T.C.
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
www.avrupa.edu.tr
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
Avrupa Meslek Yüksekokulu, eğitim
müteşebbisi Talip Emiroğlu’nun
Başkanlığındaki Avrupa Eğitim Vakfı
tarafından 2010 yılında kurulmuş bir
Meslek Yüksekokuludur.
Temel eğitim felsefemiz nicelikten çok
niteliktir.
Kuruluş amacımız, mesleki
yükseköğretimde kaliteye dayalı bir
mesleki eğitim sistemi oluşturmaktır.
Akademik kadromuz teori ve pratiği
birleştirmiş iş yaşamıyla bütünleşmiş
akademisyenlerden oluşmaktadır.
KENT STATE ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu Kent State Üniversitesiyle çok yönlü iş
birliği çalışmaları yürütmektedir.
İkili iş birliği protokolü çerçevesinde Avrupa Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine Kent State Üniversitesinde uygun şartlarda staj ve lisans
tamamlama imkânları sunulmaktadır.
ABD Kent State Üniversitesi akademisyenleri, yılın çeşitli
zamanlarında Yüksekokulumuza gelerek ders, söyleşi ve
sempozyumlar düzenlemektedir.
Prof. Dr. Linda Robertson(K.S.Ü. Uluslararası Organizasyon Direktörü), Dr. Ediz Kaykayoğlu (K.S.Ü. Uzaktan
Eğitim Müdürü), Prof. Dr. Mary Anne Saunders (K.S.Ü. Rektör Yardımcısı), Talip Emiroğlu (Avrupa MYO
Mütevelli Heyet Başkanı), Prof. Dr. Lester A. Lefton (K.S.Ü. Rektörü), Prof. Dr. Cemil Öztürk
(M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Dekanı), Prof. Dr. Fahrettin Arslan (İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Dekanı).
TAM ZAMANLI AKADEMİK KADROMUZ
Prof. Dr. Adil Çağlar
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Şerif Yinanç
Öğr. Gör. Serkan Y. Güney
Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu
Öğr. Gör. Dr. İlhan Cihat Gökçe
Öğr. Gör. Yıldız Ekşioglu Ulakoğlu
Prof. Dr. Nail Kır
Öğr. Gör. Dr.Derya Yenibertiz
Öğr. Gör. Sevi Çalık
Prof. Dr. Nilüfer Tapan
Öğr. Gör. Dr.Nazan Yinanç-Radyoloji
Öğr. Gör. Barış Yılmaz
Yard. Doç. Dr. Ghassan Issa
Öğr. Gör. Dr. Aylin Hande Gökçe
Öğr. Gör. Mustafa Fındıkgil
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Apak
Öğr. Gör. Dr. İlhan Cihat Gökçe
Öğr. Gör. Burak Urucu
Öğr. Gör. Dr. Erdoğan Arslan
Öğr. Gör. Dr. Feridun Suat Gökçe
Öğr. Gör. Meltem Polat
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Eras
Öğr. Gör. Dr.Savaş Bayram
Öğr. Gör. Oktay Sevinç
Öğr. Gör. Dr. Fatma Peker Yıldırım
Öğr. Gör. Dr. Ümran Kaya
Uzm. Filiz Ökçün
Öğr. Gör. Dr. Hayati Özyurt
Öğr. Gör. Dr.Özgür Karlıklı
Uzm. Şükran İyikoçak
Öğr. Gör. Dr. Macit Rahimi
Öğr. Gör. Dr.Yakup Eroğlu
Öğr. Gör. Dr. Mazlum Kaya
Öğr. Gör. Dr. Aslıhan S. Gürbüz
Yarı Zamanlı Akademik Kadromuz
Uzm.Psk. Ari Levent Telyaz
Uzm.Dr. Harutun Sözkes
Dr. Şiar Doğan
Öğr. Gör. Dr. Betül Gürer
Uzm.Dr. Hasan Alyeşil
Op.Dr. Yekvart Harput
Öğr. Gör. Dr. Burçin Vardarlı
Uzm.Diyetisyen Hatice Koçak
Op.Dr. Yorgi Petridis
Öğr. Gör. Dr. Aylin Barkıner Çiftçi
Dr. Işıl Karagöz Sheidayi
Dr. Yüksel Karaca
Op.Dr. Aygen Yiğit
Dt. Kamuran Özdoğan
Öğr. Gör. Haydar Atmaca
Uzm.Psk. Ayşe Ceviz
Uzm.Dr. Kirkor Yelegen
Öğr. Gör. Gökçe Gülen
Uzm.Dr. Cüneyt Bilen
Op.Dr. Muhammed Barış
Öğr. Gör. Ferda Çobanoğlu
Uzm.Dr. Ebru Kaya
Uzm.Dr. Müge Özcan
Öpr. Gör. Vardar Çobanoğlu
Dt. Elif Anteplioğlu
Dr. Nesrin Koku
Öğr. Gör. Ferit Pekgöz
Uzm.Dr. Fatma Mehpare Ünal
Uzm.Dr. Orhan Çınar
Öğr. Gör. Hayrettin Çiftçi
Uzm.Dr. Gamze Berçem
Uzm.Dr. Özkan Uysal
Öğr. Gör. Merve Mutlu
Uzm.Dr. Gülşah Aybastı
Dr. Seçkin Demirci
Öğr. Gör. Gökhan Döner
Dr. Gülşen Tezcan
Uzm.Dr. Stati Leana
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Tanım: Programın amacı, hekim tarafından X- ışınlarının,
hastalıkların tanısında kullanılması için yürütülen çalışmalarda
gereksinim duyulan yardımcı elemanları yetiştirmektedir. Programı
başarıyla bitiren öğrencilere “Radyoloji Teknikeri’’ unvanı verilir.
İş Alanları: Radyoloji teknikerleri, üniversite hastaneleri, kamu ve
özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş
bulabilmektedirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Hemşirelik
• Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Tanım: Programın amacı, hastalığın tanı, takip ve tedavisinde
hekime ve hastaya yardımcı olma konusunda, doğruluk, netlik,
tekrarlanabilirlik bakımından uygun güvenilir sonuçlar verebilen
Laboratuvar Teknikerleri yetiştirmektedir. Programı başarıyla bitiren
öğrencilere “Laboratuvar Teknikeri” ünvanı verilir.
İş alanları: Laboratuvar Teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde,
özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma
merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayii
işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten
kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Biyoloji
• Hemşirelik
• Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Tanım: Programın amacı, ameliyathanede bulunan tüm alet ve
cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve
ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
Programı başarıyla bitiren öğrencilere Ameliyathane Hizmetleri
Teknikeri ünvanı verilir.
İş alanları: Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan
sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde
çalışabilirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Hemşirelik
• Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İLK VE ACİL YARDIM
Tanım: Programın amacı hastane öncesi acil hizmetlerinin
profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi
yapılıncaya kadar geçen süre içeresinde yaşam kurtarıcı ve kalıcı
sakatlıkları önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı
sağlık personeli yetiştirmektedir.
İş alanları: Programdan mezun olanlar, devlet sektöründe veya özel
ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları
bulunmaktadır.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Hemşirelik
• Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
ANESTEZİ
Tanım: Programın amacı, ameliyat öncesi hasta hazırlığını
yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek,
ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek
sağlık elemanı yetiştirmektir. Programdan başarıyla mezun olan
öğrenciler Anestezi Teknikeri ünvanını alır.
İş alanları: Programdan mezun olanlar, devlet hastanesi, özel
hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat
yapılan her türlü sağlık kurumunda rahatlıkla iş bulabilirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
•Hemşirelik
•Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
•Acil Yardım ve Afet Yönetimi
FİZYOTERAPİ
Tanım: Programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında
gereksinim duyulan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.
Programı başarıyla bitiren öğrencilere “Fizyoterapi Teknikerleri”
ünvanı verilir.
İş alanları: Programdan mezun olanlar, kamu ve özel hastaneler,
rehabilitasyon merkezleri, okullar, endüstri alanları, spor kulüpleri,
huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca merkezleri,
termal oteller, engelli merkezleri , spor merkezleri vb. gibi çok geniş
çalışma alanlarında iş bulabilirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Tanım: Programın amacı, diş hekimlerine yardımcı olabilecek ve
laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli teknik elemanlar
yetiştirmektir. Programdan başarıyla mezun olanlar Ağız ve Diş
Sağlığı Teknikeri ünvanını alır.
İş alanları: Programdan mezun olan öğrenciler, diş kliniklerinde,
hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu
kuruluşlarında çalışabilirler.
DGS ile dikey geçiş yapılabilecek lisans Programları
• Sağlık İdaresi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sağlık Kurumları Yöneticiliği
• Sağlık Yönetimi
ÇOCUK GELİŞİMİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri
• Sıcak, samimi, dürüst, ilkeli ve güvenli bir eğitim ortamında, nitelikli
mesleki eğitimin keyfini çıkarırlar,
• Yüksek standartlarda hazırlanan eğitim programlarıyla teorik bilgiyi
uygulamayla pekiştirirler,
• Alanında uzman, deneyimli meslek etiğine sahip akademisyenlerin
engin deneyimlerinden faydalanırlar,
• Güçlü çözüm ortaklarımız sayesinde uygulama, staj ve iş bulmada
önemli avantajlar yakalarlar,
• Henüz mezun olmadan bile iş yaşamıyla tanışırlar, profesyonel kariyer
hayatına adım atarlar,
• Yüksekokulumuzdan mezun olduklarında Avrupa Eğitim Vakfına bağlı
kurumlarda istihdam edilme fırsatını yakalarlar,
• Arzu ederlerse Kent State Üniversitesinde 2+2 lisans tamamlama
programına katılırlar,
• Yüksekokulumuzdan mezun olduklarında profesyonel hayata tam
donanımlı, kalifiye ve nitelikli birer meslek elemanı olarak başlamanın
ayrıcalığını yaşarlar.
DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
• Anaokulu Öğretmenliği
• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
• Okul Öncesi Öğretmenliği
• ABD Kent State Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
Örgün ve Uzaktan Eğitim Programı
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
BALIKLI HASTANESİ
CASPER
AVRASYA HASTANESİ
BAHÇELİEVLER AİLE HASTANESİ
ECHOMAR HASTANESİ
GAZİOSMANPAŞA
HASTANESİ
H A S T A N E S İ
Yüksek Bursluluk Oranları
Tercih Bursları:
Eğitime Destek Bursları
%10 Öğretmen ve öğretim elemanı
çocuğu bursu,
%10 Kardeş bursu,
%10 Avrupa Meslek Yüksekokulunun
faaliyet gösterdiği Zeytinburnu
ilçesindeki orta öğretim kurumlarından
mezun olan öğrenci bursu,
%20 Avrupa Eğitim Vakfı Okullarından
mezun öğrencilere (ilköğretim, lise)
sağlanan burs
%25 Milli sporcu bursu,
%25 Şehit ve gaziler ile eş ve çocukları
bursu,
%30 Avrupa Meslek Yüksekokulu
çalışanları eş ve çocukları bursu,
Avrupa Eğitim Vakfı tüm bunlara ek
olarak ekonomik desteğe ihtiyaç duyan
öğrencilerimize çeşitli oranlarda burs
desteği sağlamaktadır.
Ahmet Haşim Sk. No:8 / 1 (Abdi İpekçi Spor Salonu Yanı) Kazlıçeşme / İSTANBUL
Tel: 444 9 028 Faks: (0212) 547 00 68
www.avrupa.edu.tr • [email protected]
Avrupa Meslek Yüksekokulu
AvrupaMYO
Anaokulu (3-5 Yaş)- İlkokul-Ortaokul-Anadolu Lisesi
AVRUPA KOLEJİ - Kazlıçeşme
AVRUPA KOLEJİ - Çekmeköy
KENT STATE KOLEJİ - Kazlıçeşme
AVRUPA ALMONDHILL ANAOKULU Acıbadem
ACIBADEM KAMPÜSÜ
Prof. Muammer Aksoy Cad. No:10
(Abdi İpekçi Spor Salonu yanı)
Kazlıçeşme / İSTANBUL
Tel: 444 9 028
Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.
Kuşkonmaz Sok. No:3/2
Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 640 28 08 (Pbx)
Ahmet Haşim Sok. No:6
(Abdi İpekçi Spor Salonu yanı)
Kazlıçeşme / İSTANBUL
Tel: 444 9 028
Acıbadem Mah. Çeçen Sok.
Acıbadem / İSTANBUL
Tel: (0216) 640 38 22
Altunizade Mah. Atıf Bey Sok. No:12
Acıbadem / İSTANBUL
Tel: 0216 327 01 04
www.avrupakoleji.com
•
www.kentstatekoleji.com
Download

Forex Akşam Bülteni