosti a zlepšuje výkon převodového ústrojí. Výborná ochrana proti
pěnění zajišťuje maximální kontinuitu mazání a lépe odvádí teplo. Vynikající proti okysličování, prodlužuje životnost maziva. Zvýšený ukazatel viskozity optimalizuje reakci servořízení za každé pracovní teploty. Zvýšená ochrana proti opotřebení
prodlužuje životnost mechanických dílů. Olej TUTELA GI/A, jelikož překračují přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními
evropskými konstruktéry, může být používán ve strojích všech značek, typů a výkonů.
Technické údaje
Balení
SAE 75-80W * A.T.F. DEXTRON II-D * ZF TE-ML 11 * ZF TE-ML
14
MB 236.6 Level ALLISON C4 * CATERPILLAR TO-2
VOITH 3/92 - G607 * MERCON (M-011201)
1, 20
14
Převodový olej
Tutela GI/E
Inovované aditivum ATF, pro zvýšení viskozimetrické kvality produktu, za tepla i studena
Vlastnosti
Lubrifikant na plně syntetické bázi pro automatické převodovky a hydraulické servořízení různých typů a značek vynikající
vlastnosti pro rozvod tepla a pro odstranění tepla, které vzniká uvnitř převodové skupiny složení Fully synthetic – pro garantování vynikajících vlastností v oxidačně – termické odolnosti a umožňující prodloužení intervalu výměny Tutela GI/E převyšuje
kvalitu největších evropských konstruktérů a může být používán ve vozech všech typů a značek.
Technické údaje
Balení
SAE 10W * ATF DEXRON III (G-34275)
ALLISON C4 * MERCON (M-011201)
VOITH 55.6335.32 (G 607)
1, 20
Tutela Car CS Speed
Zcela syntetické specifické mazivo pro automobily s převodovkou Selespeed a pro automatické převodovky a hydraulické
posilovače všech výrobních značek.
Vlastnosti
Specifické složení, vyvinuté speciálně pro optimální provoz elektronicky ovládaného elektro-hydraulického výkonného mechanismu (aktivního měniče) převodovky Selespeed ve všech klimatických podmínkách. Speciální přísada ATF, která zvyšuje
schopnost maziva udržovat si kapalný stav za studena, zajišťuje zvýšenou ochranu za horka a vysokou tepelnou stabilitu.
Revoluční složení, které umožňuje použití maziva u všech typů automatických převodů a hydraulických posilovačů řízení.
Optimální přilnavost filmu maziva pro zajištění optimální ochrany mechanických částí za všech podmínek mazání, odstraňuje
hlučnost převodovky.
Použití speciálních čisticích a rozptylovacích přísad, které umožňují, aby choulostivé a složité díly automatických převodovek
a hydraulických posilovačů řízení zůstaly perfektně čisté. S ohledem na vysokou kvalitu výrobku, se Tutela Car CS Speed může
používat v automatických převodovkách a hydraulických posilovacích řízení všech automobilů.
Technické údaje
Balení
ATF Dexron III * Mercon
ZF TE – ML 11/14 Level
1
15
Tutela Truck FE-Gear
Olej pro mechanické převodovky a automatizované převodovky průmyslových vozů k použití pro převody, převodovka – diferenciál (pokud chybí hypoidní dvojice), převodovky kde jsou vyžadovány lubrifikanty s charakteristikou proti - opotřebení.
Vlastnosti
vysoká přilnavost lubrifikačního filmu pro garantování lepší ochrany za každých lubrifikačních podmínek
charakteristika proti opotřebení a delší trvanlivost komponentů převodového ústrojí (ložiska, soukolí…)
celková kompatibilnost s kovy a těsněním, které jsou v převodovém ústrojí poslední generace
vysoká účinnost Fuel economy pro dosažení spotřeby pohonné hmoty a emise
vysoký index viskozity pro optimalizaci prodlužování za každé provozní teploty a garantující ochrana při každé příležitosti
maximální kluznost i za studena pro garantování dobrého rozjezdu u všech značek při velmi nízkých teplotních podmínkách
Technické údaje
Balení
API GL 4 * SAE 70W-80 * ZF TE-ML 02
20, 200
Tutela Sport ZC Racing
Motorový plně syntetický olej, specifický pro převodové ústrojí závodních vozů a pro frontální spojky se sekvenčním řízením či
typu H.
Vlastnosti
Speciální aditiva snižují na maximum pohlcování výkonu. Díky svým viskozimetrickým vlastnostem a ochranou proti opotřebení, zajištuje lepší výkonnostní podmínky při každé změně rychlosti.
Technické údaje
Technické údaje
Balení
SAE 75W-80, API GL 5
1
16
Olej do elektrořízení
Tutela GI/R
Tutela GI-R : Syntetická kapalina zelené barvy, speciáně určená pro nové hydraulické a elektrohydraulické
systémy nových vozů automobilového koncernu FIAT a dalších automobilek. Vyznačuje se excelentními
nízkoteplotními vlastnostmi.
Technické údaje
Balení
ISO VG 22, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04, IVECO 18-1807 CLASSE APU
CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I428.I07, ZF
TE-ML 02K“
1
Hydraulické oleje
Tutela Truck Tilt Cab
Olej s vysokým indexem viskozity pro zdvíhací systémy kabin IVECO.
Vlastnosti
Ochrana proti opotřebení a pro větší životnost hydraulického okruhu.
Antioxidační vlastnosti zaručují též delší životnost produktu.
Vysoký viskozní index pro optimální činnost při zdvihání za každé provozní situace.
Technické údaje
Balení
ISO 6743-4 HV
1
17
18
Oleje pro zadní nápravu
Tutela W140 M-DA
Oleje pro mechanické převody automobilů, obchodních a průmyslových vozidel, zdvižných vozíků, zemních strojů, traktorů,
kombajnů a zemědělských strojů všeobecně, používané v převodovkách, diferenciálech s hypoidním ozubeným soukolím,
řídících, v případech, kde jsou vyžadovány mazací prostředky s vlastnostmi extrémního tlaku (E.P.).
Vynikající vlastnosti E.P. k zajištění optimální ochrany i v mezních podmínkách kladených na mazací prostředky (při rozjezdu,
při zátěži i nárazového záběru, atd.) a při zvýšené zátěži i při nízkém počtu otáček. Optimální vlastnosti omezující opotřebení
pro větší životnost převodových částí (ozubených převodů, ložisek, hřídelí, řazení, atd.). Zvýšená ochrana proti pěnění a demulgační schopnosti k zajištění maximální kontinuity mazání a pro lepší odvod tepla. Zvýšený ukazatel viskozity pro zlepšení
kluznosti za jakékoliv pracovní teploty.
Oleje TUTELA W90/M-DA a TUTELA W140/M-DA, jelikož překračují přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními evropskými
výrobci automobilů, mohou být používány ve strojích všech značek, typů a výkonů, kde jsou předepsána maziva se specifikací
Technické údaje
Balení
SAE 80W-90 * SAE 85W-140 * API GL-5 * MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 02 * FIAT 9.55550 * FIAT 9.55552 * FIAT 95553
IVECO STANDARD 18-1804
1, 20, 50, 60, 200
Tutela W90 M-DA
Oleje pro mechanické převody automobilů, obchodních a průmyslových vozidel, zdvižných vozíků, zemních strojů, traktorů,
kombajnů a zemědělských strojů všeobecně, používané v převodovkách, diferenciálech s hypoidním ozubeným soukolím,
řídících, v případech, kde jsou vyžadovány mazací prostředky s vlastnostmi extrémního tlaku (E.P.).
Vynikající vlastnosti E.P. k zajištění optimální ochrany i v mezních podmínkách kladených na mazací prostředky (při rozjezdu,
při zátěži i nárazového záběru, atd.) a při zvýšené zátěži i při nízkém počtu otáček. Optimální vlastnosti omezující opotřebení
pro větší životnost převodových částí (ozubených převodů, ložisek, hřídelí, řazení, atd.). Zvýšená ochrana proti pěnění a demulgační schopnosti k zajištění maximální kontinuity mazání a pro lepší odvod tepla. Zvýšený ukazatel viskozity pro zlepšení
kluznosti za jakékoliv pracovní teploty.
Oleje TUTELA W90/M-DA a TUTELA W140/M-DA, jelikož překračují přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními evropskými
výrobci automobilů, mohou být používány ve strojích všech značek, typů a výkonů, kde jsou předepsána maziva se specifikací
API GL-5.
Technické údaje
Balení
SAE 80W-90 * SAE 85W-140 * API GL-5 * MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 02 * FIAT 9.55550 * FIAT 9.55552 * FIAT 95553 IVECO
STANDARD 18-1804
1, 20, 200
19
Tutela Truck FE-Axle
Vlastnosti
vysoké vlastnosti E.P. pro garantování kompletní ochrany ať už při podmínkách limitované lubrifikace (při rozjezdu….) či při
vysoké zátěži i při nízkých otáčkách
proti opotřebení a dlouhodobé použití převodových částí (soukolí, ložiska, rozvody, atd.)
antipěna pro zajištění maximální kontinuity lubrifikace a lepší vodivosti tepla
vysoký ukazatel viskotizy pro optimalizaci kluznosti při každé pracovní teplotě
zlepšení schopnosti Fuel ekonomy pro snížení spotřeby pohonných hmot a výfukových splodin
Vzhledem k tomu,že převyšuje kvalitativní specifikace největších evropských konstruktérů může být olej Tutela Truck FE AXLE
použitý v mechnismech (motorech) všech značek, typů a výkonu, všude tam kde jsou předepsány lubrifikanty se syntetickou
specifikací API GL – 5.
Technické údaje
Balení
API GL-5/MT1 * SEA 75W-90
SCANIA STO-0 * SCANIA STO-1 ZF TE-ML 05B * ZF TE-ML 07A
* ZF TE-ML 12B
20, 200
20
Brzdová kapalina
Tutela Plus 3
Syntetická brzdová kapalina pro hydraulické brzdové soustavy stejně tak diskové jako i bubnové a pro podporující soustavy
v osobních, dodávkových a nákladních vozidlech, ve strojích určených k zemním pracím a v zemědělských strojích (v případě,
když výrovce doporučuje používání kapaliny NHTSA 116 DOT 3 v řídící soustavě).
Vlastnosti
Vysoká teplota varu (+240°C) předcházející vzniku jevu s názvem “vapour-lock” (přítomnost bublinek páry v brzdové soustavě).
Wet Boiling Point 140°C.
Nízká teplota tekutosti umožňuje použití kapaliny za nízké teploty (až –40°C).
Ideální vlastnosti zabraňují vzniku koroze, rzí a procesu oxidace, a výsledkem je ochrana kovových prvků (nejen těchto), ze
kterých se skládá brzdová soustava.
Zabraňuje vydouvání a lámavosti gumových nebo umělohmotných objímek a úchytek. Vysoká chemická trvalost zaručuje
neměnnost vlastností bez ohledu na tepelná pnutí.
Kapalina TUTELA PLUS 3 do značné míry předchází přísné kvalitativní požadavky největších evropských výrobců, a proto se
může používat ve všech vozidlech bez ohledu na značku, typ a výkon.
Technické údaje
Balení
SAE J 1703 * CUNA NC 956-01
FMVSS 116 - DOT 3 * FIAT 9.55597
0,5; 1
Tutela Top 4
Syntetická brzdová kapalina pro hydraulické brzdové soustavy stejně tak diskové jako i bubnové a pro podporující soustavy
v osobních, dodávkových a nákladních vozidel, (v případě, když výrobce doporučuje používání kapaliny NHTSA 116 DOT4 v
řídící soustavě).
Vlastnosti
Vysoká teplota varu (+270°C) předchází vzniku jevu “vapour-lock” (přítomnost bublin páry v brzdové soustavě).
Wet Boiling Pouint (bod varu) 180°C.
Nízká teplota tekutosti umožňuje použití kapaliny za nízké teploty (až –40°C).
Ideální vlastnosti zabraňují vzniku koroze, rzí a procesu oxidace, a výsledkem je ochrana kovových prvků (nejen těchto), ze
kterých se skládá brzdová soustava (týká se rovněž zabezpečení vykonávaných za použití kadmia a zinku).
Zabraňuje vydouvání a lámavosti gumových nebo umělohotných objímek a úchytek.
Vysoká chemická trvalost zaručuje neměnnost vlastností bez ohledu na tepelná pnutí. Kapalina TUTELA TOP 4 do značné míry
předchází přísné dvalitativní požadavky největších evroských výrobců, a proto se může používat ve všech vozidlech bez ohledu na značku, typ a výkon.
Technické údaje
Balení
SAE J1703 * SAE J1704 * CUNA NC 956-01
FMVSS 116 - DOT 4 * FIAT 9.55597
ISO 4925
0,5; 1
21
Tutela Truck DOT Special
Syntetická brzdová kapalina pro hydraulická brzdová zařízení a pro servořízení průmyslových vozidel Iveco.
Vlastnosti
Vysoký bod varu (+270°C) zabraňuje vzniku jevu “vapour-lock” (přítomnost bublin páry v brzdovém okruhu).
Wet Point 140°C.
Nízký bod kluznosti pro práci při nízkých teplotách ovzduší (až –40°C).
Výborná schopnost zabraňovat korozi, rzi a okysličování k ochraně kovových a nekovových částí, tvořících brzdový okruh
(včetně ochranných nánosů kadmia a zinku).
Celková snášenlivost s gumou a těsněním zabraňuje vydouvání a lámavosti gumových nebo umělohmotných objímek a
úchytek.
Vysoký stupeň chemické stálosti zajišťuje neměnnost i v těch nejtvrdších teplotních podmínkách.
Jelikož překračuje přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními evropskými konstruktéry, může být kapalina TUTELA DOT
TRUCK SPECIAL používána ve strojích všech značek, typů a výkonů.
Technické údaje
Balení
SAE J1703 * SAE J1704 * CUNA NC 956-01
FMVSS 116 DOT 4 * FIAT 9.55597
IVECO 18-1820 * ISO 4925
1
Tutela LHM
Kapalina zelené barvy na minerální bázi pro hydraulická zařízení „Full Power“ obchodních vozidel, pro systémy na sklápění
kabiny průmyslových a hydraulická zařízení vozů Citroën.
Vlastnosti
Nízký bod kluznosti pro práci při nízkých teplotách ovzduší (až –60°C). Výborná schopnost zabraňovat korozi, rzi a okysličování
k ochraně kovových a nekovových částí, tvořících zařízení. Celková snášenlivost s gumou a těsněním zabraňuje vydouvání a
lámavosti gumových nebo umělohmotných objímek a úchytek. Vysoký stupeň chemické stálosti zajišťuje neměnnost i v těch
nejtvrdších teplotních podmínkách. TUTELA LHM není kompatibilní s kapalinami pro hydraulické brzdy, které jsou syntetického původu a se kterými nesmí být směšována.
Technické údaje
Balení
IVECO STANDARD 18-1823
1
22
Mazací tuky
Tutela Star 700
Specifické mazivo pro homokynetické klouby s větším teplotním rozpětím. Garantuje nízký koeficient opotřebení. Lepší kompatibilnost s částicemi z gumy a elastoneru.
Vlastnosti
lepší snášenlivost s gumovými částmi
větší teplotní rozpětí
lepší výkonnost pro zlepšení komfortu
Technické údaje
Balení
NLGI 0/1 * FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.
N°F701.C07
0,125
Tutela All Star
Mazivo na bázi disulfidu molybdenového speciálně určeno pro homokynetické klouby. Vyvinuto pro použití při vysokých
teplotách, garantuje vynikající tepelnou odolnost.
Vlastnosti
Široký interval aktivní teploty
Výborná výkonnost
Významný nárůst životnosti při vysokých teplotách
Lepší tepelná účinnost nezbytná pro kompaktnost spojů
Technické údaje
Balení
NLGI 1/2 * FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.
N°F702.G07
0,125
23
Tutela grease synth P1
Mazivo na bázi syntetického oleje a mýdel z lithia.
Charakteristika
vysoká stabilita při vyšších teplotách,
výborná schopnost ochrany proti opotřebení a značnému tlaku.
Tutela Synth P 1 obsahuje aditiva s Teflonem, která usnadňuje promazávání, snižuje tření a ochraňuje před opotřebováním.
Technické údaje
Balení
NLGI 1-2
0,125
Tutela Zeta 2
„Víceúčelový mazací tuk na bázi lithia a oxidu zinku, speciálně určený k promazávání a ochraně všech mechanických částí
automobilů, obchodních a průmyslových vozidel vystavených smývácím účinkům vody, zvláště pak klouby pérování, táhla
řízením, klouby řazení převodovky, kabely ruční brzdy a závěsy dveří. Výrobek má bílou barvu, je přilnavý a táhne se.
Vlastnosti
Vysoká přilnavost. Umožňuje promazání dílů zvláště vystavených působení povětrnostních vlivů a jejich ochranu proti rzi a
korozi.
Vysoká odolnost proti okysličování zajišťuje delší životnost tuku. Vysoká odolnost proti vodě zajišťuje lepší odolnost proti smývacím účinkům vody. Jelikož překračují přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavníni evropskými konstruktéry vozidel, může
být TUTELA ZETA 2 používána ve strojích všech značek, typů a výkonů.
Technické údaje
Balení
NLGI 2
0,85; 20
24
Mazací tuky
Tutela MRM2
Mazací tuk na bázi lithia a bisulfidu molybdenu s vlastnostmi E.P. (extrémní tlak). Určen k promazávání stejnoběžných spojů,
osových ložisek návěsových souprav průmyslových vozidel, ozubených věnců rypadel, kloubových článků zemních strojů,
traktorů a zemědělských strojů a mechanických dílů vystavených velké zátěži všeobecně. Výrobek má černou barvu a pomádový vzhled.
Vlastnosti
Výborné vlastnosti E.P. (extrémní tlak) zajišťují odolnost mechnaických dílů vystavených zvýšené zátěži. Vysoký bod zkapalnění
umožňuje použití v dílech pracujících při vysokých teplotách. Vynikající mechanická stálost omezuje na minimum zkapalňování, a tudíž vytékání oleje. Vysoká odolnost proti okysličování zajišťuje životnost tuku. Vysoká odolnost proti vodě zajišťuje
lepší odolnost proti smývacím účinkům vody. Jelikož překračují přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními evropskými
konstruktéry, může být TUTELA MRM 2 používána ve strojích všech značek, typů a výkonů.
Technické údaje
Balení
NLGI 2
0,85; 20
Tutela Jota
Vícefunkční mazivo na bázi lithiových mýdel pro všeobecné mazání v osobních a dodávkových vozidlech, všude tam, kde se
vyžaduje použití maziva konzistence NLGI1. Mazivo je světlehnědé barvy a vyznačuje se viskózní konzistencí.
Velmi dobrá mechanická odolnost snižující na minimum jev zkapalnění, a následně hrozbu úniku.
Vysoká odolnost proti oxidaci, prodlužující životnost maziva.
Vysoká odolnost proti vymývajícímu působení vody.
Vysoká tepelná stabilita zaručující používání v teplotním rozsahu od –20°C až +120°C.
Velmi dobrá čerpací schopnost zaručující jeho lepší rozvádění.
Mazivo TUTELA JOTA 1 do značné míry předchází přísné kvalitativní požadavky největších evropských výrobců, proto se může
používat ve všech vozidlech bez ohledu na značku, typ a výkon.
Mazivo TUTELA JOTA 1 je k dostání v stupnici NLGI 1.
Výměna maziva ve strojích určených k zemním pracím a v zemědělských strojích podle doporučení výrobce: průměrně každých 50 hodin.
Technické údaje
Balení
NLGI 1.
0,85
25
Tutela MR 3
Víceúčelový mazací tuk na bázi lithia, určený k promazávání ložisek a kulových čepů průmyslových vozidel, jakož i k celkovému promazávání průmyslových vozidel, kde se nevyžaduje speciální druh maziva. Výrobek má tmavozelenou barvu a pomádový vzhled.
Vlastnosti
Vynikající mechnanická stálost omezuje na minimum zkapalňovánání a tudíž prolínání. Vysoká odolnost proti oxydaci zajišťuje
delší životnost tuku. Vysoká odolnost proti vodě zajišťuje lepší odolnost proti smývacím účinkům vody. Vysoká tepelná stálost
pro použití při teplotách –20°C+120°C.Jelikož překračuje přísné požadavky na kvalitu, kladené hlavními evropskými konstruktéry, může být tento tuk používán ve strojích všech značek, typů a výkonů.Návod k použitíU zemních a zemědělských strojů
se mazání provádí podle předpisu výrobce. Obecně každých 50 pracovních hodin. U průmyslových vozidel se mazání provádí
podle pokynů výrobce. Obecně každých 50.000 km.
Technické údaje
Balení
NLGI 3
0,85kg, 4,5kg; 20kg, 180kg
Tutela Comar 2
Syntetické tukové mazivo na bázi lithia speciálně vyvinuté pro centralizovaná zařízení na všeobecné promazávání s automatickým uvolňováním, která se montují na průmyslová vozidla, a všude tam, kde se doporučuje výrobek o konzistenci NLGI 2.
Výrobek má bílou barvu a pomádový vazký vzhled.
Vlastnosti
Zvýšená přilnavost
Zvýšená mechanická stabilita ke snížení zkapalňování na minimum, aby nedocházelo k následnému unikání oleje při vysokých
pracovních teplotách.
Optimální načerpávání výrobku pro rovnoměrné nanášení maziva.
Zvýšená termická stabilita při používání výrobku při teplotách od –30°C do 140°C.
Mazací tuk TUTELA COMAR 2 byl speciálně vyvinut pro centralizovaná zařízení na promazávání průmyslových vozidel výrobce
Iveco.
Technické údaje
„
Technické údaje
Balení
NlGI 2
20
Download

Untitled