SVĚTELNÝ KOŘEN
(Dioscorea batatas)
Co je světelný éter, jeho význam,
vliv na život a smýšlení člověka
Seminář s Ralfem Rößnerem
16. - 18.9. 2011 v Praze
Všeobecné informace o světelném kořeni, spirituální význam této rostliny
pro člověka, tři hlavní pěstitelské metody, péče o rostlinu, důležitost šetrného
zacházení s kořenem a jeho skladování, vztah bytosti rostliny světelného
kořene a bytosti včel, dávný původ této rostliny a vztah k dnešní době, význam
projevů vděčnosti při pěstování rostlin.
Společná příprava oběda se světelným kořenem, společný oběd, recepty.
Ralf Rößner je badatelem v oblasti vody a autorem několika zařízení na zlepšování vlastností vody, zkoumá vliv jemnohmotných sil na život člověka, v Evropě
znovuobnovil pěstování světelného kořene, je knihvazačem, včelařem a byl
pastýřem a waldorfským učitelem. Žije v Německu nedaleko Norimberka.
Pátek 18 - 20h, sobota 9 - 19h, neděle 9 - 12h
Cena semináře je 2300,-Kč. Seminář bude s překladem. Místo konání v ateliéru
Studio ARC, Na Zájezdu 16, Praha 10 – Vinohrady. Přihlášky a informace:
Anna Tinclová +420 777 106 171, e-mail: [email protected]
Download

Anna Tinclová