anlam’lı bir gelecek için...
www.anlamasml.com
Sayın Veli,
En değerli varlığımız olan
çocuklarımızı geleceğe hazırlama
telaşı içerisindeyiz.
Babalarımızın deyimi ile “Ceketimi
satar, çocuklarımı okuturum.”
fedakârlığımız hala diri ve canlıdır.
Çocuklarımıza bırakacağımız en
verimli miras, kaliteli bir eğitim
olmalıdır.
Muharrem ÇİFCİBAŞI
Bu anlayıştan hareketle Anlam
Eğitim Kurumları olarak 2014–
2015 öğretim yılında Özel Niğde
Anlam Anadolu Lisesi’ni açarak
Niğde eğitiminin başarı çıtasını
yükseltmek istiyoruz.
Meslek hayatıma Ankara
Atatürk Anadolu Lisesi’nde
başladım. Ardından Niğde
Anadolu Öğretmen Lisesi’nde
ve Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi’nde görev yaptım.
Halen Özel Niğde Anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne yöneticilik
yapmaktayım. Otuz yıla yaklaşan meslek hayatımın çoğu Anadolu
Liselerinde öğretmenlik ve yöneticilikle geçti.
Niğde Anlam Anadolu Lisesi
Müdürü
Devlet okullarında edinmiş olduğum bilgi ve birikimi, artık
özel okullarda uygulama alanına aktarma sorumluluğu almış
bulunuyorum. Amacımız; velimiz olmanız halinde çocuklarımızı el
birliği ile tarihini tanıyan, değerler sahibi, aldığı bilgiyi kullanabilen,
donanımlı ve kendini ifade edebilen, insanlığa faydalı bireyler olarak
hazırlamaktır.
Sevgili Genç,
Biliyoruz ki; iyi bir üniversitenin yolu, iyi bir liseden geçiyor. Özel
Niğde Anlam Anadolu Lisesi olarak bu bilinçle yola çıkıyoruz.
Ortaöğretimde alacağınız bilgi, yaşayacağınız arkadaşlık ortamı,
zihinsel ve bedensel gelişiminize yönelik çalışmalarınız sizlerin
üniversite öğreniminde başarılı olmanızı da sağlayacaktır.
Öğretimin yanı sıra eğitimin de ön planda olacağı bir lisede okumak
düşüncesindeysen; Anlam Anadolu Lisesi aradığın lise olacaktır.
Hayatı anlamak, geleceği anlamlandırmak için öğrendiklerinin
anlamı olsun.
Anlamlı bir gelecek için, yerin Özel Niğde Anlam Anadolu Lisesi
olsun.
Tecrübeli ve nitelikli eğitim
kadrosuyla Özel Anlam Anadolu
Lisesi ailesi olarak bizler,
öğrencilerimizi sağlıklı ve çağımızın
gereklerine uygun eğitim
ortamlarında en güzel şekilde
yetiştirmek için her türlü gayreti
göstermekteyiz.
Bu anlayıştan hareketle hedefimiz
tüm öğrencilerimizi, kişisel
gelişimlerini yaşlarıyla orantılı
bir şekilde sağlamış, geleceğe
güvenle yürüyebilen, yaşam
karşısındaki zorluklarla mücadele
etmeyi öğrenmiş, girişimci bir
ruha sahip, üretken bireyler olarak
yetiştirmek istiyoruz.
Gülsüm ALICI
Ankara Etlik Anadolu
Lisesi Müdürü
Anlam eğitim kurumları olarak
öğrencilerimizin sabah evden
okullarına severek, isteyerek, mutlu bir şekilde gelmelerini
sağlamak istiyoruz. Çünkü bütün yaşamını eğitime vermiş
yöneticiler olarak biliyoruz ki sevgi ortamı oluşturulmadan
eğitim gerçekleştirilemez. Başarının temel koşullarının sevgi,
çalışkanlık ve disiplin olduğu inancındayız.
Geleceğin teminatı olan yavrularımızı en iyi şekilde
eğiteceğimizden, sizlerle işbirliği içinde gençlerimizi
yarınlara hazırlayacağımızdan, en kıymetli varlıklarımız olan
çocuklarımızla bir anne –baba şefkatiyle ilgileneceğimizden hiç
kuşku duymayın.
Gelecek güzel günler hepimiz için olsun…
anlam eğitim kurumları
21. yüzyıl becerilerine sahip
Dünyayı ve toplumları tanıyan, dünya insanı
Kendinin farkında olan, lider
Sorumluluk sahibi, çalışkan
Kolaycılığın ve tembelliğin tuzağına düşmeyen
İletişim becerisi gelişmiş, kibar
Özgüveni yüksek
Değişime açık, yeniliğe istekli
Üretken ve girişimci
Doğruyu söylemekten çekinmeyen, özü sözü bir
Ülkesini seven, ülkesine güvenen
Değerlerini bilen, kendi değerleriyle yaşayan
Alışkanlıkları ve hazır görüşleri sorgulayabilen
Okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştüren
Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getiren
Bilgiyi depolamaktan çok onu kullanabilen
Geçmişini bilen, geleceğine umutla bakabilen
Atatürk’ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini ülkü edinen
Çağdaş, özgür ve demokratik bir Türkiye idealinden ödün vermeyen
Geleneklere, inançlara, kültürel mirasa, farklı dünya görüşlerine saygılı
Çevresiyle uyumlu, pozitif
bir gençlik yetiştirmek istiyor!...
EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
HER ÖĞRENCİYİ KENDİ ZİRVESİNE TAŞIRIZ:
Öğrencilerimizin farklı öğrenme yöntemleri ve
seviyelerinin olduğunu biliriz. Farklılıklara saygı
duyarak öğrencilerimize uygun iletişim kanalları
seçeriz. Akademik olarak her öğrencinin birinci
olamayacağını bilir, öğrencilerimizin yetenekleri
doğrultusunda kendi zirvesine ulaşmasını sağlarız.
Sevgi
Sorumluluk
Dürüstlük
Yardımlaşma
Hoşgörü
Saygı
Barış
Özgüven
Merhamet
Empati
.
-. .
Degerler
Egitimi
DEĞERLER EĞİTİMİ:
Öğrencilerimizin dünya insanı olabilmesi için
evrensel değerlere sahip olması gerektiğini biliriz.
Bu nedenle her ay bir değer (hoşgörü, sevgi,
dürüstlük…) belirler ve yapılan etkinliklerle bu
değeri öğrencilerimize kazandırmaya çalışırız.
DİSİPLİN:
Öğrencinin öz disiplinini sağlayabilmesi, çevredeki
caydırıcı faktörlerin kaldırılması ya da sorumluluk
bilincinin artırılması ile mümkün olduğunu biliriz. Bu da
öğrencinin yaptıklarının kendisine olan yansımalarını
fark etmesi ile olur. Öğrencilerimize “zorla” yerine “
ikna” ile istenilen davranışları kazandırmayı hedefleriz.
Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerimiz, okul
disiplin kurulu tarafından değerlendirilir.
AKADEMİK BAŞARI:
Günümüz Türkiye’sinde akademik başarının çok
önemli olduğunu biliriz. İyi bir lise eğitiminin iyi
bir üniversite, iyi bir üniversite eğitiminin de iyi
bir iş ve sosyal yaşam olduğunun farkındayız.
Öğrencilerimizin derslerine çok önem verir, onları
geleceğe hazırlarız.
NEDEN ANLAM ANADOLU LİSESİ ?
UZMAN KADRO:
Öğretmenlerimiz anlam eğitim kurumları
felsefesini çok iyi bilir ve bunu içselleştirmiştir.
Kadromuz saygın üniversitelerden mezun, mesleki
yeterliliklerle donatılmış, deneyimli, üniversite
hazırlığını bilen öğretmenlerden oluşmaktadır.
ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ:
Öğrencimizin eğitimi ile ilgili her tür durumu gözler ve
takip ederiz.
Ödevler ve ödev takibi çocuğun bilgisayar-cep telefonu
gibi olumsuz uyarıcılardan daha az etkilenmesi ve
odaklanması için bir yöntemdir. Her dersin öğretmeni
konu sonunda düzenli olarak ödevlerini verir ve takip
eder. Her ödev kontrolü olumlu ya da olumsuz veli
cep telefonuna SMS olarak gönderilir. Yapılan veli
toplantılarında toplu olarak veliye bir kez daha sunulur.
Öğrenci ödev kontrollerinin yanı sıra ödevlerin yapılması
sürecinde de takip edilmelidir. Bu nedenle hafta içi farklı
saatlerde veli cep telefonuna gönderilen sesli SMS ile
öğrencinin ders çalışıp çalışmadığı takip edilir. Ertesi gün
rehber öğretmen bilgisayarında toplanan olumsuz veriler,
ilgili öğrencilerle görüşülür ve öğrencinin ders çalışması
için gereken önlemler alınır.
Devamsızlık konusunda veliler günlük olarak SMS veya
rehber öğretmen tarafından aranarak bilgilendirilir.
ETKİN REHBERLİK:
Rehberlik etkinliklerimizi, öğrencilerimizin kişisel
ve eğitsel gelişimlerini desteklemeyi sağlayıcı
etkinlikler olarak hazırlarız ve öğrencilerimizin aktif
katılımıyla gerçekleştiririz. Amacımız, öğrencimizin
eğitim yaşamında işini kolaylaştırmak, arkadaşlarıyla,
ailesiyle ilişkilerinde kendisini desteklemektir.
VELİ İŞBİRLİĞİ:
Eğitim süreçlerini bir bütün olarak ele alırız. Rehber
öğretmenlerimiz ve sınıf danışman öğretmenlerimiz
öğrencimizin her türlü durumunu velisi ile paylaşır,
çözüm ortağı olarak öğrencinin gelişimine katkı
sağlar.
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ:
Çağımızın gereği olarak bütün eğitim sistemimizde
eğitim teknolojilerini kullanırız. Sınıflarımızdaki
projeksiyon ve internete kolay erişimle bütün eğitim
içeriklerini öğrencilerimizle buluştururuz. Uzaktan
eğitim programlarıyla canlı yayınlarla dil eğitimini
etkili hale getiririz.
BİLİM LABORATUVARLARI:
Okulumuz içerisinde destek materyalleri, cihaz ve
teçhizat açısından tam donanımlı halde üç ayrı fen
laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların
aktif kullanımıyla öğrencilerimiz edindikleri bilgileri
uygulayarak öğrenme modeline uygun olarak
pekiştirirler.
DERSHANEYE İHTİYAÇ YOK:
Okulumuzda Anadolu Lisesi müfredatı yanında
üniversiteye hazırlık programı uygularız. Yayınlar
ve öğretim programımızla tam bir hazırlık süreci
planlarız. Öğrencimiz farklı bir desteğe ihtiyaç
duymaz. Böylece hafta sonunda kendisi, ailesi ve
sosyal faaliyetler için fırsat bulur.
YOĞUN DERS PROGRAMI:
Anadolu lisesi müfredatının dışında ek dersle toplam
45 saat ders yaparız. Bu derslerde öğrencilerimizin
eksik kaldığı konuları tamamlar, üniversiteye
hazırlanmalarını sağlarız.
DÜZENLİ DENEME SINAVLARI:
Öğrencilerimizin başarılarını yazılı sınavlar dışında
düzenli bir şekilde tarama ve deneme sınavlarıyla
da ölçeriz. Bu sınavlarla aynı zamanda üniversiteye
hazırlık sürecinde öğrencimizin başarısını artırmayı
amaçlarız.
SORU ÇÖZÜM SAATLERİ
Öğrencilerimize uyguladığımız tarama-deneme
sınavlarında ve ödev olarak verdiğimiz yayınlarda
çözemedikleri ya da çözmekte zorlandıkları
soruları belirli periyotlarla soru çözüm saatlerinde
öğretmenlerimiz çözer.
HAFTA SONU DERSLER:
Yaptığımız yazılı ve tarama sınavları sonuçlarına
göre sınav sonuçları istenen seviyede olmayan
öğrencilerimize hafta sonunda etüt ve ek dersler
hazırlarız. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin eksik olduğu
ders sayısına göre artabilir. Ayrıca üniversiteye
hazırlık amacıyla hafta sonlarına dersler programlarız.
OKUL İÇİNDE SAĞLIK:
Öğrencilerimizin sağlıkları bizim için önemlidir. Okul
saatleri içerisinde okulumuzda bulunan hemşiremiz
öğrencilerimizin sağlık problemleriyle yakından
ilgilenir.
BESLENME DOSTU OKUL:
Diyetisyen tarafından öğrencilerimizin ihtiyaçlarına
göre hazırlanan ve gıda mühendisi denetiminde
okulumuzda üretilen menülerle, öğrencilerimizin
sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlarız.
Öğrencilerimizin harcayacakları kalorileri
hesaplayarak menümüzde 4 çeşit yemek sunar, farklı
tatları almalarını sağlarız.
KALİTELİ ULAŞIM:
Servis ağımız ilimizin tamamını kapsamaktadır.
Periyodik bakımları düzenli olarak yapılan araçlar,
uydu takip sistemi aracılığıyla sıkı denetim
altındadırlar. Servislerimizde görev yapan şoförler
özenle seçilmiş kişilerdir.
TEMİZ OKUL:
Hiçbir detayın göz ardı edilmediği ve özenle
uygulanan temizlik programı ile okulumuzun her
zaman hijyen kurallarına uygun nitelikte olmasını
sağlarız. Bu amaçla tüm alanları çizelgeler yardımıyla
rutin olarak denetleriz. Ayrıca okulumuz belirli
periyotlarla ilaçlanmaktadır.
GÜVENLİK:
Okulumuza tüm giriş ve çıkışlar özel güvenlik
personeli kontrolünde gerçekleşmektedir. 24
saat yayın esasına göre çalışan kameralarımızla
okulumuzun bütün açılarını kontrol ederiz.
DÜNYA KALİTESİNDE OXFORD YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yoğunlaştırılmış ders saatleri, uluslararası OXFORD
UNIVERSITY PRESS yayınları ile kaliteli bir dil eğitimi
sağlamaktayız.
Okulumuzda uyguladığımız İngilizce programımızın
amacı, öğrencilerimize İngilizce konuşma
kabiliyetini kazandırmaktır. Yabancı dil
eğitimimizin bu amacına yönelik olarak tüm zeka
türlerine hitap eden interaktif sınıflarda program
bileşenleri (uzaktan eğitimle canlı yayın, videolar,
şarkılar, dramalar….) öğretmenlerimiz tarafından
aktif bir şekilde uygulanmaktadır.
ZENGİN SOSYAL AKTİVİTELER:
Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve yaşama katılma
becerilerini geliştirmek için deneyimli öğretmenler
eşliğinde okul içi ve okul dışı aktivitelere önem
veririz. Sene başında masa tenisi, halk oyunları,
bağlama, satranç, drama, edebiyat ve fotoğrafçılık
gibi kulüplerimizi kurar, öğrencilerimizin başarılarını
arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlarız.
9 - 10 - 11. Sınıflar ve Üniversite Hazırlık Yayınları
u lisesi
m anadol
özel anla
öze
lu
do
öz
el
m
la
a
an
olu
nad
ma
la
l an
i
s
lise
i
es
lis
ma
Tara vı
a
Sın
an
RU SI
O
S KA
N
BA
Adı
:
:
dı
Soya
:
fı/No
Sını
:
v/No
Sına
özel anla
m anadol
u lisesi
öze
l an
lam
ana
dol
u li
ses
i
Matematik
Deneme Kon
u Anlatım Öde
lı
v Ça
Sınavı
Kita lışma
bı
Ya
Te pra
st k
le
r
Adı
:
:
Soyadı
:
Sınıfı/No
:
Sınav/No
Okulumuzda kaynak kitap olarak Türkiye çapında birçok özel okul
ve dershanenin de tercih ettiği, özel konu anlatımları tekniğiyle
hazırlanmış, özgün sorulardan oluşan 9. 10. 11. sınıflar ve
üniversite hazırlık yayınlarını kullanırız.
öz
el
an
la
m
an
ad
ol
u
lis
es
i
VELİ - ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
OKULLARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
Keçiören
www.anlamasml.com
http://www.facebook.com/ozelanlam
Niğde: Tel: 0.388 313 13 00
Ankara - Etlik: Tel: 0.388 325 06 77
Ankara - Keçiören: Tel: 0.388 381 53 33
Download

anlam - Özel Anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi