Měď aktuálně
Měď a levné peníze
případě popsat jako stabilní při
současně rostoucí nabídce v
důsledku otevírání nových dolů a
kapacit. To je od začátku roku
zřejmé ze stále rostoucích zásob
mědi na burze. Tento převis bude v
dalších měsících znovu klesat.
V současné době se nabídka mědi
citelně snížila v důsledku nehody,
která se stala v dole v Utahu
DEL Notiz
01.05.2013
01.01.2013
01.09.2012
01.05.2012
01.01.2012
01.09.2011
01.05.2011
01.01.2011
01.09.2010
01.05.2010
01.01.2010
01.09.2009
01.05.2009
01.01.2009
01.09.2008
01.05.2008
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
01.01.2008
Warren Buffet to přesněji
zformuloval ve svém projevu
v Omaze: „Aktuální finanční politika
centrální banky FED se dá
přirovnat ke sledování dobrého
filmu. Nevím totiž, jak dopadne.“
V každém případě víme, že peníze
budou z důvodu snižování sazeb
Evropské centrální banky a
hromadného nakupování státních
dluhopisů ze strany FED a Bank of
Japan i nadále levné. Jak dlouho to
potrvá, to je ve hvězdách. Je však
jisté, že lék v podobě levných
peněz účinkuje už jen ve stále
vyšších dávkách a dosud
nepřichází skutečné a udržitelné
hospodářské zotavení. Není proto
divu, že měď a jiné suroviny reagují
na opatření v rámci měnové politiky
jen velmi zdlouhavým způsobem.
Fyzickou poptávku po tomto
červeném kovu lze v nejlepším
(USA), a uzavření měďařské huti
v Indii, jež bylo nařízeno z důvodu
ochrany životního prostředí.
K tomu se přidává snížení
celosvětové nabídky šrotu
podmíněné nízkou úrovní ceny.
První závody na sekundární tavbu
v Číně již ohlásily dočasné
uzavření kapacit. Tento vývojový
trend se však odráží výhradně
v rostoucích cenách katod. Ceny
na Londýnské burze kovů se sice
zotavují, ale jsou stále výrazně pod
úrovní tržních hodnot, které
očekávali bankovní analytici na
začátku roku. Až do konce roku
počítáme s rozmezím 6 500 až 8
200 USD.
Michael Wieland
Rozšíření
produktového portfolia
Od tohoto okamžiku rozšiřuje
společnost Synflex svůj produktový
program v sortimentu
vysokofrekvenčních lanek
a speciálních drátů, aby
i v budoucnu vyhověla rostoucím
požadavkům trhu.
Více se dozvíte na
Strana 3
Türkiyeye hoş geldin
Přítomnost SYNFLEX v Turecku
Zásadou společnosti Synflex bylo
vždy působit na místě, které je
domovem průmyslové výroby
vinutí. Pouze tak může být Synflex
vždy v blízkosti určitého trhu,
přijímat jeho požadavky
a očekávání a vyvíjet nové
výrobky a služby pro průmyslovou
výrobu vinutí.
Synflex z tohoto důvodu udržuje
úzkou síť dceřiných společností
a smluvních prodejců v Evropě
a Asii. Aby tato síť byla ještě
hustší, Synflex v současné době
posiluje svou činnost v Turecku.
Společnost Synflex je na tureckém
trhu aktivní již řadu let a ze sídla
v Blombergu zaopatřuje zákazníky
od Bosporu až po Anatolii. Pro
stále rychleji se vyvíjející tureckou
průmyslovou výrobu vinutí, která
se v ještě větší míře orientuje na
Evropu, roste význam kvality
a technické odbornosti.
Synflex působí v Turecku
prostřednictvím vlastních
prodejních spolupracovníků
a nabízí již obvyklý servis pro
výrobce elektromotorů, generátorů
a transformátorů. Nyní běží na
plné obrátky příprava na to, aby
bylo možné udržovat v Turecku
kromě pracovní síly také místní
technické vybavení. Brzy bude
následovat zřízení zastoupení
Synflex v Turecku.
Je samozřejmé, že Synflex jako
systémový dodavatel nabízí
v Turecku celé spektrum
sortimentu. Navíc budou zákazníci
Zákaznický seminář
Synflex na téma UL
Synflex profitovat také
z dlouholetých zkušeností v oblasti
logistiky. Právě němečtí zákazníci,
které zaopatřuje Synflex
v Turecku, oceňují, že společnost
zajišťuje veškeré celně-technické
a úřední záležitosti, spojené
s danou dodávkou. Pro Synflex je
samozřejmostí poskytovat
kompletní servis.
Další samozřejmostí je
komunikace z očí do očí.
Informace a dokumentace je
k dispozici v turečtině. V turečtině
je mimo jiné k dispozici také
domovská stránka společnosti
Synflex. Tato nabídka je na trhu
velmi aktivně využívána.
V případě dalších dotazů k tématu
Ocenění pro SYNFLEX Polsko
SYNFLEX Polsko získává ocenění Gazele Biznesu 2012
Polsko je již řadu let důležitým
trhem skupiny Synflex.
Z nadprůměrného hospodářského
růstu této východoevropské země
těží také v Polsku tradičně silný
elektrotechnický průmysl. Mnohé
polské firmy v oblasti průmyslové
výroby vinutí zaujímají
v mezinárodním srovnání vedoucí
postavení.
Firma Synflex je od poloviny 90.
let minulého století zastoupena
v Polsku vlastní společností. Ještě
před tím, dokonce ještě před
otevřením země vůči západu,
fungovala společnost Synflex pro
polské zákazníky již začátkem 90.
let minulého století
prostřednictvím zastoupení.
Společnost Synflex Elektro
Polska, se sídlem ve varšavské
aglomeraci, se etablovala jako
spolehlivý a kompetentní kontakt
pro polské elektrostrojírenství.
Nadprůměrný růst společnosti byl
nedávno oceněn polským
hospodářským deníkem „Puls
Biznesu“ prestižní cenou Gazele
Biznesu 2012.
V rámci tohoto ocenění se hodnotí
nadprůměrný růst společnosti při
současné stabilitě a kontinuitě. To
jsou právě vlastnosti, na které se
stále spoléhají naši zákazníci
v Polsku a ve všech ostatních
oblastech odbytu společnosti
Synflex.
?
Toto ocenění vítáme s velikým
nadšením a rád bych využil této
příležitosti a poděkoval našim
zákazníkům, samozřejmě hlavně
těm v Polsku, za mnohaletou
věrnou spolupráci a vzájemnou
důvěru,“ uvedl Piotr Ciborowski,
generální ředitel Synflex Polsko.
Synflex v Turecku Vám bude rád
k dispozici náš vývozní tým na
adrese [email protected]
nebo také osobně během veletrhu
Coil Winding v Berlíně.
Jako dlouholetý partner UL
poskytuje Synflex svým
zákazníkům poradenství
a podporu a již řadu let úspěšně
nabízí semináře k certifikaci UL.
U seminářů byly stanoveny další
termíny.
Strana 3
Přítomnost
Synflex v Turecku
Tiráž
PREMIER
Synflex rozšiřuje svou činnost
v Turecku. Po úspěšné podpoře
mateřskou společností
z Blombergu nyní probíhají kroky
k vytvoření vlastního zastoupení
v Turecku. Bližší informace
Vydavatel:
Synflex Elektro International
Auf den Kreuzen 24
D-32825 Blomberg
Tel.: +49 - 5235 - 968 - 0
Fax: +49 - 5235 - 968 - 299
Internet: www.synflex.com
Redakce:
Dipl.-Kfm. T. Kruse
Fotografie/grafika:
Synflex Elektro International
Concept 7
Úprava:
Concept 7
Digitální zpracování:
Concept 7
Tisk:
Druckerei Scharlau GmbH
Strana 4
Stáhněte si premier
také v PDF-verzi
Všechna práva vyhrazena – rovněž
práva dílčího přetisku,
fotomechanické reprodukce
a překladu. Právní nároky nemohou
být z této publikace vyvozovány.
V: CZ
II / 2013
Informace pro obchodní partnery spolecnosti Synflex Elektro International
SYNtherm ® – svět izolačních materiálů
Široký sortiment plošných izolačních
materiálů pod jednotným označením
Není jistě žádnou novinkou, že
společnost Synflex má velmi široký
a rozmanitý sortiment plošných
izolačních materiálů libovolného
charakteru a pro veškeré aplikace
průmyslové výroby vinutí. Nové je
však to, že Synflex bude tento
sortiment fólií a laminátů od této
chvíle prezentovat jako jednotnou
produktovou řadu SYNtherm®.
Název SYNtherm® symbolizuje
plošné izolační materiály, které je
možné vysoce tepelně namáhat,
jsou spolehlivé a pružné.
Označením SYNtherm® společnost
Synflex zdůrazňuje vysoké nároky
na kvalitu, které klade na tyto
plošné izolační materiály. Tyto
materiály však stále podléhají
přísným kritériím vlastních
zkušebních laboratoří v Evropě
a Asii, v nichž je průběžně
testována a dokumentována jejich
kvalita. SYNtherm® tedy znamená
nejvyšší kvalitu a co nejširší výběr
v oblasti pružných plošných
izolačních materiálů.
®
Výrobky SYNtherm se navíc
vyznačují tím, že ve společnosti
Synflex vykazují extrémně vysokou
technologickou hloubku. Veškeré
výrobky shrnuté
v produktové řadě SYNtherm® jsou
ve společnosti Synflex konfekčně
zpracovány pro konkrétní
zákazníky, nařezány a opracovány
na tvarované díly a výlisky a tím
neustále vycházejí vstříc aktuálním
požadavkům zákazníků i trhu.
Řadou SYNtherm® vytváří Synflex
zvláštní vztah k tomuto sortimentu
a její název symbolizuje kvalitu,
spolehlivost
a rozmanitost v oblasti pružných
plošných izolačních materiálů.
V průběhu zavádění označení
SYNtherm® jsou však do
sortimentu přidávány také novinky
a nové výrobky.
Jedním z výrobků, který bychom
chtěli na tomto místě obzvláště
vyzdvihnout, je SYNtherm® A510. V
tomto případě se jedná
o aramidový papír, který optimálně
spojuje nejvyšší technické nároky s
ekonomickými výhodami.
SYNtherm® A je syntetický
elektroizolační papír, který se
skládá z vloček vyrobených
z kalandrovaných, aromatických
polyamidových vláken. Vzhledem k
materiálovému složení lze
SYNtherm® A510 používat bez
významného ovlivnění technických
vlastností při teplotách do 200 °C.
Vynikající mechanické vlastnosti
tohoto výrobku lze dokonce
extrapolovat na mnohem vyšší
teploty než 200 °C.
Výborné technické, tepelné
a mechanické vlastnosti
SYNtherm® A510 jsou doplněny
dobrou chemickou odolností vůči
všem třídám běžných pryskyřic,
laků, lepidel a transformátorových
kapalin. Proto je tento výrobek
obzvláště vhodný k použití
u střídavých a stejnosměrných
motorů, generátorů, kapalinových
i suchých transformátorů
a tlumivek. SYNtherm® A510
nachází uplatnění ve všech
známých oblastech použití
elektrických plošných izolačních
materiálů.
V podobě tohoto nového výrobku
SYNtherm® A510 nabízí Synflex
také vícevrstvé lamináty.
SYNtherm® A je k dostání jako
dvouvrstvý i třívrstvý laminát
v kombinaci s polyesterovou fólií
SYNtherm® P nebo také
polyamidovou fólií SYNtherm® H.
Podle přání zákazníka a
požadavku příslušné aplikace jsou
k dispozici individuální a technicky
propracované plošné izolační
materiály.
Přitom společnost Synflex
reagovala na požadavky svých
zákazníků a realizuje tedy
technicky náročná řešení, která
disponují certifikací UL i shodou
RoHS, za atraktivních
ekonomických rámcových
podmínek.
Z tohoto důvodu můžeme s hrdostí
říci:
SYNtherm® – to je svět
izolačních materiálů
®
výrobní program SYNtherm
Tímto novým označením
produktové řady se však toho mění
mnohem více než pouhý pojem. V
sortimentu SYNtherm® jsou
samozřejmě k dispozici veškeré
výrobky, kterých si daný trh cení již
řadu desítek let. Tento sortiment
sahá od polyesterových fólií přes
výrobní program SYNtherm® P s
®
etablovaným výrobkem Mylar z
dílny DuPont Teijin Films a vysoce
tepelně namáhatelné aramidové
papíry, které jsou shrnuty v
programu SYNtherm® A, až po
vysoce rozvinuté polyimidové fólie,
které jsou zařazeny do výrobního
programu SYNtherm® H.
SYNtherm ® P
SYNtherm® DMD SYNtherm® NKN SYNtherm® DDF SYNtherm® AHA SYNtherm® APA SYNtherm® H
SYNtherm ® VPV SYNtherm® NPN SYNtherm® A510 SYNtherm® A511 Kapton®
Melinex ®
Mylar ®
Nomex ®
Teonex ®
-
polyesterová fólie
impregnovaný polyesterový vlís / polyesterová fólie
kalandrovaný aramidový papír / polyesterová fólie
Diamond Dotted fólie
kalandrovaný aramidový papír / polyimidová fólie
kalandrovaný aramidový papír / polyesterová fólie
polyimidová fólie
polyesterový vlís / polyesterová fólie
kalandrovaný aramidový papír / polyesteová fólie
kalandrovany aramidový papír
nekalandrovaný aramidový papír
polyimidová fólie
polyesterová fólie
polyesterová fólie
kalandrovaný aramdový papír
PEN-fólie
Teonex®, Kapton®, Melinex ® a Mylar® Mylar jsou chráněné ochranné známky firmy DuPont Teijin Films
®
Nomex je chraněná ochranná známka firmy DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.
Podrobnější informace týkající se produktové skupiny Syntherm Vám budou odpresentovány také na veletrhu
CoilWinding 2013 v Berlíně.
AMPER, Brünn
Pohled na Berlín 2013
Vždy o krok napřed
Přehled veletrhu Coil Winding v Berlíně
SYNFLEX rozšiřuje produktové portfolio
vysokofrekvenčních lanek a speciálních drátů
Veletrh Coil Winding v Berlíně jako
přední veletrh pro průmyslovou
oblast vinutí již vrhá svůj stín. Ve
dnech od 4. do 6. června mohou
návštěvníci společnosti Synflex
a Schwering & Hasse na
berlínském výstavišti zažít
nejnovější trendy a inovace pro
průmyslovou výrobu vinutí. Zvláštní
pozornost bude Synflex v tomto
roce věnovat oblastem plošných
izolačních materiálů SYNtherm®,
zalévacím hmotám, licím
pryskyřicím a speciálním drátům,
např. vysokofrekvenčním
a plochým lankům.
Jak je již uvedeno jinde v tomto
vydání Premier, symbolizuje název
značky SYNtherm® prvotřídní
plošné izolační materiály od
společnosti Synflex. Kromě již
známého sortimentu, který
zahrnuje fólie, lisovanou lepenku
a vícevrstvé lamináty, představuje
Synflex poprvé aramidový papír
SYNtherm® A510. Pro návštěvníka
to nepochybně bude příjemné
překvapení.
Jako další hlavní téma veletrhu
představuje Synflex ve velké
produktové paletě kapalných
chemikálií zalévací hmoty PU
z produktové řady WEVOPUR.
Tyto zalévací hmoty pokrývají
veškeré oblasti aplikace pro
zpracování v transformátorech
a kondenzátorech. Všechny otázky
týkající se celého sortimentu
kapalných chemikálií Vám zodpoví
produktoví manažeři a aplikační
technici Synflex.
Velmi zvláštním význačným rysem
veletrhu Coil Winding je rozšíření
sortimentu o oblast výrobků
„speciální dráty a vysokofrekvenční
lanka“. Od této chvíle nabízí
Synflex svým zákazníkům ještě
širší spektrum kulatých a plochých
vysokofrekvenčních lanek, holá
měděná lanka a plochá měděná
lanka nebo také speciální kabely
pro zvláštní aplikace. Rozmanitost
v oblasti vysokofrekvenčních lanek
je velmi velká. Každý z výrobků je
stejně individuální jako jeho použití.
Technické a obchodní otázky
týkající se tématu speciálních drátů
lze prodiskutovat se specialisty
Synflex v Berlíně.
měděnému lakovanému drátu SH
Therm 210 Glide se společnosti
Schwering & Hasse podařil
mimořádný tah, který je z hlediska
dalšího inovativního vývoje
směrem k výraznému zlepšení
účinnosti motoru sotva možné ještě
překonat.
Rádi bychom Vám vysvětlili, jak se
to společnosti Schwering & Hasse
podařilo.
Přijďte do haly 4.2 ke stánku 4129
a přesvědčte se ještě jednou
o produktivitě našich nabídek
a výrobků.
Těšíme se na Vás!
Vysokofrekvenční lanka mají díky
zvláštní struktuře – uspořádání
mnoha navzájem kroucených
a lakem izolovaných měděných
vodičů – zcela mimořádné
technické parametry.
Vysokofrekvenční lanka zejména
umožňují značné snížení efektu
skin a proximity. Efekt skin se
vyskytuje u vodičů, jimiž protéká
střídavý proud, a naznačuje, že
proudová hustota uvnitř vodiče je
nižší než na povrchu. Negativní
účinky tohoto efektu jsou
u vysokofrekvenčních lanek
eliminovány tím, že se v porovnání
s jednotlivými vodiči díky použití
několika izolovaných vodičů
značně zvětšuje povrch.
Také společnost Schwering &
Hasse má pro návštěvníky
připravenou absolutní novinku
a zavede je do zcela nového světa
vinutí. Díky mimořádně kluznému
Veletržní události z Brna a Guangzhou
Veletrhy Amper (Brno) a CWIEME (Guangzhou) přehledně
Sezóna veletrhů pro
elektrotechnický průmysl byla
tradičně zahájena veletrhem Amper
v Brně (Česká republika). Tohoto
předního veletrhu pro celý
východoevropský a jihoevropský
trh se i letos zúčastnila společnost
Synflex.
ještě hlubší spolupráci s jedním
z dlouholetých partnerů v oblasti
speciálních drátů
a vysokofrekvenčních lanek nabízí
Synflex individuální zákaznická
řešení pro náročné úkoly v tomto
segmentu. Přečtěte si stranu 3
tohoto vydání.
Zvláštní význam letošní účasti
Synflex na veletrhu tvoří téma
speciálních drátů
a vysokofrekvenčních lanek. Díky
Zejména pro oblast
vysokofrekvenčních lanek je velkou
výhodou, kterou Synflex nabízí ve
všech dceřiných společnostech,
intenzivní technické poradenství
a podpora projektů. Tím lze právě
ve velmi složité a mnohotvárné
oblasti vysokofrekvenčních lanek
hledat společně se zákazníkem
optimální řešení již v rané fázi
projektu. Jde o další rozšíření
sortimentu Synflex, které bylo velmi
pozitivně přijato návštěvníky
veletrhu v Brně.
Začátkem května byla společnost
Synflex zastoupena jako
vystavovatel také na veletrhu
CWIEME (Guangzhou). Přestože
se tento veletrh konal v Číně teprve
podruhé, stal se již etablovanou
událostí pro čínské výrobce
elektromotorů, generátorů
a transformátorů. Synflex Electric
Stále složitější požadavky na
konstrukci elektrických zařízení
vyžadují také stále složitější řešení
po produktové stránce. Zejména
v oblasti vodivých materiálů má
stále větší význam zvyšování
výkonnosti, snižování provozních
teplot a zmenšování konstrukčních
velikostí. V této oblasti nabízí
Synflex díky dále rozšířenému
sortimentu speciálních drátů,
plochých a vysokofrekvenčních
lanek individuální řešení pro
rostoucí požadavky trhu.
Shanghai představila nejnovější
inovace v sortimentu a spektrum
služeb naší čínské společnosti.
Zvláštní pozornost byla věnována
širokému sortimentu SYNtherm®.
Nákup široké škály nejrůznějších
plošných izolačních materiálů
z jednoho zdroje je pro mnohé
čínské společnosti velkým
plusovým bodem. Navíc společnost
Synflex Čína tento veletrh využila
k tomu, aby informovala o
rozšířených výrobních kapacitách
v oblasti místního konfekčního
zpracování v Šanghaji. Synflex
Čína je schopna nyní konfekčně
zpracovat ještě více plošných
izolačních materiálů SYNtherm® na
místě podle přání zákazníků a tím
ještě rychleji reagovat na přání
zákazníků z Říše středu. Tento
servis dokážou ocenit mnozí
zákazníci a návštěvníci veletrhu.
NEU
Obrázek nahoře: Veletrh Amper Brno (Česká republika)
Efekt proximity označuje ztráty
vířivými proudy v polích dvou
sousedních vodičů. Tyto ztráty
vířivými proudy vznikají na základě
vytěsnění nosiče náboje na jedné
straně vodiče magnetickým polem
cívky navinuté z měděných lanek.
Vzhledem k velkému počtu
jednotlivých vodičů je díky použití
vysokofrekvenčních lanek možné
tento efekt značně minimalizovat
a dosáhnout tak vyšší účinnosti.
Vysokofrekvenční lanka jsou
mnohem pružnější a tím se
zpracovávají jednodušeji než vodič
z plného drátu srovnatelného
průřezu. Je tím výrazně sníženo
nebezpečí porušení vodiče.
Struktura i aplikace jsou velmi
variabilní, a proto lze kabely
používat v nejrůznějších výrobcích.
Celkově patří mezi výhody
vysokofrekvenčních lanek díky
menšímu ohřevu součástí
zabránění vzniku „Hot Spots“
a konstrukčně podmíněná nepatrná
velikost. Tato řada výhod má stále
větší význam pro rostoucí počet
aplikací v oblasti průmyslové
výroby vinutí.
Z tohoto důvodu společnost
Synflex značně rozšířila stávající
sortiment. Produktová řada
speciálních drátů
a vysokofrekvenčních lanek
zahrnuje jak kulatá VF lanka, tak
i plochá lanka. Oba typy jsou
k dispozici s dodatečnou izolací
i bez ní. K tomu nabízí široký
sortiment také kulatá měděná
lanka a plochá měděná lanka. Také
tyto dva typy jsou k dispozici jako
holé nebo s izolací. Sortiment je
doplněn o speciální kabely, které
jsou koaxiální i opláštěné celou
škálou vytlačovaných plastů.
bavlněná vlákna, nylon, polyester
nebo aramidová příze. Technické
požadavky na součásti určují do
značné míry rozmanité možnosti.
vysokofrekvenčních lanek
požadavkům příslušného projektu.
Speciální dráty a vysokofrekvenční
lanka jsou stále velmi individuální
výrobek. Pro tento sortiment
výrobků se neustále vyvíjejí
individuální řešení, která vyhoví
specifickým požadavkům na
materiál a charakteristikám dané
součásti. Díky aplikačním
technikům a produktovým
specialistům firmy Synflex stojí
společnost ve všech fázích
projektu na straně zákazníka
a aktivně přináší kromě
produktového know-how také
znalosti týkající se interakce
s elektroizolačním systémem.
Technické možnosti
vysokofrekvenčních lanek mohou
tímto způsobem optimálně proudit
do vývoje nových aplikací.
Tím lze díky úzkému vývojovému
partnerství mezi Synflex
a zákazníkem dosáhnout
důsledného přizpůsobení struktury
a technických parametrů
Kromě izolace jednotlivých drátů
lakem a velké proměnlivosti
struktury lanek existuje velký počet
typů dodatečné izolace, kterou lze
speciální dráty, plochá lanka a VF
lanka ovíjet nebo opřádat. Ovinutí
je možné u všech běžných typů
pružných plošných izolačních
materiálů. Ať už je to pevný papír,
polyester, skleněné vlákno, slída,
polyimidová fólie nebo aramidový
papír, např. SYNtherm® A510.
Ovinutí je vždy přesně
přizpůsobeno požadavkům
zákazníka. Je třeba zákaznicky
přizpůsobit i materiál k opřádání.
Mezi dostupné materiály patří např.
vysokofrekvenční lanka kruhová
měděná obdélníková lanka
vysokofrekvenční
obdélníková lanka
měděné lanko kruhové
UL – certifikace výrobků pro elektroizolační systémy
Zákaznický seminář SYNFLEX na téma Underwriters Laboratories
UL je již řadu let jedním z témat
průmyslové výroby vinutí. Synflex
poskytuje jako dlouholetý partner
společnosti UL svým zákazníkům
poradenství a podporu k tomuto
tématu a již řadu let nabízí
zákaznické semináře k certifikaci
UL. Těžiště těchto seminářů
spočívá v praktických otázkách
k certifikaci výrobků pro
elektroizolační systémy.
Odborníci firmy Synflex na téma UL
prezentují ve společnosti UL
nejnovější inovace a vysvětlují
důvody certifikace UL u výrobků.
Přitom je kladen zvláště velký
důraz na vysoký praktický význam,
aby zákazníci byli schopni
aplikovat získané vědomosti také
krátkodobě při každodenní práci.
Cílem je vysvětlit účastníkům
nejdůležitější pojmy týkající se UL,
ukázat jednotlivé kroky při žádosti
o certifikaci UL výrobku a společně
s UL vysvětlit úskalí a zvláštnosti.
Zákaznický seminář k certifikaci UL
nabízí dobrou příležitost, jak
proniknout do tohoto složitého
tématu, a je zpravidla optimálním
startem pro stávající projekty UL,
které Synflex doprovází jako
partner zákazníka.
Po prvním semináři Synflex na
téma UL, který se konal letos
začátkem dubna ve Stuttgartu, se
bude 11. července konat další
seminář pro jihoněmecké
zákazníky v Regensburgu.
Více informací naleznete také na
domovské stránce Synflex
(www.synflex.com) v sekci
Události.
Download

Premier II / 2013 - Synflex Elektro GmbH