SVĚTELNÝ
KOŘEN
(Dioscorea batatas)
Sázení a pěstování světelného
kořene na Svobodném statku na
soutoku v Českých Kopistech
Seminář
v neděli s Ralfem
Rößnerem
26. - 27.4. 2014
Program
Sobota: Praktická příprava záhonu před sázením světelného kořene, hovory
o biologickém a bio-dynamickém hospodaření, příp.o Camphillu; sázení
světelného kořene (Jaroslav Lenhart, místní zahradník). Čas: 10-19h.
Neděle: Opěra pro světelný kořen, hovory s Ralfem Rössnerem - pěstování,
skladování, a péče o světelný kořen; světelný éter, jeho význam, vliv na život
a smýšlení člověka. (Ralf Rössner). Čas: 9-17h.
Ralf Rößner
je badatelem v oblasti vody a autorem několika zařízení na zlepšování
vlastností vody, zkoumá vliv jemnohmotných sil na život člověka, v Evropě
znovu obnovil pěstování světelného kořene, je vazačem knih, včelařem a byl
pastýřem a waldorfským učitelem. Žije v Německu nedaleko Norimberka.
Příspěvek na seminář je dobrovolný, ale potřebný. Seminář bude s
překladem. Místo konání Camphill České Kopisty / Svobodný
statek na soutoku, České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice
(www.svobodny-statek.cz). Tel.: +420 416 738 673.
Spaní ve vlastním spacáku
na matraci možné
Oběd společný
Přihlášky a informace: [email protected]
Download

světelný kořen - seminář