PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 - 2015
Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny
dostane každý žák pro rodiče:
1.
2.
3.
4.
,, Vnitřní řád školní družiny “ (příloha)
Zápisní lístek
Pokyny pro zájemce ŠD
Notýsek školní družiny – prvňáci
Notýsek bude obsahovat celkové hodnocení za každý
kalendářní měsíc, ve formě obrázků, nálepek, eventuelně
slovní hodnocení
1.
2.
3.
4.
chování
stolování ve školní jídelně
používání kouzelných slovíček
úklid vypůjčených hraček
5. chování v kolektivu (kamarádské)
Plán Školní družiny – září, říjen
2014 - 2015
1. Činnosti odpočinkové
-
Seznámení se školní družinou- hry stavebnice, hračky,
omalovánky, atd.
Relaxace na koberci a mazlíkovi
Společné čtení na pokračování
Povídání o prázdninách
2. Činnosti zájmové a rekreační
- Výroba a malování papírových draků
- Práce s přírodními materiály – koláž (listy, plody)
- Společná práce – podzimní sluníčka
- Podzimní strom (samostatná práce)
- Konstrukční hry a stavebnice
- Hry na zahradě – kroket, petang, stolní a líný tenis, fotbálek,
basketbal, stavby z písku, trampolína, houpačky prolézačky
- Vycházky po okolí školy – pozorování přírody
- Sportovní a dětské hřiště v místním parku
- Hřiště s umělým povrchem – fotbálek, florbal
3. Příprava na vyučování
-
-
4.
Seznámení s řádem školní družiny
Péče o pořádek
• ve školní družině
• v aktovkách
• v šatnách
• na chodbě
• na školní zahradě
Šetření společného majetku
• zařízení ŠD
• hračky
• hry a stavebnice
domácí úkoly (po dohodě s rodiči)
25.9.účast na projektu ,,Podzimní pohádková země“
4.10. Den zvířat – samostatná práce : Moje oblíbené zvířátko
Jiné činnosti
-
Pomoc starším, slabším, menším – společné povídání
Návštěva knihovny
19.9. Podzimní den
Výroba a malování papírových dýní – svátek HALOWEEN
Kulturní akce dle nabídky
Plán Školní družiny listopad, prosinec, leden 2014 - 2015
1. Činnosti odpočinkové
-
Relaxace a hry na koberci
Čtení na pokračování
Společné vyprávění o zimních svátcích (sv. Martin 11.11.,
sv. Mikuláš – 5.12., Advent, Vánoce)
Omalovánky
Individuální prohlížení knih a časopisů
2. Činnosti zájmové a rekreační
-
Výrobky se zimní a vánoční tématikou (omalovánky,přáníčka,
vánoční ozdoby, výroba vánočního adventního věnce, dárečky)
Stolní hry
Společná práce - zimní sluníčka
Zimní strom – samostatná práce
TV, DVD, video – pohádky a filmy pro děti
Moje nejoblíbenější hračka (společná práce)
Práce s modelínou
Vyrábění s lektorkou
Bobování – na místním kopci, bruslení – zimní stadion Luka, stavby
ze sněhu
3. Příprava na vyučování
-
Společenské hry a soutěže
Koledy, básničky
Vánoční výzdoba školní družiny
Kreslení na zimní téma ( kapr, stromek, zimní sporty)
Domácí úkoly (po dohodě s rodiči)
Péče o pořádek
11.12. účast na projektu – ,,Pohádkové odpoledne“
4. Jiné činnosti
-
Lampiónový průvod – posvícení, jarmark
Výtvarné dílničky
Mikuláš a čerti – hravé odpoledne
Návštěva knihovny
Výroba dárečků na zápis budoucím prvňáčků
Společné akce se základní školou
Plán Školní družiny – únor, březen, duben 2014 - 2015
1. Činnosti odpočinkové
-
Relaxace na koberci a mazlíkovi
Čtení na pokračování
Společné vyprávění o jarních svátcích (Masopust, sv. Valentýn 14.2.,
Velikonoce)
Individuální prohlížení a čtení knih a časopisů
Omalovánky – jaro + Velikonoce
2. Činnosti zájmové a rekreační
-
-
Hry na zahradě dle počasí bobování , hry na sněhu, bruslení, později
hry s míčem – fotbal, basketbal, stolní a líný tenis, trampolína,
houpačky, prolézačky, stavby z písku
Sportovní a dětské hřiště v místním parku
Hřiště s umělým povrchem- fotbal, florbal
Vycházky po okolí školy – pozorování krajiny- jak se příroda
probouzí
Společná práce – jarní sluníčka
Jarní strom – samostatná práce
Velikonoce – výrobky z papíru, látkové koláže a jiná jarní dekorace
Skládání a vystřihování z papíru
Tématické hry (rodina, povolání)
Vyrábění s lektorkou
3. Příprava na vyučování
- 22.3. 2014 Den vody – povídání o hospodaření s vodou
- Ochrana přírody, vycházky do přírody
- 26.3. účast na projektu ,,Mezinárodní pohádkový svět“
- Vědomostní kvízy
- Konstrukční hry a stavebnice
- Stolní hry – turnaje, soutěže
- Domácí úkoly (po dohodě s rodiči)
- 22.4.2014 Den země – samostatná práce ( kresba )
4. Jiné činnosti
- Masopust
- Jarní práce na zahradě
- Velikonoční výzdoba třídy a zahrady
- Velikonoční čajovna – výstava výrobků, dílničky
- Školy v přírodě
- Čarodějnice – zábavné odpoledne
- Návštěva knihovny
Plán Školní družiny – květen, červen 2014 - 2015
1. Činnosti odpočinkové
-
Čtení na pokračování
Relaxace a cvičení na koberci
Vyprávění o letních svátcích ( 1. a 8.5., Den matek, Den dětí)
Kreslení na letní téma ( květy, motýli )
2.Činnosti zájmové a rekreační
-
Didaktické hry a soutěže (slovní kopaná, šibenice)
Práce s modelínou
Obrázek léto a prázdniny – samostatná práce
Péče o rostliny a domácí zvířata – vyprávění, rozhovory
Konstrukční hry a stavebnice
3.5. letní sluníčka – den Slunce
Omalovánky s letní tématikou
Obrázky – léto a prázdniny
Vyrábění s lektorkou
Hry na zahradě- soutěže, hry s míčem- fotbal, basketbal, kroket
petang, stolní a líný tenis, trampolína, stavby z písku
Dětské a sportovní hřiště v místním parku
Hřiště s umělým povrchem – fotbal, florbal, házená
Vycházky po okolí školy - pozorování a hry v přírodě
3. Příprava na vyučování
-
Domácí úkoly ( po dohodě s rodiči)
Péče o pořádek ve škole a v okolí školy, šetření společného majetku
8.6.2014 Den oceánů samostatná práce ( koláž )
4. Jiné činnosti
-
-
příprava na léto – tábory : - otužování a hygiena
- prevence úrazů a nákaz
- první pomoc
Návštěva knihovny
školní Akademie – spolupráce s OÚ Zličín
25.6. ,,Rozloučení s pohádkou“ - zahradní slavnost – ukončení
školního roku
Download

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014