OBSAH
O firmě
Historické mezníky
Organizační struktura firmy
Přehled v číslech
Spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími
Spolupráce s osobnostmi Sortiment
Hospodářské tiskopisy
Stolní a nástěnné kalendáře
Diáře
Dětský sortiment
Doplňkový sortiment
Potisk, ražba
Zakázková výroba
Digitální tisk
Ofsetový tisk
Knihařské zpracování
Kontakty
strana
3
5
6
7
9
11
13
15
17
19
19
21
23
23
23
25
1
O FIRMĚ
Naše firma působí v polygrafii od roku 1990. Postupem času jsme rozšířili
naši činnost od distribuce knih po výrobu a prodej hospodářských tiskopisů,
plánovacích záznamníků, diářů, stolních i nástěnných kalendářů či doplňkového
a dětského sortimentu. V současné době patříme mezi největší prodejce
těchto výrobků v České republice. Nabízíme kompletní službu ofsetového
a digitálního tisku s možností realizace grafického zpracování, dále se
zaměřujeme na zakázkovou výrobu všech typů knižních vazeb, a to od měkké
sešitové vazby V1 až po tuhou vazbu V8. Po celou dobu existence na trhu
firma prochází dynamickým vývojem, což se projevuje v neustále se rozrůstajícím
sortimentu a zejména kvalitou zpracování.
Maximální spokojenost zákazníků – to je priorita a cíl naší firmy.
René Baloušek Ing. Petr Baloušek
jednatel
jednatel
3
HISTORICKÉ MEZNÍKY
1990 1991 1993 1997 2001 2007 2009 2012 2013 2014 2015 2016 založení firmy Baloušek, firma byla zaměřená na prodej a distribuci knih
zahájení výroby hospodářských tiskopisů
zahájení výroby kalendářů a diářů
výroba dětského a doplňkového sortimentu
rozsáhlé investice do nových technologií a vybudování nových prostor
získání certifikátu „ČESKÝ VÝROBEK“
počátek několikaleté spolupráce s nadací Taťány Kuchařové KRÁSA POMOCI
rozšíření a modernizace výrobních technologií – získání dotací z EU
renovace webových stránek a vznik e-shopu
instalace nového produkčního tiskového stroje a strojů pro knihařské zpracování
z dotací EU
významný rok pro firmu – 25 let úspěšného působení na trhu
úspěch předchozích 25-ti let je pro nás závazkem pro pokračování v naší práci
se stejným, ne-li větším úsilím tak, aby se k nám stávající zákazníci rádi vraceli,
a abychom přivítali i zákazníky nové.
5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY
Majitelé
Ředitel
Grafické
oddělení
VÝROBA
Expedice
Vedoucí
grafického
oddělení
Vedoucí
výroby
Asistentka
Grafici
6
Kalkulace
Obchodní
oddělení
Ekonomické
oddělení
Vedoucí
expedice
Vedoucí
obchodního
oddělení
Vedoucí
ekonomického
oddělení
Plánovač
výroby
Expedienti
Asistentka
Recepce
Normovač
Potisky
a ražba
Fakturace
Personalista
Nákup
Doprava
Mzdové
účetní
Technologie
Obchodní
zástupci
Účetní
Marketing
Pokladna
Sklad
Ruční
knihaři
Údržba
a úklid
Strojní
knihaři
Směnoví
mistři
Tiskaři
a řezači
ZAHRANIČnÍ
obchod
PŘEHLED V ČÍSLECH
- počet našich zaměstnanců se rozrostl z 5 na téměř 50
- nabízený sortiment v současné době zahrnuje přes 100 položek hospodářských
tiskopisů a doplňkového sortimentu, téměř 130 titulů kalendářů, 90 druhů diářů
a přes 80 druhů výrobků pro děti
- roční navýšení počtu našich spokojených zákazníků přesahuje 20 %
- po dobu existence firmy se stalo našimi partnery více než 2400 velkoobchodů,
papírnictví, reklamních agentur a hypermarketů celé České republiky
- zakázkovou výrobu realizujeme pro více než 200 stálých zákazníků
- ročně prodáme 5 629 835 kusů sortimentního zboží včetně výrobků
dle speciálních požadavků zákazníka
5
369
38
7 ks
0
19 9
5
19 9
200
0
200
5
835
629
0
2 01
ks
4
2 01
5
2 01
graf prodaných kusů za léta 1990 - 2015
7
SPOLUPRÁCE S NADACEMI A OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI
Spolupracujeme s nadacemi, nadačními fondy a občanskými sdruženími, díky
kterým mohou lidé s omezením žít plnohodnotným životem.
Pomáháme jak finančními prostředky, sponzorskými dary, tak tím, co umíme sponzorskou výrobou kalendářů či jejich prodejem. Výtěžek prodeje pak putuje
tam, kde je to zapotřebí.
Konto BARIÉRY - Sport bez bariér - výroba a prodej kalendářů
se sportovní tematikou (Český tenis, Český fotbal, Český hokej). Finanční prostředky putují na podporu projektu Sport bez bariér, který je zaměřený na pomoc zdravotně postiženým sportovcům.
Nadace Taťány Kuchařové - KRÁSA POMOCI - výroba a prodej
Voňavého kalendáře. Výtěžek z prodeje převádíme již po několik let spolupráce
této nadaci na projekty pro seniory.
NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ - reklamou umístěnou
ZDARMA v našich tiskopisech pomáháme získat finanční prostředky.
Občanské sdružení Společnost českých seniorů - tomuto sdružení
poskytujeme každoročně částku z prodeje stolního kalendáře Vaříme s humorem.
Někdy život visí na vlásku,
někdy na pár korunách.
9
SPOLUPRÁCE S OSOBNOSTMI
Vaříme s J. Bohdalovou - BSD4
Naše firma je velmi hrdá na to, že jsme pro vzájemnou spolupráci získali také
mnoho významných osobností z řad našeho kulturního života. V roce 2013
jsme odstartovali výrobu autorských kalendářů našeho vynikajícího malíře
a psychologa, dnes již zesnulého PhDr. Zdeňka HAJNÉHO (1942-2014).
Mezi další osobnosti patří malířka Sylva PRCHLÍKOVÁ, herci Josef DVOŘÁK,
Boleslav POLÍVKA, Martin ZOUNAR, Jiřina BOHDALOVÁ, Naďa KONVALINKOVÁ, nově pak fotograf David HOLAS, MUDr. Kateřina CAJTHAMLOVÁ, zpěvačka Eva PILAROVÁ, herečka Dana MORÁVKOVÁ, herec Rudolf HRUŠÍNSKÝ,
mladí a nadějní zpěváci Martin HARICH nebo Ben CRISTOVAO a mnoho dalších…
Na cestách s Danou Morávkovou - BSH3
11
BSH3_Obrazky z cest_ob.indd 1
11.11.2013 9:40:39
SORTIMENT
HOSPODÁŘSKÉ TISKOPISY
Firma Baloušek, s.r.o., je prvním zpracovatelem ekologických tiskopisů z recyklovaného a samopropisovacího papíru v České republice. Tiskopisy jsou aktualizované podle posledních novel zákonů a vyhlášek. Sortiment je podle poptávky
na trhu neustále rozšiřován o nové tiskopisy. Naše firma od roku 2007 jako
jediná v oboru disponuje certifikátem „ČESKÝ VÝROBEK“, který zaručuje nezávadnost materiálů a výrobu v České republice.
13
STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE
Naším cílem je vytvořit co největší nabídku témat, ze kterých si vybere každý.
Kalendárium: týdenní, 14denní, měsíční, 3měsíční, 4měsíční, roční.
Témata kalendářů: umění, sport, příroda, zájmy, erotika, vaření a pečení, cestování, kultura, humor, vůně a mnoho dalších.
15
DIÁŘE
Stejně tak jako u kalendářů, snažíme se o co největší výběr od kalendária, vazby,
formátů až po kombinace a barvy potahu.
Diáře obsahují důležité informace, např. tabulkový kalendář, plánovací kalendář,
mezinárodní svátky, mapy ČR, Evropy, plán dovolených, časová pásma, časy
východů a západů slunce atd.
17
R
OK
ka
án
ov
al
Om
OMALO
D
P
E
X
E
T
R
I
O
350
BP
20
:41:
14
4
01
jka
.3.2
10
ě
M
alá
č
od
ar
io
tr
e
x
Pe
ka
n
vá
alo
Om
d
2
nd
sli.i
re
Dok
VÁNKA
trio
xe
Pe
Mix
ix
M
3_
Bludiště
40
BO
20
:18:
4
14
01
.3.2
10
2
indd
de
ro
a ca
jka.
Mal
4_
39
BO
DĚTSKÝ
St
BŘEZEN 2015
Ne
1
Po
2
Út
3
St
4
Čt
5 o
Pá
6
So
7
Ne
8
Po
9
Út
10
St
11
Čt
12
Pá
13 
So
14
Ne
15
Po
16
Út
17
18
19
20
So
21
Ne
22
Po
23
Út
24
St
25
Čt
26
c Pá
27
So
28
Ne
29
Po
30
Út
31
Eduard
Čt
9. týden
Bedřich
Josef, Josefína
10. týden
- Jaro
Anežka
O
BO740
Pá
Světlana
Kamil
Radek
Stela
Leona, Lea
13. týden
Kazimír
Bludiste_ob_A3.indd 1
Gabriel
Tomáš
Marián, Mario
Gabriela, Mezinárodní den žen
Emanuel
11. týden
Františka
7.3.2014 9:18:36
A DOPLŇKOVÝ
Ivona
Miroslav
Omalovánka: Bludiště - A4; Ilustrace: ©ISIFA/Thinkstock.cz/
© Baloušek, s.r.o., tel./fax: +420 595 044 774, skype: prodej.balousektisk
e-mail: [email protected], www.balousektisk.cz
Dita
Viktorie
Den narození Jana Amose Komenského, Soňa
Anděla, Angelika
14. týden
Řehoř, Den vstupu ČR do NATO
O
Arnošt
S
Růžena
Kvido
Rút, Matylda
Ida
12. týden
Elena, Ella, Herbert
Vlastimil, Vlastimila
N
E
IM
al
m
o
o
v
o
RT
Mo
T
Taťána
BO
á
ov
405_
e
c
Mod
elk
.indd
nk
a
ROZVRH
HODIN
medvídci
2
3
4
5
6
7
8
9
Omalovánka
10
39
BO
1
O
6_
dd
.in
ce
vo
PO
2
ÚT
ST
ČT
.3
10
PÁ
4
01
.2
9
3:3
:2
14
BR044_Pes A5.indd 1
11.3.2014 8:46:40
y A5
2
Do kr
vy tv es li vz
oř
vl as ory na
tn í
ša
mo De tech
Dl
la
staň e ba re
se na vn ýc
ch ví h př eD
li mó lo
Dn í h ne bo
ná vr
há řk po pu sť
ou .
uz Du
sv
é fa
ntaz
ie ,
10.3
.201
4
13:5
5:10
delk
y
o
Do malo
kre ván
slo ka
vač
ka
DĚTSKÝ SORTIMENT
Děti si mohou vybrat z naší opravdu velké nabídky omalovánek, pexes, pexetrií,
vystřihovánek, diplomů, rozvrhů hodin, skicáků, školních diářů a desek.
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Nabízíme papírové kostky, vrtule, telefonní zápisníky, účtenky, knihy vlastních receptů.
19
POTISK, RAŽBA
Reklamní předměty jsou nepostradatelnou formou prezentace, proto firmám
nabízíme možnost přítisku nebo ražby vlastního loga na každý náš výrobek.
21
V1
V1
V2
V3
V4
sešitová
vazba
na skobu
sešitová
vazba
na skobu
s oušky
Lepená měkká
vazba
ŠiTÁ vazba
na skoby
na plocho
ŠiTÁ, lepená
měkká vazba
V5
V8
twin wire
twin wire
twin wire
polotuhá
vazba
rovný
nebo kulatý
hřbet
tuhá vazba
rovný
nebo kulatý
hřbet
vazba
ve spirále
vazba
ve spirále
s deskou
vazba
ve spirále
poloskrytá
RYLOVÁNÍ
falcování
SLOŽKY
PERFORACE
BOOKLET
twin wire
KAŠÍROVÁNÍ
HRANY
OBALEN
É
vazba
ve spirále
skrytá
VAZBA
šroubová
DESKy
VRTÁNÍ
Skládaný
LETÁK
LEPEnÝ
BLOK
NA CD
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Všechny druhy výrobků z našeho sortimentu jsme Vám schopni zpracovat i jako
speciální zakázky na míru podle Vašich požadavků.
DIGITÁLNÍ TISK
Tato metoda tisku je pro svou časovou nenáročnost a příznivé ceny vhodná pro
menší náklady barevných i černobílých produktů.
OFSETOVÝ TISK
Tisk je určený především pro produkty velkého objemu.
Nabízíme tisk až do formátu B1.
KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
Realizujeme všechny typy knižních vazeb – V1, V2, V3, V4, V5, V8, vazbu
s knihařskými šrouby, vazbu twin wire s možností vložení háčků pro zavěšení.
Také poskytujeme mnohé úpravy, např. povrchové zušlechtění, řezání, vrtání,
rylování, snášení, termoražbu a další práce, včetně ručního zpracování.
KONTAKTY
123
23
D
PL
D
LEGENDA:
A
Opava
Os trava -přívoz
hlučín
Os trava -Po ruba
24
KONTAKTY
Sídlo společnosti
Baloušek, s.r.o., Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín
Tel./fax/zázn.: 595 044 774, 595 042 651
E-mail: b [email protected]
Webové stránky: www.balousektisk.cz
Obchodní oddělení
GSM: 777 748 001
E-mail: p [email protected]
Kalkulace zakázkové výroby
GSM: 777 748 008
E-mail: k [email protected]
Download

Profil firmy (PDF)